Politiek correcte pers II Vervolg van “gekochte journalisten.”

Wil je zo door het leven gaan? Is dit het lot van je nageslacht?

De 18 beste tactieken voor de bevordering van journalist tot hoernalist

Hoernalisten zetten zich kritiekloos in voor een dagelijkse beeldvorming van een gesimuleerde politiek correcte werkelijkheid, een verhaal dat niet meer klopt, maar waarvan het systeem afhankelijk is. Dit gaat samen met het demoniseren en stigmatiseren van personen, processen en organen die hierop terecht kritiek uiten. Veelgebruikte tactieken van de hoernalistiek om dat te bewerkstelligen zijn:

1. Het negeren of doodzwijgen van feitelijke informatie, die van groot belang is voor onderzoek, rechtsgang of democratie.

2. Een redeloze kritiekloze loyauteit aan het gesimuleerde wenselijkheidsbeeld (het systeem en het politiek correcte verhaal dat dit systeem overeind houdt) waarbij in een paradox de realiteit zelf en met name de menselijke realiteit tot blinde vlek wordt gemaakt.

3. Het ontwijken van of het demoniseren tot complottheorie van onderzoeksjournalistiek (eigenlijk dus normale journalistiek) die contexten en verbanden blootlegt, terwijl men al lang weet dat de CIA de term complottheorie heeft geïntroduceerd om onderzoeksjournalistiek te vernietigen en kip-zonder-kop verslaggeving te stimuleren.

4. Het schenden van journalistieke codes om karaktermoord te plegen op burgers met waardevol nieuws, dat niet in de gesimuleerde werkelijkheid past.

5. Een buitengewoon eenzijdige selectie van nieuwsonderwerpen, die wordt gepapagaaid door “bekende kranten en nieuwswebsites die hetzelfde zeggen”.

6. Het gebruiken en doelbewust inburgeren van denigrerende krachttermen om open journalistiek onderzoek tegen te werken. Bekende voorbeelden zijn de term “antivaxxer” voor mensen, die gewoon een intelligente discussie willen over het vaccinatiebeleid en aluhoedje voor mensen die lijden door straling, ondersteund door een zee van wetenschappelijk bewijs.

7. Het doorgaans blind vertrouwen op, en in de media ventileren van, informatie afkomstig van de overheid en door de overheid erkende NGO’s en instituties.

8. Het volkomen verstoken zijn van enige vorm van cultuurfilosofische of laterale intelligentie of zelfs maar een rudimentair begrip van de overkoepelende neoliberale praktijk en de onderliggende tijdgeestkrachten, waarbinnen men zelf het beroep “passive aggressive” uitoefent op de automatische piloot.

9. Uitspraken doen zonder deze te verantwoorden, uit te leggen of context of bewijs te geven. Dit is iets dat politici leren in hun (media) training, maar ook bewust door de media wordt toegepast, vooral via headlines. Een uitspraak die je domweg – lees absolutistisch – als kreet neerzet krijgt een krachtige zwart-gat-achtige zuigkracht en macht. Iedereen die er bewust op let herkent dit mechanisme en de zeer krachtige effecten daarvan op de massa. Voorbeeld: “Tot het corona-vaccin er is, blijft de anderhalve meter-samenleving het nieuwe normaal”.

10. Alles wat afwijkt van het mainstream nieuws stigmatiseren als “nepnieuws”. Feiten spelen daarbij geen rol, want ook de “fact-checkers” waarbij universiteiten samenwerken met bijvoorbeeld Nu.nl of Facebook, kijken enkel maar of het nieuws past in de verplicht politiek correcte werkelijkheid.

11. Slim anticiperen op het feit dat slecht en negatief nieuws zich veel sneller verspreidt en meer bereik heeft dan positief nieuws.

12. Het klakkeloos accepteren van de meest extreme inconsistenties in de nieuwsgaring en berichtgeving en deze actief voeden, indien dit de gesimuleerde, politiek correcte werkelijkheid ten dienste staat.

13. Het bewust sterk onderbelichten of demoniseren van een gezond-verstand-oplossing ten opzichte van een politiek crimineel doel, zoals het amper aandacht schenken aan de meest succesvolle anti corona-kuren, gebaseerd op steeds bewezen topresultaten met hydrochloroquine en vitamine doseringen. Dit tegenover het opgeilen van de bevolking voor dwangvaccinatie en Big Brother-apps. Dat ook nog vlak na het WHO-schandaal van 2 en 3 december 2019 waarin, tijdens de Vaccin Safety Summit, naar voren kwam dat geen enkele official van de WHO ook maar enig idee heeft waar hij of zij het over heeft.

14. Het volledig aan de leiband lopen van de CIA. (Lees The Democrats en andere geheime diensten n.v.d.r.) Andreas von Bülow schreef in zijn 9/11 -kritische boek lm Namen des Staates dat van het budget van destijds 33 miljard dat de Amerikaanse regering uitgaf aan veiligheidsdiensten, maar liefst 95% werd besteed aan het opzettelijk binnensluizen van desinformatie in de massamedia. Ieder land dat de reet kust van de VS heeft een veiligheidsdienst die mee-resoneert met hun wensen.

15. Een buitensporig gebruik van Amerikaanse indoctrinatietermen uit de War on Terror periode. Bovenaan staan de termen “veiligheid”, “terrorist”, en “controle” Later zijn daar “nepnieuws/fake news”, “Rusland”, “Poetin en “de Russen” aan toegevoegd.

16. Een enorme inzet en steun van trollen en censuur via de sociale media. Hoernalistiek en overheid worden steeds afhankelijker van social media-trollen en -censuur. Facebook is zelfs tot een McCarty-achtige heksenjacht overgegaan op iedereen, die kritisch is over de WHO, of die kritiek nou komt van een topviroloog of niet; er werd 100 miljoen in gestoken.

17. Kritiek afwimpelen door te stellen een “genuanceerd beeld te willen schetsen van een onderwerp”. Wat de mainsteam aka hoernalistiek echter in de praktijk brengt als ze het over een genuanceerd beeld heeft, is juist weer alle onderzoeksjournalistieke potenties dooddrukken. Dit doet ze met behulp van berichtgeving die altijd compatibel is met het doodgewicht aan de politiek correcte berichtgeving die zich zo al jaren, aangaande het betreffende onderwerp, heeft opgehoopt en waarmee een deel van de bevolking is gehersenspoeld.

18. De applicatie op grote schaal van de nog steeds zeer succesvolle en scherpe inzichten van Adolf Hitler en Joseph Goebbels: “Vertel een leugen vaak genoeg, luid genoeg, en lang genoeg en het volk zal je gaan geloven.

“Het bevattingsvermogen van de grote massa is maar zeer beperkt, het begrip gering. De vergeetachtigheid is daarentegen groot. Deze feiten brengen mee dat iedere propaganda, die doeltreffend wil zijn, zich tot enkele, zeer weinig punten dient te beperken, om deze punten dan als leuzen overal en op alle manieren te benutten, tot men de zekerheid heeft, dat ook de laatste man en de laatste vrouw aan zo een leus, aan zo een idee de betekenis hecht, die men eraan gehecht wil zien.”

Kom in actie voor vrijheid nù!

Ontmasker en ontmantel de politiek correcte pers en -media!

h/t Benjamin Adamah www.deanderekrant.nl

image_pdfimage_print
Share

Hulde aan Koen Meulenaere

Vermits Kaaiman, satirisch columnist bij De Tijd, morgen op pensioen gaat hierbij bij wijze van eerbetoon en dankbaarheid zijn vermoedelijk voorlaatste column: “Aan Dek”.

Heeft de regering-Wilmès de coronacrisis goed aangepakt? Je hoort links en rechts wel iemand beweren van ja.

Maar natuurlijk niet, enfin. Het hele land is kapot, een kwart van de bedrijven en zelfstandigen balanceert op de rand van het faillissement, we moeten vijftig jaar afbetalen voor de economische en financiële ravage die is aangericht, miljoenen mensen zijn in materiële en psychische miserie gestort, en dan nog hadden we relatief het hoogste aantal doden ter wereld. Hoe zou het er dan uit gezien hebben als de regering het slecht had aangepakt?

Wiens schuld is dat? Daarover kan geen twijfel bestaan: die van de virologen. Die dan nog de pretentie hadden om het beleid van de regering te bepalen, in plaats van beschaamd in een hoekje van hun laboratorium weg te kruipen. Wat de regering op hun bevel heeft gedaan is het volgende. Er is een diefstallenplaag en de chef van de politie komt op tv verklaren: ‘Dit heb ik nu nog nooit gezien. Ik zou niet weten hoe ik dat moet tegenhouden. Maar weet ge wat? We sluiten iedereen thuis op, dan kan de dief ook niet meer buiten.’

Als op de Caraïben een orkaan woedt, berekent Frank Deboosere op een kwartier na wanneer op het strand van Bredene alle kleren wegvliegen. Maar als in China 20 miljoen mensen van de buitenwereld worden afgesloten, hebben onze virologen nog niet in de gaten wat er aankomt. 

Mocht u de clichés in de media geloven, hebben we in Vlaanderen plots een massa internationaal gerenommeerde experten. In van alles. Die krijgen dat label wel meer in het binnenland dan in het buitenland opgespeld, maar het binnenland is het enige land dat telt, dat heeft het Verenigd Europa met verve bewezen. Zo hebben we blijkbaar ook een wereldautoriteit in wiskundige epidemiegrafieken: professor Niel Hens. Leve onzen Hens. Universele crack in now-castingmodellen, niet te verwarren met new-castingmodellen die een aparte rubriek vormen op elke pornosite.

Luidens de website van de Universiteit Antwerpen ontwikkelt professor Hens wiskundige en statistische methoden om epidemiologische vraagstukken op te lossen en inzicht te geven in de verspreiding van infectieziekten. Kan precies aantonen hoeveel besmettingen erbij komen wanneer de bloemenwinkels opengaan, of wanneer er drie klanten in een frituur in Hoboken staan in plaats van twee. Mooi. Helaas was geen van zijn tekeningetjes geschikt om te waarschuwen voor de pandemie die er zat aan te komen toen 20 miljoen Chinezen…

Dé les uit deze coronasaga is dat je niet moet rekenen op virologen om een virus af te stoppen. Laatste Kaaimantip: wapen u vandaag al maar tegen de vlaag bacteriën en bacillen die in de herfst zal toeslaan. En tegen een bonte verzameling kokken: stafylokokken, streptokokken, pneumokokken, microkokken, en Piet Huysentruyt.

image_pdfimage_print
Share

Links – Fascistische Censuur op het Internet

Onze vriend Walter F. trachtte gisteren vruchteloos onderstaande reactie te plaatsen op het artikel “Politiek correcte pers I Vervolg van “gekochte journalisten.”

Telkens werd de reactie van Walter brutaal gecensureerd met de boodschap “Bad Gateway”. Ook de redactie van Nageltjes en zelfs de eigenaars botsten op deze misdadige praktijk: “Bad Gateway”!!

Misdadig omdat censuur en sabotage van de vrijheid van meningsuiting nu eenmaal misdadig is. Misdadig omdat hiermee het eigendomsrecht over deze blog flagrant werd geschonden. Misdadig omdat deze twee misdrijven een daadwerkelijke inbreuk vormen op respectievelijk artikel 19 en artikel 17 van de Universele verklaring van de rechten van de mens. Misdadig omdat hiermee schade werd aangericht en een reeks bepalingen uit het Belgisch recht met de voeten werden getreden.

Het lijdt geen twijfel dat Kanaal Z sinds enige tijd een waardeloze linkse prutzender is geworden. Maar zelfs daarover gaat het niet. Het gaat over de misdadige arrogantie van het journaille (de samentrekking van twee Franse woorden Canaille wat uitschot betekent, en Journal wat nieuws betekent) maar wat we vanaf nu steevast hoernalistiek en hoernalisten zullen noemen. De hoernalisten en hun acolieten durven zich nu zelfs censuur op een private blog veroorloven. Ze zijn geestelijk vervuild, arrogant en dictatoriaal. Het zijn linkse fascisten. Echt misdadig gespuis en vulgair uitschot.

Met onze verontschuldigingen voor onze woordspeling aan de lieve dames van libertijnse zeden, die tenminste het fatsoen hebben hygiënisch te zijn en hun klanten niet opzadelen met SOA’s zoals Kanaal Z dat doet met afgrijselijk schandalige leugens en lasterpraatjes.

Om voorgaande redenen zal deel 2 van “Politiek correcte pers Vervolg van gekochte journalisten.” pas morgen verschijnen. Opgelet, burgers en hoertjes, zet U alsdan comfortabel in uw zetel en maak uw bretellen en jarretellen los. Wat U zal lezen is ongelooflijk en uiterst belangrijk voor onze democratie en uw vrijheid.

Die hebben ingevolge de opzettelijk verwekte massahysterie omtrent het griepvirusje covid19 respectievelijk al enorm veel schade opgelopen of werden ons op dictatoriale manier gewoon afgenomen en ontzegd zonder de minste reden noch verantwoording. Morgen lezen en verspreiden dus.

image_pdfimage_print
Share

Politiek correcte pers I Vervolg van “gekochte journalisten.”

“Op het internet vindt u veel berichten die niet waar zijn. Bekijk altijd of u de bron vertrouwt en of andere bekende kranten en nieuwswebsites hetzelfde zeggen.” – citaat uit: Amsterdam 04/2020 Speciale uitgave van gemeente Amsterdam

De informatieoorlog tussen main-stream-pers of presstitution (hoer-nalistiek), zoals Udo Ulfkotte dit verschijnsel omschreef, enerzijds en onafhankelijke journalistiek anderzijds, bevindt zich nu al ruim twintig jaar in een staat van oplopende heftigheid.

Tijdens de corona-hoax-crisis intensiveerden de hoernalistieke krachten de censuur tot bijna het niveau van Noord Korea. Terwijl Zweden blijft bewijzen dat de lockdowns die de wereldeconomie en de laatste spatjes democratie vernietigd hebben, krankzinnig en misdadig zijn, kunnen politici en de hoemalisten-media eigenlijk niet meer terugkomen van hun koers. De reden is episch gezichtsverlies en rampzalige schadeclaims.

Intussen staan de 5G masten klaar de zoveelste extra dosis ziek makende straling over ons lichaam, onze privésfeer en kinderen uit te storten voor onze veiligheid en zelfrijdende auto’s, die per stuk evenveel met bomen opgewekte stroom slurpen als 10 huishoudens. Voortgestuwd door de energie van omgehakte bomen.

De niet gekozen burgemeester Femke Haisema pronkt op de voorpagina van de eerste nazikrant, die ooit in Amsterdam verspreid is. Zelfs in de oorlogsjaren is dat niet gebeurd in de stad, die eeuwenlang een piek was van tolerantie, acceptatie van andersdenkenden, die een veilig toevlucht bood aan mensen die elders in Europa verdreven waren omwille van hun geloof of opvattingen. Amsterdam dat tot voor zeer kort nog steeds dat imago had van een vrije, menselijke stad, waar het Anne Frank-Huis dagelijks lange rijen toeristen uit de hele wereld trok, als symbool van iets dat nooit meer mag gebeuren. Amsterdam dat in de laatste publiekelijk uitgesproken wens van wijlen Burgemeester van der Laan een lieve stad zou moeten blijven.

Bill Gates is belangrijker dan de Amsterdamse ondernemer

De gemeente is als een kip zonder kop meegegaan in de giga hoax, opgezet door de WHO en Bill Gates. Deze laatste is met WHO-goedkeuring verantwoordelijk voor 496.000 definitief verlamde kinderen in India, veroorzaakt door massale polio-vaccinatie. Soortgelijke ellende speelde zich af in andere Derde Wereldlanden, waar ook tientallen kinderen na vaccinatie de dood vonden.

Dus natuurlijk geloof je, ondanks de grote successen van hydrochloroquine met een hoge dosis vitamine C, A, D, jodium en zink, kritiekloos dat alleen een vaccin ons kan redden. Natuurlijk wachten we netjes op die droomspuit van kindermoordenaar en vrouwensterilisator Bill Gates en de digitale tatoeage, die ervoor moet gaan zorgen dat we straks de Anne Franks van de toekomst worden!

Vanzelfsprekend jaag je als gemeente de economie aan gort. Ik bedoel, wat weten politici van het echte werk en de risico’s van het ondernemer zijn, van 70 uur zwoegen in de week? Van hoe je Amsterdam die geweldige stad maakt die het tot voor kort nog was? Want deze hele stad is door die ondernemers gemaakt en wordt door ondernemers warm en bruisend gehouden. Zij zijn het die de toeristen aantrekken en de toeristenbelasting betalen die de gemeente zo sikkeneurig mist nu. De salarissen en wachtgelden van politici lopen geen risico.

Hoernalistiek als neoliberaal fundament

Hoernalistiek is het fundament geworden van een grote wereldomvattende, politiek vergiftigende psychose, die we kennen als het neoliberalisme; een zwart gat, dat met het toverwoord lockdown nu de laatste 10% democratie en gezond verstand, die er nog over was, aan het verzwelgen is.

Ik heb in dit stuk geen ruimte om het neoliberalisme uitgebreid te omschrijven, dus ik beperk me even tot een bondig citaat van Robert W. Mc Cheney

In plaats van burgers produceert het consumenten. In plaats van gemeenschappen, produceert het winkelcentra. Het netto resultaat is een in ministukjes opgedeelde samenleving van ontkoppelde individuen die zich gedemoraliseerd en sociaal machteloos voelen.

De hele coronacrisis-orkestratie heeft ons (nog zelfstandig denkende, kritische burgers) laten zien dat dit zich “sociaal machteloos voelen”, onder druk van opgelegde paniek en angstkwekerij, bij veel burgers meteen doorslaat in slaafse gehoorzaamheid aan de opgelegde onredelijkheid. Zelfs bij winkels kom je dingen tegen die alleen nog maar als massapsychotisch zijn te definiëren. Bijvoorbeeld een winkelmandje dat drie keer per dag wordt schoongemaakt verplichten voor mensen die maar één artikel kopen om “verspreiding van het virus” tegen te gaan. En als je daar terecht over opmerkt: “maar zo maak je de kans op besmetting toch juist veel groter?” dan krijg je dezelfde blikken toegeworpen als die van de dorpelingen, die een vrouw tot heks hadden gemaakt, door haar een wortel als neus op te plakken, in Monty Python’s Holy Grail. Toen kon je er nog om lachen. Nu is het creepy.

Hoe definieer je nu precies het begrip hoernalistiek?

Wel dat is vrij eenvoudig: hoernalistiek is domweg alles wat als “nieuws” wordt gepresenteerd en de toets van de Code van Bordeaux niet kan doorstaan. Check de Code van Bordeaux eens op Wikipedia en zie hoe krankzinnig ver Femke Halsema’s “bekende kranten en nieuwswebsites die hetzelfde zeggen” zijn afgedreven van elke vorm van ethische, intelligente en daarmee betrouwbare journalistiek. En dat soort echte journalistiek is nu juist de kransslagader van elke vitale democratie en iedere vorm van inhoudelijke menselijke vooruitgang!

Hoe kan de burger, kiezer, belastingbetaler in godsnaam politieke keuzes maken en democratisch mee beslissen, als de informatie, die deze krijgt voorgeschoteld en waaruit hij of zij de ideeën over de maatschappij vormt, leugenachtig is, manipulerend, gesponsord door bedrijven met aandeelhoudersverplichtingen of gedeformeerd door fake-science en hogere politiek?! Hoernalistiek is de reden dat we voor spek en bonen meedoen in een fake-democratie en ook de reden dat zoveel mensen niet meer stemmen. Zij herkennen dit mechanisme al jaren.

h/t Benjamin Adamah www.deanderekrant.nl

Wordt vervolgd !

image_pdfimage_print
Share

Gekochte Journalisten

‘Men kan de slechte intenties van journalisten makkelijk ontmaskeren. Neem alleen al Thilo Sarrazin als voorbeeld. 70 procent van de Duitsers is het eens met Sarrazin. Gemeten naar zijn populariteitscijfers is Thilo Sarrazin dus een soort volksheld.

In onze media is hij voornamelijk het tegenovergestelde — de verpersoonlijking van een “schurk”. En alleen omdat hij durft te zeggen wat de meerderheid denkt.

Die Tageszeitung noemt Sarrazin een “demagoog”, en zo ook de Kölner Stadt-Anzeiger. Deutschlandradio bestempelt hem tot “rechtse populist”. En de journaliste Mely Kiyak karakteriseert Sarrazin, wiens rechter gezichtshelft gedeeltelijk is verlamd, als een “lispelende, stotterende, trekkende karikatuur”.

Een man die openlijk uitspreekt wat de meerderheid denkt, wordt in onze media dus als een “lispelende, stotterende, trekkende karikatuur” afgemaakt. Kan dat nog?’

Uit dit boek: ISBN 9/8-94-92161-08-6

Wordt vervolgd met de artikels: Politiek correcte pers!” Analytisch en ronduit verbijsterend.

image_pdfimage_print
Share