Westerse vrouwen zijn geen loslopend wild.

Freiburg Duitsland: 19-jarige studente gisteren (zaterdag drie december 2016) verkracht en vermoord door 17-jarige Afghaanse “Vluchteling”.

Danke crimi-Merkel. Danke crimi-Juncker!

We werden in de steek gelaten door onze leiders. Het gaat niet helpen dat we door de media belasterd worden en “geduid” als gevaarlijke populisten, racisten, islamofoben en extreem rechtse fanatici.

Wij, leden van  het volk zijn per definitie populist en overigens de enigen die de ware directe democratie vertegenwoordigen. De politieke elite moet gedwongen worden om te erkennen dat ze gefaald heeft, en dat ze doelbewust de autochtone bevolking en burgers in de steek heeft gelaten.

De toekomst van alle immigranten ligt in hun thuisland en niet hier. De elites, van Londen tot  Hollywood, van Athene tot Narvik en van Parijs tot Berlijn zullen lessen moeten trekken en leren uit de afgelopen jaren. Europese vrouwen zijn geen loslopend wild dat verkracht wil worden en ook geen derderangsburgers.

Bijna alle immigranten van buiten Europa zijn analfabeet en onopgeleid. Zij kennen onze talen niet en delen ook onze cultuur niet. Het is totaal onmogelijk dat zij hier ooit tijdens hun leven nuttig kunnen functioneren en hun verblijf alhier zal tot gigantische kosten leiden die economisch gezien onmogelijk door de plaatselijke bevolking zal kunnen opgebracht worden. Naast de gigantische financiële put die de immigranten veroorzaken bezorgen ze daarenboven de autochtone volkeren een onduldbare onveiligheid. Niet alleen terrorisme loert om elke hoek maar ook verkrachting en mishandeling, roof, moord, slagen en verwondingen enz…

Met een onvoorstelbare arrogantie loochenen de heersende particratische oligarchen en andere eu-apparatsjks de feiten. In de subcultuur van leugens, sublimatie en indoctrinatie die door onze politieke elite geschapen werd en via de gesubsidieerde staatsmedia in stand gehouden wordt is er geen plaats meer voor de waarheid. De met hersenspoeling geschapen percepties hangen aan elkaar met het spuug van leugen en bedrog. Onze elite en onze leiders plegen ook systematisch zelfbedrog omdat zij zich in de gevoelsmatig warme illusie hebben genesteld dat zij altijd gelijk hebben en het ook altijd voor het zeggen zullen hebben en dus tijdens hun leven nooit verantwoording zullen moeten afleggen.

Maar de kruik gaat slechts zo lang te water tot ze barst. Ooit komt de dag dat de zoveelste verkrachting of moord de emmer geduld doet overlopen en er een bloedige revolutie losbarst. Tenzij, zoals gezegd, de politieke elite erkent dat ze gefaald heeft en plaats ruimt voor leiders die het vertrouwen van hun volkeren wel waard zijn.

image_pdfimage_print
FacebookTwitterGoogle+Share

Wij, de racisten …

Het was een gruwelijke moord, waardoor schrijfster Ayaan Hirsi Ali internationaal bekend werd. Zij was echter noch het slachtoffer, noch de dader. Het lijk was dat van Theo van Gogh, een schrijver en filmmaker die in november 2004 was beschoten, neergestoken en verminkt. Dit gebeurde in een Amsterdamse straat door een in Nederland geboren moslimextremist van Marokkaanse afkomst.

Lees verder

image_pdfimage_print
FacebookTwitterGoogle+Share

Kafka in Nederland

En wij die dachten dat we in de gefaalde staat België alles al hadden meegemaakt met het CGKR nu UNIA, keken toch raar op van wat een overheidsinstelling in de staat der Nederlanden ervan durfde te bakken:muslimlol534.png

Meldpunt Internet Discriminatie (MiND): ‘Islamitische homohaat is geen discriminatie want islam’

Lees verder

image_pdfimage_print
FacebookTwitterGoogle+Share

Ik ben een dierenvriend

Ik ben een dierenvriend maar niet islamofiel, zoals het blinde specimen ‘Michel Vandenbosch’, kopman van GAIA ! Ik hou namelijk van dieren die vriendelijk zijn voor de mens of minstens onpartijdig zijn tegenover onze soort. Daarom hou ik niet van krokodillen, haaien en malaria-muggen. Daarom hou ik zeker ook niet van roofdieren of parasieten (en dat zijn er vele).

Michel Vandenbosch komt (op de VRT) zonet een vermanend moraliserend vingertje op te steken tegen de VUB, middels een geheimzinnige mata-hari infiltrante, die stiekem geregisseerde en verknipte maar wel “beschuldigende” filmpjes zou opgenomen hebben in de laboratoria van deze wetenschappelijk werkende instelling.

Let wel, dit houdt geen goedkeuring in voor het wetenschappelijk niet te verantwoorden politiek islamofiel algemeen beleid van deze universiteit.

Maar wat de heer Michel Vandenbosch IN FEITE doet is het dier-onviendelijk, ja uiterst sadistisch, gedrag van al de mohammedanen wereldwijd zoals in Europa onder de mat vegen! Lees verder

image_pdfimage_print
FacebookTwitterGoogle+Share

Oorzaak en gevolg

‘Welkom heten’ is nu “ruimte maken”, “vrijheden inleveren” en – inmiddels – “aanpassing opeisen”.

Langzamerhand ontstonden in onze steden aparte ingangen en zitplaatsen in theaters, aangepast kunstbeleid, aparte zwemlessen, gescheiden artsenopleidingen, eigen gebedsruimten en gesponsorde moskeeën waar geïmporteerde predikers vrijuit hun haat druppelsgewijs konden toedienen aan de gelovigen. En het werd allemaal geaccepteerd, want ruimdenkendheid…

Maar weggommen lukt niet meer. De ingedruppelde haat vanuit die moskeeën toont zich in de minachting waarmee de nieuwkomers neerkijken op de westerse samenleving, en in de misdaadcijfers. Onze wetten zijn ondergeschikt aan ‘religieuze’ zandbakwetten. De seculiere samenleving is te koop gezet. In Engeland kent men al diverse shariarechtbanken. Iets wat ondenkbaar zou moeten zijn in een seculier land. Het betekent immers overdracht van soevereiniteit aan die shariarechters.

Gelijke rechten voor mannen en vrouwen zijn overboord gegooid in de race om de macht. En het zijn mannen, maar bovenal de vrouwen die de prijs voor deze coulantie gaan betalen.
Zie ’socialistisch ideaal’ Zweden: een vernield land dat emigratiecijfers publiceerde die – voor het eerst in de geschiedenis – een duidelijke stijging van vertrekkende vrouwen laten zien.

Nog even en onze enige hoop ligt bij een Europabrede exodus van heldhaftige, slimme vrouwen, richting een vrijere wereld. De dragers van de beschaving die hier teloor gaat en ontaardt in een zandbak vol “geconverteerde” machtsbeluste idioten.

image_pdfimage_print
FacebookTwitterGoogle+Share

De romantiek rond Fidel Castro is ronduit schandalig

Alle romantiek rond Fidel Castro is moreel verwerpelijk

Raúl Castro kondigde de dood van ‘El comandante’ aan. Hij kon niet zelf in een lange onzinnige toespraak zijn eigen dood aankondigen. De dood discrimineert niet.

Fidel Castro tekende het leven van een aantal generaties Cubanen en niet-Cubanen. De totalitaire leider van het communistische Cuba is dood. Het is een vreugdevol feit dat deze totalitaire leider er niet meer is.

Toch wordt hij geromantiseerd door revolutionairen en Europese nihilisten die als zij onder Castro hadden geleefd, zelf in de gevangenis waren terechtgekomen.

De romantiek rond Castro is ronduit schandalig. Fidel Castro regeerde met ijzeren hand. Hij was geen gewone tiran. Dat waren generaal Pinochet en andere dictators. Fidel Castro was een totalitaire leider. Totalitaire tirannen zijn geen gewone despoten, omdat ze alle aspecten van het leven willen beheersen

Castro moet je vergelijken met Stalin en Mao.
Fidel kan slechts met zijn eigen categorie tirannen worden vergeleken: totalitaire leiders als Stalin, Brezjnev, Ho Chi Min, Mao, imam Khomeini et cetera. (allemaal collectivisten)

Als een totalitaire tiran dood gaat, worden de mensen die een totalitaire opleiding en opvoeding hebben gehad, onzeker. Velen worden er zelfs verdrietig van.

Toen Stalin dood was, huilden zelfs zijn slachtoffers. Het zijn bijzondere leiders die daadwerkelijk alle aspecten van het leven en de ziel van de mens willen beheersen.

Castro leefde in grote luxe terwijl zijn volk leed
Terwijl het volk van Cuba leed onder zijn regime, leefden Castro en zijn kameraden onder buitengewoon luxe omstandigheden. Dat blijkt uit het boek van Reinaldo Sanchez, een van de lijfwachten van Fidel: The Double Life of Fidel Castro: My 17 Years as Personal Bodyguard to El Líder Maximo.

Het leven van een totalitaire leider wordt altijd geheim gehouden, terwijl de revolutionairen in Iran of Angola dachten dat Castro met de revolutie was getrouwd, had de grote leider al talloze vrouwen en kinderen.

Cuba deed datgene wat de Sovjet-Unie zelf rechtstreeks niet kon doen: het organiseren van proxyoorlogen en links terrorisme. Havana was lange tijd het centrum van het internationale terrorisme, totdat deze rol gedeeltelijk door de islamitische staat van Iran werd overgenomen.

Niet voor niets waren de Iraanse leiders en Fidel Castro goed bevriend met elkaar. Niet vanwege het socialisme of jihadisme, maar vanwege de gemeenschappelijke vijand (het vrije Westen) en terreur. Fidel Castro heeft niet één keer bezwaar gemaakt tegen de executies van de linkse intellecten in Iran, die juist Fidel als een goddelijke verschijning aanbaden.

In Europa zou Castro de 90 niet hebben gehaald
Hier en daar las ik in reacties op de dood van de totalitaire tiran van Cuba dat de geschiedenis hem zal beoordelen. Wat? Zijn deze mensen de weg kwijt?

Er is al geoordeeld: hij was een totalitaire tiran die op grove en grootschalige wijze de rechten van de mens schond. Als Cuba in Europa lag, zou Fidel Castro net als zijn collegae-tirannen al lang ten val zijn gebracht. Als Cuba in Europa lag, zou hij de 90 niet hebben gehaald.

Trump reageerde op gepaste wijze op Castro’s dood
De aanstaande president van Amerika, Donald Trump reageerde op de dood van Castro op gepaste wijze: ‘Castro was een brute dictator die zijn eigen volk bijna zes decennia heeft onderdrukt. Hij laat een erfenis na van vuurpelotons, diefstal, onvoorstelbaar leed, armoede en schending van fundamentele mensenrechten.’

Dit is het oordeel van de geschiedenis. Terecht wees Trump erop dat Cuba ook na de dood van Castro een ‘totalitair eiland’ blijft. Iedereen hoopt natuurlijk dat het niet lang gaat duren voordat ook Cuba democratisch wordt.

Koenders kwam met een onzinnige uitspraak
De Nederlandse overheid heeft Cuba gecondoleerd met het heengaan van Castro. Dat heet diplomatie. Maar de minister van Buitenlandse Zaken Bert Koenders noemde de dood van Castro ‘toch een schok’. ‘Hij was een leider van historische proporties, in de eerste plaats voor de Cubanen zelf.’

Dit is een onzinnige uitspraak. Koenders had moeten zeggen: het is een schok dat de heer Castro niet voor zijn misdaden tegen de menselijkheid ter verantwoording is geroepen.

In het geval dat Koenders doodsbang is voor represailles vanaf het eilandje van niks Cuba, dan had hij kunnen zwijgen. In hetzelfde gesprek herpakte Koenders zich en zei hij: ‘Castro heeft veel mensen hoop gegeven en ook zorg en onderwijs. Maar de mensenrechtensituatie in het land was heel moeizaam. Dat is die donkere kant.’ Moeizaam, donkere kant! Voor minder dan wat Castro heeft gedaan, werd kolonel Khaddafi om het leven gebracht – met goedvinden van Europa. (Nvdr: en georganiseerd door de bitch Hillary Clinton…)

Saddam en Hitler hebben ook veel goede gedaan voor hun volk
Ja, Castro heeft veel goeds gedaan voor zijn volk, zei Koenders. Dit geldt zonder meer ook voor Mao, Hitler (Duitse autobanen en werkgelegenheid), Saddam Hussein en alle andere totalitaire tirannen.

Romantiek rond Castro is moreel verwerpelijk en internationaalrechtelijk buitengewoon bedenkelijk. Wie een totalitaire tiran relativeert, relativeert daarmee de basisbeginselen van politieke moraal en mensenrechten.

Fidel Castro was een politieke misdadiger die een failliet land en gebroken volk heeft achtergelaten.

h/t Afshin Ellian

image_pdfimage_print
FacebookTwitterGoogle+Share

De verrotte leugenmedia

Terwijl Geert Wilders de kwellingen moet doorstaan van een tweede politiek proces, voltrekt in Amerika de ineenstorting van linkse luchtkastelen zich sneller dan menigeen had kunnen bevroeden. De mainstreammedia zijn in paniek.

Een voorbeeld hiervan is het Engelse “The Spectator”. De linkse elite is blijkbaar meer gehecht aan het eigen gelijk dan aan de democratie. Men moet het lezen om het te geloven! Dit schrijven ze over Silvio Berlusconi en Donald Trump: Both are dodgy (onbetrouwbaar/gevaarlijk) tycoons, sex criminals, and filthy fascists. Both have dangerous levels of respect for Vladimir Putin.

Moralisten
Steeds meer kijkers, luisteraars en lezers beseffen dat de journalistiek het contact met de werkelijkheid kwijt is. Van objectieve, onafhankelijke journalistiek is geen sprake meer. De verering van Hillary, de messiaanse verheerlijking van Obama en de demonisering van Trump hebben dat pijnlijk duidelijk gemaakt. De moralisten van de media zijn de nieuwe keizers zonder kleren.

Zoals iedereen met enige levenservaring weet, veranderen mensen uit eigen beweging zelden of nooit. Dat is in de journalistiek niet anders. Wie CNN bekijkt en de NYT leest heeft kunnen zien hoe links journalistiek Amerika zich na een kort en doelloos zelfonderzoekje weer stevig ingraaft. Om zich te beschermen tegen de stormen van kritiek en ter voorbereiding op de komende strijd tegen “het nieuwe fascisme”. Linkse journalistiek is in de kern een vorm van agressief activisme.

Verzet
In Nederland vertonen journalisten hetzelfde patroon. Sjoerd de Jong, ombudsman van NRC, verwijst via Twitter naar “Lessen voor journalisten na Trump”. Het artikel in het blad Columbia Journalism Review beschrijft de verzetstactieken die journalisten nodig hebben in de komende oorlog met het autocratische bewind van Donald Trump en zijn Republikeinen. Dat dit in Nederlandse journalistieke kringen serieus genomen wordt is eng en veelzeggend.

Oude journalistiek
Onze MSM beschikken nog altijd over macht, al is hun verval duidelijk zichtbaar. Koerswijzigingen zijn onmogelijk. Veranderingen cosmetisch. De oude journalistiek graaft het eigen graf. Zelfs na de ontmaskering van hun leugenachtige verslagen en duiding gaat men hardnekkig door op de oude vertrouwde voet. Het EU-evangelie; internationaal recht; mensenrechten; zielige vluchtelingen; gekwetste moslims; PVV’ers met een luchtje; de dreiging van Trump en de angst voor extreem-rechts geweld. Het zijn de smaakmakers die prominent op iedere mediale menukaart prijken.

Lees verder op opiniez.com >>>

image_pdfimage_print
FacebookTwitterGoogle+Share

De criminele immigranten

Bij wijze van voorbeeld:
Tussen juni en oktober van dit jaar ‘verwelkomde’ Italië 159.000 illegale vreemdelingen.
Slechts 953 (0,60%) daarvan kwamen uit Syrië.
Andere groepen: Nigeria 33.807 (21%), Guinee 11.131, Gambia 10.489. Er waren ook nog grote groepen uit Senegal, Mali, enz. Zijn die landen ook in oorlog misschien? Lees verder

image_pdfimage_print
FacebookTwitterGoogle+Share