Dictatuur van Gangsters

Wie dacht dat het ondenkbare helemaal waar was gemaakt heeft zich vergist. Na de brutale vervalsing van statistieken in 2020 door de overheidsinstelling ‘Sciensano‘ in Tervuren gaan de politieke Brusselse gangsters nog een stap verder.

Nu de openbare protesten tegen het covid-19 wanbeleid van onze regeringen aangroeit gaat men zelfs over tot laster en chantage door het inzetten van ‘Ocad‘ het Coördinatieorgaan voor de dreigingsanalyse dat alle relevante informatie en inlichtingen over terrorisme, extremisme en problematische radicalisering zou verwerken

Zo zouden de betogers tegen de regeringspolitiek inzake covid19 zich volgens Ocad schuldig maken aan “haatspraak” tegen politiekers en valse informatie verspreiden over vaccinaties. Je moet maar durven! Laster is een misdrijf.

We worden geregeerd door een bende middelmatig intelligente en totaal onbekwame gangsters die beweren het beter te weten dan wat een groot deel van de bevolking tot in zijn pink of kleine teen aanvoelt. De hele situatie doet terugdenken aan de nazi-propaganda van Goebbels en de indoctrinatie van de stalinistische dictatuur.

De leidinggevende politieke kaste klampt zich hardnekkig vast aan de door haar opzettelijk geschapen ‘pandemie van de angst’ omdat ze weet dat als er nu verkiezingen zouden georganiseerd worden ze allemaal zonder pardon naar huis zouden gestampt worden. Ze hopen dat het publieke geheugen tegen 2024 zal uitgedoofd zijn.

Intussen zadelen zij de burgers tot en met de kleinste kinderen op met een mondmaskertje dat iedereen verplicht een overmaat aan giftige CO2 in te ademen. Volksgezondheid zal hen worst wezen. Het enige wat voor hen telt is de door leugens, censuur, bedrog en indoctrinatie daar gestelde publieke waan dat zij goed bezig zouden zijn.

We leven in een dictatuur van gangsters en worden geregeerd door misdadigers.

image_pdfimage_print
Share

De seksuele revolutie

419 pagina’s ISBN: 978 94 92162 31 4

De ‘Vergendering’ van de mens ontneemt ons stilaan op tamelijk verborgen wijze de eigen natuur en voert ons op den duur tot de volledige vervreemding van de mens als man en vrouw.

Vernauwende en ergerlijke hyper-correctheid van opgelegd denken dwingt ons steeds meer in het gevang van polderdenken op straffe van geestelijke steniging.

Het lijkt niet langer toegestaan normaal gedrag van abnormaal gedrag te onderscheiden. Al het denken immers behoort relatief te zijn en ieder bepaalt zijn eigen waarheid.

Kuby’s moedige, heldere en bevlogen boek kan de relativisten onder ons verlichting schenken en hen opnieuw brengen tot dieper inzicht omtrent het mens zijn.

Waar het ideaal van de verbinding tussen man en vrouw in het huwelijk en gezin tanend is, daar volgt verwildering die de menselijke orde verstoort. Want wie wind van vergendering zaait, zal storm van chaos oogsten.

De meeste burgers kennen het woord “gender-mainstreaming” niet. Ze weten dus ook niet dat zij al jaren onderworpen zijn aan een heropvoedingsprogramma dat van de regeringen, de Europese autoriteiten en een deel van de media uitgaat, en dat voor de insiders onder deze naam bekend staat. Wat door middel van heropvoeding uit de hoofden van de mensen verdreven moet worden is een eeuwenoude gewoonte van de mensheid: de gewoonte om onderscheid te maken tussen mannen en vrouwen; de wederzijdse seksuele aantrekkingskracht van beide seksen, waarop het bestaan en het voortbestaan van de mensheid gebaseerd is, en die te onderscheiden is van alle andere vormen van seksuele bevrediging en die door geïnstitutionaliseerde privileges bevoorrecht en aan bepaalde humaniserende regels onderworpen moet worden. De heropvoeding beoogt uiteindelijk de mooie gewoonte uit te bannen die wij mensheid en menselijke natuur noemen en die ons sinds mensenheugenis eigen is. We zouden ons volgens hen moeten emanciperen van onze eigen natuur.

Het woord “emancipatie” betekende vroeger zoiets als bevrijding. Emancipatie van onze natuur kan alleen maar betekenen: bevrijding van onszelf. Het concept van politieke vrijheid is ontstaan in het oude Griekenland en betekende aanvankelijk: op een normale manier mogen leven. De tiran was degene die de mensen hierin hinderde, die hen wilde onderwerpen. Dit boek gaat over zo’n tirannie. Het is een verhelderend boek. Het werpt licht op wat er tegenwoordig met ons gebeurt, met welke middelen de heropvoeders werken en met welke repressiemiddelen degenen die zich tegen dit project verzetten te maken hebben. En niet alleen degenen die partij kiezen in de besproken kwestie, maar ook iedereen die in deze samenhang ooit eens ergens is opgestaan voor de vrijheid zijn mening te mogen uiten in de openbare discussie.

Sinds een paar jaar hebben we in ons land en in heel Europa te maken met een weigering tot discussie uit naam van de “politieke correctheid”. Degenen die van het mainstream-den-ken afwijken wordt niet met argumenten verduidelijkt waarin ze het mis zouden hebben, er wordt hun slechts gezegd: “Je had dit niet mogen zeggen.” Ik vermeld hier enkel het Duitse geval Thilo Sarrazin. Zijn uitspraken worden niet tegengesproken, maar gewoon verboden. Wat hierachter steekt, is het zich steeds verder verspreidende waarheidsrelativisme. Beroep doen op de waarheid geldt als intolerantie. Het tegendeel is echter waar. Een beroep op de waarheid impliceert toestaan dat een mening inhoudelijk op correctheid getoetst kan worden. Als er geen waarheid is, kan zo’n onderzoek helemaal niet plaatsvinden; dan zijn discussies gewoon vermomde machtsstrijd, dan is een mening niet waar of verkeerd, maar gangbaar of afwijkend en in het laatste geval blootgesteld aan verbod.

De waarheid komt natuurlijk niet voort uit de discussie erover. Ze wordt er alleen door getest. Ook voor deze test gedaan wordt is de waarheid al waar en intuïtief overtuigend. Wanneer we te weten komen dat in Londense en in Zweedse kinderdagverblijven, die als bijzonder progressief bekend staan, het gebruik van de woorden ‘vader’ en ‘moeder’ door de verzorgers verboden wordt en vervangen door genderneutrale woorden – uit Oostenrijk komen vergelijkbare berichten -, dan variëren de reacties meestal tussen hoofdschudden en verontwaardiging, vooral omdat het volk zijn vertegenwoordigers nooit gelegitimeerd heeft om door hen heropgevoed te worden.

Wat is het motief van deze absurditeiten? Men spreekt het openlijk uit. Kinderen die door adoptie aan een koppel van gelijk geslacht zijn toevertrouwd moet u nu niet het gevoel geven dat anderen iets hebben wat zij missen. Om ervoor te zorgen dat er geen anomalieën meer zijn, wordt het begrip van het normale dus getaboeïseerd en onder ideologische verdenking geplaatst. Dat, terwijl normaliteit voorwaarde voor alle leven is. Op het gebied van de levenloze natuur, op het gebied van natuurkunde, is er geen normaliteit, maar alleen strikte wetmatigheid. Overal echter waar leven is, is er is zoiets als een soortgebonden “op-iets-gericht-zijn”. En datgene waarop de natuur gericht is, kan ook aan deze natuur ontbreken. Er zijn, zoals Aristoteles schrijft, “fouten van de natuur”. De natuur van de leeuwenmoeder heeft het instinct om haar jongen te leren jagen; zoniet zouden de welpen niet levensvatbaar zijn en zouden er helemaal geen leeuwen zijn. Het ontbreken van dit instinct is daarom een anomalie.

Het begrip van normatieve normaliteit is essentieel als het gaat om levensprocessen. Fouten hierin zijn zeer gevaarlijk voor de menselijke familie. Dat Gabriele Kuby de moed heeft om de bedreiging van onze vrijheid door een anti-humanistische ideologie bij de naam te noemen, zal haar mogelijk vijandigheid of zelfs hetze brengen. In plaats daarvan heeft ze voor haar verlichtende werk de dank van ons allemaal verdiend. Zoveel mogelijk mensen zouden dit boek moeten lezen om zich er bewust van te worden wat ze te wachten staat als ze zich er niet tegen verzetten.

h/t Prof. dr. Robert Spaemann

Dat dit geen lachertje is blijkt uit de berichtgeving van ANP (Associated Negro Press). We citeren:

WASHINGTON – Transgenders zijn bezig aan een historische opmars in de Amerikaanse politiek. Dit jaar hebben zich tot dusver 43 transgenders kandidaat gesteld voor een politiek ambt op alle niveaus, blijkt uit cijfers van de Harvard T.H. Chan School of Public Health, een onderzoeksinstituut op het gebied van volksgezondheid. Dat is een record.

De meesten stellen zich kandidaat namens de Democraten, sommigen zijn onafhankelijk kandidaat of verbonden aan de Groene Partij.

Zo dingt Kim Coco Iwamoto zaterdag op Hawaii mee naar de Democratische kandidatuur van plaatsvervangend gouverneur. Christine Hallquist heeft in de staat Vermont het meeste geld ingezameld voor haar kandidatuur voor het gouverneurschap, waarmee ze komende dinsdag de Democratische nominatie hoopt binnen te halen. In Massachusetts is Alexandra Chandler één van de kandidaten die een gooi doet naar een zetel in het congres.

Elders vernamen we dat twee homofiele Amerikaanse politiekers twee baby’s geadopteerd hebben. Een jongen en een meisje, echt waar, en ze zijn er nog fier op ook!

image_pdfimage_print
Share

Corona ontmaskerd

Eindelijk verschijnt Corona ontmaskerd, het nieuwste boek van Sucharit Bhakdi in het Nederlands en daarom is er een feestelijke talkshow in Blue Tiger Studio over een aantal thema’s uit dit boek. Duizenden mensen hebben inmiddels op dit boek gewacht. Een waanzinnige belangstelling! En terecht, wie Bhakdi & Reiss kennen, weet dat ze als geen ander scherp op hun onderwerp zitten. En wie wil nu niet alles weten wat nodig is van vaccinaties, bloedpropjes, en alles wat nog over onze landen zal heenkomen in de komende maanden?

Vertaler Martien de Wit, redacteur Cyril Wentzel en huisarts Berber Pieksma schuiven aan om hun licht erop te laten schijnen.

Geen enkel thema heeft het afgelopen jaar zo beïnvloed als het coronavirus en daarmee opgekomen infectieziekte COVID-19. Een situatie die door de Wereldgezondheidsorganisatie WHO als pandemie werd geclassificeerd. Daarnaast circuleren elkaar tegensprekende meningen, nepnieuws en politiek gestuurde informatie. Verschillende inzichten over de gevaren door de pandemie leiden tot diepgaande discussies en zorgen voor een verwarde mensheid.

De overheid oefent een enorme druk uit op de bevolking om zich te laten vaccineren tegen het Corona virus. Is dat een goed idee? Het land verkeert in een inentingsroes. Maar als je liever nog even na wilt denken voordat je je laat prikken, wordt je voor van alles uitgemaakt.

Professor Sucharit Bhakdi en zijn vrouw Karina Reiss zijn internationaal vermaarde wetenschappers op het terrein van de microbiologie. Eerder schreven ze de bestseller Corona Vals Alarm? In hun nieuwste boek, Corona Ontmaskerd, gaan ze in op de laatste ontwikkelingen en vooral op wat we allemaal nog niet weten over de werkzaamheid en de veiligheid van de vaccins. Ze belichten in dit boek op zakelijke wijze met actuele gegevens, feiten en achtergronden.

Denk eerst goed na alvorens het vacinatiedogma te aanvaarden als juist. Bestel en lees dit boek. Dan is de kans groot dat de schellen van uw ogen vallen.

image_pdfimage_print
Share

München: ‘Schwarzfahren’ (zwartrijden) gecanceled

“Städte streichen dasWort „Schwarzfahren“Kann das Wort „Schwarzfahren“ rassistisch sein? Die Münchner Verkehrsgesellschaft (MVG) tauschte sämtliche Plakate, auf denen das Wort zu sehen ist, systematisch in der gesamten Stadt um.

(Kan het woord ‘zwartrijden ‘ racistisch zijn? De Munchense verkeersonderneming verwisselde/verwijderde systematisch in de ganse stad alle borden waarop dat woord te vinden was)

Dat het vooral de zwarte/gekleurde geïmporteerde nieuwkomers zijn die ‘zwartrijden heeft er natuurlijk ook mee te maken? Zo werd en wordt een figuurlijke betekenis meteen en tevens ook een letterlijke. De grappen daaromtrent zullen met hun ingreep in de Duitse taal niet verdwijnen, in tegendeel zelfs. Mijn bericht op FB en elders zal er ook toe bijdragen. Het Duitse oorlogsverleden heeft er beslist voor gezorgd dat de cancelcultuur en de wokeness er een hallucinant hoogtepunt kennen. De angst om als nazi te worden bestempeld zorgt er voor dat besturen, overheden en bedrijven actief en als bezeten op zoek gaan naar alles wat hen met hun verleden zou kunnen associëren. Ze reageren daarom En dus is er al een hele tijd de hysterische zoektocht, wedstrijd zelfs, aan de gang om de meest heilige kwal van Duitsland en de wereld te zijn? Zo wachten ze zelfs geen klacht of beschuldiging meer af, maar anticiperen ze daar op. Straks zullen ook de woorden zwartwerken, zwart geld, zwarte economie, zwartboek enz. sneuvelen indien de Duitser laat begaan. Als kampioenen in politieke correctheid zijn de Duitsers nog slechts de schaduw van de angsthaas, verworden tot de schandvlek in hun grootse verleden, dat veel meer is dan de 5 jaar 2de wereldoorlog. Alle grote Duitse denkers draaien zich vandaag om in hun graf. Moge het Duitse volk tijdig inzien dat ze voor andere en betere leiders moeten kiezen. Te beginnen bij de verkiezingen voor een nieuwe Bondskanselier ter vervanging (eindelijk) van Merkel.

https://www.bild.de/video/clip/politik/hier-spricht-das-volk-staedte-streichen-das-wort-schwarzfahren-77015546-77018992.bild.html

image_pdfimage_print
Share

Geen gevaar voor de democratie, de scheiding van kerk en staat? De vele wegen van ‘Omvolking’ en de demografie.

En kijk: alle meisjes, nu en in de toekomst, met een kopvod. Hoe zeggen moslims dat ze ons gaan veroveren? Via de buiken ! Zo zei ook Erdogan.En u dacht dat dit niet tot de omvolking hoort? U dacht dat de democratie en de scheiding van kerk en staat niet meer in gevaar zijn nadat Ihsane Haouach de islamistische regeringscommissaris ontslag nam om te voorkomen dat haar taqiyya en algehele onderhorigheid aan de koran zou ontbloot worden. Immers een hoofddoek betekent niet alleen totale gehoorzaamheid aan de man, maar bovendien en vooral aan de woorden in de koran. Alle woorden ! En vraag hen/ze niet er woorden, passages geboden en zelfs complete bladzijden die oproepen tot geweld , de dood en overheersing op niet gelovigen en afvalligen te verwijderen of te verloochenen. Probeer het eens in een debat? Wees maar gerust dat het meisje nooit de naam van haar meter Mathilde zal dragen, ook al betekent die van oorsprong Germaanse naam ‘machtige strijdster’. Ze heet Madinah .

Wat wel zal gebeuren is de toename van het kindergeld en de koninklijke cadeautjes betaald door de belastingbetalers.

Zie ook: https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2021/07/09/koningin-mathilde-wordt-meter-van-gentse-madinah-1/ Ook met Paljas De Clercq

En wees ook gerust dat het niet veraf meer is dat een Vlaams gezin of bejaard persoon of echtpaar zijn woning in beslag zal worden genomen om aan zulke omvolkers geschonken te worden.

En ja, zo blijkt uit het onderstaand artikel het gezin heeft nog uitbreidingsplannen en de broer van Mohammed woont hier ook al …. met ????? kinderen.

Koningin Mathilde wordt meter van Gentse Madinah

Koningin Mathilde is meter geworden van baby Madinah, die nu 1 jaar is en de jongste van 7 dochters in het Afghaanse gezin Mohammed Ibrahim uit Gent. De koning en de koningin worden traditiegetrouw peter en meter van de zevende zoon of dochter van een gezin, op voorwaarde dat het kind deel uitmaakt van een ononderbroken reeks van jongens of meisjes. 

Koningin Mathilde heeft nu twee Genste metekindjes: In 2017 ging die eer ook al naar Zaineb, het zevende meisje van het gezin Tebbi-Sadski. 

Madinah en haar gezin zijn vandaag in de bloemetjes gezet op het Gentse stadhuis. “Het was een aangename verrassing, want voor de geboorte hadden we geen weet van  deze traditie”, reageert de 11-jarige Shabana, 1 van de 7 zussen. “Pas na de geboorte van Madinah kreeg ik van mijn leerkracht te horen dat de koningin meter kon worden van mijn zusje.”
De 7 zussen.De 7 zussen.

Zes zussen hebben, dat heeft zo zijn charmes. Toch hoopt Shabana om ooit nog een broertje in het gezin te verwelkomen. “Daar hoop ik stiekem al een tijdje op. Maar goed, met 7 meisjes is het ook leuk”, besluit ze. 

Op zoek naar een nieuwe woning

Het is niet allemaal rozengeur en maneschijn voor het Afghaanse gezin. Momenteel wonen de 9 gezinsleden in een klein huisje aan de Dampoort. De 7 zussen moeten het doen met één slaapkamer, de ouders slapen in het salon. 

“Ik bel dagelijks met immokantoren in naam van mijn broer en zijn vrouw. Wanneer ik vermeld dat ze 7 kinderen hebben, worden we praktisch meteen afgewezen. Niemand wil hen een huis verhuren”, getuigt Farid, de nonkel van Madinah. “Door al die drukte in zo’n kleine woning is het voor mijn nichtjes moeilijk om zich op hun schoolwerk te concentreren. Ook dat willen we vandaag onder de aandacht brengen op het stadhuis.”

image_pdfimage_print
Share