Condell over noodzaak tot onafhankelijkheid van de EU

Ondertiteling automatisch vertalen Nederlands

Het parlement moet proper gespoten worden. Onze vrijheid en democratie worden vernietigd door corrupte politici. Wij zijn beheerders van deze democratie, niet de eigenaars ervan. We hebben niet het recht om het te verzwakken voor toekomstige generaties, net zomin als we het recht hebben om hen vergiftigd water of lucht achter te laten. De Europese Unie is een model voor een antidemocratische wereldregering. Het doel van de EU is om de natiestaat te vernietigen en Europa te transformeren van een rijk en divers continent van soevereine naties naar een homogeen politiek blok geregeerd door een comité van ongekozen bureaucraten die denken dat zij het zijn die alles weten. En ze denken dat we zo volgzaam en dik zijn dat we er gewoon overheen rollen en het accepteren als ze ons blijven vertellen hoe verstandig het is. h/t Pat Condell

Op zijn eigen schitterende manier fileert Pat Condell de politieke kaste onbekwame en corrupte politiekers en formuleert waar het op 26 mei 2019 echt om gaat.

Het gaat om het behoud van onze onafhankelijkheid, om het behoud van onze vrijheid. Wie op 26 mei voor een corrupte Pro-EU-politieker (M/V) stemt tekent een doodsvonnis voor onze democratische samenleving. Zet de ondertiteling automatisch vertalen op Nederlands en bekijk en beluister deze video zo veel keren als U zelf wil. Hij is het méér dan waard om herhaaldelijk bekeken te worden.
Religie is nonsens

Ondertiteling automatisch vertalen Nederlands.

We moeten toch nog eens kunnen lachen. En zeggen dat er nog altijd idiote arcopar gedupeerden bestaan die voor Koen Geens en Wouter Beke zullen stemmen zelfs na de afschuwelijke moord op en de verkrachting van Julie Van Espen onder de verantwoordelijkheid van minister van justitie Geens handelend met de goedkeuring van Beke.
Interview met de rechter die de moordenaar van Julie Van Espen vrijliet

Ter inleiding: Op zaterdagavond 4 mei 2019 verdween de 23-jarige Julie Van Espen
uit ’s Gravenwezel bij Schilde. Ze was met de fiets op weg naar
vrienden op het Zuid in Antwerpen vanuit haar woonplaats. De politie,
die lering heeft getrokken uit onverkwikkelijke zaken als Dutroux, nam
de zaak onmiddellijk ernstig. Familie en vrienden begonnen een sterk
georganiseerde zoektocht. Met man en macht werd gezocht naar Julie. En
niet zonder resultaat. Camerabeelden brachten de politie op het spoor
van de zonderling Steve B. De adrenaline van de massale zoektocht maakte
plaats voor onmetelijke pijn toen de hallucinante waarheid naar boven
kwam. Julie was vermoord, haar lichaam gedumpt in het Albertkanaal. 

Heel Vlaanderen vernam toen vol afgrijzen dat de moordenaar niet aan zijn proefstuk toe was. 

De moordenaar van Julie Van Espen, Steve B, zat
tussen 2004 en 2008 vierenhalf jaar in de gevangenis voor een
verzameling van verschillende misdrijven zoals diefstal,
verkeersmisdrijven, heling én verkrachting. In 2016 was het weer zover.
Hij pleegde een nieuwe diefstal met geweld én verkrachting. Daarvoor zat
hij tweeënhalf maanden in voorarrest. De raadkamer verwees het dossier
door naar de correctionele rechtbank, en liet de man vrij onder
voorwaarden in afwachting van het proces. Op het proces, in 2017, werd
de man veroordeeld tot 4 jaar gevangenis. Door in beroep te gaan kon de
man vermijden terug naar de gevangenis te moeten gaan. Het Openbaar Ministerie vroeg aan de rechter om de man in de gevangenis te plaatsen tot het beroep zou voorkomen. De rechter weigerde. Het beroep heeft nog niet plaats gevonden, dus was de man nog vrij.

***

‘tScheldt: Dank voor dit unieke gesprek, Weledele. U stond er op dat dit gesprek geheel anoniem moest blijven, waarom?

De rechter: In tegenstelling tot wat iedereeen
denkt, is het niet een persoon die een vonnis velt, maar is het een
onzijdig neutraal lichaam dat een vonnis velt. Op het moment dat wij een
vonnis uitspreken zijn wij louter een instrument, een verlengenis van
Het Recht. Wij zouden dan ook het liefst hebben dat onze persoonlijke
naam niet meer onder een vonnis wordt weergegeven.

‘tScheldt: Het spijt ons Weledele dat wij dan een
beetje verward zijn. U heeft dan toch maar als ‘instrument’ een roofdier
losgelaten in de maatschappij, en dat terwijl U alle middelen had om
dit roofdier op te sluiten.

De rechter: U maakt hier twee denkfouten. Ten eerste
is vrijheidsberoving de ultieme straf. Daar kan een rechter niet licht
overgaan. In het geval dat U ons voorlegt (moordenaar Steve B uit
Antwerpen) was de keuze niet eens moeilijk. Het Openbaar Ministerie
vroeg de onmiddellijke aanhouding en dat hebben wij geweigerd. Deze arme
man had al eens viereneenhalf jaar in de gevangenis doorgebracht en nog
eens twee maanden in voorarrest. Hij was dus met andere woorden al
zwaar gestraft geweest. Bovendien was hij heel duidelijk in zijn
antwoorden toen wij hem vroegen of hij zich zou gedragen indien wij hem
zouden vrijlaten. Hij zei dat hij zich rigoureus aan de wet zou houden.
Ten tweede is iemand die in beroep gaat nog niet schuldig. Met andere
woorden, wij lieten een onschuldige vrij.

‘tScheldt: Geachte, sta ons toe toch enigszins
kritisch naar Uw beslissingen te kijken. Zo onschuldig was deze man toch
niet. Hij had al twee verkrachtingen op zijn naam staan.

De rechter: (onderbrekend) Nee toch niet,
hij had één verkrachting op zijn naam staan, waarvoor hij was
veroordeeld, en waarvoor hij zijn straf had uitgezeten. Met andere
woorden, over de eerste verkrachting heeft de samenleving de spons
geveegd. Die telt dus eigenlijk -strikt genomen- zelfs niet meer mee.
Wat de tweede verkrachting betreft was hij vooralsnog onschuldig, want
hij was in beroep gegaan tegen het vonnis.

‘tScheldt: Maar Weledele, het feit dat deze man in
beroep gaat doet toch niets af van het feit dat hij daadwerkelijk twee
verkrachtingen heeft begaan.

De rechter: Dat zegt U. Voor de Wet was deze man onschuldig aan de tweede verkrachting op het moment dat wij hem vrijlieten.

‘tScheldt: Nu U weet dat de man die U vrijliet deze
week een onschuldig meisje heeft vermoord, voelt U zich hiervoor niet
verantwoordelijk?

De rechter: Nee uiteraard niet. Wij hebben dat
meisje niet vermoord. Iedereen heeft een keuze in het leven. Wij hebben
ervoor gekozen een onschuldige vrij te laten. Deze onschuldige koos
ervoor om iemand te vermoorden. Net zoals dat meisje ervoor koos om
alleen met de fiets door een naargeestige wijk te willen fietsen langs
het Albertkanaal.

‘tScheldt: Excuseer Edelachtbare maar dat laatste kan U toch niet menen. U doet het voorkomen alsof Julie Van Espen schuldig is aan haar dood?

De rechter: Uiteraard klinkt dat hard en
onaangenaam. Maar het is wel zo. Iedereen maakt keuzes, ook zij heeft
een keuze gemaakt. Wij zeggen niet dat iedereen weet wat het gevolg is
van zijn of haar keuze, maar iedereen maakt keuzes. Had zij gekozen om
met de wagen naar Antwerpen te gaan was zij nu niet dood geweest. Hadden
wij ervoor gekozen om deze man in de gevangenis op te bergen had hij
wellicht niet dat meisje gedood. Opnieuw, iedereen maakt keuzes.

‘tScheldt: Weledelgestrenge, U begrijpt toch dat U
de laatste pilaar bent die onze samenleving dient te beschermen? Wij
mogen in Vlaanderen geen wapens dragen om onszelf te verdedigen omdat
wij ervan uitgaan dat U met de middelen die U ter beschikking heeft onze
samenleving beschermt?

De rechter: Opnieuw ziet U dit verkeerd. Het is
helemaal onze taak niet om de maatschappij te beschermen. Wij scheppen
in de eerste plaats orde.

‘tScheldt: Wij van onze kant vinden de moord op Julie, heu….niet zo’n proper voorbeeld van ‘orde’.

De rechter: Dat zijn Uw woorden, niet de onze.

‘tScheldt: In een postercampagne op de sociale media stelde CD&V vorige jaar dat: “Elke straf wordt uitgevoerd. Gedaan met straffeloosheid.” Getekend: Koen Geens, Minister van Justitite, en ook: “Wie
een gevangenisstraf krijgt zal ook effectief naar de gevangenis moeten
gaan. Koen Geens maakt hiermee een einde aan de straffeloosheid
#dewegvooruit”

De rechter: De CD&V is in de eerste plaats een politieke partij, die nu toevallig de Minister van Justitie
levert. Zij dingt naar Uw stem. Het is Uw keuze om hen te geloven of
niet. Als rechter zijn wij onafhankelijk. Wat ons betreft heeft de
Minister van Justitie gelijk en is er inderdaad geen sprake van
straffeloosheid in Vlaanderen.

‘tScheldt: In 2016 verkrachtte een man in Bonheiden
een 14-jarig meisje in het restaurant waar hij een vrijgezellenfeest
had. Hij kreeg uiteindelijk twee jaar met uitstel. Dat is volgens de
publieke opinie geen straf. Dat is eigenlijk zeggen dat verkrachting OK
is.

De rechter: Opnieuw dat zijn Uw woorden, niet de
onze. De rechter in die zaak zal allicht redenen hebben gehad om een
straf met uitstel uit te spreken. Wij verwijzen naar onze eerdere
stelling dat vrijheidsberoving slechts een aller-, allerlaatse vorm van
bestraffing is. Een gesprek met het slachtoffer, of enkele uren helpen
op een trauma-afdeling in een ziekenhuis zijn veel efficiënter dan
vrijheidsberoving. Trouwens het is niet zeker of dit 14-jarige meisje
geen aanleiding gaf om verkracht te worden.

‘tScheldt: (sprakeloos)… Zou het kunnen dat Uwe Doorluchtigheid meent dat Julie Van Espen zelf aanleiding gaf om verkracht en vermoord te worden?

De rechter: U legt ons  woorden in de mond die wij
niet gebezigd hebben. Wij waren niet aanwezig langs het Albertkanaal op
het moment dat zij voorbij fietste. Was zij frivool gekleed? Heeft zij
contact gehad met haar moordenaar? Dat is allemaal voorwerp van het
onderzoek. Het is belangrijk te weten dat meisjes niet zomaar verkracht
worden. Er is altijd een aanleiding, weze het bedoeld of onbedoeld.

‘tScheldt: (stilte)

‘tScheldt: Heeft U eventueel nog een laatste woord voor de familie en vrienden van Julie?

De rechter: Nee uiteraard niet, dat zou het komende
proces van haar moordenaar in het gedrang kunnen brengen. Daar kunnen
wij ons niet aan bezondigen.

***

Steun ‘tScheldt! omdat er soms niets anders meer op zit

***

Foto: De cynische advertentiecampagne van Koen Geens,
Minister van Justitie uit 2018. Moest “elke straf uitgevoerd worden”
zoals hij adverteerde, had de moordenaar van Julie Van Espen in de
gevangenis gezeten en had zij nog geleefd.

Vervolg: Dinsdag 7 mei 2019: De CD&V en haar communicatiebureau stoppen in allerijl de online campagne die Koen Geens
moet vooruitschuiven als de koene ridder die seksueel geweld strenger
aanpakt (zie onder). Met de Indische likes op de CD&V Facebook
pagina kon nog gelachen worden, met deze campagne tegen seksueel geweld
iets minder.

Het communciatiebureau uit Hasselt OnOff doet haar
naam eer aan. De campagne ter promotie van Koen Geens als strenge
bestraffer van seksueel geweld was nog niet ON of ze moest al OFF
geplaatst worden. Zoals de meeste reclameboodschappen van de CD&V
wordt er een stelling geponeerd die door de eigen ministers niet kon of
niet kan waargemaakt worden. In de inderhaast gestopte campagne wordt
verwezen naar de ‘Werken van Geens’, een allusie op de twaalf werken van
Herakles. In de Griekse mythologie was Herakles een halfgod. Het lijkt
aannemelijk dat Koen Geens en zijn reclamebureau OnOff
menen dat Geens eveneens een halfgod is als Minister van Justitie. We
zullen dat even checken bij Julie Van Espen. Oh, wacht, dat gaat niet
meer…

***

Voor alle duidelijkheid: Het “gesprek met de rechter die de moordenaar van Julie Van Espen vrijliet” is satire,
van de donkerste soort, getriggerd door een gebeurtenis die pijnlijk
duidelijk maakt hoe een bepaald soort politiek deze samenleving hoe
langer hoe meer in de steek laat.

Tags: Albertkanaal, Julie Van Espen, Koen Geens, Moord in Antwerpen
5 redenen om bang te zijn voor de EU

Eén beeld zegt meer dan 1000 woorden. Daarom delen ! Ondertiteling? Automatisch vertalen: Nederlands

Automatisch vertalen: Nederlandse ondertiteling !

1 De EU vertegenwoordigt de Europese waarden niet.

2 De EU accepteert geen weerstand.

3 De EU is een ideologische bubbel van mensen die alternatieve standpunten verwerpen.

4 De EU beschikt over een gigantisch budget om vals nieuws te fabriceren en de geschiedenis te herschrijven.

5 De topposities worden bij de EU bezet door gevaarlijke radicalen.

En om het met de woorden van Gerolf Annemans te zeggen: De EU heeft Europa ontvoerd en houdt Europa gegijzeld. Bovendien liegt de EU door het taalgebruik te manipuleren want de EU is Europa niet.

Om alles in een enkele zin samen te vatten: de EU is een clubje van ondemocratische oikofobe en islamofiele kleptocraten en door niemand verkozen oligarchen.

Neem dit mee als U op 26 mei uw stem uitbrengt!

h/t debatetheleft.com
Migratie in 24 gebroken beloftes

24 gebroken beloftes en gemiste kansen

Migratie in 24 gebroken beloftes. Dat is de titel van de nieuwe 54 pagina tellende brochure van Tom Van Grieken, waarmee de Vlaams Belang-voorzitter weerwerk biedt tegen het nieuwe boek van Theo Francken dat afgelopen week werd voorgesteld. Het werkstuk bevat een kroniek van gebroken beloftes en gemiste kansen, gaande van het uitblijven van de uitbreiding van de lijst van veilige landen, over de non-realisaties op het vlak van gezinshereniging en nationaliteitswetgeving tot de afwezigheid van een nieuw migratiewetboek.

Bij aanvang van deze bestuursperiode koesterden veel Vlamingen grote
verwachtingen. Een derde van de Vlaamse kiezers had gestemd voor een
partij die grootse veranderingen aankondigde, niet in het minst met
betrekking tot het immigratiebeleid. De belangrijkste verandering moest
de opmaak van een nieuw immigratiewetboek zijn dat opnieuw duidelijke
regels zou formuleren inzake immigratie en misbruik zou tegengaan. Het
kwam er echter nooit. Het enige boek dat Theo Francken de voorbije vijf
jaar schreef, kaderde in zijn eigen persoonlijke campagne.

In oktober 2015 beheerste de uitspraak van N-VA-partijvoorzitter Bart
De Wever dat ‘open grenzen en een open sociale zekerheid onverenigbaar
zijn’ dagenlang de pers. De N-VA kondigde een hele reeks wetgevende
initiatieven aan. We hebben er sindsdien niets meer van gehoord.

Het zijn maar twee van de vierentwintig voorbeelden van gebroken
beloftes en gemiste kansen met betrekking tot het immigratie- en
integratiebeleid van de afgelopen vijf jaar. Deze regering had alle
kansen om een fundamentele hervorming van het immigratiebeleid te
realiseren, maar heeft ze kansen niet gegrepen. Met als gevolg:
stijgende immigratiecijfers en een toenemende belasting van onze sociale
zekerheid.

Bekijk hier de begeleidende clip 

Wil je de brochure gratis aanvragen?
Ga naar: http://www.vlaamsbelang.org/migratiebrochure/
Wij willen deze EU weg!

Geachte heer/mevrouw,

Van 23 tot 26 mei zijn de Europese verkiezingen. Dit is onze enige
kans, eens in de vijf jaar, om directe invloed uit te oefenen op de
koers van de Europese Unie.

Maar zijn verkiezingen écht genoeg om de democratie te waarborgen?

Wij denken van niet. De democratische problemen van de EU zijn enorm.

De belangrijkste beslissingen – de inhoud van de EU-verdragen – worden
achter gesloten deuren genomen door de Europese staatshoofden. De
nationale parlementen kunnen hen niet controleren, omdat ze niet weten
wat er in het geheim gebeurt – en het Europees Parlement heeft geen
zeggenschap over de verdragen. Bedrijfslobbyisten en speciale belangen
vullen het democratisch vacuüm op en domineren de verzwakte stemmen van
burgers.

Dat moet veranderen!

Teken de petitie voor een democratische herlancering van de Europese Unie

Het gebrek aan democratie in de EU heeft het wantrouwen en de
vervreemding van de bevolking ten opzichte van ‘Brussel’ veroorzaakt.
Brexit en toenemende Euroscepsis over het hele continent zijn het
resultaat. Ze leren ons één ding: de EU kan het zich niet langer
veroorloven een elitair en technocratisch project te zijn. Zonder
democratische hervormingen zal de EU niet overleven.

Maar hoe deze hervormingen tot stand te brengen? De huidige Europese
leiders hebben laten zien dat ze niet bereid of in staat zijn om tot
échte democratie te komen. Wij denken dat burgers de hoofdrol moeten
spelen ​​- aan het begin en het einde van de politieke besluitvorming!

Daarom eisen we de organisatie van willekeurig geselecteerde
burgertoppen in alle EU-lidstaten en op EU-niveau. Zij werken
voorstellen uit hoe een echt democratisch Europa er uit moet zien. De
voorstellen moeten in wetgeving worden omgezet en de bevolking moet het
laatste woord erover hebben via referenda.

Eis dat burgers aan het begin en aan het einde van de besluitvorming staan

Europa staat op een kruispunt. De komende verkiezingen zullen
cruciaal zijn voor het bepalen van de koers voor de komende 5 jaar. Dat
is de reden waarom wij – een coalitie van politiek neutrale organisaties
voor democratische vernieuwing – in de aanloop naar deze verkiezingen
steun opbouwen voor een herstart van de Europese democratie. We vragen
EU-verkiezingskandidaten in heel Europa om steun voor ons plan te
beloven.
We vragen NGO’s om onze open brief te ondertekenen.
En we vragen u om onze petitie te ondertekenen:

Toon uw steun voor een echt democratisch Europa en teken

Democratie moet niet als een luxe worden beschouwd. Het is de voorwaarde voor al het andere: vrede, gerechtigheid en welvaart.
 
De toekomst van de EU hangt er van af!

Met vriendelijke groeten,
Meer Democratie België en haar internationale zusterorganisaties. 
Anuna De Wever, gepistoneerd, gestuurd en beschermd.

Als er één zwakke plek is in het klimaatgedoe van Anuna De Wever
is het uiteraard haar eigen ecologische voetafdruk, die vooral vanwege
de veelvuldige vlieg- en andere vakanties zo groot als die van een obese
aan epilepsie lijdende King Kong is. U kent allicht het lijstje
exotische bestemmingen waar ze als zestienjarige in 2018 zorgeloos naar
toe gevlogen is. Het meest opvallende daarin: New York. In een eens te meer beschimmeld Pano-Pleidooi, dit keer op Youtube
komt de mammie van Anuna (valt het u ook op dat die altijd opduikt als
‘frontvrouw’ wanneer Anujustnie De Wever onder vuur komt te liggen? En
dat Anuna braafkes zwijgt als mammie het woord afpakt?) verklaren dat
het om een “werkgerelateerd” bezoek ging, de dochter ging naar een conferentie over vrouwenrechten.…

Los van het feit dat het nogal bizar is dat een zestienjarige
‘werkgerelateerd” reist (werk = betaald worden voor een job), ging Blatt
gedreven door een nieuwsgierigheid die de Regimepers ontbreekt eens
kijken, …. en inderdaad! Van 12 tot 23 maart 2018 vond daar de Sixty-second session of the commission of the Status of Women
plaats. Een serieuze bedoening, waar Anuna dus vrolijk voor mocht
brossen (toen al, curieuze school die ze heeft), want de Paasvakantie
viel in april. Wat een zestienjarige humaniorastudente daar gaat doen is
een raadsel. Hoe dat in haar “werk” kadert eveneens. Wie naar het
programma en de toelatingsvoorwaarden kijkt begrijpt meteen dat dit een
hoogwaardig event is waar je niet zomaar binnen geraakt. Iemand heeft
dus behoorlijk geïnvesteerd om dit klaar te krijgen. Of Anuna daar iets
nuttigs gedaan heeft, op die conferentie waar het over
vrouwendiscriminatie in de Derde Wereld ging? Geen flauw idee. Heeft u
haar daar al ooit iets over horen vertellen?

Het wordt wel duidelijk dat er niet alleen ambitieuze voetbal-papa’s en –mama’s zijn die hun pupil omhoog trachten te stoten (‘komoan Kevin, takkelt ‘em’), doch eveneens schimmige figuren zoals mammie De Wever. “Zoude gij nie na New York gaan, da is kei-goe voor uwen cutricculum”. … En als dan een halfjaar later het Zweedse klimaatmörmel opduikt “zoude
gij da ook nie lancere, da is kei-populair, en nie zo moeilijk as het
vrauwethema, want da was niks voor a da ziene kik zo, da was oek
allemoal inetengels”
. En zo geschiedde. Ineens was Anuna geen
reislustig verwende feministe meer, doch een klimaatbewuste jongere die
Greta uit Zweden ging imiteren. Ze sprong in het gat in de markt. “Goegezien mammie! Merciekes. Nu ganekik carriere make se”.

Mammie De Wever is de omnipresente coach. Ze dirigeert en stuwt.
Helaas heeft ze – zoals iedereen, je moest Blatt zijn verzameling
sexboekskes eens zien – een zwakke plek. Het mens babbelt graag. Zo
stelde ze zelf op de Podcast van De Standaard niet
alleen dat ze op elke betoging mee aanwezig is doch ook dat ze “de
laatste drie maanden met niets anders bezig is”. Misschien kan ze eens
vertellen vanwaar haar inkomen dan komt…

Indien we over een kritische pers zouden beschikken, dan zou dit
aangekaart worden. Die pers hebben we niet, we hebben een Regimepers. En
daarom bestaat ’tScheldt. Men zegge het voort.

Nawoord: Aantal klimaatbetogers op donderdag 4 april: 500. Op 11 april: 900. Op 18 april: de “Grootouders voor het Klimaat” vormden de meerderheid. Die waren vanwege sclerose niet gaan skiën. 25 april: geen betoging meer…. Wel pakte Anuna de Wever het vliegtuig om op 19 april in Rome aanwezig te zijn op een klimaatmanifestatie. Geen paniek. Het was een zweefvliegtuig.

Blatt Leser

Prijskamp van ’tScheldt: zoek Anuna op deze foto van de Woman Conference 2018. Prijs: u wordt gratis door ons belachelijk gemaakt.

Opening van de sixty-second session of the Commission on the Status of Women georganizeerd in de General Assembly Hall van de United Nations Headquarters in New York op 12 maart 2018. Gewone Vlaamse kinderen die er naar toe willen gaan, komen er niet in of mogen gewoon niet omdat het event midden in het schooljaar valt. Anuna vliegt er naar toe voor ‘haar werk’ (volgens haar moeder en de VRT) en mag er even simpel binnen als gewone jongeren een Vlaamse beenhouwerij voor een broodje met gehakt van de chef.

h/t tscheldt
Kathedraal brandt feestvreugde voor moslims.

Voor de censuur van de islamofiele
roverheid weer toeslaat:

We hebben de tjeefse opinie van de
verraderlijke pastoor van Scherpenheuvel niet nodig om te weten hoe
de vork aan de steel zit. Inmiddels is het duidelijk dat er twee
brandhaarden waren in de Notre Dame en wat de overheid nog zal gaan
beweren brandstichting is een bewezen feit. De massaal vreugdevolle
reacties van de mohammedaanse kansparels liegen er niet om.

Brand Notre Dame leidde tot feestvreugde onder
moslims

H/t Peter-Vincent
Schuld
april 17, 2019

Vincent Schuld, Hoofdredacteur,
journalist en columnist van Facts Found, ging in discussie op een
terras in zijn woonplaats Javea

Als er één land is dat van oudsher de
grootste filosofen en denkers voort heeft gebracht, dan is het
Frankrijk wel. Frankrijk is terecht trots op haar rijk cultureel
erfgoed. Parijs, stad van architecten, schrijvers, kunstenaars en
denkers. het behoeft geen betoog dat de brand in de Notre Dame een
ramp betekent voor de Franse cultuur en de wereld van de beschaving.

Wat de oorzaak van de brand is, blijft
vooralsnog gissen. Was het omwille van de werken die werden
uitgevoerd? Was het een daad van terreur? Dat laatste lijkt niet aan
de orde. Brandstichting is uitgesloten zeggen de autoriteiten in
Parijs. Maar wat we niet mogen vergeten is dat de afgelopen maanden
in Frankrijk tientallen kerken ten prooi gevallen aan vernielingen en
vandalisme waarvan we de daders in islamitische hoek moeten zoeken.
Dat brandstichting of terreur in eerste instantie niet uitgesloten
kon worden is dan ook niet meer dan evident bezien in het licht van
het huidig dreigingsbeeld.

Maar niet ontkend kan worden dat er
onder een substantieel aantal (radicale???) moslims een bepaalde
“feestvreugde” heerste omwille van de brand in de kathedraal.
“Een straf van Allah” was te lezen op sociale mediaberichten van
Al-Jazeera.

Frankrijk dat in de afgelopen jaren bij
voortduring te maken had gruwelijk terrorisme heeft binnen haar
grenzen veel figuren die met het islamistisch gedachtegoed
sympathiseren en daar openlijk vooruit komen. Zo was op het
Twitter-account van een zekere Payzuri te lezen “une mosqueé a la
place de notr dame inch’allah”, hetgeen betekent een moskee op de
plaats van de Notre Dame als Allah het wil”. Een Tweet die
verzonden werd amper 40 minuten na het uitbreken van de brand met
direct 42 “vind-ik-leuks” en 444 retweets. Dit vertelt niet
alleen wat over het gedachtegoed van deze moslim aanhangers, maar het
is een absoluut bewijs dat de haat tegen de vrije westerse
samenleving vele malen groter is dan wordt bevroed.


Bron: Twitter

Hoe meer haat er is tegen onze vrije samenleving, tegen onze
oorspronkelijke cultuur, waarden, normen en vrijheden hoe meer
capaciteit we bij de politie, inlichtingen- en veiligheidsdiensten
nodig hebben om dit soort figuren te identificeren, te lokaliseren,
te isoleren en zo nodig te arresteren.

N.v.d.r. Ze gaan hun werk hebben! Lees ook met een massa
voorbeelden:
https://www.dagelijksestandaard.nl/2019/04/walgelijk-radicale-kansenparels-moeten-allemaal-hartelijk-lachen-om-verwoestende-brand-in-notre-dame/

Berichten
op Facebook die de Brand in de Notre Dame, Bron: Facebook

We hebben bij ongeregeldheden in en
vanuit de banlieus al met regelmaat gezien dat extreem geweld door
lieden uit deze middens niet wordt geschuwd. Maar Frankrijk heeft een
enorm politieapparaat dat snel en adquaat kan ingrijpen bij rellen
zoals deze veroorzaakt werd door raddraaiers die zich tussen de
“gilets jaunes” hadden gemend (gele hesjes). Maar helaas moet de
Franse politie het vaak stellen met verouderd en slecht materieel. De
nieuwe waterwerpers die door de CRS van de Police Nationale recent in
gebruik werden genomen doen aan de overige tekorten niets af.

Gesteld mag worden, dat, zoals
aanvankelijk door vele mensen hun hoofd ging, de brand in de Notre
Dame een daad van terreur was geweest, de rapen gaar waren. Het zou
niet alleen hebben geleid tot een overwinning van het Rassemblemant
Nationale (het vroege Front National) bij de komende Europese
verkiezingen maar ook tot een nieuwe “resistance” vanuit de
Franse samenleving. Over het algemeen zijn Fransen trots op hun
cultuur die ze terecht als hoogstaand beschouwen en die vooral
Nederlanders en Britten onterecht als “chauvinistisch”
bestempelen.

Hierbij dient aangetekend te worden dat
de snelheid waarmee “brandstichting” door de Parijse autoriteiten
werd uitgesloten naar mijn mening wel een heel erg vlotte conclusie
was.

Of de brand al dan niet is aangestoken,
al dan niet een daad van terreur is, waar het volgens de autoriteiten
niet naar uitziet is even niet relevant. De reacties uit islamitische
middens waarvan we hier boven nog twee pareltjes hebben die op
Facebook verschenen, laten zien  dat het slechts een kwestie van
een beperkte tijd is voor dat de al sinds decennia gaande clash
tussen de mondiale beschavingen en de islam ook in Europa in de
straten zal worden uitgevochten. Wie niet ziet en voelt dat dat er
maar heel weinig voor nodig is om de vlam in de pan te laten slaan is
stekeblind.

Lieden als de Nederlandse
socialistische Eurocommissaris Frans Timmermans, die een tijdje terug
doodleuk verkondigde dat de islam een onderdeel is van de Europese
geschiedenis, waarbij Timmermans even vergat te vertellen dat de
Moren en de Ottomanen louter middels bezetting en geweld Europa
hebben proberen binnen te dringen en voet aan de grond te krijgen,
hebben we zeker niet nodig. In de jaren 40 van de vorige eeuw hebben
we nog zo’n moordlustige bezettingsmacht gekend. Ja, bezetters
maken deel uit van de geschiedenis, maar als het aan mij ligt, maken
ze geen deel uit van de toekomst. Kosten wat het kost.
Waartoe de per definitie waanzinnige politieke correctheid kan leiden …

Nageltjesfans hebben toegang tot het manifest van Tarrant en kennen de inhoud ervan. In Nieuw zeeland zou die kennis kunnen leiden tot 10 jaar gevangenisstraf. Weten is daar blijkbaar strafbaar! Kan het nog waanzinniger? Kan het nog politiek correcter? Kan de reactie van de door zichzelf boven ons gestelde politiekers nog misdadiger?

Het bloedbad in Christchurch – waarbij tientallen onschuldigen in koelen bloede werden afgeslacht vanwege hun godsdienst, terwijl zij bijeenkwamen om te bidden – was een verachtelijke, onverdedigbare daad. De moordenaar, Brenton Tarrant, is een misdadiger. Het manifest dat hij achterliet om zijn daad te rechtvaardigen, is op geen enkele manier een rechtvaardiging.

De reacties die volgden werden gekenmerkt door legitieme verontwaardiging. Helaas werd de aanslag ook gebruikt om een zowel gevaarlijke als verraderlijke campagne op gang te brengen.

Tarrant omschreef zichzelf in zijn manifest als een “eco-fascist” en schreef dat hij de Britse nazi Oswald Mosley en het communistische regime van China bewonderde en dat hij conservatisme afwees. Hoewel de Amerikaanse president Donald J. Trump de moorden veroordeelde, werden de opmerkingen van de moordenaar gebruikt om hem aan te vallen.

Mogelijk omdat Tarrant tegen moslimimmigratie naar westerse landen was (voornamelijk, zo schreef hij, omdat het tot overbevolking
leidt), werden veel van degenen die zich zorgen maakten over
moslimimmigratie naar het Westen, of die kritiek uitten op het
islamitische geweld of antisemitisme, onmiddellijk beschuldigd van
gedeeltelijke of volledige verantwoordelijkheid voor het bloedbad –
zelfs de dochter van de Amerikaanse president Bill Clinton, Chelsea Clinton, overkwam dit.

Daarentegen verklaren veel moslims, wanneer extremistisch geweld in naam van de islam plaatsvindt, dat zij niet “collectief verantwoordelijk
kunnen worden gehouden voor de daden van hun mede-gelovigen, en dat het
onrechtvaardig en “islamofoob” is om te proberen dit te doen. Vaak
lijkt het er echter op dat leden van andere religies niet hetzelfde voordeel van de twijfel krijgen.

De Franse auteur Renaud Camus, bijvoorbeeld, die tien jaar geleden het concept van “de grote vervanging” creëerde, werd voorgesteld als in het bijzonder verantwoordelijk voor deze aanval; hij werd in de Franse media beschreven als een “medeplichtige aan de misdaad”.

Twee dagen voor het eerbetoon aan de slachtoffers en het uitzenden van de oproep tot gebed nodigde de premier van Nieuw-Zeeland, Jacinda Ardern, een imam uit om de Koranverzen van Surah al Baqarah te lezen voor de opening van een parlementaire zitting. Surah al Baqarah spreekt van “hen die gedood worden op weg van van Allah” en roept op tot een “grote straf” voor “degenen die niet geloven”. Verdienen Nieuw-Zeelanders echt een zware straf omdat een Australiër naar Nieuw-Zeeland kwam en een massamoord beging?

In plaats van de massamoordenaar de schuld te geven, gaf ‘Andern’ de schuld aan vuurwapens en zei vervolgens dat het manifest van Tarrant van websites verwijderd moest worden. Zij moedigde de sociale netwerken aan om berichten van Tarrant te verwijderen – een handeling die de mogelijkheid zou verhinderen om zijn motieven te ontdekken. Ardern voegde toe dat zij nooit de naam van Tarrant zou uitspreken en vroeg iedereen anders om het zelfde te doen. Zij droeg ook een islamitische sluier als teken van medeleven en solidariteit. En op vrijdag 21 maart werd de islamitische oproep tot gebed uitgezonden op radio en televisie in het hele land, met de woorden “Allahu Akbar” (“Allah is de grootste”), terwijl veel Nieuw-Zeelanders twee minuten stilte in acht namen.

Op 24 maart ging het “Hoofd Censor” van het land, David Shanks, nog een stap verder en beval alle Nieuw-Zeelanders die in het bezit van Tarrants manifest waren om het te vernietigen. Hij voegde eraan toe dat iedereen in Nieuw-Zeeland die met de tekst op zijn of haar computer werd betrapt, tot 10 jaar gevangenisstraf kon krijgen.

Is het ondertussen nog steeds mogelijk om te zeggen dat er een groot
verschil bestaat tussen het uiten van bezorgdheid over de
moslimimmigratie naar het Westen en het uitvoeren van een massamoord? Is
het nog steeds mogelijk om te zeggen dat er een enorm verschil
bestaat tussen het ter discussie stellen van de islam en het vermoorden
van moslims? Of dat de feiten hebben aangetoond dat moslimimmigratie
naar het Westen gevolgen kan hebben? Of dat de islam geen vredesreligie is? Of dat miljoenen moslimvrouwen in de moslimwereld zich misschien onderdrukt voelen door de verplichting om een hijab te dragen?

Kan men nog steeds zeggen dat wapens niet zichzelf afvuren, maar dat
het instrumenten zijn die mensen niet alleen gebruiken om misdaden te
plegen, maar ook om zichzelf te verdedigen? Of dat het wissen
van geschriften en boodschappen van een moordenaar en het dreigen met
zware straffen voor mensen die zijn manifest op de computer hebben,
contraproductief kan zijn?

In alle Europese landen met een grote moslimbevolking zijn er no-go zones ontstaan, en is de criminaliteit toegenomen, en zijn er enorme integratieproblemen ontstaan. Nadat Zweden zijn deuren had geopend voor een massale immigratie uit moslimlanden, werd het bekend als het verkrachtingsland van het Westen.

Het wissen van de tekst, de achtergrond of de boodschappen die een
moordenaar achterlaat, of zelfs het verbergen van zijn naam, kan verhinderen
dat men gaat begrijpen wat tot dergelijke misdaden kon leiden en hoe
een samenleving in de toekomst soortgelijke misdaden kan voorkomen.

Het criminaliseren van mensen die een tekst op hun computer hebben, maakt het bezit van informatie tot een misdrijf.

Niet-islamitische vrouwen vragen om een sluier te dragen betekent negeren dat de islam vrouwen
niet als gelijken van mannen behandelt. Terwijl miljoenen moslimvrouwen
ermee instemmen om een sluier te dragen – en sommigen zich zelfs bij de
jihad aansluiten en soldaten worden – kunnen anderen, die geen hoofddoek willen dragen, hard worden gestraft. In Iran is Shaparak Shajarizadeh naar verluidt veroordeeld tot 20 jaar gevangenisstraf voor het verwijderen van haar hoofddoek, en eenheden van de “moraalpolitie” hebben vrouwen gearresteerd die geweigerd hebben deze om tedoen. Deze vrouwen kunnen naar de gevangenis worden gestuurd of worden gegeseld.

Het goede nieuws van 2018 in Saoedi-Arabië was dat enkele wetten gewijzigd
werden om vrouwen toe te staan auto te rijden, een bedrijf te starten,
sportevenementen bij te wonen en toegang te krijgen tot onderwijs en
gezondheidszorg zonder de toestemming van een man. Het slechte nieuws is
echter dat de religieuze politie nog steeds streng toeziet
op de naleving van de islamitische regels; vrouwen mogen nog steeds
niet reizen, niet trouwen of scheiden, geen aangifte doen of zelfs de
gevangenis verlaten zonder de toestemming van een mannelijke voogd. Als
ze proberen te vluchten, lopen ze het risico te worden gearresteerd of gedood. In november werden “tientallen” activisten die betrokken waren bij de campagne voor het “recht om te rijden” gearresteerd en zij worden momenteel berecht. Drie van hen zijn op borgtocht
vrijgelaten, maar hoe zit het met de rest? Als vrouwen nu mogen rijden,
hoe zit het dan met het vrijlaten van alle vrouwen? Apple en Google
bieden in hun appstores een Saoedische overheidsapp aan die “Saudi-Arabische mannen toestaat om vrouwen onder hun verantwoordelijkheid te volgen”.

Het uitzenden van een oproep tot een moslimgebed inclusief de woorden
“Allahu Akbar” impliceert dat we een patroon van fundamentalistische intolerantie voor andere religies over het hoofd zien, en dat het woord islam “onderwerping
betekent. Hoewel veel van de handelingen van de Nieuw-Zeelandse
regering en de media ongetwijfeld goedbedoeld zijn, zullen ze
waarschijnlijk worden geïnterpreteerd als signalen van zwakte,
stilzwijgende onderwerping, en als een integraal onderdeel van de culturele zelfmoord in alle westerse samenlevingen terrein wint.

Er lijkt nog steeds een wijdverbreide weigering in het Westen te zijn om de problemen van de massale moslim-immigratie onder de loep te nemen; met een kennelijke wens om opzettelijk blind te zijn voor de verwachtingen van de islam en vastberaden om misdaden
die in naam van de jihad op ieder continent worden gepleegd, niet te
erkennen. Deze ontkenningen gaan hand in hand met het beschuldigen van
vuurwapens van moord; het wissen van informatie om te kunnen doen alsof
het nooit heeft bestaan; het instellen van nog meer censuur;
het vragen van niet-islamitische vrouwen om een islamitische sluier te
dragen om solidariteit te tonen, en het uitzenden van een gebed met de
woorden “Allahu Akbar” door het hele land.

Het accepteren van steeds meer van deze nieuwe cultuur, om misschien
goedhartig en gastvrij te lijken, of misschien gewoon voor meer stemmen,
is door de leiders van veel landen overgenomen. Het is echter niet zo
snel door de bevolking overgenomen, en het is mogelijk ook de belangrijkste factor geweest bij het ontstaan van de opkomst van nationalistische bewegingen in heel Europa.

Elke samenleving heeft natuurlijk zijn extremisten en psychopaten, maar als het Westen signalen
blijft afgeven dat het geweld en de eisen van de islam in de vrije
wereld aanvaardbaar zouden zijn, dan kunnen er nog veel meer gruweldaden
als het bloedbad van Christchurch plaatsvinden, die immers misplaatste
uitingen van extreme publieke frustratie
zijn. Men zou kunnen stellen dat de andere kant ook gefrustreerd zou
kunnen zijn dat hun overtuigingen niet breder worden omarmd in hun
nieuwe onderkomen, maar niemand vroeg hen om naar het Westen te komen of
om de onderdrukking mee te nemen die ze zogenaamd ontvluchtten. Alex
Alexiev, voorzitter van het Centrum voor Balkan- en Zwarte Zeestudies, schreef:

“Als er één ding is waar men zich ernstig zorgen over
moet maken in de moorddadige dolheid van de schutter, dan zijn het niet
zijn knotsgekke ideeën, maar het feit dat zijn opvattingen over
immigratie door een meerderheid van de Europeanen worden gedeeld – en
niet alleen in Oost-Europa waar men weigert immigranten op te nemen”.

De echte medeplichtigen van Christchurch-massamoordenaar zijn niet degenen die de alarmbel luidden over de moslimimmigratie naar het Westen, maar diegenen in het Westen die de passieve onderwerping, zwakte en culturele zelfmoord omarmen en weigeren om de samenpakkende stormen te zien.

“De bewering dat de islam een religie van vrede is”, aldus
de bekende Britse schrijver en commentator Douglas Murray, “is een
mooie uitvinding van westerse politici om hun moslimbevolking niet te
beledigen, of gewoon zichzelf voor te liegen dat alles nog wel eens goed
zou kunnen komen.”

h/t: Gatestone instituut.
Pat Condell: Welkom tot het ‘progressieve’ Utopia !