Erdogan… Perdolan!

image_pdfimage_print
Share

Condell over de grote Palestijnse leugen.

Hamas voerde de afgelopen dagen (mei 2018) in de Gaza-strook een walgelijk stukje toneel op. Ze dwongen inwoners van Gaza naar de grens met Israël, met als doel hen daar te laten doden door de Israëlische verdedigingstroepen. De westerse media met de VRT en VTM op kop roeptoeteren over schietgrage Israëlische soldaten die onschuldige Gaza Arabieren doden in plaats van enige terughoudendheid te gebruiken. Objectieve ooggetuigen (en dus niet onze VRT aka 0000 reporters) vertellen een totaal ander verhaal. Zie hier bij voorbeeld.

Na het schandalig media circus rondom de Palestijnse kinderen die allemaal (als kind!) mee een landsgrens aanvielen en dus al dan niet gedwongen samenwerkten met islamitische terroristen of het zelf waren en de schandalige uitval van minister Reynders tegen de Israëlische ambassadrice in België lijkt het ons nuttig de aandacht te trekken op  het onweerlegbaar feit dat ook Egypte de grens met Gaza bijna continu hermetisch gesloten houdt. Daar berichten onze media niets over! Wie de afgelopen dagen de voorbereiding van de islamitische leugens over de slachtofferrol van de Palestijnen gestaag zag opbouwen weet nu definitief dat hij en zij bedrogen wordt.

Om de herinnering op te frissen hierboven enkele objectieve en onweerlegbare analyses van Pat Condell ter zake. Er verandert niets aan het gedrag van Mohammedanen. Geweld zit al 1400 jaar  in hun ideologie en in hun genen gebakken. Islam is de cultus van een misdadige sekte. Palestijnen en zeker die in Gaza zijn bijna allemaal migranten of nakomelingen van islamitische invallers. Migratie en onderwerping is overigens helemaal soenna dat wil zeggen in overeenstemming met het normatieve voorbeeldgedrag van Mohammed.

In de biografie van Mohammed, geschreven door Ibn Ishaak, lezen we dat MO de laatste der profeten al in zijn vroege jeugd een hekel had aan … Joden! Mohammed in het Nederlands, Moenhamanna in het Syrisch, Paraklitos in het Grieks, Mahomet in het Frans was een rovershoofdman, een massamoordenaar, een sadist en een slavendrijver die er tijdens zijn leven in 627 van onze tijdrekening in slaagde opdracht te geven om 400 Joden in kleine groepjes te laten onthoofden terwijl hij en zijn vrouw Aïsha doodleuk toekeken hoe de vrouwen van de volgende Joodse slachtoffers voor hun ogen brutaal werden verkracht door aanhangers van de profeet.

Daar ga je van Rik Torfs of het journaille van de VRT ook niets over vernemen. Want zoals voor zo veel afschuwelijke dingen is islam de oorzaak. Maar dat mag niet gezegd of geschreven worden, dus fantaseert men maar wat als men de gevolgen vaststelt. Ooit was Noord Afrika tot honderden kilometers van de Middellandse zeekust vruchtbare akkergrond die al sinds mensenheugenis de graanschuur van Europa vormde.

Tot de islam zich met het klimaat begon te bemoeien door de irrigatiesystemen in Noord-Afrika waar mohammedanen niets van begrepen te vernietigen of minstens niet te onderhouden. Al diegenen die dat wel wilden of konden waren gevlucht, werden gewoon vermoord of als slaaf afgevoerd naar Damascus of Bagdad. Overbegrazing door schapen en kamelen deed de rest. De oorzaak is islam. Het gevolg is tot op vandaag woestijn ter grootte van ongeveer 9 keer de totale oppervlakte van Spanje.  Elke oorzaak heeft zijn gevolg.

image_pdfimage_print
Share

Syrië: een ooggetuige spreekt

Interview met de Vlaamse pater Daniël Maes

Volgens de Vlaamse pater Daniël Maes, die sinds 2010 in Syrië woont, klopt er niks van de berichtgeving over de oorlog in het land. Niet president Bashar al-Assad is het probleem, maar onze eigen politici, die ISIS en Al Nusra steunen om de Syrische regering ten val te brengen. “De echte terroristenleiders zitten in het Westen en Saoedi-Arabië.”

De 79-jarige pater Daniël Maes is tijdelijk terug in zijn geboorteland België. Hij verblijft in de norbertijner abdij van het Vlaamse Postel, van waaruit hij in 2010 vertrok naar Syrië, dat toen nog niet in oorlog was. In Qara beleefde hij precaire momenten, toen in 2013 het 25.000 zielen tellende dorp werd ingenomen door een rebellenleger van 60.000 man. Nu is hij ‘op vakantie’ in België, om aan te sterken, nadat hij in Syrië zwaar ziek was geworden (‘Ik dacht: Het is gedaan’), en het eten daar niet meer kon verdragen. Maar ook om de mensen in de Lage Landen het ‘echte verhaal’ te vertellen over Syrië, omdat ze dat van de mainstream media niet te horen krijgen. Midden juni vertrekt hij weer, zijn valiezen gevuld met hulpgoederen voor de noodlijdende Syrische bevolking.

U woont in een klooster uit de zesde eeuw na Christus, in een land ver van huis. Hoe kwam u daar zo terecht? 

Ik kwam daar op uitnodiging van de moeder overste, zuster Agnes-Mariam. Zij is een bijzondere figuur. Ze heeft jarenlang als hippie de wereld rondgezworven. En zij heeft de gave de authenticiteit van het monnikenleven in een aangepaste stijl te brengen. Ik vond in het Mar Yakub klooster waar ik mijn hele leven mee bezig was geweest: charismatische bezieling, oecumenische openheid, het missionarissenwerk en de zorg voor de armen. Het klooster was een ruïne, toen moeder Agnes-Mariam het aantrof, en het is vanaf het jaar 2000 onder haar leiding prachtig gerestaureerd. Ik kwam er als toerist, en ik zou er als toerist weggaan, maar Agnes-Mariam vroeg mij of ik een propedeutisch jaar wilden organiseren, een voorbereiding voor de priesteropleiding, het allereerste katholieke seminarie van heel Syrië. En zo ben ik gebleven.

Wat was uw indruk van Syrië voordat de oorlog uitbrak?

Het was een prachtig land. De persoonlijke politieke vrijheden bleken niet al te groot te zijn; dat had ik wel verwacht. Maar voor het overige werd ik aangenaam verrast. Er heerste een weldadige oosterse gastvrijheid, en een rust en orde zoals wij die in eigen land nooit hebben gekend. Stelen en baldadigheden waren nagenoeg onbestaande. De vele verschillende gelovige en etnische groepen leefden harmonieus naast elkaar.

Het land had geen staatsschuld en kende geen daklozen. Integendeel, vele honderdduizenden vluchtelingen van omringende landen, zoals Irak, werden opgenomen en ook onderhouden als eigen burgers.

Het dagelijks leven was bovendien zeer goedkoop, zoals de voeding. Scholen, universiteiten en ziekenhuizen waren gratis, zelfs voor ons vreemdelingen. Ik sprak een Franse chirurg die zei dat de ziekenhuizen in Syrië beter waren dan die in Frankrijk.

Hoe is het conflict in Syrië begonnen? De heersende opinie in het Westen is dat de eerste protesten in Homs vreedzaam begonnen, en dat dat op slag veranderde door het harde optreden van de regering.

Dat is klinkklare nonsens. Ik heb met eigen ogen gezien hoe die zogenaamde volksopstand ontstaan is in Qara. Op een vrijdagavond in november  2011, onderweg naar de pastorie, waar ik was uitgenodigd, zag ik bij de centrale moskee een groep van zo’n vijftien jongeren. Ze riepen dat Assad een dictator was, en dat hij weg moest. En ik zag andere jongeren die daar foto’s van maakten. Ze maakten zoveel herrie dat het mij een unheimisch gevoel gaf. Ik meldde dat bij de pastoor, maar die wist er al van. Hij zei: ‘Sinds enige tijd komen hier mannen van buiten Syrië. Die komen herrie maken, en die nodigen dan onze jongeren uit om daar foto’s  en video’s van te maken. Als ze die aan de Al Jazeera bezorgen, dan krijgen ze daar geld voor.’

Toen waren er nog geen protesten geweest in Homs?

Het moet rond de tijd zijn geweest dat daar de protesten begonnen. De Nederlandse Pater Frans van der Lugt, die in Homs woonde, en die later daar vermoord is, heeft ook gezien en gemeld in zijn brieven dat het niet de politie was die begon met schieten, maar de terroristen die zich te midden van de demonstranten bevonden.

De Nederlandse minister van Buitenlandse Zaken Bert Koenders vindt dat Assad zou moeten worden berecht door het Internationaal Strafhof in Den Haag vanwege oorlogsmisdaden. U ziet dat anders?

Die Koenders is een kleine jongen die daar staat als een koning maar niet weet dat hij geen kleren aan heeft. Iedereen met een klein beetje verstand ziet dat hij een marionet is van de Amerikanen, die precies zegt wat ze hem influisteren.

Wie de belangen van vreemde grootmachten dient om andere volken in de diepste ellende te storten, is een terroristenleider, de naam van staatsman onwaardig.

Assad heeft niks verkeerds gedaan?

Zie de gifgasaanval in Goutha, bij Damascus, in 2013, waarvan Assad onmiddellijk werd beschuldigd. Iedereen die zich daar ook maar een klein beetje in verdiept, ziet meteen dat het de terroristen waren die daar achter zaten.

Een jaar voor de gifgasaanval had Obama gezegd: ‘Het gebruik van chemische wapens is een rode lijn.’  Iedereen in de journalistiek zou toen moeten hebben gedacht: ‘Klinkt dat niet een beetje als president Bush, die indertijd zei: Binnen 48 uur moeten de massavernietigingswapens van Irak bovenkomen.’

Maar ze trapten er opnieuw in. Met veel mediaomhaal werd er een internationale onderzoekscommissie naar Damascus gestuurd, en juist toen ze waren gearriveerd, was er die enorme gifgasaanval, praktisch onder hun neus. In Ghouta nota bene, een onbewoonde streek, waar de mensen allang waren gevlucht.

En binnen twee uur verschenen er foto’s van kamers met stervende kinderen. Van Hollywood-kwaliteit. Sommige bleken lang tevoren te zijn genomen, andere twee uur na de aanval. En nergens een treurende moeder te zien.

Er waren wel ouders die hun kinderen herkenden op de foto’s. Maar die woonden niet in Ghouta, maar 200 kilometer verderop, in dorpen rondom Latakia. Twee weken voor de gifgasaanval waren hun dorpen overvallen door terroristen, en die hadden hun kinderen gekidnapt. Het waren dus gekidnapte kinderen die we op de foto’s te zien kregen, die vermoord waren om een mediastunt uit te halen. Hoe is het mogelijk dat er zoveel stomme journalisten zijn die dat niet doorhebben? U kunt het nalezen in het rapport van Moeder Agnes-Mariam.

Zijn er dan helemaal geen oorlogsmisdaden gepleegd door de Syrische autoriteiten? Amnesty International bracht in februari nog een rapport uit over massaexecuties in een gevangenis in de buurt van Damascus.

Als je als journalist wilt weten hoe het werkelijk zit, dan moet je geen rapporten van Amnesty gaan lezen, dan moet je naar het land zelf gaan. En ik vraag u: Hoe kan het dat een president die zoveel oorlogsmisdaden begaat tegen zijn eigen volk, zolang in leven kan blijven, terwijl het land vol zit van terroristen die hem naar het leven staan? En hoe kan het dat je overal in Syrië mensen ziet met de foto van Assad op de achterruit van hun auto?

De christenen, sjiieten, druzen en alawieten misschien. Maar ook de soennieten?

Absoluut. De overgrote meerderheid van de soennieten staat achter Assad. En als je in Tartus komt, waar veel soennieten wonen, dan zie je daar niet alleen foto’s van Assad, maar ook die van Poetin.

Voor het rapport van Amnesty over de Saydnaya-gevangenis zijn tientallen getuigen geïnterviewd.

Dat is vals. Het laatste verhaal is dat Assad duizenden mensen heeft gecremeerd in die gevangenis. Dat kan helemaal niet. Die is zo klein, daar kunnen nooit in zo’n korte tijd zoveel mensen zijn omgebracht.

Amnesty heeft gezegd dat ze het Amerikaanse verhaal van de crematies niet kan bevestigen.

Ze spreken het ook niet tegen. En intussen hebben de media de verdenking zo vaak herhaald, dat de mensen het zijn gaan geloven.

Hoe ziet u de rol van de journalistiek? Hoe kan het dat zij een beeld schetsen van Syrië dat u totaal niet herkent?

Daarvoor moet u het boek lezen van de Duitse journalist Udo Ulfkotte, Gekochte Journalisten.  Als je niet meegaat met de heersende opinie, het opgelegde draaiboek niet volgt, dan kom je onvermijdelijk in botsing. Dan word je buitengezet.

Maar erger vind ik nog een organisatie als Pax Christi, die in naam van kerkelijke instanties reclame maakt voor de zogenaamde ‘gematigde rebellen’, en zich daarmee totaal keert tegen de christenen in Syrië, tegen de bisschoppen en patriarchen daar. Pax Christi steunt het uitmoorden van Syrische christenen.

Ik heb een voordracht gezien van een zogenaamde Midden-Oosten expert van Pax Christi. Aan het einde van haar voordracht toonde ze haar bronnen. Die waren: Al Jazeera, Al Jazeera en Al Jazeera.

Wat betreft die journalisten: Ik begrijp het wel een beetje. Ze hebben vaak een gezin waarvoor ze moeten zorgen. Maar ik zou wel willen dat ze wat meer ruggengraat toonden.  Het zijn zakken, platbroeken, die je overal neer kunt zetten, omdat ze zelf geen enkele mening hebben.

Waarom denkt u dat zoveel landen af willen van Assad?

In 2009 heeft Qatar Bashar al-Assad gevraagd een pijpleiding aan te leggen door Syrië naar de Middellandse Zee. Assad heeft toen gezegd: Wij gaan dat niet doen want we zijn al bezig zo’n pijplijn aan te leggen met Rusland en Iran. Toen is de oorlog begonnen. Niet in 2011.

We moeten niet vergeten: Homs, waar de protesten begonnen, is een belangrijke locatie voor de doorgang van de pijpleiding. Het is geen toeval dat juist daar de gewelddadigheden begonnen, en dat de nieuwszender van Qatar, Al Jazeera, daar bovenop zat.

En de overige landen? Waarom zijn zij Assad vijandig gezind?

Voor het Westen is het onaanvaardbaar dat Syrië nog een van de weinige landen is met een bank die onafhankelijk is, en dat het land geen staatsschuld had en dus niet ‘gered’ hoefde te worden.

En de Turken die willen gewoonweg het Ottomaanse rijk terug. Het is ook schandalig wat ze in Aleppo hebben gedaan. Aleppo was het economische hart van Syrië. De Turken hebben daar in een paar dagen tijden alle fabrieken ontmanteld en meegenomen naar Turkije.

Israël is ook een hele belangrijke motor achter het conflict. De zionisten willen een pure joodse staat van de Nijl tot de Eufraat. Ze willen dat Syrië in kleine staatjes uiteen valt, en dat die staatjes elkaar gaan bevechten. Divide et empera.  Verdeel en heers.

De Israëli’s bombarderen in Syrië, ze verplegen gewonde terroristen en ze leveren wapens.

Ik denk dat het zionisme even slecht is voor het jodendom als ISIS voor de islam. Maar laten we dat maar niet hardop zeggen, want dan is men voor veel protestanten in Nederland de duivel zelve.

De Israeli’s zeggen dat ze zich in het conflict mengen vanwege de aanwezigheid van milities van Hezbollah.

Dat is waar. Maar Hezbollah is één van de mooiste verzetsbewegingen die er bestaan. Ik heb jongemannen van Hezbollah gesproken, en zij zeggen: ‘Wij zijn ontstaan toen de zionisten onze families kwamen verjagen en uitmoorden. En wij helpen daarom degenen die op dezelfde wijze zo onderdrukt worden’.

U zegt zelfs dat u uw leven te danken heeft aan Hezbollah.

Het is mede dankzij Hezbollah dat zoveel christenen en andere Syriërs nog in leven zijn.  Ze zijn ons op de moeilijkste momenten te hulp geschoten. En hetzelfde geldt voor het Syrische leger en de Russen. Als Poetin niet gekomen was in 2015, dan had Syrië zeker niet meer bestaan.

Van de Russen wordt gezegd dat ze zich in het conflict hebben gemengd om hun positie in Syrië te verdedigen.

Er zal zeker eigenbelang bijzitten. Maar Poetin is ook iemand die de christenen wil verdedigen. En hij wil ook een multipolaire wereldorde, waarin niet één land, Amerika, alles bepaalt. Het ergert Poetin dat de Amerikanen zich niks aantrekken van internationale regels. Ze plegen een staatsgreep in Oekraïne, en zijn dan nog zo brutaal om te zeggen dat de Russen zo agressief reageren.

Syrië is een soeverein land. Dat is wat Poetin benadrukt. Hij zegt ook: Wij zijn er niet ter bescherming van Assad, maar ter bescherming van de Syrische staat.

De Russen zijn de enigen die, met toestemming van de Syrische regering, militair aanwezig zijn in Syrië. Wat doen de Belgische en Nederlandse F16’s daar? Die hebben er niks te zoeken. Zij werken mee aan de vernietiging van een land.

Het Westen zegt ISIS te bestrijden. Maar u betwijfelt dat?

U herinnert zich vast nog de Hollywoodopnamen van ISIS die Syrië binnenreed, een eindeloze colonne van gloednieuwe Toyota’s, dwars door de woestijn. Die zouden toch in een half uur opgeruimd moeten zijn geweest als het Westen dat werkelijk gewild had? Maar dat is niet gebeurd hè? En van wie hadden ze die Toyota’s? Ga dat maar eens uitzoeken.

Wat we wel steeds horen is dat ISIS bij vergissing wapens in handen krijgt die bedoeld zijn voor de gematigden, en dat bij vergissing het Syrische regeringsleger wordt gebombardeerd. En hier en daar wordt dan misschien nog eens een ISIS-strijder getroffen, maar dat zijn meer de uitzonderingen.

Christenen vormen een minderheid in Syrië. Hoe zien zij het geweld van ISIS, Al Nusra en andere groeperingen? Als een probleem van de islam?

In de eerste plaats zien zij het als een politiek middel van het Westen, om Syrië te ontwrichten en een regeringswissel te brengen. En niet alleen de christenen, ook de moslims in Syrië zien dat zo. Zij schamen zich voor ISIS en Al Nusra. Zij zeggen: ‘Dat is niet de islam.’

Hoe ziet u zelf het geweld binnen de islam?

De islam is dubbelzinnig. In de Koran staan hele mooie verzen over de vrede. Maar in de Koran staat ook dat de ongelovigen, dus de niet-moslims, afgemaakt moeten worden.

De Bijbel en de Torah zijn ook niet vrij van geweld.

Dat is zo. Maar de onvolmaaktheden van het Oude Testament komen tot ontplooiing in het Nieuwe Testament. En van de Koran zou je kunnen zeggen: het is het Oude Testament zonder de geest van het Nieuwe Testament.

Jezus zei: ‘Ik kom niet om de vrede te brengen, maar het zwaard.’

Als jij iemand met het zwaard doodt of verwondt, dan zal in heel de christenheid niemand zeggen: ‘Die man volgt het evangelie.’ Maar als een moslim zichzelf opblaast midden in een grote groep mensen, dan zijn er helaas moslims die zeggen: ‘Ik zou dat eigenlijk ook moeten doen, maar ik heb de moed niet.’

Maar uw ervaringen met moslims in Syrië zijn overwegend positief?

Ik ben door moslims altijd even gastvrij ontvangen als door christenen. Syrië is een seculiere staat. Syriërs zien zichzelf in de eerste plaats als Syriër, en daarna pas als christen, soenniet, druz, alaviet of sjiiet. Je ziet dat ook in de regering. Daar zie je ministers van diverse religies. Iedereen mag zichzelf zijn. De harmonieuze samenwerking van bevolkingsgroepen is altijd kenmerkend geweest voor Syrië. Ze zien zichzelf als één familie.

Ik heb zelfs een kolonel meegemaakt van het Syrische leger, die mij vroeg of ik hem wilde zegenen voordat hij naar Aleppo vertrok. Dat was een soenniet.

Hoe denken christenen in Syrië over de steun die westerse regeringen geven aan gewapende groeperingen?

Ze lijden eronder dat hun geloofsgenoten in het Westen niet solidair zijn met ze. Ze begrijpen het ook niet.

Misschien zijn er in Syrië ook christenen die het juist toejuichen dat het Westen bepaalde gewapende groepen steunt?

Ik ken ze niet. Maar als u ernaar op zoek gaat, zult u ze misschien vinden. Er zijn altijd en overal uitzonderingen op de regel. Maar de doorsnee Syriër moet daar niets van hebben.

Heeft u contact gehad in België of in Nederland met politici?

Met Herman van Rompuy, in 2012, toen hij voorzitter was van de Europese Raad. Ik had de indruk dat hij nauwelijks wist waar Syrië lag. Het enige wat hij over Syrië dacht te weten, had hij uit rapporten die het land omschreven als de vreselijkste dictatuur ter wereld. Die ontmoeting heeft mij echt ontgoocheld. Ik vertelde hem dat mijn ervaring was dat Assad gesteund werd door brede lagen van de bevolking, ook door de soennieten. Maar het leek alsof die man dat ervoer als heiligschennis. Ik had sterk de indruk dat hij vooral bezig was met de vraag: ‘Hoe voorkom ik dat ik op die 28 paar tenen ga staan in de Europese Raad?’

Pieter Omtzigt van het CDA heb ik vorig jaar ontmoet. Die weet werkelijk wat er gaande is en is ook bereid zich in te zetten.

Ik heb begrepen: In Nederland hebben de christelijke partijen gestemd voor een motie om de steun te staken aan het Vrije Syrische Leger. Maar de PVV heeft tegen gestemd. Begrijpt u dat? Is dat omdat zij zionisten zijn? Als je tegen de radicale islam bent, waarom stem je dan voor het steunen van islamitische terroristen in Syrië?

Veel Syriërs zijn gevlucht naar Libanon en naar gebieden in Syrië die onder controle zijn van de Syrische staat. Wat onderscheidt deze vluchtelingen van degenen die  naar het Westen vluchten?

Iedereen die de kans had te vluchten naar gebieden die door het regeringsleger gecontroleerd werden, heeft dat gedaan. Uitgezonderd degenen die geen toekomst meer zagen in Syrië.

Er is kritiek op Syrische jongemannen die naar het Westen gevlucht zijn. Daarover wordt gezegd: Waarom zijn die gevlucht? Waarom vechten ze niet terug?

Het is een georganiseerde ontwrichting. Die jongemannen zijn naar Europa gelokt, want Europa moet geïslamiseerd worden.

Kan iedere jongeman dienst nemen in het Syrische leger? Bestaat er een dienstplicht?

Jazeker. Alleen wie vluchten ontkomen daaraan. Daar staat tegenover dat veel oudere mannen zich vrijwillig hebben aangemeld.

Het Westen leidt een boycot tegen Syrië. Hoe houden de Syriërs zich desondanks in leven?

Veel komt het land binnen via liefdadigheid. Maar ik heb tot mijn verbazing, net voor mijn vertrek uit Syrië, medicamenten gezien die in Aleppo gemaakt waren. Dus ondanks alle verwoesting daar zijn ze er toch weer in geslaagd opnieuw te beginnen.

In een eerder interview sprak u de hoop uit dat president Donald Trump voor verandering zou zorgen van het Amerikaanse beleid. Bent u nog steeds zo hoopvol gestemd over hem?

Trump zei tijdens zijn verkiezingscampagne wat elk verstandig mens in zijn plaats gezegd zou hebben: ‘We moeten stoppen met wapens leveren aan rebellen, want we weten niet wie het zijn. Laten we stoppen met interveniëren in soevereine landen. En laten we samen met Rusland het terrorisme bestrijden.’

Dat was hoopvol. Maar intussen is hij in de greep gekomen van de Deep State, de werkelijke machthebbers in het land. Hij heeft die raketten afgevuurd op dat militaire vliegveld in Syrië. Waarschijnlijk onder druk van de Deep State. Desondanks heeft hij de Syriërs verwittigd. Zodat er weinig schade is aangericht. De meeste vliegtuigen waren al weggehaald. En de helft van de raketten was niet eens aangekomen. De dag erna was het vliegveld alweer operationeel.

U bent nu op vakantie in België. Gaat u met een gerust hart terug naar Syrië? U heeft er benauwde momenten doorgemaakt.

In 2013 werd Qara ingenomen door een leger van 60.000 terroristen. Ze liepen schietend door de stad. We hebben ons toen verstopt in de kelder van het klooster. Na een week werden ze verdreven door het Syrische leger. Die waren maar met 200 man! Maar toch sloegen de terroristen op de vlucht, terug naar Libanon, de ene groep na de andere. Dat was omdat ze geen sterk geheel vormden. Ze bestreden elkaar. Toch is er geen enkele menselijke verklaring voor waarom ze met zulk een overmacht het klooster niet hebben ingenomen.

U bent toen niet bang geweest?

De meesten van ons hebben geen enkele vrees gehad, zelfs niet op de momenten dat we dachten: Het is gedaan. We hadden ook geen tijd om ons zorgen te maken, omdat er kinderen en vrouwen en zwakken van gestel waren om wie we moesten denken. Er is zelf nog een kind geboren bij ons. Iedereen was erg bekommerd om elkaar. De kinderen moesten bezig gehouden worden. We deden spelletjes, we hebben gebeden en gezongen. We hadden na een paar dagen geen water meer, maar nog wel melk. En aan het einde van de week begon het te sneeuwen. Dat was het begin van het einde van de belegering.

h/t  Eric van de Beek
bron: http://www.novini.nl/zonder-poetin-was-syrie-er-geweest/

N.v.d.r. : De waarheid over Syrië werd bijna 4 jaar geleden op Nageltjes al uiteengezet Hier en Hier

image_pdfimage_print
Share

Wie maakt en verspreidt er fake news?

In Nederland blijken er vijf keer meer misdrijven te zijn dan uit de officiële statistieken blijkt, zo meldt de NOS.
In onze superdiverse multiculturele paradijsstaat voor illegalen, oorlogsmisdadigers, verkrachters, bezetters, drugsdealers en andere criminelen, zal het beslist niet anders zijn ondanks de bazuinen die ook hier het fake news verkondigden dat de criminaliteit was gedaald, en we blij moeten zijn dat al ruim 20% van de (totale) bevolking van vreemde origine is. In Antwerpen en andere steden, is dat natuurlijk veeeeel meer. Stop de immigratie volledig, stap uit de voor ons nadelige mensenrechtenverdragen en schrijf er compleet nieuwe. Ik wil politici met een echte ruggengraat, geen breedsmoelkikkers, krokodillen, lafaards en bangeriken.
Het loopt fout, geloof me maar en jullie eigen zintuigen.

‘Vijf keer zoveel misdrijven als uit officiële cijfers blijkt’

De politie vindt maar een fractie van de drugs en vuurwapens die in omloop zijn. ANP

Het kabinet geeft een veel te positief beeld van de ontwikkeling van de criminaliteit. Het aantal misdrijven is bijna vijf keer zo groot als uit de cijfers blijkt, staat in een rapport van de top van de politie en het OM dat is geschreven met het oog op de formatie van een nieuw kabinet, komend voorjaar. Dagblad Trouw heeft het rapport in handen. In het rapport wordt gepleit voor meer capaciteit bij politie en justitie, maar hoeveel erbij moet vertelt de notitie niet.

Minister van der Steur van Veiligheid en Justitie benadrukt steeds dat Nederland de laatste jaren veiliger is geworden en dat de veelvoorkomende criminaliteit is gedaald. Dat is gebaseerd op de officiële cijfers die door de politie zijn verstrekt. In 2015 werden 960.000 misdrijven geregistreerd. Volgens het rapport is het werkelijke aantal delicten echter ongeveer 4,5 miljoen.

De kloof tussen de officiële cijfers en het werkelijke aantal delicten wordt afgeleid uit de jaarlijkse enquêtes onder burgers naar hun ervaringen met criminaliteit. In 2015 zei 18 procent een of meerdere keren slachtoffer te zijn geweest van een misdrijf. Op basis van de enquêtes zouden er dat jaar 34 misdrijven per 100 Nederlanders van 15 jaar en ouder zijn gepleegd.

Aangifte

De meeste misdrijven blijven onder de radar doordat burgers en bedrijven geen aangifte doen en doordat politie en justitie te weinig capaciteit hebben, aldus het rapport. Voor politie en OM dreigt een “onoverbrugbare achterstand” op de plegers van criminaliteit.

De laatste tien jaar zouden mensen steeds minder vaak aangifte doen, van onder meer inbraak, diefstal en bedreiging. Bij bijvoorbeeld fietsendiefstal en cybercriminaliteit zouden maar weinig mensen naar de politie stappen, ook omdat het gevoel bestaat dat er toch niets met de aangifte gebeurt.

Volgens het rapport schuift de politie inderdaad de meeste zaken terzijde. Met 57 procent van de aangiftes gebeurt niets, vooral omdat de politie geen aanknopingspunten heeft. Van de aangiftes die via internet worden gedaan, verdwijnt zelfs 70 procent in het niets.

Heb jij weleens geen aangifte gedaan omdat je dacht dat het geen zin had? Of deed je wel aangifte, maar kreeg vervolgens niets meer te horen? Mail dan je verhaal naar oproep@nos.nl.

Tot de misdrijven die in de cijfers zwaar onderschat worden, behoren delicten die met drugs en vuurwapens te maken hebben. Van dit soort criminaliteit heeft de politie volgens het rapport slechts een fractie in beeld. De opstellers van het rapport wijzen op onderzoek waaruit blijkt dat kwetsbare wijken in handen dreigen te vallen van de georganiseerde misdaad. In sommige wijken is waarschijnlijk meer crimineel geld aanwezig dan legaal geld.

Ook het aantal opgespoorde milieudelicten is volgens het rapport ondermaats.

image_pdfimage_print
Share

Nazistische en fascistische EU-Censuur

Als er iemand nog zou twijfelen dat er echte nationaal-socialisten (nazi’s) in de EU aan de echte macht zijn, deze getuigenis.  Op het smoelenboek en YouTube werd vandaag het geluid doodgewoon uit geschakeld! De getuigenis van Darya Safai beviel de machthebbers gisteren niet!

Jefferson werd net zoals Darya Safai qua geluid tijdelijk op het smoelenboek afgeblokt!

Hopelijk hoort U de video van Van VanGils mét geluid!

Vandaag heeft de censuur bakzeil gehaald:

Wat Darya Safai zei kwam op het volgende neer:

Trump liep vooruit op de actualiteit want hij weet dat binnen luttele jaren (7) Iran overeenkomstig het akkoord met de VS van Obama & Kerry terug mag doen wat de ayatollahs willen. En dat is vrouwen onderdrukken en kernwapens produceren om Israël te vernietigen.

Dat mocht het Europese publiek uit de mond van een autochtone Iraanse natuurlijk niet weten!

Op het einde van een betaalde feestdag (Jezu klimpt op) zitten er echt compleet politiek correcte idioten aan de censuur-knoppen!

Gelukkig zijn er Nageltjes!

 

 

 

image_pdfimage_print
Share

De Schandaard …

De Schandaard van Vlaanderen doet het weer

“Rechts misbruikt onze christelijke erfenis in hun strijd tegen de islam” (sic.), orakelt ene Luc Van Gorp.

‘Rechts misbruikt onze christelijke erfenis in hun strijd tegen de islam’

En waarom zou dat niet mogen?!?

” De voorzitter van de Christelijke Mutualiteit (CM), Luc Van Gorp, haalt op de vooravond van Rerum Novarum hard uit naar politiek rechts. ‘Door hen staat het christendom plots lijnrecht tegenover de islam.’

Volgens Van Gorp kapen rechtse partijen – waaronder de N-VA – onze ‘christelijke erfenis’, alleen maar om kritiek te kunnen geven op moslims.

‘Politiek rechts betoogt dat moslims een bedreiging vormen voor onze culturele erfenis. Ze misbruiken de christelijke erfenis als cultuurpolitiek instrument in een strijd tegen de multiculturele samenleving. Plots staat het christendom lijnrecht tegenover het islamitische gedachtegoed. Plots worden die politici de behoeders van het katholiek onderwijs en onze katholieke voorzieningen’, zei Van Gorp woensdagavond tijdens zijn toespraak ter ere van Rerum Novarum, het feest van de christelijke werknemersbeweging, in Lier.

‘Niet dat we het antwoord op de problemen moeten zoeken bij linkse partijen, want daar ontbreekt het aan visie’, vervolgde Van Gorp. Hij pleitte ervoor om de culturele erfenis van het christendom beter te onderwijzen, zodat iedereen de christelijke waarden van tolerantie en verdraagzaamheid hoog in het vaandel draagt. ‘Wie zijn erfenis niet kent, kent zichzelf niet. En dan worden we vatbaar voor radicalisme, nationalisme en xenofobie’, sprak Van Gorp.

‘Meer respect voor christendom’

Van Gorp zei verder ook nog dat hij zich zorgen maakt over de rol van religie in onze samenleving. ‘Ontzuiling was het nieuwe modewoord. Zij die geloofden, konden beter hun mond houden. Wie kon die mensen nog serieus nemen? Wie geloofde in die sprookjes?’

Volgens Van Gorp kapen rechtse partijen – waaronder de N-VA – onze ‘christelijke erfenis’, alleen maar om kritiek te kunnen geven op moslims.

‘Politiek rechts betoogt dat moslims een bedreiging vormen voor onze culturele erfenis. Ze misbruiken de christelijke erfenis als cultuurpolitiek instrument in een strijd tegen de multiculturele samenleving. Plots staat het christendom lijnrecht tegenover het islamitische gedachtegoed. Plots worden die politici de behoeders van het katholiek onderwijs en onze katholieke voorzieningen’, zei Van Gorp woensdagavond tijdens zijn toespraak ter ere van Rerum Novarum, het feest van de christelijke werknemersbeweging, in Lier.

De voorzitter van de Christelijke Mutualiteit wil dat er meer respect is voor het christendom. ‘Het christelijke geloof heeft onze cultuur en moraal eeuwenlang mee gestut en mee vorm gegeven. Meer zelfs, je kunt je de vraag stellen of wij zonder het christendom een democratische rechtsstaat hadden’, zei hij.‘Bovendien was het christelijk idee dat elke mens evenveel waard is, ongeacht zijn of haar bijdrage aan de maatschappij, een revolutionaire gedachte’, stelde Van Gorp.

‘Religie staat voor comeback’

Van Gorp vindt ook nog dat religie een hulp kan zijn voor de mentale gezondheid van mensen. ‘In deze tijden van ongebreidelde vooruitgang, lijkt het alsof we alles hebben om gelukkig te zijn. En toch zaten nog nooit zaten zoveel mensen thuis met een burn-out of een depressie. Wanhopig zijn we op zoek naar levenskwaliteit.’Volgens de voorzitter van de Christelijke Mutualiteit verdient zingeving terug een plaats op de agenda. ‘Die verhalen vertellen ons iets belangrijks over onszelf en over onze opdracht in het leven. Ze geven richting aan wat we doen. Ze stellen ons in staat om te kunnen omgaan met de veranderingen waarmee we geconfronteerd worden. Zingeving is dus een wezenlijk onderdeel van onze gezondheid. Alleen, ergens onderweg zijn we onze verhalen kwijtgeraakt.’Toch blijft Van Gorp optimistisch voor de toekomst. ‘Ik ben er absoluut van overtuigd dat religie voor een comeback staat. Wij moeten niet bang zijn om over onze rijke erfenis te durven spreken’, besloot hij.” (Einde citaat)

N.v.d.r. : Wat een infantiele, achterlijke en hypocriete idioot!

Islam bestaat slechts uit 8,9 procent religie en de rest (91,1 procent)  is pure imperialistische ideologie die alleen uit is op onderwerping van en genocide op anderen, onder andere de christenen!

Met welk recht ventileert deze verzuilde snoeshaan zijn totaal ongegronde mening? Waarom publiceert De Schandaard van Vlaanderen deze nonsens? Het is vandaag de dag van Jézus Klimop. Is dat al niet voldoende religiote nonsens?

image_pdfimage_print
Share

Socialisme is …

Socialisme is de samenzweringstheorie van het uitbuiten van de jaloezie op iedereen die het beter heeft dan jijzelf. Deze multiculturele pseudowetenschap bevat extreem-linkse, anti-liberale, maar vooral andermans financiële elementen. Verdeeldheid zaaien is hun devies en de verpaupering van land en volk hun doel.
Socialisme ziet mensen als slachtoffers van een boosaardig systeem dat zij zelf bewust creëert en in stand houdt. Socialisten maken het leven voor mensen met ambitie daarom zo moeilijk mogelijk en pamperen de onrendabelen om ze onrendabel te houden. Dit complot noemen zij “solidariteit”.

Volgens het socialisme zijn de “moslims” de bron van alle menselijke beschaving en zouden alleen “islamitische” mensen in staat zijn cultuur en wetenschap te bevorderen.
Het Volk, door de socialisten als niet waardevol aangemerkt, mag alleen maar toekijken en betalen voor de linkse hobby’s.
In de praktijk heeft het socialisme nooit iets anders voortgebracht dan politieke dwangsystemen: enorme met mijnenvelden, wachttorens, en prikkeldraad omringde concentratiekampen.

Het socialisme is daarom gelijk aan het (nationaal) socialisme en het communisme. (Nationaal) socialisme en het internationaal socialisme zijn dus twee zijden van dezelfde medaille.

Desondanks, of juist daardoor, bezit elke socialist een volkomen misplaatste zelfverklaarde morele superioriteit: “Wij maken wel uit wat u mag denken en wat niet. Wij maken wel uit of u ergens aan mag deelnemen; als dat niet in ons straatje past moet u wegblijven, uitgesloten worden en doodverklaard.” Het fundamentele probleem met socialisme is dat je op een gegeven moment al het andermans geld hebt uitgegeven. Maar de socialisten zullen niet rusten tot ìedereen berooid en afhankelijk van de staat is.

N.v.d.r.: Socialisme is een samenzwering met als wapen het uitbuiten van jaloezie op iedereen die het beter heeft, teneinde diegenen die het beter hebben te onderwerpen om ze te collectief kunnen beroven. Socialisme vertoont dus angstwekkend veel gelijkenissen met de islam. Samen met het communisme, het nationaal-socialisme en islam is het socialisme een kwaadaardige collectivistische doctrine die alleen maar kan bestaan en overleven dank zij het gebruik van structureel en daadwerkelijk geweld.

image_pdfimage_print
Share

Wiskunde en zo … (islam)

Telkens een verwarde man, en dan besparen we U de gruwelijke foto’s van brutaal verkrachte, seksueel mishandelde en gefolterde blanke vrouwen en meisjes door verwarde mohammedaanse mannen of moet ik schrijven dieren?

Want dat en niets anders is zowel de grootste gemene deler als het grootste gemeen veelvoud van de hedendaagse gewelddadige maar onbestrafte criminaliteit. Niet Marc Dutroux, niet de bende van Haemers, niet de bende van Nijvel. Die zijn allemaal zand laattijdig opnieuw en opzettelijk gestrooid in de ogen van onze goedgelovige Vlaamse burgers.

Modale, alledaagse en dus gewone Mohammedaanse mannetjes begaan al deze misdaden systematisch en voortdurend op ons grondgebied in naam van hun ideologie. Of het nu een dubbele massamoord betreft op 11 september 2001 of niet, de mathematisch zekerheid dat de islamitische doctrine aan de oorzaak ligt van al deze misdrijven kan niet ontkend worden zonder te liegen.

Alleen zijn onze leiders en politiekers zoals Geert Bourgeois ziende blind en hebben geen boodschap aan de waarheid. Zij verkiezen nog liever volkerenmoord op Koerden en Joden te ondersteunen, dan de waarheid te erkennen en gerechtigheid te laten geschieden.

Hoe walgelijk en laf kan je zijn ?

image_pdfimage_print
Share

Op één mei …

Op één mei … leggen alle vogels een ei. Aangezien de steeds in de media weerkomende walgelijke smoel van onder andere de demente collectivist Lowie Tobback ons doen kotsen, steun Lidl!

Alle linkse vakbondshalzen aan de galg. En zeker die uit Brussel, Charleroi, Gent en Liège!

Waarom de illusie van een grenzenloos Europa sneuvelt

In zijn wekelijkse essay verkent Brussel-correspondent Jelte Wiersma deze week nut en noodzaak van de Europese grenzen. ‘De illusie van een grenzenloze wereld, zelfs van een grenzenloos Europa, sneuvelt onder druk van de realiteit.’

De Europese Unie heeft gezorgd voor open grenzen en dat zou een zegen zijn. Dit is op zijn minst een twijfelachtige aanname. Open grenzen leiden tot hoge particuliere en publieke kosten. Ook worden grenzen die voorheen werden bewaakt door staten, nu bewaakt door particulieren en bedrijven.

Wie rondreist door de grenzenloze Europese Unie van nu, valt het meteen op: je paspoort moet je steeds bij de hand hebben, grenzen worden weer meer beveiligd en publieke ruimtes zoals treinstations, vliegvelden en stadscentra zijn omgebouwd tot halve vestingen.

Beetje bij beetje wordt wat wordt gezien als een van de grote successen van de Europese Unie teruggedraaid. De open grenzen gaan eraan. De illusie van een grenzenloze wereld, zelfs van een grenzenloos Europa, sneuvelt onder druk van de realiteit.

De reclamestunt van Kohl en Mitterand
Hoe zat het ook al weer? Omdat de in 1979 geïntroduceerde verkiezingen voor het Europees Parlement weinig mensen naar de stembus trokken, wilden de West-Duitse bondskanselier Helmut Kohl en de Franse president Francois Mitterrand voor de editie van 1984 een reclamestunt uithalen.

De grenscontrole tussen West-Duitsland en Frankrijk zou worden opgeheven. Om het initiatief wit te wassen als iets Europees, werd de Benelux, die onderling al open grenzen had, gevraagd aan te sluiten. Italië, een van de EGKS-oprichters, mocht niet meedoen, want niemand vertrouwde de Italiaanse autoriteiten. Zo tekenden vijf landen in 1985 het Verdrag van Schengen (Luxemburg). In 1995 werd het van kracht.

Na 1989 werden de grenscontroleurs wegbezuinigd
In de euforie na de implosie van de Sovjet-Unie mocht in de jaren negentig plots het ene na het andere land lid worden van ‘Schengen’. Nationale regeringen wisten niet hoe gauw ze de grenscontroleurs moesten wegbezuinigen. De EU werd van Griekenland tot aan de Noordzee en van de Noordpool tot de Middellandse Zee grenzenloos.

Tegelijk zijn particulieren de primaire overheidstaak op het gebied van veiligheid deels gaan overnemen. In 1999 werkten in de Europese Unie 600.000 mensen als private beveiliger, in 2007 waren dat een miljoen mensen en in 2013 al 1,5 miljoen. Dit zijn cijfers gecorrigeerd voor uitbreiding van de EU.

In zowel Nederland als Duitsland is het aantal private beveiligers (60.000 en 250.000) inmiddels net zo groot of groter dan het aantal politiemensen. Sinds 2013 geven particulieren in Nederland jaarlijks ook meer geld uit aan preventie dan de politie. (2,1 om 1,9 miljard euro).

Grenzenloosheid maakte drugsexport makkelijker
De beveiligingssector was in elk geval tot voor kort een snel groeiende bedrijfstak. Rolluiken, camera’s, kogelwerend glas, tourniquets en wat al niet, zijn nauwelijks aan te slepen. De grenzenloosheid bracht Oost-Europese criminelen naar hier, maakte drugsexport vanuit Nederland naar de rest van Europa makkelijker én maakte grootschalige immigratie van Afrikanen en Aziaten via Italië en Griekenland naar de rest van Europa eenvoudiger. Dat laatste maakt dat particulieren zich nog meer beveiligen en in sommige gevallen zelfs illegaal bewapenen.

Zo is de situatie ontstaan dat overheden hun kerntaak, veiligheid, hebben veronachtzaamd. Particulieren zijn hun eigendommen in reactie daarop maar zelf gaan beveiligen. Één grote gecontroleerde landsgrens is vervangen door allerlei mini-grensjes rond particulier eigendom.

In de woorden van minister van Staat Frits Korthals Altes (VVD), die in de jaren tachtig als minister van Justitie tegen Schengen was maar het pleit verloor: ‘Tegenwoordig is bij elk gebouw paspoortcontrole. Het heeft zich verplaatst.’ Ook gemeenten, provincies en bijvoorbeeld de NS zijn zelf letterlijk grenzen gaan stellen. De poortjes in NS-stations zijn er een voorbeeld van.

Paspoort nodig om een gebouw binnen te komen
En probeer nog maar eens een bedrijf of overheidsgebouw binnen te komen. Een paspoort tonen is vaak noodzakelijk, door de scanner gaan al evenzeer. Ook om de Tweede Kamer binnen te komen, is identificatie verplicht.

De mensen die de grenscontroles hebben afgeschaft zitten zelf wel achter een soort ‘grens’ met paspoortcontrole. Hetzelfde geldt voor het Europees Parlement. Er is in Brussel sinds vorig jaar zelfs een hele straat afgezet en een enorme kogelvrije muur in het parlement geplaatst. Als argeloze burger kun je niet binnenlopen om een debat op de publieke tribune bij te wonen. Slechts op uitnodiging kom je binnen.

Inmiddels zijn nationale overheden samen met lagere overheden hun veiligheidstaak weer serieuzer gaan nemen. Steden zijn soms omgebouwd tot vestingen met betonblokken, camera’s en militairen en agenten met machinegeweren (België en Frankrijk).

En grenscontroles zijn heringevoerd. Frankrijk controleert de grens met vooral Italië weer, Duitsland controleert die met Oostenrijk, Oostenrijk die met Italië, en Zwitserland ook die met Italië. Ook in Nederland controleert de Koninklijke Marechaussee weer meer. Rutte II gaf al meer geld, Rutte III doet daar nog een schepje bovenop.

Situatie is alleen maar onaantrekkelijker geworden
Het vermeende succes van de Europese Unie, het grenzenloze reizen, wordt aldus langzamerhand teruggedraaid. Wat is de winst? Misschien is de situatie alleen maar onaantrekkelijker geworden. Waar voorheen mensen eenmaal gecontroleerd aan de landsgrens zich binnenslands vrij konden bewegen, worden ze nu binnen de landsgrenzen ook gecontroleerd. Er zijn dubbele grenzen ontstaan.

Open landsgrenzen worden vaak verkocht met als argument dat ze zoveel economische winst opleveren, vooral door minder tijdverlies. Maar een deel van die winst wordt weer teniet gedaan door het tijdsverlies dat burgers en bedrijven lijden tijdens identificatie en controle als ze een gebouw binnen willen. En: de voor westerse verzorgingsstaten dure niet-westerse immigratie is veel eenvoudiger geworden.

De claim van bijvoorbeeld Transport- en Logistiek Nederland dat herinvoering van grenscontroles een ramp is omdat het 600 tot 700 miljoen euro per jaar zou kosten, is nogal eigenaardig. Als diezelfde grenscontroles niet-westerse immigratie voorkomen, is de rekening per saldo – voor de hele samenleving – heel aantrekkelijk.

Want niet-westerse immigratie is voor een uitgebreide verzorgingsstaat als die van Nederland peperduur. Zeker in de wetenschap dat 65 procent van hen na 15 jaar nog altijd geen werk heeft. En de paradox is natuurlijk: door de open grenzen zijn mensen naar hier gekomen die aanslagen willen plegen waarop in reactie door particulieren en overheden weer extra en kostbare veiligheidsmaatregelen zijn genomen.

Wat leveren die open grenzen dan op? Gezien de gedeeltelijke herinvoering van grenscontroles lijken nationale regeringen er ook niet meer in te geloven. Voor hen die de Europese Unie een warm hart toedragen, is het misschien niet zo verstandig om de open grenzen als een van de grote successen van de EU te bejubelen.

29 apr 2018

h/t  Jelte Wiersma en Moniek MP

image_pdfimage_print
Share