De geschiedenis van Jihad

Het is opvallend dat de supporters van islam zowel in de reguliere media als op de sociale media zich in alle mogelijke bochten wringen om toch maar hun illusie overeind te houden. Daarbij schuwen ze geen enkel middel en verdedigen hun vermeende waarheid met hele leugens, halve waarheden, verdachtmakingen, inversies, laster, beledigingen en ter plekke uitgevonden politiek correcte fantasieën.

Ze nemen, helaas samen met veel Westerse politiekers voor waar aan dat islam fundamenteel een vredelievende godsdienst of religie is en dat het islamitische jihadistisch terrorisme iets relatief nieuw is, een product van de economische en politieke gisting van de 20° eeuw. Vanzelfsprekend is dat pure naïviteit of wegens cognitieve dissonantie.

Wij bij nageltjes weten wel beter. Ons boekenkastje getuigt daarvan. Aangezien als rechtstreeks gevolg van intellectuele terreur werd aan onze scholen en universiteiten wetenschappelijk onderzoek over islam onmogelijk gemaakt. Soms zelfs met broodroof op uitmuntende wetenschappers als het wapen der lafheid. Onze weerloze burgers moeten het dus stellen met islamkritische publicaties om zich tot enigszins te informeren over de realiteit.

Jihad betekent in het Arabisch “Strijd”. De vertaling als ‘heilige oorlog’ is dus maar gedeeltelijk correct. Want Jihad kan niet alleen met wapens gevoerd worden, maar ook met het gesproken woord (prediking), het geschreven woord (het internet staat er vol van) en vooral “geld”, veel geld.

In zijn pas verschenen boek “De geschiedenis van Jihad, van Mohammed tot IS”
(ISBN 978-1-68261-659-8) toont de wetenschapper Robert Spencer gelukkig aan dat de islamitische terreur zo oud is als islam zelf. Jihad begon met Mohammed, de profeet van islam, die verklaarde “ik zegevierde door middel van terreur”.

Spencer ontleedt de uitgebreide geschiedenis en de rol van oorlog en terreur in de verspreiding van islam. Hij volgt met rasse schreden de 1400-jarige oorlog van islamitische jihadisten tegen de rest van de wereld, met details over de jihad tegen Europa, inclusief de 700-jarige strijd om Constantinopel te veroveren; de jihad in Spanje, waar niet-moslims nog 700 jaar vochten om de jihadistische indringers het land uit te krijgen; en de jihad tegen India, waar islamitische strijders en veroveraars ongeëvenaarde en onpeilbare verwoestingen veroorzaakten in de naam van hun zo gezegde ‘religie’ die in feite gewoon een imperialistische ideologie is.

Grotendeels verteld in de woorden van de hedendaagse kroniekschrijvers zelf, zowel moslim als niet-moslim, laat “De geschiedenis van Jihad” zien dat jihad oorlogvoering vanaf het allereerste begin een constante is van de islam, en het hedendaagse jihad-terrorisme op theologische grondslagen verloopt net zoals de grote islamitische oorlog voerende en jihad-commandanten uit het verleden.

Na het verschijnen in 2009 van “Islamic Jihad ” van M.A. Kahn (ISBN 978-1-4401-1846-3) is “De geschiedenis van Jihad: van Mohammed tot ISIS” een volgend belangrijk historisch werk over jihad in de Engelse taal, en een boek dat de hele waarheid over de bloedige geschiedenis van de islam vertelt in een tijd waarin islamitische jihadisten als Trojaanse paarden assertiever zijn in westerse landen dan zij de voorbije eeuwen ooit zijn geweest.

Bat Ye’Or, auteur van “Eurabië” vat het in haar voorwoord zo samen:

In tijden van lafheid en opzettelijke valsheid, is deze moedige en gedetailleerde ontmaskering van de grootste uitdagingen en gevaren van onze tijd, van onschatbare waarde.

image_pdfimage_print
Share

Multicul en superdiversiteit = Ons einde

Worden de goedmensen en de linkse idioten niet bang?
Kijk in dit filmpje wat onze regeringen hebben binnengelaten. Denkt er nog iemand dat het gaat verbeteren zonder hard in te grijpen?
Gegarandeerd zijn morgen uw kinderen en kleinkinderen aan de beurt.
Iedereen die aan de invasie van Europa meewerkt(e) moet als crimineel worden vervolgd en gestraft, en alle immigranten, transimmigranten, sans papiers, of hoe ze ook worden genoemd, moeten terug vanwaar ze ook kwamen. De criminelen steeds en eerst. Desnoods het leger inzetten, en schieten wanneer ze zich verzetten. Asiel slechts toegekend na grondig onderzoek, tijdelijk, en met terugkeerplicht zodra de situatie in hun land van oorsprong verbeterd is/de oorlog voorbij is. Geen regularisaties meer, geen nationalisaties meer zonder grondig onderzoek en pas na volledige integratie, zich onderwerpen aan onze wetten, normen en waarden, het accepteren van onze cultuur en vloeiend beheersen van ons taal. En alle vreemdelingenadvocaten en ngo’s droogleggen.
Leg de moerassen droog!
Drain the swamps!

Het filmpje werd inmiddels van mijn FB pagina verwijderd, maar pas nadat het tienduizenden keren was bekeken en duizenden keren was gedeeld. En ja samen met het filmpje verdwenen ook de commentaren van de ontelbare mensen die het met mij eens zijn.
Maar gelukkig, hier op Nageltjes nog steeds te bekijken en lezen.
image_pdfimage_print
Share

Aandacht voor de blanke Zuid Afrikanen NU !

Er is altijd veel commotie en protest in de media wanneer alle kleuren van de regenboog, zelfs door eigen toedoen, nog maar de haren of hun achterlijk ego worden gekwetst.
Behalve wanneer de kleur wit of blank is, dan niet.
Want blanken zijn altijd de racisten, de uitbuiters, wiens cultuur, normen, waarden en veiligheid ondergeschikt moeten worden gezien aan die van alle andere exotische kleuren. Die kunnen altijd op sympathie rekenen bij het journaille en de overheden hier en in de EUSSR.
Aan de blanke Zuid Afrikanen, nochtans vaak van Vlaamse Nederlandse of Britse origine wordt nooit asiel verleend alhoewel zij toenemend een groot gevaar lopen om have, goed en leven op een gewelddadige, ja gruwelijke manier te verliezen. Nochtans spreken ze onze taal, hebben ze dezelfde waarden en normen, en zouden ze zich hier snel kunnen integreren.
Helaas wordt hun leven blijkbaar als minder waard beschouwd door de politici de NGO’s en het journaille, want anders was er al tot actie overgegaan. Ze zijn dan ook geen negers, islamieten (of beide) noch een of andere terrorist, Syriëstrijder, profiteur, of salsakoning die op blanke blonde deernen jaagt.
Ik wil dat de overheden, de politici en de EUSSR bende hun mond open doen en druk uitoefenen.
Zuid Afrika, ooit een van de meest welvarende landen ter wereld, en het meest welvarende en modernste land van Afrika is een gruwelijke dood aan ’t sterven. Net zoals Zimbabwe en alle andere Afrikaanse landen is het terug een letterlijke en figuurlijke jungle en negerij geworden.
Terwijl wij hier zonder nadenken iedereen zonodig, en in sneltempo, een plaats moeten gunnen in de politiek in de media en de overheid, is het steeds meer uitgesloten dat een blanke ooit een dergelijke plaats zal toekomen in Afrika, het Midden Oosten ….. Kent iemand een blanke die zetelt in een Afrikaans, Arabische, Maghrebijnse, Pakistaanse, Turkse,…. gemeente? In een parlement? In een regering? Vergelijk dat maar eens met de toestand hier.

White genocide in South Africa is real: “3-year-old girl crucified on kitchen table then raped…”

In a recent interview, Simon Roche (Suidlanders.org) laid out in graphic detail some examples of murders within the attempted genocide happening now in South Africa to white farmers and their families:

An elderly couple had boiling water poured over them. An elderly gentleman got locked up in his Ford truck and the truck was set on fire and he burned to death. A four-year-old girl was raped by three men but survived it… And because she survived, she was then bundled up in newspaper with gasoline poured over it and then set on fire. A three-year-old girl was crucified on her parent’s kitchen table then raped… Then after that, her father had his throat slit and her mother was killed as well.

Simon Roche continued to say that it is beyond people’s imagination what South Africa is in at the moment.

It is reported by a crime scene investigator with firsthand knowledge that these kinds of killings are happening every day now. Yet the government is not acknowledging it and mainstream media worldwide for the most part does not report on it. Clearly there is a purposed agenda to wipe out white people from South Africa.

Whether the killings of white farmers are fueled by racism, unemployment or just hatred, the government is actively encouraging the killings.

In 2012, South African President Jacob Zuma infamously antagonized Afrikaners when he sang a song referencing revenge against whites in a public sing-along. “You are a Boer (white man), we are going to hit them….”, Zuma sang with a group.

More recently this has been eerily mimicked by Julius Malema, the leader of the Economic Freedom Fighters, a South African political party (See the video below: A coded message by Julius Malema. See if you can figure out what he’s instructing his followers to do… ).

 

Featured image: A photo from a crime scene of a farm murder in South Africa.

 

image_pdfimage_print
Share

Rood-Groen Zweden

Rood-groene Zweedse regering: misdadig, misdadiger, Misdadigst.

De Zweedse rood-groene regering heeft nu besloten de Europese Commissie te steunen in haar strijd tegen de Hongaarse nationale wetgeving tegen niet-gouvernementele organisaties, NGO’s, die buitenlands kapitaal willen ontvangen. De Zweedse regering wijst erop dat zij de ontwikkelingen in het conservatieve land “op de voet” volgt.

Vorig jaar heeft het Hongaarse parlement een wet goedgekeurd met strenge bepalingen inzake buitenlandse niet-statelijke organisaties, de zogeheten NGO’s.

Viktor Orbán beschuldigde de Amerikaans-joods linkse miljardair George Soros ervan dat hij probeerde het binnenlands beleid van Hongarije onder controle te krijgen en het land te vullen met overzeese immigranten met behulp van zijn cultureel-marxistische organisaties.

Organisaties die meer dan 24.000 euro ontvangen uit het buitenland moeten zich volgens de nieuwe wet registreren als een “door het buitenland gefinancierde organisatie”, schrijft BBC. In recente uitgaven van bijvoorbeeld Soros Open Society Foundations is daarom te lezen:
“De Stichting Open Society Institute Boedapest is een door het buitenland gefinancierde organisatie …”.

Tegelijkertijd werd Lex CEU geïntroduceerd om een halt toe te roepen aan de Central European University (CEU) in Boedapest, die ook door George Soros werd opgericht om zijn culturele marxisme te verspreiden onder jongeren in Midden- en Oost-Europa.

Hongarije heeft dit jaar een zogenaamde “Stop Soros”-wet ingevoerd, die NGO’s nog moeilijker maakt bij het bevorderen van illegale immigratie.

De wet dwingt onder andere alle linkse organisaties die met immigranten werken om een vergunning aan te vragen bij het ministerie van Justitie van het land. Wie toestemming krijgt, moet dan een extra belasting betalen. Nog in juli zei de Europese Commissie dat de wet in strijd was met de EU-regels en moet worden gewijzigd.

Open Society heeft verzocht om internationale actie te ondernemen tegen de wetten van Hongarije, die de organisatie als illegaal noemt.

De Commissie van de Europese Gemeenschappen heeft Hongarije nu aangeklaagd wegens niet-nakoming van de verplichtingen op grond van het vrije verkeer van kapitaal krachtens het verdrag en de artikelen 7, 8 en 12 van het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie, met inbegrip van het schenden van de vrijheid van vereniging door “onder meer beperkingen op te leggen aan buitenlandse donaties aan maatschappelijke organisaties en eisen in te voeren voor aanmelding en registratie. Als de vereisten voor kennisgeving en registratie niet worden nageleefd, kunnen sancties worden opgelegd”, schrijft de Zweedse regering op haar website.

De Zweedse regering besloot donderdag de juridische strijd van de EU tegen het nationalistische Hongarije in zaak C-78/18 “Europese Commissie tegen Hongarije” openlijk te steunen.

– De regering volgt de ontwikkelingen in Hongarije op de voet en is bezorgd over berichten van Hongaarse en internationale organisaties dat de situatie van maatschappelijke organisaties in het land snel verslechtert. Aangezien de rol van het maatschappelijk middenveld bij de kritische evaluatie een eerste vereiste is voor zowel de democratische ontwikkeling als de rechtsstaat, acht de regering het van belang de lijn van de Commissie te steunen en zich in een verklaring uit te spreken voor de onafhankelijkheid van het maatschappelijk middenveld en de rechtsstaat, “zei minister van Handel en Industrie Ann Linde (Sociaal Democraten).

Bron:

http://www.friatider.se/sveriges-regering-backar-soros-i-striden-mot-ungern

h/t: Fenixx

N.v.d.r.: Gelukkig is er ook nog het CSPII !

image_pdfimage_print
Share

De vloek van het culturele Marxisme door Condell

Klik op instellingen, ondertiteling, Automatisch vertalen, Nederlands.

De generatie culturele marxisten die na mei ’68 begon aan hun lange mars door de instellingen en vandaag de media controleren alsook een dominante stempel drukken op wat men de EU noemt maar in feite een EUSSR is, konden hun macht alleen maar verwerven en ook behouden door het gebruik van indoctrinatie met propaganda, hersenspoeling met leugens, en intimidatie met gescheld en laster.

Al wat zich vandaag socialist of liberaal en vooruitstrevend noemt is een vloek voor onze beschaving. De schade die deze intellectueel gedegenereerden de laatste 40 jaar hebben aangericht is dermate groot dat het bevattingsvermogen daarvoor te klein is.

En alsof dat nog niet genoeg was zijn ze zelfs zo arrogant om vanop hun hoge morele kansel een dreigend vingertje te gebruiken om de gewone man en vrouw te intimideren met vooropgestelde financiële bestraffingsmaatregelen doorlopend gevoed door hun betuttelende bemoeizieke maatregeltjes die voor niets goed zijn behalve voor het strelen van hun eigen ego.

Lees maar eens na wat onze gewone en EU-politiekers, de Europese satrapen en ambtenaren  verdienen per maand. Bovendien importeren ze legioenen gewelddadige niet geschoolde onderontwikkelden die onze welvaart leeg vreten en onze cultuur hier willen komen vernietigen. En als ze wel geschoold zouden zijn, wat soms mogelijk, betekent dit beslist een rampzalige braindrain voor de landen waaruit ze vandaan komen.

Weg de de NGO’s, weg met de EU, weg met de ondemocratische schurkenstaat Belgique!

image_pdfimage_print
Share

De destabilisering van Duitsland door Angela Merkel

Het contrast tussen de officiële versie van de Duitse overheid en de feitelijke waarheid kan, net zoals bij ons, niet groter zijn. Een maand later later kreeg deze misdadigster die ooit aan de Stasi (OostDuitse Ministerie voor Staatsveiligheid) die systematisch Oostduitsers die wilden vluchten vermoordden verklikte, de hoogste academische eer toegezwaaid onder het goedkeurend oog van enkele van onze Vlaamse politieke satrapen. Zie foto.

Niettegenstaande zij mede schuldig was aan de dood van 12 mensen en 70 verminkte Duitsers op een Berlijnse kerstmarkt in december 2016 kreeg merkel in januari 2017 een doctoraat honoris causa van de rectoren van onze Vlaamse universiteiten waaronder Rik Torfs.

Enkele ijzingwekkende details uit het boek:

  • Het gerechtelijk aanhoudingsbevel op de islamitische massamoordenaar Anis Amri werd in juni 2016 op bevel van de Bondsregering van Angela Merkel ingetrokken.

  • In Duitsland werden in 2016 150.000 aanhoudingsbevelen tegen mensen die eigenlijk in de gevangenis zouden moeten zitten niet uitgevoerd.

  • Het Bundeskriminalambt stopte de strafrechtelijke misdrijven van 600.000 ‘Vluchtelingen’ in de doofpot.

  • Een rechercheur bekent dat het voor politiemensen gevaarlijk wordt om nog de waarheid te zeggen.

  • De Duitse justitie is niet meer onafhankelijk maar wordt door de politiek gecontroleerd. (Waar hebben we dat nog gehoord en vastgesteld?)

  • De Bundeswehr (het Duitse leger) wordt misbruikt als trainingskamp voor mohammedanen die bereid zijn geweld te gebruiken.

  • Bij Magdeburg liet het Duitse leger de modernste strijdstad van Europa bouwen. In die stad trainen Bundeswehr en Duitse politie zich voor het gevecht om de huizen, uitdrukkelijk ook voor het neerslagen van burgeroproer.

Ondertussen gaan vandaag de dag Afrikaanse migranten de Spaanse politie te lijf met zelfgemaakte vlammenwerpers, sprays en ongebluste kalk.  De EU doet niets, hoort niets en ziet niets. Jüncker en Verhofstadt zijn met vakantie!

image_pdfimage_print
Share

Pegida Nederland

Hadden we maar meer mensen die niet bang waren voor het islamitisch tuig dat aan iedereen zijn eigen achterlijke regels en gewoontes wil opleggen. Groot respect voor deze Edwin Wagensveld die desnoods helemaal alleen betoogt tegen 40000 vijanden, voor onze waarden, normen en rechten. Wie staat er nog op en laat zijn land niet afpakken?

h/t Walter voor de tip

image_pdfimage_print
Share