Marrakesh: het bewijs van de totale onbekwaamheid van onze politieke elite

Wat daarnaast ook duidelijk is, is het feit dat niemand van de verdedigers van dit Europese zelfmoordpact, opgesteld in het Engels zonder anderstalige vertaling, de tekst ook maar heeft doorgelezen, laat staan bestudeerd en/of begrepen. Daarmee bedoel ik lichtgewichten als de onuitstaanbare Verherstraeten en tutti quanti. Het zijn dus allemaal uit-de-beklullers van het ergste soort. Mochten ze wel degelijk de ware impact van dit pact kennen, dan zijn het misdadige sujetten, pathologische leugenaars, politieke maffiosi. Maar ik hou het voorlopig eerder bij het eerste.

De “kalfo’s” en de (De)Walen integendeel, weten mijns inziens al ietwat beter wat de juiste impact van dit migratiepact kan en zal zijn. Dat zijn dan ook de echte misdadige globalisten, vergeleken met politieke onbenullen als Verherstraeten en het blijvend rancuneuze manneke Peeters, dat nog even een gefrustreerde Antwerpse vete met BDW te vereffenen heeft. Zo kennen we dit obstructieve heerschap al langer. Tegendraads, gewoon om tegendraads te zijn. Een ordinaire pestkop in maatpak. En links georiënteerd. Om van de socialistische brulboeien met hun demagogisch nietszeggend gelul nog maar te zwijgen. Die hebben het nog altijd niet begrepen dat hun tijd voorbij is,

De hele discussie in het Belgische circus van de laatste dagen heeft bovendien aangetoond dat de inhoud van dit migratiepact op zich bijlange niet het voorwerp was van al dat gezever, maar dat het integendeel louter ging om politieke afrekeningen (Peeters e.a.) in de aanloop naar de volgende verkiezingen, waarbij ook nog eens duidelijk werd en wordt hoezeer het Belgische establishment gekant is tegen elke Vlaamse parij die ook maar een klein beetje een dito reflex vertoont.
Het was opvallend hoe al die ter verdediging van dit pact roepende toeters eensgezind tegen de NV-A fulmineerden, zonder ook maar één keer bepaalde passages uit dit pact te bespreken of te weerleggen. Grote woorden als racisten en het is ‘honteux’, prestigeverlies etc, dat wel, maar nooit iets over datgene waarover de discussie wel had moeten gaan, nl. de inhoud van dit verraderlijke pact en zijn onherroepelijke zware gevolgen voor ons continent als bakermat van de beschaving.
Dat de VN-globalisten al die tekenende onnozelaars daarvoor nog eens naar Marrakesh doet gaan, kan tellen als blijk van dhimmitude.

De verzamelde globalisten (Soros e.a. maffiosi) hebben hun slag dus thuis gehaald. De staatsburger wordt vervangen door de wereldburger, die het recht krijgt om te migreren naar waar hij wil. Migratie wordt een mensenrecht, onderhoud in den vreemde ook, geen staatsgrenzen meer, en alle media die zich kritisch uit laten over migratie, mogen niet meer betoelaagd worden, want racistisch, xenofoob etc., allemaal haatmisdrijven die nu al strafrechtelijk kunnen vervolgd worden. Die nu tegen migratie is, en dat uit, wordt straks de crimineel. Illegalen worden legaal. De genocide op het blanke ras kan dan in ijltempo verder gezet worden. Dit is heel kort geschetst de bedoeling van de smerige VN-bende, die alles stilletjes en sluw heeft bedisseld in New-York, met de bedoeling dit pact er geruisloos door te sluizen.

Ook stoere teo, en Jambon, zagen er geen Vlaamse graten in.
Op 19 september 2016, zo lees ik, geeft onze staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Theo Francken, in het halfrond van de Verenigde Naties een speech waarin hij zich achter het protocol en zijn inhoud schaart. Applaus op alle banken.Er is er maar één geweest die het van in het begin heeft doorzien, ere wie ere toekomt, president Trump. Eind 2017. Men kan van Trump veel beweren, maar niet dat hij zit te dutten op zijn presidentiële stoel. Die had deze rotzooi meteen door.

Zelfs op dat moment vindt niemand in Europa, ook niet bij de rechtse partijen, dat die tekst toch maar best eens nader moest bekeken worden en wat de gevolgen konden zijn voor de eigen nationale migratiepolitiek.
Ook van bijvoorbeeld het Vlaams Belang op dat moment geen nieuws, evenmin als van de N-VA. Uiteraard, zou ik zeggen.

Nochtans, lees ik nu eveneens, waren Francken, Jan Jambon en Didier Reynders op 2 mei van dit jaar in Marrakesh als vertegenwoordigers van de Belgische regering op een top over immigratie waaraan een zestigtal Europese en Afrikaanse landen deelnamen. Als conclusie van de top werd een Politieke Verklaring van Marrakesh goedgekeurd, als onderdeel van het Rabat-proces, de zogenaamde dialoog over migratie en ontwikkeling. Niemand in Vlaanderen heeft daar iets over gelezen in de krant, noch gezien op televisie of gehoord op de radio. Theo Francken, die normaal sneller tweet dan zijn schaduw, zweeg deze keer in alle talen. Zou hij toen de moeite genomen hebben om de teksten grondig te bestuderen? Ze waren immers niet bindend, er was dus geen enkel risico. Een beetje de grote jan uithangen, wat show verkopen en applaus op alle banken, wat wil een politiek lichtgewicht als Francken nog meer.

Ook rechts is dus bijna twee jaar op zijn luie kont blijven zitten. De eersten die het pact blijkbaar goed hebben gelezen, waren Hendrik Vuye en Veerle Wouters, die in mei van dit jaar als eersten aan de alarmbel trokken en vragen begonnen te stellen. Twee parlementsleden zonder partijstructuur en zonder studiedienst, die eindelijk lezen wat er staat, het geeft te denken. Op 22 mei wordt VB-voorzitter Tom Van Grieken wakker en kopieert het Vuye-artikel bijna letterlijk in Doorbraak. (https://doorbraak.be/akkoord-van-marrakesh-stilte/)

Dat de hoofdverantwoordelijkheid bij de NV-A ligt, is zonneklaar, maar dat het VB ook maar laattijdig in actie is geschoten, is eveneens een feit. Alle twee hebben ze één punt gemeen: het zijn vijgen na Pasen , en men had de kat de bel moeten aanbinden tussen 2015 en 2017, toen ze in New-York aan het bedisselen waren en Trump zich al vlug terug trok, en niet einde 2018.
Nalatige (of bewust zwijgende) media en een luie rechterzijde, zo kan men het samenvatten.

Het pact is een verkapte guillotine, stilzwijgend ingevoerd door de globalisten. De nieuwe wereldorde wordt verder voorbereid. Dat is het grote achterliggende plan. Complottheorie? In de tweede video staat het zwart op wit op het betrokken document: REPLACEMENT.

Enkele interessante videos ter zake:

https://fenixx.org/2018/12/04/soros-ik-kan-en-wil-geen-rekening-houden-met-de-sociale-gevolgen-van-mijn-werk-opvattingen-van-een-roofdier/

h/t Geronimo

addendum:  https://www.youtube.com/watch?v=5WRszRZBfYw&t=40s

https://www.youtube.com/watch?v=ydPZRoLzu-E

image_pdfimage_print
Share

Marrakesh het begin van het einde, of het begin van Nürnberg 2.0?

VN-Migratiepact van Marrakesh – een tegendraadse analyse

Hoezo veel goed? Dit is waanzin!

Het Marrakesh-pact is een vergunning tot het plegen van misdaden tegen de menselijkheid.

Ik vrees dat er geen enkele strategische analist of een onafhankelijk denkende medewerker van een inlichtingendienst aan de opstelling van het pact te pas is gekomen, laat staan dat het is getoetst op politieke realiteiten door daadwerkelijke deskundigen van inlichtingendiensten en/of instituten voor strategische studies.

Maar wat veel erger is, is dat de bedenkers en de opstellers van het zgn. verdrag van Marrakesh aan westerse zijde blijkbaar uitsluitend bestaan uit idealistische wereldverbeteraars, cultuur relativisten en open-grenzen-fetisjisten zonder enige kennis van Islam, Afrikaanse culturen, bevolkingen plus al hun etnische en religieuze spanningen. En over islam weten zij absoluut helemaal niets, behalve systematisch tactische leugens en strategisch islamitisch bedrog.

Kortom een draak van een pact met een hoog risico op een golf van ellende voor Europa maar ook voor de bevolking van het Afrikaanse continent zelf. Een pact dat is opgesteld door politieke prutsers die niet schijnen te beseffen dat zij op deze wijze een weg aanleggen voor nodeloos verlies aan mensenlevens. Lieden die blijkbaar niet verder kunnen denken dan hun egalitair collectivistisch gedachtegoed reikt..

Voor de veiligheid van de wereld is het beter om de idiote initiatiefnemers van dit pact naar een goelag in het verre Siberië te verbannen, in een dwangbuis te zetten, de mond te sluiten met duct tape en enkele psychiaters de personen in kwestie wat zware neuroleptica toe te dienen. Denk maar niet dat krankzinnigheid en waanzin exclusief voorkomen in de lagere sociale klassen!

Het Migratiepact van de Verenigde Nazies:

 • maakt geen onderscheid meer tussen legale en illegale migranten;

 • vindt dat oncontroleerbare gezinshereniging nog verder moet versoepeld worden;

 • wil meer inspanningen om talentloze migranten te werk te stellen;

 • wil verbeterde ‘sociale’ rechten voor illegalen;

 • wil een verplichting opleggen om aan illegalen voorzieningen zoals gratis juridische bijstand toe te kennen;

 • wil een verplichting om onderwijs te geven aan onderontwikkelden;

 • eist (!) het aanvaarden van de kennis van de migrant op zijn of haar erewoord;

 • wil onbeperkte toegang tot gezondheidssystemen voor migranten zonder bestaansmiddelen;

 • eist het erkennen van de status ‘klimaatvluchteling’;

 • vindt dat opsluiting van migranten een allerlaatste toevlucht zou moeten zijn;

 • eist daarentegen wel het actief opsporen en vervolgen van elke uiting van racisme en xenofobie; (de verdedigers van de grondwettelijke vrijheid van meningsuiting zijn dus gewaarschuwd);

 • vindt dat migranten niet mogen vervolgd worden zelfs indien zij mensensmokkelaars gebruiken.

Samengevat:

dit migratiepact is gewoon een licentie (vrijgeleide) om te roven en, volledig conform overeenkomstig de basisteksten van de islamitische doctrine, ook een ‘licence to kill’. Een vrijgeleide om niet mohammedanen te onderwerpen en uiteindelijk te doden!

Wij hebben de tekst van het ontwerpverdrag wel gelezen! Michel, De Wael, Calvo en Peeters blijkbaar niet. Maar de langzame genocide op autochtone blanken lijkt wel degelijk op hun agenda te staan!

image_pdfimage_print
Share

Het misdadig VN migratiepact

De Verenigde Nazis doen hun bijnaam alle eer aan.

Al wie de tekst van dit zogenaamd “verdrag” gelezen heeft weet dat de enige bedoeling ervan is de genocide op de eigen bevolking van niet islamitische naties mogelijk te maken en voor te bereiden.

Alle partijen die voor de goedkeuring ervan zijn én al hun leiders zijn verraders van hun eigen partij- en volksgenoten, en bovendien van hun eigen nageslacht.

De tekst die premier Michel wil gaan ondertekenen in Marrakesh is een misdadige tekst opgesteld door mohammedaanse misdadigers die alleen maar kan goedgekeurd worden door andere misdadigers. Zo eenvoudig is het.

Naast de Verenigde Staten en Australië gaan ook Rusland en China deze misdadige tekst niet ondertekenen. Maar over de weigering van de  laatstgenoemde wereldmachten hoor je niets in de leugenmedia en lees je niets in de leugenpers. Waarom zet Michel het voortbestaan van zij regering op het spel?

Om te bewijzen dat de N-va een bende leugenaars is?

image_pdfimage_print
Share