Framing: VRT met de fascistische broek op de linkse enkels! Update 14 september

Toevoeging van vrijdag 14 september

” Een boos artikel op de extreemlinkse blog ‘Blokbuster’ leek ons een goede aanleiding voor een gesprek met de oprichter en bezieler, Dries Van Langenhove. Toen bereikte ons het nieuws van de dood van een andere man uit het bestuur, Dylan Vandersnickt. Het interview kreeg plots een andere betekenis.

‘t Pallieterke: We kenden je al van je werk voor SCEPTR. We hebben je aan het werk gezien op het internet in je capaciteit als rebelse studentenvertegenwoordiger in de bestuursraad van de Universiteit Gent. Hoe ben je politiek actief geworden?

Dries Van Langenhove: Politiek zit in mijn bloed, en het raakt er niet meer uit, zeg ik vaak. “Het leven is niet eerlijk”, zei mijn moeder vroeger, maar daar had ik geen oren naar. Ik neem geen vrede met de belabberde toekomstperspectieven van de jonge Vlaming. Als jonge tiener kwam ik tot de trieste vaststelling dat mijn leeftijdsgenoten zich niet interesseerden in politiek. Ik ging dan maar elders op zoek naar gelijkgezinden en ik vond die bij het KVHV. Op 15-jarige leeftijd schaarde ik me bij de scholierenwerking. Eens aan de universiteit werd ik volwaardig lid. Het leven aan de universiteit liet me toe mijn netwerk uit te breiden en mijn ideologische standpunten vorm te geven.

‘t Pallieterke: Ben je lid van een partij? Is Schild & Vrienden gelieerd aan een partij?

Dries Van Langenhove: Ik heb zeer bewust geen partijkaart. Ik wil graag in een positie blijven van waaruit ik op alle partijen constructieve kritiek kan geven. Dat geldt evenzeer voor partijen die beweren de belangen van de Vlaming te verdedigen. Met Schild & Vrienden bewijzen we dat je een politiek verhaal kan brengen naast het kader van de partijpolitiek, die de Vlaamse beweging nog niet veel diensten heeft bewezen. Maar je mag tegelijk lid van een partij zijn en van Schild & Vrienden. Dat geldt trouwens voor velen onder ons. Alleen inzet voor de goede zaak is van belang. Nutteloze concurrentie heeft te veel Vlaamsgezind engagement gefnuikt. Op acties van S&V kom je mensen tegen die eveneens actief zijn bij KVHV, NSV, Vlaams Belang, N-VA en een resem andere groepen of initiatieven.

Plannen maken. Tweede van links de betreurde Dylan Vandersnickt.

Plannen maken. Tweede van links de betreurde Dylan Vandersnickt.

‘t Pallieterke: Hoe is Schild & Vrienden ontstaan?

Dries Van Langenhove: Ik richtte begin dit jaar een Facebookgroep op waar jonge rechtse Vlamingen ‘memes’ met elkaar konden delen. ‘Memes’ zijn een moderne vorm van cartoons die op het internet gecreëerd en verspreid worden. Deze houden meestal een humoristische aanklacht tegen het politiek correcte klimaat in.

Onze groep op Facebook groeide echter razendsnel. Na enkele maanden rondden we de kaap van 500 leden. Naast ‘memes’ werden er ook meer en meer artikels en filmpjes in de groep gepost. Al snel bleek dat we allemaal met dezelfde frustraties en bedenkingen zaten over het politieke klimaat.

Toen de lezingen van staatssecretaris Theo Francken op gewelddadige manier gesaboteerd werden door extreemlinkse activisten besloten we te helpen om die evenementen in goede banen te leiden. Een eerste keer was op 9 mei, op een spreekbeurt van Francken in Gent, georganiseerd door het KVHV. Tot mijn verbazing waren er zo maar even 90 S&V’ers opgedaagd. Het was op die zonnige avond dat ik besliste dat ik ging proberen van Schild & Vrienden een echte beweging te maken. Dergelijke mobilisatiecapaciteit en aanstekelijk enthousiasme mogen niet verloren gaan.

‘t Pallieterke: Waar staan jullie nu?

Dries Van Langenhove: Echte ‘leden’ in de zin van betalende leden hebben we niet. Onze groep telt momenteel meer dan 700 jonge Vlamingen. Sinds onze beveiliging van de lezing van Francken organiseerden we heel wat acties. We gingen protesteren tegen een mars voor illegale immigratie in Gent. We verlosten standbeelden van de zwemvesten die hen waren omgedaan door Vluchtelingenwerk Vlaanderen. Met de vijftig meest actieve S&V’ers trokken we naar Overijse voor drie dagen sport en vormingsactiviteiten. Tijdens deze eerste zomeruniversiteit werden de plannen gesmeed voor het komende jaar. Daarnaast speelt ook online activisme een belangrijke rol bij S&V. De leden van onze beweging zijn zeer bedreven geworden in het opsporen en ontkrachten van linkse leugens, het maken van cartoons en ‘memes’ en het publiceren van filmpjes die gretig gedeeld worden onder de studenten.

‘t Pallieterke: Wat zijn de plannen?

Dries Van Langenhove: Er staan een aantal uitgekiende acties op het programma waar ik nog niet veel over kwijt kan. Verder willen we zoveel mogelijk jeugdige Vlamingen bereiken met onze boodschap. We kiezen hiervoor doelbewust voor sociale media en niet voor de traditionele media. Het is al gebleken hoe die onze positieve boodschap verdraaien naar een negatieve boodschap, en daar doen wij niet langer aan mee. Het is de bedoeling de komende jaren onze mobilisatiecapaciteit sterk uit te breiden. Misschien kunnen we zelfs een verbindende rol spelen tussen de vele verenigingen en organisaties die Vlaanderen rijk is.

‘t Pallieterke: Afgelopen weekend hoorden wij dat Dylan Vandersnickt dood werd aangetroffen. Dylan was actief in de leiding van S&V. Hoe kwam dit nieuws aan?

Dries Van Langenhove: We waren echt aangeslagen. Door zijn standvastige houding en rechte rug tijdens de lastercampagne in de media, genoot hij binnen S&V een groot respect. In tegenstelling tot het beeld dat de media van Dylan hebben verspreid, was hij een jongeman met het hart op de juiste plaats. Hij bracht net als S&V een positief verhaal en hij had het beste voor met iedereen.

Dylan had bijna tien jaar met hart en ziel gewerkt voor Jong N-VA, waar hij tot begin dit jaar ondervoorzitter was. Toen enkele extreemlinkse activisten een lezing van Theo Francken verhinderden, werd Dylan terecht kwaad. Als reactie op de leugens, het geweld en het vandalisme, plaatste hij een ‘meme’ online met de hoofden van twee extreemlinkse activisten erop geplakt. De meme was een aanklacht tégen het seksueel geweld in Keulen, het gevolg van Merkels beleid. Dylans punt was dat deze fanatieke militanten de gevolgen moeten inzien van het opengrenzenbeleid dat ze voorstellen, inclusief de gevolgen van de vrouwonvriendelijkheid van sommige groepen nieuwkomers.

De hyena’s van de linkse media, met Bart Schols van De Afspraak op kop, verdraaiden het hele gebeuren. De kans om de N-VA te treffen zouden ze niet laten liggen. Wat eigenlijk een aanklacht tégen seksueel geweld was, werd omgetoverd tot een oproep vóór seksueel geweld. Dylan probeerde dat nog duidelijk te maken in die bewuste uitzending van De Afspraak, maar het geselecteerde vuurpeloton had geen oren naar zijn argumenten. Het kwaad was geschied. In de partij waarvoor hij bijna tien jaar met hart en ziel had gewerkt, keerden een aantal opportunisten hem de rug toe. Dat in de partijpolitiek de grootste vijanden in je eigen partij zitten, werd eens te meer pijnlijk bewezen.

Bij Schild & Vrienden zijn we altijd achter Dylan blijven staan. De idealen van Dylan leven verder in ieder van ons. Een liedje dat we op de zomeruniversiteit nog samen uit volle borst zongen, klinkt zo: “Als gij morgen valt en ik blijf alleen, kameraad, ‘k blijf trouw en ik vecht voor twee!” Reken maar dat ik zal vechten voor twee.

‘t Pallieterke: Hoe zien jullie de S&V op langere termijn?

Dries Van Langenhove: Met S&V willen we een positief verhaal vertellen. We willen de Vlaamse jeugd terug weerbaar maken en een perspectief bieden op de toekomst. Er lopen in ons land veel te veel mietjes rond die bang zijn voor hun eigen schaduw. Wees fier dat je Vlaming bent. Besef dat wij maar één generatie zijn in een lange, rijke traditie. De laatste decennia zit Vlaanderen echter op het verkeerde spoor. Doorgedreven individualisme en massamigratie hebben ons doen vervreemden van elkaar. In een land zonder religie en met een opmerkelijk verval van normen en tradities is het makkelijk als jongere om je zingeving te verliezen. Met Schild & Vrienden proberen we de jeugd opnieuw die zingeving te bieden. Welk groter goed is er dan zorg dragen voor je gezin, familie en volk?

‘t Pallieterke: Jullie organiseren zelfverdedigingslessen; voor linkse journalisten is dat automatisch verdacht.

Dries Van Langenhove: Ik heb dat nooit begrepen. Bij allochtonen worden kickboksclubs geprezen als het ideale deradicaliseringsmiddel, maar wanneer Vlamingen een bokstraining of lessen zelfverdediging organiseren, schiet links in een kramp. Wat een hypocrisie.

Het klopt dat we de Vlaamse jeugd opnieuw wat weerbaarder willen maken. Iedereen loopt rond met lange tenen en zonder ruggengraat. Bokslessen en lessen zelfverdediging versterken het zelfvertrouwen. Dat is heel belangrijk voor het welzijn van de jeugd. Meer dan 30.000 Vlaamse jongeren slikken antidepressiva. Laat ons hen wat weerbaarheid bijbrengen, het soort dat hen toelaat om niet alleen fysiek maar ook mentaal sterker in het leven te staan.

‘t Pallieterke: Hoe zie je je rol in de raad van bestuur van de UGent?

Dries Van Langenhove: In 2016 raakte ik tijdens de studentenverkiezingen verkozen als vertegenwoordiger in de raad van bestuur van de universiteit. De eerste rechtse student die daar ooit plaatsnam. Ik richt mijn aandacht vooral op belangenvermenging, financieel wanbeheer en het onverantwoord linkse beleid.

Begin dit jaar reikte de Universiteit Gent samen met de KU Leuven een eredoctoraat uit aan Angela Merkel. We moeten op dat moment zowat bij de laatste instituties geweest zijn die nog in het ‘wir schaffen das”-beleid van Merkel geloofden. De Duitse politica zat toen in volle verkiezingsstrijd. Haar een eredoctoraat geven was niet alleen politiek maar ook deontologisch onverantwoord. Ik heb daar als enig lid van de raad van bestuur hard tegen geprotesteerd en er een filmpje over online geplaatst. Het filmpje bereikte in een mum van tijd een slordige 300.000 Facebookgebruikers.

Recent bracht ik het financiële wanbeheer van de Gentse Studentenraad (GSR) naar buiten. De veelal linkse en extreemlinkse studentenvertegenwoordigers van de GSR fulmineren tegen elke besparingsmaatregel en steunen in naam van alle studenten linkse initiatieven als Hart boven Hard. Toch zijn zij diegenen die dure onderonsjes organiseren, betaalde jobs weggeven aan vriendjes en de bankkaart van de universiteit gebruiken voor allerlei persoonlijke uitgaven. Toen ik dit uitbracht, pikten de nationale media het verhaal op en nam de voorzitter van de GSR ontslag.

Tijdens deze acties kreeg ik vele aanmoedigende berichten van studenten, personeelsleden en zelfs professoren. Die geven mij de moed om verder te gaan.”

Om het volledige artikel te zien moet je uiteraard een abonnement hebben op
’t PALLIETERKE

Wordt beslist vervolgd. ..

De Redactie.

Toevoeging van woensdag 12 september

Op 12 januari jongstleden publiceerde Nageltjes het bankrekeningnummer van Schild en Vrienden waarop schenkingen kunnen overgeschreven worden.

Met genoegen melden wij dat het rekeningnummer vandaag terug operationeel is: BE53 0018 2126 7653

Dries laat het volgende weten: “Beste mensen, De media, justitie en politiek voeren de strijd op. Om ons juridisch te verdedigen tegen het systeem hebben wij advocaten die ons bijstaan. Dit brengt uiteraard grote kosten met zich mee die wij als jonge beweging niet kunnen dragen zonder uw hulp. Steunen kan op het S&V rekeningnummer.”

Wordt beslist vervolgd. ..

De Redactie.

Toevoeging van dinsdag 11 september

Wij de levenden (Ayn Rand) weten dat respect voor onze mensenrechten heel belangrijk is.

Maar het allerbelangrijkste van die rechten is vrijheid (Hege Storhaug). Vrijheid van meningsuiting.

En die werd Dries Van Langenhove (Schild en Vrienden) ontstolen door beroepsmisdadigers.

Door fascistische gehersenspoelde antifa’s onder de studenten, misdadigers in de reguliere media en ook dictators binnen het rectoraat en professoraat van de UGent.

En deze antifascisten die alleen maar terug opduikende fascisten zijn (Winston Churchill), worden voluit gesteund door de reguliere media, onze staatsomroep en alle machthebbers van alle reguliere partijen in al onze regeringen.

Dit gebeurt allemaal op kosten van de modale belastingbetalers die niet eens beseffen dat de vrucht van hun arbeid sluiks en ongemerkt vooraf stiekem voor 45 à 65 % wordt afgeroomd door de (r)overheden.

Om ons al onze vrijheden af te pakken.

Dit is de realiteit.

Wordt beslist vervolgd. ..

De Redactie.

Toevoeging van maandag 10 september

Hoeveel infiltranten heeft de minarettenzender naar Schild en Vrienden gestuurd om daar racistische praat in de chatbox te plaatsen? Hoeveel beeldmateriaal zou er vervalst zijn zoals bij de Hitlergroeten in Chemnitz. Hitlergroeten opgevoerd door betaalde slinksen!

De reguliere media en onze reguliere politici zijn compleet verrot. Wanneer een reportage van de minarettenzender over Antifa? Die hebben al wel geweld gebruikt en bovendien niet weinig. Schild en Vrienden nog nooit. Voor de strijd tegen de autochtone Vlaming is er altijd tijd en geld geweest.

Maar wat met de strijd tegen de drugbendes die ze blijkbaar verloren hebben? De strijd tegen de pedofielen in de kerk, waarvan er nog geen een veroordeeld werd?

De strijd tegen illegalen die ons en de politie uitlachen met het bevel het land te verlaten? Naar schatting zijn er zowat 250.000 illegalen en duizenden zogenaamde “transmigranten” in dit land. Jambon en Francken hebben een 9-puntenplan waarvan het derde is: aantal plaatsen in gesloten instelling wordt opgetrokken van 70 naar 160… Strak plan. Voor wie neemt men ons?!

Waar blijft de veroordeling van burgers die illegalen en criminelen helpen onder te duiken en hier te blijven? Waar blijft de veroordeling van examen-fraudeurs weze het voor een rijbewijs of voor het bekomen van een heus diploma of een functie bij de politie?

Waar blijft de echte veroordeling van zware en recidive, vooral allochtone criminelen die vervroegd worden vrijgelaten, een flutstraf krijgen, waarvan we niet eens weten of ze die moeten uitvoeren noch hoe?

Wat met de vele vaak gewelddadige en niet toegestane betogingen van de groene linksen en andere goedmensen? Die hebben zelfs militaire domeinen en kerncentrales geïnfiltreerd. Op zoek naar een atoomwapen of om de centrale te saboteren. En die saboteur nota bene heeft men nooit ‘gevonden’ ??!

Wat men in een geheime groep deelt moet in die geheime groep blijven, daarom is het een geheime groep. Dat de VRT daar een heel programma rond bouwde wettigt het vermoeden dat er heel lang en met onbeperkte openbare middelen gewerkt werd aan de demonisering van een studentenclubje.

Hierbij kan het niet uitgesloten worden dat de zogezegd ranzige inhoud in de geheime groep doelbewust achtergelaten werd door linkse infiltranten, handelend in opdracht van de programmamakers, teneinde dit programma van VRT mogelijk te maken en zoveel mogelijk schade toe te brengen. De programmamakers zouden op staande voet moeten ontslagen worden.

Laten we ons bovendien ook maar eens afvragen wat de privacy van iemand met een andere mening dan die van het journaille en het regime waard is? Een gestolen gekraakte woning, die mag men niet binnenvallen, maar de woning van een klokkenluider en een rebel tegen het regime en de uitzonderingswetten en aberraties wel.

Het is duidelijk dat in Vlaanderen en dus Antwerpen incluis vele dingen afschuwelijk verkeerd zijn en dat onze politici van de regeringspartijen dat niet eens willen toegeven of beseffen. Een echte schande is het!

Wordt beslist vervolgd. ..

De Redactie.

Toevoeging van zondag 9 september

De reguliere media zouden de waarheid moeten melden. Dit is wat wij journalistiek noemen. Journalistiek gaat NIET over het redigeren van nieuwsinhoud volgens een ideologische agenda.

Het is een trieste realiteit dat je het nieuws kent volgens het perspectief van diegene die het nieuws brengt. Dit is niet zoals het zou moeten zijn. Journalisten moeten onderzoeken wat er aan de hand is, daarover objectief rapporteren en zo het nieuws brengen.

Ideologische indoctrinatie en luiheid om daadwerkelijk journalistiek werk te doen, laten ons echter achter met nieuwsberichten die ons niet goed informeren over wat er echt gaande is, maar ons opzadelen met gemanipuleerd lokaas en schreeuwerige titels om ons te beïnvloeden. Dit is onaanvaardbaar, zeker bij een staatsomroep die werkt met enorm veel geld opgehoest door de belastingbetalers.

Erger nog, media zoals de VRT brengen zoals in het geval van Pano vervalst nieuws met de uitsluitende bedoeling te hersenspoelen en te indoctrineren met leugens en laster.

Indien de leidinggevende politici die deel uitmaken van de regering nu nog niet beseffen dat het van hen verwacht wordt streng en efficiënt bij wijze van voorbeeld en waarschuwing een einde te stellen aan deze ongelooflijke wantoestand, beleven we onvermijdelijk het definitieve failliet van de rechtsstaat die door hun nalatigheid naar de vuilbak van de geschiedenis wordt gekieperd.

De gevolgen van deze inertie zijn niet te onderschatten, want de geschiedenis leert ons dat als de burgers de rechtvaardigheid van hun leiders niet meer kunnen waarnemen de gevolgen verschrikkelijk zwaar zullen zijn.

Wordt beslist vervolgd. ..

De Redactie.

Toevoeging van zaterdag 8 september

Voor wie het 42 minuten durende filmpje van de laffe en lasterlijke pano reportage over Schild en Vrienden bekijkt is het na 1 minuut al duidelijk dat het hier gaat over een hondsbrutale manipulatie van de VRT, met als doel deze studentenvereniging te besmeuren, verdacht te maken en te diaboliseren.

Binnen de eerste minuut wordt al gesuggereerd dat ze zich in “geheime” praatgroepen schuldig zou maken aan “racisme, nazi-verheerlijking en denigrerende commentaren over vrouwen en minderheden.”
Verder worden er steeds meer technieken gebruikt om de kijker naar de door de programmamaker vooropgestelde maar totaal verzonnen conclusie te dwingen.

Het woord links wordt gecensureerd, en de schandalige manipulaties zoals herhalingen, het bewust uit hun context gebruiken van juridische begrippen en gebruik van suggestieve muziek, blijven maar duren, 42 minuten lang.

Wie wat waar geplaatst heeft wordt niet vermeld, de gegevens daarvan worden in de beelden onleesbaar gemaakt en de montage wordt met opzet zo snel gemaakt dat men berichten niet grondig kan bekijken, als iets dat gepost werd in geheime groepen al relevant zou kunnen zijn, quod non. Ook de woorden van Dries Van Langenhove worden uit hun verband gerukt en voorzien van verdacht makende uitdrukkingen en denigrerende bijvoeglijke naamwoorden.

De VRT heeft haar klassieke manipulatiemethode aangewend. Enerzijds worden een aantal politieke acties en stellingnames die voor links zeer frustrerend zijn zoals verzet tegen boerka’s, halal-voedsel, massa-immigratie, ontwikkelingshulp, en transgenderonzin in de belangstelling gebracht, en vervolgens gecombineerd met kreten over ‘discriminatie’, ‘racisme’ en ‘seksisme’, en dan barst de ‘antiracistische’ hysterie los. De bedoeling was duidelijk een heksenjacht te ontketenen op Schild en Vrienden.

In feite betreft het een laffe poging tot karaktermoord waarbij niemand op iets wordt betrapt behalve dan de programmamaker Tim Verheyden zelf, en wel op laster en eerroof.

De nadien volgende langdurig en nauwkeurig voorbereide hetze is niet het gevolg van studentikoze naïviteit maar een poging tot benadeling van de Vlaamse (studenten)beweging in haar geheel en de 2 V-partijen in het bijzonder. De georkestreerde hysterie volgend op de uitzending van het lasterlijk programma gemaakt op de kosten van de belastingbetaler, duidt op een wanhoopspoging teneinde de linkse achterban een vijandbeeld te bieden in aanloop naar de nakende verkiezingen.

Terwijl er in de duiding en nieuwsdienst van de VRT geen plaats is voor objectieve kritiek tegen islam en immigratie, noch voor de wandaden bedreven door mohammedanen, noch voor het racisme van de mohammedanen tegenover liefst vrouwelijke autochtonen, is er wel enorm veel plaats voor vervalst nieuws, propaganda voor islam en reclame voor ongecontroleerde immigratie.

Enkele NVA’ers eisten prematuur en ondoordacht, allicht zelfs zonder de feitelijke inhoud van het schandalige product van pano te hebben bekeken, gerechtelijke actie en vervolging. De studentenleider moest intussen al  middels het parket van Gent een nutteloze huiszoeking doorstaan. Onvoorstelbaar!

Een student die democratisch werd verkozen tot hun vertegenwoordiger werd, zonder vorm van proces en met miskenning van zijn recht op verdediging, de toegang tot de gebouwen van zijn universiteit geweigerd. Dit is puur fascisme vanwege het rectoraat van UGent. Dit kan volgens geen enkele wet of rechtsbeginsel door de beugel. Een student uitsluiten vanwege zijn mening is uitdrukkelijk verboden door de wetgeving tegen discriminatie. De grootste dader van discriminatie, die dus de voorbije week na de bewuste uitzending van Pano op woensdag, ontmaskerd is, is de UGent.

Boven op het strafrechtelijk aspect van laster en eerroof op Dries Van Langenhove door de programmamakers van Pano en hun opdrachtgevers binnen een staatsomroep ingevolge de artikels 443 tem 452 van het strafwetboek, voegt zich dus een onduldbare ondemocratische malversatie van onwettelijke uitsluiting door een Rijksuniversiteit.

We dachten in dit apenland qua onrecht al alles meegemaakt te hebben, maar blijkbaar kan het nog altijd erger. Hopelijk komen deze misdrijven als een boemerang keihard terecht op het gezicht van de echte misdadigers.

Wordt beslist vervolgd. ..

De Redactie.

Vrijdag 7 september.

Tegen onze gewoonte in plaatsen wij nu reeds onze conclusies bovenaan

  1. De programmamaker van het lasterlijk programma Pano, Tim Verheyden,  en de verantwoordelijke directeur nieuws, duiding en informatie, Liesbet Vrieleman, zouden op staande voet moeten ontslagen worden wegens misbruik van overheidsgeld.

  2. Het volledige directiecollege van de VRT inclusief CEO Paul Lembrechts, heeft gefaald in haar opdracht, en Bart De Wever zou beter dat college eens opkuisen in plaats van samen huilend met de linkse wolven een jonge Vlaamse student lasterlijk te stigmatiseren.

  3. Tim Verheyden zou voor de strafrechtbank moeten gedaagd worden wegens het opzettelijk verspreiden van vervalste informatie, laster en eerroof.

  4. Er moet met onmiddellijke ingang een afzettingsprocedure gestart worden tegen rector Rik Van de Walle wegens onacademisch discriminerend gedrag en medeplichtigheid aan laster en eerroof.

  5. De reacties van Zuhal Demir, Theo Francken en zelfs van icoon Bart De Wever in de leugenpers getuigen niet alleen van voortvarende politieke onvolwassenheid en misprijzen voor hun volk, maar tevens van een gebrek aan respect voor en onderzoek naar de waarheid. Het erge aan hun naïef gedrag is niet dat ze niet door hadden dat ze werden gerold door het gespuis van Pano, maar dat uitgerekend hun partij het doelwit blijkt van de framing door de VRT.

Wordt beslist vervolgd. ..

De Redactie.

Donderdag 6 september

De Vlaamsgezinde studentenclub “Schild & Vrienden” ontmaskerde het linkse gespuis bij de fascistoïde VRT op een overtuigend duidelijke manier, en dient als gevolg daarvan actueel als schietschijf voor al wat collectivistisch, islamofiel, oikofoob en communistisch is in de gazetten-leugenpers, de roodgroene UGent, en de leugenachtig lasterende politiek correcte ‘main stream media’, aka MSM.

Zelfs zonder de geringste aanwijzing van enig begin van bewijs springen allerhande politiekers en zelfs een rector vol goesting in op dit verhaal van lasterlijke beschuldigingen, verzonnen leugens en overduidelijk bedrog, en kiezen partij voor de misdadigersbende bij de VRT en tégen hun eigen achterban.

Dit is raar want hoe meer tijd er verstrijkt, hoe duidelijker het wordt dat niet het Vlaams Belang maar wel de N-VA de geviseerde schietschijf was van de linkse rood-groene  propagandamachine.

Wordt beslist vervolgd. ..

De Redactie.

image_pdfimage_print
Share

IDLIB, NVA en Frederica Mogherini

Idlib is een van de 14 provincies in Syrië met een gelijknamige hoofdstad. Het is gelegen in het noordwesten van Syrië en grenst aan Turkije.

Deze provincie is van groot strategisch belang omdat ze ten oosten ligt van de provincie Latakia  met een gelijknamige hoofdstad maar vooral met een gelijknamige haven die het eindpunt wordt van een lange olie-pijplijn  over Noord Irak en Noord Syrië, die allebei gecontroleerd worden door Koerden en we dus gemakkelijkheidshalve Koerdistan kunnen noemen. Alleen wil Sultan Erdogan dat niet want wat hem betreft mogen de Koerden, al zijn ze deels moslim, hetzelfde lot ondergaan als de Christelijke Armeniërs: genocide!

Wij zappen soms op het nieuws bij de leugenzenders. Meestal weg. Maar als we de naam van Federica Mogherini  horen of zien zijn we alert. Deze ex-communiste die het op 1 november 2014 tot EU-commissaris schopte voor buitenlandse zaken en veiligheid is verantwoordelijk voor de teloorgang van onze veiligheid en als dusdanig een misdadigster. Onze maag keert dus als we haar iets horen verklaren.

Deze keer had dit gulle eussr-goedmensch het over de arme en betreurenswaardige inwoners van Idlib en de arme dutskens van vluchtelingen die daar in tentenkampen moeten wonen ocharme. Kop van Jut waren natuurlijk zoals we al even gewend zijn de democratisch verkozen Syrische president Assad en de Russische president Poetin.

Nu de rest van het Syrisch grondgebied van moordende IS-jihadisten door hun toedoen gezuiverd is durfden Assad en Poetin het aan om de nog altijd bezette of is het opstandige provincie te bestoken met migs en raketten.

We citeren Al Jazeera: “The strikes on Tuesday came as the United Nations urged Russia, a Syrian government ally, and Turkey, which backs certain rebel groups in Idlib, to help avert a “bloodbath“.

Overal waar de islamofiele verenigde nazi’s (Aka VN of Verenigde Naties) hun stem verheffen wil Modreghini niet ontbreken op het cultureel marxistisch poco appel. Dus stak ze nu een moreel verontwaardigd vingertje op tegen Assad en Poetin op één, en we vermoeden ook VTM maar dat hebben we niet gezien. Waar was haar morele verontwaardiging toen IS (Islamitische staat nota bene) weerloze burgers vermoordde en verkrachtte bij tienduizenden? Nergens!

Het crypto-communistisch kutwijf had niet eens de moed om daarover een etisch verantwoord standpunt over in te nemen. Maar nu het laatste bastion van IS, met wapens bevoorraad vanuit Turkije van sultan Erdogan, gevaar loopt opgeruimd te worden kookt Mogherini plots van verontwaardiging en woede.

Wat is de samenhang van dit alles? We leggen het nog eens uit zoals we het op 2 december 2015  op al deden.

http://nageltjes.be/wp/wp-content/uploads/2015/11/gas-mediteraan.jpg

We citeren onszelf, maar lees er toch maar eens het oorspronkelijke artikel van Nageltjes op na.

Nu de Russen getoond hebben niet met zich te laten sollen is het duidelijk dat onze geostrategische kaart van 2014 de nagel op de kop sloeg. Maar de belangen van Iran en Syrië zijn nog groter dan aangenomen. Bovendien blijken Libanon en Israël een groot deel van een nog niet ontgonnen bekken binnen hun territoriale wateren te hebben.”…

Terug naar Mogherini. In Italië zelf betekent ze politiek niets meer en vertegenwoordigt buiten een handvol jihadistisch mohammedanen met een papegaaienbek niemand meer. Wat komt ze dus lullen op onze Belgische staatstelevisie? En zelfs als ze iets zou te betekenen hebben als een door niemand verkozen en door niemand gelegitimeerde “commissaris” van de “EUSSR” (de toevallige samenloop van deze zinspeling doet ons deugd omdat ze ons doet herinneren aan de misdaden van “vadertje” Stalin): Wat is haar doel? Wat wil ze bereiken?

Welnu we zouden geen nageltjes zijn als we ook hier de nagel niet op de kop zouden slagen. De laatste tijd apen sommige NVA’ers de groene luchtfietsers na. Stookoliebranders zouden moeten verdwijnen en verboden worden omdat ze de lucht vervuilen. Deze bewering gaat gepaard met een hetze tegen dieselauto’s, niettegenstaande die vandaag dankzij efficiënte roetfilters veel minder vervuilend zijn als gulzige benzine motoren. En daar wringt het schoentje: de accijnzen. Een dieselmotor verbruikt gemiddeld tussen de 15 en 30 procent minder brandstof als benzinemotoren.

Reken de winst voor de Roverheid dus maar uit als diesel motoren verboden worden. Om het gat in de Belgische begroting te dichten zijn blijkbaar alle middelen goed. 15 à 30 procent meer accijns is meer dan een slok op een borrel als het de basisbehoefte van bewegingsvrijheid betreft. Ook op verwarming via aardolie en verkoeling via elektriciteit wil onze roverheid een Staatsmonopolie vestigen en handhaven.

Alsof deze snode plannen nog niet genoeg stof tot nadenken geven bedenk dan even dat onze door onteigening tot stand gebrachte energiesector (Electrabel) moeiteloos en straffeloos voor een habbekrats werd doorverkocht aan de Fransen, kernenergie inbegrepen.

Als U nu nog niet beseft wat misdadigheid echt betekent weet ik het ook niet meer.

Olie en gas. Pijpleidingen voor Iran of Qatar. Liggen aan de oorsprong van het conflict.

Vergeet inderdaad het propagandistisch gezwam over Assad. Syrië heeft in het Westen of de US nog geen enkele aanslag laten plegen. 9/11 telde 17 Saoedi ’s waarbij voor een aantal het verblijf in de VS door de Saoedische ambassade betaald was, geen Syriër, Irakees, Iranees.
De door de Saoedi ‘s, de Turken en de NAVO gesteunde jihadisten zijn pas echte terroristen die we intussen ook hier over de vloer krijgen.

In België speelt bijvoorbeeld de actuele collaboratie van onder andere Groen met de echte islam en de jihadisten import een niet te verwaarlozen rol. Dat hebben we deze week in Antwerpen nog mogen ondervinden.

Intussen is Turkije wel een voor iedereen onbetrouwbare partner geworden. Het heeft een akkoord met Rusland voor een gaspijpleiding door de Zwarte zee tot de EU.
Het koopt Russische S-400 luchtafweer en krijgt zijn F35 ’s niet van de VS.
Het bezet delen van Koerdisch Syrië en probeert haar protectoraat in Idlib in handen te houden.

Quid NVA?

Met objectieve Vlaamse Groeten.

N.v.d.r.: Het artikel van Lucky9 verbindt de puntjes van een veel groter geheel.

Meer informatie met de nadruk op de aan de gang zijnde en komende gebeurtenissen in en rond Idlib vindt U op de blog van Willy Van Damme.

image_pdfimage_print
Share

Cocaïne in Antwerpen? Fake Nieuws om de aandacht af te leiden!

Premier Tsjechië sluit aan bij Italië/Hongarije

– weg met EU-immigratie!

TsjechieDe premier van Tsjechië, Andrej Babis, heeft eergisteren verklaard dat de EU moet vechten voor haar eigen cultuur en waarden. Babis zei dat als commentaar op de onrust in Duitsland, met name de gebeurtenissen in Chemnitz. De woorden van de Tsjechische premier haalden niet de EU-media, maar wel die van het wereldnieuws:

“Chemnitz is just right around the corner!” Babis said on Sunday referring to the chaos that engulfed the eastern German city last week during pro and anti-migrant rallies held there. “I’ve been thoroughly explaining that this is a fight to preserve our European civilization and culture. We don’t want to live in Africa or the Middle East here. We must fight for our values.”

“Have you seen the pictures of migrant ships heading for tourist beaches? Europeans are shocked and frightened. The same thing happened in Chemnitz. There was not only a murder committed, but also the murders of teenage girls and sexual assaults,” Babis raged.

Je kunt argumenteren dat dit een gespeelde emotie is omdat de Tsjechische bevolking dit van haar premier verwacht, of zien als een eerste stap om Tsjechië als formeel lid van de Visegradgroep nadrukkelijker te laten manifesteren. Manifesteren tegen de eisen van de EU betreffende het opnemen van door West-Europese landen toegelaten asielmigranten.

Hoe je het ook bekijkt, het is zowel een signaal van de groeiende politieke onrust in Oost-Europa over de gebeurtenissen in Chemnitz – en de houding van de Duitse regering daar over – als een schot voor de boeg van de Brusselse EU om niet al te voortvarend te werk te willen gaan. Chemnitz en de Duitse reactie van regeringskant is ook voor Oost-Europa een bedreigende. De toon die daarmee werd gezet kun je niet blijven beschouwen als puur een binnenlandse Duitse aangelegenheid, Dat besef zit er bij zowel de Visengrad-landen als bij Italië diep in, en zou Brussel grote zorgen moeten baren.

Het is de ironie dat Merkel & co hiermee ongewild opnieuw echo’s van het Derde Rijk doen ontwaken. Dat niet in de ogen zien is daarom alleen al gevaarlijk voor het voortbestaan van de EU.

h/t Verenoflood

Laat ons duidelijk zijn. Er kleeft bloed aan de handen van alle EU-apparatsjiks en zeker aan die van hun ‘leiders’. Hierbij foto van de “rechts extremistische neo nazi demonstratie” in Chemnitz: moeders, vaders, nabestaanden die hun door “wir schaffen dass” vermoorde kinderen herdachten

Afbeelding kan het volgende bevatten: 2 mensen, buiten
image_pdfimage_print
Share

Joods Actueel …

Open brief aan Geert Wilders na bezoek in Antwerpen: “Associeer u niet met het Vlaams Belang!”

Wilders tijdens zijn bezoek aan de Grote Markt van Antwerpen

Michael Freilich, hoofdredacteur van Joods Actueel schreef volgende open brief aan de Nederlandse PVV leider, Geert Wilders naar aanleiding van zijn bezoek aan het Vlaams Belang in Antwerpen. “Mijnheer Wilders, associeer u niet langer met deze foute partij. U bent dat aan uzelf verplicht, aan uw partij en eigenlijk ook aan heel Nederland.” Lees hieronder de volledige brief van deze lafbek.

“Beste Geert,

In Nederland maar ook in ons land woedt het debat over immigratie en islamisering volop. Iedere partij communiceert daarover op zijn manier, van respectvol tot onbeschoft. Maar op zich is dat een legitiem debat en is het aan de kiezer om aan te duiden welke opinies hij aanvaardbaar vindt of niet, daar wil ik het dus niet over hebben.

Wat mij vooral stoort aan uw wandeling op de Grote Markt is dat dit kaderde in een bezoek aan het Vlaams Belang, een partij die nog altijd niet in het reine is gekomen met haar ‘bruine’ verleden. Het Vlaams Belang herbergt nog steeds mensen die met nostalgie terugkijken naar de dagen van het naziregime en de collaboratie. Dan denk ik onder andere aan mensen als Ledy Broeckx of erevoorzitter Roeland Raes die beiden publiekelijke uitspraken deden in die zin. Raes is zelfs in beroep veroordeeld geweest voor negationisme – toch heeft de partij nooit afstand genomen van de man.

Toen ik vandaag op de Grote Markt rondliep was ik ook diep geschokt om daar “het schuim van de natie” te zien rondlopen. Ik zag het talrijke extremistische gespuis dat onbeschaamd zijn tatoeages liet zien. Tattoos die een ode brengen aan het Hitlerregime met adelaars, hakenkruisen en allerlei andere haatsymbolen – kortom, tekens die niet veel aan de verbeelding overlaten.

Is dat nu echt het beeld dat wij moeten hebben van politici in Nederland? Daarom mijn dringende boodschap aan u, Geert Wilders, neem afstand van het Vlaams Belang! Alleen al hun sympathie voor het nazisme is meer dan reden genoeg om dat te doen. Mijnheer Wilders, associeer u niet langer met deze foute partij. U bent dat aan uzelf verplicht, aan uw partij en eigenlijk ook aan heel Nederland.

Getekend

Michael Freilich” Rechtstreeks geciteerd van uit Joods Actueel.

Nou beste Michael, wij hebben bij Nageltjes, net zoals E.J. Bron, altijd al pro-Israëlische standpunten verdedigd. Omdat we heel goed weten en wisten waar Jodenhaat vandaan komt: Islam! Maar genoeg is genoeg, en trop is teveel.

Dat U, Freilich, nu autochtone Vlamingen belastert met politiek correcte praatjes in een open brief, is een brug te ver. Ofwel weet U niet wat je zegt en moet je ophoepelen, ofwel weet U wel wat je zegt, en ben jij een lasterlijke schuimende leugenbek. Wat een arrogante, ik zou bijna zeggen islamitische Gotspe!

Geen enkel symbool mag geschuwd worden om duidelijk te maken dat al onze politiek correcte machthebbers, minstens potentieel, actueel nazi’s zijn, Wat is daar verkeerd aan? Wie denkt Freilich te zijn om te beslissen over de toelaatbaarheid van symbolen om de vijand aan te duiden?! Waar haalt hij zulke arrogantie vandaan?

Freilich moet zich dringend door een psychiater laten behandelen. Zijn uitlatingen zijn gewoon contraproductief en een brug te ver. Alle Joden, en zeker de atheïstische Joden beseffen dat maar al te goed. Of gaan ze soms voor de CD&V stemmen?

Wat Freilich deed was een poging tot uitsluiting, en poging tot schuldig verklaring bij associatie, een poging tot het handhaven van een apartheidsregime dat sinds de nazi’s geen duidelijker voorgaande meer had, behalve dan het islamitische en politiek correcte fascisme.

Freilich bedient zich van nazi methodes om een vermeende en lasterlijk beschuldigde vijand met de vinger te wijzen. Het gedrag van Freilich is FOUT en zijn  uitlatingen zijn gewoon misdadig!

Joden ruim Freilich op. Zijn tijd is voorbij! En bedenk dat de vrienden van onze vijanden onvermijdelijk ook onze vijanden zijn. Wat bent U zelf een Foute oetlul Freilich!

Vriendelijke groeten uit Vlaanderen, tenminste als U zich grondig, nederig, uitvoerig en met de knieën in het stof uitgebreid excuseert zoals een laffe dhimmi dat pleegt te doen.

De redactie.

image_pdfimage_print
Share

Islam verbieden?

Vier Franstalige partijen, PS, MR, CDH en Défi, dienen wetsvoorstellen in om de partij Islam te laten verbieden. Zo roeptoetert de leugenpers.

Franstalige partijen willen partij Islam verbieden

We citeren:

Amélie Pans, de lijsttrekster van MR in Sint-Lambrechts-Woluwe, kreeg onlangs een wel heel verregaande bedreiging te lezen op de Facebook-account van haar partij in Woluwe. Philippe Latteur, de lokale lijsttrekker van de partij Islam, waarschuwde haar dat ze wel eens sneller gestenigd zou kunnen worden dan ze dacht.

Pans heeft daarop klacht ingediend bij het gerecht, maar de zaak doet ook de discussie over de partij Islam oplaaien. De controverse rond Islam laaide dit voorjaar al op omdat de partij de sharia wil invoeren en mannen en vrouwen wil scheiden op de bus. N-VA wilde de partij daarom laten verbieden.

Dat is nu wat de Franstalige partijen echt proberen. PS, MR, CDH en Défi hebben al voorstellen ingediend om partijen die tegen de democratie, rechten en vrijheden zijn gekant en oproepen tot geweld, te verbieden, schrijft de krant Le Soir. Défi en MR willen daarvoor de grondwet aanpassen. CDH denkt dat het met een gewone wet kan. Maar hoe dan ook is het te laat om de partij nog te verhinderen aan de gemeenteraadsverkiezingen van oktober te laten meedoen.

Islam bestaat al sinds 2012 en haalde één gemeenteraadslid in Anderlecht en één in Molenbeek, met ongeveer vier procent van de stemmen. Bij de Brusselse en de Kamerverkiezingen bleef de partij steken op 2 procent.

Ze eerst binnen laten, ongecontroleerd en onvoorwaardelijk de Belgisch/Vlaamse nationaliteit geven, en ze nadien politieke rechten ontzeggen? Hier klopt iets niet!

Er is veel meer nodig dan een wet die een bepaalde politieke partij verbiedt om op te komen, en een grondwetswijziging inzake politieke rechten is al helemaal pure kolder.

Het gelijkheidsbeginsel kan men niet zomaar opzij zetten zonder uiterst nauwkeurige omschrijving van wat de maatschappelijke uitsluiting verantwoordt. En zelfs dan moeten bij voorbaat vaststaande controlemechanismen garanderen dat er overeenkomst is tussen de realiteit en datgene wat niet toelaatbaar is.

Hiermee komen we bij de kern van het probleem. Islam is op zich ontoelaatbaar want islam, niet de partij maar de imperialistische politieke ideologie voor alle duidelijkheid, is totaal onverenigbaar met democratie omdat islam de rechten en vrijheden van niet Mohammedanen (de kafir) wil afschaffen en bovendien oproept op tot geweld tegen deze niet-mohammedanen.

Een politieke partij verbieden is dus geen oplossing, zelfs geen middel maar nutteloze blabla in de strijd tegen islamisering. Men tracht onze burgers zand in de ogen te strooien. Het enige wat echt kan helpen is een totale immigratiestop voor mohammedanen. Hierbij moet opgemerkt worden dat een woord van eer, eed of schriftelijke verklaring van nul en generlei waarde is voor elke mohammedaan ingevolge een oekaze uit de zevende eeuw van de enige almachtige god Allah. Migratie vanuit een islamitisch land (doctrinair hidjrah) is dus per definitie zo verdacht dat deze migranten onmogelijk kunnen worden toegelaten op ons grondgebied.

Wat er zou moeten komen is een islam-wet die subsidies aan moskees en madrassa’s preventief volledig afschaft. Een islam-wet die verantwoordelijken eist voor elke moskee die hoofdelijk aansprakelijk zijn voor de enorme geldboetes te betalen voor elke haatpreek die gehouden wordt. Een islam-wet die moskees en madrassa’s verbiedt zo lang niet aan een uitzonderlijk lange en strenge lijst voorwaarden voldaan wordt. Rechtstreekse camera-bewaking in alle lokalen van moskees en madrassa’s tot in de latrines toe. Lijkt me een evidente eis. Camera’s gesaboteerd of vernietigd: de betrokken moskee en madrassa permanent vooraan, achteraan boven en opzij dicht gemetseld!

Dit zou al een mooi begin zijn. Uiteraard zijn er veel meer en fundamentele  maatregelen nodig. Een politieke partij verbieden heeft geen zin als de personen die achter deze politieke partij staan onze democratie kunnen misbruiken en onze beschaving willen onderwerpen aan achterlijke praktijken.

We begrijpen dat Amélie Pans zich een hoedje schrok ingevolge de onverbloemde bedreigingen van Philippe Latteur, maar een verboden partij gaat automatisch ondergronds en wordt daardoor zelfs gevaarlijker als voordien.

Ze (Pans) is het niet gewend om Franstalige arrogantie en Franstalig taalimperialisme vervangen te zien door Islamitische arrogantie en Arabisch taalimperialisme. …

P.S.: Islam bestaat al 1400 jaar lang en dus helemaal niet sinds 2012 voor alle duidelijkheid! Bemerk deze idiote poging tot hersenspoeling van de leugenpers!

image_pdfimage_print
Share

Links spuit vuil en mythes

De redactie leest nooit de onzin gepubliceerd door de zwaar gesubsidieerde leugenpers zoals Knack en De Standaard. Wij zouden er kotsmisselijk van worden. Gelukkig zijn er helden die dat af en toe nog wel doen en er ook een snedig objectief antwoord op formuleren. Johan Sanctorum is vandaag Woensdag 29 augustus 2018 zo een held.

Zijn conclusie laat aan duidelijkheid niets te wensen over: “Voor links is de mythe van de ‘racistische Vlaming’ van levensbelang.” Of hoe demagogie en hersenspoelende indoctrinatie een soort van religie geworden is bij de cultuurmarxistische leugenpers en hun hoofdredacteurs.

Op de Knack-webstek van vandaag, 29/8, krijgen we een column te lezen van hoofdredacteur Bert Bultinck, getiteld ‘Witte Vlamingen zijn bang voor een “remplacement” door niet-witte Vlamingen’. Daarmee wordt bedoeld dat het racisme ook economische motieven heeft, namelijk de angst van de ‘witte Vlaming’ voor verdringing op de arbeidsmarkt door zijn gekleurde medemens.

Eerst iets over die kleurenterminologie. Het is grappig dat net politiek-correct links het voortdurend over wit, bruin en zwart heeft. Terwijl het ons niet uitmaakt welke huidskleur de man of vrouw achter het loket heeft, als we maar bediend worden en niet geërgerd door opzichtige religieuze symbolen. Men spreekt ook over ‘witte’ scholen, alsof men wou beklemtonen dat deze inrichtingen werkelijk op kleur selecteren, terwijl het over een veel complexer sociaal-pedagogisch fenomeen gaat. Scholen die bijvoorbeeld een Latijn-Griekse afdeling hebben, trekken beduidend minder scholieren van allochtone herkomst aan, omdat een klassieke opleiding hen eenvoudigweg niet interesseert. Niettemin gaat het voor Bultinck en C° dus over wit en zwart, en hoe die kleurenkwestie het Vlaamse collectief bewustzijn domineert.

Dit stigmatiserend taalgebruik is méér dan een stijlfiguur: voor links is het een absoluut dogma dat het racisme in de Vlaamse genen zit. Het staat er ook letterlijk: ‘Wie nog wil ontkennen dat racistische stereotypen diep in het Vlaamse DNA zijn ingebakken, is ziende blind en heeft een uitzonderlijk talent voor geheugenverlies.’ U bent dus verwittigd: al wie niet akkoord is met Bert Bultinck, is ziende blind of dement.

Dat brengt ons op een dieper liggend euvel: het syndroom van de politieke correctheid als zelfverklaarde intellectuele én morele superioriteit van de loftelite, het conglomeraat van medialui en culturo’s dat door de hemel is gezonden om de racistische Vlaming de les te lezen. Journalistiek moet niet alleen feiten brengen, maar ook duiden, kaderen, omdat de gewone man/vrouw met een aangeboren myopie is behept. Rechts is van de weeromstuit intellectueel minderwaardig, dom, lijdt aan geheugenverlies, twittert zich een herseninfarct. En vanuit zijn ‘witte’ biologische dispositie zal de Vlaamse trol dat ook blijven doen. Zo simpel is dat.

Het is meteen een strategie om zich preventief tegen externe kritiek af te schermen: links treedt permanent op als corrector, therapeut, pedagoog en moreel superieure minderheid. Oud 68’er Paul Goossens is werkelijk de incarnatie van die hoogmoed. In zijn zog druipt het stukje van Bultinck van culpabiliserende betweterigheid, vermengd met enige zelfkritiek om het wit/zwart-verhaal nog meer te beklemtonen (‘We zijn allemaal racisten’).
De Vlaamse openbare omroep straalt al een halve eeuw die Pravda-mentaliteit uit, het blijft een ergernis bij de doorsnee Vlaming, wiens kritiek als verzuring wordt weggezet. Want wie kwalitatief beter is hoeft zich niet te bekommeren om een al dan niet zwijgende meerderheid. Dat is in België ook lang de strategie van de francofonie geweest om haar privileges af te dwingen als beschermde minderheid en draagster van een hoogstaande cultuur.

Indoctrinatie en domheid als project

In mijn boek ‘De Langste Mars’ analyseer ik de pococratie als een gestolde versie van de post-’68-strategie, beter bekend als ‘de lange mars door de instellingen’: de teleurstelling van links over het ‘verraad’ van de gewone man/vrouw die de revolutionaire idealen aan zijn/haar laars lapt, leidde tot de conclusie dat het plebs alleen via een permanente indoctrinatie tot betere inzichten kan gebracht worden. Via de media in de eerste plaats. De bovenbouw diende dus duchtig hertimmerd en bemand met politiek-correct personeel.

Tegelijk mocht dat ook lang duren –vandaar de titel ‘De langste mars’-: eens die indoctrinatie voltooid zou de linkse elite zichzelf overbodig maken, en dat is nu ook weer niet de bedoeling. Dus voltrekt zich, synchroon en complementair aan de indoctrinatie, ook een project dat de domheid en afhankelijkheid van de modale burger bestendigt. De negatieve spiraal waarin het onderwijs zich bevindt, is daarvan het meest flagrante voorbeeld: kinderen die amper nog een opstel kunnen schrijven, zijn weerloze dummies en perfect modelleerbare Untermenschen.

En zo komen we weer bij het wit/zwart-verhaal van Bert Bultinck. Zolang er racisten zijn, zullen er weldenkers als Bultinck nodig zijn: het broodje-aapverhaal over de bange Vlaming die vreest dat de bruine allochtoon zijn job gaat afpakken, toont aan hoe het racisme door links wordt gecultiveerd als een levensverzekering. Maar het is in tegenspraak met de bekommernis van rechts om de kwaliteit van het onderwijs op te voeren, ook in het belang van allochtone kinderen. De veronachtzaming van het Nederlands als voer- en cultuurtaal stuit ons tegen de borst, omdat taal hét instrument van integratie is, iets waar links zijn neus voor ophaalt. Het gaat over taal, cultuur en waarden, niet over wit of zwart.

De foute premissen van Bultinck’s schrijfsel leiden tenslotte tot vreselijke gemeenplaatsen als ‘Wie gekleurd is in Vlaanderen is niet zonder reden bang voor vernedering, uitwijzing of zelfs fysiek geweld’. Komaan zeg. Over het fysiek geweld van asielzoekers of asielvinders die zich niet aanpassen, zullen we maar zwijgen. De mythe van de vervolgde zwarte is het perfecte alibi voor het eeuwige slachtofferschap waar beroepsallochtonen als Wouter Van Bellingen of Dalilla Hermans zich in wentelen. Het racismespook wordt uiteindelijk business, een kwestie van boeken verkocht krijgen, een papieren kwestie. Iemand moet natuurlijk wel eens roepen dat de keizer geen kleren aan heeft.

image_pdfimage_print
Share

“Je lacht je gek”

Voor diegenen die denken dat het allemaal wel zal meevallen… even een FB post van een Nederlander, geboren in een stad die niet meer de zijne /de onze is, en waar een moslim vandaag al burgemeester is.
Niet alleen de grootste haven, handels- en industriestad van België raakt weldra in vreemde handen, de Rotterdamse is dat al.
Verwachten goedmensen en wegkijkers echt dat ze door moslims en negers gaan behandeld worden zoals zij voor hen hebben gezorgd en geijverd? Geloven ze echt dat die gaan zorg dragen voor ons patrimonium, onze cultuur, onze mensen, ouderen en kinderen?

Is het niet veel meer dan waarschijnlijk dat onze steden en ons land er binnen afzienbare tijd zal uitzien als waar ze vandaan komen met alle uitwassen van dien? En eigenlijk is dat op vele plaatsen zo al.

Denken de supporters van open grenzen, multicul, diversiteit dat al die allochtonen jouw en mijn mensenrechten zullen verdedigen, daar waar die overal waar zij vandaan komen met de voeten worden getreden, zelfs voor de eigen volks- en geloofsgenoten?

Wordt wakker naïevelingen want jullie zijn een gevaar voor de democratie, de welvaart, de” vrijheid”,  het welzijn, de vrouwenrechten en de zelfs de mensenrechten. Zoniet maak plaats!

François Reijnders
Gisteren om 06:07 ·
JE LACHT JE GEK
Lieve vrienden en vriendinnen, een aantal jaren geleden had ik een kopie van mijn geboortebewijs nodig, dus dan ga je naar je geboorteplaats, in mijn geval Rotterdam, waar je je moet melden bij het stadhuis. En zo ondernam ik op zekere dag de rit naar mijn geboortestad. Ik was niet de enige die op dat moment iets te regelen had daar onder in dat grote stadhuis. Ik moet u zeggen dat ik mij behoorlijk bloot voelde tussen al die bebaarde mannen en gehoofddoekte dames. Kreeg een soort visioen dat ik in Mekka was aangekomen. Terloops zocht ik naar de zwarte steen met het idee dat ik daar misschien wel eerst zes keer omheen moest lopen alvorens ik iets mocht vragen. Na mijn schroom overwonnen te hebben stapte ik op een bebaarde suppoost af, raapte al mijn Turkse woordjes bijeen die ik vroeger op de zondagschool had geleerd, om te vragen bij welk loket ik mij moest vervoegen. Tot mijn verbazing kwam er een gewoon plat Rotterdams geluid uit de baard. Goed, ik trok een nummertje en ging geduldig staan wachten. Ik bezag al die buitenlandse dames achter het loket eens op mijn gemak, want de meesten startten net hun werkdag. Dat opstarten van de lokettisten deed mij denken aan het starten van mijn oude eend na een lange vriesnacht. Menig maal moest de slinger eraan te pas komen om de motor aan de gang te krijgen. Die slinger leek mij op deze plek ook geen overbodige luxe. Mijn interesse ging over in boosheid en langzaamaan kwam de stoom uit mijn oren. Uiteindelijk is het mij toch nog gelukt om datgene te krijgen wat ik nodig had, losten de stoomwolken rondom mij langzaam op en kon ik buiten wat frisse lucht tot mij nemen.
Dit voorval vond een aantal jaren geleden plaats en onwillekeurig moest ik denken aan de dag dat wij in dat stadhuis getrouwd zijn. De vorm van het gebouw is nog dezelfde als toen, maar de bezetting had een totale gedaantewisseling ondergaan. Geen idee of de hand van de huidige burgemeester daar achter zat. En afgelopen weekend moest ik weer aan dat laatste voorval denken. Ik weet niet of u het ook gelezen hebt, maar de krantenkoppen logen er niet om. “Salafisten in stadhuis”. “Salafisten op sleutelposities”. Op zich is het allemaal diep treurig, maar eigenlijk lachte ik mij gek, want ik heb hier al zo vaak voor gewaarschuwd. De eerste regel van het artikel. Ambtenaren die in Rotterdam radicalisering moeten bestrijden hangen zelf de orthodoxe islam aan. Let op. Een medewerker van het programmateam radicalisering, Ahmed Harika, adviseerde de omstreden Stichting Wagf, die haatpredikers naar Nederland probeerde te halen en in Rotterdam een salafisten-instituut wilde oprichten. De aankoop van het gebouw werd gefinancierd door een Quatarees hulpfonds waarvan de oprichter miljoenen dollars doorsluisde naar islamitische staat (IS). Hakira is inmiddels van zijn post afgehaald en een maand later is hij voor de Directie Veiligheid Radicalisering gaan werken!!! JE LACHT JE GEK. Gematigde moslims en seculiere allochtonen, die tot voor kort deel uitmaakten van het netwerk ‘sleutelfiguren radicalisering’ in Rotterdam zijn geschokt en trekken aan de bel. Op het stadhuis werken mensen als Harika, wolven in schaapskleding. De ‘sleutelfiguren radicalisering’ vormen ogen en oren van de gemeente in achterstandswijken en namen een grote vorm van radicalisering waar. Toen dit aangekaart werd bij de gemeente werden ze aan de kant geschoven. Naast de eerder genoemde Ahmed Harika valt nog een andere medewerkster in het team op, Alia Azzouzi. De zwaar gesluierde Azzouzi (37) is een streng gelovige moslima, die onder meer op sociale media foto’s deelde van haar Hadj, haar bedevaart naar Mekka. Deze mevrouw is al langer actief in allerlei Rotterdamse islamitische instellingen. Ze was onder meer docent maatschappijleer aan de islamitische scholengemeenschap Ibn Ghaldoun (u kent de school waarschijnlijk nog wel, waar een paar jaar geleden de examenopdrachten op straat verhandeld werden). Ze is ook bestuurslid van de orthodox islamitische vereniging Ettaouhid, waar ook de Moslimbroeders spreken. Deze mevrouw stond ook derde op de lijst van Nida, voor de gemeenteraadsverkiezingen en de partijleider is Nourdin el Ouali, lobbyist voor de terreurorganisatie Hamas.
Ik denk nog even terug aan mijn trouwdag in1971. Hoe onschuldig zag alles er toen nog uit. Nu is alles overgegeven in andere handen, maar we hoeven ons geen zorgen te maken hoor. JE LACHT JE GEK.
Nog een hele goede morgen trouwens.

image_pdfimage_print
Share

Anke #politiek incorrect

Anke Van dermeersch die haar rechtervoet zet op het meest misdadige boek ooit gemaakt. Symbolischer kan een mooie foto niet zijn. Anke is dan ook de initiatiefneemster van de écht feministische website Vrouwen tegen islamisering.

Wij hebben haar vorig in 2012 gepubliceerd boek “Hoer noch slavin” niet besproken. Nageltjes bestond toen nog niet maar misschien heeft Ray de Bouvre er een bijdrage aan besteed.

U herinnert zich ongetwijfeld nog de soap rond en het proces tegen de campagne van Vrouwen tegen Islamisering met de blote benen van Anke Van dermeersch. (zie foto) Gevolg? een verkrampte politiek correcte reactie van een Franse schoenenfabrikant. De rechter wees de klacht naar de prullenmand. Op de kaft van haar nieuwe boek draagt Anke stiletto’s van een ander merk maar haar boodschap blijft even duidelijk: Islam en vrouwenrechten zijn onmogelijk te verzoenen. En in plaats van deze waarheid uit te dragen en te verdedigen wentelt het officiële feminisme zich in oikofobie, mannenhaat en minachting voor de objectieve waarheid. Dit is niet te verwonderen want het idealistische feminisme liet zich zoals vele andere in oorsprong nuttige initiatieven kapen door collectivistisch links dat er niet voor terugschrikt het opdringen van haar haar eigen ideologische waanideeën belangrijker te vinden dan de burgerrechten van de zwakkeren en van de modale burger. Dat vrouwen de zwakkeren zijn in elk islamitisch gezin is een understatement. En dit is niet alleen te wijten aan een patriarchale structuur maar zit ingebakken in de islamitische ideologie. Allah en zijn profeet Mohammed vonden vrouwen minderwaardig. Zo leert ons de geopenbaarde koran die dus het woord van die ene almachtige God vertolkt. Ingevolge deze achterlijke teksten van een slaven drijvende pedofiel uit de zevende eeuw worden vrouwen zwaar gediscrimineerd. Het zijn zowaar monddood gemaakte seksslavinnen die mogen geslagen en vernederd worden. Hun erfdeel is de helft van die van een man en hun getuigenis maar de helft waard dan die van een man. Hou zo uw vermogen generatie na generatie maar eens in stand of win zo maar eens een proces wegens slagen en verwondingen!

Benevens het onwaarschijnlijk schandalige apartheidsregime opgelegd aan de door Allah en Mohammed gehate Kafir, die mogen worden belaagd, tot slaaf gemaakt, gefolterd, vernederd, bedrogen, en gedood vestigt en handhaaft de islam dus nog een tweede apartheidsregime: dat tegen elke vrouw, ook al is ze moslima.

De moeder van het Belgisch boerkaverbod van 2010 geeft met haar boek ‘A.N.K.E. #PolitiekIncorrect’ inkijk in haar eigen leven en tevens in de ronduit immorele politieke mechanismen in het onland België. Via dit boek kom je te weten wie ze is en wat haar drijft. Een in totaal 40 pagina’s tellende fotokatern in vier kleuren illustreert haar leven als fotomodel, Miss, moeder, advocate en politica. Haar ervaringen zijn soms pijnlijk ontroerend. Beelden zeggen soms meer dan woorden, maar de vlijmscherpe syntheses die ze aan haar objectieve analyses en observaties koppelt, zijn steevast de nagel op de kop.

Schuld door associatie, advocaten en misdaadgeld, palliatieve verzorging, perverse pers, benen boerka’s en bikini’s; Anke gaat geen enkel moeilijk onderwerp uit de weg. Een citaat kiezen is altijd en zeker in dit geval een uiterst moeilijke keuze. De neiging bestaat om het hele boek te gaan citeren en dat heeft natuurlijk geen zin. Toch doen we een poging:

“Zolang partijpolitieke en commerciële belangen regeren en de overheid de Vlaamse pers in stand houdt met miljoenen subsidies, zal er geen sterke onafhankelijke en regimekritische vierde macht opstaan die burgers de nodige informatie geeft om goed geïnformeerd en onafhankelijk een mening te vormen.” Wij vatten dit zo samen: de Vlaamse belastingbetaler betaalt via de overheid voor zijn eigen hersenspoeling door indoctrinatie.

#PolitiekIncorrect is de rode draad door het leven van Anke. Van de advocatuur tot de politiek, van #MeToo tot islam, nooit neemt ze een blad voor de mond. Haar standpunten staan dikwijls haaks op wat de Wetstraat en de mainstream media de bevolking willen opleggen.
Dit boek is niet alleen een knap geschreven beknopte biografie maar tevens een aanklacht tegen de islamisering van onze samenleving en het feit dat vrouwenrechten hierdoor onder druk komen te staan. Laat ons hopen dat alle Vlaamse vrouwen dit tijdig inzien!

Tegen alle vrouwen die in Antwerpen kunnen stemmen zeg ik: steun Anke tijdens de volgende gemeenteraadsverkiezingen! Zij is die steun meer dan waard omdat zij een van de weinigen is die écht voor jullie belangen opkomt en ze ook daadwerkelijk zal verdedigen. Zo formuleerde ze eind juli mee een voorstel van decreet voor een hoofddoekverbod in alle officiële scholen in Vlaanderen. Tekst onder dit bruggetje.

Daarmee laat ze duidelijk merken dat het haar menens is om de islamisering een halt toe te roepen. Want hoofddoeken al dan niet onder extreme druk, bedreiging, dwang of uit ideologische overwegingen gedragen bakenen een territorium af. De hoofddoeken gedragen door onderdanige, onderworpen, domme of angstige vrouwen zijn, zeker als het jonge meisjes betreft, als het ware de swastika’s van hun Mohammedaanse vader of man. De swastika was de vlag van het Nationaal-Socialisme tijdens WO-II en diende om overal ook in de veroverde gebieden de superioriteit van de Nazi’s duidelijk te maken.

Hoofddoeken zijn niet zo maar kledingstukken. Ze staan in de westerse wereld symbool voor de arrogantie van de gewelddadige fascistoïde en imperialistische ideologie die islam heet. Men kan er niet naast kijken. En dat is ook hun bedoeling: een stempel drukken en visueel zichtbaar territoriale claims formuleren.

Waarom sneuvelden miljoenen dappere soldaten in het midden van vorige eeuw voor onze vrijheid en onze welvaart? Hoofddoeken toelaten op scholen is toegeven aan islamitische bedreiging en chantage. We mogen en kunnen dit in geen enkel geval toelaten want anders plaatsen we onze jeugd en de toekomst van ons continent op een hellend vlak naar de ondergang en vernietiging.

Territoriale eisen mag men niet onderschatten. De tweede wereldoorlog waren daarvan een uitstekende illustratie. Geen enkele beschaving heeft ooit de islam overleefd eens die er de meerderheid verwierf. En juist omdat islamitische hoofddoeken een uiting zijn van territoriale claims vind ik de blote benen van  Anke Vandermeersch zo’n mooi symbool. Het is alsof ze zeggen: met onze voeten wordt er niet gespeeld.

En al zeker niet met behulp van Koran Hoofdstuk 4 Vers 34 zoals de website “steden tegen islamisering” duidelijk maakt.

N.v.d.r.: Wij vertikken het om toe te geven aan elk taalimperialisme, en dus ook het Arabische, indien er een degelijk definiërend woord bestaat in het Nederlands zoals “hoofdstuk” en “vers”.

image_pdfimage_print
Share