The fake democracy of the failed state Belgium

English version

Ook bij de jongste verkiezingen in 2019 staat het aantal behaalde zetels in het Belgisch federaal parlement niet in verhouding tot het aantal behaalde stemmen. Dat kleine partijen benadeeld worden tegenover grote partijen, is al langer bekend. Maar er is veel meer aan de hand. Laten we enkele resultaten eens bekijken.

De Franstalige PS behaalde voor de federale Kamer van volksvertegenwoordigers 641.623 stemmen en krijgt daarvoor 20 zetels. Vlaams Belang kreeg voor dezelfde kamer 810.177 stemmen maar slechts 18 zetels. Omgerekend Vlaams Belang haalt 168.554 stemmen méér dan de Waalse PS, maar krijgt toch 2 zetels minder in de Kamer van volksvertegenwoordigers.

Maar er is meer. Ook tussen Groen en het Franstalige Ecolo is een duidelijk verschil te merken. Ecolo kreeg 416.452 stemmen. Groen kreeg 413.538 stemmen. Het verschil is amper 2.614 stemmen. M.a.w. in aantal stemmen is er heel weinig verschil tussen Ecolo en het Vlaamse Groen, maar Ecolo krijgt maar liefst 13 kamerzetels, terwijl groen er slechts 8 krijgt, een verschil van 5.

Ecolo was de grote winnaar aan Franstalige kant, Het Vlaamse Sp.a zat in het verliezende kamp. Maar Sp.a behaalde wel 455.034 stemmen, zo’n 38.582 stemmen méér dan Ecolo die er 416.452 kreeg. Maar in realiteit krijgt de Vlaamse Sp.a 9 zetels, en dus vier Kamerzetels minder dan het Franstalige Ecolo die er 13 krijgt. Een verschil van 4.

Vergelijken we ook even tussen het Vlaamse CD&V en de Franstalige PS: de CD&V haalde 602.520 stemmen zo’n 39.106 stemmen minder dan de PS met 641.623 stemmen. Maar in zetels omgerekend: krijgt de PS 20 zetels en de CD&V krijgt maar 12 zetels. Een verschil van 8.

De enige onderlinge zetelverdeling die evenredig is met het aantal behaalde stemmen betreft de christendemocraten. Het Franstalige CDH behaalt met 250.861 stemmen 5 zetels en het Vlaamse CD&V met 602.520 stemmen 12 zetels. Zetelverdeling kan dus ook eerlijk, rechtvaardig en normaal, al is dit een alleenstaande uitzondering.

Maar het wordt pas hallucinant als men de grootste partijen van boven en onder de taalgrens gaat vergelijken. De franstalige PS, grootste partij in Franstalig België, bekomt met 641.623 stemmen 20 zetels. De grootste partij in Vlaanderen, de N-VA bekomt met 1.086.787 stemmen slechts 25 zetels. Bij een rechtvaardige evenredige verdeling zou N-VA 3 zetels meer moeten halen en de PS 3 zetels minder. In de kering is dat 6 zetels op 150 onrechtvaardig verdeeld.

Alle regime-getrouwe politicologen en linkse professoren haastten zich om te melden dat alles ‘normaal’ is en dat er logische verklaringen zijn. Dat zal wel. Maar het blijft een eenvoudige vaststelling dat in de Kamer van volksvertegenwoordigers de Franstaligen in verhouding abnormaal meer zetels halen dan hen zou toekomen bij een evenredige verdeling.. En het is in de Kamer van volksvertegenwoordigers waar beslist wordt over de gezamenlijke materies.

Indien men alle geldig uitgebrachte stemmen aan Franstalige en aan Nederlandstalige kant optelt (de taalkundige opdeling van de unitaire lijst PTB/PVDA gebeurt door extrapolatie van de 225.593 stemmen die de PVDA bekwam voor het Vlaams Parlement) stelt men, rekening houdend met de stemmen op partijen die geen enkele zetel behaalden, vast dat Franstalige partijen 16 zetels op 150 te veel kregen en de Nederlandstalige partijen 14 zetels op 150 te weinig.

Indien men alleen rekening houdt met de stemmen voor partijen die wel zetels behaalden stelt men vast dat Franstalige partijen 12 zetels op 150 te veel kregen en de Nederlandstalige partijen 12 zetels op 150 te weinig. De stem van elke Vlaamse kiezer is dus de facto 8 procent minder waard dan die van een Franstalige kiezer! Totaal ondemocratisch en op geen enkele manier te verantwoorden.

Bovendien beschikken de Franstaligen over een ondemocratisch vetorecht ingevolge een grondwet die de Vlaamse meerderheid blokkeert en alle Vlamingen discrimineert. En dan durven Louis Tobback, Miet Smet, Willy Claes, Eric Van Rompuy, Guy Verhofstadt en Karel De Gucht op de staatszender en in de regimepers komen orakelen over “racisten, over “fascisten” en over sympathisanten van Adolf Hitler en zijn Nationaal-socialisten.

Voeg daarbij het schandalig feit dat vanuit de gespaarde verdiensten van elke belasting betalende Vlaming jaarlijks al decennia lang gemiddeld zo’n slordige 1.500 euro naar Franstalig België blijft vloeien, en dat via een open grenzen wanbeleid een horde gelukszoekers en Mohammedaanse invallers van de Belgische overheid op kosten van de belasting betalende Vlaming een leefloon blijft krijgen en verhoogd kindergeld ingevolge polygame gezinshereniging, dan begrijpt men dat de lasterpraatjes van de door de burgers gebuisde politiekers vele stappen te ver is.

De voormelde verkiezingscijfers zijn gepubliceerd door de Federale Overheidsdienst van Binnenlandse zaken en dus niet voor twijfel of interpretatie vatbaar. De gefaalde staat Belgium is corrupt tot op het bot.

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is serveimage
image_pdfimage_print
Share

Kroniek van een voorkomen catastrofe. The Obama-gate en de bijna Hillary-bom.
avatar

De Federal Reserve Bank van St. Louis heeft een samenvattend rapport opgesteld met de voornaamste prestatiemetingen van de Amerikaanse economie gedurende de acht jaar dat Obama / Democraat zijn misdrijf heeft gepleegd. Het is weer een reis door het spiegelglas waar alle grafieken die omhoog moesten gaan omlaag gingen, terwijl alles wat naar beneden zou moeten zijn gegaan omhoog ging. Dit werd nog sterker duidelijk in het geval van studieleningen, voedselbonnen en federale schuld, hoger dan de rest. Dit is de momentopname van Gateway Pundit :

Wanneer uw linkse vrienden en familieleden weer dom de VRT nakwekken over hoe goed de economie van Obama was, sla hen hiermee dan maar eens rond de oren. en wijs er hen ook op dat deze cijfers/grafieken niet van een Republikeinse bron afkomstig zijn, maar analyses van de politiek onafhankelijke Federal Reserve in het uitvoeren van een van hun toegewezen federale functies. Bekijk deze grafieken een tijdje en overdenk of de Obama-regering al dan niet was begonnen aan een Cloward-Piven-strategie om deze natie tot een dergelijke precaire en gevaarlijke financiële staat te brengen, om daarna een ​​massale federale inbeslagname van lokale programma’s en lokaal bestuur te rechtvaardigen, en het centraliseren van alle macht in Washington, DC: de Democratische-droom. (red. : Dezelfde formule die de EUSSR tot vandaag met veel meer succes hanteert. Een roep om meer Europa, meer macht, meer geld, een eigen leger en zero controle, de natte droom van Verhofstadt, Merkel, Rutte, Macron en andere EU potentaten)

We hebben een kogel ontweken door Hillary Clinton te weerhouden van het voortzetten van deze destructieve sociale, financiële en immorele race naar de afgrond. Velen van ons stemden met tegenzin voor Trump in 2016 als de minste van twee kwaden. We zullen in 2020 op hem stemmen als de redder van deze grote natie die Obama niet kon doden.

He is een vaststelbaar feit dat alle nieuws dat de burgers uit de verenigde staten te horen krijgen wordt gefilterd en gemanipuleerd door onze staatsmedia, Martine Thange, Kathleen Cools, Björn Soenens, Rudy Vranckx, en de respectieve redacties van de andere zenders en de kranten met de geaccrediteerde journalisten die ons dagelijks vertellen dat zij de waarheid en het echte nieuws brengen, en alle anderen slechts het Fake News, de leugens.

Ter illustratie een filmpje dat jullie niet te zien kregen ten tijde van het bezoek van Trump aan Groot Brittanië.

Het is zo klaar als een klontje, om het even wat het journaille, de producenten van het echte Fake News, zich zouden wensen:

TRUMP will be reelected in 2020 by a landslide.

Ik hoop dat wij in Europa ook tijdig de ondergang en de democratische, economische en demografische catastrofe zullen kunnen afwenden

Read more: https://www.americanthinker.com/blog/2019/06/the_obama_economic_disaster_revealed_in_one_glance.html#ixzz5qrnvmyJf
Follow us: @AmericanThinker on Twitter | AmericanThinker on Facebook

image_pdfimage_print
Share

Politieke correctheid: de ondergang van onze westerse cultuur

h/t The Balkans Chronicles

Politiek-correcte marxisten die de westerse cultuur bedreigen en overleveren aan een totalitaire politieke ideologie: de ISLAM. Maar, landen als Polen, Hongarije of Tsjechië laten niet over zich heen lopen, verkopen hun land niet en halen deze gewelddadige en haat ideologie niet binnen. De inwoners van voormalige Oostbloklanden weten héél goed waar hun cultuur voor staat en welke normen en waarden er gelden. Bovenal zijn ze ongegeneerd trots op hun land en hun afkomst. Politieke correctheid, cultuurrelativisme en massa-immigratie komen er – letterlijk! – niet in…

Er vindt momenteel in West-Europa een kolonisatie plaats, die gestimuleerd wordt door politiek-correcte marxisten. Islamisten en politiek-correcte marxisten wijzen de huidige Europese seculiere en democratische cultuur strikt af, en beschouwen deze als ongewenst, slecht en zelfs boosaardig… Iedere onvrede over het immigratiebeleid moest worden ingeslikt. Deze ‘ingeslikte onvrede’ leverde een kloof op tussen het onderbuikgevoel van de burger op straat en de politieke correctheid van de bestuurlijke elite op het pluche. Veel autochtonen ontvluchtten de zwarte wijken, waardoor de ‘verzwarting’ in die wijken alleen nog maar meer toenam. En nu hebben we in heel West-Europa een ‘onverzoenlijke parallelle samenleving’ zien ontstaan. Het multiculturalisme is niet veel anders dan een oorlog tegen het westen, zoals het nazisme en stalinisme dat waren…

Deze oorlog, die politiek-correcte marxisten tegen Europa voert, vindt vooral plaats via de media, die ze in de loop der jaren vrijwel geheel onder hun controle hebben gebracht. Vrije meningsuiting is door hen vervangen door politieke correctheid. Visies en standpunten die tegen multiculturalisme ingaan worden gecensureerd en weggehouden uit de media en de publieke discussies. Die zijn door de tirannie van de heersende (linkse kerk) visie verboden. Wie nu voor het totalitaire ISLAM  en islamisering waarschuwt, wordt meteen van ‘racisme’ en islamofobie’ beschuldigd…

Terwijl de rest van de wereld democratiseerde, nam het aantal democratieën in de islamitische wereld alleen maar verder af. Met de rechten van vrouwen, homoseksuelen en religieuze minderheden is het nergens zo slecht gesteld. Democratie is voor de ISLAM een onacceptabel woord! Van Mali in West-Afrika tot de Filipijnen in Oost-Azië woeden tientallen burgeroorlogen met islamitische betrokkenheid, die miljoenen mensenlevens hebben gekost. Duizenden komen jaarlijks om bij aanslagen van terreurorganisaties als ISIS, Hamas en Boko Haram. Economisch raakt de islamitische wereld steeds verder achterop. Geen wonder dat velen elders een goed heenkomen zoeken. Maar ook wat integratie betreft zijn migranten uit moslimlanden hekkensluiters…

Veel mensen denken dat de islamitische medeburger na verloop van tijd keurig geassimileerd zal worden door de westerse samenleving. Maar,liefst 70 procent van de Europese moslims vast tijdens de ramadan. En in Nederland geboren immigranten kinderen, met islamitische ouders, trouwen bijna allemaal met een partner, die dezelfde achtergrond heeft. Dit houdt de islam krachtig en levend, en garandeert dat iedere volgende generatie haar islamitische identiteit behoudt. De moderne techniek in de gedaante van internet, televisie en luchtvaart zorgt ervoor dat de band met het moederland behouden blijft. De culturele assimilatie van moslims door de westerse cultuur faalt, terwijl internet en televisiezenders zoals Al Jazeera ervoor zorgen dat er een kruisbestuiving plaatsvindt tussen groepen moslims van verschillende etnische afkomst, zodat zij samen een internationale islam vormen…

Islamofascist Arafat noemde ooit de baarmoeder van de Palestijnse vrouw het ‘geheime wapen’ van zijn strijd. Franse vrouwen baren gemiddeld 1,7 kinderen, terwijl in Tunesië, Turkije en Marokko geboren vrouwen, die in Frankrijk wonen, tussen de 3,5 en 3,6 kinderen baren. Ook de tweede en derde generatie moslims in Europa heeft een ver bovengemiddeld geboortecijfer. Het aantal moslims is in veel gebieden van West-Europa nu zo groot geworden/30 miljoen/, dat de contouren van een Clash of Civilizations zichtbaar beginnen te worden… Het vergroten van de Oemma, de wereldwijde islamitische gemeenschap, staat centraal in de levenstaak van iedere moslim. En als er niets verandert zal de hoeveelheid moslims via immigratie en hogere geboortecijfers net zo lang toenemen tot ze zoveel invloed hebben dat het voor autochtonen om praktische redenen handiger is om bepaalde islamitische regels op te volgen of zelfs te bekeren tot de islam…

image_pdfimage_print
Share

De islam is nu de grootste bedreiging voor de wereldvrede.

‘Na het nazisme en communisme is de ISLAM de derde totalitaire ideologie, die ons bedreigt. De massale immigratie van moslims in Europa is geen goed idee’, vindt de wereldberoemde Hongaarse links-liberaal schrijver György Konrád…. De ISLAM is niets om trots op te zijn; 1400 jaar lang heeft het niets dan ellende en moord gebracht. De ISLAM werd opgebouwd en uitgebreid middels plunderingen, verwoestingen en bloederige oorlogen – niet gebouwd met vrede en liefde. De historie van de ISLAM is een 1400 jaar durende duivelse dans van moord, afslachting, plundering, tirannie en marteling wereldwijd, sinds de dag van zijn oprichting. Volgens Bill Warner (directeur van het Center for the Study of Political Islam) en een groep wetenschappers, in de afgelopen 1400 jaar zijn in totaal ongeveer 270 miljoen ongelovigen/niet-moslims omgekomen ter meerdere glorie van de ISLAM!…De ISLAM is niet op aarde gekomen om naast andere godsdiensten te bestaan, maar om wereldwijd te overheersen („De heerschappij is alleen voor Allah”-Koran:12:40)…

De Islam will alle andere religies vernietigen door de JIHAD(betekent oorlog voeren tegen de niet-moslims met als doel de Islam te vestigen).En er zijn grotere en kleinere onderdelen van JIHAD. De grotere JIHAD betekent spirituele inspanning of innerlijke strijd, maar slechts 2% van de Bukhari Hadith en 25% van de Sira wordt gewijd aan deze soort JIHAD. De resterende 98% van de Bukhari Hadith en 75% van de Sira gaat over JIHAD, die gewapende strijd behandelt.Het gaat om de ‘heilige’ oorlog tegen de kafirs en de overname van alle landen. En door gebruik van geweld werd Islam succesvol en daarom vermeldt bijna elke Hadith JIHAD als de beste handeling die een moslim kan doen.De meeste islamitische landen werden veroverd door geweld; de Islam is daar verspreid door het zwaard.Christenen of Joden (‘de mensen van het Boek’, d.i. van de Bijbel) die zich niet willen onderwerpen, moeten een bijzondere belasting te betalen. De overige onbekeerlijken moeten worden gedood…

Als ik een moslim hoor zeggen dat “ISLAM” vrede betekent, moet ik eerst eens heel hard lachen, maar anderzijds is het wel droevig voor mij, omdat nog steeds veel mensen dit geloven.Het woord ISLAM betekent ‘onderwerping’ en niet ‘vrede’, want vrede is salam,niet ISLAM…Wanneer moslims van vrede spreken, bedoelen ze deze vrede: de praktische onderwerping van alle mensen/staten/ aan de SHARIA(islamitische wetgeving) en de ISLAM:„De heerschappij is alleen voor Allah”-Koran:12:40…„Bestrijdt hen tot er geen verzoeking meer is en de godsdienst aan God behoort” (soera 2:193). En wie zich verzet tegen onderwerping moet, omwille van de vrede, gedood worden.Dat is de paradoxale boodschap van de ISLAM.De islamitische vrede betekent: oorlog en de verdwijning van niet-moslim beschavingen!…

De basis van de Koran is de oproep tot Jihad(oorlog tegen niet-moslims). Dit boek beveelt daarin moslims te vechten met niet-moslims, totdat ze alle andere religies uitroeien ,zodat de Islam als enige echte religie in de wereld overblijft… De Koran is in feite twee boeken, de eerdere Koran die geschreven is in Mekka en een latere Koran die geschreven is in Medina; de Mekka-Koran is religieus maar de Medina-Koran is zeer politiek, juridisch en wijdt bijna een kwart van zijn tekst aan JIHAD… In Mekka vraagt de Koran om godsdienstvrijheid voor de aanhangers van de Islam, maar later in Medina roept de Koran de moslims op de wapenen op te nemen tegen andersdenkenden. Uiteraard beschouwen de moslimjuristen de teksten uit de latere periode, in Medina, bindend en kunnen teksten uit Medina de eerdere teksten uit Mekka ‘opheffen’ of ‘abrogeren’…

Jihadisten moorden op grond van een theologische interpretatie. Terreur is dus een van de gezichten van de ISLAM. Islam terrorisme is slechts een modus operandi, een actiemiddel om in functie van een ideologie een doel te bereiken/de wereld veroveren/, die openlijk wordt gerechtvaardigd door de JIHAD, de kernideologie van de ISLAM… Sterven voor de zaak van de ISLAM in een fysiek gevecht (de JIHAD) is zelfs de enige manier om zeker in het paradijs te komen: „ Allah zal de strijders boven stilzittenden doen uitblinken door een grote beloning”-cf. Koran 4, vers 95…En iedere geloofsgenoot, die niet ieder woord van Allah, dus de hele Koran, letterlijk accepteert, geen echte moslim is, en feitelijk een afvallige die de doodstraf verdient… „Wie de Koran maar gedeeltelijk gelooft, zal naar de hel gaan”-Koran 2:85… „ Geloven jullie in een gedeelte van het boek en in een ander gedeelte niet? Wie van jullie dat doet, verdient niet anders dan schande in het tegenwoordige leven en op de opstandingsdag zullen zij tot de zwaarste bestraffing veroordeeld worden” (Soerat Al-Bakara, 86)…

In de Islam is een overeenkomst met de ongelovigen/niet-moslims geldig zolang het doel, de uiteindelijke onderwerping aan Allah, ermee gediend wordt. Mohammed sloot een overeenkomst met de Kuraisj. Dat was een tactische zet, een tijdelijke bestand dat hij in 630 met dood en verderf verbrak… In de Mekkaanse periode, toen Mohammed slechts een paar dozijn volgers had aangetrokken, verschenen er religieuze en poëtische verzen in de Koran. Zodra Mohammed en zijn volgers verhuisden naar Medina, waar hij een politicus en krijgsheer werd, begonnen de verzen in de Koran politiek te worden en wakkerden aanvallen aan tegen de niet-moslim (JIHAD)…

Met het kromzwaard in de hand, heeft Mohammed het hele Arabische schiereiland gezuiverd van alles wat christelijk was. De bronnen beschrijven orgieën van wreedheid waarbij honderden mensen werden gekeeld, handen en voeten werden afgehakt, ogen werden uitgestoken en hele stammen werden uitgeroeid. Dit gewelddadige optreden van Mohammed staat in al zijn levensbeschrijvingen vermeld en wordt in heel de islamitische wereld trots doorverteld… De Apostel/Mohammed/ zei;„ Weet dat het paradijs onder de schaduw van het zwaard ligt.”(Bukhari: V4B51N73)…

Jezus was geweldloos en vol liefde en zorg. Hij gebruikte slechts zijn woorden om mensen voor Zich te winnen. “Wie het zwaard opneemt, zal erdoor vergaan,” zei Hij. Hij had geen leger en geen wereldlijke macht. “Mijn Koninkrijk is niet van deze wereld.” Gedwongen bekeringen wilde Hij niet. Geloof is een vrijwillige overgave, anders heeft het geen waarde. En het Christendom heeft  van haar bestaan op een vreedzame wijze  verspreid… De Kruistochten waren geen agressieve oorlogen om het Midden-Oosten en Turkije te koloniseren. De Kruistochten begonnen echter pas na vijf eeuwen van islamitische Jihad, waarbij meer dan tweederde van wat voorheen de christelijke wereld was geweest, was veroverd, vernietigd of tot bekering gedwongen. En de Kruistochten er in ieder geval voor gezorgd hebben dat de expansionistische en imperialistische Islam een gevoelige slag werd toegebracht en de opmars van de Islam richting Europa in ieder geval tijdelijk tot stilstand werd gebracht. Gaandeweg heroverden de christelijke ridders gebieden als Corsica, Sicilië, Malta, Cyprus en brachten deze opnieuw onder christelijke invloed tot op de dag van vandaag…De Islam en het Christendom verschillen als dag en nacht van elkaar! Het zijn twee totaal verschillende werelden…

Twee maal trachtte de ISLAM Europa te veroveren. Momenteel wordt Europa opnieuw bedreigd door de ISLAM… JIHAD kent vele facetten, waarbij “JIHAD door het zwaard” er slechts één is. En ‘Al–Hijra’(migratie of kolonisatie:de vorming van geïsoleerde moslimgemeenschappen in het te veroveren gebied) is ook een. Met die techniek hebben de moslims Noord-Afrika, Syrië en Mesopotamië eeuwen geleden herbevolkt met opdringerige Arabieren, en Anatolië met Turken, die in Noord-Oost Azië thuishoren. De oorspronkelijke bevolking werd vermoord of tot slaaf gemaakt. En door het islamitische concept van de migratie – Al Hijra genaamd – staat Europa nu op het punt Eurabia te worden. Ondertussen zijn ze in West-Europa al met zo’n 30 miljoen, die zullen West-Europa binnen een paar decennia in een islamitisch kalifaat veranderen. In Libanon was er maar een generatie nodig om een duidelijke christelijke meerderheid in een duidelijke moslim-meerderheid te veranderen. En in Maleisie was een moslimpercentage van 51% genoeg om de islamitische republiek uit te roepen…

De ‘sluipende islamisering’ in West-Europa is nu in volle gang. We stevenen af op het einde van de Europese en Nederlandse samenleving zoals we die nu nog kennen… Als je een beetje om je heen kijkt in West-Europa, dan zie je dat in het achttiende arrondissement in Parijs op vrijdag de straten worden afgesloten. Dat er in Frankrijk 718 zones zijn waar de politie niet of nauwelijks meer komt. Dat uit een rapport van de Zweedse politie bleek dat er 23 zogeheten ‘zeer kwetsbare wijken’ zijn rond steden als Stockholm, Malmö en Göteborg. Dat Londen en andere steden in Engeland volhangen met stickers met de waarschuwing: “U betreedt een sharia-gecontroleerde zone“. Dat overal de moskeeën als paddenstoelen uit de grond schieten. Dat in bijna alle Europese landen inmiddels is toegegeven dat de multiculturele politiek, zeg maar de integratiepolitiek, heeft gefaald, die de staatskas miljarden heeft gekost en die totaal niets heeft opgeleverd. De geschieden vermeldt geen gevallen, waarin de integratie van islamieten binnen de niet islamitische samenleving geslaagd is!…

Een ware moslim kan niet in een democratische rechtsstaat te leven, want in een democratie worden de wetten door de mensen gemaakt. De ware moslim erkent slechts de wet van Sharia/Allah. Mohammeds eigen leven moet voor moslims als voorbeeld te dienen, de Koran vermeld dit 91 keer!…„Laat de gelovigen geen ongelovigen (d.i. niet-moslims) als vrienden verkiezen boven de gelovigen”(Koran-3: 28)… „Vermijd vriendschap met Joden of christenen. Doet u dit toch, dan zal Allah u beschouwen als een van hen”(Koran- 5:51)…„De Islam is in een eeuwige oorlog met de niet-islamitische wereld”(Koran 4:76, 60:4)…„Tussen ons en u, is vijandigheid en haat VOOR ALTIJD, totdat u gelooft in Allah alleen!”(Koran 60.4)…En het doel van zowel heel wat niet-radicale als radicale moslims is hetzelfde: de wereld moet onderworpen worden aan de Islam en de Sharia (”De Jihad is een plicht voor ELKE MOSLIM!”-Koran/soera 2, vers 216)…

Bij de opmars van de ISLAM, speelt de moskee een centrale rol. Er gebeurt veel meer in moskeeën, dan alleen bidden.Moskeeën worden gebruikt om de ISLAM/=SHARIA te verspreiden en integratie in de cultuur van het ontvangende land tegen te gaan. Preken van imams in ALLE moskeeën staat niet open voor integratie. Geen enkele imam kan wat anders prediken in een moskee, dan een ideologie, die het wereldbeeld opdeelt in moslim übermenschen enerzijds en ongelovige Untermenschen (in de zeer ruime zin van het woord) anderzijds. Er bestaat nergens ter wereld een moskee, waar vanaf de preekstoel wordt gezegd dat de Sharia niet hoeft te worden toegepast en de plicht om deel te nemen aan de Jihad-oorlog tegen alles wat niet islamitisch is. En mocht er wel ergens zo’n moskee bestaan, waar de Sharia en Jihad wordt afgewezen, dan horen we dat graag…

Domheid, verraderlijkheid en naïviteit van veelal links en liberaal kuddevee, faciliteert dit barbaarse veroveringsstreven. De Italiaanse Oriana Fallaci schreef: ‘Jullie begrijpen niet, willen niet begrijpen dat er een omgekeerde kruistocht gaande is.’… De president van Algerije riep in de jaren 70 al Europa te willen veroveren met behulp van de baarmoeders van Islamitische vrouwen. En weet u wat Muammar al-Gaddafi, de voormalige dictator van Libië jaren geleden zei? „Allah zal de islam doen overwinnen in Europa; zonder zwaarden, zonder kanonnen, zonder strijd. De miljoenen moslims in Europa zullen het continent binnen enkele tientallen jaren islamitisch maken.”… Ieder van hen weet de opdracht om de wereld te veroveren en ieder van hen zal er aan meewerken om dat te bewerkstelligen. Dankzij uw democratische wetten, zullen wij u inhalen. Dankzij uw religieuze wetten, zullen wij over u gaan heersen,”zei Ibrahim El-Zayat, (President van de islamitische gemeenschap in Duitsland)…Wie de islamitische wereld binnenhaalt, wordt zelf de islamitische wereld…

We stevenen af op het einde van de Europese en Nederlandse samenleving zoals we die nu nog kennen. Langzaamaan verspreidt de ISLAM zijn macht, zij zal niet stoppen totdat geheel Europa islamitisch is…Europa is laatste jaren een slagveld, een oorlogsgebied: aanslag na aanslag, bijna iedere week inmiddels, doden, gewonden, onschuldige mensen die worden vermoord, opgeblazen met spijkerbommen, platgereden door vrachtwagens, kalasjnikovs. Je kunt het zo gek niet verzinnen. Het is verschrikkelijk. De veilige manier van leven die wij in Europa decennia lang hebben gekend, bestaat niet meer…BEDANKT:landveraders,de elite, universiteiten, kerken, vakbonden, de media, politici en wegkijkers. De toekomst van jullie kinderen is leven onder fascistische Sharia,of jaren in een burgeroorlog zijn!…

Volgens de Amerikaanse uit Egypte afkomstige ex-moslima Nonie Darwish “onderscheidt de Islam zich van echte religies omdat de Islam de «gouden regel» niet kent. Deze regel houdt in dat men zich tegenover anderen moet gedragen zoals men zelf wil dat deze anderen zich tegenover ons zouden gedragen. Deze «gouden regel» ligt aan de basis van onze Westerse beschaving. De Islam kan bijgevolg niet de rechten en vrijheden claimen, die andere religies toekomen, omdat de islam de kern van onze beschaving afwijst en aantast.”… Deze vier kenmerken zijn van een religie: 1. Het behoren tot een religie moet een persoonlijke keuze zijn; 2. Geen enkele religie mag eisen dat diegenen die de religie verlaten gedood moeten worden; 3. Een religie mag nooit bevelen om diegenen die niet tot de eigen religie behoren te doden of te onderwerpen; 4. Een religie moet in overeenstemming zijn met de fundamentele mensenrechten. Aangezien de Islam strijdig is met elk van deze vier karakteristieken, kan de Islam niet als een religie worden beschouwd…

Religie biedt een basis voor vrede, mensenrechten, vrijheden en gerechtigheid. Elke interpretatie die het tegendeel beweert, waaronder misbruik van religie om conflicten aan te wakkeren, is verkeerd en bedrieglijk… De Koran noemt het Joden apen en varkens. Wanneer iemand wordt veroordeeld op grond van zijn afkomst (niet zijn daden), is dat: racisme. Deze boek zegt  ook dat de kafir/niet-moslims mag worden bedrogen, gehaat, tot slaaf gemaakt, bespot, gemarteld en gedood. En de kafir is iedereen, die niet accepteert dat Allah de enige god is en dat Mohammed Zijn boodschapper is…Het merendeel van de islamitische doctrine plaatst vrouwen als met een inferieure status ten opzichte van mannen. Dit houdt ook in de verdeling van erfenis, getuigenis in een rechtbank, intelligentie en religieuze vermogens van beide geslachten. Verwijzingen naar speciale regels voor vrouwen, die – in vergelijking met mannen – hun vrijheid beperken, vallen ook onder deze categorie. Kindhuwelijken, gedwongen huwelijken, anti-vrouwengeweld, opsluiting en afscherming van de buitenwereld, eergerelateerd geweld, polygamie, gedwongen seks en genitale verminking: grote groepen islamitische vrouwen krijgen ermee te maken…

Hét symbool van de ondergeschikte positie van de vrouw is de verplichte islamitische lichaamsbedekking, zoals hoofddoek, nikab en boerka. De hoofddoek of boerka is een uiting van een soort geuzenidentiteit en de zichtbare grensmarkering tussen ‘onze Westerse cultuur’ en de ‘islamitische gemeenschap’, tussen ‘islamitische vrouwen’ en ‘westerse vrouwen’. Dit onderscheid moet ervoor zorgen dat de islamitische vrouw altijd direct duidelijk te herkennen is. En uit die herkenning vloeit voort dat de islamitische vrouw niet mag worden lastig gevallen. Uit die herkenning vloeit daarom ook voort dat de ongelovige, niet-islamitische vrouw wel mag worden lastig gevallen. Dus, symbolen die staan voor het zichtbare onderscheid «wel of niet lastig mogen vallen» dienen daarom volledig uit het Europese straatbeeld te verdwijnen… De ISLAM is verschrikkelijk en moet liefst helemaal uit onze samenleving worden verwijderd!…OPEN JE OGEN, VOOR DE ISLAM ZE SLUIT!

Dr. Bill Warner – De Islam kan nooit worden hervormd…En mensen zeggen vaak: maar er zijn ook goede moslims. Ja, in de Tweede Wereldoorlog waren er ook goede Duitsers. En wat ook niet veranderd is, is dat je maar een hele kleine groep nodig hebt om onrust te zaaien. Hitler is ook met een kleine aantal begonnen en dat groeide en groeide , want het werkt dan heel eenvoudig bij extremisten: je bent of voor ons en ben je niet voor ben je tegen ons…

h/t The Balkans Chronicles

image_pdfimage_print
Share

Crevits en de islam

Crevits houdt nieuws achter op ’n cruciaal moment !   Dank zij ’t Pallieterke weten we hoe de CD&V de Vlamingen bedriegt. Het bedrog inzake de “beheersovereenkomst centrum islamonderwijs VZW” spreekt voor zichzelf.

Al is de leugen nog zo snel de waarheid achterhaalt haar wel.

Als vrouw vind ik dit onaanvaardbaar van een vrouwelijke minister van onderwijs. Hilde Crevits koestert blijkbaar een geheime liefde voor de islam en wil dat dit ook ook in het katholiek onderwijs wordt opgedrongen aan de weerloze kinderen, zowel jongens als meisjes. Ik wens het haar niet toe, maar zou graag zien dat ze oraal rectaal en vaginaal verkracht zou worden door de hier alom illegaal aanwezige islamitische kansparels.

Minister Crevits: Islam is helemaal geen godsdienst of religie maar voor 91,1 procent (jawel) een imperialistische, vrouwonvriendelijke en uiterst gewelddadige politieke ideologie. Islam moet verboden en dus helemaal niet onderwezen worden. Wat U deed is op zich al enorm ondemocratisch en schandalig, maar de reden waarom U het deed is oneindig veel meer schandalig. Al wie de islam steunt op welke manier dan ook, hoort niet thuis in onze westerse samenleving en cultuur. En uiteraard helemaal niet in ons onderwijs!

image_pdfimage_print
Share

Enkele recente nieuwtjes ivm met de klimaathysterie = het klimaatbedrog

” Niet gehinderd door enige kennis van zaken heeft gisteren een meerderheid van de Eerste Kamer voor de miljarden kostende klimaatwet gestemd. Hieronder twee reacties van emeritus hoogleraar natuurkunde, en voormalig senator van de Eerste Kamer, prof.dr. Kees de Lange. ” Gerard De Boer

Afbeelding kan het volgende bevatten: 1 persoon, tekst

Groenen verliezen fors in land van Greta Thunberg

Denemarken en Zweden De 16-jarige Greta Thunberg bracht een wereldwijde beweging van stakende studenten op gang. In de Europese verkiezingen verloor de Groenen twee zetels. In Denemarken won de regerende liberale Venstre.

https://www.nrc.nl/nieuws/2019/05/27/denemarken-en-zweden-groenen-verliezen-fors-in-land-van-greta-thunberg-a3961681?fbclid=IwAR2oajFJz7rPiZEk1Z0BKMumJrvb2DMrrYLbP_tmNdzdhev-lvHYmhHPx50

  • Paul Luttikhuis

Zweedse klimaatactiviste Greta Thunberg voor haar toespraak op het Europees Parlement in April, 2019.
Zweedse klimaatactiviste Greta Thunberg voor haar toespraak op het Europees Parlement in April, 2019.Foto Vincent Kessler / Reuters 

Het internationale succes van de jonge Zweedse klimaatactiviste Greta Thunberg, die wereldwijd een beweging van stakende studenten op gang bracht, heeft in haar eigen land niet geleid tot winst voor de Groenen. In tegendeel, de partij verloor vier procentpunten en houdt waarschijnlijk slechts twee van de vier zetels over. De Groenen zitten in een coalitie met de sociaal-democraten, die weliswaar verloren maar hun vijf zetels waarschijnlijk behouden.

Men informeert me net dat de maaltijd hem slecht is bekomen. Dat gebeurt namelijk bij veganistische macrobioten die niets anders eten dan rauwe groenten. Bovendien is Jambon hesp en dus haram varkensvlees.

Calvo nu al zeker van overwinning: “Ik ga Jambon opeten” meldde hij stoer voor de verkiezingen.

SCEPTR.NETCalvo nu al zeker van overwinning: “Ik ga Jambon opeten”Kristof Calvo, de Kamerlijsttrekker voor Groen in Antwerpen, schat de winstkansen van zijn partij voor de verkiezingen in mei wel heel hoog in, zo blijkt. De jonge dertiger heeft hierbij via een video een uitdagende boodschap geuit aan het adres van zijn rivaal bij de N-VA, Jan Jambon: “Ik ga Jamb…

image_pdfimage_print
Share

Demandeurs de rien, donneurs de rien. Vragers van niets, gevers van niets.

(dinsdag ochtend 28/5 op Facebook)

Maar is dat nu wel verstandig om te willen mee regeren?
Er ligt al een begrotingstekort van ca 4 miljard te wachten. En dan zijn er de vele lijken die nog uit de kast moeten vallen, die niet gekend zijn door het VB. Vergeet ook niet de vele sabotagemogelijkheden die de Waalse tegenstanders hebben via hun kornuiten in alle gelederen van het bestuur in dit land met zelfs bereidwillige bondgenoten daarin in Vlaanderen. Misschien de gifbeker laten voorbijgaan?

Ecolo en de PS hebben ons geld (meer transfers of cadeaus ) nodig om hun politiek tot uitvoering te kunnen brengen, zowel in Vlaanderen als Brussel. Als je de particratie en het politieke landschap daar wilt veranderen, dan moet je het cliëntelisme aanpakken via de geldbeugel en hen net voor verdrinken een reddingsboei gooien die ze niet kunnen weigeren. We zullen dan merken dat velen dan ineens wel Nederlands kunnen spreken, faciliteiten zullen willen opgeven.

Bovendien zal vrij snel blijken dat groene natte dromen ultra-utopisch en onbetaalbaar zullen zijn. Het is leuk al die dure groene idee.en te hebben en uit te voeren met anderen hun geld. Laat de traditionele machtspartijen die ‘over hun lijk’ weigeren met Vlaams Belang te besturen, coalitie te vormen, gaar sudderen in hun vet, verzuipen in hun eigen moeras. Beter is het nieuw op te bouwen vanaf hun ruïnes en de krotten te helpen restaureren, tot slechte een iets betere krot.

Het is dus beter om samen met de NVA sterk oppositie te voeren en te waken over onze belangen, wensen en centen. Geen Vlaamse regimepartij zal het aandurven en kunnen om daar tegen in te gaan op risico van zich helemaal bloot te geven als verraders en te worden uitgewist bij een volgende verkiezing.

image_pdfimage_print
Share

Geld en kroketten komen uit de muur, en mama en papa moeten met de fiets naar het werk

Het standpunt van de oprichter van Greenpeace, zelf wetenschapper, is jullie misschien al bekend? Misschien ook niet.

Misschien komt het u zoals bij velen al de strot uit dat gedram over het klimaat. Eigenlijk een wel bedachte geoliede verkiezingscampagne. Bedacht door de EUSSR, de Groenen, de Soros- gangsters? Maakt niet uit. Ik laat hier in het midden wie het bedacht en orkestreerde. Vandaar dat ik nogmaals het standpunt van Patrick Moore deel via het gelinkte artikel. De klimaathysterie is pure oplichterij.

Dat er milieuproblemen zijn, dat staat vast. Ons gebruik van plastic moet en kan ook naar beneden, het herbebossen van oerwouden, het stoppen van de aangroei en afname van de wereldbevolking, het keren, ieder voor zijn eigen deur zijn dingen die niets kosten, zelfs geld opbrengen . En dat we uiteindelijk zullen moeten afstappen van fossiele brandstoffen is een feit. Door wat we het gaan vervangen en binnen welke termijn is een andere zaak. Zeker is dat windmolens en zonnepanelen daartoe niet op voldoende schaal en tegen betaalbare prijs in staat zullen zijn. Bedenk daarbij, dat om het even hoe schaars of duur energie in de toekomst zou worden, de rijksten der aarde er nooit gebrek aan zullen hebben, evenmin als aan water voor het vullen van hun zwembaden.

De jeugd, alhoewel ze meer tijd heeft dan wij, die niets van de uitvindingen, niets van de sociale vooruitgang noch iets op economisch gebied hebben bijgedragen, willen tegen morgen alles opgelost zien. En dat door diegenen die zoals wij veel minder tijd hebben omdat we te oud zijn of amper tijd om de nest kelende kuikens te voeden en te voorzien van luxe. Door diegenen die in steeds grotere aantallen vrezen dat ze daar morgen misschien niet meer in zullen slagen door de prijsstijgingen en allerhande financiële en organisatorische repercussies. De jeugd (de krekels met (te) veel tijd) willen de ouders (de mieren met tijd te kort) ook dwingen om morgen met de fiets of het openbaar vervoer de kost te gaan verdienen.

De kiekens, zichzelf de elite van morgen wanend; wonende, etende en feestende op een door de ouderen betaald kot stemden in universiteitsstad Leuven vooral Groen, en zelfs pvda. Wij, dat zijn dus de ouderen die zij met arrogantie menen te mogen berispen, maar zonder dewelke ze vandaag nog in een grot hadden geleefd, zonder geld of kroket die uit de muur komen. Hun dankbaarheid tonen ze, ook naar de oudere mensen toe met een slag in hun gezicht.

The ‘youth for climate’ de Anuna’s en de Greta’s realiseren zich nog niet hoe zij als bakvissen gebruikt en gemanipuleerd worden door kindermisbruikers voor eigen ideologie, macht en rijkdom. En de politici, de BV’s en BN’s en oligarchen aller landen genre Jef Colruyt, verdringen elkaar om een deel van deze hoaxkoek te bemachtigen. (Zonnepanelen alleen als de belastingbetalers ze via groenestroomcertificaten dubbel en dik betalen gedurende ruim 20 jaar. We kennen hun rode trawanten die dit uit domheid, politieke berekening en eigen belang mogelijk maakten)

Gefundenes Fressen, zeggen de Duitsers.

Ouders en leerkrachten, beteugel en bescherm jullie kinderen in plaats van ze te exploiteren en te brainwashen !

Greenpeace oprichter: opwarming van de aarde is “de grootste zwendel in de geschiedenis”

10 maart 2019

De legendarische milieustrijder en Greenpeace oprichter Patrick Moore neemt nu het blad van zijn mond. In een interview stelt hij dat de theorie van de door de mens veroorzaakte klimaatverandering “de grootste zwendel in de geschiedenis” is.

In een interview met Breitbart News Tonight gaat Patrick Moore hard ten aanval op de klimaattheorie en degenen die ervan profiteren.

Volgens hem gaat de klimaatcampagne over het verspreiden van angst en slecht geweten.

– Angst is door de geschiedenis heen gebruikt om de geesten, portemonnees en al het andere van mensen onder controle te krijgen, de klimaatramp is strikt genomen een angstcampagne – nou ja, angst en schuldgevoelens – je bent bang dat je je kinderen vermoordt omdat je ze in je SUV rondrijdt en kooldioxide in de atmosfeer uitstoot. Er is geen sterkere motivatie dan die twee, zegt Moore.

Hij beschrijft de klimaatbeweging als de grootste bedreiging voor de Verlichting sinds de tijd van Galileo. De moderne klimaatbeweging is “een giftige mix van ideologie, politiek en religie” die de wetenschap overneemt, aldus Patrick Moore.

– Het neemt de wetenschap over met bijgeloof en een soort giftige mix van ideologie, politiek en religie. Er zit geen waarheid in. Het is een compleet bedrog en oplichterij.

Moore beschrijft kooldioxide als het “manna van het leven” en verwerpt de bewering van moderne klimaatactivisten dat het natuurlijke levengevende gas eigenlijk een fatale verontreiniging zou zijn.

Hij waarschuwt dat wetenschappers worden gecorrumpeerd door politici en bureaucraten die belang hebben bij het verspreiden van de klimaatclaim om hun eigen macht te centraliseren. De grote mediabedrijven hebben dan de taak om de klimaatclaims te verspreiden om de bevolking met beweringen dat de wereld ondergaat bang te maken.

– De media herhalen keer op keer voor iedereen dat ze hun eigen kinderen vermoorden.

Patrick Moore trok eerder deze week de aandacht toen hij Alexandria Ocasio-Cortez bekritiseerde op Twitter, rapporteert RT. Ocasio-Cortez is een geracialiseerde linkse activistische politica die onlangs werd verkozen in het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden en pleit voor een “nieuw groen geschenk” in de vorm van sterk verhoogde klimaatbelastingen.

Moore is echter in het bijzonder kritisch over de klimaatorganisatie Sunrise Movement, die zou zijn ontstaan op initiatief van “jongeren” die zich zorgen maken over het klimaat.

– Ze hersenspoelen de kinderen om te geloven dat de wereld in tien jaar zal vergaan. Daar moeten miljardairs achter zitten, zegt Patrick Moore.

Bronnen:

Greenpeace Founder: Global Warming Hoax Pushed by Corrupt Scientists ‘Hooked on Government Grants’

‘Greatest scam in history’: Greenpeace co-founder thrashes global warming ‘brainwashing’ campaign

image_pdfimage_print
Share

Oorlog maakt loyauteit zichtbaar

Het was jullie al bekend, behalve de superdiverse wegkijkers, dat elk buitenlands conflict ook in ons land staarten krijgt, en dat die verder in ons land, in Europa, uitgevochten worden. Neem dat tussen Palestijnen/moslims en Israël/Joden, dat tussen de Turken en de Koerden, dat tussen verschillende negerstammen uit Afrika, dat tussen moslims en katholieken en ongelovigen, alle dagen haast kun je daarvan getuige zijn. Vooral in Brussel, de multiculturele magneet, waar dit dagelijks door de betogingen duidelijk is.

Sommige conflicten zijn sluimerend. De uitingen daarvan bij ons merkbaar. Vele zijn echter voelbaar van enkele steekvlammen met stenen, messen, machetes, pistolen en granaten, tot aanslagen en explosies.

Maar we mogen ons niet vergissen in de relatieve rust van vandaag, in de sussende woorden van politici, die ons bezweren dat we daarmee maar moeten leren leven.

De denker echter weet dat immigratie voor verschillende broeinesten van conflicten in ons land en Europa hebben gezorgd. Het bewijs dat een multiculturele multidiverse maatschappij onmogelijk is. Dat enkel cohesie en homogeniteit de beste garantie bieden op een vreedzame, verantwoordelijke en solidaire maatschappij.

Nu, op dit eigenste ogenblik, laait er een belangrijk conflict op. De escalerende seismische trillingen daarvan kondigen een majeure vulkaanuitbarsting aan: het conflict tussen Griekenland, Turkije en Cyprus.

Dit conflict vindt ook haar oorsprong in de economische en monetaire problemen die Turkije vandaag kent. Het Turkse pond is dramatisch in waarde verminderd. Iets moet de Turken verenigen, en dat is zoals zo vaak in de geschiedenis : oorlog.

Drie NAVO-landen waarvan er een, Turkije, imperialistische ambities heeft. Die waren nooit uitgedoofd, en waren al zichtbaar hoorbaar en voelbaar via de Turkse diaspora die altijd bipatride ( met dubbele nationaliteit) in overgrote meerderheid loyaal blijft aan hun echte vaderland Turkije, hun leiders en hun godsdienst.

Dit nieuws kwam nergens op de buis, de radio of in de krant. Men vreesde terecht dat dit de zondag nog zwarter zou maken, zeker voor de EUSSR . Dingen verzwijgen is ook censuur.
https://nl.express.live/turkije-stuurt-aan-op-een-oorlog-met-cyprus/

En de Turkse leiders hebben die Turks-nationalistische, imperialistische droom gevoed, de banden met hun diaspora altijd gevoed, gekoesterd en gebruikt, terwijl Europa werd ontvoerd om verkracht te worden. Een voorgeschreven islamitisch gebruik dat in de koran staat, zo kunt u zelf de professor in onderstaande video horen zeggen.

Het zijn Erdogan en Co, de brandstichters van vandaag die riepen: “De moskeeën zijn onze kazernes, de koepels zijn onze helmen, de minaretten onze bajonetten en de gelovigen onze soldaten… Er bestaat geen gematigde of niet-gematigde islam. Islam is islam en dat is het.” ( Minareler Süngü Kubbeler Miğfer Camiler Kışlamız )

Later liet hij een klein meisje de uit een gedicht afkomstige zinnen nog eens voordragen voor het parlement. Hij hielp haar zelfs verder toen ze even haperde. Haar kledij en haar kreet op ’t einde vertellen de rest.

Van Erdogan is ook de uitspraak: ” Je bent ofwel moslim ofwel seculier. Ze zijn als de polen van een magneet, ze stoten elkaar af en kunnen niet samenwerken. Democratie is niet ons doel maar slechts een middel om ons doel te bereiken. “

Hoe loyaal de Turken zijn aan Turkije moet u maar eens nagaan bij een bezoek van Erdogan aan belgië of Duitsland. Hij krijgt complete voetbalstadia vol en weet zijn aanhangers volledig te begeesteren op het hysterische af.

Of bij bruiloften, voetbalwedstrijden, in verband met de Armeense genocide, hun ijver in het oprichten van nieuwe moskeeën, het samen klitten in en het opeisen van wijken, het bij alle gelegenheden zwaaien met de rode vlag en het cultiveren van het Turks als taal boven die van het gastland.

Met vele miljoenen zijn ze hier ondertussen, de loyale Turken, waarvan er velen nog steeds in Turkije hun legerdienst gaan vervullen, of dat regime steunen door het betalen van een afkoopsom. Sommigen ook al opgeleid in ons land bij leger of politie. Erdogan weet dat velen hier klaar zullen staan ter mobilisatie. Hij weet dat hun aanwezigheid hier Turkije een gigantisch voordeel biedt, hun leger eigenlijk al binnen onze muren sluimerend gekazerneerd is. En als het voor hen hier fout zou lopen hebben ze nog hun vaderland om naartoe te vluchten.

Terwijl onze kinderen hier op school leren om na een klap in hun gezicht hun andere wang te tonen, dat het verfoeilijk is om van je eigen volk eerst te houden, worden kinderen in Turkije al vanop jonge leeftijd onderwezen met militarisme, oorlogspropaganda en islamisme.

Met ontelbaren zijn ze die eigendommen of zaken bezitten in hun echte vaderland, maar hier leven van steun en wonen in sociale woningen. Ook de verarming en bedriegen van ons land lijken een wijdverbreide strategie te zijn geworden. Voor de openlijk draaiende camera’s zal men ze nooit op een uitspraak kunnen betrappen die hen zou ontmaskeren.

Oorlog maakt loyauteit zeer zichtbaar.

Ik weet alvast welke kant zij zullen kiezen wanneer de oorlog echt uitbarst.

Vooraleer iemand weer moord en brand schreeuwt omtrent de inhoud van dit artikel, wil ik benadrukken dat ik weet dat er gelukkig ook mensen van Turkse oorsprong zijn die resoluut onze kant zouden kiezen, die hebben gebroken met Turkije, en dus volkomen geïntegreerd zijn en tot de onzen behoren, zoals Zuhal Demir bvb.

Bedenk dat het verschillende partijen onlangs nog is overkomen dat ze elementen van buitenlandse oorsprong uit hun partij, ja zelfs van de kieslijsten moesten verwijderen. Neem Kalican, leden van de Grijze Wolven enz… Er zijn dus wel degelijk ‘goede ex-Turken’ die een aanwinst zijn, maar zij vormen wel degelijk een minderheid.

En dan heb ik het hier nu alleen nog maar over de Turken gehad. ..

image_pdfimage_print
Share