Crimigratie < &> ‘Eigen Volk Eerst’ is een natuurwet

Ik heb ondertussen al weet van zoveel mensen van kinderen tot bejaarden die zijn beroofd en mishandeld. Ook van kinderen die worden gepest, geslagen, uitgesloten. Van eigen mensen die worden gediscrimineerd voor wie de sociale zekerheid bij ziekte, werkloosheid of tegenslag niet meer de hulp biedt die wij via belastingen al decennia hadden opgebouwd en voorzien. Voor wie het pensioen amper voldoende is om menswaardig te leven ( al moet er natuurlijk ook worden gewerkt en afgedragen worden voor een pensioen) Mensen die zo in toestanden van kwaad naar erger terecht kwamen/komen, in haast uitzichtloze toestanden. En dan heb ik het niet over de marginalen die de ganse dag drinken en roken, TV kijken, gamen enz (al doe ik met uitzondering van roken al deze dingen ook, maar met mate 🙂 )
Nee ik spreek van gewone mensen die ooit een reguliere baan hadden, alle dagen gingen werken …., maar gewoon even pech hadden, of net niet genoeg hadden voorzien of kunnen voorzien in een buffer. Het daardoor ook even niet hadden zien zitten, de moed opgaven en de deurwaarders alles nog veel erger maakten dan het al was. ( Al horen mensen wel hun schulden te betalen, erger moet men het bij tegenslag daarom nog niet maken)
Ik ben vast niet de enige die zulke mensen kent. Steeds meer en meer zulke mensen ken ik zo.
Maar voor immigranten is er geld genoeg, zelfs al hebben ze nooit gewerkt, een Euro afgedragen, en dat in vele gevallen ook nooit zullen doen.
Aan hen worden sociale woningen prioritair toegewezen of gehuurd met ons geld op de privémarkt. En zo ken ik natuurlijk ook al flink wat mensen die nu een halve krot verhuren aan een hoge prijs, een woning die die anders wellicht was afgebroken of zou gekocht zijn door een handig jong koppeltje van hier. Zulk een koppeltje uit een niet welstellend milieu moeten daardoor voor oude woningen een veel te hoge prijs betalen, en kunnen zo niet of amper hun toestand verbeteren. Als er dan wat fout gaat ….. zijn de consequenties vaak levenslang, ook voor de sociale zekerheid en de latere pensioenen.
En kijk maar in de wachtzalen van de klinieken, of het nu Gasthuisberg of Middelheim is. Het lijkt wel alsof de halve wereld zich hier op onze kosten laat behandelen voor weet ik welke ziektes, en zelfs voor fertiliteit, besnijdenissen, enz… , en dan nog willen geholpen worden in hun eigen taal, en door een dokter van het juiste geslacht….
Ik kan zo nog even doorgaan, en het maakt mij boos.
Bovendien:
Wij hadden hier helaas ook onze marginalen, dommeriken, gekken, moordenaars, criminelen, dieven, pedofielen, geweldenaars, profiteurs, en af en toe een massamoordenaar. Maar genoeg voor onze maatschappij om ze te behappen straffen, ondersteunen, uit de nood te helpen. En vele jaren, decennia zelfs daalde hun aantal dank zei de scholing, gezondheidszorg, begeleiding en financiële steun.
Totdat er enkele verlichte geesten ons ongevraagd de immigratie uit derdewereldlanden in de maag splitsten, en dan voornamelijk nog aanhangers van een ons vijandig gezinde doctrine, uit landen met een zeer gewelddadige cultuur met compleet tegenstrijdige waarden aan de onze.
‘We’ hebben meer geïmporteerd van wat we net wilden voorkomen, verwijderen, behandelen, bestrijden, uit de wereld helpen: criminaliteit.

Wie zijn verantwoordelijk?

Wie heeft er om gevraagd? De mijn-eigenaars die met goedkope arbeidskrachten de verlieslatende mijnen terug winstgevend hoopten te maken? De grootindustriëlen die er om vroegen, en kregen, van politici die het gaven en er een electoraat in zag om het oude morrende te vervangen? En nu ook de sterk groeiend groep huisjesmelkers, sociale werkers, geneeskundige diensten, asiel- en migratieambtenaren, tolken, …… Allemaal economische activiteiten waarvan we voor geen Euro kunnen exporteren, maar die ons doen leegbloeden.
Voor wie deden ze het? In ons belang? Nee in eigen belang! Ook voor hun eigen volk eerst, en daar hoorde het gewone volk niet bij.
En dat, is misschien net wat ze wilden. De natte groene linkse communistische droom. Die van de steeds zieltjeszoekende zieltogende kerk, met al hun naïeve goedmensen ook. De gefortuneerde schijnbare weldoeners die een imago willen oppoetsen, hun ziel willen redden zoals Fabiola , Matilleke en Flup, hun aanzien willen verhogen, hun positie willen rechtvaardigen, zoals ze dat vroeger deden door kunst te kopen of monumentale gebouwen te bouwen. Dat alles, zonder dat ze er zelf door verliezen. Voor wie het slechts een aftrekpost is ter voorkoming van hogere belastingen of erfenisrechten, of omdat ze hun aandelenkoers willen beïnvloeden, hun markt willen verruimen of verplaatsen, hun activiteiten, de oorsprong van hun fortuin (schijnbaar) ethisch te verbloemen….
En dan zijn er natuurlijk de acteurs, artiesten en sportlui, die zo graag willen aanbeden en bewonderd worden, en niet voor niets al van in hun jeugd op een podium wilden staan, maar zich uiteindelijk realiseerden dat ze slechts de veel te hoog betaalde krekels waren, betaald door mieren. Ze bespelen het publiek handig, en de boekskes en de kranten smullen mee.
Ik kan ze allemaal met zekerheid bevestigen, dat indien er een god zou bestaan naar het christelijk  model, deze farizeeërs nooit de hemel zouden zien, maar lucifer.
Er vindt de grote herverdeling van de welvaart en het welzijn plaats. Niet met ons maar met de hele wereld. Geen transfer van noord naar zuid als tussen Vlaanderen en Wallonië, maar tussen ons, en zelfs Europa, en alles wat er bezuiden van ligt.
Maar ik blijf onverminderd roepen: Eigen volk eerst !
Dat is eigenlijk geen Vlaams Belang slogan die uit de lucht werd gegrepen, maar een natuurwet.
Mijn kinderen gaan voor de rest van de familie, mijn naaste en verre buren, mijn dorps- en landgenoten, en dan pas de rest van de wereld. Het hemd is mij nader dan de broek, het bloed kruipt waar het niet gaan kan, enz…
Denk maar niet dat alle volken die ons nu massaal komen bezetten, er anders over denken.
https://twitter.com/FDW_VB/status/985043311449792512?tfw_site=HLN_BE&ref_src=twsrc%5Etfw&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.hln.be%2Fnieuws%2Fbinnenland%2Fschokkende-vlaams-belang-campagne-tegen-crimigranten~adea234f%2F
image_pdfimage_print
Share

Bescherm onze mensen !

Op de verkiezingsaffiches voor de gemeenteraadsverkiezingen toont Vlaams Belang foto’s van ‘zwaar mishandelde Vlamingen’.

De affichecampagne die het Vlaams Belang volgende week lanceert laat weinig aan de verbeelding over. ‘Bescherm onze mensen. Crimigranten buiten’, staat er. De foto toont een blanke vrouw die zwaar mishandeld is. Daarnaast zijn er ook affiches met een mishandelde oudere man en met een jonge vrouw die verkracht en geslagen is.

‘Assertief’, noemt Filip Dewinter de campagne. ‘De N-VA is aan de macht in Antwerpen en beweert dat het de instroom van illegalen en asielzoekers aanpakt. Dat is niet de realiteit. Onder het bewind van de N-VA, op alle niveaus, is de instroom niet gestopt.’

Of deze campagne teruggrijpt naar de tijden van het Vlaams Blok, laat Filip Dewinter in het midden. ‘De campagne is er in overleg met het nationale partijbestuur gekomen en is uiteraard toegespitst op de situatie van Antwerpen. In pakweg Poelkapelle gaan we op een andere manier naar de kiezer. Daar worden ze niet geconfronteerd met de problemen die grote steden als Antwerpen hebben.’

Vlaams Belang zegt volgende week met cijfers te komen, die de affichecampagne voor de gemeenteraadsverkiezingen van oktober ondersteunen. ‘Uit die cijfers blijkt dat er wel degelijk nog steeds een veiligheidsprobleem is in Antwerpen.’

Zo meldt De Standaard.

N.v.d.r.: Het besproken veiligheidsprobleem is maar een symptoom. De onderwerping en genocide die de islamitische migranten van plan zijn om uit te voeren op onze autochtone bevolking is het echte probleem. En dat probleem is existentieel.  De campagne is misschien assertief maar niet echt “to the point”. Maar ja, wat moet je doen om een kudde blinde en gehersenspoelde steenezels te overtuigen van de objectieve realiteit?

image_pdfimage_print
Share

Oil, Olie, Gas, Gaz !

De Amerikanen bombarderen, samen met de Fransen en de Engelsen, Syrië wegens een vermeende en onbewezen gifaanval op een strategisch totaal onbelangrijk stadje.
Geen schijn van bewijs, behalve een zogezegd bewijs met een “Franse slag”, afkomstig van een Franse president: Macron!

We begrijpen Trump. Die wou zijn economisch belangrijke achterban binnen het Amerikaans industrieel-economisch complex een financieel geschenkje gunnen.
May is een hersenloze ja-knikster die met eender wat zou akkoord gaan om de relaties van de UK met de VS niet in het gedrang te brengen.
Macron is een Fransman met een dikke nek die reikt van Parijs tot Marseille. Zijn motief is duidelijk: “La France” militair weer geloofwaardig te maken!
Misschien heeft Belgiom wel nood aan franse mirages ipv f-35 Michelleke?

Maar de overhaasting verloor een detail uit het oog: de bewijzen, als ze al zouden bestaan, werden niet aan de Verenigde nazi’s voorgelegd!!
De aanval op Syrië is dus een heuse oorlogsmisdaad! Natuurlijk vielen er weinig doden. Poetin en Assad (democratisch verkozen nota bene!) draaien er niet eens hun hand voor om.

De echte slachtoffers zijn de misleide, belogen en bedrogen westerlingen in de hele EU die er geen snars meer van snappen of begrijpen.

Welnu het is allemaal heel eenvoudig en uiterst simpel. Het draait om olie en het daarmee gepaard gaande geld.
De meeste oorlogen in het midden oosten draaien om sectaire islamitische onderwerpingszucht (islam = en betekent onderwerping) en om exportmonopolies.

Nu het stilaan méér dan duidelijk wordt dat Rusland (met de verkozen president Poetin) gekoppeld aan (de eveneens democratisch) verkozen president Assad het terrein beheerst waar sjiïtische Iraanse olie onverhinderd naar de Middellandse zee kan stromen door regio’s gecontroleerd door Koerden en Syriërs maar niet Turken was deze absurde angsthaas reactie van de westerse idioten wellicht te verwachten.

Om een paar mensenlevens meer of minder draaien ze hun hand niet om.
Zo onbekwaam en/of misdadig zijn ze! Ook bij de NAVO!

image_pdfimage_print
Share

Wat wij niet mogen weten!

48,5 procent van de uitgebrachte stemmen!!! Een aanzienlijk deel van de uitgebrachte  stemmen  zijn bovendien nog veel sterker tegen islamitische invasie en immigratie!

De islamofiele EU-apparatsjiks, -oligarchen en -satrapen in Brussel staan met hun slip onder hun knieën, te wachten op een genadeloze stamp op  hun kloten. Waarop wachten wij. Let’s do it!

https://www.independent.co.uk/news/world/europe/hungary-election-viktor-orban-fidesz-prime-minister-budapest-parliament-a8295256.html

Alle middelen waren goed voor de dictators in Brussel. Mijn muis saboteren, mijn internet verbinding afsnijden en nog veel meer. Joseph Stalin en Adolf Hitler waren in vergelijking  met het  regerend censurerend gespuis in Brussel koorknapen!

DE EU-MEDIA ZWIJGT IN ALLE TALEN. Orban wint overheersend de verkiezingen in Hongarije. Zo blijft zijn partij in de meerderheid in het parlement. EU in the shit? De evolutie van de Franse en de Duitse verkiezingen waren uitgebreid te volgen. Nu Orban de hoop van RTL en andere linkse kranten (die alleen negatieve berichten de wereld instuurden) in duigen heeft geslagen, zwijgen ze als vermoord.

Wow, wat een vergiftigde journalistiek zonder enig eergevoel. Ik heb ooit gehoord dat journalisten neutraal moet berichten, geen eigen mening verkopen.

h/t Henri Patrik

image_pdfimage_print
Share

Onder de Sharia …

Nu er de laatste dagen in de Belgische praatbarak zoveel te doen is geweest over gescheiden busvervoer voor mannen en vrouwen, over een rijschool alleen voor vrouwen, (Weyts van N-va zou een vergunning weigeren) en over een moslimpartij, zijn we even in het boekenkastje van Nageltjes gedoken. En jawel hoor we vonden het op Nageltjes te downloaden prachtig wetenschappelijk werkje van professor Warner terug:

Sharia-wetgeving voor niet-Mohammedanen. Een citaat Onder Sharia:

 • is er geen vrijheid van religie.
 • is er geen vrijheid van meningsuiting.
 • is er geen vrijheid van denken.
 • is er geen vrijheid van artistieke expressie.
 • is er geen persvrijheid.
 • is er geen gelijkheid van mensen – een niet-moslim, een kafir, is nooit gelijk aan een moslim.
 • is er geen gelijke bescherming voor verschillende groepen mensen. De rechtspraak is dualistisch: er zijn wetten voor mannelijke moslims en andere wetten voor vrouwen en niet-moslims.
 • zijn er geen gelijke rechten voor vrouwen.
 • mogen vrouwen worden geslagen.
 • mogen niet-moslims geen wapens dragen.
 • is er geen democratie, omdat democratie betekent dat een niet-moslim gelijk is aan een moslim.
 • is onze grondwet een door mensen gemaakt document van onwetend­heid, genaamd “jahiliyah”, dat zich moet onderwerpen aan de Sharia.
 • zijn niet-moslims, dhimmi’s, derderangs burgers.
 • moeten alle overheden gehoorzamen aan de Sharia-wetgeving.
 • is de Sharia-wetgeving, in tegenstelling tot de algemene wetgeving, niet voor interpretatie vatbaar, noch kan het worden veranderd.
 • is er geen gulden regel

Kortom alle eisen die Mohammedanen formuleren om hun dubbel apartheidsregime te kunnen opleggen zijn politieke eisen, geen religieuze en bovendien in strijd met de fundamentele mensenrechten.

Dubbel apartheidsregime? Jawel scheiding tussen mannen en vrouwen waarbij deze laatste mogen gediscrimineerd en zoals gezegd geslagen worden, en anderzijds de apartheid tussen Mohammedanen en de minderwaardige mensen die dat niet zijn: de kafir.

Het walgelijke aan de politieke vaudeville waarbij stemmen zijn opgegaan om een moslimpartij te verbieden is dat de tempels waar sharia wordt gepredikt (alle moskees, zonder uitzondering) door dezelfde Vlaamse en Belgische politiekers wordt gesponsord met belastinggeld. Maar een politieke moslimpartij zou moeten verboden worden?! Ze willen zelf kunnen blijven vissen naar de stem van mohammedanen!

De islam zou moeten verboden worden, niet een moslimpartij. Islam is een gewelddadige, misdadige en imperialistische ideologie. De gladde religieuze baby-olie waarmee het zichzelf heeft ingesmeerd bedraagt niet eens 9 procent van de hele islamitische doctrine. De islamitische doctrine:Koran &  Soenna (de manier van Mohammed, zijn biografie de Sira + de overleveringen over wat hij gedaan en gezegd heeft de Hadith van gezaghebbende auteurs) is voor 91 procent misdadig.

image_pdfimage_print
Share

Alarm!

Uitgeprocedeerde invasiërs moeten ons land zo spoedig mogelijk verlaten. Zij zijn hier illegaal en Nederland is hen niets verschuldigd. Toch denken de linkse elites hier anders over. Net als hun – voornamelijk islamitische – invasievrienden hebben zij het niet zo hoog op met de Nederlandse rechtsstaat en Nederlandse wetten. 

In Amsterdam escaleert de situatie enorm. 22 woningen van Ymere zijn in Amsterdam Oost door uitgeprocedeerde invasiërs gekraakt. Huurders en medewerkers van Ymere zijn bedreigd en geïntimideerd. Ook is een woning opengebroken van een vrouw, terwijl zij aan het douchen was. De politie kwam, maar kon niet ingrijpen. Bij andere bewoners worden ramen ingegooid en wordt ‘s nachts op de deur gebonkt. Dit heeft een enorme impact op het gevoel van veiligheid van deze Nederlanders.

De politie kwam, maar kon niet ingrijpen. – Kraken is strafbaar: ingrijpen. Een woning openbreken waar een vrouw staat te douchen is op meerdere manieren strafbaar: ingrijpen. Niet ingrijpen is een politiek gemotiveerde keuze om de wetten bewust niet te handhaven en Nederlanders niet in bescherming te nemen.

Illegaliteit en illegaal verblijf is niet strafbaar in Nederland en de EU heeft Nederland verplicht om illegalen bed, bad en brood te bieden. De huidige onhoudbare situatie in Amsterdam is een direct gevolg van het afnemen van onze soevereiniteit. Zonder grenscontroles kan iedere invasiër ons land binnen wandelen en in Nederland verblijven zolang men wil. Dankzij verdere EU-richtlijnen is een verbod op illegaal verblijf niet mogelijk.

Om het illegale criminelen nog makkelijker te maken, hebben D66 en GroenLinks in Amsterdam een motie aangenomen om ontruimingen op te schorten van panden die gekraakt worden door invasiërs. Dhimmi Van Aartsen van de VVD schreef afgelopen maand in een brief aan de Amsterdamse gemeenteraad dat hij eigenaren van gekraakte panden zal vragen het kraken te gedogen en te wachten met een ontruimingsverzoek.

Kraken is strafbaar maar niet voor illegale criminelen die beschermd worden door de linkse elites. Zie hier de met invasiërs gedeelde minachting voor de Nederlandse rechtsstaat en wetten. Minachting voor het Nederlandse volk.

Met de toename van het aantal invasiërs neemt wetteloosheid toe. Illegale criminelen worden beschermd door de linkse elites, van lokaal in Amsterdam tot aan de megalomane, dictatoriale EU.

En wie betalen de hoofdprijs? Goedwillende Nederlanders die zich simpelweg veilig willen voelen in hun woning, hun straat, hun buurt, hun land.

Voor het tegengaan van illegaliteit en illegaal verblijf van invasiërs, is maar één oplossing : nexit.

Om te kunnen deislamiseren is er maar één optie: nexit.

Voor het terugnemen van onze soevereiniteit is er maar één mogelijkheid: nexit.

Stop de waanzin, stop de elites en stop de EU: nexit nu.

Bexit nu!

h/t blonde mevrouw

image_pdfimage_print
Share