Wat niet weet, niet deert? Waarom mijn verzet tegen het CETA verdrag (vervolg)

Ik steun het verzet tegen het CETA-verdrag zoals jullie wellicht al weten. Diegenen die het lazen en kennis hebben van buitenlandse handel en verdragen weten dat dit goed fout zit. Vrijwel alle mensen die verontwaardigd zich als voorstander van het verdrag uitspraken, hadden het verdrag niet eens gelezen, gingen blind voort op de adviezen van de Vlaamse politici die het verdrag evenmin hadden gelezen.

(nogmaals de link naar de (Engelse !) tekst (1598 blz) van het verdrag zoals die aanvankelijk voorlag http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2014/september/tradoc_152806.pdf )

Niemand testte elkaars kennis, er vond geen debat plaats, er mochten geenkritische afwijzende meningen, dat was zelfs onwenselijk, journalisten deden hun huiswerk niet, en er een volgde een verontwaardigings-kuddegedrag.

Alhoewel het voor de EUSSR onwenselijk was dat wij hierover onze mening konden uitdrukken, lijkt de geest uit de fles, dank zij Magnette.

Nee, ik ben niet plotsklaps links geworden, ik ben nog steeds voor vrijhandel, maar dit kan ook zonder zulke monster en knevelverdragen, zo bewees de geschiedenis en de handel die wij al sinds mijn mensenheugenis hebben met Canada, zonder zulke verdrag.

Ik ben nog steeds Flamingant, nog steeds voor onafhankelijkheid van Vlaanderen. Maar dat wil niet zeggen dat ik tegen Walen ben en tegen mensen met goede ideeën en goed gedrag en tegen intelligentie.

Het is mij steeds duidelijker geworden dat haast niemand, eigenlijk niemand, van de politici die dit verdrag willen goedkeuren, dit ooit heeft gelezen.
1600 bladzijden van zulke lectuur in ambtenarees verslindt en leert men niet in een week. Ook De Gucht niet.
Zie je die man zich weken bezig houden met het lezen van die tekst? Zelfs in stukjes? Nee, daar houden EUSSR- commissarissen en parlementsleden zich niet mee bezig. Dat mag blijken wanneer specifieke vragen over dit verdrag worden en zouden worden gesteld.

Wie wel weet wat er in staat, zijn de schrijvers van dit document: de multinationals, de diplomaten en ambtenaren, die niemand kent of zag en nooit zijn verkozen en die nooit ergens verantwoording voor zullen moeten afleggen. Politici evenmin wat dat betreft. Hen treft nooit enige persoonlijke aansprakelijkheid, ook al hebben hun beslissingen zware consequenties op financieel, economisch en sociaal gebied.

Voor de meeste mensen blijken slogans als, “het is goed voor de economie en zal jobs creëren , want anders…..” voldoende om elke politicus te geloven en elk verdrag dan maar te laten ondertekenen.
Iedereen moet leren zich maar eens wat meer met politiek bezig te houden, en na te gaan wat er met meer dan 80% van hun inkomen gebeurt, en wie er wat, waarom en hoe beslist.

(Dat ik onderstaande blogtekst deel betekent  niet dat ik het eens ben met alles wat deze auteur in het verleden schreef. Ik ken zijn achtergrond, motieven, standpunten en andere teksten immers niet, maar misschien komt dat nog)

Waarom ik tegen Ceta ben. Je suis Paul. Brief aan Paul Magnette.

 Wim Backx. http://wimbackx.blogspot.be/2016/10/waarom-ik-tegen-ceta-ben-je-suis-paul.html
Beste Paul,
 
De voorbije dagen kreeg u heel wat stront over u heen.  Vergeef mij deze woorden.  Ik ben netjes opgevoed.  Toch doen de verschillende kritieken en opinies, geschreven naar aanleiding van uw weigering het CETA handelsverdrag te ondertekenen, mij tot dit weinig fraaie besluit komen.  U kreeg emmers stront over u heen.  Shit, zoals ook wel eens gezegd wordt.  Of merde, dat wordt ook wel eens gebruikt.  Bovendien deed u een vrouw huilen.  Dat u het lef hebt een handelsverdrag te blokkeren, tot daar aan toe.  Dat u een vrouw in huilen doet uitbarsten, dat is dan weer een stap te ver.  Uw imago van perfecte gentleman werd aan flarden gescheurd.  Bijna iedereen is het er over eens.  Paul Magnette is een stoute jongen.  Stoute jongens horen in de hoek te staan.  Handen op het hoofd.  Als teken van overgave en boetedoening.
 
Voor mij hoeft u niet in de hoek te staan.  Integendeel.  U verdient een podium.  U verdient een lauwerkrans.  Want u doet datgene, dat al die anderen hebben nagelaten.  U doet datgene wat van u gevraagd en verwacht werd.  U onderwierp het handelsverdrag aan een kritisch onderzoek alvorens uw handtekening te plaatsen.  Dat onderzoek bracht een aantal tekortkomingen aan het licht.  Fouten in de constructie, die ook door anderen reeds werden geopperd.  Want u staat helemaal niet alleen.  Andere stemmen hadden ook al kritische bemerkingen laten horen.
 
Grootste struikelblok is de arbitrageprocedure.  Buitenlandse ondernemingen kunnen overheden voor een zakenrechtbank brengen als zij van oordeel zijn dat hun investeringen door overheidsbeleid in gevaar komen.  Vraagtekens kunnen geplaatst worden bij het democratische karakter van deze maatregel.  De vraag kan immers gesteld worden of een overheid mag of moet toelaten dat zij in haar beleid kan overruled worden door een onderneming.  Voorstanders van CETA beweren dat het wel niet zo een vaart zal lopen.  Toch bewijzen voorbeelden uit een recent verleden het tegendeel.  In 2012 werd in Australië het uniforme neutrale sigarettenpakje zonder logo ingevoerd.  Philip Morris gebruikte het abitragemechanisme uit het vrijhandelsakkoord tussen Hongkong en Australië als juridische basis om de regering van Australië aan te klagen.  Een ander voorbeeld is dat van Keystone XL in de Verenigde Staten.  Toen president Obama een streep trok door de oliepijplijn, trok het bedrijf Transcanada naar een tribunaal om de Amerikaanse staat aan te klagen.  Een schadeclaim van 15 miljard dollar bedreigt de Amerikaanse regering.  Nog een ander voorbeeld.  In Duitsland ontving de stad Hamburg een schadeclaim vanwege het energiebedrijf Vattenvall omdat zij haar plan voor de bouw van een kolencentrale bedreigd zag door aangescherpte milieuregels.
 
Bovenstaande voorbeelden moeten aantonen dat sociale, ecologische en duurzame maatregelen in het gevoerde overheidsbeleid kunnen gedwarsboomd en beïnvloed worden door investeerders. Noodzakelijke maatregelen kunnen op die manier gestopt of aangepast worden.  
 
Beste Paul, uw verzet tegen de arbitrageprocedure is volledig terecht.  Omdat blijkt dat een dergelijke maatregel helemaal niet nodig is.  In een gelijkaardig, recent akkoord tussen de EU en Zuid-Korea werd een dergelijke maatregel niet voorzien.  Ondanks de afwezigheid van een dergelijke clausule, wordt deze handelsovereenkomst door Europese beleidsmakers geprezen als één van de meest ambitieuze.
 
Bovendien beschikken buitenlandse investeerders al over een groot arsenaal aan mogelijke rechtsmiddelen.  Zij kunnen een procedure opstarten bij de Wereldhandelsorganisatie.  Zij kunnen de nationale juridische middelen uitputten.  Bovendien kunnen zij politieke risico’s verzekeren bij private verzekeraars.  U ziet, voor de buitenlandse investeerders zijn er voldoende, bestaande alternatieven.
 
Bij alles wat  de commerciële liberalisering ten goede komt of moet komen, merken wij in dit handelsakkoord vele wettelijke afdwingbare clausules.  Een grote vaagheid merken wij op het vlak van milieuregels of sociale normen.  Enkel staat aangegeven dat het recht om te reguleren niet in gevaar komt voor overheden.  Maar we weten allemaal wat een dergelijk recht inhoudt.  Overheden worden door multinationals tegen elkaar uitgespeeld.  Overheden beseffen dat een te strikt ingrijpen henzelf uit de markt zal prijzen.  Een run to the bottom dreigt.  
 
Uw weigering het handelsverdrag te ondertekenen zou zijn oorsprong vinden in partijpolitieke overwegingen.  U zou de hete adem van het Waalse PVDA in uw nek voelen.  Daarom zou u deze grote sprong voorwaarts plaatsen.  Met uw oppositie tegen de politieke mantra (jobs, jobs, jobs) van de huidige regering zou u aan geloofwaardigheid willen winnen bij het Waalse kiezerspubliek.
 
Ik wil u zeggen dat ik bovenstaande karikatuur niet onderschrijf.  Voorstanders beweren dat het handelsverdrag jobs zou creëren.  Dat het economische groei zou creëren.  Het zou volgens diezelfde voorstanders inderdaad een juiste plaats hebben in de zoektocht naar jobs, jobs, jobs.  U betwist dat.  Terecht.  Een studie, geschreven door Pierre Kohler en Servaas Storm, zou aantonen dat CETA tot een banenverlies van 240.000 arbeidsplaatsen zou leiden.  De studie bevestigt dat de economische groei eerder beperkt is en zelfs zonder dat verdrag zou kunnen gerealiseerd worden. Bovendien bewijst de studie dat ook de fiscale inkomsten zouden teruglopen.  Kort samengevat kan gesteld worden dat deze studie geen rooskleurig beeld schetst van dit handelsverdrag.  Minder banen, minder macht voor de werknemers en minder welvaart, dat is de harde conclusie van deze studie.
 
Vrijheid van handel mag.  Onder toezicht van de overheid.  Met een optimale bescherming van mens en milieu.  Niet summier en al te beknopt uitgeschreven.  Wel uitgebreid en goed gedocumenteerd.  Niet vrij interpreteerbaar.  Wel wettelijk verankerd.  Enkel onder die voorwaarden wil ik akkoord gaan.  Als dat niet kan gegarandeerd worden, dan hoop ik dat u voet bij stuk houdt.  In dat geval wens ik u volharding.  Maar bovenal wens ik u succes.  Veel succes.
 
Beste Paul, ik wil u danken om die weinig benijdenswaardige rol van luis in de pels op u te nemen. Om tegen de stroom in te gaan.  Om te pleiten voor openheid, eerlijkheid en rechtvaardigheid.
 
Met vriendelijke groeten.
 
Opmerking:
Ook altijd leuk om weer te zien: Karel De Gucht over TTIP (in hoeverre is dit door te trekken naar CETA?).
image_pdfimage_print
FacebookTwitterGoogle+Share

De laatste loodjes …

Na het derde en laatste debat tussen de presidentskandidaten wordt in de VS uiteraard alles in een nevel van onbeslistheid gehuld en vindt geen kat er haar jongen meer terug. Derhalve is elke berichtgeving en zeker de schandalige (!) indoctrinatie van de VRT op staatskosten voer voor idioten die graag gehersenspoeld willen worden.

‘On the ground’ is het inmiddels klaar aan het worden, maar dat mogen wij vrijheidlievenden in Europa uiteraard niet weten: wegens gebrek aan belangstelling kon Billary zelfs geen klaslokaal meer vullen!

canceled

Méér nog, na de Washington Post gisteren veranderde ook de Wall Street Journal vandaag het geweer ogenschijnlijk argeloos van schouder:

Zeg nu zelf, begint het te stinken in de zgn. “democratische” stal of doet het dat niet? Wij herhalen wat we hier al enkele keren hebben gemeld. Enkel een smerige misdaad kan beletten dat Donald Trump de volgende president van de Verenigde Staten wordt. En, als hij dat niet wordt, wint de georganiseerde misdaad het van de rechtvaardigheid en de gerechtigheid.

En indien dàt zou gebeuren zullen wij in Europa beslist hiervan de gevolgen ondervinden. Nog meer dictatuur, nog meer politiek gangsterisme, nog meer mohammedanen, nog meer terrorisme, nog meer hersenspoeling en nog meer censuur plus de daarbij horende indoctrinatie van onze jeugd.

Maar, zelfs als de Amerikanen (voor de derde keer) verkeerd zouden kiezen kunnen wij de geschiedenis bij de eerstvolgende gelegenheid misschien nog een ander wending geven. Zo niet volgt een totale en uitputtende burgeroorlog die meer dan waarschijnlijk onze beschaving definitief zal vernietigen als we de mohammedaanse immigratie niet kunnen omkeren.

Want daar draait het vandaag om, ook in de Verenigde staten van Amerika. Obama was een mohammedaan!

Nog een beetje informatie?

Het hele systeem wordt gemanipuleerd. Dàt is de boodschap van Trump, en die boodschap valt beslist niet in dovemansoren omdat het oorverdovend en verblindend de objectieve waarheid is!

Wij, arme sukkels in Europa, wegens de fascistische censuur van o.a. de VRT, beseffen niet eens hoe diep de kloof is tussen de realiteit in Amerika en wat onze leugenmedia ons hier durft voor te spiegelen. Zo is er rechtstreekse en dus onvervalsbare  televisie in de Verenigde Staten waar, bij voorbeeld, de Republikeinse burgemeester van New-York op 11 september 2001, Rudy Giuliani, ooit een “democrat”, openlijk online en dus niet in uitgesteld relais, de vloer aanveegt met de ronduit compleet 100% misdadige Hillary Clinton.

Met naam, toenaam, datum, benoeming en gore details van haar misdaden.

image_pdfimage_print
FacebookTwitterGoogle+Share

De draak ! (gestoken met het volk)

Even nagekeken en berekend door Frank Thevissen.
Zo goed is de Vlaming, de Europeaan geïnformeerd .
Hadden jullie het kunnen weten ????
Zelfs mensen die alle dagen kranten, nieuws, staatsblad en wetgevingen allerhande volgen (zoals ik) wisten er vrijwel niets over, zo blijkt.
Het bevestigt/versterkt het artikel ‘Wat groeit er in de achterkamers?’ dat ik eerder schreef nog meer. http://nageltjes.be/wp/?p=25769

foto van De vierde onmacht.
De vierde onmacht

6 uur ·

“In Vlaanderen is daar een breed draagvlak voor”, opperde Ivo Belet in Terzake. De Vlaming had zich kunnen informeren, voegde Mia Doornaert daar even later in De Afspraak enigszins vermanend aan toe…
De CETA-onderhandelingen startten in 2009 en werden tussen 2010 en 2014, namens de Europese Commissie, onderhandeld door toenmalig Eurocommissaris Karel De GuchtTussen 2009 en 2014 kreeg het acroniem ‘CETA’ welgeteld nul vermeldingen in de Vlaamse dagbladpers.
Over flauwiteiten allerhande hoorden we Karel De Gucht in diezelfde periode wél overvloedig en tegenwoordig spreekt hij zelfs honderduit over CETA…
Oktober 2016 staat evenwel geboekstaafd als de maand waarin de Vlaming kennis maakte met het acroniem «CETA». Met dank aan de Waalse politicus Paul Magnette(PS). Merci Paul!

image_pdfimage_print
FacebookTwitterGoogle+Share

U had hierover geen mening mogen hebben.

Kijk eens aan. Het was blijkbaar zelfs niet nodig noch wenselijk dat er over dat CETA verdrag zou gestemd worden, er over een debat kon worden gevoerd in de verschillende landsparlementen en door het volk. Het was evenmin nodig dat het volk zou te weten komen wat er allemaal in stond er wat er werd bedisseld en gelobbyd ten voordele van machtige lui met directe toegang tot diegenen die voor ons wetten en regels maken. Zeer erg elitair EUSSR, vindt u niet?

Willen jullie zo’n antidemocratisch monster? Ik niet !!!
Ik wil onze autonomie terug !

( het filmpje waarin De Gucht dit alles vertelt in Terzake vindt u op http://deredactie.be/cm/vrtnieuws/politiek/2.47237?eid=1.2802311 )

“Juncker heeft een historische vergissing gemaakt”

VRT
ma 24/10/2016 – 21:03 Frank SegersDe voorzitter van de Europese Commissie, Jean-Claude Juncker, heeft een historische vergissing begaan door het vrijhandelsakkoord met Canada (CETA) voor te leggen aan de nationale parlementen terwijl dat helemaal niet nodig was. Dat zegt voormalig Europees commissaris Karel De Gucht in “Terzake”.

In de Europese Unie zijn er twee domeinen die de exclusieve bevoegdheid zijn van de Unie: concurrentiebeleid en handelsbeleid. De nationale parlementen hebben daar dus eigenlijk niets in te zeggen, maar Commissie-voorzitter Juncker heeft bepaald dat CETA een “gemengd akkoord” is en dat de nationale parlementen er zich dus wel mogen over uitspreken.

“Volgens mij heeft Juncker een historische fout gemaakt. Het standpunt van de Europese Commissie is altijd geweest dat het hier om akkoorden gaat die tot de Europese bevoegdheden behoren. En nu zegt de Commissie: “Neen, neen, dat zijn eigenlijk gemengde verdragen en daarmee is de bal aan het rollen gegaan”, zegt De Gucht.

Wat Magnette doet is totaal onverantwoord

 

De Gucht gelooft ook niet dat dit conflict de kloof tussen de burger en de Europese instanties bloot legt. “Wat dat vooral blootlegt is dat Magnette zich wilde profileren binnen zijn partij en tegen de PTB. Magnette kent dat dossier wel min of meer, dus wat hij doet is totaal onverantwoord, dat heeft niets te maken met het geloof van de burger in Europa, het heeft gewoon met misbruik van zijn positie te maken”, stelt De Gucht.

De voormalige commissaris denkt wel dat CETA nog niet ten dode is opgeschreven. Het ziet daarvoor twee redenen. “Als de temperatuur van Magnette wat gedaald is en zijn mediageilheid een beetje minder is, komt hij er misschien wel op terug. Bovendien wordt er binnenkort een arrest  verwacht van het Hof van Justitie dat uitspraak zal moeten doen van wat er Europees is en wat nationaal. 98 procent is Europees en dat moet beslist worden via het Verdrag van Lissabon. Dat betekent een ratificatie door het Europees Parlement en een meerderheid in de raad van ministers”; besluit De Gucht.

image_pdfimage_print
FacebookTwitterGoogle+Share

Ik pleit schuldig te zijn aan seksisme.

De Westerse wereld wordt alsmaar preutser in hun publieke uitspraken, terwijl ondertussen de porno als nooit ervoor door het internet streamt tot in elke huiskamer.
Het wordt als seksistisch aanzien vrouwen een compliment te geven, haar aan te raken, haar te zoenen…..haar te bekritiseren, en er seks mee te hebben.
Klachten hoeven niet onmiddellijk te zijn geformuleerd, die kunnen na vele jaren nog, zelfs zonder onmiddellijke aangifte na de feiten, zonder getuigen, en zonder enig medisch dossier of vaststelling.
En wanneer men rijk is of veel macht heeft wordt dit nog gevaarlijker als man. Kijk maar naar de beschuldigingen aan het adres van Trump, nu zelfs door een pornoactrice. Het kan niet gekker worden.

Is het niet zo dat een enorm aantal vrouwen zich graag beschikbaar stellen voor een man met geld en macht, uit relaties of fout gelopen relaties een flinke duit willen slaan? Staat het internet er niet vol mee? Krijg ik, onbekende, geen merkwaardige verzoeken van vrouwen, die mij graag zouden plukken, in mijn brievenbus?

Alle jaren van mijn leven heb ik mij blijkbaar aan seksisme schuldig gemaakt. Ik kan dan ook op elk ogenblik beschuldigd worden door ex vriendinnen, medewerkster of toevallig ontmoette vrouwen, van ongeoorloofde uitspraken en handelingen, van een knipoog, een grappige opmerking tot een klopje op de schouder, een compliment of een fluittoon. Gelukkig ben ik ook geen politicus. Hen wordt dat alhaast dodelijk.
Ik beklaag de jonge mannen van vandaag (ook de oude) dat ze niet zonder risico en ongedwongen met vrouwen kunnen omgaan.

Fluiten, gebaren, of iets zeggen of roepen naar vrouwen toe kan strafbaar zijn. Milquet en de zwarte madammen hebben daarvoor gezorgd dat elke man heel voorzichtig moet zijn wanneer hij een vrouw benadert.
Deze strekking werd pas ingezet vanaf het ogenblik dat het vooral moslims waren die zich jegens vrouwen misdroegen.

Het gevolg van die toegenomen preutsheid en politiek correct feminisme zal zijn, dat straks alleen nog maar relaties tot stand komen via huwelijksbureaus, en dat de geboortes nog verder dalen.
Dat gebrek aan geboortes kan dan weer verder gecompenseerd worden door import van allochtonen.

Ja ik pleit met enige trots schuldig aan seksisme, ze heeft me mijn vrouw als resultaat gebracht en een goed huwelijk en kinderen. Ze bleek van mijn lef, humor, mijn intelligentie, mijn dansvaardigheid en mijn lijf te houden. Ze was daarin lang niet alleen.
Ik geef toe dat mijn communicatie met meisjes soms ooit wat stuntelig was, maar ik kan met trots zeggen dat ik die sindsdien heb bijgeschaafd als geen ander. Net nu dat ik die kennis en vaardigheid niet meer nodig heb. 😀 😀 😀  Had ik die toen ook gehad: OHLALA !

Pornoactrice beschuldigt Donald Trump van ongewenste aanrakingen

23/10/16 – 06u40  Bron: BelgaPornoactrice Jessica Drake ontmoette Donald Trump 10 jaar geleden op een golftornooi. © afp.

VERKIEZINGEN VS Pornoactrice Jessica Drake heeft de Republikeinse presidentskandidaat Donald Trump gisteren beschuldigd van ongewenste intimiteiten. Ze is al de elfde vrouw die dat doet.

De Amerikaanse presidentskandidaat Donald Trump. © reuters.

Volgens de vrouw ontmoette ze Trump tien jaar geleden op een golftoernooi, en vroeg hij haar toen naar zijn hotelkamer te komen. Daar kuste Trump haar en haar twee vriendinnen zonder hun toestemming.

De vrouwen verlieten daarop de kamer, maar een medewerker van Trump belde haar wat later op met de vraag om terug te komen. In ruil zou ze 10.000 dollar krijgen en gebruik mogen maken van zijn privévliegtuig, maar Drake weigerde.

“Ik kies ervoor om mijn persoonlijke ervaring te delen in het licht van de onlangs opgedoken beelden. Zo wil ik mijn stem, mijn kracht en mijn steun geven aan de andere vrouwen die met hun verhaal naar buiten komen. Alles samen zijn zijn woorden en zijn daden een groot bewijs van zijn persoonlijkheid en van het feit dat hij een verdediger is van seksueel geweld”, zo zei Drake gisteren op een persconferentie.

Nawoord 

Na vele jaren ? Geen aangifte? Geen medisch onderzoek? Geen getuigen? Geen sporen of bewijzen? Een eenzijdige verklaring genoeg? Geen wederwoord? …..
Ik vind beslist iemand die wilt bevestigen verkracht te zijn door Hellary, 15 jaar geleden. Oh ja, dat kan niet, Hellary is een vrouw.
OK dan. Ik vind beslist iemand die wilt beweren verkracht te zijn door François Hollande, 17 jaar geleden.
Wat als men zo makkelijk van andere misdrijven, moorden en doodslag kon beschuld worden? Het heeft vooral te maken met een gebrek aan seksuele opvoeding, de vertrouwensrelatie die er is met de ouders. Dit is het gevolg van het niet praten over zulke dingen. Maar van en pornoactrice die wel het lef heeft om iedereens …. te ontvangen in alle gaten, maar niet om aangifte te doen en de juiste procedures te volgen, is dit ongeloofwaardig.
Niet om aanranding/verkrachting goed te keuren, maar om aan te geven dat er heel wat fout zit met de vele zulke beschuldigingen die de laatste tijd geuit worden.

image_pdfimage_print
FacebookTwitterGoogle+Share

Wat groeit er in de achterkamers?

Hieronder de link naar het bewuste CETA-verdrag. 1598 pagina’s, en veel redenen om zich vragen te stellen. 
Ik heb er begrip voor dat veel mensen met mij dit verdrag en vele andere verdragen niet zien zitten. Dat is niet om Wallonië, de PS en Magnette blind bij te treden, want hen kennende vermoed ik een dubbele agenda, en die kan beslist de bedoeling hebben Vlaanderen te schaden.
Mijn bezwaren bevinden zich op inhoudelijk gebied, al hebben diegenen die het afkeurden dat wellicht ook om die reden ook gedaan. Mijn verzet is niet gericht tegen Canada, is zelfs geen verzet tegen handelsverdragen
Wat mij o.a. stoort is dat zulke verdragen pas bekend geraken bij het grote publiek, en zelfs de parlementen, net voordat ze ondertekend/geratificeerd moeten worden. Dit creëert natuurlijk een grote tijdsdruk, eigenlijk de onmogelijkheid om een zo lijvig dossier te analyseren. Politici zijn dan ook geneigd, mee onder druk van tijd en belanghebbenden, dit goed te keuren en te verdedigen zonder dat ze eigenlijk weten wat er in staat.
Er werd in een discussie op de VRT opgeworpen dat iedereen dit verdrag had kunnen inkijken via het internet. Iedereen, zo zei Barones Mia Doornaert ( het moet wel een belgiciste zijn) had dat kunnen doen in plaats van zijn tijd te verdoen op Twitter en Facebook. Alsof zij zelf het verdrag heeft gelezen en de consequenties daarvan op alle vlakken kan inschatten, en begrijpen.
Nee, natuurlijk heeft ze het niet gelezen. Ook de tsjeventoeter Yvo Belet heeft dat nooit gelezen. De enigen die blijkbaar een poging hadden gedaan waren de Waalse politici.
Bovendien is het zo dat men eerst van het bestaan van zulk en verdrag moet afweten, en dat men daarna nog de link naar het juiste verdrag moet vinden in het labyrint, in de enorme berg aan verdragen en wetten en richtlijnen die de EUSSR produceert.
Ja, alles is of lijkt publiek, maar deskundig bedolven onder een heleboel hocus-pocus-taal. En alhoewel zeer belangrijk voor het voor de mensen (naar ze zelf zeggen), is daar geen informatieronde aan voorafgegaan om dat volk te informeren over de inhoud, de redenen en de gevolgen.
Het is net zoals het Verdrag van Lissabon, de EUSSR grondwet, die niemand heeft gelezen, maar wel heel erg vergaande bevoegdheden en macht geeft aan de Europese bonzen, meestal niet verkozen bovendien.
Nu is volgende vraag relevant;
Wie is er eigenlijk politiek en persoonlijk verantwoordelijk als dit een slecht verdrag blijkt te zijn, en wat zijn de consequenties voor de bedisselaars, die we trouwens niet kennen?
Ja wie waren diegenen die dit verdrag (en andere verdragen)  onderhandelden namens ons, het volk?
De politici zeker niet, want hen ontbreekt beslist de kennis, zeker over het geheel. (Zoals ook bvb mag blijken uit een interview met mannetje De Gucht, waarvan men zou denken dat die er toch wat vanaf moet weten.) 
Ach zullen sommigen zeggen, de wereld is nu eenmaal complexer geworden.
Artificieel complexer gemaakt ja, net zoals de wetgeving, met het doel de kudde mensen rustig te houden terwijl hun wol wordt geschoren. U weet wel wat ik bedoel 😀 
Ik vraag me af welke wijzigingen/toegevingen Wallonië kreeg. De gewijzigde tekst is me niet bekend. Misschien volgt die ook wel te laat, nadat het verdrag is getekend. 
Nu Schulz er zich mee gaat moeien om het verdrag er alsnog door te krijgen, vooraleer meer mensen het gaan lezen en zich vragen beginnen te stellen, kunnen we spreken van intimidatie en een verachting en verkrachting van de democratie. Wedden dat alleen om protest onmogelijk te maken, daartoe nieuwe wetten zullen worden gemaakt?
Zo komt er wellicht een tijd dat ze het niet meer nodig gaan vinden om dergelijke verdragen publiek toegankelijk op het internet beschikbaar te maken.
Schulz een rancuneus, machtsgeil, dictatoriaal en gevaarlijk socialistisch mannetje. We kennen die soort.
Zelfs wanneer EU commissaris Karel De Gucht Begin januari 2014 kritisch geïnterviewd werd over TTIP (Transatlantic Trade & Investment Partnership), het vrijhandelsakkoord tussen de VS en de EU, blijkt die er niet veel van af te weten. Stopt zelfs de opnames wanneer het te heet wordt.
Een goed geïnformeerde reporter van de Duitse zender WDR confronteert de commissaris met een door de EU besteld rapport. Het zweet breekt Karel uit.
Met dank aan Frank Thevissen die dit terug in de aandacht bracht.

http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2014/september/tradoc_152806.pdf

image_pdfimage_print
FacebookTwitterGoogle+Share

Zwarte Piet wiedewiedewiet. De knecht staat niet te lachen.

Ik schreef het al begin oktober maar vergat het te plaatsen, wellicht omdat ik nog van plan was er iets aan toe te voegen. Wat precies, dat ben ik gelukkig voor de Zwarte Pieten haters vergeten.

De jaarlijkse hetze tegen Zwarte Piet is al gestart. De aftrap werd deze keer niet gegeven door Sylvana Simons maar door ene Margrite Kalverboer, ergens eind september al, die beweert dat ze de Kinderombudsman is.  (Ja, er staat overal -man, en niet -vrouw. Kijk maar op Google )
Maar heeft zij als blanke vrouw wel een belang in deze kwestie?
Jawel denkt ze. Blijkt dat Margrite Kalverboer getrouwd is (hoe is het mogelijk) met, jawel ….., een echte zwarte…..
Neeee!! ik hoor jullie al aanvullen ! Niet doen ! Niet doen! Mag niet ! 😀

Vroeger hadden we dat soort geklaag en cultureel terrorisme niet. Er woonde hier nauwelijks een zwarte. En zwarten woonden toen in een ander werelddeel en wisten niets van dit kinderfeest.
Was het niet beter allemaal zo gebleven?
Wat was het goed en rustig leven toen. Tot iemand ze perse naar hier wou halen en de deur van ons huis openzette, ons zelfs verbood die dicht te doen.
Onze kinderen hebben die tijd helaas niet gekend, en kunnen dus geen heimwee naar naar die goede oude tijd hebben. Ik echter wel.
Alles zullen ze erbij sleuren om dit kinderfeest te verknallen. Hoe is die linkse muts aan de baan van Kinderombudsvrouw geraakt ? Konden onze kinderen maar klachten indienen.
Ene Alain Jacobs vroeg mij een paar posts geleden nadat ik een spotliedje van Hans Liberg had geplaatst, waarom ik over de Pietenkwestie al begon. “Wel Alain, zie je nu, ik was niet eens eerst. Zij blijken er er toch nog eerder te zijn over begonnen.”
Zij denken : “Als we blijven op de nagel slaan, elk jaar opnieuw, elk jaar een tikje meer, tot de nagel door de plank zit, dan halen we ons gelijk en is Zwarte Piet is verdwenen”
Wel dan hebben ze het goed fout, want wij gaan niet toestaan dat ze de nagel één millimeter in de plank krijgen.
Als ze niet kunnen leven met Zwarte Piet: vertrek dan terug uit Europa, naar Afrika of wherever. Daar gaan ze pas dingen hebben om over te zeuren en een berg dingen om te veranderen.
Ja, waarom gaan ze van Afrika, met alle kennis die ze hier hebben opgedaan, niet eens een plek maken waar te leven valt, in plaats van die van ons af te pakken en te verpesten?

En zal ik eens wat olie op het vuur gooien, en Bart Peeters en andere poco’s tegen spreken die lopen te verdedigen dat Piet niet de knecht is van de Sint en Zwart is door de schoorsteen? Dat doet hij natuurlijk in de eerste plaats om zijn jarenlang aan het feest verleende gezicht en stem te redden. Stel je voor dat hij aan een racistisch feest zou hebben meegewerkt. Ach groei op en leer er mee leven.

Van het Sinterklaasfeest houden maakt niemand een racist, net zomin als Bart Peeters. Misschien moeten negers maar mee als Zwarte Piet spelen en leut maken zoals een neger dat onlangs zelf in een Youtubefilmpje zei. Oh, en neger betekent zwart en komt van het Latijn.

Interessant om weten in dit verband:

“Liberia 

The constitution of Liberia limits Liberian nationality to Negro people (see also Liberian nationality law).[16] People of other racial origins, even if they have lived for any years in Liberia, are thus precluded from becoming citizens of the Republic.[17]https://en.wikipedia.org/wiki/Negro#Liberia

PRB01-134317343_001, 11-01-2006, 13:24, 8C, 2694x3504 (675+2032), 100%, Prentenboeken, 1/100 s, R53.0, G35.3, B42.4

‘Zwarte Piet in strijd met kinderrechten’

‘Zwarte Piet in strijd met kinderrechten’
Foto: AP

Zwarte Piet kan bijdragen aan pesten of discriminatie, zo stelt de Nederlandse Kinderombudsman Margrite Kalverboer na gesprekken met kinderen.

‘Veel gekleurde kinderen met wie is gesproken, ervaren discriminatie in hun dagelijks leven en vertellen dat dit rond sinterklaastijd erger wordt’, aldus Kalverboer. ‘Ze wijten dat aan een aantal typische kenmerken en gedragingen van Zwarte Piet.’

Opdat kinderen geen negatieve effecten meer zouden ervaren bij het Sinterklaasfeest, moet de figuur van Zwarte Piet volgens haar worden aangepast.

De Kinderombudsman heeft als leidraad het Kinderrechtenverdrag van de Verenigde Naties. Dat Zwarte Piet kan bijdragen aan pesten, uitsluiting en discriminatie is in strijd met dat verdrag.

Het belang van het kind moet vooropstaan. Volwassenen moeten zorgen dat een kind plezier beleeft aan het Sinterklaasfeest en zich veilig voelt, maar in de discussie voeren ze op een onprettige manier de boventoon, staat in het rapport.

‘Door Zwarte Piet te ontdoen van discriminerende en stereotyperende kenmerken kan er van hem een figuur worden gemaakt die recht doet aan het plezier dat zovelen beleven aan de sinterklaastraditie, en die tegelijk in overeenstemming is met de rechten van alle kinderen in Nederland’, schrijft Kalverboer.

De kinderen geven aan dat ze graag willen meedenken over de aanpassingen van de figuur.

Bedreigingen

De ombudsman mengde zich in de sinterklaasdiscussie nadat verschillende ouders bij haar hadden aangekaart dat hun kinderen Zwarte Piet als kwetsend ervaren. Daarom sprak Kalverboer met een aantal blanke en gekleurde kinderen tussen 10 en 16 jaar over de kwestie.

Dat de discussie in Nederland gevoelig ligt, blijkt uit de reacties die Kalverboer heeft gekregen. Het gaat om mails met daarin ‘hele nare boodschappen’, aldus een woordvoerster.

Over het hoe, waarom, wanneer, waarvoor van de figuur van Zwarte Piet in onze cultuur en geschiedenis, een heel interessant onderzoek, samengevat in volgend Youtube filmpje. Uit een tijd toen de zwarten en zelfs Afrika niet waren ontdekt. En misschien hadden we dat maar beter zo gehouden zo valt vaak te denken.

https://www.youtube.com/watch?feature=youtu.be&v=LK3t2nO4TBo

image_pdfimage_print
FacebookTwitterGoogle+Share

Hij is klaar en duidelijk

Wie deze toespraak van Donald Trump in Gettysburg beluistert weet waarom hij zo fanatiek door de regimepers en politiek correcte massamedia niet alleen in de VS maar ook in Europa wordt vervolgd met de meest onwaarschijnlijke laster en leugens. Voor alle duidselijkheid: het DNC waarover Trump het heeft als hij spreekt over “betaalde” geweldenaars die zijn verkiezingsmeetings bloedig kwamen verstoren dat is het Democratisch Nationaal Comité van de partij van Clinton en Obama.

Er is een rechtstreeks verband met het vorig artikel over TTip en Ceta. Trump wil terug rijkdom en welvaart scheppen in de Verenigde Staten door de afschaffing van het door Bill Clinton afgesloten NAFTA-verdrag (North American Free Trade Association) met Canada en Mexico. Dit moet de oligarchen in Brussel wel als een godslasterende vloek in de oren klinken.

Hij wil ook een muur bouwen op de grens met Mexico en illegale immigratie totaal onmogelijk maken. De landen die hun criminelen niet willen terugnemen krijgen geen enkel visum meer. Klare taal is dat. Hij gaat dus doen wat de Hongaren ook al deden. Ook dit moet de dictatoriale oligarchen in Brussel als een godslasterende vloek in de oren klinken.

Hij wil ook Amerikaans kapitaal laten terugkeren naar de VS om daar opnieuw geïnvesteerd te worden in het scheppen van werkgelegenheid. Ziet U wat hij van plan is? Het komt in vergelijking hier op neer dat Opel, Renault en Ford hun buitenlandse fabrieken laten staan voor buitenlands gebruik en productie maar hier opnieuw investeren voor binnenlandse terwerkstelling, gebruik en productie. Willen Ford, General Motors en vele andere multinationals toch blijven importeren in de VS vanuit hun buitenlandse vestigingen zullen ze invoerrechten moeten betalen zodat ze er geen cent aan overhouden. Dat is pas politiek bedrijven.

De komende maanden en jaren zullen wij overspoeld worden met tendentieuze berichtgeving en hersenspoelende indoctrinatie dat Amerika terug “isolationistisch” geworden is, “protectionistisch” en misschien wel “racistisch” en van die vuile smerige lasterpraatjes meer. Maar Trump zal zijn volk, zijn natie, zijn continent terug op het juiste spoor gezet hebben en onze politieke kaste zal er met de broek of rok op de enkels bij staan te kijken als collectivistische idioten en politiek correcte dhimmies die maar al te graag afgeperst bibbergeld zullen blijven betalen aan hun islamitische sponsors tot ze door de Europese volkeren afgezet en gestraft worden.

Het is ook duidelijk dat Donald Trump een eind zal maken aan het luilekkerleventje de islamitische Verenigde Nazi bevolking in New-York, en een wind van vrijheid zal sturen over heel de wereld. Het is ook te verwachten dat onder president Trump een reeks omkoopschandalen met Europese politieke partijen en Eurofiele apparatsjiks en lobbyisten in de ontvangende positie zullen ontmaskerd en bekend gemaakt worden. Het beste nieuws zal zijn dat partijen zoals de vrijheidslievende partijen in Europa, de PVV, het FN, de Lega Nord, het FPÖ en het Vlaams Belang een machtige bondgenoot zullen hebben aan de andere zijde van de Atlantische oceaan.

En het allerbeste nieuws is dat met Donald Trump een oorlog met Rusland zo goed als onmogelijk wordt en interne spanningen zullen overgelaten worden aan de islamieten om die onderling uit te vechten. Mogelijk worden de Amerikaanse militairen ook handboeien en kluisters afgedaan om hen toe te laten snel en efficiënt te doen wat moet. Kortom met Trump zal het tijdperk van emotionele chanteurs, hypocriete goedmenschen en geprefabriceerde opgepepte emotionele opinies tot de verleden tijd behoren. En dat is maar goed ook want dingend nodig.

Wie is John Galt? Wel, Donald Trump is John Galt! (Knipoog naar het in Europa fanatiek doodgezwegen meesterwerk van Ayn Rand, Atlas Schrugged).

image_pdfimage_print
FacebookTwitterGoogle+Share