Optimalisatie van oplichterij

Optima: ‘Optimalisatie van oplichterij onder de bescherming van politieke poenpakkers’

Tien dagen na onze vorige bijdrage is Jean-Marie Dedecker niet verbaasd over de ontwikkelingen in het Optima-dossier. ‘Een zwendel van lui die leven in een symbiose van zelfbediening en cliëntelisme.’

Het parlement geeft zichzelf wat omhanden. Mane pulite. Operatie Schone Handen en de vlucht vooruit met een nieuwe aangekondigde onderzoekscommissie naar de malversaties bij de oplichters van Optima, voorgesteld door SP.A-er Peter Vanvelthoven, die nochtans zelf een vennootschapje ‘Ad Monitus’ oprichtte om al zijn mandaten bij overheidsbedrijven onder de korenmaat te steken. Aanval is de beste verdediging .

De vlucht vooruit om een valse schijn van openheid en onschuld voor te wenden.

Lees verder

image_pdfimage_print
FacebookTwitterGoogle+Share

Schelden en liegen is het enige wat de EU-oligarchen nu kunnen

Want u moet weten dat analisten nu eenmaal tot de beter gesitueerde helft van deze samenleving behoren (journalisten, oud-politici, proffen, al wat eindigt op het achtervoegsel ‘-loog’), ook wel genoemd het establishment, en dat de foute uitslag gewoonweg ligt aan foute kiezers. Een profiel van de Britten die zich uit de EU stemden, tekent zich nu duidelijk af. Ten eerste zijn ze arm en hebben ze uit pure miserie ‘neen’ gestemd, de sukkels. Ten tweede zijn het chagrijnige oudjes die de hippe jongeren een stralende Europese toekomst hebben ontnomen. Maar vooral, ten derde: ze zijn laag-ontwikkeld en dom, ze snappen het niet, en ze hebben zich laten belazeren door rattenvangers als Nigel Farage.

Arm, oud en dom. De ongeschoolde, stinkende plebejer met rotte tanden (François Hollande: ‘les sans-dents’) heeft gesproken en de ondraaglijke walm hangt tot in de TV-studio’s. Ze hebben dan wel gewonnen, maar wat is de overwinning waard van een opgehitste meute bange blanke oude randdebielen?   Gisteren, 24 juni, nam analist Herman Van Rompuy, ex-voorzitter van de Europese Raad (en dus zeker onbevooroordeeld), in VRT-Terzake voortdurend het woordje ‘haat’ in de mond als het ging over de anti-EU-kiezers, terwijl hij zelf zijn haat met moeite kon verbergen tegenover dit domme plebs waaraan werkelijk geen democratie besteed is. Het moge een troost wezen dat hij spoedig zal uitsterven, die godverdomse anti-EU-stemmer. Is het niet van ouderdom, dan van armoede of van mentale insufficiëntie.

lees verder >>>

image_pdfimage_print
FacebookTwitterGoogle+Share

De wet van oorzaak en gevolg.

De leave winst in GB is de logica zelve, het is wat de bevolking van heel Europa bewust of ten minste gevoelsmatig van overtuigd zijn, de EU is bezig met een ethnic cleansing.
De grote instroom van vreemdelingen in Europa kan niet langer “immigratie” genoemd worden. Immigratie is wat er gebeurt wanneer bijvoorbeeld kleine groepen Fransen gaan wonen in Groot-Brittannië of Britten in Spanje.
Even opgezocht wat immigratie onderscheidt van invasie en dat zijn drie dingen: de omvang van het aantal mensen dat betrokken is bij de verhuizing, de frequentie en de tijd waarin deze verhuizingen plaatsvinden, een gelijk aantal mensen dat in een land gaat wonen binnen 4 jaren tegenover 400 jaren, en het soort mensen, in het bijzonder hoe deze mensen zich onderscheiden van de inboorlingen en hoe gemakkelijk of hoe onwaarschijnlijk ze zullen integreren.

“Invasie” heeft drie hoofdbetekenissen: a) de daad van een inval, vooral door een leger in een bepaald territorium om te veroveren; b) een begin van een kwetsende gebeurtenis op grote schaal, zoals een ziekte; c) het binnenvallen van een grote groep mensen of dingen in een plek, situatie of activiteit. De laatste is een perfecte beschrijving van wat er plaatsvindt in West-Europa.

Zelfs “ethnic cleansing” kan worden gebruikt, omdat lokale populaties vervangen worden door verschillende etnische groepen. Bijvoorbeeld Londen is niet langer een stad met een blanke, Britse meerderheid, hoewel “mainstream” media als de BBC en Londen’s eigen krant de Evening Standard het nauwelijks noemen, en de nieuwe burgemeester al helemaal niet.

“Ethnic cleansing” kan gedefinieerd worden als “de gewelddadige verwijdering van een etnisch gedefinieerde populatie van een bepaald territorium” en als “het bezetten van een continuüm tussen genocide en een niet gewelddadig afgedwongen etnische emigratie”.

Het pure aantal mensen dat in de afgelopen tientallen jaren in de EU is komen wonen, had al een ernstige negatieve invloed op de oorspronkelijke populatie en diens levenskwaliteit, de massa-emigratie brengen alle structuren in de gevarenzone. Er zijn veel gebieden waarin dit plaatsvindt, inclusief met betrekking tot arbeidsplaatsen, sociale voorzieningen, onderwijs en de gezondheidszorg.

Laat de rest van Europa in of uit de EU kiezen en je krijgt dezelfde uitslag.

N.v.d.r.:

Lees ook: Hoe de EU Europa vernietigde Het echte beleidsdocument in kwestie vindt je in ons boekenkastje bovenaan.

image_pdfimage_print
FacebookTwitterGoogle+Share

Groot-Britannië stapt uit de EU-dictatuur

Het werd helemaal geen nek-aan-nek race zoals de islamofiele media ons nu al wekenlang hebben voorgelogen. De Britten hebben hun gezond verstand gebruikt en met een ruime meerderheid beslist dat de regelneverij van de dictatoriale oligarchen uit Brussel nu eindelijk maar eens definitief moest stoppen.

De leugenpers en hun zetbaasjes op het vasteland pikken dat niet en verspreiden nu massaal boodschappen over het Armageddon dat op miraculeuze wijze over Engeland en Wales aan het neerdalen zou zijn.

Daar geloven wij helemaal niets van. Lees verder

image_pdfimage_print
FacebookTwitterGoogle+Share

Islam voor vrijdenkers. (12)

Het zal de taak van historici zijn om de nadien volgende gebeurtenissen te kaderen in een geheel, maar het decennium dat volgde op de resolutie van Straatsburg in 1975 werd dit verraad achter gesloten deuren verder uitgediept door politici die vastgesteld hadden dat de weerstand tegen dictatoriale neigingen van leidinggevenden zeer zwak was. Dit was ongetwijfeld mee veroorzaakt door de giftige injectie van het cultureel marxisme toegediend door de toenmalige machthebbers in Sovjet-Unie aan de West-Europese samenleving tijdens de naweeën van de achter de schermen extreemlinkse studentenbeweging van mei 1968′.72%

Lees verder

image_pdfimage_print
FacebookTwitterGoogle+Share

Een kartonnen mondje Nederlands

Ondanks alle goede bedoelingen is en blijft het Nederlands van premier Charles Michel een kartonnen Assimil-Nederlands, iets dat woorden uit ons woordenboek bevat en grammaticaal min of meer klopt, maar dat wel door een computer gegenereerd lijkt.
Andermaal denk ik dan als goede Vlaming, na vijf minuten tenenkrullen: zeg het maar in het Frans, man. …

Het Belgische verschil tussen theorie en praktijk neemt soms hilarische vormen aan. Ik ken N-VA-ers die op kabinetten Frans spreken omdat het daar gewoon de voertaal is en er anders niet te communiceren valt.

Lees verder >>>

image_pdfimage_print
FacebookTwitterGoogle+Share

Islam voor vrijdenkers. (11)

De EU-elite schijnt niet te willen beseffen dat een moslim nog nooit een verdrag, afgesloten met Joden of Kafirs, is nagekomen. Dat is het heilige na te volgen rol-voorbeeld van Mohammed. Die deed dat één keer, verbrak het verdrag na 2 jaar en sloot daarna nooit nog een verdrag af. De Joden en zeker de Israëli’s weten dat, maar hier in het “verlichte” Westen mag dat al 40 jaar niet meer onderwezen worden in onze scholen en op onze universiteiten. Vandaar dat een groot aantal wetenschappelijk onverantwoordbare en leugenachtige opinies die bij gebrek aan kennis als geldige argumenten worden gebruikt!

job zonder diplomaNa 11 september 2001 hield men ons schaamteloos een venster van twee duimen en wijsvingers voor en dicteerde ons: dit is de islam, “een vreedzaam geloof” (a religion of peace). Maar als je verplicht wordt dit taalgebruik als enig perspectief te benutten en niet naast en achter het venster mag gaan kijken wat islam werkelijk is, dan beoefen je een geloof in de leugen. Ook nu nog trachten de leugenpers en de leugenmedia ons te bedriegen met orwelliaanse nieuwspraak of  ‘newspeak’ zoals “eenzame wolven” en “geradicaliseerde” moslims.
Lees verder

image_pdfimage_print
FacebookTwitterGoogle+Share

Obersturmgruppenführer Geert Bourgeois!

Macho-culturen zijn culturen, waarin de mannen alles en de vrouwen helemaal niets betekenen. Vrouwen zijn er in deze culturen alleen om het huishouden te doen en kinderen te krijgen. Onwillekeurig denk ik dan aan Obersturmgruppenführer Geert Bourgeois!

Voor het overige hebben ze hun mond te houden en hun benen uit elkaar te doen. Welke mening ook van vrouwen telt totaal niet. Alle tegenwerpingen die vrouwen tegen hun vernedering, verlaging en onderdrukking inbrengen, tellen voor deze mannen niet. Iedereen kan zich voorstellen hoezeer deze mannen dus getikt zijn.
Deze mannen bezitten geen enkele menselijkheid, medegevoel, inlevingsvermogen of empathie. Ze zijn absoluut wreed, gewelddadig, zonder moraal en ijskoud. Alles wat zich verzet tegen hun wil wordt genadeloos de grond ingeboord of gedood. (Zo zijn iftar-maaltijd nuttigende Obersturmgruppenführers nu eenmaal, meestal hebben ze de koran niet eens gelezen maar passen hem wel toe).

Lees Verder >>>

image_pdfimage_print
FacebookTwitterGoogle+Share

Islam voor vrijdenkers. (10)

Als men de 14 eeuwen geschiedenis van de islam bekijkt, merkt men op dat de Islam zich overal militair aan andersdenkende bevolkingen oplegde. Deze laatste mocht blijven bestaan als dhimmi, en werden dus genoodzaakt de status van tweederangsburger te aanvaarden.

quote sam harris Wie hoger op de sociale ladder wilde klimmen moest moslim worden, wat zo vaak gebeurde dat hele stukken van werelddelen zuiver islamitisch werden. Christenen, joden, animisten, polytheïsten, jaïnisten, atheïsten, zoroastriërs, boedhisten en hindoes verdwenen, migreerden of werden uitgemoord.
Lees verder

image_pdfimage_print
FacebookTwitterGoogle+Share