Nagels met koppen van Jensen

De wraak van de niet gehersenspoelde maar oprechte burgers op de dictatoriale elites zal verwoestend en verschrikkelijk zijn. Net niet gehalsrecht! Wat doen we er mee? Aan hun kloten of tepels ophangen aan de hoogste boom?
Het schandalige bedrog dateert al van vorig millennium.

1992. Het is inderdaad een kind dat ons in opdracht van links allemaal tracht te beliegen en te bedriegen. Anuna en Greta zijn geen nieuw fenomeen. De hele klimaat-religie is een linkse aberratie van de verenigde Nazi’s. Zinloos, compleet idioot en totaal onverantwoord.
Crevits en de islam

Crevits houdt nieuws achter op ’n cruciaal moment !   Dank zij ’t Pallieterke weten we hoe de CD&V de Vlamingen bedriegt. Het bedrog inzake de “beheersovereenkomst centrum islamonderwijs VZW” spreekt voor zichzelf.

Al is de leugen nog zo snel de waarheid achterhaalt haar wel.

Als vrouw vind ik dit onaanvaardbaar van een vrouwelijke minister van onderwijs. Hilde Crevits koestert blijkbaar een geheime liefde voor de islam en wil dat dit ook ook in het katholiek onderwijs wordt opgedrongen aan de weerloze kinderen, zowel jongens als meisjes. Ik wens het haar niet toe, maar zou graag zien dat ze oraal rectaal en vaginaal verkracht zou worden door de hier alom illegaal aanwezige islamitische kansparels.

Minister Crevits: Islam is helemaal geen godsdienst of religie maar voor 91,1 procent (jawel) een imperialistische, vrouwonvriendelijke en uiterst gewelddadige politieke ideologie. Islam moet verboden en dus helemaal niet onderwezen worden. Wat U deed is op zich al enorm ondemocratisch en schandalig, maar de reden waarom U het deed is oneindig veel meer schandalig. Al wie de islam steunt op welke manier dan ook, hoort niet thuis in onze westerse samenleving en cultuur. En uiteraard helemaal niet in ons onderwijs!
Rood-Groen Zweden

Rood-groene Zweedse regering: misdadig, misdadiger, Misdadigst.

De Zweedse rood-groene regering heeft nu besloten de Europese Commissie te steunen in haar strijd tegen de Hongaarse nationale wetgeving tegen niet-gouvernementele organisaties, NGO’s, die buitenlands kapitaal willen ontvangen. De Zweedse regering wijst erop dat zij de ontwikkelingen in het conservatieve land “op de voet” volgt.

Vorig jaar heeft het Hongaarse parlement een wet goedgekeurd met strenge bepalingen inzake buitenlandse niet-statelijke organisaties, de zogeheten NGO’s.

Viktor Orbán beschuldigde de Amerikaans-joods linkse miljardair George Soros ervan dat hij probeerde het binnenlands beleid van Hongarije onder controle te krijgen en het land te vullen met overzeese immigranten met behulp van zijn cultureel-marxistische organisaties.

Organisaties die meer dan 24.000 euro ontvangen uit het buitenland moeten zich volgens de nieuwe wet registreren als een “door het buitenland gefinancierde organisatie”, schrijft BBC. In recente uitgaven van bijvoorbeeld Soros Open Society Foundations is daarom te lezen:
“De Stichting Open Society Institute Boedapest is een door het buitenland gefinancierde organisatie …”.

Tegelijkertijd werd Lex CEU geïntroduceerd om een halt toe te roepen aan de Central European University (CEU) in Boedapest, die ook door George Soros werd opgericht om zijn culturele marxisme te verspreiden onder jongeren in Midden- en Oost-Europa.

Hongarije heeft dit jaar een zogenaamde “Stop Soros”-wet ingevoerd, die NGO’s nog moeilijker maakt bij het bevorderen van illegale immigratie.

De wet dwingt onder andere alle linkse organisaties die met immigranten werken om een vergunning aan te vragen bij het ministerie van Justitie van het land. Wie toestemming krijgt, moet dan een extra belasting betalen. Nog in juli zei de Europese Commissie dat de wet in strijd was met de EU-regels en moet worden gewijzigd.

Open Society heeft verzocht om internationale actie te ondernemen tegen de wetten van Hongarije, die de organisatie als illegaal noemt.

De Commissie van de Europese Gemeenschappen heeft Hongarije nu aangeklaagd wegens niet-nakoming van de verplichtingen op grond van het vrije verkeer van kapitaal krachtens het verdrag en de artikelen 7, 8 en 12 van het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie, met inbegrip van het schenden van de vrijheid van vereniging door “onder meer beperkingen op te leggen aan buitenlandse donaties aan maatschappelijke organisaties en eisen in te voeren voor aanmelding en registratie. Als de vereisten voor kennisgeving en registratie niet worden nageleefd, kunnen sancties worden opgelegd”, schrijft de Zweedse regering op haar website.

De Zweedse regering besloot donderdag de juridische strijd van de EU tegen het nationalistische Hongarije in zaak C-78/18 “Europese Commissie tegen Hongarije” openlijk te steunen.

– De regering volgt de ontwikkelingen in Hongarije op de voet en is bezorgd over berichten van Hongaarse en internationale organisaties dat de situatie van maatschappelijke organisaties in het land snel verslechtert. Aangezien de rol van het maatschappelijk middenveld bij de kritische evaluatie een eerste vereiste is voor zowel de democratische ontwikkeling als de rechtsstaat, acht de regering het van belang de lijn van de Commissie te steunen en zich in een verklaring uit te spreken voor de onafhankelijkheid van het maatschappelijk middenveld en de rechtsstaat, “zei minister van Handel en Industrie Ann Linde (Sociaal Democraten).

Bron:

http://www.friatider.se/sveriges-regering-backar-soros-i-striden-mot-ungern

h/t: Fenixx

N.v.d.r.: Gelukkig is er ook nog het CSPII !
Yes!

https://www.youtube.com/watch?v=B_HeM7tLKmc
De islamofiele waanzin voorbij!

Zweeds traumacentrum mag geen verkrachtingsslachtoffers meer behandelen, maar moet zich vanaf nu bezighouden met “getraumatiseerde vluchtelingen”

Van slachtofferverzorging naar daderverzorging – “Het is absolute waanzin”

Een traumacentrum in Zweden heeft bekendgemaakt dat het geen verkrachtingsslachtoffers meer zal behandelen, om zich in plaats daarvan te concentreren op de groeiende “vluchtelingen”bevolking. Het trauma- en behandelcentrum in het Zweedse Stockholm kreeg onlangs opdracht van vertegenwoordigers van de stad Stockholm om zich niet meer bezig te houden met verkrachte vrouwen, die al heel lang naar deze kliniek worden verwezen. Naar schatting van de kliniek waren tot nu toe 150 van de 200 patiënten per jaar verkrachtingsslachtoffers.

Inselpresse

Het zwaartepunt van de kliniek moet nu gericht worden op “vluchtelingen” met psychische problemen vanwege martelingen, verwondingen en oorlog.

Het geheel is een reactie op het bijna exploderende aantal “vluchtelingen” die uit door oorlog verscheurde landen in het Midden-Oosten en Azië naar Zweden komen. Meer dan 25% van de bevolking heeft inmiddels buitenlandse wortels, waarbij de grote immigratiegolf in het jaar 2009 begon en tot op de dag van vandaag aanhoudt. Alleen al in het jaar 2016 kwamen er meer dan 163.000 “migranten” naar Zweden.

Tegelijkertijd vond er de afgelopen jaren in het land een toename van het aantal verkrachtingen en seksuele overvallen plaats. Groepsverkrachtingen nemen toe en worden bijna uitsluitend begaan door jonge, uit overwegend islamitische landen geïmmigreerde mannen, waar het geen misdaad is om niet-islamitische vrouwen te verkrachten.

In de jaren 2008 en 2009 was twee derde deel van alle verkrachters in Zweden buitenlands staatsburger. Het probleem van de buitensporig vele verkrachtingen door buitenlanders gaat terug tot in de jaren-80, waarbij de actuele immigratiegolf het probleem op de spits dreef. Dat leidde er eveneens toe dat de nieuwe oriëntering van de kliniek door velen als onverantwoordelijk wordt beschouwd.

De verantwoordelijken van de kliniek zelf zijn verrast door de beslissing, omdat zij altijd open gecommuniceerd hebben welke soort patiënten ze behandelen en daarom niet verwacht hadden dat de regering haar koers zou wijzigen.

Bovendien vreest men dat de verkrachte vrouwen voortaan niet meer de behandeling kunnen krijgen die zij nodig hebben, omdat er in Stockholm geen vergelijkbare instelling zou bestaan. Birgitta Sevefjord, lid van de gemeenteraad van Stockholm, zei:

“Het is absolute waanzin. Nu is er niemand meer in het district die de vrouwen op adequate wijze zou kunnen behandelen.”

Bron:
http://1nselpresse.blogspot.nl
Vertaald uit het Duits door:
E.J. Bron
(www.ejbron.wordpress.com)

Wat is de volgende ‘stap’?

Sharia? Georganiseerde publieke verkrachtingen? Geseling? Steniging tot de dood van (al onze) kuffar-vrouwen er op volgt?

Heeft U enig idee van wat er gebeurt? Groetjes!
Condell over verkrachting door islamitische kansparels
Laster: “de waarheid is racisme!”

Bekijk de realiteit die de corrupte media voor U censureerden!
SOS vanuit Zweden …

https://www.youtube.com/watch?v=DDHFeaq4oZI

Een lange documentaire.
Het EU-konijntje

De onbekwaamheid en arrogantie van de Europese satrapen en oligarchen alsook die van onze eigen beroepspolitiekers en politieke elite is verbijsterend.

De valse berichtgeving gisteren vrijdag 17 februari 2017 op de VRT met brutale leugenachtigheid gebracht over de kansen van de Franse presidentskandidaat Fillon die volgens de 0nvlaamse 0verbodige 0penbare 0mroep  op kop zou liggen in “de peilingen”, toont aan dat de Belgische politieke kaste tot alles in staat is en indoctrinatie en hersenspoeling op een weerloze moe gewerkte bevolking verder systematisch te laten toepassen.

Nu alle politieke aandacht gaat naar het zitpenningenschandaal en de beroepspolitiekers van de 4 traditionele partijen, inclusief de NVA dus, zich in alle mogelijke bochten wringen om toch maar hun medeplichtigheid en betrokkenheid bij de systematische roof van door belastingen vergaard overheidsgeld te verdoezelen dreigt een nog veel groter gevaar om onze toekomst, veiligheid en welvaart definitief om zeep te helpen: CENSUUR!

Want met wat we niet weten kunnen we geen rekening houden, terwijl de terreur die actueel uitgeoefend wordt door Mohammedanen in Frankrijk, Noorwegen, Zweden en ook in ons ander  buurland Duitsland elke verbeelding tart. Onze leidende politieke kastes staan er bij, kijken er naar en doen NIETS! Behalve dan beletten dat er over bericht wordt in de leugenpers op op de staatstelevisie, want het is onmogelijk dat er geen vrouwelijke journalistes zouden bestaan die berichtgeving over de aan de gang zijnde taharrush maar al te graag wereldkundig zouden willen maken.

De media verzwijgen nu ook de al dagenlang durende massale rellen en brandstichtingen in Frankrijk. De heuse oorlogstaferelen in Parijs worden door de VRT en VTM niet getoond!

Tegelijk worden in Parijs blanke vrouwen uit hun auto gesleurd door gewapende mohammedanen en op de openbare weg vervolgens brutaal verkracht.

Afgelopen zaterdag is in Zweden bekend geraakt dat een minderjarig meisje op klaarlichte dag  aangevallen en verkracht werd in een bosrijke omgeving in Veddesta, in de gemeente Järfälla ten noordwesten van Stockholm. De politie is zoals gebruikelijk in dit soort gevallen uiterst “geheimzinnig” en er is geen signalement van de verdachte gepubliceerd. In de sociale media wordt nu informatie over de aanval vermeld met een gedetailleerde beschrijving van de nog niet geïdentificeerde of gearresteerde dader. De informatie komt van de vader van het verkrachte meisje!

De mohammedaanse arrogantie en gewelddadigheid wordt overigens met de dag erger in Zweden. Kinderen worden er op de speelplaats bedreigd door rovers en de politie verzwijgt het signalement van de daders.

Even buiten de islamofascistische EU woedt in Noorwegen al drie jaar lang een heuse epidemie van verkrachtingen in regel systematisch uitgevoerd door mannelijke mohammedanen op blanke Noorse vrouwen. Mohammedanen maken er absoluut geen geheim van dat ze het verkrachten van ongesluierde blanke vrouwen zullen legaliseren op het moment dat ze de macht grijpen en Europa overnemen.

https://www.youtube.com/watch?v=-QRZ-gcG4Es

Terwijl onze Belgische systeempolitici vandaag in februari 2017 nog altijd druk bezig zijn met hun eigen zakken te vullen via allerlei extra baantjes bij intercommunales en daarover schaamteloos liegen en de bevolking bedriegen staat de multiculturele samenleving ook bij ons op springen.

Verleden zondag werd korter bij huis in Gent een oudere man ongestraft gemolesteerd door mohammedaans gespuis. En nog slaagt de leugenpers er in het 85 jarige slachtoffer te belasteren met onbewezen beschuldigingen over vermeend antisemitisme terwijl de ideologie van de misdadigers verzwegen wordt.

Europa wordt langzaam maar zeker een wetteloos oord van uitgelokte chaos en gedoogde anarchie. Een arrogante kaste Europese leiders haalde zelf het mohammedaans uitschot binnen. Met hele regimenten marcheerden jihadistische migranten moeiteloos door de onbewaakte Europese grenzen. En de medeplichtige Europese Unie liet begaan en zette zelfs met de hulp van de NAVO een veerdienst op met militaire marineschepen om het mohammedaans uitschot te gaan ophalen in Libië.

Het wordt tijd dat we met zijn allen gaan beseffen dat we in staat van oorlog zijn met de islam en al onze onbekwame linkse leiders en eurofiele beroepspolitiekers definitief afdanken. Die mogen dan zelfs nog van geluk spreken dat ze het er levend van af brachten. Als de Europese naties terug bij hun zinnen zijn gekomen moet in elk geval het links gespuis dat nu met de invallers samenwerkt en sympathiseert keihard aangepakt worden met effectieve onvoorwaardelijke en niet verkortbare gevangenisstraffen. Het is de hoogste tijd dat de echte rechtsstaat hersteld en de politieke correctheid en diefstal van overheidsgeld strafbaar gesteld worden.

Groetjes.
Sigrun