Sharia
“Kinderen leren dat (niet-islamitische) “ongelovigen” de doodstraf verdienen”

Ophef in Nederland over salafisme in Koranscholen:

Allemaal flauwekul! Salafisme is een bijvoeglijk naamwoord om de realiteit te verkleinen en te verduisteren. Alle onderdelen en islamitische sub-obediënties huldigen dezelfde doctrine en respecteren dezelfde bronteksten: de koran, de Sira en de Ahadith.

Salafistisch is dus een bijvoeglijk naamwoord om de realiteit voor idioten te verduisteren en ons derhalve de waarheid te onthouden en die zelfs brutaal te censureren !! De héle islam tot in de kleinste apocriefe obediënties wil alle andere beschavingen en dus ook de onze vernietigen. Zo eenvoudig is dat !! Niks “salafisme”, dit is modale, doordeweekse en eenvoudige islam! Overeenkomstig hun onweerlegbare bronteksten. Onderwerping tot elke prijs!

” In Nederland is er ophef ontstaan over enkele salafistische moskeescholen, waar kinderen onder meer zouden leren dat mensen met een ander geloof of een andere levensovertuiging de doodstraf verdienen. Dat blijkt uit een onderzoek van tv-programma Nieuwsuur en de krant NRC Handelsblad. Ook vanuit ons land hoort VRT NWS verschillende verhalen. “Je hoort dat ouders hun kinderen wegtrekken uit Koranscholen omdat er dingen gezegd worden die niet koosjer zijn”, zegt expert Stef Meerbergen in “Het Journaal”. Hanne Decre di 10 sep 23:45

Voor het onderzoek bestudeerden de twee media (“Nieuwsuur”, een programma van de Nederlandse openbare omroep NOS, en de Nederlandse krant NRC) het lesmateriaal van tientallen moskeescholen die salafistisch zijn of er toch door beïnvloed worden. 

Analyse

Majd Khalifeh

Wat voor ons gevaarlijk salafisme is, is voor de kinderen in Saudi-Arabië gewone leerstof

15:35

En wat blijkt? In een aantal salafistische moskeescholen leren
leerlingen dat mensen met een ander geloof of een verschillende
levensovertuiging de doodstraf verdienen en dat ze zich moeten afkeren
van de Nederlandse samenleving. Zo krijgen ze volgens NOS bijvoorbeeld
invuloefeningen of multiple-choice-vragen waarbij ze moeten kiezen
welke straf de juiste is voor onder andere mensen die overspel plegen,
homoseksuelen, afvalligen of tovenaars. De keuzes zijn dan zweepslagen,
stenigen of doden met een zwaard.

In Nederland zouden er minstens 50 moskeescholen zijn die ofwel
salafistisch zijn, ofwel er sterk door zijn beïnvloed. Meer dan duizend
kinderen volgen er ’s avonds of in het weekend les. De scholen worden
gefinancierd vanuit Saudi-Arabië.

Herbekijk hieronder de reportage uit “Het Journaal” en lees verder onder de beelden:

U kan de hele reportage hier bekijken. 

N.v.d.r.: Opgelet !! De bewering in de uitzending van de NOS (minuut 34:01) dat “emigreren naar een islamitisch land” hijrah heet, is niet alleen fout, het is ook een flagrante leugen. Hijrah staat gewoon voor “migratie” . ‘Naar een islamitisch land’ is gewoon een geëxtrapoleerde islamofiele fantasie van de NOS of, wat waarschijnlijker is, een poging om islamitische jongeren te ronselen voor IS in Syrië en Irak.

Elke migratie ter bevordering van de islam (aka onderwerping) is = Hijrah. De geluidsband vertegenwoordigt een mening van een uitzonderlijke zonderling die helemaal niet mee is met de mohammedaanse doctrine. Daarin is Hijrah uitsluitend vermeld als een manier om kafir/kuffar te kunnen onderwerpen. Historisch deed Mohammed twee keer aan hijra. Een eerste keer toen hij van uit Mekka migreerde naar Yathrib, bevolkt door polytheïsten en Joden. Nadien werd de naam omgedoopt tot ‘stad van de profeet’: Medina en bleef daar geen enkele niet-onderworpen Jood of polytheïst meer over. De tweede Hijrah van Mohammed was die van Medina naar Mekka om de Mekkanen te onderwerpen. Weerom een migratie naar een territorium dat moest veroverd worden. Wat ook gebeurde. Migratie hijrah dus naar nog te veroveren gebied is een typisch onderdeel van jihad. Migratie door terugkeer naar islamitisch territorium is geen hijrah!

Geschokte reacties

Bij onze noorderburen wordt er geschokt gereageerd op de
uitzending. Enkele politici van verschillende partijen willen een
wetswijziging dat de onderwijsinspectie ook zou kunnen ingrijpen in het
informele onderwijs. En ook de Raad van Marokkaanse Moskeeën maakt zich
zorgen over de invloed van het salafisme. In een getuigenis aan NOS zegt
Said Bouharrou: “Het is vijf voor twaalf.”

En in België?

Koranscholen bestaan ook in België, en ook hier zijn er
misbruiken. “Als je rondbelt, hoor je verschillende verhalen”, zegt VRT
NWS-journalist Stef Meerbergen in “Het Journaal”.

“Dan hoor je dat ouders hun kinderen wegtrekken uit Koranscholen
omdat daar dingen gezegd worden die niet koosjer zijn. Of hoor je
leraren zeggen dat als ze les geven over homoseksualiteit, zoiets niet
gesmaakt wordt door leerlingen die in een Koranschool zitten. Sommige
leraren voelen zich geïntimideerd en zelfs bedreigd.”

Volgens de Staatsveiligheid zijn er in België honderd salafistische
organisaties, al zorgen zeker niet álle salafisten – de grote groep
eigenlijk – voor problemen. “Het verschil met Nederland is dat je daar
heel grote moskeeën hebt met een duidelijke stempel. Dat is niet zo in
België. Hier had je de grote moskee in Brussel, maar die heeft de banden
met Saudi-Arabië doorgeknipt.”

Herbekijk hieronder de analyse van onze reporter Stef Meerbergen in “Het Journaal”:

https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2019/09/10/nederland-moskeescholen/

De tweede kamer kan zich daar natuurlijk zorgen over maken maar dit brengt niet de minste aarde aan de dijk. Zouden de Vlaamse politiekers het er beter van af brengen? Ik vrees van niet! De verkozenen des volks vertegenwoordigen hun kiezers niet meer. Zo eenvoudig is het. “Afstraffen” dus! Geen centen meer voor volksverraders!

Zelfs Kack‘ schaamt zich niet om het probleem te minimaliseren !!!
Vraagje: Wie laat al dat gespuis toe op ons territorium? Origine en oorsprong onbekend? Censuur!
Vernietiging van vrije meningsuiting in Frankrijk en Duitsland en op het internet


door Judith Bergman
7 September 2019

Oorspronkelijk Engels Item: Killing Free Speech in France, Germany and on the Internet

 • Begin juli keurde de Franse
  nationale vergadering een wetsontwerp goed om online haatzaaien in te
  perken. Het wetsontwerp geeft sociale mediaplatformen 24 uur de tijd om
  “haatdragende inhoud” te verwijderen of het risico te lopen op boetes
  van tot 4% van hun wereldwijde inkomsten. Het wetsvoorstel is naar de
  Franse Senaat gegaan en kan na het zomerreces van het parlement wet
  worden. Als dat het geval is, zal Frankrijk het tweede land in Europa
  zijn, na Duitsland, dat een wet aanneemt waarbij een socialemediabedrijf
  in naam van de staat rechtstreeks de gebruikers censureert.
 • Als je weet dat alleen al een Facebook-post je voor de rechter
  zou kunnen brengen dan zet dat waarschijnlijk een domper op je verlangen
  om vrijuit te spreken.
 • Als de overeenkomst van Facebook met Frankrijk door andere
  Europese landen wordt nagevolgd, zal de vrijheid van meningsuiting in
  Europa, met name op het internet, waarschijnlijk als sneeuw voor de zon
  verdwijnen.
 • Terwijl Facebook beweert online te strijden tegen haatzaaiende
  woorden, waaronder de bewering dat het miljoenen posts met
  terroristische inhoud van zijn platform heeft verwijderd, staan er
  volgens een recent rapport van de Daily Beast nog steeds 105 berichten
  van enkele van de beruchtste terroristen van Al-Qaeda op Facebook en
  YouTube.

In mei riep Frankrijk op
tot meer overheidstoezicht op Facebook. Nu heeft Facebook ermee
ingestemd om de identificatiegegevens van Franse gebruikers die verdacht
worden van haatzaaiende uitlatingen op haar platform over te dragen aan
Franse rechters, aldus Cédric O, de Franse staatssecretaris voor de digitale sector.

Nog eerder, volgens
een Reuters rapport, “had Facebook zich onthouden van het doorgeven van
identificatiegegevens van mensen die verdacht worden van haatzaaiende
uitlatingen, omdat het niet verplicht was om dit te doen onder
Amerikaanse/Franse wettelijke conventies en omdat het bezorgd was dat
landen zonder een onafhankelijke rechterlijke macht er misbruik van
zouden kunnen maken”. Tot nu toe, zo merkte Reuters op, had Facebook
alleen samengewerkt met de Franse rechterlijke macht in zaken die
verband hielden met terroristische aanslagen en gewelddaden door de
IP-adressen en andere identificatiegegevens van verdachte personen over
te dragen aan Franse rechters indien die dit formeel eisten.

Nu echter schijnt “haatzaaien” – waarmee alle afwijkende meningen
gemakshalve worden geëtiketteerd – vergelijkbaar te zijn geworden met
terrorisme en is het een gewelddadige misdaad geworden. Hoe
autocratisch, maar Cédric O houdt er blijkbaar van: “Dit is groot
nieuws, het betekent dat de rechtsgang normaal zal kunnen verlopen.”

Het is zeer waarschijnlijk dat andere landen een soortgelijke
overeenkomst met Facebook willen; het lijkt ook waarschijnlijk dat
Facebook zich daaraan zal houden. In mei bijvoorbeeld, toen Frankrijk
debatteerde over wetgeving die een nieuwe “onafhankelijke
toezichthouder” de macht zou geven om aan technische netwerkbedrijven
tot 4% boete van hun wereldwijde inkomsten op te leggen als ze niet genoeg doen om “haatdragende inhoud” van hun netwerk te verwijderen, merkte
Mark Zuckerberg, CEO van Facebook, op: “Ik hoop dat het [het Franse
voorstel] een model kan worden dat in de hele EU kan worden gebruikt.”

Frankrijk is het eerste en tot nu toe enige land dat een dergelijke overeenkomst met Facebook is aangegaan.

De nieuwe overeenkomst kan het einde betekenen van de de-facto vrije
meningsuiting op Facebook voor Franse burgers. Zelfcensuur in Europa is
al wijdverbreid: een recent onderzoek
in Duitsland toonde aan dat tweederde van de Duitsers “zeer
voorzichtig” is over de onderwerpen die ze in het openbaar willen
bespreken – de Islam en de migranten zijn het meest taboe.

De Franse autoriteiten zijn al bezig om een extreem publiek voorbeeld
te stellen van wat er kan gebeuren met hen die hun vrijheid van
meningsuiting op het internet gebruiken. Marine Le Pen, president van de
Rassemblement National kreeg onlangs het bevel om terecht te staan
en kan een maximumstraf van drie jaar gevangenisstraf en een boete van
75.000 euro krijgen voor het verspreiden van “gewelddadige berichten die
aanzetten tot terrorisme of pornografie of de menselijke waardigheid
ernstig schaden”. In 2015 had ze beelden getweet van wreedheden die door
ISIS in Syrië en Irak waren begaan om te laten zien wat ISIS aan het
doen was.

Als de overeenkomst van Facebook met Frankrijk wordt overgenomen door
andere Europese landen, zal wat er nog over is van de vrijheid van
meningsuiting in Europa, vooral op het internet, als sneeuw voor de zon
verdwijnen.

Begin juli keurde de Franse nationale vergadering een wetsontwerp
goed om online haatzaaien in te perken. Het wetsontwerp geeft sociale
mediaplatformen 24 uur de tijd om “haatdragende inhoud” te verwijderen
of het risico te lopen op boetes van tot 4% van hun wereldwijde
inkomsten. Het wetsvoorstel is naar de Franse Senaat gegaan en kan na
het zomerreces van het parlement wet worden. Als dat het geval is, zal
Frankrijk het tweede land in Europa zijn, na Duitsland, dat een wet aanneemt waarbij een socialemediabedrijf in naam van de staat rechtstreeks de gebruikers censureert.

Ook in Duitsland – waar de censuurwet,
bekend als NetzDG, Facebook ook verplicht om binnen 24 uur inhoud te
verwijderen, of boetes van tot 50 miljoen euro tegemoet te zien- heeft
het Bundesamt für Rechtsanwalt Facebook begin juli een wettelijke boete
van 2 miljoen euro opgelegd “voor de onvolledige informatie in haar
gepubliceerde rapport [de publicatie van zijn transparantieverslag voor
de eerste helft van 2018, dat vereist is in het kader van de NetzDG]
inzake het aantal klachten over illegale inhoud. Dit geeft het grote
publiek een vertekend beeld van zowel de hoeveelheid illegale inhoud als
van de reactie op het sociale netwerk”.

Volgens
het Duitse Bundesamt für Rechtsanwalt informeert Facebook zijn
gebruikers onvoldoende over de mogelijkheid om “criminele inhoud” in het
specifieke “NetzDG-meldingsformulier” te melden:

“Facebook heeft twee meldsystemen: de standaard feedback-
en meldkanalen enerzijds en het ‘NetzDG-meldformulier’ anderzijds.
Gebruikers die een klacht willen indienen over criminele inhoud onder de
Wet Handhaving Netwerken worden in de richting van de standaardkanalen
gestuurd, omdat het naast elkaar bestaan van standaardkanalen en het
‘NetzDG-meldingsformulier’ onvoldoende transparant is gemaakt en het
‘NetzDG-meldingsformulier’ te verborgen is… Waar sociale netwerken
meer dan één meldkanaal aanbieden, moet dit duidelijk en transparant
worden gemaakt voor de gebruikers en de klachten die zij via deze
kanalen ontvangen, moeten worden opgenomen in het transparantieverslag.
Procedures voor de behandeling van klachten over illegale inhoud hebben
immers een aanzienlijke impact op de transparantie.

In een reactie daarop zei Facebook:

“We willen haatzaaien zo snel en effectief mogelijk uit
de wereld helpen en daar werken we aan. We zijn ervan overtuigd dat onze
gepubliceerde NetzDG-rapporten in overeenstemming zijn met de wet, maar
zoals veel critici hebben opgemerkt, is de wet niet duidelijk genoeg.”

Terwijl Facebook beweert online te strijden tegen haatzaaiende woorden, waaronder de bewering dat het miljoenen posts met terroristische inhoud van zijn platform heeft verwijderd, staan er volgens een recent rapport van de Daily Beast nog steeds 105 berichten van enkele van de beruchtste terroristen van Al-Qaeda op Facebook en YouTube.

Onder de terroristen bevinden zich Ibrahim Suleiman al-Rubaish, die
meer dan vijf jaar gevangen werd gehouden in Guantanamo Bay vanwege
training met al-Qaeda en het vechten met de Taliban in Afghanistan tegen
de Verenigde Staten, en Anwar al-Awlaki, een in Amerika geboren
terrorist; beiden gedood door Amerikaanse droneaanvallen. Volgens een
Amerikaanse ambtenaar voor terrorismebestrijding in september 2016:

“Als je naar de mensen zou kijken die de terreurdaden
hadden gepleegd of gearresteerd zijn en je had een peiling gehouden, dan
zou je opmerken dat de meerderheid van hen op de een of andere manier
in contact stond met Awlaki.

Awlaki predikte
en verspreidde al in de jaren negentig zijn boodschap van jihad in
Amerikaanse moskeeën. In de Masjid Ar-Ribat al-Islami moskee in San
Diego, tussen 1996-2000, woonden twee van de toekomstige 9/11 kapers zijn preken bij. Hij zou ook verschillende andere terroristen hebben geïnspireerd,
zoals de Fort Hood terrorist, Majoor Nidal Malik Hasan, met wie hij
e-mails heeft uitgewisseld, en de gebroeders Tsarnaev, die een bom plaatsten
tijdens de marathon van Boston in 2013. Blijkbaar stoort dat soort
activiteiten Facebook niet: Het Daily Beast vond naar verluidt deze
video’s door eenvoudige zoekopdrachten in het Arabisch met alleen de
namen van de jihadisten.

Dat Facebook “creatief” lijkt te zijn in hoe het ervoor kiest om zijn eigen regels te volgen, is niets nieuws. Zoals eerder gemeld door het Gatestone Institute, heeft Ahmad Qadan in Zweden twee jaar lang publiekelijk geld ingezameld voor ISIS. Facebook verwijderde de berichten pas nadat de Zweedse veiligheidsdienst (Säpo) Facebook benaderde. In november 2017 werd Ahmad veroordeeld
tot zes maanden gevangenisstraf voor het gebruik van Facebook om geld
in te zamelen voor de financiering van wapenaankopen voor de ISIS en
Jabhat al-Nusra terreurgroepen en voor het plaatsen van berichten waarin
werd opgeroepen tot “ernstige gewelddaden, voornamelijk en onevenredig
gericht tegen burgers met de bedoeling om terreur onder het publiek te
creëren.”

In september 2018 onthulden
de Canadese media dat een terroristenleider in Toronto, Zakaria Amara,
tijdens het uitzitten van een levenslange gevangenisstraf voor het
beramen van door Al-Qaeda geïnspireerde aanslagen met vrachtwagens in
het centrum van Toronto, toch een Facebook-pagina had waarop hij foto’s
en notities vanuit de gevangenis plaatste over wat van hem een terrorist
gemaakt had. Pas nadat de Canadese media contact hadden opgenomen met
Facebook om te vragen naar de account, verwijderde Facebook Amara’s account “vanwege het schenden van gemeenschapsnormen”.

Wanneer zal het voor Facebook – en YouTube – een prioriteit worden om
materiaal van de terrorist Anwar al-Awlaki te verwijderen, wiens
ophitsing echte terroristen heeft geïnspireerd om mensen te doden?

Judith Bergman, een columnist, advocaat en politiek analist, is een Onderscheiden Senior Onderzoeker bij Gatestone Institute.
Hallo!
Stasi-Mütti Merkel leidt historische nederlaag.
Misselijk makende reactie van een arrogante idioot.

Alvorens de redactie deze idioot met de groen-linkse hersenen van een arrogante brulkikker op onze zwarte lijst van reageerders zet, een woordje uitleg over onze politiek ten overstaan van onverdraagzame reacties.

Deze reactie is daar en typisch voorbeeld van. Deze auteur draait de rollen helemaal om. Meer heeft deze fan van Anna De Wever blijkbaar niet te zeggen. De toon wordt al gezet met het woord “misselijk”, gevolgd door een veralgemening als “dit soort artikels en commentaar”. Gevolgd door een arrogante en beledigende beschrijving als ‘polariserend’ en ‘oppervlakkig’.

Gevolgd door ‘wisfull thinking’ net alsof de mening van Nageltjes de mening van de overgrote meerderheid van de Vlaamse bevolking niet zou vertegenwoordigen. Quod non!

Deze idioot waagt het zelfs om de inhoudelijke eerlijkheid van Nageltjes in twijfel te trekken en suggereert dat wij zou doen aan “verdoken” “angst aanjagend” in tegenstelling tot de voorgewende inhoudelijke eerlijkheid van deze arrogante kwal.

Erger nog hij (of zij ) waagt het zelfs om zichzelf te associëren met “journalistiek”!

Meer nog hij (of zij) bestempelt zichzelf als “geciviliseerd” waardoor hij (of zij) suggereert dat Nageltjes “niet geciviliseerd” zou zijn! Quod non! Deze onderontwikkelde oen waagt het zelfs om Nageltjes demagogie te verwijten, net waaraan Anuna De Wever en kleuter Gantois zich aan wagen.

Blijkbaar valt het betrokken artikel van Nageltjes op idiote aka linkse grond.

Zichzelf verheven voelen boven alle alle anderen is blijkbaar van een superieur “niveau” (sic) Misbruik wordt vanzelfsprekend ‘omgedraaid’ net zoals in de tijd van de ‘onmenselijke” “polariserende” “extremistische” nationaal-socialisten.

“Misselijk word je van dit soort artikels en commentaar. Gegeven in een tijdperk waar opinie, polarisering en bijhorende oppervlakkigheid als koek geslikt wordt. Dit soort meningen zijn gelukkig een minderheid. Toch is het angstaanjagend dat de verdoken roep om aandacht vanwege andere motivaties dan inhoudelijke eerlijkheid een platform krijgt via sociale media en zelfs journalistiek. De geciviliseerde burger legt zichzelf de plicht op afstand te nemen van demagogie. En van artikels als dit. Door te zwijgen meestal omdat de wijze van argumenteren beneden niveau is. Maar vooral omdat de kracht van het woord misbruikt wordt voor de onmenselijke doeleinden die extremisme en polarisering van een mens opeisen. Zoals ironisch genoeg steeds opnieuw zal blijken in de verhouding en startpunten van een zogezegd gesprek.”

Van een gesprek kan geen sprake zijn. Het braaksel van een groen-linkse kwal interesseert ons niet.
Mannen met MACHETES vallen bejaard koppel aan. Maar die laten zich NIET zomaar doen!

Ze dachten snel de twee oudjes te overvallen, maar dat verliep toch nét iets anders dan ze verwacht hadden.

Wij gaven onze vuurwapens gratis en zonder de minste vergoeding af aan de Belgische Roverheid. U toch ook? Koop wapens en de daarbij horende munitie! Dat is de dunne lijn tussen onze vrijheid en slavernij. Doen!
Brexit was geen referendum in de ware zin van het woord.

De Brexit werd gelanceerd door de overheid en niet door burgers. Brexit is een plebisciet: een nepreferendum en wordt door de politieke elite georganiseerd op een zodanig tijdstip, met zodanige voorwaarden en via een zodanige vraagstelling dat de gewenste uitkomst vaak (maar niet altijd) wordt bereikt.

Plebiscieten worden steeds ingezet nadat het beleid is vastgelopen. Dat was voor de Brexit niet anders. Zo ontdoen systeempolitici zich van hun verantwoordelijkheid onder het mom ‘laat de burger het maar oplossen’.

Plebiscieten worden daarom ingezet voor hete hangijzers waaraan politici vrezen hun broek te scheuren. Dan kunnen zij nooit verliezen en worden zij nog als ‘democratisch’ bestempeld ook. Plebiscieten kunnen electoraal bijzonder nuttig zijn en maken deel uit van een partijpolitieke strategie. 

De meeste burgers denken ten onrechte dat de Brexit een ‘referendum’ is. 
Hierdoor verkrijgen referenda ten onrechte een kwalijke reputatie. Plebiscieten werken misleidend Een plebisciet is niet-bindend en betekent in feite niet meer dan een louter vrijblijvende – maar wel erg dure! – enquête, waarbij een mogelijk ongewenste uitkomst doelbewust door de politieke elite wordt genegeerd. Met andere woorden, een plebisciet weigert de burger ernstig te nemen.

We denken hierbij aan de Europese Grondwet die tijdens verschillende nationale ‘referenda’ (Frankrijk, Nederland, Ierland) werd weggestemd door een meerderheid van de burgers. Wat later werd deze grondwet – dit keer onder de vorm van een verdrag (het Verdrag van Lissabon) – door de verschillende parlementen toch goedgekeurd.

Ook de uitkomst van het Oekraïne-‘referendum’ werd niet nageleefd door de Nederlandse regering.

Daarom zijn plebiscieten uitdrukkelijk verboden in Zwitserland, waar referenda aan de orde van de dag zijn en deel uitmaken van de wetgevende procedure voor burgers. Op hun beurt zijn referenda verboden in totalitaire regimes. En dit is logisch: referenda impliceren een machtsafdracht van de politieke elite naar de burgers toe.  Vanuit deze poging tot machtsbehoud hoeft het niet te verwonderen dat de directe democratie doorgaans wordt  verboden: tot op heden verbiedt de Belgische Grondwet expliciet de mogelijkheid tot het houden van referenda tegengewerkt: de politieke elite spaart zich geen moeite om de directe democratie moeilijk uitvoerbaar en onwerkbaar te maken (de zogenaamde duivelse details): men voert een onredelijk hoge handtekeningendrempel of opkomstdrempel in, men sluit op voorhand allerlei referendabele onderwerpen uit, enz.

Vorig jaar nog ondervond Meer Democratie aan den lijve hoe de Vlaamse regering de directe democratie bewust tegenwerkte. Meer Democratie wist de Vlaamse volksraadpleging op de politieke agenda te plaatsen, maar dit grondwettelijke recht op inspraak voor burgers werd genadeloos door de regering weggestemd. En u heeft het wellicht niet eens geweten! geïnstrumentaliseerd door haar niet-dwingende of louter raadplegende karakter.  Het Brexit-plebisciet en het povere referendumdesign Een referendum staat of valt met een efficiënt ontwerp en een correcte uitvoering. Maar het Brexit-plebisciet leefde de spelregels van een eerlijk referendum niet na.

De voorwaarden en omstandigheden waaronder een referendum plaatsvindt, zijn nochtans cruciaal.  Zo liet de vraagstelling van de Brexit heel wat te wensen over. Het lidmaatschap van de EU houdt vier of vijf belangrijke aspecten in en dus was een vraag over elk van die thema’s wenselijk geweest. Zo’n systeem is alleszins werkbaar, zie Zwitserland.
Bij de vraagstelling moeten steeds 2 (of meer) duidelijke opties worden beschreven. Elke keuze-optie wordt in detail beschreven en breed belicht door – onafhankelijke – media. Zo kunnen burgers een geïnformeerde keuze maken.
“Kies je voor optie A, dan zijn dit de gevolgen. Kies je voor optie B, dan zijn dat de gevolgen.” Dat was met het Brexit-plebisciet niet het geval. Men wist niet waarvoor men koos: wat impliceerde een ‘leave’ eigenlijk? Er ontbrak een uitgewerkt plan. Tot op vandaag blijven de gevolgen van een mogelijke Brexit nog steeds erg vaag. 

Bovendien werkt een deel van het parlement niet mee. Eenmaal een meerderheid zich tijdens een referendum heeft uitgesproken, dient het parlement dit volksbesluit ook effectief uit te voeren. In de nadagen van de Brexit is ook dit niet het geval: een deel van het parlement weigert het resultaat alsnog te accepteren.

Samengevat: referenda moeten fair zijn: op initiatief van de burger, niet van de overheid met een correcte vraagstelling, in dit geval bestaande uit verschillende sub-vragen steeds bindend Een referendum (in de ware zin van het woord) kunnen we omschrijven als een beslissingsprocedure waarbij de burgers (niet de overheid) zich rechtstreeks uitspreken over een specifiek wetsontwerp – alle onderwerpen zijn hierbij referendabel, dus zonder apriori uitsluiting – nadat zij zélf voldoende handtekeningen inzamelden. Dit toont aan dat er een maatschappelijk draagvlak bestaat.

De vraagstelling en de argumentering worden volledig ontwikkeld door burgers en/of belangengroepen. Er is een diepgaand en eerlijk maatschappelijk debat; er is een duidelijk belicht ja- en nee-verhaal met een heldere beschrijving van de gevolgen van elk keuze. Er zijn géén opkomstdrempels, het resultaat is bindend en wordt steeds uitgevoerd door de regering.

Voor het legaliseren van het referendum op burgerinitiatief lanceert Meer Democratie een petitie. Via referenda krijgen burgers effectief het roer in handen. Teken de petitie aub.
Steun Meer Democratie vzw, Uw goede doel!  Meer Democratie VZW werd opgericht met als doel het legaliseren van het referendum op alle bestuurlijke niveaus. Wij zullen nooit deelnemen aan de verkiezingen en hebben geen inhoudelijke politieke agenda. Wij streven naar een rechtvaardige samenleving en beschermen ook Uw politieke rechten.

Ja, ik wil een rechtvaardige democratie. Ik steun Meer Democratie vzw! Mogelijke vragen graag richten aan info@meerdemocratie.be
Verborgen Facebook campagne van Open VLD om 20% van Vlamingen uit te sluiten

Gwendolyn Angeline Albert Maria Rutten
kan haar afschuw voor 20% van de Vlamingen niet meer voor zich houden.
Kokhalzend rijdt ze rond in Vlaanderen omdat ze Vlaanderen niet meer
herkent. Overal waar ze komt getuigt ze van haar fysieke ongemak als ze
denkt aan die honderdduizenden vendelzwaaiende idioten die voor het Vlaams Belang
hebben gestemd. Gwendolyn heeft momenteel twee extra assistenten, één
Motilium- en één Immodium-assistent. Zij stoppen de Voorzitter
afwisselend een instant smelttablet onder de tong om haar te behoeden
voor Vlaamse buikloop of Vlaamse braakneigingen.

In een poging om zichzelf en haar partij nog relevant te maken
commandeerde ze haar twee pillen-assistenten het roer over te nemen van
haar sociale-media-assistent want die had er tijdens de laatste verkiezingen werkelijk niets van gebakken.

Om de Vlamingen te overtuigen van het belang en de noodzaak van het liberalisme, doken de Motilium- en Immodium-assistent in hun bijbel, de bijsluiters van hun orodispergeerbare tabletten.

Ze hadden ook J.A. Hobson’s boek, “The Crisis of Liberalism”
(1909) kunnen raadplegen, maar dat ging over de intellectuele en morele
capaciteit om positieve, progressieve processen in de samenleving op
gang te brengen, niet echt iets wat Voorzitter Rutten zag zitten. Nee,
zij wou liever op Domperidon-achtige wijze de Vlaamse maag snel
geledigd zien, door 20% ‘Vlaams vuil’ uit te sluiten en uit te
scheiden, zodat zij van dat opgeblazen buikgevoel van af is.

In een werkelijk bizarre poging om sociale media te koppelen aan deze uitscheidingsstrategie organizeerde de top van de Open VLD vorige week een verborgen Facebook campagne
die erop gericht was ondernemend Vlaanderen te overtuigen dat de
essentie van het Vlaamse liberalisme vandaag bestaat in het uitsluiten
van 20% van de bevolking, en dat dat dus GOED is.

’t Is niet omdat we bij ‘tScheldt niet weten wat
doen, maar die Facebook campagne van de Open VLD hebben we toch even
getest bij de beoogde doelgroep. Wij hebben zo’n flauw vermoeden dat die
Facebook campagne van Gwendolyn het equivalent is van Wereldoorlog I
soldaten die zichzelf vrijwillig doelbewust ‘per vergissing’ in de voet
schoten.

We zijn zelfs, tijdens onze research, gestoten op ‘liberalen’ die
hardop menen dat het tijd is voor een nieuwe echte liberale partij in
Vlaanderen, omdat de oude liberale partij, die van Gwendolyn Angeline Albert Maria Rutten en bij uitbreiding Karel Lodewijk Georgette Emmerence De Gucht, verworden is tot een lapmiddelen-filosofie komende uit een huisapotheek.

H/T Faustus

Foto: een screenshot van de verborgen Facebook
campagne van de Open VLD vorige week. De inhoud laat aan duidelijkheid
niets te wensen over.

De echte Vlaming moet zich niet alleen beschermen tegen Groen en Tsjevenarij, hij moet zich nu ook indekken tegen een ranzig liberaal discours dat niets maar dan ook niets meer te maken heeft met het echte liberalisme. Steun ‘tScheldt.

Karel komt klaar met live-haatorgasme

Eindelijk! Wat Karel De Gucht (Open VLD) als liberale hoogheid in volle hoogmoed al zo lang kwijt wilde kwam eruit gegutst bij Dany Verstraeten tijdens het VTM-Nieuws. ‘Het Vlaams Belang neigt naar nationaalsocialisme zoals in de jaren 30’. Oef, het was eruit. ‘Zoals nazisme?’, flirtte Dany met Karel om hem enigszins te plezieren. Er kwam niets extra opborrelen. ‘Dat hebt u gezegd’,
glunderde De Gucht. Het deed hem zo’n deugd dat je er bijna niet kwaad
om kon zijn. Niet dat Karel zich ooit helemaal heeft ingehouden in zijn
hoogwaardige bestaan. Niets menselijks is hem vreemd, dat is algemeen
geweten. Toch vroegen naast het gewone volk ook deskundigen zich een en
ander af.

Mogelijke verklaringen: aan de universiteit van Queensland
bestudeerde men humeurige ouderen en stelde men vast dat de frontale
hersenkwab bij deze mensen serieus is gaan krimpen waardoor alle gevoel
voor gêne wegvalt. Wat ook kan: in The Atlantic verscheen een boeiend artikel over het ‘Irritable Male Syndrome’
(IMS) betreffende senioren die iedereen op de zenuwen werken met hun
onuitstaanbaar gedrag. Dat mag hen niet euvel worden geduid, want het
gaat hier tenslotte om een nare aandoening. Hoe dan ook, wanneer de
zenuwcellen die verbonden zijn met het genotscentrum in de hersenen
geprikkeld raken-ook wel de ‘aaineuronen’ genoemd-is betrokkene
niet echt meer te houden. Een prille liefde maar net zo goed een
oprechte uitstorting van onversneden haat kan flink deugd doen in het
kokende brein. De kijkers konden live op VTM volgen hoe het liberale libido
gul oplaaide. Karel zag er onknap vermagerd uit. Waarschijnlijk was dat
al voor de uitzending begonnen. Hopelijk scheelt er niets met onze
pittige wijnboer. We zouden zijn analyses meer missen dan hem.

H/T Jef Van As ‘tScheldt

N.v.d.r.: Tijdens zijn studententijd orakelde Karel De Gucht in de “cercle du libre pensée” aan de VUB/ULB dat het Vlaams nationalisme in strijd is met de principes van “het vrij onderzoek”.

Dat vrij onderzoek is de hoeksteen van de vrijzinnigheid. Wat dit stuk crapuul verklaarde is dus iets in de aard van “De paus van Rome heeft niets met de katholieke kerk te maken”. Deze misdadiger is een belgicist en een volksverrader.