De religieus getinte ideologie van de vrede, de wreedheid van de week …

An inside view of the St. Anthony's Shrine after an explosion hit St Anthony's Church in Kochchikade in Colombo, Sri Lanka on April 21, 2019. (Photo by Chamila Karunarathne/Anadolu Agency/Getty Images)
Foto by Chamila Karunarathne/Anadolu Agency/Getty Images

Amper een week na het in brand steken van de Notre Dame kathedraal in Parijs was het weeral prijs. Alle moslims wereldwijd zijn verenigd in haat tegen alles wat niet tot hun achterlijke samenleving behoort, tegen het Westen. Deze keer in Sri Lanka, vroeger Ceylon. Let op het feit dat ook hotels doelwit waren. Gevolg: doden uit India, Portugal, China, Turkije, Groot-Brittannië, de Verenigde Staten, Australië, Denemarken en 1 vrouw uit Nederland. Er zouden nog 21 ongeïdentificeerde buitenlandse slachtoffers zijn. Maar er is geen reden tot ongerustheid‘ zo meldt ‘DS’, een hoofdstroom Medium van de leugenpers! Jouw reactie vul je zelf in!

Sri Lanka: zelfmoord terroristen slaan met Pasen toe op kerken

Andere recente ‘misopvattingen” over de islam

21 april 2019 (Sri Lanka)
Mohammedanen plegen 8 bomaanslagen op kerken en hotels tijdens de ochtend van Paaszondag daarbij circa 300 doden makend. 20 april 2019 (Afghanistan)
Radicalen plegen een zelfmoordaanslag op een regeringsgebouw dat IT herbergt, daarbij 10 onschuldige mensen doden. 19 april 2019 (Cameroon)
11 vrouwen en kinderen zijn de ongelukkige slachtoffers van
moordzuchtige mohammedanen. 17 april 2019 (Somalië)
Mohammedanen laten een autobom ontploffen juist buiten een restaurant.

15 april 2019 (Afghanistan)
De Taliban vuren een mortier af op een huis en doden daarbij 4 gezinsleden waaronder 2 vrouwen.
15 april 2019
Mohammedanen juichen als de kathedraal van Notre Dame in Parijs in brand staat. De door het Franse volk inmiddels uitgespuwde President Macron ordonneerde inmiddels het absolute stilzwijgen van politie, speurders, onderzoekers en brandexperten. Wij mogen de waarheid over wat er in Europa gebeurt weeral niet weten van onze machthebbers.
14 april 2019 (Nigeria)
Een zwangere vrouw en drie kinderen bevinden zich onder de 17
slachtoffers vermoord door ‘Fulani’ terroristen in een kerk tijdens een doopplechtigheid.

Waarom laten we ons allemaal beliegen en bedriegen? Zijn wij weerloos of zo?

Wie is er hier naïef?

Wie bedriegt er hier? De EU satrapen, -technocraten en -parasieten? De Mollahs? De Imams? Of alle drie?
Brigitte Gabriel: Raak!
Broeder Raschid
Het Laatste (vervalste) Nieuws van de leugenpers.

De leugenpers in volle actie

Bij een islamitische terreuraanslag in Utrecht zijn maandag 18 maart 2019 drie doden en vijf gewonden gevallen.
Een dag na de schietpartij startten leugenpers en politiek een georkestreerd leugenoffensief om te beweren dat de terreuraanslag geen terreuraanslag was. Het zou iets geweest zijn in de ‘relationele sfeer’, en zelfs een soort ‘eerwraak’. 

Met grote titels op de voorpagina van de kranten vroeg men zich af: was dit ‘incident’ wel een ‘aanslag’?  Het Laatste (vervalste) Nieuws ging nog een stap verder. Daar werd de terroristische aanslag door een Mohammedaan afgedaan als een “persoonlijke afrekening. (Zie foto) Gelukkig haalde de waarheid hun leugens snel in. Het gerecht maakte bekend dat géén enkele van de slachtoffers ook maar iets met de Turkse schutter te maken had.  Er werd ook een briefje gevonden in diens auto, dat wijst op een terroristische motivatie.  Volgens de krant De Telegraaf verwijst de terrorist erin naar Allah, en groet hij ook zijn moslimbroeders.

De aanslag vond plaats in of bij een tram waar de Turk meerdere schoten heeft gelost met als gevolg zeker acht slachtoffers. De hoofdverdachte is de 37-jarige, in Turkije geboren, Gökmen Tanis. Die is inmiddels door de politie ingerekend. In eerste instantie werd door de politie melding gemaakt dat het mogelijk zou gaan om een terroristische aanslag. Bronnen rondom de familie fluisterden echter dat het een daad van een ‘instabiele figuur’ betreft.  Zo werd aanvankelijk geprobeerd de terreuraanslag minder erg te laten lijken. Het islamofiele journaille greep dit aan als ‘gefundenes fressen’.

Maar dat was buiten de islamitische arrogantie van de terrorist gerekend. In het gevonden briefje zou Tanis schrijven dat hij in naam van Allah heeft gehandeld. Daarnaast zou hij in het briefje zijn “moslimbroeders” groeten. De vader en broer van de verdachte zouden bovendien banden hebben met salafistische organisaties.

De bewijzen dat het om een moslim-terreuraanslag gaat stapelen zich intussen op.  Volgens enkele ooggetuigen zou er ‘Allahoe Akbar’ zijn geroepen.  Andere getuigen melden dat Nederlanders werden neergeschoten maar dat een Marokkaan ongehinderd mocht vertrekken. 

Inmiddels heeft de politie een tweede verdachte opgepakt. Een 40-jarige man werd dinsdag aangehouden door de Nederlandse Dienst Speciale Interventies (DSI). Bijgevolg zitten er nu twee personen vast voor de aanslag: hoofdverdachte Gökmen Tanis en de 40-jarige man.

Als men een terroristische aanslag met blokletters op de voorpagina als een persoonlijke afrekening afschildert om Mohammedaanse terreur onder de mat te vegen, maakt men zich schuldig aan hersenspoeling en indoctrinatie.

Indien de leugenpers geen subsidies meer zou ontvangen via openbare belastinggelden zouden de meeste politiek correcte kranten niet eens kunnen overleven bij gebrek aan een voldoende aantal betalende lezers. Walgelijk allemaal en uiterst gevaarlijk!

Blijkbaar zijn wij ook in Vlaanderen, niet in staat de nodige lessen uit het communisme en het nationaal-socialisme van de vorige eeuw te trekken. Deze regimes gebruikten aanvankelijk ook hersenspoeling ter indoctrinatie van het publiek. We bevinden ons in een uiterst gevaarlijke situatie. Mohammedaanse jihad op ons eigen grondgebied en censuur door vervalst islamofiel nieuws in onze eigen pers.
Een mislukte poging van Paul Cliteur

Uitgeverij de blauwe tijger

Wat hebben de filmster Brigitte Bardot, de journaliste Oriana Fallaci, de schrijver Michel Houellebecq en de politicus Geert Wilders gemeen? Dat is dat zij alle vier geconfronteerd zijn met juridische processen waarin zij werden aangeklaagd vanwege vreemdelingenhaat, belediging van moslims en islamkritiek.

De rechtsgeleerde en filosoof Paul Cliteur, hoogleraar encyclopedie van de rechtswetenschap aan de universiteit van Leiden, gaat in dit boek in op deze processen.

Het boek laat zien dat diegenen die betrokken zijn in de strijd tegen de radicale islam paradoxaal genoeg ook te maken krijgen met overheden die de critici confronteren met strafrechtelijke vervolging. Volgens Cliteur is dat verkeerd. Laat iedereen zijn eigen opvattingen hebben en uitdragen over een wereldgodsdienst en veroordeel vooral geen politici voor de standpunten die zij innemen in het publieke debat. Dat is de kern van een vrije en democratische samenleving.

Paul Cliteur is rechtsgeleerde en filosoof aan de Universiteit van Leiden. Hij was van 1995 tot 2002 als bijzonder hoogleraar filosofie aan de Universiteit van Delft werkzaam en in het jaar 2013-2014 was hij gasthoogleraar wijsgerige antropologie aan de Universiteit van Gent. Hij staat vooral bekend als iemand die de verlichtingswaarden bepleit, onder meer ten aanzien van de rechtsstaat en democratie.

Over het werk van Paul Cliteur: “Cliteur responds lucidly to the West’s many failures of political nerve (…). He ad vances a powerful case for the values of freedom and reason”. -RUSSELL BLACKFORD over The Secular Outlook.

“Wat een voorrecht voor studenten om dit schitterende boek te mogen bestuderen! Een uitmuntend overzicht van de Grote Vragen die horen bij de zoektocht naar het goede leven en de goede samenleving”. -THIERRY BAUDET over Legaliteit en legitimiteit: de grondslagen van het recht.

Vanwege de ondertitel bestempelen wij dit voor het overige verdienstelijk werk als een mislukte poging. Het woord vreemdelingenvrees gebruiken in plaats van het lasterlijke “islamofobie” is een begrijpelijke beslissing. Zo wordt immers niet de indruk gewekt dat islamofobie een legitiem begrip zou zijn. Gerechtelijke vervolging van de met naam genoemde personen was er beslist. Ook dat is dus geen gebrek.

Als het voorwerp van kritiek islam is, dan is het gebruik van het woord ‘religiekritiek’ in een ondertitel wel een gebrek. Islam is immers helemaal geen religie. Althans slechts voor 8,9 procent en dus voor 91,1 procent iets anders en dus geen religie of godsdienst maar een politieke ideologie die wereldheerschappij als belangrijkste doelstelling op haar programma staan heeft en opereert onder een paraplu die men religie of godsdienst noemt.

Dit is geen fabeltje maar keiharde realiteit die bewezen wordt door de islamitische doctrine zoals onomstootbaar wetenschappelijk werd aangetoond door de mathematicus en natuurkundige dr. Bill Warner stichter van het Centrum voor de studie van de Politieke Islam Internationaal, afgekort CSPII. Islam is helemaal geen religie.

Kritiek op islam in een ondertitel omschrijven als religiekritiek is dus zowel argumentorisch als wetenschappelijk onverantwoord. Een glas gevuld met 8,9 procent water en daarna aangevuld met 91,1 procent cyaankali is geen glas water maar een glas verdunde cyaankali. Daarom is de ondertitel verkeerd en in feite bedrieglijk hoe zeer de inhoud van het boek zelf verdienstelijk is.

Met de keuze van deze ondertitel erkent Cliteur, ook en vooral voor diegenen die het boek niet lezen of willen lezen, de leugen dat islam een religie zou zijn. Quod non. Islam is zonder meer een collectivistische, gewelddadige en misdadige ideologie in strijd met de vrijheid als fundamenteel mensenrecht net zoals het communisme en het nationaal-socialisme.

Het is dus duidelijk geen toeval dat de meeste apologeten en supporters van islam zich aan de linkerzijde van het politieke spectrum bevinden waar atheïsten blijkbaar hun mond niet meer durven open doen. Jammer zulke verloren kans en gedeeltelijk mislukte poging om verlichting in de hoofden te brengen.

Ook in de christelijke. Want wat men ook terecht moge beweren over de misdaden die ooit in naam van het christendom begaan werden, ze werden begaan ONDANKS de christelijke ideologie. Alle misdaden begaan in naam van de islamitische ideologie daarentegen werden begaan INGEVOLGE de islamitische ideologie. Dit is een fundamentele en formeel logische vaststelling. Zolang auteurs als Cliteur en Baudet die vaststelling niet willen propageren bevindt onze cultuur zich in een straatje naar de onderwerping, gevolgd door de ondergang en uiteindelijk de euthanasie op onze beschaving.
Zo werkt de leugenpers!

Een journalist doet zijn werk en informeert zoals het hoort duidelijk en klaar. Amper drie uur en dertig minuten later heeft de censuur al ingegrepen. Het is duidelijk wat we niet mogen weten.

Welke Vlaming trapt een zwangere vrouw in de buik? Dat het een mohammedaan van Marokkaanse afkomst was mogen we niet weten. Dat de autochtone blanke vrouw aangevallen werd door twee mohammedaanse vrouwen mogen we ook niet weten van de hoofdredactie van HLN.

Deze hersenspoelende censuur is een schande en gebeurt op aansporing van overheidswege, de Vlaamse en de Belgische regering. Een en ander wordt aangestuurd door de EU die geen kritiek toelaat op haar misdadig immigratiebeleid. Men pluimt onze autochtone bevolking niet alleen als de ergst gepluimde in Europa, maar men houdt die autochtone bevolking ook dom door informatie te censureren.
De nieuwe totalitaire verleiding

Met het oog op de nakende verkiezingen van 26 mei ek. is het nuttig te wijzen op het bestaan van dit boek dat als ondertitel draagt “DE WERELDREGERING EN DE DEMOCRATISCHE CRISIS VAN EUROPA”.

Todd Huizinga was als
Amerikaans diplomaat voornamelijk werkzaam op Europese posten, tot
bij de EU in Brussel aan toe. Hij zag met eigen ogen hoe Europa
veranderde onder de eenheidsbeweging van de EU.

Wat veroorzaakte het
Eurozone-debacle en de chaos in Griekenland? Waarom liep Europa’s
migratiecrisis uit de hand, over de hoofden van de lidstaten heen?
Waarom wil Groot-Brittannië de EU verlaten, waarom krimpen de
politieke partijen over het hele continent terwijl protestpartijen
opkomen? Dit is allemaal deel van de wervelwind waarmee de Europese
elites een verenigd Europa proberen te creë­ren zonder
rekenschap af te leggen aan de stemmers.

Dit is het eerste boek
dat de essentie van de EU legt in de utopische visie van een
supranationaal bestuurde wereld, de wens om universele vrede te
bereiken door een wereldrechtsorde.

De ambities van de
wereldbestuurders zijn onbegrensd. Ze proberen niet alleen de
politieke wereldorde te transformeren, maar de sociale orde evengoed
— daarbij negeren ze basale waarheden over de menselijke natuur en
het sociale belang van traditie, en geven de voorkeur aan
mensenrechtenbeleid van radicale autono­mie en onbeperkte
individuele keuze. De wereldbestuursideologie in het hart van de EU
is inherent anti-democratisch. De utopische ideeën van wereldbestuur
zijn ook aan het wortelen in de vs. De EU kan nog steeds hervormd
worden, en de band met democratische soevereiniteit kan ver­nieuwd
worden aan beide kanten van de Atlantische Oceaan.

Dit is het beste boek dat ooit over de EU is geschreven. ISBN: 9789492161673

Huizinga ziet een grote bedreiging in de identiteitspolitiek en de daarmee samenhangende politieke correctheid. Die aanhangers zeggen: “ik heb het recht om voor mij te beslissen wat waar is en dat wereldbeeld dring ik aan anderen op.” Die houding druist in tegen de waarheid. En je kunt niet tegen de waarheid ingaan zonder in totalitarisme te eindigen.” (De Telegraaf)

De Mohammedanen zeggen met andere woorden net hetzelfde: “Allah heeft het recht om voor mij te beslissen wat waar is en geeft mij de opdracht dat wereldbeeld aan alle anderen (kaffers/kufar) op te dringen.” De EU-leiders zijn mentaal in hetzelfde bedje ziek als de Mohammedanen. De wereldbestuursideologie in het hart van de EU is net zoals de islam zonder meer anti-democratisch. Om hun kiesvee qua aantal op peil te houden en daarmee hun politieke macht te bestendigen importeren de EU-leiders massaal Mohammedanen, zonder zich iets van de gevolgen aan te trekken.

Dat zou een wijze les moeten zijn om uw kiesgedrag op 26 mei 2019 te laten bepalen. Kies je voor een ideologie van dictatuur, terreur, dwang, onderwerping, slavernij, en uitzuiging, of kies je voor vrijheid en onafhankelijkheid?

De ideologie van vrijheid en onafhankelijkheid bevindt zich nog altijd in de Amerikaanse onafhankelijkheidsverklaring en de Amerikaanse grondwet. Die historische tekst heeft een gebrek en dat is dat er van religies geen wederkerigheid geëist wordt. Islam is namelijk geen religie maar een dictatoriale ideologie die zelfs afvalligen laat vermoorden.

Laat ons op 26 mei 2019, overeenkomstig de filosofie van Ayn Rand het Objectivisme, de EU-technocraten en “führers” definitief de mogelijkheid ontnemen om ons, onze nakomelingen en onze beschaving te vermoorden.
President Salvini een man naar ons hart

Eurocraten jullie zijn gek, raadpleeg een arts!

Zet de ondertiteling vertalen op automatisch Nederlands.
De klimaatzwendel, een nieuwe religie.

De klimaatzwendel is een nieuwe
religie van de collectivisten (socialisten, communisten) die na de
val van de Berlijnse muur en de verdamping van de Sovjet-Unie geen
been meer hadden om op te staan om hun luchtspiegeling in stand te
houden.

Er was niet meer nodig dan een gebuisde politieker (Al Gore) die wat moest vinden om in luxe te blijven leven en met flagrante leugens en bedrog zichzelf verzekerde van een inkomen door voordrachten te geven over iets waar hij als politieker helemaal niets van afwist. Helaas zijn er altijd idioten die in de netten van zulke oplichters terecht komen en juist omdat die idioten ongelijk hebben geven ze blijk van een enorme arrogantie en fanatisme.

Dat merkte ook de linkse kaste Europese politici op die zich als luizen warmpjes in ons democratisch systeem genesteld hadden. Zij vervingen hun vorige collectivistische illusie door een andere. Zonder de minste schijn van wetenschappelijk bewijs maar wel ondersteund met vervalsing en bedrog allerhande, gretig opgepikt door de staatsmedia en de leugenpers en uit de grond gestampt met gigantisch veel geld afgetroggeld van de belastingbetaler werd de klimaathype geschapen, een echte hoax. De gevaarlijkste van die Europese politieci is Timmermans want die beschikt over oncontroleerbare massa’s geld om een eigen achterban van idioten te kweken en voor hem te laten stemmen.

Maar zo komt het ook dat het minder slimme deel van de Vlaamse bevolking in iets is gaan geloven want de klimaatgekte is artificieel opgewekt en steunt op flagrante leugens die domme mensen bereid zijn om te geloven net zoals de getuigen van Jehova geloven dat de wereld kortelings zal vergaan. Dat dit in 2001 en 2011 niet gebeurde daar trekken die getuigen zich ook niets van aan. Het zijn nu eenmaal gehersenspoelde religieuze fanatici.

Wij hebben in een verkiezingsjaar de Belgische staatsveiligheid niet nodig om te begrijpen dat het “klimaatbrossen” van idealistische, naïeve en vooral misbruikte schoolkinderen opgezet spel is om de collectivistische politieke partij Groen in Mei een steuntje in de rug te geven. Schauvliege had gelijk maar werd door de laffe idioot Beke een mes in de rug gestoken. Wouterke denkt een deel van de socialisten die voor groen gaan stemmen te kunnen afleiden naar zijn eigen partij door nonsensikale klimaatleugens voor echt te verklaren.

Nou ja sommige tjeven geloven nog altijd in de onbevlekte heilige maagd en in de heropstanding van een dode, waarom dus niet in de onbewezen opwarming van de aarde onder de invloed van CO2 wat ook complete nonsens is. Let wel wij hebben bij Nageltjes heel veel respect voor de christelijke ethiek maar een viscerale afkeer van oplichters en bedriegers.

Onze religie is vrijheid en daar past een door CO2 veroorzaakte apocalyps niet in want bovendien is onze filosofie het objectivisme. En daar kan een massa valselijk tot wetenschappers gebombardeerde pol-en-soccers niet tegen op. Wat niet bestand is tegen objectief wetenschappelijk onderzoek en toch politiek gebruikt wordt is politieke prietpraat om te misleiden en te bedriegen. Wij wensen geen islam en ook geen nieuwbakken klimaat-theocratie.

Vandaar dat wij hier schrijven over de “klimaatzwendel”. Want dat is het: een pure en zuivere poging tot oplichting via hersenspoeling en indoctrinatie. Een zwendel dus, met gefantaseerde en uitsluitend leugenachtige argumenten. Laat we ons dit in mei goed herinneren. Zonder het misbruik van 70.000 argeloze schoolkinderen zouden de 700 groenlinkse ABVV-ers betogend in Brussel een modderfiguur geslagen hebben. Wij haten kindermisbruik en kunnen alleen maar hopen dat de ouders en grootouders van de misbruikte schoolkinderen dat ook doen.
Islam en France door de overlevenden

Ze ontsnapte ternauwernood aan de mohammedaanse executie bij “Charlie Hebdo” maar wordt nog altijd met de dood bedreigd. Zineb El Rhazoui! Let ook op het gebazel van de blonde trut die haar wil tegenspreken maar aan het kortste eind trekt. Goed dat we dit nog steeds kunnen bekijken. Zo weten we wat voor misdadige ideologie islam is. Islam is geen religie. Islam is een moordmachine. Al 1400 jaar lang! Zo weten we ook hoe misdadig of debiel onze leidinggevende politiekers zijn. De meeste van hen zijn gewoon bewust medeplichtig aan systematische moord wegens politiek correcte nalatigheid.