Politiek correcte pers II Vervolg van “gekochte journalisten.”

Wil je zo door het leven gaan? Is dit het lot van je nageslacht?

De 18 beste tactieken voor de bevordering van journalist tot hoernalist

Hoernalisten zetten zich kritiekloos in voor een dagelijkse beeldvorming van een gesimuleerde politiek correcte werkelijkheid, een verhaal dat niet meer klopt, maar waarvan het systeem afhankelijk is. Dit gaat samen met het demoniseren en stigmatiseren van personen, processen en organen die hierop terecht kritiek uiten. Veelgebruikte tactieken van de hoernalistiek om dat te bewerkstelligen zijn:

1. Het negeren of doodzwijgen van feitelijke informatie, die van groot belang is voor onderzoek, rechtsgang of democratie.

2. Een redeloze kritiekloze loyauteit aan het gesimuleerde wenselijkheidsbeeld (het systeem en het politiek correcte verhaal dat dit systeem overeind houdt) waarbij in een paradox de realiteit zelf en met name de menselijke realiteit tot blinde vlek wordt gemaakt.

3. Het ontwijken van of het demoniseren tot complottheorie van onderzoeksjournalistiek (eigenlijk dus normale journalistiek) die contexten en verbanden blootlegt, terwijl men al lang weet dat de CIA de term complottheorie heeft geïntroduceerd om onderzoeksjournalistiek te vernietigen en kip-zonder-kop verslaggeving te stimuleren.

4. Het schenden van journalistieke codes om karaktermoord te plegen op burgers met waardevol nieuws, dat niet in de gesimuleerde werkelijkheid past.

5. Een buitengewoon eenzijdige selectie van nieuwsonderwerpen, die wordt gepapagaaid door “bekende kranten en nieuwswebsites die hetzelfde zeggen”.

6. Het gebruiken en doelbewust inburgeren van denigrerende krachttermen om open journalistiek onderzoek tegen te werken. Bekende voorbeelden zijn de term “antivaxxer” voor mensen, die gewoon een intelligente discussie willen over het vaccinatiebeleid en aluhoedje voor mensen die lijden door straling, ondersteund door een zee van wetenschappelijk bewijs.

7. Het doorgaans blind vertrouwen op, en in de media ventileren van, informatie afkomstig van de overheid en door de overheid erkende NGO’s en instituties.

8. Het volkomen verstoken zijn van enige vorm van cultuurfilosofische of laterale intelligentie of zelfs maar een rudimentair begrip van de overkoepelende neoliberale praktijk en de onderliggende tijdgeestkrachten, waarbinnen men zelf het beroep “passive aggressive” uitoefent op de automatische piloot.

9. Uitspraken doen zonder deze te verantwoorden, uit te leggen of context of bewijs te geven. Dit is iets dat politici leren in hun (media) training, maar ook bewust door de media wordt toegepast, vooral via headlines. Een uitspraak die je domweg – lees absolutistisch – als kreet neerzet krijgt een krachtige zwart-gat-achtige zuigkracht en macht. Iedereen die er bewust op let herkent dit mechanisme en de zeer krachtige effecten daarvan op de massa. Voorbeeld: “Tot het corona-vaccin er is, blijft de anderhalve meter-samenleving het nieuwe normaal”.

10. Alles wat afwijkt van het mainstream nieuws stigmatiseren als “nepnieuws”. Feiten spelen daarbij geen rol, want ook de “fact-checkers” waarbij universiteiten samenwerken met bijvoorbeeld Nu.nl of Facebook, kijken enkel maar of het nieuws past in de verplicht politiek correcte werkelijkheid.

11. Slim anticiperen op het feit dat slecht en negatief nieuws zich veel sneller verspreidt en meer bereik heeft dan positief nieuws.

12. Het klakkeloos accepteren van de meest extreme inconsistenties in de nieuwsgaring en berichtgeving en deze actief voeden, indien dit de gesimuleerde, politiek correcte werkelijkheid ten dienste staat.

13. Het bewust sterk onderbelichten of demoniseren van een gezond-verstand-oplossing ten opzichte van een politiek crimineel doel, zoals het amper aandacht schenken aan de meest succesvolle anti corona-kuren, gebaseerd op steeds bewezen topresultaten met hydrochloroquine en vitamine doseringen. Dit tegenover het opgeilen van de bevolking voor dwangvaccinatie en Big Brother-apps. Dat ook nog vlak na het WHO-schandaal van 2 en 3 december 2019 waarin, tijdens de Vaccin Safety Summit, naar voren kwam dat geen enkele official van de WHO ook maar enig idee heeft waar hij of zij het over heeft.

14. Het volledig aan de leiband lopen van de CIA. (Lees The Democrats en andere geheime diensten n.v.d.r.) Andreas von Bülow schreef in zijn 9/11 -kritische boek lm Namen des Staates dat van het budget van destijds 33 miljard dat de Amerikaanse regering uitgaf aan veiligheidsdiensten, maar liefst 95% werd besteed aan het opzettelijk binnensluizen van desinformatie in de massamedia. Ieder land dat de reet kust van de VS heeft een veiligheidsdienst die mee-resoneert met hun wensen.

15. Een buitensporig gebruik van Amerikaanse indoctrinatietermen uit de War on Terror periode. Bovenaan staan de termen “veiligheid”, “terrorist”, en “controle” Later zijn daar “nepnieuws/fake news”, “Rusland”, “Poetin en “de Russen” aan toegevoegd.

16. Een enorme inzet en steun van trollen en censuur via de sociale media. Hoernalistiek en overheid worden steeds afhankelijker van social media-trollen en -censuur. Facebook is zelfs tot een McCarty-achtige heksenjacht overgegaan op iedereen, die kritisch is over de WHO, of die kritiek nou komt van een topviroloog of niet; er werd 100 miljoen in gestoken.

17. Kritiek afwimpelen door te stellen een “genuanceerd beeld te willen schetsen van een onderwerp”. Wat de mainsteam aka hoernalistiek echter in de praktijk brengt als ze het over een genuanceerd beeld heeft, is juist weer alle onderzoeksjournalistieke potenties dooddrukken. Dit doet ze met behulp van berichtgeving die altijd compatibel is met het doodgewicht aan de politiek correcte berichtgeving die zich zo al jaren, aangaande het betreffende onderwerp, heeft opgehoopt en waarmee een deel van de bevolking is gehersenspoeld.

18. De applicatie op grote schaal van de nog steeds zeer succesvolle en scherpe inzichten van Adolf Hitler en Joseph Goebbels: “Vertel een leugen vaak genoeg, luid genoeg, en lang genoeg en het volk zal je gaan geloven.

“Het bevattingsvermogen van de grote massa is maar zeer beperkt, het begrip gering. De vergeetachtigheid is daarentegen groot. Deze feiten brengen mee dat iedere propaganda, die doeltreffend wil zijn, zich tot enkele, zeer weinig punten dient te beperken, om deze punten dan als leuzen overal en op alle manieren te benutten, tot men de zekerheid heeft, dat ook de laatste man en de laatste vrouw aan zo een leus, aan zo een idee de betekenis hecht, die men eraan gehecht wil zien.”

Kom in actie voor vrijheid nù!

Ontmasker en ontmantel de politiek correcte pers en -media!

h/t Benjamin Adamah www.deanderekrant.nl
Links – Fascistische Censuur op het Internet

Onze vriend Walter F. trachtte gisteren vruchteloos onderstaande reactie te plaatsen op het artikel “Politiek correcte pers I Vervolg van “gekochte journalisten.”

Telkens werd de reactie van Walter brutaal gecensureerd met de boodschap “Bad Gateway”. Ook de redactie van Nageltjes en zelfs de eigenaars botsten op deze misdadige praktijk: “Bad Gateway”!!

Misdadig omdat censuur en sabotage van de vrijheid van meningsuiting nu eenmaal misdadig is. Misdadig omdat hiermee het eigendomsrecht over deze blog flagrant werd geschonden. Misdadig omdat deze twee misdrijven een daadwerkelijke inbreuk vormen op respectievelijk artikel 19 en artikel 17 van de Universele verklaring van de rechten van de mens. Misdadig omdat hiermee schade werd aangericht en een reeks bepalingen uit het Belgisch recht met de voeten werden getreden.

Het lijdt geen twijfel dat Kanaal Z sinds enige tijd een waardeloze linkse prutzender is geworden. Maar zelfs daarover gaat het niet. Het gaat over de misdadige arrogantie van het journaille (de samentrekking van twee Franse woorden Canaille wat uitschot betekent, en Journal wat nieuws betekent) maar wat we vanaf nu steevast hoernalistiek en hoernalisten zullen noemen. De hoernalisten en hun acolieten durven zich nu zelfs censuur op een private blog veroorloven. Ze zijn geestelijk vervuild, arrogant en dictatoriaal. Het zijn linkse fascisten. Echt misdadig gespuis en vulgair uitschot.

Met onze verontschuldigingen voor onze woordspeling aan de lieve dames van libertijnse zeden, die tenminste het fatsoen hebben hygiënisch te zijn en hun klanten niet opzadelen met SOA’s zoals Kanaal Z dat doet met afgrijselijk schandalige leugens en lasterpraatjes.

Om voorgaande redenen zal deel 2 van “Politiek correcte pers Vervolg van gekochte journalisten.” pas morgen verschijnen. Opgelet, burgers en hoertjes, zet U alsdan comfortabel in uw zetel en maak uw bretellen en jarretellen los. Wat U zal lezen is ongelooflijk en uiterst belangrijk voor onze democratie en uw vrijheid.

Die hebben ingevolge de opzettelijk verwekte massahysterie omtrent het griepvirusje covid19 respectievelijk al enorm veel schade opgelopen of werden ons op dictatoriale manier gewoon afgenomen en ontzegd zonder de minste reden noch verantwoording. Morgen lezen en verspreiden dus.
Politiek correcte pers I Vervolg van “gekochte journalisten.”

“Op het internet vindt u veel berichten die niet waar zijn. Bekijk altijd of u de bron vertrouwt en of andere bekende kranten en nieuwswebsites hetzelfde zeggen.” – citaat uit: Amsterdam 04/2020 Speciale uitgave van gemeente Amsterdam

De informatieoorlog tussen main-stream-pers of presstitution (hoer-nalistiek), zoals Udo Ulfkotte dit verschijnsel omschreef, enerzijds en onafhankelijke journalistiek anderzijds, bevindt zich nu al ruim twintig jaar in een staat van oplopende heftigheid.

Tijdens de corona-hoax-crisis intensiveerden de hoernalistieke krachten de censuur tot bijna het niveau van Noord Korea. Terwijl Zweden blijft bewijzen dat de lockdowns die de wereldeconomie en de laatste spatjes democratie vernietigd hebben, krankzinnig en misdadig zijn, kunnen politici en de hoemalisten-media eigenlijk niet meer terugkomen van hun koers. De reden is episch gezichtsverlies en rampzalige schadeclaims.

Intussen staan de 5G masten klaar de zoveelste extra dosis ziek makende straling over ons lichaam, onze privésfeer en kinderen uit te storten voor onze veiligheid en zelfrijdende auto’s, die per stuk evenveel met bomen opgewekte stroom slurpen als 10 huishoudens. Voortgestuwd door de energie van omgehakte bomen.

De niet gekozen burgemeester Femke Haisema pronkt op de voorpagina van de eerste nazikrant, die ooit in Amsterdam verspreid is. Zelfs in de oorlogsjaren is dat niet gebeurd in de stad, die eeuwenlang een piek was van tolerantie, acceptatie van andersdenkenden, die een veilig toevlucht bood aan mensen die elders in Europa verdreven waren omwille van hun geloof of opvattingen. Amsterdam dat tot voor zeer kort nog steeds dat imago had van een vrije, menselijke stad, waar het Anne Frank-Huis dagelijks lange rijen toeristen uit de hele wereld trok, als symbool van iets dat nooit meer mag gebeuren. Amsterdam dat in de laatste publiekelijk uitgesproken wens van wijlen Burgemeester van der Laan een lieve stad zou moeten blijven.

Bill Gates is belangrijker dan de Amsterdamse ondernemer

De gemeente is als een kip zonder kop meegegaan in de giga hoax, opgezet door de WHO en Bill Gates. Deze laatste is met WHO-goedkeuring verantwoordelijk voor 496.000 definitief verlamde kinderen in India, veroorzaakt door massale polio-vaccinatie. Soortgelijke ellende speelde zich af in andere Derde Wereldlanden, waar ook tientallen kinderen na vaccinatie de dood vonden.

Dus natuurlijk geloof je, ondanks de grote successen van hydrochloroquine met een hoge dosis vitamine C, A, D, jodium en zink, kritiekloos dat alleen een vaccin ons kan redden. Natuurlijk wachten we netjes op die droomspuit van kindermoordenaar en vrouwensterilisator Bill Gates en de digitale tatoeage, die ervoor moet gaan zorgen dat we straks de Anne Franks van de toekomst worden!

Vanzelfsprekend jaag je als gemeente de economie aan gort. Ik bedoel, wat weten politici van het echte werk en de risico’s van het ondernemer zijn, van 70 uur zwoegen in de week? Van hoe je Amsterdam die geweldige stad maakt die het tot voor kort nog was? Want deze hele stad is door die ondernemers gemaakt en wordt door ondernemers warm en bruisend gehouden. Zij zijn het die de toeristen aantrekken en de toeristenbelasting betalen die de gemeente zo sikkeneurig mist nu. De salarissen en wachtgelden van politici lopen geen risico.

Hoernalistiek als neoliberaal fundament

Hoernalistiek is het fundament geworden van een grote wereldomvattende, politiek vergiftigende psychose, die we kennen als het neoliberalisme; een zwart gat, dat met het toverwoord lockdown nu de laatste 10% democratie en gezond verstand, die er nog over was, aan het verzwelgen is.

Ik heb in dit stuk geen ruimte om het neoliberalisme uitgebreid te omschrijven, dus ik beperk me even tot een bondig citaat van Robert W. Mc Cheney

In plaats van burgers produceert het consumenten. In plaats van gemeenschappen, produceert het winkelcentra. Het netto resultaat is een in ministukjes opgedeelde samenleving van ontkoppelde individuen die zich gedemoraliseerd en sociaal machteloos voelen.

De hele coronacrisis-orkestratie heeft ons (nog zelfstandig denkende, kritische burgers) laten zien dat dit zich “sociaal machteloos voelen”, onder druk van opgelegde paniek en angstkwekerij, bij veel burgers meteen doorslaat in slaafse gehoorzaamheid aan de opgelegde onredelijkheid. Zelfs bij winkels kom je dingen tegen die alleen nog maar als massapsychotisch zijn te definiëren. Bijvoorbeeld een winkelmandje dat drie keer per dag wordt schoongemaakt verplichten voor mensen die maar één artikel kopen om “verspreiding van het virus” tegen te gaan. En als je daar terecht over opmerkt: “maar zo maak je de kans op besmetting toch juist veel groter?” dan krijg je dezelfde blikken toegeworpen als die van de dorpelingen, die een vrouw tot heks hadden gemaakt, door haar een wortel als neus op te plakken, in Monty Python’s Holy Grail. Toen kon je er nog om lachen. Nu is het creepy.

Hoe definieer je nu precies het begrip hoernalistiek?

Wel dat is vrij eenvoudig: hoernalistiek is domweg alles wat als “nieuws” wordt gepresenteerd en de toets van de Code van Bordeaux niet kan doorstaan. Check de Code van Bordeaux eens op Wikipedia en zie hoe krankzinnig ver Femke Halsema’s “bekende kranten en nieuwswebsites die hetzelfde zeggen” zijn afgedreven van elke vorm van ethische, intelligente en daarmee betrouwbare journalistiek. En dat soort echte journalistiek is nu juist de kransslagader van elke vitale democratie en iedere vorm van inhoudelijke menselijke vooruitgang!

Hoe kan de burger, kiezer, belastingbetaler in godsnaam politieke keuzes maken en democratisch mee beslissen, als de informatie, die deze krijgt voorgeschoteld en waaruit hij of zij de ideeën over de maatschappij vormt, leugenachtig is, manipulerend, gesponsord door bedrijven met aandeelhoudersverplichtingen of gedeformeerd door fake-science en hogere politiek?! Hoernalistiek is de reden dat we voor spek en bonen meedoen in een fake-democratie en ook de reden dat zoveel mensen niet meer stemmen. Zij herkennen dit mechanisme al jaren.

h/t Benjamin Adamah www.deanderekrant.nl

Wordt vervolgd !
Gekochte Journalisten

‘Men kan de slechte intenties van journalisten makkelijk ontmaskeren. Neem alleen al Thilo Sarrazin als voorbeeld. 70 procent van de Duitsers is het eens met Sarrazin. Gemeten naar zijn populariteitscijfers is Thilo Sarrazin dus een soort volksheld.

In onze media is hij voornamelijk het tegenovergestelde — de verpersoonlijking van een “schurk”. En alleen omdat hij durft te zeggen wat de meerderheid denkt.

Die Tageszeitung noemt Sarrazin een “demagoog”, en zo ook de Kölner Stadt-Anzeiger. Deutschlandradio bestempelt hem tot “rechtse populist”. En de journaliste Mely Kiyak karakteriseert Sarrazin, wiens rechter gezichtshelft gedeeltelijk is verlamd, als een “lispelende, stotterende, trekkende karikatuur”.

Een man die openlijk uitspreekt wat de meerderheid denkt, wordt in onze media dus als een “lispelende, stotterende, trekkende karikatuur” afgemaakt. Kan dat nog?’

Uit dit boek: ISBN 9/8-94-92161-08-6

Wordt vervolgd met de artikels: Politiek correcte pers!” Analytisch en ronduit verbijsterend.
COVID-19 wordt door EU-regeringen gebruikt als instrument voor angst en terreur

Angst is om ons heen, hysterie verspreidt door de massamedia (MSM) zoals de NOS. (VRT en VTM Red.) Gezond verstand is off. Massahysterie is het nieuwe normaal. Een virus wordt gebruikt om het leven van mensen te beheersen. COVID-19 is, naar blijkt, het middel om de bevolking te onderdrukken.

Ik geef in dit artikel geen mening over of er überhaupt een virus is, of over het ontstaan, of over het gevaar ervan, of over of het zo gevaarlijk is als ze zeggen, of over waar het vandaan komt, of over of het door een ongeluk uit een laboratorium is ontsnapt, of over of het een biowapen is, of een echt virus. Ik zie alleen dat het angst heeft veroorzaakt en al in sommige EU-landen terreur onder de bevolking heelt gebracht.

Afgelopen Pasen 2020 in de EU: waar de regeringen van de lidstaten ons verboden hadden onze geliefden te zien. waar die ons nog steeds verbieden te reizen, waar de meesten van ons hun inkomen verliezen omdat ze ons verbieden te werken, waar ze ons ons inkomen wegnemen, zonder echte goede compensatie, waar de wereldeconomie instort. Waar ze ons vertellen dat ze willen wachten tot er een vaccinatie is van Bill Gates en zijn sponsors, de Rockefellers, sponsors van de John Hopkins University. Ze beheersen ons leven, het leven van onze kinderen. Als er een virus is, kunnen we ouderen en zieken beschermen. Maar er worden hele landen en mensen vernietigd. Ik lachte in het verleden om complotdenkers, maar in het nieuwe normaal zoals ze het in de politiek noemen, is veel ervan nu realiteit. Het is 1984 geworden en we hebben niets gedaan om het te sloppen. Misschien was het te overweldigend? Misschien ging het te snel om te kunnen nadenken? Nu hebben we daar alle tijd voor, nu we opgesloten zijn.

EU-verklaring

De EU en daarmee ook de Nederlandse regering discrimineren. Zij zijn in overtreding volgens de wet, want laten ouderen en zieken aan hun lol over. In sommige verpleeghuizen wordt het eten onder de deur doorgeschoven. Je kunt mensen niet verbieden hun oude moeders en vaders te zien of zelfs maar een begrafenis voor hen te houden. Het verbieden van afscheid nemen van je moeder of vader ervaar ik echt als crimineel. Ursula Von der Leyen, hoofd van de EU, verwacht ook dat: “ouderen in verzorgingshuizen niet mogen worden bezocht zolang er geen vaccin is”. Ik weet dat dat moeilijk is, maar het gaat om mensenlevens” “We moeten gedisciplineerd zijn en erg geduldig” “We zullen maanden met het virus moeten leven, waarschijnlijk tot volgend jaar” volgens haar recente verklaring. Er zullen veel ouderen en zieken sterven zonder afscheid te nemen van hun geliefden. Hoe wreed! Ze dicteert ook dat we geen reis of vakantie mogen boeken, wat betekent dat we moeten wachten op vaccinaties en gedwongen zullen worden ingeënt. Ook dat is een schending van de mensen- en vrijheidsrechten. Dit ondanks het feit dat vele wetenschappers zeggen dat jongere mensen niet massaal dood gaan aan het COVID-19 virus. Werd ons niet tien of twintig jaar geleden verteld dat de beste manier om immuun te worden is om het verkoudheids- of

griepvirus te krijgen, zodat we een beter en sterker immuunsysteem krijgen? Dat wordt allemaal vergeten. Volgens de EU (gedomineerd door Duitsland en Frankrijk) zal ons leven na COVID-19 nooit meer hetzelfde zijn. Hoe beangstigend! China is gedeeltelijk weer terug naar hun normaal, dus wat zou de reden zijn mensen tot zelfmoord te drijven of door de politie of door drones op ze te laten jagen alsof het halve criminelen zijn? Dat lijkt niet meer om een virus te gaan, maar om macht.

Het nieuwe normaal

Klaar voor de anderhalve-meter-samenleving? “We zullen op zoek moeten gaan naar het nieuwe normaal in de anderhalve meter samenleving” verklaarde premier Maik Rutte van Nederland. Deze, het hoofd van de EU en Bundes President Steinmeier van Duitsland, waren, onafhankelijk van elkaar, op hetzelfde tijdstip op de desbetreffende nationale tv-stations. “We zitten nog steeds midden in de corona-crisis, hoewel hel aantal nieuwe sterfgevallen en geregistreerde infecties afneemt”. “We kunnen ons een normale zomer uit ons hoofd zetten, want de maatregelen blijven ook na 28 april van kracht zeiden ze in de meeste EU-landen op hetzelfde tijdstip op TV.

Dit houdt in dat we tot minstens september worden opgesloten. Gedeeltelijk of helemaal. Totdat er een vaccinatie is. Is dat democratie? Dit zijn de tekenen van een totalitaire staat die de levens van mensen van geboorte tot de dood wil beheersen. Waar ze zelfs onze dood onder controle hebben, beslissen over uitvaarten van onszelf en van dierbaren. Het zijn uitspraken die niet gedaan zouden moeten worden in zogenaamde “democratische” landen. De retoriek is een Orwelliaanse boodschap aan de “vrije” burgers van Europa. We hebben onze vrijheid opgegeven voor een virus, waarvan nog niet bewezen is dat hij dodelijker is dan alle andere virussen waar we de afgelopen decennia mee te maken hebben gehad.

H/t Sonja van den Ende www.deanderekrant.nl
Obese Maggie liegt 10 x meer dan ze dik is !

BEWIJS: regering vernietigde 57,5 miljoen prima mondmaskers om plaats te maken voor asielzoekers Hans De GrootComments

Als het de leugenachtigheid van Belgische ministers betreft is het moeilijk om niet in overdrijving te vervallen. Vandaar dat wij de alledaagse praktijk van de hoernalisten in de leugenpers voor een keer ook toepassen omdat het toepasselijk is. Minister (van volksgezondheid!) Maggie De Block slaagde er in een strategische voorraad van mondmaskers te laten vernietigen. Een dikker en groter bewijs van totale onbekwaamheid is niet in te denken!

Epidemieën vormen al langer een dodelijke bedreiging, en dat mondmaskers daarbij héél belangrijk zijn weet iedereen – behalve communistische nepvirologen.  Dus werd ook in België al in 2009 een grote voorraad mondmaskers aangelegd: in de legerkazerne “Belgrade” in Namen werden maar liefst 57,5 miljoen chirurgische maskers opgeslagen.

Van 2015 tot 2018 werden die mondmaskers, in een daad van criminele nalatigheid, door de Belgische regering vernietigd.  Waarom?  ‘Ze waren in slechte staat’, loog minister De Block (Open VLD) in het parlement.  Maar nu is daar het BEWIJS:  een foto van de stock voor de vernietiging.  Ze lagen droog en goed ingepakt opgeslagen in een stevige, droge hangar. De mondmaskers waren verpakt in kartonnen dozen en daarna nogmaals in plastiek. Ze waren gestapeld op houten paletten en bewaard in een afgesloten en droog gebouw.  Er was dus geen enkele reden om ze te vernietigen.

Het militaire domein heeft een andere functie gekregen: sinds oktober 2015 is het Rode Kruis begonnen met het huisvesten van asielzoekers in deze gebouwen.  En daarom besliste het ministerie van Volksgezondheid om de resterende mondmaskers tussen 2015 en 2018 allemaal te vernietigen. De conclusie van Kamerlid Filip Dewinter (VB), die de foto’s naar buiten bracht, is dan ook hard: ‘De bewering van De Block, dat de chirurgische maskers vernietigd werden omdat ze in vochtige en ongunstige omstandigheden opgeslagen waren, is een leugen. Dat de mondmaskers uiteindelijk vernietigd werden heeft alles te maken met het feit dat de stock plaats diende te ruimen voor de opvang van asielzoekers.”

De stock chirurgische mondmaskers in Namen, voordat hij op bevel van de regering vernietigd werd.

De loodsen na de vernietiging van de mondmaskers: wel degelijk droog, waterdicht en goed afgesloten.

Dezelfde loods na inrichting door het Rode Kruis voor de opvang van nep-asielzoekers. Voor deze nepasielzoekers moest de bescherming van onze volksgezondheid wijken.

Opnieuw aanwijzingen dat miljoenen mondmaskers moesten wijken voor asielzoekers Geplaatst op 30 april 2020 door E.J. Bron (Door: Pieter Van Berkel)

De Belgische minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Maggie De Block (Open Vld) beweerde steeds dat 57,5 miljoen chirurgische mondmaskers vernietigd werden omdat deze zich in een slechte staat bevonden. Uit een verslag dat Filip Dewinter (Vlaams Belang) wist te bemachtigen, blijkt echter het tegendeel. Opnieuw zijn er sterke aanwijzingen dat de maskers vernietigd werden om plaats te maken voor asielzoekers.

Begin april suggereerde adjudant Marc Caekebeke – verantwoordelijk voor de opslag in de kazerne Belgrade in Namen – dat miljoenen chirurgische mondmaskers ten onrechte vernietigd werden om plaats te maken voor asielzoekers. Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Maggie De Block (Open Vld) beweerde echter steeds dat de bewuste maskers zich in slechte staat bevonden en dus vernietigd moesten worden. Op andere momenten weigerde ze op parlementaire vragen over de kwestie in te gaan.

h/t Lieve
De échte artsen (dokters, doctoressen) hebben het door!

Onze politiekers en regeringen zijn schuldig aan indoctrinatie, bedrog, bedrieglijk toebrengen van massale economische schade, en fascistische massa-manipulatie plus hersenspoeling. Door het bewust opwekken van een zinloze massa-hysterie, in hun voordeel!

De échte smeerlappen zijn eindelijk ontmaskerd! Geen virussen maar politiekers!
Stop de lockdown en straf de schuldige politiekers!
De Definitieve afrekening

Het interesseert ons niet meer welk allochtoon gespuis onze grootsteden terroriseert. Wij weten het. Het interesseert ons niet meer welke idiote verklaring onze ‘Belgische” politiekers durven te formuleren om hun totale onbekwaamheid te verbergen. We weten het. Het interesseert ons niet meer hoeveel doden zijn geteld ingevolge de bewust en misdadig georganiseerde covid-19 massa hysterie. We weten het. Maar wat we vooral weten, machtswellustige dictators in spe, is dat we met jullie politiek gespuis gaan afrekenen bij de volgende verkiezingen.
Nu de rook om ons hoofd is verdwenen …

Nu de rook om ons hoofd is verdwenen, de kunstmatig opgewekte massahysterie omtrent Covid-19 is verstomd, en de bewust geschapen collectieve psychose daaromtrent tot stilstand is gekomen en het kunstmatig opgetrokken rookgordijn om niet klaar te zien is weggeblazen, wordt er één ding duidelijk: we werden en worden nog steeds massaal bedrogen en voorgelogen.

Onze obese minister van volksgezondheid Maggy was totaal onbekwaam om een strategische minimum hoeveelheid mondmaskers voor kwetsbare mensen en medisch personeel in voorraad te hebben in het geval van een epidemie. Om buitenlandse allochtone en criminele mohammedaanse kansparels een dak boven hun hoofd te geven. Ronduit misdadig!

Alles wat ons werd voorgespiegeld was massaal verspreide PROPAGANDA van de leugenpers en de regeringszenders. Een reductio at Hitlerum is hier heus wel op zijn plaats. Dankzij een bewust geschapen massahysterie slaagde Hitler er in om een hele Duitse volk te overtuigen dat de Joden de schuld waren van alles. We kennen het historisch bewezen vervolg. Wat was de bedoeling van onze “leiders? Een test van onze naïviteit? Een test van onze weerloosheid? Een test van onze imbeciliteit?

Nog even meegeven. 99 % procent van de bevolking komt in aanraking met het virus. 80% hiervan blijkt immuun of bouwt bliksemsnel een natuurlijke immuniteit op.

Van de overige 20% die besmet werden verwerft 80% immuniteit zonder symptomen te vertonen. Dat is 16 %. De overige 4 procent moet behandeld en/of verzorgd worden. 80% van deze 4 % geneest zonder al te veel poespas na effe uitzieken.

Blijft de 0,8 procent van de bevolking (91.808 personen) (0,1 % =11467) die wel problemen had en voor wie het virus een levensbedreigende complicatie oplevert. Het ziet er naar uit dat 10 procent van deze mensen (= 9.180) zullen sterven. Vandaag tellen we helaas tussen de 6500 en de 7000 doden met de complicatie van covid19, dat geven we graag toe. Om eerlijk en duidelijk te zijn, overlijdens aan de onderliggende kwaal of ziekte en niet aan Covid19. Het tegengestelde is niet bewezen en zal dat waarschijnlijk ook nooit kunnen worden.

Onze veel te vele regeringen waren totaal onbekwaam om de situatie wat betreft volksgezondheid het hoofd te bieden. Wij droegen bij aan een fantoom veiligheid. Wij betaalden voor helemaal niets en werden desalniettemin opgezadeld met boetes voor door de (r)overheid ongewenste verplaatsingen en samenscholingen met drie personen!

Begrijpe wie kan, maar het is een keihard feit! België stinkt! Afschaffen nu het nog kan! België = Covid-19. Een bedrieglijke en besmettelijke ziekte. Weg met de media-terreur in stand gehouden met belastinggeld.

Als dit zogenaamde dodelijke corona-virus helemaal niet zo dodelijk is als door met name de staatsmedia wordt beweerd; als de zogenaamde case fatalityrate op 0,1% ligt en daarmee vergelijkbaar is met een reguliere jaarlijkse griepgolf; als zelfs in 2003 tijdens de SARS-epidemie met een case fatalityrate van 10% er geen waanzin lockdowns plaatsvonden, waarom is er dan nu een wereldwijde bangmakerij zoals nooit tevoren? Wat is politiek gezien het verschil tussen toen en nu?

Zie hier een paar punten: De man die overal tweestrijd tussen mensen bracht, denk aan Black Lives Matter, de Groene waanzin, strijd tussen en over seksen eindigend in heksenjachten als Me Too en larie-discussies over gender neutrale toiletten, en last but not least de man die bewust vele oorlogen heeft gebracht, denk aan Libië, waardoor we nu in Europa met ongekende stromen immigranten uit Afrika zitten opgezadeld, was in 2003 nog niet, als soort nieuwe ‘uncle Tom van Soros’,  president van Amerika geweest.

Ook had deze man dus hierdoor nog niet een nieuwe Koude Oorlog tussen Rusland en het Westen weten te veroorzaken, omdat hij de klokkenluider Snowden niet van Poetin uitgeleverd kreeg. Een nieuwe Koude Oorlog waar hij zijn uiterste best voor heeft gedaan, en nog steeds doet met en voor zijn club miljardairs, om deze uiteindelijk in een warme oorlog om te zetten, want oorlog is big business.

Verder hadden door al die ‘linkse’ politici als Obama ‘linkse’ terreurgroeperingen als de fascistische Antifa nog niet in volheid de macht en de zegeningen van de politiek gekregen om de maatschappij te terroriseren zoals vandaag gebeurt, getuige bijvoorbeeld terreur inzake kritiek op de islam, kritiek op de genocide op blanken die wordt voorbereid, de milieuwaanzin die het milieu meer kwaad dan goed doen. En ook hadden de miljardair ‘filantropen’ als Soros en Gates nog niet die macht die zij door en na het destructieve Obama – hun uncle Tom dus – tijdperk hebben gekregen.

En als klap op de vuurpijl was ook de verschrikkelijke en misdadigster en meeloper Merkel, die de geschiedenisboeken zal ingaan als de gesel van Duitsland, de initiator van de Derde Wereldoorlog en daarmee genocide op blank Europa, nog geen bondskanselier. Dat werd deze minkukel uit de DDR pas in 2005, waarna zij met de vernietiging van Duitsland en Europa kon starten. Dus deze op machtsovername op wereldniveau gerichte ellende is als tientallen jaren ook in het geniep aan de gang en de plannen hiervoor zijn en worden gemaakt door de vele krankzinnige machiavellistische architecten bij de VN, waar het Huis van Saoedi meer en meer de scepter zwaait. We zullen er nog veel van zien, horen en  helaas ondergaan!

Nu het hoogtepunt van de coronapandemie voorbij lijkt, of althans het hoogtepunt van de eerste golf, wordt het op politiek vlak stilaan ‘business as usual’ in de Wetstraat. De partijen die de regering Wilmès vanuit de oppositie steunden, willen er niets meer mee te maken hebben. Ondertussen leunen PVDA en zeker Vlaams Belang achterover. Hun electoraal bedje lijkt gespreid. Iedereen volgt opnieuw de eigen politieke agenda.

Niemand van de politici durft het kleffe “tous ensemble” of “samen sterk” nog in de mond nemen. Of het moeten quasi afgeserveerde politici als uittredend Open Vld-voorzitter Gwendolyn Rutten zijn. De geest van eenheid om de coronacrisis aan te pakken is weg. De ene partij na de andere haalt de handen weg van de regering-Wilmès I. De ploeg is het symbool van onbekwaamheid en ‘malgoverno’ en voedt de antipolitiek. Een paar ministers, zoals Koen Geens (CD&V) en Philippe De Backer (Open Vld), proberen er tevergeefs wat schwung in te krijgen. De Backer door te stellen dat men nu niet moet klagen over wat er allemaal misloopt, maar moet proberen de problemen op te lossen. Het overtuigt niet. De uitspraken van Koen Geens over volksvlijt die moet zorgen voor een thuisnijverheid van mondmaskers zijn pijnlijk. Wie de term thuisnijverheid hoort, moet denken aan het arme Vlaanderen van de 19de eeuw, toen landbouwersgezinnen binnenskamers een bijverdienste hadden als wevers en naaiers. Om niet in armoede te vervallen.

De politieke partijen denken enkel aan zichzelf en aan hun overleven. De partijvoorzitters volgen dan ook een eigen agenda. Voor steeds meer politieke formaties betekent dit: blijf weg van de regering-Wilmès of je wordt bij de volgende verkiezingen meegesleept in een electorale draaikolk. De kiesdrempel is voor tal van traditionele Vlaamse partijen dan geen onmogelijkheid meer. De sp.a van Conner Rousseau heeft zich nooit goed gevoeld in de steun vanuit de oppositie voor de regering-Wilmès. Het lijkt er bijna op dat Rousseau en Bart De Wever als eersten het front vormden en een signaal gaven dat het eind juni gedaan moet zijn met de volmachten en dat een verlenging van deze politieke blanco cheque er niet inzit.

Opnieuw lopende zaken

Ook de groenen lopen plots niet meer warm voor een verlenging van de volmachten. Nochtans zagen Ecolo-Groen deze constellatie als een opstap naar een Vivaldi-coalitie na de zomer. Niet dus. Paars-groen met CD&V is even dood als paars-geel. Misschien probeert men bij de groenen nog wat enthousiasme los te weken door Ecolo-kopstuk Zakia Khatabbi toch naar het Grondwettelijk Hof te sturen.

Cruciaal was het standpunt van PS-voorzitter Paul Magnette. Hij maakte duidelijk dat het straks opnieuw ‘business as usual’ is in de Wetstraat. Een verlenging van de volmachten komt er niet en desnoods wordt voor of na de zomer een vertrouwensstemming gevraagd. Uiteraard krijgt de restregering-Wilmès geen meerderheid en dus gaan we terug naar lopende zaken. Verkiezingen lijken in post-coronatijden en te midden van een economische crisis geen optie.

De lopende zaken kunnen dan nog maanden en jaren duren. Vooral MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez ziet dat zitten. Hij bevindt zich in een zeer comfortabele positie. Zijn partij levert een overtal aan ministers die de Franstalige tv-studio’s kunnen platlopen en zo aan populariteit winnen. Zijn politieke agenda beperkt zich daartoe. Dat is ook de reden waarom een Paul Magnette steeds zenuwachtiger wordt van zijn MR-collega.

PVDA-vedette Marc Van Ranst

Ondertussen zitten de meer radicale partijen in een zetel. De PVDA voorop. Door op 26 mei 2019 in Vlaanderen de kiesdrempel te halen, zetten de neocommunisten eindelijk een voet tussen de parlementaire deur. Gesteund door een zekere sympathie bij de Vlaamse media kunnen Peter Mertens en Co zich profileren als verantwoordelijke politici. En dezer dagen is daar – ook met de steun van de pers – nog een politieke vedette bijgekomen: viroloog Marc Van Ranst. De man die het online 1 Meifeest een PDVA-feest zou opfleuren, vervelt meer en meer van medisch expert tot politicus. Alles wat Van Ranst zegt, dient een eigen politiek programma. De drama’s in de woonzorgcentra waren een gevolg van de besparingen in de gezondheidszorg, verzekerde hij. Dat Van Ranst goede of slechte punten geeft aan de beslissingen van de Nationale Veiligheidsraad lijkt ook ingegeven door zijn PVDA-connectie. Plots zouden de winkels een stuk later dan 11 mei open moeten. Wil men hier economische chaos creëren, een klimaat waarin radicaal-links goed gedijt?

Een Franstalige bonus voor Tom Van Grieken

Bij het Vlaams Belang is het dan weer een stuk rustiger. De partij beperkt haar aanvallen op het beleid tot de sociale media en de debatten in het federaal parlement. Tom Van Grieken lijkt te beseffen dat hij nu maar achterover moet leunen en electoraal slapend rijk wordt.

Vorige week kwam daar nog een onverwachtse bonus bij. Het Franstalige kwartaalblad Wilfried publiceerde over zes bladzijden een interview met de VB-voorzitter. Zeer lezenswaardig, ook en vooral omdat hiermee het cordon médiatique bezuiden de taalgrens werd doorbroken. VB’ers komen amper of niet in de Franstalige media. Afgezien van een kort interview met Filip Dewinter op een verkiezingsavond, moeten we al bijna teruggaan tot een radio-interview op RTBF met Karel Dillen, daags na 24 november 1991.

Van Grieken profileert zich in het Wilfried-interview als kopman van een beleidspartij die geduldig 2024 afwacht. Revolutionaire dingen worden er niet gezegd in het interview. Maar het zal voor de Franstalige lezer wel een schok zijn geweest dat Van Grieken wijst op de, ondanks onderliggende partijspanningen, hartelijke contacten tussen N-VA en VB-kiezers, militanten, leden, lokale verkozenen en kaders. “De N-VA, het Vlaams Belang en vroeger de Volksunie, dat is als een grote familie die uit elkaar is gevallen.”

Verspil geen goede crisis. Dat is de filosofie achter een reeks wetsvoorstellen en resoluties van de linkse partijen in België. Zo wil Ecolo-Groen niet-begeleide minderjarigen en oudere asielzoekers uit de Griekse kampen naar België brengen en wil PTB-PVDA een coronataks voor de rijken.

Ecolo-Groen

Op 20 april legden de groenen een voorstel van resolutie in de Kamer neer om de relocatie (hervestiging) naar België uit te voeren van een billijk deel van de 1.600 niet-begeleide minderjarigen die zich momenteel op de Griekse eilanden bevinden. Dit in het kader van het Europees actieplan met het oog op de aanname van dringende maatregelen om Griekenland te ondersteunen. Ecolo-Groen wil ook de relocatie naar België van een billijk deel van de oudere personen en andere personen die lijden aan een onderliggende aandoening die hen bijzonder kwetsbaar maakt voor Covid-19 en die zich momenteel in de Griekse kampen bevinden. Tegelijk pleiten ze voor een structurele Europese oplossing die toelaat om de onmenselijke en vernederende situatie te beëindigen die de migranten en vluchtelingen op de Griekse eilanden momenteel ondergaan. Aangezien België wereldkampioen is inzake coronadoden, is het argument voor ‘oudere personen en andere personen die lijden aan een onderliggende aandoening’ niet echt zinnig.

PTB-PVDA

Ook de communisten van PTB-PVDA profileren zich steeds sterker. Op donderdag 23 april was er nog een relletje in de plenaire zitting, aangezien een Kamerlid onterecht woorden in de mond legde van minister De Croo over een vrijwillige loonsvermindering van regeringsleden. Zeker is dat de extreem-linksen eerder een wetsvoorstel neergelegd hebben over een coronataks. Voor het jaar 2020 droomt PVDA-PTB van een eenmalige solidaire coronataks op multimiljonairs:

– op het vermogen van de gezinnen waarvan op zijn minst één lid rijksinwoner is geweest gedurende heel dat jaar, of gedurende een deel ervan;

– op het in België aanwezige vermogen van de gezinnen waarvan de leden geen rijksinwoners zijn. De belastingvoet is gelijk aan 5 procent op het gedeelte van het vermogen boven 3 miljoen euro.

Culturele sector

Een ander voorstel van PTB-PVDA betreft de culture sector. Ze willen de toegang tot het kunstenaarsstatuut beschermen en vergemakkelijken. De communisten willen ook de tijdelijke werkloosheid wegens overmacht uitbreiden tot al wie in de cultuursector werkt, zonder uitzondering en zolang de gezondheidscrisis duurt. Voor PTB-PVDA is er immers geld genoeg via die coronataks.

Besluit

Het is best cynisch dat (extreem-) linkse partijen zich willen profileren tijdens de coronacrisis, terwijl er elke dag tientallen burgers overlijden aan de gevolgen van dat nieuw coronavirus. Iets anders verwachten, zou uiteraard een beetje naïef zijn. En dat is het journaille misschien wel, maar de lezers van deze blog niet.

We zitten vast. Opgesloten. Geen bewegingsvrijheid. Gezonde mensen in quarantaine. Media en politie keren zich tegen ons. Wetenschappers spreken elkaar tegen. De overheid maakt ons bang, zaait paniek, creëert een sfeer van onbehaaglijkheid. Met opgeheven vingertje genieten ze van hun machtspositie. Een vaccin gaat er niet komen. Testen zijn onbetrouwbaar. De lockdown is schadelijker dan het virus zelf. Meer en meer mensen komen in opstand, behalve de bruikbare idioten, de angsthazen… Luister verder naar Jensen.