De seksuele revolutie

419 pagina’s ISBN: 978 94 92162 31 4

De ‘Vergendering’ van de mens ontneemt ons stilaan op tamelijk verborgen wijze de eigen natuur en voert ons op den duur tot de volledige vervreemding van de mens als man en vrouw.

Vernauwende en ergerlijke hyper-correctheid van opgelegd denken dwingt ons steeds meer in het gevang van polderdenken op straffe van geestelijke steniging.

Het lijkt niet langer toegestaan normaal gedrag van abnormaal gedrag te onderscheiden. Al het denken immers behoort relatief te zijn en ieder bepaalt zijn eigen waarheid.

Kuby’s moedige, heldere en bevlogen boek kan de relativisten onder ons verlichting schenken en hen opnieuw brengen tot dieper inzicht omtrent het mens zijn.

Waar het ideaal van de verbinding tussen man en vrouw in het huwelijk en gezin tanend is, daar volgt verwildering die de menselijke orde verstoort. Want wie wind van vergendering zaait, zal storm van chaos oogsten.

De meeste burgers kennen het woord “gender-mainstreaming” niet. Ze weten dus ook niet dat zij al jaren onderworpen zijn aan een heropvoedingsprogramma dat van de regeringen, de Europese autoriteiten en een deel van de media uitgaat, en dat voor de insiders onder deze naam bekend staat. Wat door middel van heropvoeding uit de hoofden van de mensen verdreven moet worden is een eeuwenoude gewoonte van de mensheid: de gewoonte om onderscheid te maken tussen mannen en vrouwen; de wederzijdse seksuele aantrekkingskracht van beide seksen, waarop het bestaan en het voortbestaan van de mensheid gebaseerd is, en die te onderscheiden is van alle andere vormen van seksuele bevrediging en die door geïnstitutionaliseerde privileges bevoorrecht en aan bepaalde humaniserende regels onderworpen moet worden. De heropvoeding beoogt uiteindelijk de mooie gewoonte uit te bannen die wij mensheid en menselijke natuur noemen en die ons sinds mensenheugenis eigen is. We zouden ons volgens hen moeten emanciperen van onze eigen natuur.

Het woord “emancipatie” betekende vroeger zoiets als bevrijding. Emancipatie van onze natuur kan alleen maar betekenen: bevrijding van onszelf. Het concept van politieke vrijheid is ontstaan in het oude Griekenland en betekende aanvankelijk: op een normale manier mogen leven. De tiran was degene die de mensen hierin hinderde, die hen wilde onderwerpen. Dit boek gaat over zo’n tirannie. Het is een verhelderend boek. Het werpt licht op wat er tegenwoordig met ons gebeurt, met welke middelen de heropvoeders werken en met welke repressiemiddelen degenen die zich tegen dit project verzetten te maken hebben. En niet alleen degenen die partij kiezen in de besproken kwestie, maar ook iedereen die in deze samenhang ooit eens ergens is opgestaan voor de vrijheid zijn mening te mogen uiten in de openbare discussie.

Sinds een paar jaar hebben we in ons land en in heel Europa te maken met een weigering tot discussie uit naam van de “politieke correctheid”. Degenen die van het mainstream-den-ken afwijken wordt niet met argumenten verduidelijkt waarin ze het mis zouden hebben, er wordt hun slechts gezegd: “Je had dit niet mogen zeggen.” Ik vermeld hier enkel het Duitse geval Thilo Sarrazin. Zijn uitspraken worden niet tegengesproken, maar gewoon verboden. Wat hierachter steekt, is het zich steeds verder verspreidende waarheidsrelativisme. Beroep doen op de waarheid geldt als intolerantie. Het tegendeel is echter waar. Een beroep op de waarheid impliceert toestaan dat een mening inhoudelijk op correctheid getoetst kan worden. Als er geen waarheid is, kan zo’n onderzoek helemaal niet plaatsvinden; dan zijn discussies gewoon vermomde machtsstrijd, dan is een mening niet waar of verkeerd, maar gangbaar of afwijkend en in het laatste geval blootgesteld aan verbod.

De waarheid komt natuurlijk niet voort uit de discussie erover. Ze wordt er alleen door getest. Ook voor deze test gedaan wordt is de waarheid al waar en intuïtief overtuigend. Wanneer we te weten komen dat in Londense en in Zweedse kinderdagverblijven, die als bijzonder progressief bekend staan, het gebruik van de woorden ‘vader’ en ‘moeder’ door de verzorgers verboden wordt en vervangen door genderneutrale woorden – uit Oostenrijk komen vergelijkbare berichten -, dan variëren de reacties meestal tussen hoofdschudden en verontwaardiging, vooral omdat het volk zijn vertegenwoordigers nooit gelegitimeerd heeft om door hen heropgevoed te worden.

Wat is het motief van deze absurditeiten? Men spreekt het openlijk uit. Kinderen die door adoptie aan een koppel van gelijk geslacht zijn toevertrouwd moet u nu niet het gevoel geven dat anderen iets hebben wat zij missen. Om ervoor te zorgen dat er geen anomalieën meer zijn, wordt het begrip van het normale dus getaboeïseerd en onder ideologische verdenking geplaatst. Dat, terwijl normaliteit voorwaarde voor alle leven is. Op het gebied van de levenloze natuur, op het gebied van natuurkunde, is er geen normaliteit, maar alleen strikte wetmatigheid. Overal echter waar leven is, is er is zoiets als een soortgebonden “op-iets-gericht-zijn”. En datgene waarop de natuur gericht is, kan ook aan deze natuur ontbreken. Er zijn, zoals Aristoteles schrijft, “fouten van de natuur”. De natuur van de leeuwenmoeder heeft het instinct om haar jongen te leren jagen; zoniet zouden de welpen niet levensvatbaar zijn en zouden er helemaal geen leeuwen zijn. Het ontbreken van dit instinct is daarom een anomalie.

Het begrip van normatieve normaliteit is essentieel als het gaat om levensprocessen. Fouten hierin zijn zeer gevaarlijk voor de menselijke familie. Dat Gabriele Kuby de moed heeft om de bedreiging van onze vrijheid door een anti-humanistische ideologie bij de naam te noemen, zal haar mogelijk vijandigheid of zelfs hetze brengen. In plaats daarvan heeft ze voor haar verlichtende werk de dank van ons allemaal verdiend. Zoveel mogelijk mensen zouden dit boek moeten lezen om zich er bewust van te worden wat ze te wachten staat als ze zich er niet tegen verzetten.

h/t Prof. dr. Robert Spaemann

Dat dit geen lachertje is blijkt uit de berichtgeving van ANP (Associated Negro Press). We citeren:

WASHINGTON – Transgenders zijn bezig aan een historische opmars in de Amerikaanse politiek. Dit jaar hebben zich tot dusver 43 transgenders kandidaat gesteld voor een politiek ambt op alle niveaus, blijkt uit cijfers van de Harvard T.H. Chan School of Public Health, een onderzoeksinstituut op het gebied van volksgezondheid. Dat is een record.

De meesten stellen zich kandidaat namens de Democraten, sommigen zijn onafhankelijk kandidaat of verbonden aan de Groene Partij.

Zo dingt Kim Coco Iwamoto zaterdag op Hawaii mee naar de Democratische kandidatuur van plaatsvervangend gouverneur. Christine Hallquist heeft in de staat Vermont het meeste geld ingezameld voor haar kandidatuur voor het gouverneurschap, waarmee ze komende dinsdag de Democratische nominatie hoopt binnen te halen. In Massachusetts is Alexandra Chandler één van de kandidaten die een gooi doet naar een zetel in het congres.

Elders vernamen we dat twee homofiele Amerikaanse politiekers twee baby’s geadopteerd hebben. Een jongen en een meisje, echt waar, en ze zijn er nog fier op ook!

image_pdfimage_print
Share

Corona ontmaskerd

Eindelijk verschijnt Corona ontmaskerd, het nieuwste boek van Sucharit Bhakdi in het Nederlands en daarom is er een feestelijke talkshow in Blue Tiger Studio over een aantal thema’s uit dit boek. Duizenden mensen hebben inmiddels op dit boek gewacht. Een waanzinnige belangstelling! En terecht, wie Bhakdi & Reiss kennen, weet dat ze als geen ander scherp op hun onderwerp zitten. En wie wil nu niet alles weten wat nodig is van vaccinaties, bloedpropjes, en alles wat nog over onze landen zal heenkomen in de komende maanden?

Vertaler Martien de Wit, redacteur Cyril Wentzel en huisarts Berber Pieksma schuiven aan om hun licht erop te laten schijnen.

Geen enkel thema heeft het afgelopen jaar zo beïnvloed als het coronavirus en daarmee opgekomen infectieziekte COVID-19. Een situatie die door de Wereldgezondheidsorganisatie WHO als pandemie werd geclassificeerd. Daarnaast circuleren elkaar tegensprekende meningen, nepnieuws en politiek gestuurde informatie. Verschillende inzichten over de gevaren door de pandemie leiden tot diepgaande discussies en zorgen voor een verwarde mensheid.

De overheid oefent een enorme druk uit op de bevolking om zich te laten vaccineren tegen het Corona virus. Is dat een goed idee? Het land verkeert in een inentingsroes. Maar als je liever nog even na wilt denken voordat je je laat prikken, wordt je voor van alles uitgemaakt.

Professor Sucharit Bhakdi en zijn vrouw Karina Reiss zijn internationaal vermaarde wetenschappers op het terrein van de microbiologie. Eerder schreven ze de bestseller Corona Vals Alarm? In hun nieuwste boek, Corona Ontmaskerd, gaan ze in op de laatste ontwikkelingen en vooral op wat we allemaal nog niet weten over de werkzaamheid en de veiligheid van de vaccins. Ze belichten in dit boek op zakelijke wijze met actuele gegevens, feiten en achtergronden.

Denk eerst goed na alvorens het vacinatiedogma te aanvaarden als juist. Bestel en lees dit boek. Dan is de kans groot dat de schellen van uw ogen vallen.

image_pdfimage_print
Share

München: ‘Schwarzfahren’ (zwartrijden) gecanceled

“Städte streichen dasWort „Schwarzfahren“Kann das Wort „Schwarzfahren“ rassistisch sein? Die Münchner Verkehrsgesellschaft (MVG) tauschte sämtliche Plakate, auf denen das Wort zu sehen ist, systematisch in der gesamten Stadt um.

(Kan het woord ‘zwartrijden ‘ racistisch zijn? De Munchense verkeersonderneming verwisselde/verwijderde systematisch in de ganse stad alle borden waarop dat woord te vinden was)

Dat het vooral de zwarte/gekleurde geïmporteerde nieuwkomers zijn die ‘zwartrijden heeft er natuurlijk ook mee te maken? Zo werd en wordt een figuurlijke betekenis meteen en tevens ook een letterlijke. De grappen daaromtrent zullen met hun ingreep in de Duitse taal niet verdwijnen, in tegendeel zelfs. Mijn bericht op FB en elders zal er ook toe bijdragen. Het Duitse oorlogsverleden heeft er beslist voor gezorgd dat de cancelcultuur en de wokeness er een hallucinant hoogtepunt kennen. De angst om als nazi te worden bestempeld zorgt er voor dat besturen, overheden en bedrijven actief en als bezeten op zoek gaan naar alles wat hen met hun verleden zou kunnen associëren. Ze reageren daarom En dus is er al een hele tijd de hysterische zoektocht, wedstrijd zelfs, aan de gang om de meest heilige kwal van Duitsland en de wereld te zijn? Zo wachten ze zelfs geen klacht of beschuldiging meer af, maar anticiperen ze daar op. Straks zullen ook de woorden zwartwerken, zwart geld, zwarte economie, zwartboek enz. sneuvelen indien de Duitser laat begaan. Als kampioenen in politieke correctheid zijn de Duitsers nog slechts de schaduw van de angsthaas, verworden tot de schandvlek in hun grootse verleden, dat veel meer is dan de 5 jaar 2de wereldoorlog. Alle grote Duitse denkers draaien zich vandaag om in hun graf. Moge het Duitse volk tijdig inzien dat ze voor andere en betere leiders moeten kiezen. Te beginnen bij de verkiezingen voor een nieuwe Bondskanselier ter vervanging (eindelijk) van Merkel.

https://www.bild.de/video/clip/politik/hier-spricht-das-volk-staedte-streichen-das-wort-schwarzfahren-77015546-77018992.bild.html

image_pdfimage_print
Share

Geen gevaar voor de democratie, de scheiding van kerk en staat? De vele wegen van ‘Omvolking’ en de demografie.

En kijk: alle meisjes, nu en in de toekomst, met een kopvod. Hoe zeggen moslims dat ze ons gaan veroveren? Via de buiken ! Zo zei ook Erdogan.En u dacht dat dit niet tot de omvolking hoort? U dacht dat de democratie en de scheiding van kerk en staat niet meer in gevaar zijn nadat Ihsane Haouach de islamistische regeringscommissaris ontslag nam om te voorkomen dat haar taqiyya en algehele onderhorigheid aan de koran zou ontbloot worden. Immers een hoofddoek betekent niet alleen totale gehoorzaamheid aan de man, maar bovendien en vooral aan de woorden in de koran. Alle woorden ! En vraag hen/ze niet er woorden, passages geboden en zelfs complete bladzijden die oproepen tot geweld , de dood en overheersing op niet gelovigen en afvalligen te verwijderen of te verloochenen. Probeer het eens in een debat? Wees maar gerust dat het meisje nooit de naam van haar meter Mathilde zal dragen, ook al betekent die van oorsprong Germaanse naam ‘machtige strijdster’. Ze heet Madinah .

Wat wel zal gebeuren is de toename van het kindergeld en de koninklijke cadeautjes betaald door de belastingbetalers.

Zie ook: https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2021/07/09/koningin-mathilde-wordt-meter-van-gentse-madinah-1/ Ook met Paljas De Clercq

En wees ook gerust dat het niet veraf meer is dat een Vlaams gezin of bejaard persoon of echtpaar zijn woning in beslag zal worden genomen om aan zulke omvolkers geschonken te worden.

En ja, zo blijkt uit het onderstaand artikel het gezin heeft nog uitbreidingsplannen en de broer van Mohammed woont hier ook al …. met ????? kinderen.

Koningin Mathilde wordt meter van Gentse Madinah

Koningin Mathilde is meter geworden van baby Madinah, die nu 1 jaar is en de jongste van 7 dochters in het Afghaanse gezin Mohammed Ibrahim uit Gent. De koning en de koningin worden traditiegetrouw peter en meter van de zevende zoon of dochter van een gezin, op voorwaarde dat het kind deel uitmaakt van een ononderbroken reeks van jongens of meisjes. 

Koningin Mathilde heeft nu twee Genste metekindjes: In 2017 ging die eer ook al naar Zaineb, het zevende meisje van het gezin Tebbi-Sadski. 

Madinah en haar gezin zijn vandaag in de bloemetjes gezet op het Gentse stadhuis. “Het was een aangename verrassing, want voor de geboorte hadden we geen weet van  deze traditie”, reageert de 11-jarige Shabana, 1 van de 7 zussen. “Pas na de geboorte van Madinah kreeg ik van mijn leerkracht te horen dat de koningin meter kon worden van mijn zusje.”
De 7 zussen.De 7 zussen.

Zes zussen hebben, dat heeft zo zijn charmes. Toch hoopt Shabana om ooit nog een broertje in het gezin te verwelkomen. “Daar hoop ik stiekem al een tijdje op. Maar goed, met 7 meisjes is het ook leuk”, besluit ze. 

Op zoek naar een nieuwe woning

Het is niet allemaal rozengeur en maneschijn voor het Afghaanse gezin. Momenteel wonen de 9 gezinsleden in een klein huisje aan de Dampoort. De 7 zussen moeten het doen met één slaapkamer, de ouders slapen in het salon. 

“Ik bel dagelijks met immokantoren in naam van mijn broer en zijn vrouw. Wanneer ik vermeld dat ze 7 kinderen hebben, worden we praktisch meteen afgewezen. Niemand wil hen een huis verhuren”, getuigt Farid, de nonkel van Madinah. “Door al die drukte in zo’n kleine woning is het voor mijn nichtjes moeilijk om zich op hun schoolwerk te concentreren. Ook dat willen we vandaag onder de aandacht brengen op het stadhuis.”

image_pdfimage_print
Share

De zaak Jürgen Conings

Het was van bij het begin duidelijk dat er een geurtje hing rond de verdwijning van de voor vrijwel iedereen onbekende beroepsmilitair Jürgen Conings. De massale aandacht op radio en TV en in de regimepers voor zijn verdwijning deed als vragen rijzen. De disproportionele middelen die het leger en de politie inzette in wat een zoektocht zou zijn was al erg verdacht.. Een gewone burger zou die geld verspillende eer niet te beurt vallen.

Uiteindelijk werd zijn lichaam dan toch gevonden en de officiële versie luidde dat de militair zelfmoord had gepleegd. Maar daar stopte het niet. Vervolgens waren we getuige dat een hoog geplaatste rechter ervoor zorgde dat het lijk en dus het bewijsmateriaal vernietigd werd en een onafhankelijke controleerbare autopsie door een rechter verboden werd.

We weten al heel lang dat de grondwettelijke scheiding der staatsmachten een fabeltje is en dat de rechters politiek benoemd worden. Als ze niet chanteerbaar zijn geraken ze niet benoemd. De gevolgen voor de rechtsstaat zijn desastreus en dat blijkt duidelijk uit het hallucinant vervolg van deze stinkende zaak. Een en ander was al duidelijk toen het Gerecht het politiek geïnspireerde vonnis in zaak “Zelfa Madhloum vs ‘tScheldt” lekte aan De Morgen zonder het vonnis aan ‘tScheldt te bezorgen. De persvrijheid en daarmee de vrijheid van meningsuiting werd daardoor op een schandalige manier met de voeten getreden.

Maar het kon nog erger.Voor iedereen die een beetje nadenkt is het duidelijk dat de militair geen zelfmoord pleegde maar vermoord werd. Blijkbaar kende Conings een geheim dat het daglicht schuwt en dat werd hem noodlottig. We laten de familie van Jürgen Conings en de advocaat van de familie, Carine Knapen aan het woord.

1. Geen waardig afscheid voor bloedverwanten

Rechter en begrafenisondernemer weigeren identificatie lichaam Jürgen Conings

Dilsen – Stokkem – Vandaag besliste Elisabeth Raskin, voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg te Tongeren dat er door de familie Conings geen identificatie van de stoffelijk resten van Jurgen noch een tegensprekelijke autopsie mag gebeuren en zijn crematie morgen, zaterdag 26 juni 2021 mag doorgaan. Met deze beslissing ontzegt de rechter de tantes, nonkel, neven en nichten van Jurgen Conings de tweede opinie waar zij als bloedverwanten recht op hebben. De rechter heeft enkel aan de familie Conings toelating verleend om op een waardige manier afscheid te nemen van Jurgen, maar ook dat heeft begrafenisondernemer Maarten Stulens niet toegelaten. Na betekening van het gerechtelijk bevel heeft hij pas na aandringen een kist getoond en tot driemaal toe geweigerd te antwoorden wie er in de kist lag. Er is een proces-verbaal van vaststelling opgesteld door de gerechtsdeurwaarders, waarna Maarten Stulens uiteindelijk toch bereid was om het deksel van de kist te lichten op voorwaarde dat de familie na 10 minuten zou vertrekken en nooit meer zou terug komen, ook niet voor de laatste groet deze avond en de crematie morgen.

“Het resultaat is dat niemand van zijn bloedverwanten het stoffelijk overschot heeft kunnen identificeren”, zegt Meester Carine Knapen, advocaat van de familie. “De manier waarop de rechtstreekse familie hierin wordt tegengewerkt, tart alle verbeelding. De morele schade is enorm. Zij wensen eerherstel voor Jurgen en henzelf.”

Sinds afgelopen zondag vragen de bloedverwanten van Jurgen Conings onophoudelijk om het stoffelijk overschot van Jurgen te kunnen zien. De politie, het Parket, het gerecht, de begrafenisondernemer hebben dit geweigerd. De familie heeft niet kunnen rekenen op enige bijstand van de vriendin met wie Jurgen bij leven samenwoonde. Daar waar zij tot en met woensdag akkoord was dat de familie de stoffelijke resten van Jurgen zouden identificeren, heeft ook zij vandaag geweigerd dat de lijkzak nog zou geopend worden.

Meester Knapen: “De begrafenisondernemer heeft met alle mogelijke argumenten getracht de familie te ontmoedigen en zich naar hen en naar Jurgen toe zeer onrespectvol gedragen. In zijn woorden : ‘het is enkel nog een hoop zwarte smurrie’, ‘ de stank is niet te harden ‘ en andere hallucinante uitlatingen die alle verbeelding tarten. Toen zij ondanks deze argumenten afgelopen woensdag toch het stoffelijk overschot wilden zien, eiste de begrafenisondernemer 600€ omwille van de stankgeur die zou vrijkomen bij het openen van de lijkzak. Toen bleek dat de familie hiertoe bereid was, volgde er een reeks van navolgende telefonische oproepen van Maarten Stulens waarbij hij steeds agressiever en grover werd en de toegang tot zijn mortuarium weigerde tenzij de familie een gerechtelijk bevel kon voorleggen.

De familie stapte daarom naar de rechter om waardig afscheid te mogen nemen van Jurgen Conings en een tweede autopsie te eisen. “Bloedverwanten hebben recht op identificatie van de stoffelijke resten van hun familielid en op een tweede tegensprekelijke autopsie ”, stipuleert Meester Knapen.

Crematie zonder absolute zekerheid over identiteit

De familie trok vanmiddag met twee gerechtsdeurwaarders opnieuw naar de begrafenisondernemer. Hij weigerde om vrijwillig toegang te verschaffen en de kist te tonen. Het is pas na de betekening van het bevel dat de familie na veel discussie een kist getoond werd. Op de herhaalde vraag of in deze kist het stoffelijk overschot van Jurgen Conings zat, antwoordde hij niet. Dit werd door de gerechtsdeurwaarders geacteerd in een proces-verbaal van vaststelling. Onder de bedreiging van een strafklacht heeft Maarten Stulens uiteindelijk het deksel van de kist gelicht en kreeg de familie een grote witte zak, 2 meter lang, te zien. Hij heeft geen informatie verschaft over de inhoud van de zak die volgens de familie aanvoelde alsof er enkel lucht in zat. “ Dit kan bezwaarlijk beschouwd worden als een waardig afscheid, zeker niet wanneer men bekijkt wat er allemaal aan vooraf gegaan is “’ aldus Meester Knapen.

Door de weigering van de rechtbank, de begrafenisondernemer en thans ook de vriendin, zal het stoffelijk overschot morgen 26 juni 2021 worden gecremeerd zonder dat de bloedverwanten absolute zekerheid hebben dat het om Jurgen gaat. De rechten van de familie Conings zijn aanhoudend geschonden geworden. ‘De manier waarop de familie Conings behandeld wordt is een regelrechte schande en een blaam voor onze democratische rechtstaat ‘ besluit Meester Knapen.

De spreekwoordelijke stok is in het hoenderhok gesmeten

De vaststelling dat al hun rechten zijn ontzegd en zij stelselmatig tegengewerkt worden in hun gefundeerde eisen, sterkt de familie in de overtuiging dat veel van wat beweerd wordt niet in overeenstemming is met de werkelijkheid. Zij zullen zich beraden over de verdere stappen en geen enkele inspanning onbenut laten om de waarheid aan de oppervlakte te krijgen zodat Jurgen in ere kan worden hersteld.

Carine Knapen, advocaat

2. Oproep tot crowfunding van de familie Conings

Zondag 20 juni 2021 werd Jurgen – beweerdelijk – gevonden in het Dilserbos.
De politie of het Parket heeft ons hiervan niet in kennis gesteld.
Wij hebben het moeten vernemen via de media.
Wij zijn meteen ter plaatse gegaan en hebben geëist om het lijk van Jurgen te zien.
Dit is ons geweigerd door de politie.
Wij hebben hardop in de media gezegd dat wij Jurgen wilden zien.
Het parket heeft ons nooit uitgenodigd voor de identificatie van de stoffelijke resten.
Zij hebben ons na de autopsie zelfs niet laten weten dat het lichaam was getransporteerd naar uitvaartcentrum Papillon in Maasmechelen
en ook niet dat er was beslist in een crematie
Dat hebben we pas de dag nadien vernomen van Gwendy, de vriendin met wie Jurgen feitelijk samenwoonde
Gwendy was akkoord dat wij de identificatie zouden doen in het mortuarium
De begrafenisondernemer heeft de identificatie geweigerd
We mochten zelfs de kist en de lijkzak niet zien
Wij zijn naar de rechtbank gestapt met een verzoek tot verbod tot crematie op zaterdag 26 juni om ons toe te laten het lijk te identificeren en een tweede autopsie te kunnen laten uitvoeren
De rechtbank heeft onze vordering afgewezen omdat er al een autopsie heeft plaats gevonden en enkel een bevel gegeven aan Maarten Stulens om ons binnen te laten zodat wij op een waardige manier afscheid konden nemen van Jurgen
Wij zijn met twee Gerechtdeurwaarders naar het uitvaartcentrum gegaan;
Maarten Stulens heeft geweigerd om zich vrijwillig te schikken naar het bevel
we hebben de gerechtelijke beslissing moeten betekenen en dan nog wilde hij aanvankelijk niet de kist tonen
na discussies heeft hij ons uiteindelijk binnen gelaten in een lokaal waar een kist stond
wij hebben 3 x moeten vragen of Jurgen in de kist lag; hij heeft niet willen antwoorden
onze advocaat heeft gevraagd om het deksel van de kist te openen onder de bedreiging van een strafklacht
uiteindelijk is hij akkoord gegaan op voorwaarde dat we na 10 minuten zouden vertrekken en nooit meer zouden terug komen, ook niet voor de laatste groet deze avond en de crematie dienst; wij hadden geen andere keuze en hebben aanvaard
in de kist lag een grote witte gesloten zak, 2 meter lang,
wij hebben op die zak gedrukt en voelden van binnen enkel lucht
wij hebben nogmaals gevraagd wat er in de witte zak lag
Maarten Stulens heeft gezegd dat Jurgen in de zak ligt maar hij heeft al zoveel gelogen dat we hem niet meer geloven
Niemand van de familie heeft het lijk van Jurgen gezien hij is door niemand van de familie geïdentificeerd
De politie, het parket, het gerecht en de begrafenisondernemer ontzeggen ons het recht op identificatie van ons familielid
Zelfs Gwendy wil nu niet meer dat wij Jurgen nog zien.
Waarom ? Waarom mogen wij Jurgen niet meer zien ?
Morgen wordt Jurgen gecremeerd en zijn alle bewijzen opgebrand, er zal niets meer kunnen vastgesteld worden.
Wij zijn hier kapot van. Wij zijn de bloedverwanten van Jurgen maar toch worden ons alle rechten ontzegd.
Er klopt niets van heel dit verhaal. Wij zijn overtuigd dat Jurgen vermoord is.
Wij zullen niet rusten tot de onderste steen naar boven is gehaald, de waarheid aan het licht komt en Jurgen eerherstel krijgt.
Steun ons aub om de forensische onderzoeken en de procedures die nodig zijn te financieren.
CROWDFUNDING REKENING BE66 737 0556780 43
Deel massaal op alle social media (voor dat het verwijderd wordt )
Uit naam van de ganse familie Conings, van harte dank !
Debbie

image_pdfimage_print
Share

NVA is ook corrupt het Greet Valck dossier

Greet Valck, rechterhand Bart De Wever veroordeeld door Raad van State maar toch in Raad van Bestuur Stedelijk Onderwijs (2)

Omdat de waarheid nooit beperkt mag blijven tot één vindplaats. Dit is een THEO BYL-DOSSIER. h/t t’scheldt

Een Theo Byl-dossier is de juridische benaming voor een dossier van de academische onderzoeksinstelling uit Mechelen die genoemd werd naar filantroop Theo Byl die in de jaren 50 van de vorige eeuw fortuin maakte als nazi-jager op foute meningen en staatsgevaarlijke geloofsovertuigingen.

Wacht, het zou kunnen dat bovenstaande omschrijving een satirische overdrijving is.

Zonder satirisch laagje is een Theo Byl-dossier een dossier dat onderzoeksrechter Theo Byl uit Mechelen liet in beslag nemen op 22 april 2021 in één van de kantoren van ‘tScheldt. Theo Byl was zogenaamd op zoek naar bewijzen van ‘elektronische belaging’ van politica en woordvoerster van de Open Vld Zelfa Madhloum door de schrijvelaars van ‘tScheldt. In zijn ijver en ter bevrediging van zijn onstilbare honger naar smeuïge dossiers nam Theo Byl ineens alle onderzoeksdossiers van ‘tScheldt mee die hij kon vinden.

Omdat er al mails gelekt zijn uit de inbeslaggenomen computers van ‘tScheldt naar Knack, besloot ‘tScheldt tot publicatie van alle inbeslaggenomen dossiers om aan te tonen dat ‘elektronische belaging van Zelfa Madhloum’ een doekje voor het bloeden is om een satirisch magazine monddood te maken.

Zo nam Theo tot grote verbazing van de ‘tScheldt redactie een lijvig dossier in beslag over Greet Valck, de rechterhand van Bart De Wever.  Greet Valck was in een vorig leven directrice van twee grote scholen in Antwerpen. Tientallen klachten over haar leiderschap kwamen rond de jaren 2010 toe bij de top van het Stedelijk Onderwijs. De klachten waren zo zwaarwichtig dat er een onderzoeksteam werd ingesteld dat meer dan 60 interviews organiseerde in de scholen en onder de slachtoffers. Het rapport over Greet Valck (exclusief te lezen voor abonnees van ‘tScheldt) was vernietigend. Er werden bewijzen gevonden van sociale intimidatie, scheldtirades, woede-uitbarstingen, bedreigingen, fraude, machtsmisbruik, en het ergste van al, het gebruik van seksualiteit om mannen te manipuleren om hogerop te komen. Wij vinden dit niet uit. Het staat allemaal letterlijk in het omstandige verslag van het Stedelijk Onderwijs, dat, alsof het een literair meesterwerk betreft dat thuishoort in de Vlaamse canon de toepasselijke titel meekreeg: “Verwoest Vertrouwen. Een Moreel Onderzoek”

Onderzoekers stelden vast dat Greet Valck niet alleen ongeschikt was als directrice maar ook ongeschikt was om te functioneren in het Stedelijk Onderwijs. Valck werd geschorst. Maar Valck zou Valck niet zijn als ze niet een aantal machtige mannen inschakelde om het dossier ondergesneeuwd te krijgen. Ze richtte haar aandacht vervolgens op de politiek. Vaardige vingers katapulteerden haar naar het kabinet van Liesbeth Homans en vervolgens naar het kabinet Bart De Wever. Daar werd ze…. ‘adviseur onderwijs’. Erger, ze mocht plaats nemen voor de N-VA in de Raad van Bestuur van…. het Stedelijk Onderwijs, hetzelfde onderwijs dat haar eerder schorste.

Vorige week publiceerde ‘tScheldt het eerste deel van de doofpotoperatie om documenten en rapporten over ontslag en schorsing van Greet Valck weggemoffeld te krijgen zodat ze kon plaats nemen in die Raad van Bestuur van het Stedelijk Onderwijs en de Plantin Hogeschool.

Groot was de toorn van Bart De Wever en zijn secondanten na de publicatie van het eerste artikel over zijn rechterhand Greet Valck in ‘tScheldt. De entourage van Bart De Wever liet overal weten dat het artikel in ‘tScheldt allemaal ‘leugens’ waren, ook al publiceerde ‘tScheldt het weggemoffelde rapport dat niets aan de verbeelding overliet.

Vandaag publiceren we een vervolgartikel over Greet Valck. Valck was niet alleen voorwerp van een omstandig rapport uit het Stedelijk Onderwijs. Wat nagenoeg niemand weet is dat Valck in dezelfde zaak veroordeeld werd door de Raad van State in 2017 waardoor haar schorsing behouden bleef. Het arrest werd, hoe kan het anders, door nieuwsgierig aagje Theo Byl in beslag genomen. Gelukkig had ‘tScheldt nog een kopie van het arrest in een kluis liggen.

**

Vandaag: Theo Byl-Dossier 3 (deel 2)

De GREET VALCK FILES

“Psychopaten”

“Psychopaten”, riep Bart De Wever woedend. “Psychopaten zijn het bij ‘tScheldt!”

Driftig gooide hij het uitgeprinte artikel naar het hoofd van de buste van Marnix van Sint-Aldegonde, ooit buitenburgemeester van Antwerpen tijdens het beleg en de val van Antwerpen.

In het kantoor van Bart De Wever stond zijn rechterhand Greet Valck. Eigenlijk stond ze niet, ze hing half over de rugleuning van de Georges Jacon stoel in verguld hout naast het bureau van De Wever. Huilend, één en al ellende. Het artikel dat De Wever zonet naar het hoofd van Marnix van Sint-Aldegonde had gegooid was vorige week verschenen op ‘tScheldt en openbaarde een onzalig geheim gehouden kantje over de directrice die Greet Valck ooit was geweest.

Mocht het een Zweeds TV-drama zijn dan dwarrelden nu de papieren van het geprinte artikel langzaam in het binnenvallende zonlicht naar beneden tot op de grond, als waren ze metaforen voor de krokodillentranen die langs Greet Valck haar ooit fel bezongen wangen naar beneden gleden.

Evenzo in het Zweeds drama zou Greet Valck zich losmaken van de neoklassieke stoel en zich zwijgend bukken om de papieren op te rapen. Bart De Wever zou haar in suède rok gehulde billen in een flits opmerken als een steekhoudend argument nooit een relatie te beginnen met Valck want dat bleek juist het zwaard van Damocles in de papieren die hij te lezen had gekregen.

In het ‘tScheldt-artikel werd uit de doeken gedaan hoe Greet Valck als directrice van een school in het Stedelijk Onderwijs onder andere haar seksualiteit had gebruikt om mannen in haar universum te sturen en te kneden om hogerop te komen. Het rapport over het functioneren van Greet Valck en een handvol leerkrachten rond haar was in de loop der jaren door Greet Valck professioneel begraven geweest, en had, als een afgehakt lidmaat, nooit meer gebruikt kunnen worden.

De geschiedenis werkt echter soms als fantoompijn. Vooral als de geschiedenis gevoed wordt door geknakte zielen, aangeschoten leerkrachten, vernederd personeel en afgewezen mannen door Greet Valck gedurende haar jaren als directrice van twee grote Antwerpse scholen.

“Hoe komen die psychopaten van ‘tScheldt in godsnaam aan dat rapport?”, brieste Bart De Wever…

Beteuterd stond Valck in zijn kantoor. Ze wist zich geen houding aan te nemen. Ze voelde zich vernederd, aangeschoten, geknakt en afgewezen, wellicht exact zoals vele van haar slachtoffers zich jaren voelden na gewerkt te hebben voor Greet Valck.

Op dat moment stoof Philippe Bijenarts, de kabinetschef van Bart De Wever binnen.

Hij knikte naar Greet Valck om te erkennen dat hij haar had gezien, maar hij had geen zin woorden te wisselen met de vrouw die hij als toxisch en verraderlijk was beginnen beschouwen sinds ze samen als satellieten rond Bart De Wever cirkelden.

“We hebben vernomen dat ‘tScheldt al erg lang het dossier over Mevrouw Valck had liggen”, hijgde de kabinetschef.

“Waarom komen ze er dan nu mee uit? Wie wil ons hier in de val lokken?” riep De Wever, “zit Egbert Lachaert hier achter? Of is het die schoenzool van een Bart Brinckman die die mannen van ‘tScheldt goed schijnt te kennen…?”

Verwilderd keek De Wever afwisselend naar Valck en Bijenarts.

Nog voor Bijenarts iets kon zeggen, ging de deur weer open en kwam Johan Verschanst, de woordvoerder van De Wever, al kloppend op de deur met dezelfde deur in huis gevallen.

“Bart, U gaat het niet geloven maar wat in dat artikel van ‘tScheldt stond blijkt waar te zijn…. die mannen van ‘tScheldt zijn begonnen alle dossiers die bij hen in beslag genomen zijn één voor één te publiceren. En blijkbaar is het dossier van Mevrouw Valck ook bij ‘tScheldt in beslag genomen….”

Bart De Wever ging kreunend achter zijn bureau zitten. Hij had vaagweg iets opgevangen over een inval bij ‘tScheldt, maar ‘tScheldt stond niet echt op zijn radar. Althans hij wilde niet dat het op zijn radar stond want satire was absoluut zijn ding niet. Maar de onthullingen van ‘tScheldt over Sihame El Kaouakibi hadden hem wel attent gemaakt op het medium. Bovendien hadden de onthullingen op ‘tScheldt geholpen sneller van het probleem El Kaouakibi af te raken dan hij initieel gevreesd had. Waar hij absoluut geen zin in had was een artikelenreeks zoals die over El Kaouakibi in ‘tScheldt maar dan over één van zijn nauwste medewerksters én vertrouwelinge, Greet Valck.

“Wie heeft die inval ook alweer gedaan?”, vroeg de Wever nadenkend.

“Onderzoeksrechter Theo Byl uit Mechelen”, zei Bijenarts snel die als hij kon scoren met zijn geheugen geen kans onbenut liet.

“Da’s een moeilijke, die zit in de vijver van Bart Somers….” dacht Bart De Wever luidop.

Hij draaide zich resoluut naar de drie figuren voor zijn bureau….

“Allé, hoe krijgen we dat opgelost?” kwam de Wever scherp uit de hoek.

“Er is een bijkomstigheidje, Bart”, zei Verschanst. “Zoals ik het begrijp hebben die mannen van ‘tScheldt nog een tweede dossier over Greet…”

“Psychopaten, zijn het”, siste De Wever tussen zijn tanden terwijl hij zenuwachtig aan de hoeken van enkele papieren op zijn bureau begon te frommelen…

“Greet, welk dossier hebben die gasten nog over U?” vroeg De Wever

Valck kon geen woord uitbrengen.

“Greet, ‘t is niet het moment om in een zoutpilaar te veranderen. Dat probleempje gaat zich niet vanzelf oplossen hé?” repliceerde De Wever harder dan hij bedoeld had.

“…. ik …. weet….. het… echt…. niet… Bart”, snikte Valck.

De Wever keek hen alle drie over zijn bril aan en zei gedecideerd: “Iedereen hier weet dat ik niemand van het team laat vallen, al mag de hemel op mijn hoofd donderen. Maar hoe komt het dat niemand mij heeft ingelicht dat Greet uit het Stedelijk Onderwijs is gezet geweest enkele jaren geleden? Waarna ik haar als een stom kieken vervolgens in de raad van bestuur van datzelfde Stedelijk Onderwijs heb geplaatst….Iemand?”

Er kwam geen geluid uit de monden van de drie rond het bureau van De Wever, maar ze dachten alle drie hetzelfde.

Bijenarts en Verschanst wisten maar al te goed hoe de aanwerving van Valck was gelopen. Nog nooit was er zoveel gelobbyd achter de schermen om Valck na haar schorsing in het onderwijs binnen te loodsen in het kabinet Homans. Valck had vervolgens haar zinnen gezet op een positie die échte macht opleverde, namelijk een positie in het kabinet De Wever. Valck had via via de juiste intel gehad om met één welgemikte torpedo Apache uit het subsidienetwerk van Homans te schieten. Dat was Bart opgevallen en veel waard geweest. Dus zorgde hij ervoor dat de getalenteerde schoonheid naar zijn kabinet verhuisde. Zonder dat hij haar kende had hij al gedaan wat zij in haar hoofd had. Een bewijs van haar intellect, maar ook haar zwakte. Hoe Valck mannen om haar vingers wond stond uitgebreid beschreven in het rapport dat het Stedelijk Onderwijs over haar gemaakt had, en op basis waarvan zij niet alleen geschorst was, maar ook gevraagd was het Stedelijk Onderwijs te verlaten.

Greet Valck had vervolgens al haar charmes en verstand, waarover ze beide in riante hoeveelheden beschikte, in de weegschaal gelegd om zich te profileren als onderwijsdeskundige. Dat ze buiten gegooid was in het Stedelijk Onderwijs was een goed bewaard geheim want de rapporten die tot haar schorsing hadden geleid waren met fluwelen handschoenen en betekenisvolle blikken in de diepste kelders van het onderwijs begraven geweest. Mocht Valck gekund hebben, ze zou iedereen die weet had van het vernietigende rapport over haar door stadhuis-snipers hebben laten uitschakelen, minstens colloqueren.

**

Eerste artikel en rapport over Greet Valck vind je HIER

**

“Kennen we iemand bij ‘tScheldt?”, onderbrak De Wever de gedachten van de drie voor hem.

“Volgens de geruchten zou er iemand van ons in de haven met die mannen meeschrijven….” dacht Bijenarts luidop.

“Wie?”, vroeg De Wever?

“Geen idee, moet ik checken, Bart”, zei Bijenarts

“Zoek dat uit, ik wil zo snel mogelijk van dat gezeik af….” antwoordde De Wever eerder verveeld, want het volgende probleem diende zich al aan in zijn hoofd…. Met een simpel handgebaar wuifde hij de drie naar buiten.

Greet Valck bleef nog even staan alsof ze het uitwuifgebaar niet had gezien.

Verschanst kwam op zijn stappen terug, pakte Valck zacht bij de schouder en leidde haar verdwaasd naar buiten.

In de koele gang tussen de kantoren van De Wever en Verschanst hield Verschanst Valck staande.

“Greet, het is niet aan mij om te zeggen wat je moet doen, maar dat gedoe met ‘tScheldt schaadt wel de partij, en Bart in het bijzonder. Je moet orde op zaken stellen!”, Verschanst zei het vaderlijk streng.

“Als je niet oppast word je de nieuwe Mia De Schamphelaere van ‘tScheldt”, ging hij ernstig verder.

“Heu….?” bracht Valck ternauwernood uit.

“Wel, in ‘tScheldt is er de vorige maanden een hele reeks satirische artikels over Mia De Schamphelaere van de CD&V verschenen. Dat was vooral grappig en pijnlijk. Maar het schaadde de CD&V niet want Mia telt niet meer mee. In jouw geval is dat wel even anders…” somber staarde Verschanst door het met lood bezette glazen raam dat uitziet op de binnenkoer.

Moeizaam en met nauwelijks hoorbare stem bracht Valck uit….. “Bart gaat mij ontslaan…”

“Maar nee gij”, zei Verschanst direct, “hij heeft zelfs Nabila niet ontslagen, en die had heel wat meer op haar kerfstok dan jij…”

Plots kwam Bijenarts terug de gang ingelopen…

“Ha, goed dat ik jullie zie…. ” Hij keek Valck recht in de ogen. In een flits dacht hij aan het grapje dat enkele weken geleden de ronde deed waarbij een magazijnier van de stadsdiensten de ogen van Valck had beschreven als ‘zaadvragend’. De ogen waarin hij nu keek waren echter peilloos, vaag en ontredderd. “Ik heb misschien een oplossing” Hij keek snel om zich heen om er zich van te vergewissen dat er niemand anders in de gang aanwezig was.

“‘tScheldt is vorige week veroordeeld door een Marokkaan. Die Marokkaan had blijkbaar Filip Dewinter op de Amerikalei aangevallen. ‘tScheldt had gevonden dat die Marokkaan al veroordeeld was voor zedenfeiten en 5 jaar gevangenis had gekregen voor het in de val lokken van jonge jongens. Een rechter heeft vorige vrijdag ‘tScheldt éénzijdig veroordeeld dat artikel offline te halen. Indien ze dat artikel lieten staan moesten ze 5000 euro dwangsom per dag betalen…”

Valck en Verschanst keken Bijenarts vragend aan.

“Die rechter is één van ons”, fluisterde Bijenarts. “Het is Zilverkom!” Bijenarts knipoogde veelbetekenend naar Verschanst.

Bijenarts boog voorover naar Valck tot zijn lippen bijna haar oor raakten. De subtiele geur van La Vie est Belle van Lancôme gemengd met de weeë ziltigheid van het zweet van een wenende vrouw bereikte zijn neus. “Ik zie Zilverkom straks in de geheime bar van ‘tFornuis”, fluisterde Bijenarts. “He owes us. Als die idioten van ‘tScheldt nog één artikel over jouw of Bart plaatsen hebben ze het vlaggen. Ik was dat varkentje wel.”

Er deed zich een kentering voor in de peilloze vage diepte in de ogen van Valck.

Bijenarts zou gezworen hebben dat ze plots zaadvragend werden.

**

Het arrest

Op 22 april 2021 organiseerde onderzoeksrechter Theo Byl drie huiszoekingen, inbeslagnames en een arrestatie bij ‘tScheldt. Drogreden was ‘elektronische belaging van Zelfa Madhloum‘, woordvoerster van de Open Vld met een Fatma Taspinar syndroom.  Het Fatma Taspinar syndroom werd nog niet zo lang geleden ontdekt. Het syndroom houdt in dat zowel Taspinar als Madhloum zich continu achtergesteld voelen in het racistische Vlaanderen. Beide dames kunnen niet genoeg gezegd hebben hoe moeilijk het wel niet is in Vlaanderen om een topfunctie te bekomen omdat zij menen er anders uit te zien dan de Vlamingen. Hun geweeklaag doen ze vanuit… hun respectieve topfuncties!

Maar het ging hier niet over het Fatma Taspinar syndroom. Het ging over Greet Valck, en de syndromen die zij veroorzaakt bij de mensen die dagelijks met haar werken en leven.

Het eerste rapport over Greet Valck, adviseur en intimus van Bart De Wever, dateert van 2011. In dat rapport brengen 4 onderzoekers feiten samen over het handelen van ‘directrice’ Greet Valck nadat de top van het Stedelijk Onderwijs een reeks klachten over Greet Valck ontving.

Het Stedelijk Onderwijs wenste op basis van het rapport Greet Valck te ontslaan. Maar iedereen kent het onderwijs ondertussen. Het is makkelijker voor Elon Musk een Tesla de ruimte in te schieten dan een directrice te ontslaan in het onderwijs in Vlaanderen. Dus werd Valck geschorst in afwachting van haar eventuele ontslag.

In ons eerder artikel schreven we al dat Valck de bui zag hangen en zelfs bereid was van seksuele appetijt te veranderen (meer daarover in een volgend artikel) om haar ontslag af te wenden . Ze wond een diplomaat rond haar vingers die haar hielp niet te verdrinken in het moeras dat ze voor zichzelf geschapen had. Hij hielp haar ook aan een nieuwe baan in het kabinet Homans. Ondertussen organiseerde Valck een immens juridisch steekspel om noch ontslagen noch geschorst te worden.

De procedureslagen duurden tot in 2017. Uiteindelijk was het de Raad van State die zich moest uitspreken in een oerwoud van jarenlang juridisch getouwtrek.

Schorsing

Valck verscheen niet helemaal ongeschonden aan het gevecht dat zou leiden tot een uitspraak van de Raad van State. Ze had wegens gelijkaardige feiten al een blaam opgelopen als directrice van de Burchtse Weel. Een blaam die later ‘doorgehaald’ werd.

Nog later, als directrice van SIBSO Begijnenvest liep het echter helemaal uit de hand en startte een jarenlang gevecht om niet ontslagen en niet geschorst te worden na het opduiken van weer een resem zwaarwichtige klachten.

Op 27 mei 2013 viel de eerste beslissing in het nadeel van Greet Valck. Het directiecomité van het autonoom gemeentebedrijf Stedelijk Onderwijs Antwerpen legde haar een tuchtsanctie op met als doel haar een ‘terugzetting in rang’ op te leggen, met andere woorden het afnemen van haar ‘directeurschap’.

Op 21 juni 2013 ging Valck hiertegen in beroep.

Op 28 augustus 2013 besliste de kamer van beroep om de tuchtbeslissing van 27 mei 2013 te vernietigen. In plaats van haar een ‘terugzetting in rang’ op te leggen, legde de kamer van beroep haar 1 jaar schorsing op.

Valck stelde daarop een annulatieberoep in bij de Raad van State.

Op 5 februari 2014 kwam de kamer van beroep terug bij elkaar en besliste ze de tuchtbeslissing van 28 augustus 2013 in te trekken. Vervolgens vernietigde ze de tuchtbeslissing van 27 mei 2013 (terugzetting in rang) en legde ze Valck een tuchtsanctie op van 1 jaar schorsing.

Voor wie het allemaal teveel wordt…. we zeiden het al…. er zijn heel veel mensen met teveel tijd en geld in deze wereld om advocaten allerlei constructies te doen bedenken, herdenken en terug bedenken.

Maar het is nog niet gedaan.

Valck ging bij de Raad van State in beroep tegen de beslissing van 5 februari 2014.

Op 4 juli 2017 oordeelde de Raad van State. Zij vernietigde de beslissing van de kamer van beroep van 5 februari 2014. Hierdoor viel het hele spel terug op de beslissing van 28 augustus 2013 en werd Valck de facto veroordeeld tot een jaar schorsing.

Vragen

Vraag is nu hoe het kan dat een geschorste en veroordeelde directrice in het Stedelijk Onderwijs zomaar door de N-VA kan geplaatst worden in de Raad van Bestuur van…. het Stedelijk Onderwijs.

Hoeveel andere leden van de Raad van Bestuur van het Stedelijk Onderwijs en de Plantin Hogeschool slepen een veroordeling mee door de Raad van State? Niet wegens het stelen van Chokotoffs uit de kast van de directeur, maar wegens onaanvaardbaar gedrag én handelingen binnen het Stedelijk Onderwijs?

Hoe kan het onderwijs, het belangrijkste exportproduct van Vlaanderen, het best gediend zijn van de diensten van een lid van de N-VA waarvan rapporten stellen dat zij best NIET MEER in dat onderwijs functioneert?

Waarom verwondert het ons niet dat de kwaliteit van het onderwijs jaar na jaar dramatisch daalt als het onderwijs gebruikt wordt voor politieke recuperatie en carrièreplanning zoals in het geval van Greet Valck?

En laatste vraag…. Waarom houdt Bart De Wever de hand boven het hoofd van Greet Valck?

**

ARREST

Abonnees van ‘tScheldt kunnen het volledige ARREST hier lezen.

Klik HIER voor de PDF-versie

**

BEELDMATERIAAL

Vlnr: Albert Liliane De Wever, Stijn Op De Rooster, Greet Valck, Bart De Wever, Johan Verschanst, Philippe Bijenarts

*

Arrest blz 1

*

Arrest blz 30

*

Arrest blz 31

*

Arrest blz 41 – beslissing Raad van State

*

Greet Valck geeft speech

**

Lees ook het eerste artikel in de Greet Valck-files:

Atoombomdossier over rechterhand Bart De Wever in beslag genomen (1)

image_pdfimage_print
Share