Islam voor vrijdenkers. (6)

Laten we ter illustratie van de islamitische dialectiek (betekenis: door het gebruik van tegenstellingen de waarheid trachten te achterhalen), het dragen van een hoofddoek (hijab & nikab, om van de chador en boerka nog te zwijgen) als voorbeeld nemen.moslimminnie

Hoe zit dat nu? Moeten de vrouwen hun hoofdhaar bedekken of moeten ze dat niet? Van zulke onbenullige vragen wordt gretig gebruik gemaakt om de suprematie van de islamitische ideologie te visualiseren. Hoe meer in vodden gewikkelde vrouwenhoofden er op ons territorium rond lopen hoe zichtbaarder de islamitische aanwezigheid wordt. Dat is evident. Lees verder

image_pdfimage_print
FacebookTwitterGoogle+Share

Islam voor vrijdenkers. (5)

We herhalen: deze titel is een contradictie want islam laat het vrije denken helemaal niet toe. Over weinig onderwerpen wordt bij het begin van het derde millennium zo massaal gelogen en bedrogen als over de aard van islam en haar geschiedenis. De redenen die hier voor staan als oorzaak voor de gevolgen, vindt men in de vorige afleveringen van deze bijdragen.screenshot_1213

Naast de koran is de Soenna, dat zijn de woorden en daden van Mohammed, de tweede en belangrijkste bron van de enige echte islamitische doctrine en van de islamitische rechtsleer en rechtspraak: de sharia.

Lees verder

image_pdfimage_print
FacebookTwitterGoogle+Share

Islamofobie gemeengoed?

Over de hoogmoedige naïviteit van brave katholieken

En dat heeft met hun betrekkelijk bevoorrechte positie te maken, die tot hoogmoed geleid heeft.  Zij menen het zich te kunnen veroorloven, hun verklaarde vijand als belichaming van de multiculturele idealen op een voetstuk te zetten.

In hun koloniaal wereldbeeld zijn die moslims als ja-knikkende spaarnegertjes zonder eigen agenda. Zij kunnen dienen als projectiescherm voor de goedheid van onze ‘christenen voor het multiculturalisme’, zonder dat zij zelf ooit iets betekenisvols zullen doen.

Dat de moslims echt wel meer willen dan dankbaar van de katholieke goedheid te profiteren, namelijk zelf de overheersende religie worden, schijnt binnen hun beperkte mentale horizon niet op te komen. ..

Lees verder >>>

image_pdfimage_print
FacebookTwitterGoogle+Share

Islam voor vrijdenkers. (4)

Even samenvatten.644403_810213575731857_7072595440234526437_n

De chronologie werd in de officiële koran uit de openbaringen van allah weg gecensureerd.

Waarom ? In hoofdzaak omwille van 2 redenen:

  1. Om te verbergen dat Allah zichzelf in zijn openbaringen flagrant tegensprak en de koran derhalve niets anders dan een verzinsel is, en Allah derhalve helemaal geen god is en zeker niet de enige god maar een fictie: een fantasme van een onderontwikkelde arabier.
  2. Om te verbergen dat de laatste profeet tijdens zijn leven enorm radicaliseerde en van een min of meer geesteszieke waanzinnige in Mekka uitgroeide tot een sadistische roofmoordenaar in Medina.

De overige 86 procent van de islamitische doctrine bestaat uit de woorden en het gewelddadig gedrag van het rolmodel voor alle, ik herhaal, alle moslims: Mohammed!

86 procent van de islamitische doctrine bestaat dus uit het voor moslims verplicht na te volgen gedrag van een roofmoordenaar, kindmisbruiker en slavenhandelaar. “Il faut le faire”, ne Spa?

Geen wonder dat er zowel door moslims als andere collaborerende aartsleugenaars  zo veel gelogen en bedrogen wordt over de islam. Islam is helemaal geen vredelievende godsdienst. Islam is een moordzuchtige en daarenboven oorlogszuchtige ideologie van slavenhalers en slavenhouders. Al de rest is gewoon gelogen! Lees verder

image_pdfimage_print
FacebookTwitterGoogle+Share

Democraat Hofer verliest vervalste presidentsverkiezingen in Oostenrijk.

Democraat Hofer verliest presidentsverkiezingen in Oostenrijk alleen dankzij doorzichtig bedrog en vervalsing door inbreng van oncontroleerbare stemmen.

Maar er is hoop: de linkse fascisten verliezen hiermee definitief het vertrouwen van het volk in Oostenrijk.

Geen enkele patriot wil daar nog weten van valse verraders. En die gaan dat weldra voelen!

Stamp dat rood-groen gespuis ook hier uit al de parlementen!

On september 11 2024 we will start to crush each and very islamic testikel on European soil.

Be prepared, and go home muslims!

Of anders belanden uw edele delen in onze “varkenskop”!

Uw rijk is ten einde. Hoepel op!

image_pdfimage_print
FacebookTwitterGoogle+Share

Islam voor vrijdenkers. (2)

Het wegtoveren van de chronologie uit de officiële compilatie van de openbaringen van Allah werd dus bevolen door de nieuwbakken islamitische machthebbers. Er waren hiervoor vanzelfsprekend logische en onderliggende redenen. Een van de belangrijkste werd gevormd door de vele contradicties in de openbaringen. Hoe kon men verklaren dat een almachtige god zichzelf meer en meer tegensprak naarmate de tijd in het leven van Mohammed vorderde?arab social media

Van een barmhartige alwijze en almachtige god die iets openbaart mag toch verwacht worden dat hij van zijn profeet en diens volgelingen het nodige respect eist om zijn openbaringen (eerst de eerste dan de tweede, de derde enz. tot als slot de 114° en laatste) chronologisch te laten rangschikken in de koran. Niet dus.

Een almachtige, alwetende en alwijze god zou zich per definitie niet mogen vergissen. En als hij dat om een of andere reden toch zou gedaan hebben zou men toch aannemen dat die almachtige niet te beschaamd is om dat ook toe te geven en te openbaren dat hij van idee of gedacht veranderd is. Niet zo met allah! Lees verder

image_pdfimage_print
FacebookTwitterGoogle+Share

Islam voor vrijdenkers. (1)

Deze titel is een contradictie want islam laat het vrije denken niet toe. Vrijheid staat overigens haaks op onderwerping wat islam in feite betekent.
Over weinig onderwerpen wordt bij het begin van het derde millennium zo massaal gelogen en bedrogen als over de aard van islam en haar geschiedenis. Granada Dit is te verklaren door het feit dat de Europese elite tot twee keer toe een knieval maakte voor de chantage van de olie-exporterende Arabieren. Een eerste keer in 1974 met de zogenaamde “resolutie van Straatsburg” als gevolg waarvan het wetenschappelijk en objectief geschiedenisonderwijs zo goed als afgeschaft en zelfs verboden werd.

Hierdoor kreeg in de navolgende decennia een sluipende censuur steeds meer vat op de opinievorming in de pers en de media waar islamofiele propaganda als politiek correct werd beschouwd en ook schaamteloos verspreid bij gebrek aan parate historische kennis.

Een knieval na 11 september 2001 gedaan door de valse verklaring van de zittende Amerikaanse president G.W. Bush dat “islam een godsdienst van de vrede” zou zijn en het islamofiele beleid van zijn opvolger, de negroïde moslim Barack Hussein Obama, resulteerden in 2008 tot de leugenachtige resolutie 1605 van het Europees parlement die de door afpersing en massamoord tot stand gebrachte privileges van de islam officieel bekrachtigde. Islam betekent onderwerping en dat gebeurde zonder het geringste mandaat van de soevereine volkeren van West-Europa.

Niettegenstaande de bronnen van de islam omstreden zijn geloven moslims dat de Koran de exacte woorden zijn van Allah, de enige ware god in het universum. In het begin van de zevende eeuw van onze tijdtelling kreeg een Arabier die in Mekka woonde een eerste openbaring van die god, nadien een tweede en een derde enz. tot en met de laatste. 114 in het totaal. Deze gebundelde openbaringen vormen de koran. De koran is volgens de moslims of mohammedanen compleet, perfect, eeuwig en universeel. Hij zou ook onbegrijpelijk zijn. Zo wil het de islamitische doctrine. Lees verder

image_pdfimage_print
FacebookTwitterGoogle+Share