De zaak Jürgen Conings

Het was van bij het begin duidelijk dat er een geurtje hing rond de verdwijning van de voor vrijwel iedereen onbekende beroepsmilitair Jürgen Conings. De massale aandacht op radio en TV en in de regimepers voor zijn verdwijning deed als vragen rijzen. De disproportionele middelen die het leger en de politie inzette in wat een zoektocht zou zijn was al erg verdacht.. Een gewone burger zou die geld verspillende eer niet te beurt vallen.

Uiteindelijk werd zijn lichaam dan toch gevonden en de officiële versie luidde dat de militair zelfmoord had gepleegd. Maar daar stopte het niet. Vervolgens waren we getuige dat een hoog geplaatste rechter ervoor zorgde dat het lijk en dus het bewijsmateriaal vernietigd werd en een onafhankelijke controleerbare autopsie door een rechter verboden werd.

We weten al heel lang dat de grondwettelijke scheiding der staatsmachten een fabeltje is en dat de rechters politiek benoemd worden. Als ze niet chanteerbaar zijn geraken ze niet benoemd. De gevolgen voor de rechtsstaat zijn desastreus en dat blijkt duidelijk uit het hallucinant vervolg van deze stinkende zaak. Een en ander was al duidelijk toen het Gerecht het politiek geïnspireerde vonnis in zaak “Zelfa Madhloum vs ‘tScheldt” lekte aan De Morgen zonder het vonnis aan ‘tScheldt te bezorgen. De persvrijheid en daarmee de vrijheid van meningsuiting werd daardoor op een schandalige manier met de voeten getreden.

Maar het kon nog erger.Voor iedereen die een beetje nadenkt is het duidelijk dat de militair geen zelfmoord pleegde maar vermoord werd. Blijkbaar kende Conings een geheim dat het daglicht schuwt en dat werd hem noodlottig. We laten de familie van Jürgen Conings en de advocaat van de familie, Carine Knapen aan het woord.

1. Geen waardig afscheid voor bloedverwanten

Rechter en begrafenisondernemer weigeren identificatie lichaam Jürgen Conings

Dilsen – Stokkem – Vandaag besliste Elisabeth Raskin, voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg te Tongeren dat er door de familie Conings geen identificatie van de stoffelijk resten van Jurgen noch een tegensprekelijke autopsie mag gebeuren en zijn crematie morgen, zaterdag 26 juni 2021 mag doorgaan. Met deze beslissing ontzegt de rechter de tantes, nonkel, neven en nichten van Jurgen Conings de tweede opinie waar zij als bloedverwanten recht op hebben. De rechter heeft enkel aan de familie Conings toelating verleend om op een waardige manier afscheid te nemen van Jurgen, maar ook dat heeft begrafenisondernemer Maarten Stulens niet toegelaten. Na betekening van het gerechtelijk bevel heeft hij pas na aandringen een kist getoond en tot driemaal toe geweigerd te antwoorden wie er in de kist lag. Er is een proces-verbaal van vaststelling opgesteld door de gerechtsdeurwaarders, waarna Maarten Stulens uiteindelijk toch bereid was om het deksel van de kist te lichten op voorwaarde dat de familie na 10 minuten zou vertrekken en nooit meer zou terug komen, ook niet voor de laatste groet deze avond en de crematie morgen.

“Het resultaat is dat niemand van zijn bloedverwanten het stoffelijk overschot heeft kunnen identificeren”, zegt Meester Carine Knapen, advocaat van de familie. “De manier waarop de rechtstreekse familie hierin wordt tegengewerkt, tart alle verbeelding. De morele schade is enorm. Zij wensen eerherstel voor Jurgen en henzelf.”

Sinds afgelopen zondag vragen de bloedverwanten van Jurgen Conings onophoudelijk om het stoffelijk overschot van Jurgen te kunnen zien. De politie, het Parket, het gerecht, de begrafenisondernemer hebben dit geweigerd. De familie heeft niet kunnen rekenen op enige bijstand van de vriendin met wie Jurgen bij leven samenwoonde. Daar waar zij tot en met woensdag akkoord was dat de familie de stoffelijke resten van Jurgen zouden identificeren, heeft ook zij vandaag geweigerd dat de lijkzak nog zou geopend worden.

Meester Knapen: “De begrafenisondernemer heeft met alle mogelijke argumenten getracht de familie te ontmoedigen en zich naar hen en naar Jurgen toe zeer onrespectvol gedragen. In zijn woorden : ‘het is enkel nog een hoop zwarte smurrie’, ‘ de stank is niet te harden ‘ en andere hallucinante uitlatingen die alle verbeelding tarten. Toen zij ondanks deze argumenten afgelopen woensdag toch het stoffelijk overschot wilden zien, eiste de begrafenisondernemer 600€ omwille van de stankgeur die zou vrijkomen bij het openen van de lijkzak. Toen bleek dat de familie hiertoe bereid was, volgde er een reeks van navolgende telefonische oproepen van Maarten Stulens waarbij hij steeds agressiever en grover werd en de toegang tot zijn mortuarium weigerde tenzij de familie een gerechtelijk bevel kon voorleggen.

De familie stapte daarom naar de rechter om waardig afscheid te mogen nemen van Jurgen Conings en een tweede autopsie te eisen. “Bloedverwanten hebben recht op identificatie van de stoffelijke resten van hun familielid en op een tweede tegensprekelijke autopsie ”, stipuleert Meester Knapen.

Crematie zonder absolute zekerheid over identiteit

De familie trok vanmiddag met twee gerechtsdeurwaarders opnieuw naar de begrafenisondernemer. Hij weigerde om vrijwillig toegang te verschaffen en de kist te tonen. Het is pas na de betekening van het bevel dat de familie na veel discussie een kist getoond werd. Op de herhaalde vraag of in deze kist het stoffelijk overschot van Jurgen Conings zat, antwoordde hij niet. Dit werd door de gerechtsdeurwaarders geacteerd in een proces-verbaal van vaststelling. Onder de bedreiging van een strafklacht heeft Maarten Stulens uiteindelijk het deksel van de kist gelicht en kreeg de familie een grote witte zak, 2 meter lang, te zien. Hij heeft geen informatie verschaft over de inhoud van de zak die volgens de familie aanvoelde alsof er enkel lucht in zat. “ Dit kan bezwaarlijk beschouwd worden als een waardig afscheid, zeker niet wanneer men bekijkt wat er allemaal aan vooraf gegaan is “’ aldus Meester Knapen.

Door de weigering van de rechtbank, de begrafenisondernemer en thans ook de vriendin, zal het stoffelijk overschot morgen 26 juni 2021 worden gecremeerd zonder dat de bloedverwanten absolute zekerheid hebben dat het om Jurgen gaat. De rechten van de familie Conings zijn aanhoudend geschonden geworden. ‘De manier waarop de familie Conings behandeld wordt is een regelrechte schande en een blaam voor onze democratische rechtstaat ‘ besluit Meester Knapen.

De spreekwoordelijke stok is in het hoenderhok gesmeten

De vaststelling dat al hun rechten zijn ontzegd en zij stelselmatig tegengewerkt worden in hun gefundeerde eisen, sterkt de familie in de overtuiging dat veel van wat beweerd wordt niet in overeenstemming is met de werkelijkheid. Zij zullen zich beraden over de verdere stappen en geen enkele inspanning onbenut laten om de waarheid aan de oppervlakte te krijgen zodat Jurgen in ere kan worden hersteld.

Carine Knapen, advocaat

2. Oproep tot crowfunding van de familie Conings

Zondag 20 juni 2021 werd Jurgen – beweerdelijk – gevonden in het Dilserbos.
De politie of het Parket heeft ons hiervan niet in kennis gesteld.
Wij hebben het moeten vernemen via de media.
Wij zijn meteen ter plaatse gegaan en hebben geëist om het lijk van Jurgen te zien.
Dit is ons geweigerd door de politie.
Wij hebben hardop in de media gezegd dat wij Jurgen wilden zien.
Het parket heeft ons nooit uitgenodigd voor de identificatie van de stoffelijke resten.
Zij hebben ons na de autopsie zelfs niet laten weten dat het lichaam was getransporteerd naar uitvaartcentrum Papillon in Maasmechelen
en ook niet dat er was beslist in een crematie
Dat hebben we pas de dag nadien vernomen van Gwendy, de vriendin met wie Jurgen feitelijk samenwoonde
Gwendy was akkoord dat wij de identificatie zouden doen in het mortuarium
De begrafenisondernemer heeft de identificatie geweigerd
We mochten zelfs de kist en de lijkzak niet zien
Wij zijn naar de rechtbank gestapt met een verzoek tot verbod tot crematie op zaterdag 26 juni om ons toe te laten het lijk te identificeren en een tweede autopsie te kunnen laten uitvoeren
De rechtbank heeft onze vordering afgewezen omdat er al een autopsie heeft plaats gevonden en enkel een bevel gegeven aan Maarten Stulens om ons binnen te laten zodat wij op een waardige manier afscheid konden nemen van Jurgen
Wij zijn met twee Gerechtdeurwaarders naar het uitvaartcentrum gegaan;
Maarten Stulens heeft geweigerd om zich vrijwillig te schikken naar het bevel
we hebben de gerechtelijke beslissing moeten betekenen en dan nog wilde hij aanvankelijk niet de kist tonen
na discussies heeft hij ons uiteindelijk binnen gelaten in een lokaal waar een kist stond
wij hebben 3 x moeten vragen of Jurgen in de kist lag; hij heeft niet willen antwoorden
onze advocaat heeft gevraagd om het deksel van de kist te openen onder de bedreiging van een strafklacht
uiteindelijk is hij akkoord gegaan op voorwaarde dat we na 10 minuten zouden vertrekken en nooit meer zouden terug komen, ook niet voor de laatste groet deze avond en de crematie dienst; wij hadden geen andere keuze en hebben aanvaard
in de kist lag een grote witte gesloten zak, 2 meter lang,
wij hebben op die zak gedrukt en voelden van binnen enkel lucht
wij hebben nogmaals gevraagd wat er in de witte zak lag
Maarten Stulens heeft gezegd dat Jurgen in de zak ligt maar hij heeft al zoveel gelogen dat we hem niet meer geloven
Niemand van de familie heeft het lijk van Jurgen gezien hij is door niemand van de familie geïdentificeerd
De politie, het parket, het gerecht en de begrafenisondernemer ontzeggen ons het recht op identificatie van ons familielid
Zelfs Gwendy wil nu niet meer dat wij Jurgen nog zien.
Waarom ? Waarom mogen wij Jurgen niet meer zien ?
Morgen wordt Jurgen gecremeerd en zijn alle bewijzen opgebrand, er zal niets meer kunnen vastgesteld worden.
Wij zijn hier kapot van. Wij zijn de bloedverwanten van Jurgen maar toch worden ons alle rechten ontzegd.
Er klopt niets van heel dit verhaal. Wij zijn overtuigd dat Jurgen vermoord is.
Wij zullen niet rusten tot de onderste steen naar boven is gehaald, de waarheid aan het licht komt en Jurgen eerherstel krijgt.
Steun ons aub om de forensische onderzoeken en de procedures die nodig zijn te financieren.
CROWDFUNDING REKENING BE66 737 0556780 43
Deel massaal op alle social media (voor dat het verwijderd wordt )
Uit naam van de ganse familie Conings, van harte dank !
Debbie
Het fascistisch vonnis van de Mechelse krombank !

Theo Byl, onderzoeksrechter en Suzy Vanhoonacker, toonzaalverantwoordelijke in het Museum van Uitgezuiverde Gedachten.

https://www.tscheldt.be/storage/2021/05/Vonnis-geanonimiseer.pdf

Voor wie nog niet zou beseffen dat we in een islamofiele fascistische dictatuur leven, hierbij de tekst van het voor de rechtsstaat schandalig vonnis.

h/t ‘t Sheldt
De geplande epidemie

We kunnen er niet aan doen dat we op dezelfde nagel blijven kloppen. We bewezen al dat Corona een toneelstuk, een fraude, een bedrog, een hoax en een oplichting is. Maar toch blijven een massa idioten zichzelf belangrijk vinden en voor zelfbenoemde mondmaskerpolitie spelen, terwijl wetenschappelijk bewezen is dat mondmaskers geen enkele bescherming bieden tegen het virus. Nul, nada, nichts, rien de rien, zero.

Wat ons wordt verteld over de COVID-19-pandemie is onzinnig en ongelooflijk verkeerd!

Deze “plandemie” is niet toevallig ontstaan. Het was een zorgvuldig geënsceneerde en geplande gebeurtenis – een plandemie. Van de keuze van het virus tot de manier waarop het in de media werd behandeld en op de markt gebracht, tot de oplossingsstrategieën, alles is zo ontworpen dat een selecte groep miljardairs op onze kosten rijk kan worden met hun lakeien. Terwijl het grootste deel van de wereld door een financiële crisis van de grootste omvang tuimelt als gevolg van het wanbeheer van de pandemie, verzamelen de vervuilers miljarden.

In dit boek kun je lezen hoe een elite en onbekwame idioten zoals Mark Van Ranst zowel de regering als de gezondheidsautoriteiten misleidde, hoe ze ons overtuigden om onzinnige maatregelen te nemen om zogenaamd de verspreiding van het virus te stoppen en wat hun plan is om deze te maximaliseren. Wilt u bij ons winst maken? Uw oplossing voor het probleem zal worden gedreven door hebzucht naar winst en het verwezenlijken van politieke ambities maar niet door zorg voor onze gezondheid en welzijn. Feit is dat hun geplande agenda u van uw vrijheid berooft en uw gezondheid in gevaar brengt. Er zijn veel betere, veiligere oplossingen voor uw gezondheid waarvan is bewezen dat ze effectief zijn.

Denk niet dat dit de laatste wereldwijde crisis zal zijn waarmee we te maken zullen krijgen, het is nog maar het begin.

De informatie in dit boek zal u helpen onderscheid te maken tussen een echte gezondheidscrisis en een frauduleus geënsceneerde crisis, en wat u er zelf aan kunt doen.

Laten we een einde maken aan deze waanzin – en er voor zorgen dat het zich niet herhaalt!

Laten wij er ook aan herinneren dat er twee soorten geneesmiddelen bestaan die het griepvirus Covid-19 onvermijdelijk en definitief onschadelijk maken. Het eerste was al bekend vanaf half februari en dus ruim een maand voor de politieke onbekwame genieën op 23 maart vanuit Brussel de noodtoestand afkondigden en zelfs lijkschouwingen door pathologen op vermoedelijke slachtoffers van covid19 brutaal verboden! Je moet maar arrogant en totaal onbekwaam zijn!

Het betreft hydrochloroquine, een anti-malaria geneesmiddel, dat het virus geen kans geeft en toegediend wordt samen met antibiotica. Men moet wel oppassen voor hartfalen bij te grote dosissen.

Het tweede dat pas aan het licht kwam nadat enkele dappere artsen het verbod van de totaal onbekwame politici naast zich neerlegden en vonden dat Covid-19 geen longziekte maar een bloedziekte is, zijn een hele reeks bloedverdunners. Toediening hiervan in combinatie met de toediening van cortisone geneest mensen die dan toch ziek zijn van het griepje in een mum van tijd. Behalve als ze onderliggend nog eens longkanker of een zware longontsteking hebben.

Er was en is dus gewoon niets aan de hand behalve een toneelstuk, een fraude, een bedrog, een hoax en een oplichting. Met andere woorden een misdrijf, tijdens de eerste weken na de “lockdown” verzwaard tot medeplichtigheid aan onopzettelijke doodslag op onschuldige ouderen wat een misdaad is.
De regering Wilmès heeft veel weg van de nazi-dokter Mengele.

https://vignette3.wikia.nocookie.net/villains/images/7/71/968full-josef-mengele.jpg/revision/latest?cb=20140405013401

Ook hij dacht zich te kunnen verschuilen achter en binnen een opzettelijk veroorzaakte massa-hysterie (het nazisme). Ook hij dacht zich te kunnen veroorloven om medeplichtig te zijn aan een massale zogenaamde onvrijwillige doodslag. De meest treffende gelijkenis is dat de Belgische massa-doders van vandaag ook ongestraft naar hun uitgang lijken te gaan.

Bedenk dat een regering van lopende zaken zonder meerderheid in het parlement er in slaagde aan medische deskundigen zoals pathologen VERBOD op te leggen om hun normaal werk zoals ‘lijkschouwing’ te doen, waardoor een essentieel inzicht over volksgezondheid weken lang op zich liet wachten. Gevolg in de rusthuizen: massaal aantal doden bij gebrek aan medisch inzicht en aanwending van levensreddende bloedverdunners!

De gelijkenissen zijn treffend. Noch Mengele noch Wilmès waren bekommerd over het lot van hun duizenden slachtoffers. Ze geloofden allebei in hun waanzin en toonden niet de geringste empathie met de slachtoffers van hun doodslag.

Mengele wandelde vrijuit in Zuid-Amerika. Dat gunnen we Sophie Wilmès niet. Deze francofone vlaminghatende heks moet hangen!
Dictatuur

Analyse: pourquoi Sophie Wilmès joue-t-elle les prolongations ?

Het wordt stilaan duidelijk waarom de massahysterie omtrent Covid19 massaal ondersteund werd door de minderheidsregering Wilmès. Het wordt ook duidelijk waarom virologen voornamelijk in de liberale pers (HLN maar ook De Tijd doet lustig mee: “Instagram, waar complotdenken mainstream wordt“) hysterisch beginnen te doen over een nakende tweede golf daar waar er zelfs geen eerste geweest is. De 10 liberale minister postjes moeten kost wat kost verlengd worden.

Voor alle duidelijkheid herinneren wij er aan dat Covid19 relatief ongevaarlijk was omdat het zelfs voor de lockdown geweten was dat er een efficiënt werkend geneesmiddel tegen bestond waarvan het actieve bestanddeel hydrochloroquine was, waarvan het enige nadeel was dat het moest toegediend worden onder dokterstoezicht om hartfalen te voorkomen.

Intussen is ook geweten dat Covid19 geen longziekte was maar een ziekte die bloedklonters vormde waardoor de zuurstofopname en afgifte van giftig CO2 in de longen werd bemoeilijkt en uiteindelijk, bij gebrek aan de toediening van bloedverdunners, tot de dood kon leiden. Het ongevaarlijk geneesmiddel was dus voorhanden maar werd veel te laat ingezet waardoor er duizenden Vlaamse doden vielen.

Een waarom werd het veel te laat ingezet? Omdat men het niet wist. En waarom wist men het niet? Omdat de nationale veiligheidsraad onder leiding van Sophie Wilmès op aansporing van de zogenaamde maar wel totaal onbekwame experten beslist had om te verbieden autopsieën uit te voeren op de slachtoffers die tot dan toe overleden waren. Zo gingen er ettelijke cruciale weken verloren om de ware doodsoorzaak van overleden slachtoffers te achterhalen. Eens bloedverdunners gebruikt werden om patiënten te behandelen smolt het aantal zieken als sneeuw voor de zon.

Enkele conclusies zijn duidelijk. De regering Wilmès organiseerde een oplichting om de bevolking te bedriegen met een opzettelijk geschapen massahysterie. Zoals we reeds schreven bekentenissen moeten we van die kant niet verwachten want oplichting is een strafbaar misdrijf dat per definitie doorlopend is en zich dus niet beperkt tot het plegen van één feit.

Twéé De regering Wilmès en alle excellenties die in de zgn. veiligheidsraad mee vergaderden zijn verantwoordelijk voor het feit dat pathologen verbod werd opgelegd om duidelijkheid verstrekkende lijkschouwingen uit te voeren. Hierdoor bleef het veel te lang onbekend dat de vorming van levensgevaarlijke bloedklonters het probleem was met Covid19.

Hierdoor maakten de totaal onbekwame dames en heren excellenties van de Belgische veiligheidsraad zich schuldig aan de onopzettelijke doding van honderden zo niet duizenden Vlamingen door te beletten dat echte wetenschappers hun werk deden en voor het grijpen liggende goedkope geneesmiddelen niet werden aangewend.

De regering Wilmès was dus twee keer misdadig. Een keer door oplichting en een tweede keer door medeplichtigheid aan onopzettelijke doodslag. En nu pas komt de aap uit de mouw. Om nieuwe verkiezingen waarvoor ze doodsbang is te vermijden en om toch maar een misdadige want ondemocratische Vivaldi constructie te kunnen bricoleren heeft deze minderheidsregering beslist om de vertrouwensstemming die vorige donderdag moest plaatsgrijpen met twee weken uit te stellen.

En nu komt het: de motivatie hiervoor is dat de verlenging van de volmachten noodzakelijk zou zijn om “opnieuw moedige beslissingen te nemen om de pandemie van het Coronavirus het hoofd te kunnen bieden.”

Men is dus van plan om opnieuw onze vrijheden te beperken in plaats van het ontslag van deze minderheidsregering aan te bieden aan de koning. De 7 partijen die actueel aan het palaberen zijn om een nieuwe regering zonder Vlaamse meerderheid te vormen (PS, SPA, Groen, Ecolo, CD&V, VLD & MR) geven zich nog twee weken meer de tijd in de hoop dat ze tegen dan zonder nieuwe verkiezingen een opvolger voor Wilmès hebben gevonden.

België is duidelijk het land met de meeste liberale ministers per 100.000 inwoners. Een echte billenkletser hierbij is dat preformateur Lachaert van de VLD zou ziek zijn vanwege het coronavirus. Anders gaat volgende vrijdag de samenkomst van de zeven betrokken partijvoorzitters niet door.

Men doet er werkelijk alles aan om de Belgische dictatuur in stand te houden. Deze misdadigers en misdadigsters met absurde want totaal nutteloze mondmaskertjes denken dat zij het volk kunnen misleiden, beliegen en bedriegen. En ze doen dat ook, met in maart en april 2020 een hoop onopzettelijke doodslagen er boven op.
Opdat wij het niet zouden vergeten

https://www.youtube.com/watch?v=hYCuesWhmdU
Eindelijk een open brief aan de Belgische scheppers van de onnodige “covidofobie”

Terwijl in Vlaanderen de fanatieke terreur van de zelfbenoemde mondmaskerpolitie onverminderd woekert en De Duitse artsen wetenschappelijk met scherp schieten op de Duitse regering, komt er voornamelijk in het Franstalige landsgedeelte van het onland.be toch ook een reactie op gang tegen de ondemocratische maatregelen van de regering zonder meerderheid die een wanbeleid door de strot van alle burgers duwt met totaal onverantwoorde volmachten.

In een striemende open brief aan de Belgische beleidsmakers kraken meer dan 40 geneeskundige specialisten, advocaten en economen het Covid-19-beleid. Tegelijkertijd wordt de legitimiteit van de adviserende experts in vraag gesteld. Ze eisen nieuwe, multidisciplinaire werkgroepen.

Bij de ondertekenaars staan onder meer gezondheidseconoom Lieven Annemans, economen Geert Noels en Stijn Baert en verschillende artsen. De hele lijst vindt u onderaan op de betrokken pagina van De Tijd.

1. Een doeltreffend pandemiebeheer vereist een brede en multidisciplinaire combinatie van kennis en ideeën.

De aanpak van de Covid-19-gezondheidscrisis vertoont enorme tekortkomingen en is ontoereikend. Hij laat op het vlak van duidelijkheid en transparantie te wensen over en vragen blijven wanhopig onbeantwoord. We moeten zo snel mogelijk – onafhankelijk van de politieke wereld – een of meerdere werkgroepen oprichten, bestaande uit een groot expertenpanel uit alle sectoren die door deze crisis worden getroffen (medische sector, volksgezondheid, economie, sociale sector, onderwijs, justitie…) en die alle burgers vertegenwoordigen.

2. De legitimiteit van de huidige experts moet in vraag gesteld worden.

De crisis wordt beheerd door een handvol deskundigen die op basis van onbekende en onduidelijke criteria aangesteld werden. De experts hebben bovendien tot op heden eventuele belangenconflicten niet aangegeven. Te veel beslissingen die de afgelopen maanden werden genomen, hebben een ongefundeerde wetenschappelijke basis. Al te vaak werd de directe en indirecte impact van de maatregelen onderschat. Het proces van zelfevaluatie dat door de regering voorzien werd in de vorm van een parlementaire commissie laat niet toe dat de aanpak kritisch in vraag gesteld wordt, hoewel dit onontbeerlijk is.

3. De fouten uit het verleden moeten de komende weken en maanden vermeden worden.

De werkgroepen die we voorstellen zouden op objectieve basis de voordelen en de nefaste gevolgen van een door de regering opgelegde lockdown kunnen evalueren. Het opsluiten van gezonde mensen heeft geen wetenschappelijke basis.

De doeltreffendheid van de maatregelen om de verspreiding van het coronavirus te beperken moet grondig geëvalueerd worden. Landen die geen sterk beperkende maatregelen hebben genomen, tonen geen hoger sterftecijfer. Integendeel. De feiten hebben geen van de rampzalige voorspellingen qua dodental van bepaalde biostatistici bevestigd. Het opsluiten van gezonde mensen heeft geen wetenschappelijke basis. Erger nog, het opsluiten van zieke mensen samen met gezonde mensen kan de besmetting tussen mensen die onder hetzelfde dak wonen hebben bevorderd.

Op medisch vlak heeft de lockdown onder meer geleid tot een oversterfte door andere pathologieën. Recente gegevens schatten die op minstens 30 procent van de totale oversterfte. Dat cijfer stemt exact overeen met het aantal patiënten dat ‘vermoedelijk aan Covid-19 is overleden’. Die sterfgevallen worden door de Belgische regering, in tegenstelling tot in de ons omringende landen, opgenomen bij de sterfgevallen die gerelateerd zijn aan Covid-19. Dat leidt tot een aanzienlijke overschatting.

Ook andere cijfers bevestigen dat fenomeen. In de Belgische ziekenhuizen werd tijdens de lockdown een daling vastgesteld van het aantal patiënten met myocardinfarct. Terwijl in Frankrijk tijdens dezelfde periode een belangrijke verhoging werd genoteerd van het aantal hartstilstanden buiten de ziekenhuizen en een daaraan gelinkte toename in overlijdens, die bijgevolg niet alleen verklaard kan worden door Covid-19.  De preventieve aanpak  van verschillende pathologieën werd on hold gezet. Er was een halvering van het aantal kankerdiagnoses (minder dan 2.500 diagnoses per maand in ons land), wat naar verwachting zal leiden tot een belangrijke oversterfte.

Wat volksgezondheid betreft, moet Covid-19 moet in correct perspectief geplaatst worden ten opzichte van andere pathologieën. Daarbij is het belangrijk dat de genomen maatregelen niet langer onevenwichtig zijn en leiden tot een toename van andere ziektes die minstens even dodelijk zijn.

Op psychosociaal vlak heeft de lockdown geleid tot een toename van het huiselijk geweld en kindermishandeling. Het armoedecijfer explodeert. Het is algemeen bekend dat armoede de levensverwachting met enkele jaren vermindert. De belangrijke stress die de lockdown met zich meebracht, zal ongetwijfeld leiden tot nefaste gevolgen voor de mentale gezondheid van de Belgische bevolking. Economisch is al 50 miljard verdampt. Nooit eerder werd zoveel geld geïnvesteerd om zo’n beperkt aantal levens te ‘redden’.

Economisch is op dit ogenblik al 50 miljard verdampt. Nooit eerder werd zoveel geld geïnvesteerd om zo’n beperkt aantal levens te ‘redden’, zelfs rekening houdend met de wildste schattingen van het aantal doden dat zogezegd werd voorkomen (een cijfer dat tot op vandaag onbekend is). Dat geld kan niet langer worden geïnvesteerd in vitale sectoren zoals de sociale zekerheid, het onderwijs, justitie en de gezondheidszorg.

Op juridisch vlak zien we dat veel van de maatregelen van de uitvoerende macht een onduidelijk rechtsgrond hebben. Er is geen basis voor het opleggen van een mondmaskerplicht, tracing, de 1,5 meter sociale afstand of het verbieden van bijeenkomsten. Bovendien is de uitvoerende macht onbevoegd om inbreuken tegen deze maatregelen te vervolgen met strafrechtelijke sancties, zoals bepaald in de wet van 2007. Toekomstige maatregelen moeten zonder uitzondering de Belgische grondwet respecteren. Er zijn talloze discriminerende regimes en verschillen in behandeling tussen verschillende beroepen.

Toekomstige maatregelen moeten zonder uitzondering de Belgische grondwet respecteren. Er zijn talloze discriminerende regimes en verschillen in behandeling tussen verschillende beroepen. De regels veranderen voortdurend en zijn niet overzichtelijk, wat leidt tot een beperkte rechtszekerheid. De verwaarlozing van de fundamentele vrijheden, van de democratie en van de rechtsstaat is een precedent om dat in de toekomst opnieuw te doen op basis van al dan niet goede voorwendselen. We moeten met z’n allen de vraag stellen of we kunnen toelaten dat deze fundamentele waarden kunnen worden ondermijnd in welke situatie dan ook. UNIA en het INDH hebben onlangs opgeroepen tot voorzichtigheid bij het opleggen van maatregelen die de fundamentele rechten in gevaar brengen. Onze justitie is tot stilstand gekomen met belangrijke gevolgen voor veel burgers. De rechterlijke macht en de politie werden van hun gebruikelijke taak ontheven om de richtlijnen van de overheid te handhaven.

De fundamenten van de medische ethiek zijn volledig geschonden. Het meest illustratieve voorbeeld is dat van de ouderen in de residentiële zorg, die tegen hun wil werden opgesloten, beroofd werden van enige sociale interactie en geen beroep konden doen op adequate medische zorg, en dat allemaal voor hun eigen goed. Ze vertegenwoordigen de meerderheid van die vermoedelijke coviddoden van wie redelijkerwijze kan worden aangenomen dat ze zijn gestorven aan iets anders, zonder dat we hebben ingegrepen. Elke risicopersoon moet vrij zijn om zichzelf te beschermen zoals hij dat wil.  De experts en de regering lijken te zijn voorbijgegaan aan de wens van veel ouderen om gelukkig en omringd door hun naasten te sterven, eerder dan de laatste maanden van hun leven in volledige afzondering te moeten doorbrengen.

4. Het crisisbeheer moet wetenschappelijk verantwoord, rationeel en proportioneel zijn.

Het belangrijkste discussiepunt moet zijn heel precies het doel van de Covid-19-maatregelen te definiëren. Eerst was het begrijpelijkerwijs noodzakelijk om een verzadiging van de ziekenhuizen en de intensievezorgafdelingen te voorkomen door de curve af te vlakken. Tot op heden zijn echter geen objectieve gegevens verstrekt over het voordeel van de inperking van de bewegingsvrijheid van de hele bevolking.

Nadat de curve was afgevlakt, werden de maatregelen verlengd. Nu lijkt het erop dat het noodzakelijk is te allen prijze te voorkomen dat iemand besmet raakt met een virus dat niet gevaarlijker is dan de jaarlijkse seizoensgriep waarmee we met z’n allen bijna onverschillig omgaan. De focus op Covid-19 lijkt ons niet langer redelijk. De overheid is er tot nu toe niet in geslaagd een massale screening te organiseren, een methode waarvan bekend is dat ze effectief is voor het isoleren van zieken en het beperken van de verspreiding van het virus.

De overheid is er tot nu toe niet in geslaagd een massale screening te organiseren, een methode waarvan bekend is dat ze effectief is voor het isoleren van zieken en het beperken van de verspreiding van het virus. In plaats daarvan worden de burgers opnieuw beperkt in hun fundamentele vrijheden. Dit is niet langer aanvaardbaar.

5. Ook andere belangrijke punten moeten op tafel komen

Het vaccin werd vanaf het begin aan de bevolking voorgesteld als de enige oplossing om de epidemie een halt toe te roepen, terwijl de veiligheid, de doeltreffendheid en de duur van de bescherming onzeker zijn. Andere oplossingen voor de middellange tot lange termijn moeten worden overwogen, zoals het streven naar groepsimmuniteit. Behalve waar de fysieke afstand niet kan worden gerespecteerd, is het dragen van een masker van geen enkel belang.

Er moet ook rekening worden gehouden met de risico’s op lange termijn van een overmatige hygiëne.

6. Er mogen geen slachtoffers meer vallen door overdreven coronamaatregelen

Kinderen moeten in normale omstandigheden kunnen terugkeren naar de kleuterschool, de basisschool en de middelbare school, met respect voor de elementaire hygiënemaatregelen zoals het wassen van de handen. Beperkingen van ruimte en tijd voor ontspanning, spel of sociale relaties mogen niet langer opgelegd worden. De recente aanbevelingen van het Europees Centrum voor Ziektepreventie en -bestrijding bevestigen dat de sluiting en de heropening van de scholen geen significante gevolgen heeft gehad voor de overdracht van het virus in de gemeenschap.

Studenten in het hoger onderwijs moeten hun weg terugvinden naar de auditoria en moeten hun sociale leven weer kunnen opnemen.

De culturele sector, de horeca en de evenementensector moeten hun activiteiten zo snel mogelijk kunnen hervatten.

7. Burgers hebben recht op objectieve en eerlijke informatie.

De burgers moeten dringend toegang krijgen tot duidelijke, objectieve en professionele informatie die onafhankelijk is van de media en hun sensatiezucht. Het klimaat van ‘covidofobie’ is volledig ongerechtvaardigd en veroorzaakt een panische angst bij een aanzienlijk deel van de bevolking.

Samengevat, we vragen de dringende oprichting van nieuwe, multidisciplinaire werkgroepen die wetenschappelijk bewezen en doeltreffende maatregelen kunnen voorstellen, die in verhouding staan tot andere maatschappelijke en volksgezondheidsproblemen en zonder negatieve neveneffecten. Dat alles met respect voor de rechtsstaat, de democratie en de individuele vrijheden.

Ondertekenaars

N.v.d.r.: Er moeten ook strafmaatregelen overwogen worden tegen alle “excellenties” die aan de creatie van deze waanzin én de gevolgen daarvan hebben meegewerkt. Het is wetenschappelijk bewezen dat mondmaskers onmogelijk kunnen beschermen tegen besmetting door eender welk virus maar het inademen van de voor het in stand houden van ons immuunsysteem levensnoodzakelijke zuurstof nutteloos belemmert. De door de regering Wilmès georganiseerde massahysterie (“covidofobie“) is zonder meer misdadig.

En aan de vrijwillige slaven van de regering Wilmés die zich ontpoppen als fanatieke machtswellustige zelfbenoemde mondmaskerpolitie hebben wij maar een ding te zeggen: uw vrijheid om een mondmasker te dragen zoals U dat wil houdt op waar onze vrijheid om er geen voor onze neus te dragen begint...

P.S.: De hersenspoeling van de Wilmés- overheid is de trappers aan het verliezen. Zelfs bij logische, wetenschappelijk bewezen en uiterst objectieve en zelfs zacht geformuleerde kritiek blijven ze bij de regimezenders op het gaspedaal van de indoctrinatie drukken.
Open brief naar alle Gentse Open Vld mandatarissen !

Neen, het is genoeg geweest! Ik kan het niet meer aanzien en moet reageren. Mijn liberaal hart bloedt en het maakt mij vreselijk kwaad. Wat de laatste dagen binnen onze partij is gebeurd, noopt ons tot onmiddellijke grondige zelfreflectie.

De Gentse stadsscholen krijgen als algemene regel dat hoofddoeken en andere levensbeschouwelijke symbolen toegelaten zijn. Die “andere levensbeschouwelijke symbolen” is er bijgevoegd om de schijn hoog te houden dat het niet enkel om de religieuze hoofddoek gaat.

Hoe halen jullie het in jullie liberale hoofd om het dragen van een hoofddoek door jonge nog kwetsbare meisjes te faciliteren? Waarom lopen jullie het groene fundamentalisme en de linkse pensée unique zo slaafs achterna? Recht je liberale rug, verdorie!

“Wij willen menselijk en redelijk zijn, we zijn niet voor een verbod maar voor vrijheid”, antwoordden jullie mij. Maar het is niet omdat het begrip vrijheid in jullie antwoord voorkomt, dat dit een liberaal antwoord is. Jullie vrijheid is onverschillig wegkijken.

Liberalen staan voor vrijheid van denken, zonder dogma’s, zonder beperkingen, zonder vooroordelen, zonder gedragsvoorschriften, zonder suprematie van overtuigingen. Laat net dat allemaal veruitwendigd zijn in de hoofddoek.

Het is ontstellend hoeveel toegevingen onze seculiere maatschappij (of wat daar nog van zal resten over een paar jaar) de afgelopen dertig jaar heeft gedaan en nog zal doen aan een godsdienst die de grootste moeite heeft met het begrip ‘tolerantie’.

Wij liberalen kunnen toch niet aanvaarden dat vrouwen dagelijks onder toezicht en druk staan van de eigen gemeenschap en een intolerante godsdienst. Wij liberalen kunnen toch niet tolereren dat afwijken van voorgeschreven religieuze kleding wordt gesanctioneerd met groepsdruk, vernederingen tot zelfs geweld toe.

Ik weiger tolerant te zijn voor het intolerante.

Jullie weldenkende mantel van stilte laat zeer kwetsbare mensen compleet in de kou. Vrouwenrechten zijn blijkbaar in Gentse scholen inferieur aan godsdienstvrijheid.

“Elk mens is inderdaad wel vrij om te geloven wat hij of zij wil maar geloof is een privézaak en niemand heeft het recht een ander persoon tot een geloof te dwingen. Alle religieuze overtuigingen moeten in volle vrijheid bekritiseerd kunnen worden. Dit impliceert dat een overheid zich NEUTRAAL moet kunnen opstellen en verzekeren dat niemand in het openbaar gebeuren blijk mag geven van nog maar een fractie van superioriteit van hun religie. Vandaar dat religieuze symbolen in openbare gebouwen uitgesloten moeten zijn en zelfs godsdienstlessen op school moeten worden afgeschaft”. Dat zeg ik niet, maar dat lees ik in “De Liberale Ideologie” van Dirk Verhofstadt (blz 25). Jullie zijn zeer goed bezig!

Als liberaal weiger ik toe te geven aan ook maar de kleinste beperking van de vrije meningsuiting en ik zal niet tolereren dat het open debat wordt beknot door zogenaamde ‘islamofobie’, waarbij kritiek op een religie gelijkgesteld wordt met racisme.

Deze tirannie van het nieuwe normaal zal ik, trots op mijn liberale principes, blijven bestrijden.

Jullie verwijzen als motivering onder andere naar statements van vrouwen die beweren dankzij de hoofddoek, continu bewust te zijn van hun islamitische identiteit. Maar als jullie datzelfde woord uit de mond horen van een partijvoorzitter die verbondenheid zoekt via identiteit rond Verlichtingswaarden (waarden die niet liberaler kunnen klinken), schieten jullie in een vreselijke politieke aversiekramp. Dit intellectueel onevenwicht kan ik echt niet vatten. Als het vertrouwen in de traditionele politieke en intellectuele elites zo ondermijnd is, dan komt dat vooral door die zelfcensuur.

En dan de verwijdering van het standbeeld van Leopold 2. Hengelen jullie werkelijk naar de prijs van de stad met de grootste beeldenstorm? Karel Verhoeven heeft in De Standaard een punt: “ de enggeestigheid lonkt, andere dan de katholieke truttigheid, maar niet minder beknellend”. Ik kan er dan ook niet bij dat wij als liberalen ons laten opjutten door een stelletje ordinaire dieven die de tragische dood van een man in de VS misbruiken om hier rellen te veroorzaken en te plunderen. Black Lives Matter is gekaapt door extremisten, en jullie lopen als een groep zombies de hysterie achterna. Alles komt onder vuur wat ooit gekoesterd werd, alles wat wit en westers is moet weg, als ging het om een beschaving die met terugwerkende kracht en met wortel en tak moet worden uitgeroeid. De Franse schrijver Zemmour zegt terecht : Il y a une volonté de détruire l’histoire d’un peuple, d’une civilisation pour l’éradiquer et la remplacer. Ondertussen horen we de grootste onzin in de Zevende Dag:” Zwarten kunnen niet racistisch zijn”.?! Vertel dat maar eens aan de Tutsi’s in Rwanda…

Ik weiger mee te huilen met de linkse meute die de misbruiken uit het verleden enkel uitvergroten om ons een collectief schuldgevoel aan te praten, alsof racisme en fascisme een deel van ons cultureel erfgoed zijn.

Begrijpen jullie niet dat de gewone Gentenaar een aversie krijgt van jeukwoorden als diversiteit, verbinden en inclusiviteit? En als dan uitgerekend een liberaal de deur op een kier zet voor herstelbetalingen aan Kongo, dan zakt mijn broek helemaal af. Uitgerekend het meest corrupte regime van Afrika zou van ons Vlamingen financiële boetedoening, als waren het aflaten, kunnen ontvangen. Dit terwijl de zogenaamde schadevergoeding voor het oude kolonialisme zich zou afspelen in een tijdperk van modern kolonialisme: het tolereren, meer zelfs, erkennen van een niet eens democratisch verkozen president… Kabila en Tshisekedi officieel bezoeken als president en terzelfdertijd zonder enige schaamte elk contact met het VB weigeren omdat het een ondemocratische partij zou zijn, is de overtreffende trap van politieke schizofrenie.

En als ik, om af te ronden, selectieve liberale verontwaardiging opmerk rond een poging tot censuur van het VB op de VRT (waar jaren aan een stuk rode interventies haast structureel aanwezig waren), kan ik alleen maar constateren dat er een artificiële overgevoeligheid heerst rond alles wat maar een beetje naar “rechts” ruikt. De onverklaarbare haat tegen de N-VA maakt zo politiek blind dat elke liberale realiteitszin kwijt is. Verklaringen dat de bloedrode Magnette zeer goed werkt levert, blijken voor jullie niet schokkend. Il fut un temps!!

Vorig weekend moesten we ook nog eens een mes uit de rug van onze nationale voorzitter halen…

Liberalen zijn rechts en progressief, een mooie combinatie voor een unique selling proposition. Maar door linkse waanzin verknoeien jullie dit buitengewoon politiek product.

Herbron! En ageer liberaal!

(naam bekend bij redactie van ‘tScheldt)

***

Tekening: Stichtende vergadering Liberale Partij op 14 juni 1846 in de Gotische zaal van het Brusselse stadhuis

***

N.v.d.r. (van Nageltjes) De hoofddoek is de swastika van de islam. Het is net zoals het hakenkruis van de nationaal-socialisten voor en tijdens de tweede wereldoorlog. Samen bakenen hoofddoeken territoria af. Dat de linksgroene idioten dat niet willen begrijpen is misschien normaal, maar dat een liberale partij dat niet begrijpt is totaal abnormaal. Deze liberaal heeft overschot aan gelijk. Liberalen die geen liberalen meer zijn. Vrijzinnigen die geen vrijzinnigen meer zijn maar zich gedragen als slaafse onderdanige aan Allah. Je zou voor minder kwaad worden. Heeft Covid19 hun grijze hersencellen opgevreten?
Wilmès III wordt dictatoriaal aangekondigd.

Suivez la conférence de presse du CNS dès 13h : la bulle ...

Het was te verwachten, het zat er aan te komen, en inderdaad “de Veiligheidsraad” (van Belgique, hoe ’n dikke nek kan je hebben?!) orakelde vandaag (20/08/2020) dat de bewust geschapen massahysterie omtrent een griep-virusje nog voor onbepaalde tijd moet doorgaan.

Met een beetje gefoeffel en gepruts in de marge, maar dat hoort onlosmakelijk bij oplichting. Wat nota bene een echt misdrijf is!

De vlamingenhatende Wilmès waagde zich niet aan de de volgende episode van het mondmasker-klucht-feuilleton, maar liet zich opmerken met een een nog adembenemender leugen!

Volgens haar zou er pas soelaas moeten komen aan de totaal absurde maatregelen die nota bene opgelegd worden aan een slaafs gehoorzamende bevolking, tot er een”VACCIN” is! Tegen Covid-19 uiteraard, dat was de suggestie maar die woorden kwamen niet over de lippen van deze misdadige vrouw.

Hiermee bewijst zij aan de verkeerde kant van de geschiedenis te staan, een oplichtster te zijn of een fantaste die maar wat raaskalt als ze de bevolking maar kan bedriegen. In haar eigen voordeel uiteraard. Zij wil uiteraard – hoe zou je zelf zijn?- zo lang mogelijk aan de Vlaamse centen slurpen.

Daarom mogen er geen logische beslissingen genomen worden, en moeten de fascistische maatregelen van deze minderheidsregering die regeert met volmachten (van wie?) zo lang mogelijk gehandhaafd blijven.

Wilmès III wordt dictatoriaal aangekondigd maar De Wever en Jambon staan er bij, en kijken er naar, maar zijn blijkbaar niet in staat een vuist te maken tegen wat arrogante francofone misdadigheid is.

Het zal U als slachtoffer en Vlaming maar overkomen!
De ondergang van onze democratie: de onschendbaarheid van een volksheld wordt opgeheven.

Salvini could face trial over treatment of migrants - CNN

Wij brengen dit betalend artikel van t’ Pallieterke omdat het de inhoud van zo’n uitzettend groot belang is. In heel West-Europa is een dictatuur aan het ontstaan. Langzaam maar zeker worden de burgerrechten afgebouwd, de vrijheid van meningsuiting aan banden gelegd, ons door hen gewenste gedragspatronen en belastingen opgelegd afkomstig van een niets ontziende politieke elite die in navolging van de EU-ambtenaren zo arrogant zijn dat ze denken zich alles te kunnen veroorloven. Tot en met het ondergraven en machteloos maken van de rechtsstaat die onafhankelijk hoort te zijn van politieke benoemingen, maar dat niet is.

Systematisch glijden we onder impuls van de actueel ondemocratische Europese Unie af naar een echte dictatuur met een onbestaande of kreupele rechtsstaat. De middelen die hierbij worden aangewend zijn al eerder waargenomen. Het verraad en de ondermijning komt altijd van collectivistisch links. Hopelijk wijdt iemand van de redactie van Nageltjes hieraan een toekomstige bijdrage. Niet elke abonnee heeft een abonnement om online ’t Pallieterke te lezen. Wij hopen hiermee enkele zulke abonnees op vakantie toch te bereiken en vanzelfsprekend zij die nog geen abonnee zouden zijn. t’ Pallieterke is bij ons weten het enige gedrukte weekblad dat de waarheid nog schrijft. En dan nu het artikel.

<<< De Italiaanse Senaat heeft opnieuw de parlementaire onschendbaarheid opgeheven van Matteo Salvini. In februari had de Senaat ook al beslist Salvini’s onschendbaarheid op te heffen, zodat hij voor de rechter gesleept zou kunnen worden omdat hij als minister van Binnenlandse zaken, toen nog in de regering van de Lega en Vijfsterrenbeweging, een schip met 131 immigranten aan boord niet in een Italiaanse haven had laten binnenvaren.

Het proces daarover gaat in oktober van start. Om er helemaal zeker van te zijn dat Salvini’s politieke carrière gebroken zal worden, heeft “la dictature des juges” voor de zekerheid nog een tweede proces tegen hem aangespannen. Daarom moest zijn onschendbaarheid dus een tweede keer opgeheven worden. Het gaat hier om een gelijkaardige zaak. In augustus 2019 had Salvini het schip Open Arms laten tegenhouden toen dat op het punt stond meer dan honderd vluchtelingen aan land te zetten in Italië. Salvini kon het binnendringen van de bootvluchtelingen trouwens alleen maar vertragen. Tenslotte mochten ze in Lampedusa aan land gaan. Andere Italiaanse rechters hadden toen de inbeslagname van het schip bevolen. Maar nu volgt de wraak. In dit proces wordt Salvini beschuldigd van machtsmisbruik en ontvoering. Hij kan daarvoor veroordeeld worden tot een gevangenisstraf van vijftien jaar. Het gaat hier duidelijk en schaamteloos om politieke processen.

Salvini is momenteel senator en leider van de oppositie. Hij laat zich duidelijk niet intimideren. Als reactie op de stemming in de Senaat zegde hij: “‘Ik ben er trots op dat ik Italië heb verdedigd en ik zou het opnieuw doen.”

Wat nu in Italië met Salvini gebeurt, is een variant van wat bijvoorbeeld Tommy Robinson, AfD, het Front National, het Vlaams Blok en Geert Wilders hebben meegemaakt. Van de gevaarlijke, antidemocratische, bijna totalitaire macht die de “dictature des juges” heel geleidelijk naar zich toe heeft getrokken. Van de vermenging tussen politiek en justitie, die één van de grondslagen van een rechtsstaat ondermijnt: de scheiding der machten en de neutraliteit van justitie.

Het is slechts de zoveelste openlijke en brute manifestatie van de macht die de marxisten met hun “mars door de instellingen” hebben verworven. Niet alleen in het justitie-apparaat, maar ook in die twee andere fundamenten van een vrije samenleving: het onderwijs en de media. Zij moeten geen staatsgreep meer plegen. Zij hebben al bijna alle hefbomen in handen en ze kunnen de democratie aan hun laarzen lappen. Al zijn die laarzen, de laarzen van kampcommandanten en linkse terreurgroepen à la Antifa, netjes verborgen onder de toga’s van “activistische” rechters en advocaten. En echt niet alleen in Italië. >>>

N.v.d.r. : beter hadden wij het niet kunnen formuleren.