Davis, Dries en Tommy …
Verwarde man in Nieuw Zeeland?

De hoofdstroom media schreeuwen nu moord en brand bij de aanslag op 1 moskee in Nieuw Zeeland, maar vergaten de recente aanslagen in Nigeria en op de Filipijnen te vermelden.

In februari eiste islamitisch geweld in totaal 883 doden en van 2 tot 8 maart 2019 al 145. Dat is dus iets meer dan 1.000 in iets meer dan 1 maand. De 50 doden in Nieuw Zeeland stellen mathematisch in vergelijking niets voor! Lees over de slachtpartij in Nieuw Zeeland.

Blijkbaar was het geen verwarde man, maar een Australiër die reageerde tegen islamitisch geweld!
Ook de 10-tallen aanslagen in onze westerse steden door moslim-extremisten met vrachtwagens, explosieven en messen waarbij honderden onschuldige slachtoffers vielen zijn blijkbaar al helemaal vergeten…

Vreemd toch dat korte-termijndenken van sommige journalisten en specialisten. Vreemd ook dat men een tegenreactie wil afdoen als de bron van alle kwaad…
De haat en onverdraagzaamheid die een imperialistische ideologie verspreidt daar spreekt en schrijft men liever niet over. We leven in een wereld van bedrog. We leven in een wereld van Takiyya.
De ruk naar rechts in de klas

Onderwijs, Politiek

Langenhove

foto: ©Doorbraak

Een
groep van leerkrachten trok vorige week aan de alarmbel. In de
klaslokalen is er een ‘ruk naar rechts’ waarneembaar. Deze keer gaat het
niet over allochtone IS-aanhangers maar over tieners uit overwegend
blanke scholen, ‘die dwepen met het gedachtegoed van Dries Van
Langenhove’ en er zonder schroom voor uitkomen.

De ‘Lügenpresse’

Van Langenhove is heel populair bij de schoolgaande jeugd, minder in de school in Sint-Jans-Molenbeek waar ik les geef. Zijn parler-vrai,
zijn jongensachtige uitstraling, zijn durf en moed om tegen de
heersende, correcte opvattingen in te gaan, spreekt voor deze jongeren
tot de verbeelding. Ze dwepen met zijn non-conformistisch taalgebruik en
zijn ongepolijste, oversneden aanvallen op de ‘Lügenpresse’ en de
particratie… ‘de zakkenvullers’. Hij heeft lak aan conformisme. Bovenal
vonden ze zijn optreden in Terzake– waar hij Kathleen Cools van antwoord diende – bekoorlijk.

Als regionaal verslaggever was ik begin januari op de ‘Mars voor
Democratie’ in Ninove aanwezig. Wat Van Langenhove tijdens zijn
toespraak allemaal uitkraamde, was een aaneenrijging van boude
uitspraken en oneliners, maar zijn vlotte en charismatische uitstraling
zette heel veel jonge mensen in vuur en vlam.

Fascistische oprispingen…

jonge gasten van vandaag steken hun mening niet onder stoelen en banken

Terug naar het klaslokaal. De jonge gasten van vandaag steken hun mening niet onder stoelen en banken.
Als het op school andermaal over het klimaat, de ongelijkheid in de
wereld, de discriminatie op de arbeidsmarkt, het racisme of de
onrechtvaardige armoede gaat, ontbinden ze hun duivels. Pubers.
Ongenuanceerd, overtuigd van hun grote gelijk en geen oren voor
tegenargumenten. De aanpak? Ze even laten uitrazen. De socratische
methode gebruiken. Ze confronteren met feiten en ontwikkelingen. Na een
tijdje krijg je een evenwichtig debat.

Een groep van ongeruste leerkrachten reageerde buitenproportioneel
toen ze merkte dat heel wat leerlingen met Van Langenhove dwepen. De
jongeren werden gecriminaliseerd, geculpabiliseerd en vervolgens
veroordeeld. In plaats van op een pedagogisch verstandige manier de
discussie aan te gaan, chargeerden de leerkrachten met de voet vooruit.
Zo wordt de aanpak erger dan de kwaal. Hun ongenuanceerde rechtse en
Vlaamse reflex was een doorn in het oog en dus werd een hogepriester van
het antifascisme aangesproken. De leerkrachten namen contact op met dr. Koen Aerts (UGent) – de man achter de Canvas-reeks Kinderen van de collaboratie – die gewag maakte van ‘een enorme polarisatie’. De collaboratie, de Nieuwe Orde en Hitler
werden van stal gehaald. De ondertoon van de leerlingen is uiteraard
racistisch en de extreemrechtse radicalisering ontwikkelt zich vooral op
blanke scholen.Advertentie

Volgens Aerts heeft elke Vlaamse of rechtse reflex te maken met fascistische oprispingen van pakweg 70 jaar geleden. In De Morgen schreef hij onlangs: ‘Het huidige succes van N-VA zou weleens een verre uitloper kunnen zijn van de repressie.’ De gemiddelde Doorbraak-lezer
zal daar wel eens uitbundig mee lachen, maar voor heel wat leerkrachten
en schooldirecteurs klinkt dit als muziek in de oren.

De Rode Khmer van het Vlaams onderwijslandschap

Leerkrachten ‘moeten gewapend worden’ tegen het extreemrechtse offensief 

De
katholieke onderwijskoepel – de Rode Khmer van het Vlaams
onderwijslandschap – ontwikkelt een waar heropvoedingstraject… naar
aloude communistische traditie. Lespakketten worden klaargestoomd. Leerkrachten ‘moeten gewapend worden’ tegen het extreemrechtse offensief op
de schoolbanken, dat – zonder blikken of blozen – op één lijn met het
islamextremisme wordt gezet. Van Langenhove heeft geen enkele aanslag
gepleegd, noch iemand neergeschoten, maar in de gedachtegang van deze
leerkrachten staat hij op één lijn met IS. Minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V) onderstreept dat ‘lessen uit het verleden’ een goede spiegel zijn waar ‘onze jongeren ontzettend veel uit kunnen leren’.

In hun apostolische bekeringsijver
drijven de ayatollahs van de verdraagzaamheid en de diversiteit de
leerlingen nog meer in de armen van de oprichter van Schild &
Vrienden

In plaats van olie op de golven te gieten, gooit
de groep van leerkrachten nog extra olie op het vuur. In plaats van de
brandjes te blussen, worden ze pas aangewakkerd. In
hun apostolische bekeringsijver drijven de ayatollahs van de
verdraagzaamheid en de diversiteit de leerlingen nog meer in de armen
van de oprichter van Schild & Vrienden. Hun ijver om iedere
vorm van racisme en fascisme de klas uit te bannen heeft veel weg van
exorcisme, een ritueel gericht tegen slechte geesten of demonen, om hen
uit te drijven. In dit geval gaat het om de ‘zieke’ geest van demon Van
Langenhove.

Dries de randdebiel…

Een leerkrachte van het KTA in Mariakerke liet zich tijdens een les
over de politieke actualiteit in haar bezwering stevig gaan en omschreef
Dries als ‘een randdebiel’, een ‘eikeltje’ en ‘een snobistisch
rijkeluisrechtenstudentje’. Bovendien heeft Van Langenhove de intentie
om zijn parlementaire onschendbaarheid tegen het strafrechtelijk
onderzoek te gebruiken. ‘Dat is eigenlijk bij machtsgeile mensen een
vrijgeleide om te beginnen sjoemelen, smeergeld aan te nemen en weet ik
veel allemaal.’ Tegen duivel Dries zijn alle middelen goed. De
leerkrachte vergat haar pedagogische opdracht. In plaats van te
discussiëren, scheldt de Vlaamse pasionaria er duchtig op los, waarbij
iedere vorm van pedagogische verantwoordelijkheidszin overboord wordt
gegooid. De leerlingen reageren verstandig door haar te vragen waarom
Van Langenhove een randdebiel is, maar er komt geen antwoord.

Een paar weken geleden had een andere leerling een gesprek met een
leerkracht Nederlands opgenomen waarin ze opriep tot geweld tegen Dries
Van Langenhove. ‘Ze zouden eens op hem moet slaan…’ Toen Van Langenhove
op 17 januari aan een klimaatmars te Brussel deelnam, werd hij – in het
bijzijn van duizenden leerlingen – door een aantal leerkrachten
uitgescholden. Sommigen toonden hun middelvinger. De onverdraagzaamheid
in het onderwijs begint welig te tieren… bij de leerkrachten wel te
verstaan.

Spijbelen tegen Marrakesh?

De afkeer en de haat tegen Van Langenhove legt hem natuurlijk geen windeieren

De leerkrachten begaan niet alleen pedagogische fouten maar slaan de bal deontologisch totaal verkeerd. De afkeer en de haat tegen Van Langenhove legt hem natuurlijk geen windeieren. Heel wat jongeren reageren ontstemd en kiezen uiteraard partij voor de sterke man van Schild & Vrienden.

De hysterische reactie tegen extreemrechts staat in schril contrast
tot de adoratie van diezelfde leerkrachten voor de ‘klimaatbrossers’.
Spijbelen voor het klimaat wordt door sommige schooldirecties actief
aangemoedigd en door zowat door alle opiniemakers en politici
goedgekeurd. ‘Wat als rechtse jongeren zouden spijbelen om tegen het
Marrakesh-pact te protesteren?’ vroeg Maarten Boudry zich onlangs af. De
negatieve reacties zouden andermaal religieuze proporties aannemen.

Het wordt stilaan tijd dat een nieuwe minister van Onderwijs orde op
zaken stelt. Het niveau van het Vlaamse onderwijs staat onder grote
druk. Heel wat leerkrachten lijken niet opgewassen te zijn tegen hun
pedagogische taak. Nu blijkt ook dat een aantal onder hen problemen
heeft met hun moreel en deontologisch kompas.

h/t Julien Borremans en Doorbraak

N.v.d.r.: Intussen neemt de demonisering van Dries Van Langenhove door de Hoofdstroom media en linkse groepjes allerhande onvoorstelbare proporties aan. Laster, eerroof en bedrog: niets is hen te min om karaktermoord te plegen op een eerlijke Vlaming.
Condell: “Progressive Utopia”

Instellingen, ondertiteling, automatisch vertalen, Nederlands

Het is méér dan duidelijk wat er gebeurd is. De laffe linkse lemmingen en andere volksverraders hebben onze beschaving tot op het randje van de afgrond genaamd genocide gebracht. Een ferme schop van een handvol Mohammedaanse jihadisten binnen de fascistoïde en islamofiele EU is voldoende om de loop van de geschiedenis definitief te veranderen in het nadeel van het seculiere blanke ras. Denk daaraan op 26 mei ek.!
De klimaatspijbelaars ….

Noord Afrika

Landen die niet meedoen met het klimaatakkoord:

Afrika: 1,2 miljard inwoners, 962 x groter dan België
Rusland: 144,5 miljoen inwoners, 547 x groter dan België
Amerika: 325,7 miljoen inwoners, 314 x groter dan België
China: 1,3 miljard inwoners, 308 x groter dan België
India: 1,3 miljard inwoners, 105 x groter dan België
Iran: 82 miljoen inwoners, 52 x groter dan België
Colombia: 47 miljoen inwoners, 35 x groter dan België
Turkije: 80 miljoen inwoners, 24 x groter dan België
Irak: 39 miljoen inwoners = 14 x groter dan België

CO² heeft niets met het klimaat te maken.

Onze atmosfeer bestaat voor:

– 78% uit stikstof
– 21% uit zuurstof
– 1% uit edelgassen
– 0,038% is CO₂

Van deze 0,038% produceert de natuur 96% zélf. De mens staat voor de resterende 4%. De invloed van de mens in zijn geheel op CO₂ staat dus welgeteld voor 0,00152%. De klimaathysterie is een kunstmatig verwekte hype, een hoax en dus puur bedrog.
En zo zie je maar weer hoe ons volk gepluimd wordt met de broek aan.
Stem op 26 mei dat zootje dieven weg !

“Ik zag vandaag in Antwerpen toevallig de betoging van de klimaatspijbelaars – de kinderkruistocht van Greta & Anuna. En ik kreeg er tranen in mijn ogen van. Die krijg ik meestal als ik een heleboel leden van de mensheid als een kudde de meest oppervlakkige en idiootste slogans hoor krijsen. Ik word dan onwillekeurig herinnerd aan de donkerste perioden uit de wereldgeschiedenis – waarin gemanipuleerde mensenmassa’s zo werden opgezweept dat het uiteindelijke resultaat was: uitsluiting, haat, geweld en massamoord. Zo’n perioden beginnen meestal met “idealistische” opstoten – maar eindigen zonder uitzondering met de geur van verbrande slachtoffers.

Ik belandde vandaag als Antwerpenaar toevallig in die betoging. Ik was op weg naar mijn werk – naar mijn volwassen cursisten die Nederlands willen leren. Deze huiveren voor het merendeel ook van zo’n betogingen – want zij herkennen dat soort verblinde volksmassa’s uit hun landen van herkomst die zij ontvlucht zijn: Iran, Turkije, Libië, Afghanistan, Venezuela, Bosnië, Cuba, Congo… Bijna kwam ik door de betoging van de jeugdige “idealisten” te laat op mijn werk – en dat zou echt jammer zijn geweest. Al was het maar omdat ik – als kinderloze en hardwerkende man – door het beslag op mijn loon mee betaal aan het kindergeld van die klimaatspijbelaars. Zodat zij onbezorgd zouden kunnen spijbelen, genieten van hun laatste modelletjes smartphone, hun Primark hebbedingetjes en hun weekendreisjes.

Je hoeft geen gediplomeerde socioloog te zijn om te zien dat er aan de samenstelling van zo’n betoging van klimaatspijbelaars iets fundamenteels niet klopt. Ten eerste de bijna volledige afwezigheid van zogenaamde allochtone jongeren. De betoging vandaag in Antwerpen bestond voor het overgrote merendeel uit blanke – d.i. “witte” in het Orwelliaanse en racistische taalgebruik van de politiek correcte identitairen – jonge mensen. Ik schat dat er in bij die paar duizend betogertjes nauwelijks vijf procent jongeren meeliepen met een “migratieachtergrond”. Merkwaardig toch – als je bedenkt dat deze week nog met veel tamtam werd verkondigd dat voor de eerste keer in de geschiedenis van Antwerpen méér dan vijftig procent van de bevolking een allochtone achtergrond heeft. Hoe komt het dan dat de groenlinkse organisatoren van de klimaatbetogingen er nauwelijks in slagen jongeren uit deze groep te bereiken? Ik heb het vermoeden dat het klimaat allochtone jongeren – net zoals hun ouders – geen moer interesseert. De aanbidding van de auto als heilige koe door vooral mohammedaanse “kansenparels” kan iedereen die niet verblind is door politiek correcte vooringenomenheid in de migrantenbuurten van Antwerpen met eigen ogen vaststellen. Elke Marokkaanse of Turkse jongere droomt ervan om met een dure – als het moet tweedehandse – luxeauto aan moordende snelheid door de straten te razen. Fuck voetgangers. Fuck kinderen. Fuck bejaarden. Fuck dieren. Mohammedaans machismo – heet zoiets.

Wat me ten tweede opviel aan de sociologische samenstelling van de betoging van klimaatspijbelaars was het absolute overwicht aan meisjes. Zeker zeventig procent van de betogers waren van het vrouwelijke geslacht. De jongens laten het blijkbaar bij deze gelegenheden tot straatopstootjes massaal afweten. In een optimistische bui zou men kunnen veronderstellen dat zoiets komt omdat meisjes – als toekomstige moeders – meer dan jongens bewust zijn van de ecologische crisis en de toekomst van de planeet. Helaas heb ik zelden of nooit een optimistische bui. Ik hou het erop dat meisjes – nogmaals helaas – vatbaarder zijn voor ideologische manipulatie. Vooral als die beïnvloeding inspeelt op hun “vrouwelijke” zwakke plekken – vertedering door en bescherming van “schattige ijsbeertjes” en al even “schattige baby’tjes”. Dat zij daardoor volstrekt manipuleerbaar worden voor de niet zo schattige stalinistische mollen van groenlinks en de nog minder schattige kapitalistische EU-oligarchen – dat is inderdaad schrijnend.

Ik vermoed ook dat die zeventig procent betogende meisjes van mening zijn dat “arme vluchtelingen” uit de Arabische en Afrikaanse conflictgebieden met open armen verwelkomd moeten worden. Dat zoiets haaks staat op hun doelstelling om iets te doen aan de klimaatopwarming dringt blijkbaar niet tot de bakvishoofdjes door. De ecologische voetafdruk van een Sub-Sahara-Afrikaan is ongeveer acht keer kleiner dan die van een inwoner in Europa. Door massaal die Sub-Sahara-Afrikanen in Europa te importeren verhoog je dus significant de ecologische druk op de planeet. Elke geïmporteerde “arme vluchteling” op het Europese continent doet de klimaatopwarming stijgen – met catastrofale gevolgen. Strijden tegen klimaatopwarming en opvangen van Arabische of Afrikaanse vluchtelingen in Europa staan dus haaks op elkaar. Maar ik maak me geen enkele illusie dat zoiets ooit tot de “idealistische” hoofdjes van de bakvisjes die “betogen voor het klimaat” zou doordringen. Roep in het wilde weg maar wat slogans – ook als die contraproductief zijn. Het maakt niet uit. Het belangrijkste is dat “wij” er ons “goed” bij voelen. Facebook en Instagram ten top! “Like it!” – het internationale en even leeghoofdige equivalent van “keitof” – overstemt elk kritisch individueel denken.

Wat is mijn conclusie? Stilstaand op mijn
huurfietsje – ik heb nu eenmaal al levenslang bewust geen rijbewijs – de
klimaatbetoging van vandaag in Antwerpen overschouwend? Ik zag een
stoet enorm geprivilegieerde – zeg maar gerust rotverwende – kinderen.
Overwegend blank. Overwegend vrouwelijk. Duidelijk afkomstig uit de
“betere” buurten van de stad. Uit de “elitaire” – lees: “witte” –
scholen. Uit de “groene” randgemeenten. Het zal deze schandalig
consumerende jeugd – sneeuwvlokkinderen van millennials en kleinkinderen
van babyboomers – worst wezen dat hun klimaatbetogingen door politici
zullen worden aangegrepen om arme autochtonen en arme allochtonen het
mes op de keel te zetten. Want zij staan zogenaamd “aan de goede kant
van de geschiedenis”.

Eén beeld van hoe gruwelijk fake de klimaatbetoging van vandaag in Antwerpen was – staat voor de rest van mijn leven op mijn netvlies gegrift. Een fanatieke lerares die op het voetpad langs het Stadspark een horde kinderen aanvoerde – en hen met schrille stem voorzegde wat zij luidop moesten roepen. Tégen de klimaatopwarming. Tégen Amerika. En tégen het stadsbestuur. Deze lerares was van boven tot onder ingepakt volgens de kledingvoorschriften van de sharia. Kopvod en arrogante smoel – je kent dat soort wel. En die riep dus op tot “strijd tegen de klimaatopwarming”. Gvd. Sinds wanneer is het mohammedanisme een schoolvoorbeeld van ecologische zorgzaamheid? Wie objectief de ecologische situatie bekijkt in het overgrote deel van de moslimlanden – van Noord-Afrika tot Indonesië – wéét dat het geloof in Allah en de zorg voor de planeet absoluut niet samengaan. Ook al proberen propagandistische boekjes ons van het tegendeel te overtuigen. Waar de islam de macht krijgt – verandert de natuur in woestijn. Het is dan ook niet voor niets een woestijngodsdienst. Planten en dieren hebben in het mohammedaans antropocentrisme geen ziel. Die gruwelijke lerares op het voetpad langs het Antwerps stadspark vandaag – als een rattenvanger van Hamelen met die horde misleide kinderen in haar sleep – is een schrijnend voorbeeld hoe heel de huidige klimaatheisa voor sommigen niets meer is dan een handig middel om hun eigen groenlinkse of islamiserende verborgen agenda met alle middelen doorgang te doen vinden.

De jeugd van dit land wordt gebruikt en misbruikt door donkere krachten voor politieke doeleinden. Kom ertegen in opstand. Nu! Laat het niet gebeuren!”
h/t Marc Schoeters

N.v.d.r.: De enige door menselijk toedoen veroorzaakte klimaatwijziging is nauwkeurig in onze tijdrekening gesitueerd: Tussen het jaar 632 en circa 772. Sinds mensenheugenis was Noord Afrika tot enkele honderden kilometers van de Middellandse zeekust, de ‘graanschuur’ van Europa. Dit was mogelijk dankzij het milde klimaat en de irrigatie van vruchtbare akkergronden. Toen de Arabische nomaden na de dood van Mohammed Noord Afrika veroverden ging iedereen die instond voor het onderhoud van de irrigatiekanalen en -bronnen er op de vlucht of werd gedood. De overbegrazing door de kamelen en kuddes schapen van de migrerende mohammedanen veranderde nadien het eens zo groene Noord Afrika in slechts enkele decennia in een troosteloze woestijn. 1.305.0000 vierkante kilometer vruchtbare grond ging reddeloos verloren. Hierdoor steeg de gemiddelde temperatuur zo sterk dat de voordien al duizenden jaren gunstig gelegen luchtdrukgebieden veranderden naar een voor neerslag in Noord Afrika ongunstige ligging zodat de neerslag van boven de Atlantische oceaan niet meer tot boven Noord Afrika werd aangevoerd.

De klimaathysterie en -zwendel van vandaag staat in schril contrast met de resultaten van wetenschappelijk onderzoek. Pubers moeten niet spijbelen maar naar school gaan om uit onderzoek de echte geschiedenis te leren en de realiteit te onderscheiden van de politiek gestuurde fictie.
En zulk gespuis wil Koen Geens terug importeren.

Britse special forces ontdekken afgehakte hoofden van 50 yezidi-seksslavinnen in laatste IS-bolwerk

Baghuz wordt beschouwd als het laatste bolwerk van IS in Syrië.
AFP Baghuz wordt beschouwd als het laatste bolwerk van IS in Syrië.

Islamitische Staat Britse
special forces van SAS hebben in vuilbakken de hoofden ontdekt van 50
seksslavinnen die vermoord werden door IS-strijders. Ze deden de
gruwelijke ontdekking in de oostelijke Syrische stad Baghuz, het laatste
bolwerk van Islamitische Staat waar nu nog hevig strijd geleverd wordt.

“Nu de nederlaag nabij is, kent de wreedheid van de jihadi’s geen grenzen”, zegt een bron aan de Britse krant The Daily Mail.
“Ze voerden een laffe slachting uit op wanhopig vrouwen als laatste
daad van onmenselijkheid en lieten hun afgehakte hoofden achter. Zo’n
misselijkmakende daad is onbegrijpelijk voor elke normale mens.”

“De soldaten die in Baghuz de ontdekking deden, zullen nooit vergeten wat ze zagen, sommige soldaten vergeleken het met een scène uit de film ‘Apocalypse Now’. Hun enige troost is dat ze hebben bijgedragen aan het beëindigen van het terrorisme van de Islamistische Staat”, aldus de bron nog. 

De yezedi’s zijn een
Koedische religieuze en etnische minderheid in Irak en Syrië. De
voorbije jaren hadden ze zwaar te lijden onder het geweld van IS. Veel
van hen werden door strijders van de terreurbeweging als slaaf gehouden
of verkocht, of meteen vermoord.

De
special forces vonden in Baghuz ook enkele lichamen van IS-strijders die
gedood werden in de strijd om hun laatste bolwerk of vermoord werden
door hun eigen commandanten, omdat ze ervan verdacht werden spionnen te
zijn.

Burgers als menselijk schild

Er wordt nu echter gevreesd dat meer dan honderd jihadisten zich met succes verscholen hebben als vluchtelingen en zich in opvangkampen bevinden. In Baghuz verschansten zich de voorbije weken ook nog honderden jihadisten, onder hen veel uit Europa. In het nabijgelegen Hawi al-Dandal zouden de laatste IS-strijders momenteel een honderdtal burgers gijzelen en gebruiken als menselijk schild. Hoe wil je dat die linkse lafbek rechts van hem aan Nürnberg 2.0 ontsnapt ?

Yezidi’s in een vluchtelingenkamp in Sinjar, in het Koerdische deel van Irak.
REUTERS Yezidi’s in een vluchtelingenkamp in Sinjar, in het Koerdische deel van Irak.

Vluchtende yezidi’s onderweg naar de Syrisch-Iraakse grens.
REUTERS Vluchtende yezidi’s onderweg naar de Syrisch-Iraakse grens.
De tjeef Koen Geens, Je houdt het niet voor mogelijk!

Minister Geens was weer
schitterend in zijn rol als farizeeër. Zelfs voor een gewoonterechtelijk
hoofd uit het oude Tsjeeftsjenië deed hij dat buiten verwachting goed.
Ik moest bijna huilen toen ik zijn sentimentele pleidooi hoorde om
IS-terroristen niet hun Belgische nationaliteit af te nemen.

“Het is niet dat als die persoon zijn nationaliteit verliest, dat hij
niet meer terugkomt en ons probleem niet meer is. Die strijder heeft
hier een gezin, die heeft hier ouders, die heeft geen enkele plaats om
naar terug te gaan, behalve hier.” Ontroerend toch? Zo’n brave
familievaders… Toen mijn tranen opgedroogd waren, drong het tot mij door
dat het afnemen van de nationaliteit natuurlijk niet alles oplost. Maar
het biedt wel mogelijkheden.

Oplossingen genoeg

Bijna alle “Belgische” IS-terroristen hebben ook nog de Turkse of
Marokkaanse nationaliteit en ze kunnen dan ook aan die landen
uitgeleverd worden. Als Geens’ collega-farizeeërs van het Europees Hof
voor de Rechten van de Mens hen tenminste niet in bescherming nemen… De
Turken zijn in dat opzicht niet te vertrouwen, maar als zo’n terrorist
aan Marokko overgedragen wordt, zal hij zeker een gepaste straf krijgen,
die harder en langduriger is dan in het verweekte Belgische
rechtssysteem mogelijk is. Maar de essentie is natuurlijk dat de
Belgische justitie zo ontwapend, tandeloos en verziekt is, dat ze niet
eens meer kán afrekenen met terroristen. Zoals ge ook niemand kunt
stenigen met pluchen beertjes. We hebben niet alleen geen doodstraf
meer, maar zelfs geen onsamendrukbaar levenslang. Terroristen komen
onvermijdelijk binnen enkele jaren weer vrij. En zelfs als ze in de cel
zitten, kan het Belgische strafsysteem niet beletten dat ze daar nog
anderen radicaliseren en rekruteren.

Waar zijn de James Bonds als ge hen nodig hebt? Waarom waren we ook alweer tegen strafkampen als Guantanamo? Omdat alle linksen dat ook waren? Er zitten vier of zes “Belgische” terroristen in Koerdische gevangenissen. Zouden de Koerden niet bereid zijn die op de vlucht neer te schieten? Of om een jammerlijk ongeluk te organiseren? Iets tragisch. De terroristen worden vrijgelaten en dan rijden ze toch wel toevallig op een van hun eigen bermbommen zeker? Iets in die geest. Het is natuurlijk een tikje hypocriet, maar met een CD&V’er op Justitie kan dat geen probleem zijn. Eventueel in ruil voor een beetje financiële steun zullen de Koerden daar wel een mouw aan passen. Niet om wapens mee te kopen natuurlijk. Alleen hulpgoederen. Dekens en medicijnen en zo. Wij zijn immers verzot op zo’n humanitaire dingetjes. Zo verzot dat het ons nog eens de kop gaat kosten. En als die terroristen weer in actie komen, kan dat zelfs letterlijk zijn.

H/t ’t Pallieterke
Pedofilie in Holland

Alarm van boven de Moerdijk.

Wordt ons land bestuurd door pedofielen? – Deel 2: nieuwe gruwelijke details

Posted op februari 14, 2019 door Rommel in Artikelen // 10 Comments

Anno 2019 is het vertrouwen in de mainstream media terecht lager
dan ooit. Desalniettemin verrichte het Radio 1 programma Argos onlangs
uitstekend journalistiek onderzoek. De uitzending ‘Het verhaal van Lisa’
behandelt het seksueel misbruik van een minderjarig Haags meisje door
haar vader, wiens connecties reiken tot de elite van ons land.

Door: N. Arcist

FENIXX schreef eerder
over de Rolodex-affaire, die rond de eeuwwisseling speelde. Het
onderzoek naar kindermisbruik in elitaire kringen werd van binnenuit
gesaboteerd. De prominente verdachten – waaronder oud-secretaris
generaal van Justitie Joris Demmink en de rechters Hans Holthuis, Jan
Wolter Wabeke en Hendrik Wooldrik – ontkwamen aan vervolging.

Deze feiten speelden zich lang geleden
af, toen het digitale tijdperk nog in de kinderschoenen stond. De
verdachten ontsprongen de dans: ruim twintig jaar later is vervolging
zeer onwaarschijnlijk. Of toch niet?

Het verhaal van Lisa
speelt zich jaren later af, maar het lijkt een voortzetting van de
Rolodex-zaak. De verdachten bekleden belangrijke posities, maken zich
schuldig aan kindermisbruik en hebben het politie- en justitieapparaat
in hun zak. Sterker nog: het slachtoffer herkent misbruikers die ook al
voorkwamen in het Rolodex-onderzoek.

Lisa (gefingeerde naam) is vijftien
jaar als zij bij de politie aangifte doet van seksueel misbruik. Haar
incestueuze vader – de advocaat K. (naam bij de redactie bekend) –
misbruikte haar al vanaf jonge leeftijd. Dat gebeurde thuis, maar ook in
een Haags park en café, waar vrienden van de vader haar tevens
verkrachtten. Het betreft advocaten, kopstukken uit het bedrijfsleven en
een topman van justitie.

Volgens Lisa verkleedden de daders
zich – bijvoorbeeld in doktersjassen – en deden aan crossdressing,
waarbij mannen gekleed gaan als vrouw. Het jonge meisje raakte zwanger
door het misbruik, beviel in een bos, waar haar kind werd gedood en
begraven. Lisa vertelt dat er tijdens seksfeesten ook andere kinderen
ten prooi vielen aan de verkrachters.    

Op het eerste gezicht klinkt het
verhaal van Lisa ongeloofwaardig. Politie en justitie stellen dat er
‘onvoldoende aanknopingspunten’ zijn om de vader te vervolgen.
Zedenexperts van de politie vonden geen aanwijzingen die duiden op
seksueel misbruik en rechtszaken werden geseponeerd.

Maar het verhaal van Lisa wordt
ondersteund door andere familieleden. De moeder trof bloed en natte
plekken in het ondergoed van haar dochter aan. Haar broer vertelt hoe
vader K. hem drogeerde en anaal verkrachtte. De zus van Lisa ontdekt op
de gemeenschappelijke computer dat haar vader tal van pornowebsites
bezocht, evenals een profielpagina waarop haar vader was verkleed als
vrouw (crossdressing), in de kleding van zijn echtgenote.

Ook de zus van Lisa doet later
aangifte en de politie neemt de computer in beslag voor onderzoek. De
rechercheurs vinden geen strafbaar materiaal op de pc. De moeder van
Lisa laat het hier niet bij zitten en schakelt een privédetective in.
Die weet middels een speciaal programma verwijderde bestanden te
herstellen en treft daarop zo’n duizend foto’s met kinderporno aan.
Daarnaast vindt de privédetective ook programma’s die worden gebruikt
voor spionagedoeleinden.

Vader K. ontkent dat hij de
kinderporno bekeek en is naar eigen zeggen slachtoffer van een complot,
georkestreerd door zijn ex-vrouw en schoonmoeder.   

Lisa herinnert zich de namen van haar
andere misbruikers. Uit de uitzending blijkt dat de betreffende
justitietopman eerder verdacht is van kindermisbruik, onder meer in het
buitenland. Het betreft vrijwel zeker Joris Demmink.

Het slachtoffer vertelt dat alle
misbruikers elkaar kenden van de Leidse studentenvereniging Minerva.
Joris Demmink was in zijn studententijd lid van Minerva. Uit de
LinkedIn-pagina van advocaat K. blijkt dat hij eveneens lid was van deze
vereniging. Dat advocaat K. en Demmink elkaar kennen wordt verder
bevestigd door het feit dat zij beiden de elitaire Sociëteit de Witte – gelegen naast de Tweede Kamer – frequenteerden. Ook Rolodex-verdachte Holthuis is (in die tijd) lid van de sociëteit.

Het onderzoek naar advocaat K. wordt
op alle mogelijke manieren gesaboteerd. Zedenrechercheurs stellen dat er
geen sprake is van misbruik, psychiaters stellen van wel. Wanneer de
moeder het gevoel krijgt dat auto’s haar achtervolgen, noteert en
fotografeert zij de nummerborden, waarna zij die doorgeeft aan de
politie. De rechercheurs in kwestie noteren de nummerborden tot drie
maal toe verkeerd. Een onafhankelijke gynaecoloog stelt op basis van
röntgenfoto’s vast dat Lisa wel degelijk is bevallen van een kind, maar
daar wordt niets mee gedaan.

Lisa omschrijft hoe haar baby na de
geboorte wordt gedood en begraven in een bos nabij Scheveningen. De
politie doet het af als een verzinsel, maar uit getuigenverklaringen
blijkt dat daar wel degelijk een massale zoekactie heeft plaatsgevonden.
Het Openbaar Ministerie schuift ook al het bewijs van onafhankelijke
experts terzijde.

Verder zijn er tekenen van
belangenverstrengeling, aangezien advocaat M. inmiddels een relatie
heeft met een Haagse rechter. Ook kent deze rechter Joris Demmink
persoonlijk.

De moeder van Lisa is de tegenwerking
van de autoriteiten beu en dient een klacht in bij het Haagse
gerechtshof. De voorzitter van het hof is echter zelf zedenverdachte
geweest: Jan Wolter Wabeke. Naar eigen zeggen behandelt Wabeke geen
kindermisbruikzaken meer, maar uitgerekend wel die van Lisa, waarin zijn
vrienden als verdachten zijn aangemerkt. Het is de wereld op zijn kop.

Ook Wabeke kan de elite van Nederland
tot zijn persoonlijke vriendenkring rekenen, zoals klimaatgoeroe Ed
Nijpels, die zelf – tot twee keer toe – kinderseks wilde legaliseren.

Kamerlid Ed Nijpels & MinJus Korthals Altes probeerden in 1978 & 1985 kinderseks te legaliseren.

Hun vriend Joris #Demmink was in 85 hoofd vd NL politie. Het 2-jarige dochtertje van jongenspooier Willard verdween toen spoorloos.
Schrijfster Y. Keuls zag Demmink & Willard samen pic.twitter.com/b9ESdW8d48

— Truth Hits Everybody (@TruthHitsEvery1) August 5, 2018

Daarnaast was Wabeke nauw met oud-AIVD- en politiechef Gerard Bouman:

En zelfs met premier Mark Rutte:

Premier Mark Rutte dobberde vandaag weer door de
Amsterdamse grachten met meervoudig zedenverdachte Jan Wolter Wabeke,
diens echtgenoot Jan is de man met het oranje hoedje.

Drie rechercheurs verklaarden onder ede tegen #Demmink & #Wabeke.#Rolodex #Maasdam #kindermisbruik pic.twitter.com/cIoQrbcmJf

— Truth Hits Everybody (@TruthHitsEvery1) April 27, 2018

Met zulke vrienden is een objectief
onderzoek naar strafbare feiten natuurlijk uitgesloten. En waarom laten
mensen als Rutte zich eigenlijk in met iemand als Wabeke?

Hulde aan radioprogramma Argos en onderzoeksjournalist Sanne Terlingen. De volledige uitzending beluistert u hier.

N. Arcist

De redactie van Nageltjes denkt dat dit geen “fake news” of “vals nieuws” is. Kan U zich het lot van onze kleindochters en achterkleindochters indenken, eens de Mohammedanen hier de macht gegrepen hebben?

Het complot tussen crimineel pedofiel links en de islamitische veroveraars wordt ons steeds meer en meer duidelijk. De laatste der profeten was een pedofiel. Ze was negen en werd verkracht. Ik schrijf dat niet zo maar. Het staat open en bloot in de Hadith (overleveringen over) en de Sira (Biografie van) de laatste der profeten. De islamitische doctrine spreekt voor zichzelf, en al onze politici zijn ziende blind. Cognitieve dissonantie zullen we maar zeggen. Of totale blindheid van totaal onbekwamen! Ne SPa Bart?
Les Brigandes gecensureerd !

In Vlaanderen en Nederland zijn ‘Les Brigandes’ amper gekend.
Jammer, want de Franse meidengroep brengt mooie,
rechts-nationalistische en geëngageerde muziek. Hun teksten zijn vrij
radicaal, doch nooit platvloers of vulgair.

Wat in de sterren stond geschreven en waar de meisjes al lang voor vreesden, is nu werkelijkheid geworden. YouTube (eigendom van Google) heeft al hun clips – tien miljoen maal bekeken – van het internet gehaald.
Wat verwijt men hen dan? Wel, dat ze aanzetten tot haat! Wat verschrikkelijks, hatelijks, hebben de meiden dan wel gezongen? Wel het gaat o.m. over een passage in het lied ‘Foutez le camp (Trap het af) waar volgende tekst in voorkomt: “ Si vous n’aimez pas la France, ça n’a pas d’importance, foutez le camp ! » (Houd je niet van Frankrijk – och, het heeft geen belang – maar trap het dan af)

Bij een optreden in 2016 zong de groep het nummer ook en dat staat nog wel op YouTube;

Wat dat met racisme of aanzetten tot haat te maken heeft, blijft voor ons een raadsel. Is YouTube tegen integratie van vreemdelingen? Natuurlijk heeft men niet veel nodig om de CEO van YouTube, Susan Wojcicki, dochter van een Russisch-Joodse moeder en Pools-Joodse vader, te overtuigen dat ‘radicaal rechts’ wereldwijd oprukt. De twee maten en gewichten van YouTube. (eigendom van Google)

Rap 113

Vergeleken met de negergroep Rap 113, die ongestoord hun haat mogen
spuien, zijn die teksten van de meisjes klein bier. Oordeel zelf !

“Les frères sont armés jusqu’aux dents, tous prêts à faire la guerre
Bientôt à l’Élysée des arabes et des noirs au pouvoir. Faut que ça pète !
Frère, je lance un appel, on est là pour tout niquer”.

(Onze broeders zijn tot de tanden gewapend, klaar om oorlog te voeren.
Weldra zullen Arabieren en zwarten het Elysée innemen. Het moet vonken geven. Broeders, ik doe een oproep, wij zijn hier om alles te neuken)

Voor het politiek correcte YouTube zijn er blijkbaar verschillende interpretaties voor het ‘aanzetten tot haat’. Blanken mogen dat niet, zwarten wel.
Wie de meisjes wil steunen kan een cd bestellen via: https://lesbrigandes.com/albums foutez le camp, Les Brigandes, YouTube

h/t React

Volgend filmpje werd méér dan 10 miljoen keer beluisterd en bekeken, vervolgens genadeloos politiek correct gecensureerd, en is nu terug geplaatst. Niet alleen Facebook maar ook Google censureren de opinies die de politiek correcte meute niet aanstaan.

Hulde aan deze dames!
Het smoelenboek toont eindelijk het ware gelaat van Zückerberg: een Nazi! (= NAtionaal soZIalist)

Dries Van Langenhove19 minuten ·

“Mijn twee FB accounts werden zonet verwijderd door Facebook. Dit is ontoelaatbare inmenging in de verkiezingen. Als dit niet wordt rechtgezet zal ik klacht indienen tegen Facebook en hun machtsmisbruik bestrijden in het parlement. Help mij in deze strijd: kiesdries.be/steun en deel dit bericht!”

Bij de weg ” National Geographic ” is in hetzelfde nazi bedje ziek! Daar wordt een reportage over Adolf Hitler en Hermann Göring misbruikt om lasterpraatjes tegen Pegida te promoten. Het verraad en het onvoorslelbare bedrog komt altijd uit dezelfde hoek.

De collectivistische, de linkse, de socialistische aka groene debielen.