In amper 100 dagen!

En in amper 4 minuten tijd beslisten de EU-oligarchen in Brussel hoe ze het VK willen gaan afpersen en chanteren voor hun democratisch besliste Brexit. Ahum, dat gaat niet gebeuren. De tomeloze arrogantie van de EUSSR-apparatsjiks tart werkelijk élke verbeelding.

Ze wanen zich nog altijd de almachtige  kapitein van een hopeloos gehavende en al onherroepelijk definitief zinkende Titanic. De hele EU-top is werkelijk dementerend of genetisch erfelijk echt debiel.

Heel merkwaardig dat daar steeds schertsfiguren uit het grondlapje benelux het hoge woord voeren. Timmerfrans, pinokkio Verrotstadt en drankorgel Jünker om er slechts drie te noemen. Dit gaat voor ons hier niet goed aflopen!

Een vijfde colonne jihadisten heeft hier bovendien met de hulp van de Waalse nepotist Michel al een behoorlijk stevige poot op de grond. En nog steeds mekkeren de CD&V en D66 dat de islam een godsdienst zou zijn. Quod non! De verraders werden in 1302 al benoemd. Lelieaarts. Vandaag zijn ze islamofiel. Morgen snijden ze uw keel over. Sla al dood nu het nog kan!

image_pdfimage_print
Share

De godsdienstige oplichting (addendum)

Ons derde en laatste deel was nog niet koud of wonder bij wonder bleken Beke en de imam van de grote moskee in Brussel al proactief onze leugenpers en corrupte media ingeschakeld te hebben:

“Mannen en vrouwen zijn elkaars gelijken. Ook al begrijpen sommige moslimmannen dat compleet fout” Dat zei Ndiaye Mouhameth Galaye, imam van de Grote Moskee in Brussel in een interview met het extreem linkse en islamofiele weekblad Knack, waarin de imam ingaat op “de gelijkheid tussen man en vrouw” in de islam. Zo melde DM. “Een moslim die vrouwen als minderwaardige wezens behandelt, zit eigenlijk vast in een pre-islamitische visie” zo liegt de imam schaamteloos.

Liegen behoort bij de islam maar deze imam is toch wel een toppunt van leugenachtigheid. Hoe durft deze onzin verkopende kwakzalver zo iets beweren, terwijl de Koran, de Overleveringen, en de Biografie van Mohammed duidelijk aantonen dat volgens Allah en Mohammed de vrouw ondergeschikt is aan de man. Er staat zelfs dat ze minder waard is dan een kameel. De sharia toont duidelijk de plaats van de vrouw, die zelfs binnen de islam als vrouw ongelooflijk gediscrimineerd wordt. Beweren dat er werk aan de winkel is, is geen eufemisme. Het is een grove, onbeschaamde leugen. Ze zijn niet alleen het slachtoffer van geweld zoals steniging (zie boekenkastje), maar bovendien het voorwerp van onvoorstelbaar seksueel geweld op kinderleeftijd (zie ook boekenkastje).

De generaties lang durende linkse indoctrinatie in alle geledingen van onze maatschappij vanaf de moederschoot tot in onze universiteiten heeft diepe sporen nagelaten. Blijkbaar is zelfverdediging en  elk adequaat verweer, hoe rationeel ook, tegen de fascistische ideologie van de mohammedaanse barbarij uiterst moeilijk geworden.

Verachting voor het eigene, cultureel masochisme en een perverse neiging naar zelfvernietiging  nestelde zich ongemerkt in onze samenleving  en voedde zich gestaag met een moreel, mentaal, cultureel, justitieel, humaan, maatschappelijk, politiek, militair en economisch verval sinds dat al sinds het onzalige ongeluksjaar 1974 toen onze leidende politieke kast niet alleen ondemocratische grendels in de grondwet invoerden maar bovendien een achterlijke imperialistisch ideologie die niet eens de scheiding der machten aanvaardt erkenden als religie en het begonnen te subsidiëren.

Dat leidde tot een sluikse maatschappelijke zelfdestructie waaraan onze westerse cultuur, beschaving en welvaart dreigt ten onder te gaan. De symbiose met de mohammedaanse ideologie en de daarmee gepaard gaande ellende, dood en verderf is hiervan een katalysator. De wereldgeschiedenis leert ons dat de geschiedenis zich altijd herhaalt en leert ons ook hoe beschavingen doorheen de voorbije millennia ten onder gegaan zijn.

De enige schrale egoïstische troost is dat we het “in onze tijd” nog wel zullen redden, maar voor onze nakomelingen valt het ten zeerste te vrezen als er nu niet tijdig drastisch ingegrepen wordt. Ons volk en alle volkeren van Noortd- en West-Europa zijn in gevaar.

Wouter Beke, zo meldt SCEPTR, verklaarde verleden zondag in de zeverende dag op de 00000  dat “er geen andere weg is dan de Europese islam”! Hij zou moeten aangeklaagd worden wegens Land-,Volks-, & Cultuurverraad.

Onze perverse en totaal onbekwame politici, politieke correcten en links geindoctrinereden ontkennen en negeren wat men tot op vandaag weet over 1400 jaar islam

De Belgische regimeleiders, aangesteld door de politieke partijen en hun particratie, niet door het volk, ieder met hun eigen belangen, worden door de steeds aanhoudende feiten wel expliciet in kennis gesteld over de islam, de mohammedaanse doctrine en het doelbewust misdadig handelen door islamieten maar ontkennen de kritische stellingnames, kennis, ervaring, feiten en bronnen over dezelfde misdadigheid. Na elke misdaad, na elke aanslag na elke onschuldige dode na elke brutale verkrachting wacht het volk op een schreeuw van de politieke machthebbers: “Wir haben dass nicht gewusst!”

Maar die schreeuw komt er niet. Integendeel. In onze scholen wordt de islamideologie aangeleerd aan kinderen onder de 18 jaar. Hun bewustzijn en hun identiteit nog moet nog gevormd worden maar toch wordt door aanwending van psychisch geweld hun psychische integriteit aangetast. Dit zou dus asap moeten verboden worden.

Kinderen worden door de islamleer opgevoed en aangespoord tot het ontwikkelen van sadistische machocultuur voor de mannen en vrouwen tot een masochistische karakterstructuur voor de vrouwen. Islam betekent onderwerpen en dat zie je ook in gedrag van mohammedaaanse mannen tegen hun vrouwen. Mannen mogen volgens de islamitische ideologie hun vrouwen slaan en de masochistisch opgevoede islamvrouwen vinden dat OK.

Cognitieve dissonantie wordt door de islamitische ideologie die loodrecht indruist tegen de Rechten van de Mens, tegen onze wetten en de Verlichting met structureel geweld opgelegd aan onze kinderen. Zij worden gehersenspoeld door de principes van de islamitische ideologie en staan weerloos tegen de vermeende autoriteit van een islamitische clerus en hun politieke collaborateurs die gretig misbruik maken van sociologische  groepsdruk, hersenspoeling, desinformatie, censuur, afpersing en chantage.

Kinderen ontwikkelen daardoor ook een vals gevoel van onderscheid tussen mensen door de tweedeling tussen mohammedanen die zichzelf moslim noemen en ongelovigen, zij die dat niet doen: ongelovigen die volgens de islamitische doctrine moeten vernietigd worden zoals de joden.

Integratiespelletjes mislukken al drie generaties lang. De identificatie met de eigen wortels en oorspronkelijke cultuur wordt automatisch verkozen boven vrijwillige acculturatie met een  gastcultuur die met geld smijt. Waarom zou men dan moeite doen? Bovendien dreigt de islamofascistische sanctie op afvalligheid met de doodstraf. Waarom zou men het onzekere kiezen boven het zekere?

Voor de huidige bewindvoerders lijkt het adagio nu: verzuim bewust om tot actie over te gaan. Zij kiezen voor de vlucht vooruit, en ze gaan voluit voor een ontkennende verrottingsstrategie waarvan ze hopen dat ze hun dagen nog zal duren. Wie gaat deze zelfdestructieve bewindvoerders bewegen om iets nuttigs te doen of wie gaat ze vervangen?

Verwacht niet dat onze perverse politici uit op electoraal gewin en de links geïndoctrineerde elite inclusief de academici onder hen zo maar uit hun comfortzone zullen stappen en de problemen voor u, voor ons, zullen oplossen.

Intussen breidt wereldwijd de ellende met en vanwege de islam zich verder uit. Hongersnood, terreur, mensensmokkel, slavernij, pedofilie, vrouwenhandel enz. En dit terwijl de kritische denkenden lasterlijk uitgescholden worden voor islamofoob, terwijl angst voor een imperialistische ideologie geen geestesziekte is en de mohammedanen helemaal geen ras zijn maar uitvoerders in de praktijk van een misdadige ideologie die de voorbije 1400 jaar al 270 miljoen doden maakte onder andersdenkenden: niet mohammedanen en dus ongelovigen.

Al onze leidinggevenden zowel politiek als godsdienstig zijn geestesziek geworden. Het is tijd om hen allemaal te vervangen.

 

image_pdfimage_print
Share

De godsdienstige oplichting (3)

Maar het wordt dus nog problematischer als men de “geopenbaarde” koran gaat onderzoeken. Dank zij enkele islamitische auteurs uit de achtste en negende eeuw kunnen we elke zin, elk vers en ook elk hoofdstuk uit de openbaringen van Allah die samen 14 procent van de hele islamitische doctrine uitmaken, historisch situeren en derhalve chronologisch rangschikken. En wat blijkt?! 

Slechts 9 procent van de tekst van de hele islamitische doctrine werd geopenbaard in het toenmalig polytheïstische Mekka en de overige 5 procent in Medina, het voormalige Joodse Yathrib. Er bestaan dus twee korans, een eerste geopenbaard toen Mohammed nog in Mekka woonde, en een tweede nadat hij gemigreerd was naar Medina. Het is duidelijk niet zonder reden dat, op het eerste na, al de hoofdstukken van de heilige koran gerangschikt zijn in dalende volgorde van lengte. Lees verder

image_pdfimage_print
Share

Gelijkheid van man en vrouw in de Koran?

In strijd met de waarheid!

In het interview met Fikry El Azzouzi leest tjenne Vermeersch tot zijn verbazing: “In de islam zijn mannen en vrouwen gelijkwaardig” en “in de koran staat duidelijk dat iedereen gelijk is”. Dat is in strijd met de waarheid.

1. Een manifest bewijs van het feit dat er volgens de koran een principiële ongelijkheid bestaat tussen mensen, vinden we in de toepassing van de ‘lex talionis’ (oog voor oog, tand voor tand). HOOFDSTUK 2: 178: “Jullie die geloven, aan jullie is voorgeschreven te vergelden bij doodslag: een vrije voor een vrije, een slaaf voor een slaaf, een vrouw voor een vrouw”.

2. Het basisprincipe wordt ook uitgedrukt in HOOFDSTUK 4: 34: “De mannen zijn zaakwaarnemers voor de vrouwen, omdat God de een boven de ander heeft bevoorrecht…”

3. Uit het scheppingsverhaal (HOOFDSTUK 4:1) blijkt dat de vrouw uit de man genomen is voor hem “opdat hij bij haar rust zou vinden” (HOOFDSTUK  39: 6).

4. Een vrouw mag alleen seksuele betrekkingen hebben met haar echtgenoot (wanneer hij dat wenst); de man mag betrekkingen hebben met een onbeperkt aantal vrouwen: vier echtgenoten en zoveel slavinnen als hij zich kan veroorloven HOOFDSTUK  23: 1-6 ; HOOFDSTUK 70: 28-30; 6 4:3). Dat is tevens een gruwelijk onrecht tegenover miljoenen slavinnen, die zich natuurlijk niet konden verzetten tegen verkrachtingen door hun meesters.

5. De man kan zijn echtgenote verstoten, het omgekeerde is niet mogelijk (HOOFDSTUK  2: 227).

6. De negen echte beschrijvingen van het paradijs hebben alle betrekking op de beloning van mannen: zij krijgen de beschikking over de hoeri’s, maagden met de grote ogen en de blijvende jeugd. (Zie HOOFDSTUKKEN . 37: 49-49; 38: 50-52; 44: 51-54; 52: 17-27; 55: 46-78; 56: 22-38; 78: 31-34.) Die hoeri’s zijn niet hun eigen vroegere echtgenoten. In de christelijke hemel wenst men zijn geliefden terug te zien: echtgenoten, ouders, kinderen. Hier gaat het om ‘maagden’ als louter lustobjecten.

7. Vrouwen zijn blijkbaar minder betrouwbaar als getuigen (HOOFDSTUK 2: 282).

8. Ook op het vlak van de erfenissen wordt de vrouw achtergesteld. HOOFDSTUK 4: 11: “…voor een mannelijk (kind) evenveel als voor twee vrouwelijke.”

9. Het overwicht van de man komt op de meest markante wijze tot uiting in het feit dat de echtgenote hem onderdanig moet zijn en dat hij wordt aangespoord haar te slaan in geval van ongehoorzaamheid. HOOFDSTUK 4: 34: “De deugdzame vrouwen zijn dus onderdanig… Maar zij van wie jullie de ongezeglijkheid vrezen, vermaant haar, laat haar alleen in haar rustplaatsen en slaat haar…”. Uit schaamte poogt men in het Westen recent aan deze tekst andere betekenissen toe te kennen. Dat is echter in strijd met de hele Arabische traditie.

10. Misschien het meest noodlottige anti-vrouw vers is HOOFDSTUK  33:50: na een overwinning worden de vrouwen in slavernij gebracht en verdeeld onder de krijgers. Die vrouwen werden ter plekke verkracht. Door deze praktijk werd in de islamwereld de slavernij op massale wijze uitgebreid. …

De moslimgeleerde Malek Chebel schat het aantal van de door de islam in slavernij gebrachte mensen op ca. 21 miljoen (men schat op 12 miljoen het aantal zwarte slaven dat door christenen naar Amerika werd gesleept). Wie hierna nog enige vorm van egalitarisme in de islam kan bespeuren, moet werkelijk door intellectuele blindheid geslagen zijn. (sic)

N.V.D.R.:

Bijna helemaal akkoord, maar de laatste zin is islamofiele flauwekul en misleiding waarbij Vermeersch zijn hand overspeelt. De totaal onbetrouwbare ‘moslimgeleerde’ Malek Chebel minimaliseert immers uiterst bewust het aantal slachtoffers van de Mohammedaanse genocide op zwarte Afrikanen. Die was beslist veel hoger als 21 miljoen en volgens gezaghebbende Afrikaanse antropologen eerder te ramen tussen de 56 en 78 miljoen en dus het viervoudige.

De mohammedaanse truc ligt hem er in of je de wegens castratie gestorven zwarte slaven meetelt als slachtoffers of niet. Ook in de realistische verhoogde cijfers zijn de zwarten die ter plekke gedood werden omdat ze zich verzetten tegen de mohammedaanse slavenjagers niet meegerekend. Het waren immers geen nog geen slaven.

“Door christenen naar Amerika werd gesleept” is ook een enorme overdrijving. Verscheept zou een beter werkwoord geweest zijn en in ieder geval gebeurde het niet ingevolge de christelijke doctrine. In overgrote meerderheid overlevend en voor een niet onaanzienlijk deel gekocht van autochtone Afrikaanse stamhoofden zou ook niet ver van de waarheid liggen. Maar ‘voor het merendeel gekocht’ van Arabische slavendrijvers’ (circa 80 %) zou de nagel op de kop slagen!

De in deze laatste aangelegenheid geïnteresseerden kunnen deze blog doorzoeken met de zoekterm “Tidiane”. In het boekenkaste bevindt zich eveneens een lijviger document met als titel: “Geweld tegen vrouwen binnen de islam“. Daarin zal U merken dat de islamitische doctrine over dit topic veel groter is dan in de geopenbaarde koran.

Terloops weze opgemerkt dat “tjenne” Vermeersch in Le Matin van zijn rode kameraden tonnen bagger over zich kreeg n.a.v. dit artikel dat op de laatste zin na helemaal de waarheid schrijft. Hij zou mensen tegen elkaar opzetten enz. Let op wat er gebeurt: Vermeersch citeert uit de koran (niet eens de gewelddadige en tot moord oproepende verzen) en krijgt onmiddellijk tonnen politiek correcte bagger over zich. Als onderontwikkelde linkiewinkies met iets niet akkoord gaan kan je er donder op zeggen dat hun debiele bagger gegarandeerd volgt. Ook Vermeersch was dus bij deze de pispaal en kop van jut in DM. Omdat hij de koran durfde te citeren!

image_pdfimage_print
Share

De godsdienstige oplichting (2)

Het hoge woord is er uit: islamitische doctrine. Maar wat is een doctrine? Primair is elke doctrine een leer, of beter nog, een leerstelsel. Een leerstelsel wordt verondersteld de waarheid te formuleren zodat die kan overgedragen worden aan toekomstige generaties. Kennis van de objectieve waarheid is immers een kostbaar bezit.

Meestal zijn leerstelsels samengesteld en dus niet enkelvoudig. Zo is bij voorbeeld wiskunde in essentie samen te vatten in drie boeken: 1 over rekenkunde, 1 ander over meetkunde en 1 derde over algebra.

Zo is de christelijke leer samengevat in de boeken van het oude Joodse testament en de vier gezaghebbende boeken van het nieuwe testament, die de overleveringen bevat over alles wat Jezus Christus zou gedaan en gezegd hebben tijdens zijn leven. Als het ware de christelijke “ahadith” maar dan wel over Jezus en niet over Mohammed. Lees verder

image_pdfimage_print
Share

De kansen van Marine Le Pen blijken veel groter dan verwacht.

De grote coalitie tussen de UMP en de PS is dood. In het nieuwe tweepartijenstelsel in Frankrijk gaat het vanaf nu tussen nationalistisch patriottisme en islamofiel globalisme.

Met 22 % van de stemmen tegen 23,7 voor Macron scoort Marine Le Pen boven alle verwachtingen.

Uiteraard had de communistische idioot Mélenchon geen schijn van kans om de tweede ronde te halen. Maar dat de centristische UMP (ex-Sarkozy) en de PS (van Hollande) samen amper 1,7 procent meer bij elkaar konden scharrelen wekt verbazing. Want de stamboeksocialist Hamon bakte er met zijn 6 procent niets van. Uiteraard zijn de thuisblijvers in de eerste ronde altijd de slimste. Zij zullen binnen 15 dagen de lakens uitdelen.

Wij voorspelden bij Nageltjes de overwinning van Donald Trump. Maar de VS zijn Frankrijk niet. Hoe dan ook maakt Marine Le Pen een grotere kans op het presidentschap dan dat we tot nu toe dachten. Laat ons hopen dat ze het met enkele procenten voorsprong haalt op Macron. Maar zeker is dat niet. Eerst en vooral hebben de Fransen uiteraard een Franse slag, maar bovendien hebben veel Mohammedanen in Frankrijk stemrecht omdat De Gaulle hen gratis de Franse nationaliteit cadeau gaf.

De vraag die zich nu stelt is tweeledig:

  1. gaan de modale Fransen hun gezond verstand gebruiken, en,
  2. in welke mate zijn de door De Gaulle omarmde Algerijnen voldoende seculiere Fransen geworden?

Binnen 15 dagen weten we het met zekerheid. Intussen gaan de leugens en de hersenspoeling op alle verdiepingen van France-Infos zoals op onze 0000 (VRT) rustig verder. Zeker weten!

Bij de weg: laten we effe de grootste waanzin van de week kiezen:

  1. – Knettergekke idiote Paus: “Europa pleegt zelfmoord door grenzen te sluiten.”
  2. Saoedi-Arabië gekozen als lid van de VN-Vrouwenrechtencommissie, kan het nog gekker?
  3. – Voormalige Zweedse premier Fredrik Reinfeldt in tv-studio over het vermoorde elfjarige meisje tijdens de Stockholm-terreuraanslag: “Ebba is de prijs die wij nu eenmaal moeten betalen voor diversiteit”. Kan het nog walgelijker?

Bekijken we even de koppen van de leugenachtige Schandaard op vandaag zondag 23 april 2017:

Beke: ‘Islam is wel te verzoenen met westerse waarden’

Verhofstadt noemt Theresa May een politieke opportunist

Europese leiders wachten met een bang hart af

Populariteit Trump zit op dieptepunt

De conclusie is duidelijk:

  • Beke mankeert véél méér als één vijs of is een humoristisch supertalent,
  • Verhofstadt is stikjaloers op May,
  • de EU-satrapen en oligarchen schijten en plassen hun broeken en rokken nat en,
  • Donald Trump presteert uitstekend!

Salutem, ordinair racistisch en populistisch gespuis, we gaan een nieuwe spannende week tegemoet.

image_pdfimage_print
Share

De godsdienstige oplichting (1)

In september 2001 heette de moordenaarsbende “Al Qaida”. Als spoedig volgde uit de mond van de toenmalige Amerikaanse president Bush de idiote bewering dat islam een vreedzame religie was. (a religion of peace)

Nadien kregen de bewegingen met een eenvoudig waar te nemen gemeenschappelijk kenmerk vele andere namen: Al Nusra, Hezbollah, Isil, Daesch, Isis, IS, Boko Haram, GIA, GIMC, Jamaâl Islamyya, Takfir wal Hijra, Abu Sayyaf, Asbat Al-Ansar, Ansar Dine, Al Shabaab, Lashkar-e-Taiba enz. enz. Al naar gelang het territorium waar de groepen actief zijn of waren. Dat is hun essentieel onderling verschil.

Het gemeenschappelijk kenmerk van àl deze organisaties is echter zeer duidelijk: ze zijn islamitisch want ze beoefenen allemaal de islam. Lees verder

image_pdfimage_print
Share

Zo iets werd vroeger niet geduld

Zo iets  kwam vroeger niet voor.

Klaar?

Heel onze samenleving wordt nu daadwerkelijk op ons aller kosten geïnfiltreerd en verkracht door bronstige mohammedaanse kanspareltjes.

De namen noemen van de hiervoor ‘verantwoordelijke’ politiekers heeft geen zin. Hun namen zijn openbaar en bekend aan de levenden en niet verkrachtten.

h/t contra-magazin

image_pdfimage_print
Share

De islam uit Mol-Em-Bekh

Waarom verwerpen islamieten onze westerse levenswijze en maatschappij vragen vele wereldvreemde oenen zich af. Om daaromtrent een oordeel te kunnen vellen dien je opgegroeid en gewoond te hebben in een gemeente als Mol-Em-Bekh, als ikzelf. Toen de eersten van deze soort bergdorp-bewoners die indertijd nog koeken en brood bakten in een oven in het zand en nooit eerder een auto of trein zagen dan wanneer ze de eerste maal de Middellandse zee over gestoken zijn, waren de sossen vol lof (nog steeds een beetje) met hun nieuwe goedkope werkkrachten aangeleverd door Major (een socialist). Het dient gezegd dat deze eerste lading van schapenscheerders zich enigszins aanpasten en we er weinig of geen problemen mee ondervonden, wel te verstaan omdat zijzelf toen in de minderheid waren.  Lees verder

image_pdfimage_print
Share