Procureur des konings vindt het OK dat Vlaamse meisjes worden neergeslagen en beroofd !

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is Slachtoffer-Procureur-des-Konings-tScheldt-3-e1557631056694.jpg

Foto: de brief van de procureur des Konings

Ter inleiding: wat nu volgt is geen grap, geen satire, het is jammer genoeg de bikkelharde waarheid.

De feiten: een dag na de moord op Julie Van Espen in Merksem, ontvangt een vader uit de omgeving van Antwerpen een brief van de procureur des Konings.
Buiten het feit dat deze papa ontzet is door de gebeurtenissen rond
Julie die zich ontrollen op radio en televisie, is er geen enkel verband
met de zaak van Julie.

In de brief die de vader ontvangt verwijst de procureur des Konings naar feiten die dateren van 25 maart 2017.

Op die dag stapt de dochter van deze papa uit Antwerpen, samen met haar vriend, van de bus in Sint-Antonius Zoersel.
In de omgeving van de bushalte bevinden zich op dat moment drie
individuen, twee mannen en een vrouw. Ze zijn alle drie van allochtone
afkomst. De drie beginnen commentaar te geven op het meisje en haar
vriend. Het meisje maakt de onvergeeflijke fout om hen aan te manen te stoppen met hun commentaar.

Dat had ze beter niet gedaan. Want meisjes die zich weerbaar
opstellen krijgen het vandaag de dag nog harder te verduren. Zo ook dit
meisje. Ze wordt op de grond gegooid en krijgt schoppen in het gelaat.
Haar vriend krijgt een klap op het hoofd. Alsof het allemaal niet erg
genoeg is nemen de drie het handtasje van het meisje mee, met al haar
geld, papieren en sleutels en zetten het op een lopen.

In een normale rechtstaat leg je dan klacht neer, je hoopt dat de
politie de daders vindt, en dat justitie de daders straft. De daders in
deze zaak werden inderdaad geïdentificeerd. Maar dan volgt, twee jaar
later, een dag na de moord op Julie, een bloedstollend briefje van de
procureur des Konings.

We laten eerst nog een foto zien van het toegetakelde slachtoffer.

Lees nu samen met ons mee, hoe justitie deze feiten, formeel en schriftelijk, afhandelt.

***

Mevrouw, Mijnheer,

Langs deze weg wens ik u te informeren over het volgende: in uw dossier vind ik een strafrechtelijke vervolging een te zware maatregel in verhouding tot het nadeel dat de feiten hebben veroorzaakt voor de samenleving. Ik heb daarom beslist het dossier af te sluiten zonder verder gevolg.

de procureur des Konings
L. Festraets

Samenvattend kunnen we dus zeggen dat drie individuen van allochtone
afkomst die een Vlaams meisje in elkaar kloppen en haar handtas stelen geen nadeel veroorzaken voor de samenleving. Ze moeten dus niet gestraft worden.

Wie over de feiten nadenkt kan natuurlijk niet anders dan deze
procureur begrijpen en in het gelijk stellen. Het zou bijna ongepast
zijn om deze daders die een meisje slechts in elkaar geklopt en beroofd
hebben aan te houden en te bestraffen als de verkrachter en moordenaar
van Julie gewoon vrij mag rondlopen op straat. Ordnung muss sein!

Op het gevaar af voor zwartkijkers te worden gehouden, kan je niet
anders dan constateren dat het vandaag de dag in Vlaanderen geen enkele
zin heeft om als vrouw of meisje klacht in te dienen als je slachtoffer
bent van fysiek geweld of als je beroofd wordt. God verhoede, maar als
je én slachtoffer bent van fysiek geweld én van beroving, tja…dan heeft
het werkelijk helemaal geen zin, dan is er echt wel geen nadeel voor de samenleving.

Noot: een procureur des Konings is een magistraat van het Openbaar Ministerie die het parket leidt en de strafvordering uitoefent in eerste aanleg. De procureur des Konings voert, onder het gezag van de minister van Justitie (Koen Geens), de opdrachten van het Openbaar Ministerie uit en maakt deel uit van de UITVOERENDE macht.

Bronnen: uit veiligheidsoverwegingen en op vraag van de vader van het slachtoffer werd hun identiteit niet gepubliceerd

h/t ’t Scheldt

Julie Van Espen (vermoord en verkracht door niet vastgehouden recidivist) Luc Festraets, Merksem, procureur des Konings

N.v.d.r.: Ooit komt de dag dat een moegetergde Vlaming het recht in eigen hand neemt omdat een anti-blanke racistische procureur vindt dat hij Vlamingen mag benadelen. De ouders van dit meisje kunnen nu geen beroep doen op de eenvoudige en kosteloze burgerlijke partijstelling daar is zelfs geen tussenkomst van een advocaat voor nodig.

Maar ze worden nu door gespuis verplicht noodgedwongen beroep doen op een peperdure en lang aanslepende burgerlijke procedure om een schadeloosstelling te krijgen.

Wedden dat die moegetergde en beledigde Vlaming onmiddellijk weggezet en uitgescholden wordt als een racist of neonazi? Niettegenstaande de aanleiding, oorzaak en motivering uitsluitend terug te vinden is in de wanpraktijken van de UITVOERENDE macht die onder rechtstreeks toezicht, gezag en controle staat van de minister van justitie die er aan het hoofd van staat. Vandaag de dag Koen Geens.

Laat dit een getuigenis zijn en ook een waarschuwing. Het recht in eigen handen nemen gebeurt best collectief. Allemaal samen. Zodat de smeerlappen zoals deze procureur en deze minister beseffen dat zij niet straffeloos verder kunnen gaan met de principes van onze democratische rechtsstaat met de voeten te treden en belachelijk te maken.

Denk daaraan als je op 26 mei in het stemhokje je stem uitbrengt! De macht gaat uit van en berust bij het volk. Alleen bij het volk waarvan jij deel uitmaakt. Niet bij juridisch gespuis en politiek crapuul.
Minister Koen (arcopar) Geens is mede schuldig aan doodslag en verkrachting.

Deze affiche werd in allerijl verwijderd door de CD&V

Beste Vlamingen,

Het is onaanvaardbaar dat een minister van justitie naar aanleiding van een afschuwelijke daad van seksuele agressie de bevolking beliegt.

In de zaak waar in Antwerpen aan het Albertkanaal een onschuldige jonge Vlaamse vrouw in de fleur van haar beloftevol leven verkracht en gedood werd door een recidivist beweert de minister dat hij zich niet verantwoordelijk voelt en beroept hij zich op de “scheiding der machten” !

Hij zou naar eigen zeggen niets hebben kunnen doen om de dodelijke gevolgen van een misdadige beslissing van een rechter te beletten of te voorkomen. Deze minister liegt en ik leg U graag uit waarom.

Het parket van de procureur des konings (zonder hoofdletter) en ook het parket generaal bij elk hof van Beroep en dat van Cassatie staan overal en altijd onder rechtstreeks gezag, leiding en toezicht van de minister van justitie omdat ze, net zoals de minister die er aan de top van staat, behoren tot de UITVOERENDE macht.

En dus niet tot de Rechterlijke macht, laat dit duidelijk zijn.

Dat de parketten en de procureurs niet alle rechtsmiddelen (beroep én cassatie) hebben aangewend om een veroordeelde recidivist te beletten om nog eens toe te slaan door hem vrij te laten loslopen is medeplichtigheid door schuldig verzuim.

Wij weten niet of Koen Geens hiertoe opdracht zou hebben gegeven aan de parketten. In dat geval wordt zijn medeplichtigheid actief en zou hij van zijn parlementaire onschendbaarheid moeten worden beroofd en samen met de verkrachter en doder moeten terecht staan voor een volksjury bij het hof van assisen.

Laat ons aannemen dat, behoudens bewijs van het tegendeel, de minister zulke opdracht niet heeft gegeven aan de parketten. En ook niet aan de gevangenisdirecteurs en de politiediensten. Maar dat verandert niets aan zijn loodzware verantwoordelijkheid. Door na te laten de opdracht te geven aan de procureurs en procureurs generaal om alle rechtsmiddelen aan te wenden tegen recidiverende verkrachters, bleef de minister van justitie Koen GEENS schromelijk in gebreke… door schuldig verzuim.

Alle parketten en procureurs overigens ook omdat hun voornaamste taak er in bestaat de veiligheid van de burgers te bewaken en te verzekeren met alle middelen die tot hun bevoegdheid behoren ook al geeft de minister geen krimp. Het openbaar ministerie heeft GEFAALD en uitgerekend dàt is de verantwoordelijkheid van de minister van Justitie.

Maar dat de absolute leider van dit weledele gezelschap doet alsof wat gebeurde allemaal normaal is en hem zelf geen schuld treft is dermate schandalig omdat de mislukte staat België er in slaagt om zelfs kafkaiaanse onzin te laten uitkramen door een niet door de burgers verkozen minister, die alleen maar minister werd om de misdrijven van de ACV- oplichters van Arcopar te laten ‘verjaren’.

Dat tart werkelijk elke verbeelding.

Een ontslag zou symbolisch zijn maar bij een zo vreselijke moord en verkrachting moet de verantwoordelijke minister ontslag nemen en moet hij daartoe ook gedwongen worden door alle volksvertegenwoordigers, zonder enige uitzondering.

Ook door Wouter BEKE overigens die intussen hypocriet met zijn loze praatjes over de “hoge raad van justitie ” gewoon een mistgordijn optrekt zodat de burger eens te meer bedrogen wordt door CD&V politiekers. Of moeten we zeggen mogelijks zelf gedood en verkracht?

De schuld uitspreiden over àlle politiekers is een tjeventruc. Alleen KOEN (arcopar) GEENS is politiek verantwoordelijk! En met hem al de misdadige politiek benoemde rechters, waarvan ik hoop dat ze pijnloze zelfmoord plegen uit wroeging en schaamte.

Maar niet alleen een rechter faalde maar ook het parket van de Procureur des Konings dat, ik herhaal, deel uitmaakt van de uitvoerende macht en onder rechtstreeks gezag leiding en toezicht staat van de minister van justitie die dus niet alleen feitelijk maar ook politiek verantwoordelijk is. Vandaag de dag is dat Koen (arcopar) GEENS.

Zowel rechter als procureur bleven blind voor het feit dat de verdachte, Steve Bakelmans, zich in geen enkel geval vrij had mogen bewegen. Hij bleef zich maar onttrekken aan zijn straffen en zou in elk geval achter de tralies hebben moeten zitten. Het schuldig verzuim is in dit geval dus hallucinant!

Dat de minister en zijn familie middels zijn schoonzoon inmiddels aangetast is door de ‘hondsdolheid’ van de vrouwen discriminerende islamitische doctrine -we verwijzen hier naar een uitspraak van wijlen Winston Churchill– is geen excuus en zeker geen grond van rechtvaardiging. maar integendeel een bezwarende omstandigheid.

Vrouwen horen niet verkracht en daarna gedood te worden. Dat zou elke minister van justitie moeten weten. Helaas is de deze niet seculier maar een hypocriete christen die liever mee heult met de Mohammedaanse wolven, niet in het bos maar, op ons aller Vlaamse territorium!
Is minister Koen Geens analfabeet?

We citeren niet vaak uit de Schandaard. Bij deze een uitzondering.

“Het Brusselse hof van beroep heeft beslist dat België niet langer verplicht is alles in het werk te stellen om twee weduwes van Syriëstrijders en hun zes kinderen terug te halen. ‘De regering blijft niettemin inspanningen leveren om kinderen tot tien jaar terug naar België te halen’, reageert Justitieminister Koen Geens. Zo zie je wie de rotte appel is in onze samenleving.

Tatiana Wielandt (26), Bouchra Abouallal (25) en hun kinderen zitten vast in het Koerdische kamp Al-Hol. België werd in december door de rechtbank in kort geding verplicht om de ‘noodzakelijke en mogelijke maatregelen te nemen’ om zes minderjarige kinderen en hun moeders vanuit Syrië naar België te laten reizen.

De Belgische staat ging in beroep tegen die beslissing. Het hof van beroep in Brussel heeft vandaag beslist dat de oorspronkelijke vordering van de twee vrouwen, waarin ze via de rechtbank een repatriëring wilden afdwingen, niet ontvankelijk was. Het hof oordeelt namelijk dat hun vordering in dit proces identiek is aan een vordering die zij in het verleden al eens hadden ingediend. Ook toen werd de vraag tot een repatriëring uiteindelijk afgewezen door het Brusselse hof van Beroep. Dat gebeurde op 12 september vorig jaar.

De argumentatie van de rechtbank was toen dat de vrouwen en kinderen in Syrië niet onder het gezag van de Belgische staat vallen. Daardoor kon ons land ook niet worden verplicht om ze te repatriëren. Vandaag werd de nieuwe vordering dus afgewezen omdat ze dezelfde is als die in een zaak waar al eens uitspraak in is gedaan.

De beslissing die het Brusselse hof vandaag nam, betekent zeker niet dat alle pogingen om Belgische kinderen uit Irak en Syrië terug te halen, worden stilgelegd. ‘De Belgische regering blijft inspanningen leveren om de beslissing van december 2017 om kinderen tot 10 jaar terug naar België te halen toe te passen’, reageert minister van Justitie Koen Geens (CD&V). ‘Kinderen kunnen nooit schuldig zijn aan de daden van hun ouders.’

N.v.d.r.: En dan? Kan de minister de motivering van het arrest niet lezen?

Veroordeeld tot 5 jaar cel

Abouallal en schoonzus Wielandt vertrokken in 2013 naar Syrië, samen met echtgenoten Noureddine Abouallal en Saïd El Mourabit. Die sneuvelden er in 2014, toen beide vrouwen hoogzwanger waren. Onder druk van hun familie keerden ze naar België terug om te bevallen, maar enkele maanden daarna keerden ze terug en hertrouwden met andere Syriëstrijders.

Beide moeders zijn ondertussen veroordeeld tot vijf jaar cel wegens lidmaatschap van een terroristische groepering. ‘We hebben spijt van onze fout en hopen dat we ze kunnen rechtzetten’, verklaarden de twee eerder op het VRT-journaal.

Mohammedaanse arrogantie en takiyya!
Locus Delicti

De plaats waar het misdrijf is begaan (locus delicti) bepaalt de territoriaal bevoegde rechtbank. Dit al minstens 2000 jaar oude rechtsprincipe is internationaal erkend en ook volledig logisch en normaal. Rechters die de omstandigheden en dus ook de plaats waar een misdaad gebeurde niet kennen, zijn niet in staat een normale rechtvaardige beslissing te nemen.

Dit principe kennen we uit het Romeins recht en het behoort dus tot de inzichten van onze cultuur van onze beschaving. Vermoedelijk is dit principe overigens veel ouder en behoorden onder meer aan de wetten van de Meden en de Perzen. Bovendien zijn rechters die de taal van de getuigen en de slachtoffers niet kennen niet in staat een behoorlijk proces te organiseren.

Nu na de krokodillentranen van minister Koen Geens over het afnemen van de onterecht toegekende Belgische nationaliteit van “onze” (sic) Syriëstrijders”, ook Alexander De Croo zijn duit in het zakje doet om de onbekwaamheid en arrogantie van de heersende politieke kaste in de verf te zetten met de uitspraak “we mogen Irak niet opzadelen met onze problemen” is het de hoogste tijd dat we de logica, de billijkheid en de rechtvaardigheid van het principe ‘locus delicti’ en de misdadigheid van voormelde politici even snel toelichten.

Herinner je je nog hoe “moedige” IS-strijders gevangengenomen journalisten voor het oog van de camera onthoofdden?

Hoor je nog steeds het gekrijs van die gekooide Jordaanse piloot die levend werd verbrand?

Zie je nog hoe IS-strijders homo’s van flatgebouwen gooiden?

Hoor je het geschreeuw van verkrachte jezidi-vrouwen, de wanhoop van hun mannen net voor ze werden vermoord, zie je de tranen van hun kinderen?

Zie je in je droom de lijken van de duizenden IS-slachtoffers, meestal gewone mohammedanen in Syrië en Irak, die maar een ding wilden: in vrede leven en hun kinderen een toekomst geven?

Zie je de massagraven waarin slachtoffers zonder enige vorm van respect werden weggestopt?

Vandaag woedt de discussie wat we met “onze” Syriëstrijders moeten doen.
“Onze” Syriëstrijders?!

Mensen die jarenlang spuwden op onze samenleving, die ons openlijk bedreigden en verachtten, die juichten toen de laffe bommen in Brussel en Parijs dood en verderf zaaiden, die het hele Westen liefst in een vuurzee ten onder zagen gaan, die zich de facto buiten onze samenleving hebben geplaatst en de Belgische nationaliteit niet meer waard zijn? Ze zijn dat overigens nooit geweest. Een dubbele nationaliteit is niet rationeel, onrechtmatig en zou ten strengste moeten verboden geweest zijn.

Het is niet normaal dat deze criminelen naar hier worden gehaald om bij ons te worden berecht. Ze moeten terechtstaan in de landen waar ze hun wrede misdaden hebben gepleegd: Syrië en Irak.

Ook en vooral omdat de duizenden slachtoffers in Syrië en Irak ook recht hebben op gerechtigheid!

Inderdaad, die misdadigers naar hier halen belet dat de overlevende slachtoffers daarginds zich niet eens een eis tot schadevergoeding kunnen veroorloven als was het maar tot het betalen van een symbolische euro.

Hoe zouden de slachtoffers of hun nabestaanden zich immers kunnen veroorloven om naar hier te komen? De bedoeling is duidelijk een handvol advocaten (en ons parlement zit er vol van) op kosten van de Belgische (en dus vooral Vlaamse) belastingbetaler grof geld te laten verdienen met schijnprocessen die op niets fatsoenlijk gaan uitmonden omdat ze op niets fatsoenlijk kunnen uitmonden. Het gaat hier dus duidelijk over een intentie tot corruptie en zelfbediening.

Al het bewijsmateriaal bevindt zich immers in Syrië en Irak, evenals al de nog levende ooggetuigen van de afschuwelijke misdaden die “Onze Syrië-strijders” in Syrië en Irak hebben gepleegd. Deze moordenaars en verkrachters zijn bovendien onvermogend en zullen hier beroep kunnen doen op pro deo advocaten betaald met belastinggeld. Op tolken en vertalers betaald met belastinggeld. Op de leugenpers en indoctrinerende media gesubsidieerd met belastinggeld. Op rechters, griffiers en procureurs, allemaal betaald met belastinggeld. Op politiemensen en veiligheidsagenten, betaald met belastinggeld.

Geens en De Croo zijn oplichters. Wij (Vlamingen) worden gepluimd. Dat wordt elke dag meer en meer duidelijk. De Belgische justitie is op zich al rot tot op het bot. Als die zich nu ook nog eens moet gaan bezig houden met misdrijven en misdaden voor de beoordeling waarvan ze niet bevoegd is wordt de kafkaiaanse knoop nog dikker. En de oplichting groter.
Marrakesh het begin van het einde, of het begin van Nürnberg 2.0?

VN-Migratiepact van Marrakesh – een tegendraadse analyse

Hoezo veel goed? Dit is waanzin!

Het Marrakesh-pact is een vergunning tot het plegen van misdaden tegen de menselijkheid.

Ik vrees dat er geen enkele strategische analist of een onafhankelijk denkende medewerker van een inlichtingendienst aan de opstelling van het pact te pas is gekomen, laat staan dat het is getoetst op politieke realiteiten door daadwerkelijke deskundigen van inlichtingendiensten en/of instituten voor strategische studies.

Maar wat veel erger is, is dat de bedenkers en de opstellers van het zgn. verdrag van Marrakesh aan westerse zijde blijkbaar uitsluitend bestaan uit idealistische wereldverbeteraars, cultuur relativisten en open-grenzen-fetisjisten zonder enige kennis van Islam, Afrikaanse culturen, bevolkingen plus al hun etnische en religieuze spanningen. En over islam weten zij absoluut helemaal niets, behalve systematisch tactische leugens en strategisch islamitisch bedrog.

Kortom een draak van een pact met een hoog risico op een golf van ellende voor Europa maar ook voor de bevolking van het Afrikaanse continent zelf. Een pact dat is opgesteld door politieke prutsers die niet schijnen te beseffen dat zij op deze wijze een weg aanleggen voor nodeloos verlies aan mensenlevens. Lieden die blijkbaar niet verder kunnen denken dan hun egalitair collectivistisch gedachtegoed reikt..

Voor de veiligheid van de wereld is het beter om de idiote initiatiefnemers van dit pact naar een goelag in het verre Siberië te verbannen, in een dwangbuis te zetten, de mond te sluiten met duct tape en enkele psychiaters de personen in kwestie wat zware neuroleptica toe te dienen. Denk maar niet dat krankzinnigheid en waanzin exclusief voorkomen in de lagere sociale klassen!

Het Migratiepact van de Verenigde Nazies:

 • maakt geen onderscheid meer tussen legale en illegale migranten;

 • vindt dat oncontroleerbare gezinshereniging nog verder moet versoepeld worden;

 • wil meer inspanningen om talentloze migranten te werk te stellen;

 • wil verbeterde ‘sociale’ rechten voor illegalen;

 • wil een verplichting opleggen om aan illegalen voorzieningen zoals gratis juridische bijstand toe te kennen;

 • wil een verplichting om onderwijs te geven aan onderontwikkelden;

 • eist (!) het aanvaarden van de kennis van de migrant op zijn of haar erewoord;

 • wil onbeperkte toegang tot gezondheidssystemen voor migranten zonder bestaansmiddelen;

 • eist het erkennen van de status ‘klimaatvluchteling’;

 • vindt dat opsluiting van migranten een allerlaatste toevlucht zou moeten zijn;

 • eist daarentegen wel het actief opsporen en vervolgen van elke uiting van racisme en xenofobie; (de verdedigers van de grondwettelijke vrijheid van meningsuiting zijn dus gewaarschuwd);

 • vindt dat migranten niet mogen vervolgd worden zelfs indien zij mensensmokkelaars gebruiken.

Samengevat:

dit migratiepact is gewoon een licentie (vrijgeleide) om te roven en, volledig conform overeenkomstig de basisteksten van de islamitische doctrine, ook een ‘licence to kill’. Een vrijgeleide om niet mohammedanen te onderwerpen en uiteindelijk te doden!

Wij hebben de tekst van het ontwerpverdrag wel gelezen! Michel, De Wael, Calvo en Peeters blijkbaar niet. Maar de langzame genocide op autochtone blanken lijkt wel degelijk op hun agenda te staan!
Rechtsmisbruik

Dat er in het Gentse iets stinkt, daarvan waren wij al overtuigd sinds het failliet van de Optima-bank en de Arcopar-affaire. Maar nu wordt de stank van corruptie wel erg duidelijk waarneembaar door puur rechtsmisbruik. Doorbraak moest zich vandaag, maandag 11 september 2017, voor de rechter verdedigen tegen Ghelamco. Deze bouwpromotor wil voorkomen dat Doorbraak Boeken een boek publiceert van de hand van Ignace Vandewalle over de bouw van de Ghelamco Arena in Gent.

De komst van dat boek, “De illegale Ghelamco Arena“: Als politici zich met voetbal bemoeien, is, zoals dat de gewoonte is in de boekenwereld aangeboden aan de boekhandels en aangekondigd op de website van Doorbraak Boeken. Bij die aankondiging wordt ook een tip van de sluier gelicht over de inhoud van het boek: ‘De nieuwe voetbaltempel van KAA Gent, de Ghelamco arena, werd gebouwd uit de supportersharten van Gentse politici. Maar het nieuwe stadion is er slechts kunnen komen in financieel en politiek verdachte omstandigheden waarbij vriendjespolitiek primeert op de wet. Jarenlang onderzoek sterkt Ignace Vandewalle in de overtuiging dat de arena illegaal is.’

Versneld kortgeding

Dat alles is blijkbaar niet naar de zin van Ghelamco, dat Doorbraak trakteerde op een dagvaarding om te beletten dat het boek in de boekhandel komt. Nog voor ze er één letter van gelezen hebben rollen ze flink met de spierballen. Om extra stoer over te komen hebben ze een kortgeding met verkorting van de dagvaardingstermijn aangespannen. Doorbraak ontving vrijdag om 16.00 u de dagvaarding van de deurwaarder en wordt morgen, maandag 11 september 2017 om 9.30 uur in de rechtbank verwacht. We kregen dus een weekend de tijd om de rechtszaak voor te bereiden.

Na het kort geding, waar Karl Drabbe als onze woordvoerder optreedt, komt er altijd nog een zaak ten gronde.

Het lijkt ons zeer sterk op een tergend en roekeloos (kort)geding. Gewoon rechtsmisbruik dus. Benieuwd of de rechter deze mening zal delen. Ik vrees van niet, maar denk wel dat de eis tot verkorting van de dagvaardingstermijn zal afgewezen worden. De argumenten van Doorbraak liegen er niet om!

Persvrijheid

Doorbraak is ontstaan om een stem te zijn in het maatschappelijk debat. De persvrijheid mag niet onder druk gezet worden, wij laten ons niet intimideren. Artikel 25 van de Belgische grondwet is vrij duidelijk: ‘De drukpers is vrij; de censuur kan nooit worden ingevoerd; geen borgstelling kan worden geëist van de schrijvers, uitgevers of drukkers.’ We kunnen dat aanvullen met artikel 19 van de Grondwet: ‘(…) alsmede de vrijheid om op elk gebied zijn mening te uiten, [is] gewaarborgd, behoudens bestraffing van de misdrijven die ter gelegenheid van het gebruikmaken van die vrijheden worden gepleegd.’

Enkel op basis van de titel en de promotietekst van het boek voert Ghelamco vooral aan dat Doorbraak zich bezondigt aan het misdrijf laster en eerroof tegenover de oprichter van Ghelamco en zijn familie. Dat is een sluipweg naar censuur en daartegen verzetten wij ons. De verantwoordelijkheid voor de inhoud van het boek ligt trouwens bij de auteur Ignace Vandewalle. Vandewalle staat bekend voor zijn degelijk onderzoek en analyses.

Het Hof van Beroep te Gent sprak deze auteur, samen met Jean-Marie Dedecker, vorige week nog vrij voor laster en eerroof jegens Johan Vande Lanotte.

Ook voor dit boek hebben wij er alle vertrouwen in dat de auteur de term ‘illegaal’ niet licht gebruikt. De verantwoordelijkheid van Doorbraak is dan weer om meer te zijn dan een mening. Niets zal ons beletten om eventuele mistoestanden in de maatschappij aan het licht te brengen in een boek, en al zeker niet als daar publieke middelen bij te pas komen. Wij zullen onze rol in het maatschappelijke debat blijven opnemen en ons met alle middelen verzetten tegen elke poging om de vrije meningsuiting en de persvrijheid te beknotten.

Op dit moment is dat versneld kort geding wat overkill: een reusachtige bouwpromotor die staat te brullen tegen onze kleine vzw. Maar wij kennen het verhaal van David en Goliath. Wij zoeken alvast steentjes bij de beek…

Wordt vervolgd.

Uw steun aan Doorbraak in onze strijd voor vrije meningsuiting en de persvrijheid is altijd welkom.
Gevangenisstraf voor een foto

Het intellectueel terrorisme in de Duitse rechtstaat heeft een nieuw soort nazistische pus geproduceerd. De vrijheid van meningsuiting wordt gemuilkorfd door de rechterlijke macht en de leugenpers en dito ‘kwaliteitsmedia’ zwijgen dit dood.

https://www.youtube.com/watch?v=pkktEjUy_MQ

De scheiding der staatsmachten in de Bondsrepubliek van Stasi-informante Angela Merkel is blijkbaar onbestaand. Een islamofiele rechter die intimidatie gebruikt als politiek correct wapen zou moeten afgezet worden of minstens zwaar gestraft.

De Duitse journalist en politiek activist Michael Stürzenberger werd veroordeeld door een strafkamer in München tot een gevangenisstraf van zes maanden wegens het ‘verspreiden van propaganda van ongrondwettelijke organisaties’.

Alle aanwezigen in de rechtszaal werden streng gecontroleerd, er werden kopieën van identiteitspapieren gemaakt en na veel discussie (‘ik sta hier terecht!’) mocht Stürzenberger dan toch zijn pen mee naar binnen nemen. ‘Het was net alsof ik een terreurverdachte was’, zei hij.

Deze historische gebeurtenis – gevangenisstraf voor een foto met bijschrift – wordt meteen gereduceerd tot ‘normaal’.

Lees verder op ThePostOnline >>>
Zoek het verschil

Presidentsvrouw Melania Trump in Saoedi-Arabië

EUSSR-commisaris Frederica Mogherini in Iran

Presidentsdochter Ivanka Trump in Saoedi-Arabië

Het verschil is dat de Vicevoorzitter en Hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid van de EUSSR-commissie-Jüncker het symbool bij uitstek van de vrouwenonderdrukking draagt. De islamitische kopvod.

Een schande en een laffe messteek in de rug van alle vrouwenactivisten in Iran die strijden voor vrijheid zoals de echte vluchteling Darya Safai dat hier en overal in de wereld doet. De Tijd publiceerde een opmerkelijk interview met Safai waarin ze openlijk spreekt over haar jeugd in Iran.

Commissaris Mogherini daarentegen staat duidelijk aan de kant van de onderwerping en onderdrukking van de Iraanse vrouwen; ze draagt als officiële vertegenwoordigster van het Europees continent de swastika van de islam. Dit is oikofoob en een zware belediging aan het adres van alle Europeanen.

Alle medewerksters van de laffe EU-delegatie onder leiding van Frederica Mogherini dragen een kopvod! De EU buigt weer eens voor een onderdrukkend en vrouwenhatend regime.

Volledigheidshalve een getuigenis van een echt genitaal gemutileerde “racistische fasciste” over de realiteit in de EU:

Ayaan Hirsi Ali beschrijft in bovenstaande video waarom westerse feministen de geïmporteerde vrouwonvriendelijke cultuur negeren die meereist met de massa-immigratie uit het Midden-Oosten en Noord-Afrika, die alle vrouwen raakt, zowel waar ze vandaan komen als de landen waar ze naartoe emigreren. Zowel commissaris Frederica Mogherini  als commissaris Cecilia Malmström uit Zweden zouden in feite wegens hoogverraad openbaar gehalsrecht moeten worden.
“We will drain the swamp”

‘Wij zullen het moeras droogleggen’, beloofde de toen nog presidentskandidaat Trump. En deze verkozen president houdt woord. Na zes maand lijkt het zover!

Laten we er voor alle Nageltjesfans geen getwijfel over bestaan de 0000, VRT, Canvas, VT4, RTBF, VTM en alle andere Europese MSM trachten U actueel, ons allemaal dus, te bedriegen, te belazeren, te bedonderden, te bamboozelen en te beliegen met vervalst (aka ‘fake’) nieuws.
Het is een gekende tactiek.

https://www.youtube.com/watch?v=dGwl07iHsjU

Eens ze betrapt zijn spuiten alle criminele misdadigers mistgordijnen met totaal vervalste informatie om zichzelf aan gerechtelijke vervolging en de gevolgen daarvan te onttrekken. Als je er goed over nadenkt is het hallucinant dat een Amerikaanse politieke partij (de zgn. ‘democrats’) bijna al de nieuwsmedia van ons Europees continent nog altijd kunnen ‘sturen’.

Gelukkig zijn wij voorlopig nog een onafhankelijk continent en is Amerika onder president Trump dat meer als ooit tevoren! Ook internationaal manifesteert Trump zich als iemand uit een stuk en enorm veel gezond verstand. Pro memorie zijn speech in Saoedi-Arabië van mei.

Dit verklaarde Gaetz:

“Meneer de voorzitter,

Mijn wetgeving in de vorm van een amendement vraagt om een speciale commissie om de ECHTE misdaden, schadelijke leugens en het ondermijnen van de Amerikaanse veiligheid door de vorige regering. Alleen omdat Hillary Clinton de verkiezingen verloor, betekent dit niet dat we wangedrag mogen vergeten of vergeven.

De verkiezingen van 2016 waren een verkiezingen voor wetshandhaving. De kiezers willen ECHTE criminele,  die ons land schade hebben toegebracht, achter de tralies:

Susan Rice’s ‘unmasking’ van leden van president Trump’s transitieteam is een zwaarwegende zaak waar nog geen verantwoording voor is afgelegd. Loretta Lynch sommeerde James Comey om het Hillary-Email-schandaal te bagatelliseren als een ‘zaak’ in plaats van een onderzoek. We moeten weten waarom de minister van Justitie wilde dat de FBI- directeur loog tegen het Amerikaanse volk. 

En nu we het toch hebben over Loretta Lynch; wat ter wereld bezielde haar om op een privévliegtuig te stappen op vliegveld Phoenix met Bill Clinton, terwijl zij een onderzoek moest uitvoeren naar zijn vrouw? Dit zit in het grijze gebied tussen onethisch en crimineel gedrag. We hebben een onderzoek nodig naar Tarmac- gate.

We moeten weten waarom de regering-Obama aan vele potentiële medeplichtigen van Hillary immuniteit gaf. Denk hier eens over na: immuniteit geven aan mensen die Hillary Clinton hielpen de wet te breken. 

Laten we de Clinton Foundation onderzoeken: cash stroomde naar de Clinton Foundation, terwijl de uranium 1 – deal bezig was. Dat is ECHTE collusie die Amerika’s veiligheid bedreigt. Ik vermoed zeker wel dat er collusie plaats heeft gevonden in de verkiezingen van 2016, maar het enige feitelijke bewijs beperkt zich tot Fusion GPS, een bedrijf dat nep dossiers creëerde  over toenmalig kandidaat Trump en deze vervolgens  voor en na de verkiezingen verspreidde om de legitimiteit van zijn presidentschap te ondermijnen.

Federaal statuut 600, punt 1 bepaalt de criteria voor een Speciale Adviescommissie; het zegt dat er een belangenconflict moet zijn of bijzondere omstandigheden en dat deze Commissie in het publieke belang moet zijn. Het ministerie van Justitie heeft overduidelijk dit belangenconflict tegen haar voormalige minister en FBI- directeur. Tevens hebben vele personen binnen dit ministerie ook een conflict, omdat ze hebben meegewerkt aan de immuniteitsdeals of de implementatie van richtlijnen die door Lynch of Comey zijn afgegeven. Dit zijn bijzondere omstandigheden, waar de vorige regering prioriteit gaf aan politieke belangen boven de wet. En voor wat betreft het publieke belang: als dit geldt voor de regering-Trump, dan geldt dit ZEKER voor de ECHTE MISDADEN door de ECHTE MISDADIGERS.”

h/t Manna op E.J. Bron
Strafbare oplichting wordt door de ‘tjeven’ niet meer geschuwd !

Vaarwel de seculiere strafwet!Het uiterste voorbeeld van ‘criminele oplichting’ en valsheid is duidelijk in de hersenen van meeregerende tjeven erg ‘dominant’ geworden. Ik pleeg een telefoontje, verzamel lafbekkend wat lettertjes, pleeg een heuse en regelrechte inbreuk op je privacy, en doe je vervolgens financieel via ‘UNIA’ een ‘uitputtend’ gerechtelijk proces op je patrimonium aan, onder het ‘regime’ van de actuele minister van justitie, de Arco-tjeef en islamofiele fascist, Koen Geens!

Het is al langer aan ’t sudderen en sluimeren, de nieuwe wetgeving voor de arbeidsinspectie om mystery calls uit te voeren. Vier jaar geleden al wilde Monica De Coninck (sp.a), minister van Werk, anoniem solliciteren mogelijk maken. Zij maakte werkgevers warm om alle kandidaten evenveel kansen te geven: vrouwen, ouderen, gehandicapten en vreemdelingen. Vooral vreemdelingen. Om ‘discriminatie’ tegen te gaan. Ja, ja… Zij zag daarbij het belang van de werkgevers over het hoofd die hun bedrijf naar de ondergang zagen wegglijden omdat ze gefopt werden door hun anonieme keuzes.

De anonieme sollicitaties van De Coninck plaveiden de weg naar de Mystery Calls van Kris Peeters (CD&V). ’t Is niet te geloven dat een minister zich verlaagt tot asociale en misdadige praktijken als anonieme telefoontjes naar een bedrijf om de werkgever te betrappen op ‘discriminatie’.

Het zou onwettig gemaakt moeten worden, het is een oneerlijke procedure bij de selectie van kandidaten, omdat werkgevers een kat in de zak kopen. Kandidaten moeten beoordeeld kunnen worden op verbale vaardigheden, lichaamstaal, sociale omgang, uiterlijk voorkomen… Als dat niet kan, hebben sollicitanten iets te verbergen, iets wat niet deugt en het daglicht niet kan verdragen.

Onzichtbare sollicitanten hebben het voordeel dat ze hun onhebbelijkheden en andere gebreken kunnen wegmoffelen achter een telefoontoestel of eenderwelk anoniem gebeuren. Het is zeer asociaal tegenover een eerlijke sollicitant die zich in levende lijve durft aanbieden bij een potentiële werkgever.

Mystery calls, anonieme sollicitaties… deze kermisfoefjes spotten met ernstige personeelsselectie. Het is een discriminatie van de keurig geklede burger die zich persoonlijk presenteert bij zijn toekomstige werkgever en zich bekend maakt zoals hij werkelijk is, die zich toonbaar/zichtbaar maakt en zich niet verbergt achter een geheimzinnig telefoontoestel of achter anonieme sollicitaties. Een zigeunerin in een louche kermiskraampje is geloofwaardiger…

En dan las ik met grote verbazing dat Unia, het Gelijkekansencentrum, blij is dat Kris Peeters de overheid zelf mystery calls wil laten uitvoeren om ‘discriminatie’ op de arbeidsmarkt aan te pakken…

h/t Lieve