AFD en De karaktermoord op Dries Van Langenhove

Duitse journaliste

Wat je misschien nergens las of hoorde; de journaliste die zogezegd een illegaal/transmigrant op weg naar Duitsland pootje lapte omdat hij de Hongaarse grens stormenderhand overstak, is volledig vrijgesproken door de rechtbank.
Zelfs al zou ze die vluchtelingen een pootje hebben gelapt, ze verdedigde haar grens en land tegen een overtreder van de wet die illegaal het land wilde binnenkomen, en die samen met de politie om te helpen.
Natuurlijk zullen de open-grenzen-migrantenknuffelaars zeggen dat die rechtbank niet neutraal was, geen echt recht sprak, een marionet van Orban moet zijn.
Natuurlijk is enkel juist recht gesproken als het vonnis luidt zoals zij het willen horen.
Zo schreven en schrijven zij ook de wetten, de verdragen en de inhoud van de schoolboeken, waarbij ze iedereen die er anders over denken uitsluiten, demoniseren, discrimineren, broodroven, of hun promotie of diploma mogen weigeren zoals bijna gebeurde bij Dries Van Langenhoven.
In Duitsland is er zo recent een kind geweigerd op een school omdat de vader een lokaal politicus is voor het AfD, een uiterst rechtse organisatie volgens de school, die vreesde dat dit het eenheidsdenken, dat op de school wordt gehandhaafd, in gevaar zou brengen.

GVA behoort tot 1 van de monopolisten die de Vlaamse pers gegijzeld houden!

Als een of andere rode of groene idioot al dan niet in opdracht een klacht neerlegt op totaal gefantaseerde gronden volgt er automatisch een in verdenking stelling. Iedere klacht moet immers onderzocht worden zelfs als is die lasterlijk of totaal uit de linkse lucht gegrepen. Tot er een veroordeling komt of een buiten vervolginstelling. Wat hier ongetwijfeld gaat gebeuren.

Maar de staatsmedia (foto boven van de 0000) en de leugenpers ( slechts twee mediagroepen die alle kranten uitgeven in Vlaanderen en Nederland) plegen inmiddels regelrechte censuur en in afwachting al volop een karaktermoord op een jonge Vlaamse student die het aandurft om op de lijst van het Vlaams Belang te gaan staan. De journalistiek in het onland.be en dus ook in Vlaanderen is links tot extreem links en voor minstens 75 % verrot tot op het bot.
Blauwe marginaal werd burgemeester van Kortrijk

https://vbleden.s3.eu-central-1.amazonaws.com/133/news/image/db712d8e-e6b0-4f59-b94d-8ee0caf86d88.png

Q heeft ‘gewoon gedaan’ zoals zijn voorzitster vroeg. Hij is bovendien geen Vlaams Belanger, geen bruine mestkever. En dat is een verzachtende omstandigheid.
Van Quickenborne is minstens medeplichtig aan de slagen en verwondingen die werden toegediend aan A. Bovendien heeft Van Quickenborne zijn positie en inspraak bij de politie als burgemeester misbruikt om deze vervolgbare feiten tot op vandaag in te dekken.

https://kortrijk.vlaamsbelang.org/en/site/nieuws/duidelijkheid-gevraagd-rond-vechtpartij-burgemeester/?fbclid=IwAR14NXxqtIT5ok9Vu17kzWwv0_nUSb0n2m-ZxVEyIo00wGgZYNzvMxwX3wU 

Duidelijkheid gevraagd rond vechtpartij burgemeester 3 January 2019

Pers en politiek in Kortrijk ontvingen onderstaande brief over strafrechtelijke feiten op 21 december 2017 waarin burgemeester Van Quickenborne betrokken zou zijn.

Vlaams Belang vraagt de burgemeester om duidelijkheid te verschaffen over deze toch wel zwaarwichtige beschuldigingen. Volgens de gedetailleerde brief zou Van Quickenborne vorig jaar medeplichtig zijn aan geweld tegen burgers en dit hebben ingedekt.

Hieronder werd de brief integraal overgenomen. In bijlage ook een scan van de originele brief.

AAN: Minister Liesbeth Homans en Gouverneur Carl Decaluwé
KOPIE AAN: Pers en lijsttrekkers Kortrijk

Geachte Mevrouw Minister,
Geachte Heer Gouverneur,

Binnenkort beslist u over de benoeming van de Vincent Van Quickenborne als burgemeester van Kortrijk. In dat kader wens ik te wijzen op volgende feiten. Uit volgende getuigenis blijkt duidelijk dat te benoemen burgemeester zich tijdens de vorige legislatuur heeft schuldig gemaakt aan volgende feiten:

1. Minstens medeplichtig aan geweld tegen burgers
2. Misbruik van zijn burgemeesterschap om deze feiten in te dekken

Getekend,

Klokkenluider

Getuigenis:

Op donderdagavond 21 december 2017 was Vincent Van Quickenborne aanwezig met vrienden in café Divine – Leiestraat 38, 8500 Kortrijk – wanneer een man, hierna A genoemd, het café binnenkomt. A (die onder invloed is van alcohol) bestelt een pint en er ontstaat een discussie rond de betaling. Vincent Van Quickenborne moeit zich in de discussie. A haalt uit naar Van Quickenborne, maar slaagt er niet in Van Quickenborne te raken. A wordt vastgegrepen en uit het café gezet. A, maar ook Van Quickenborne en enkele vrienden verlaten de zaak.
De uitbaatster belt achteraan het café naar de politie. De politie begeeft zich naar het café. De cafébazin legt de feiten uit aan de politie. De politie moet vaststellen dat zowel A als Van Quickenborne het café verlaten hebben. De politie verlaat de zaak en vindt noch A, noch Van Quickenborne en zijn vrienden.

Ondertussen werd echter de dienst 100 gebeld voor een ‘persoon ten gronde’ ter hoogte van frituur Ten Broele – Dolfijnkaai 3, 8500 Kortrijk. De persoon, die A blijkt te zijn, werd opgehaald door een ambulance. Gezien de oproepsystemen van politie en ambulance apart werken, is de politie hiervan niet op de hoogte. De locatie aan de Dolfijnkaai valt ook buiten het zicht van de veiligheidcamera’s in de stad. A werd afgevoerd naar het ziekenhuis met een gebroken oogkas, blauw oog en hersenschudding.

De politie verneemt van omstaanders dat Van Quickenborne zich in Bar des Amis – Onze-lieve-vrouwestraat 2, 8500 Kortrijk – bevindt en gaat een kijkje nemen in dat café. Van Quickenborne was zelf ook onder invloed van alcohol en had volgende boodschap voor de agenten: “geen zorgen maken, ik ga dat morgen regelen met de korpschef.” Van Quickenborne maakte duidelijk dat hij een conflict gehad had met een andere persoon. Bovendien toonde Van Quickenborne een foto op een gsm waarop A te zien was vastgehouden door een hand. Van deze interventie door de politie moet minstens ook een interventieverslag bestaan en zijn er natuurlijk getuigen onder de omstaanders.

In de pers verschenen echter artikels waarin werd gesteld dat Van Quikcenborne werd aangevallen door een onbekende man. A las deze artikels. Hoewel hij onder invloed was van alcohol, beseft A bij het lezen van de artikels dat hij betrokken was. A stapt naar de politie waar hij aangeeft de artikels gelezen te hebben over het voorval en ook aangeeft betrokken partij te zijn. De politie maakte een PV op. Opvallend is dat dit PV in het interne politiesysteem werd afgeschermd zodat het niet meer te consulteren valt door agenten. Andere PV’s kunnen wel geraadpleegd worden, maar dit PV is dus niet meer raadpleegbaar.

Slagen en verwondingen zijn vervolgbare feiten. Hoewel A dronken was een eerst uithaalde, is er geen sprake van wettige zelfverdediging als men A uit het café haalt om hem daarna af te ranselen.

Van Quickenborne is minstens medeplichtig aan de slagen en verwondingen die werden toegediend aan A. Bovendien heeft Van Quickenborne zijn positie en inspraak bij de politie als burgemeester misbruikt om deze vervolgbare feiten tot op vandaag in te dekken.
Zo leeg als de open doos van Pandora

Ontsproten uit het brein van de zo genoemde ‘slimste mens’ van de SPa, welzeker bijgestaan door een even links team adepten dat hij zelf mocht opleiden als ‘professor’ , en uitgevoerd binnen een kring van linkse dwazen en nuttige idioten die de vragen niet begrepen.
Mij zijn ze nooit wat komen vragen. Jullie wel??
Wil de dichtstbijzijnde psychiatrische kliniek eens uitrukken met een dwangbuis en die man in de gecapitonneerde cel steken? ! Liefst voor altijd !
Met socialisten als Vandenbroucke hebben we geen vijanden meer nodig. Het artikel dateert al van half december ’18 maar kwam het ‘gelukkig’ tegen bij de al even linkse Apache, alwaar linkse Frank ruimte kreeg om zijn plan uit de doeken te doen. Wellicht in de aanloop naar de verkiezingen in 2019 gerecupereerd om op een prominente plaats op de Europese lijst van de sossen terug te keren.

De paniek zit er bij de sossen in het hoenderhok dik in. Ze hebben dringend nood aan ideeën en standpunten, een rode (reddings)lijn aan dewelke ze hun falende schizofrene standpunten en ideologie kunnen vastknopen. Het is duidelijk en werd/wordt wereldwijd bewezen: het socialisme is failliet.

Dat Frank niets te vertellen had over de pensioenen, zijn stokpaardje, komt omdat de sossen onze pensioenen decennialang hebben verkwist in plaats van gespaard. Er valt niets meer over te vertellen. Het zilverfonds van zijn trawant Vandelanotte kon slechts even de onrust bedaren. Maar nu weten de burgers hopelijk dat dit fonds en de pensioenkas zo leeg zijn als de open doos van Pandora.

Iemand die een verzonnen studie, met hulp van (betaalde?) ideologisch gelijkgestemden, bij een verzonnen publiek, een verzonnen enquête afneemt, om daarmee zijn latere daad: het bestelen van mensen te legitimeren, die noemen mensen met gezond verstand geen professor, maar een dief en een bedrieger . Iemand die alleszins niet meer mag worden toegestaan om onze kinderen te indoctrineren en vergiftigen met zijn persoonlijke ideologie. Dat hij dan terug in de politiek stapt of een religieuze sekte start, en zijn hoedanigheid van ‘professor’ niet meer kan misbruiken voor eigen doeleinden.

Het artikel gaat:

“Belgen bereid meer belastingen te betalen voor Europese werkloosheidssteun”
“Uit een grootschalig onderzoek, uitgevoerd door een team rond Frank Vandenbroucke, blijkt dat de meerderheid van de Europeanen, en ook van de Belgen, voorstander is van een genereus systeem van Europese werkloosheidsuitkeringen. Dat zou in tijden van crisis de koopkracht van de burgers op peil houden. Die steun mag – vooral de rijkere – belastingbetaler zelfs iets kosten.” 

Lees meer: https://www.apache.be/…/belgen-bereid-meer-belastingen-te…/… © Apache

Het betreffende artikel zit achter een betaalmuur. Dus wie dat linkse internetkrantje wilt raadplegen en het wilt steunen in haar voortbestaan, kan dat dus doen 😀
De echte ongemakkelijke waarheid. ‘The Real Inconvenient Truth’

De Klimaatzwendel

Bekijk de kaarten gemaakt door de WHO de ‘Wereld Gezondheids Organisatie’ maar eens goed. De links staan op de foto’s als jullie het willen controleren. http://maps.who.int/airpollution/

Natuurlijk is er luchtvervuiling en andere vervuiling door de mens die de natuur aantasten, maar niet van aard dat die het klimaat aantasten. Tergend is dat men van ons inspanningen verwacht, en niet van Indiërs, Chinezen, Afrikanen, Zuid Amerikanen of van Russen.
Het is duidelijk dat het om ons geld draait en een transfer ervan van noord naar zuid. De mondiale herverdeling.

Ondertussen vind ik wel dat we onze inspanningen op minder afval moeten
verder zetten, recyclage moeten steunen en de wegwerpverpakkingen sterk
reduceren. Voor onze eigen deur keren heeft zin, maar ik wil niet gaan
keren voor anderen hun deur, nog ervoor betalen.
We weten immers
dat het geld in de zakken van gehaaide politici, NGO’s en zakenmensen
verdwijnt., en natuurlijk om de putten van het wanbeleid trachten te
dempen.
Over de vervuiling door de bevolkingsexplosie en ten gevolge van de migratie zelfs, daar wordt angstvallig over gezwegen..

Vast staat dat met half zoveel mensen we half zoveel zouden vervuilen, vooropgesteld dat iedereen zich netjes zou gedragen. En laat nu de autochtone West Europese bevolking net willen krimpen. Dat had een enorm gunstig effect gehad op de vervuiling, op de hoeveelheid levensruimte per individu: meer en goedkopere bouwgrond en huizen, meer zuivere lucht en proper water, en een mogelijkheid tot minder intensieve meer biologische landbouw, minder verkeer en dus ook veiliger, …. We hadden mensen nog meer kunnen vervangen door robots in plaats van er biologische te importeren die zich uiteindelijk verzetten en ons bezetten/vervangen. We hadden zonder die immigratie beter af geweest. Maar sommige mensen hebben hun eieren natuurlijk elders liggen, en dus moeten de boontjes al uit Kenia komen. Waar zijn o.a. de De Croo’s en de Michels al geld gaan uitdelen 😀 ?

Waar liggen al die lobbyisten hun belangen? Niet meer bij ons, dat is zeker.
Yes !
VN immigratiepact =

Nu weten we eindelijk waar de smeerlappen zitten!
Aan de actievoerende gele hesjes
We wisten het al? Toch? Onze kinderen worden gemanipuleerd.

Verplicht meedoen met het politieke activisme van de leerkrachten en de school?

Het gebeurt zowat overal in dit land, de hersenspoeling en de manipulatie. Zo ook in de buurt van Overijse, en dat zonder dat de ouders het weten, of werden geïnformeerd.

En weigeren leidt tot psychologische druk op de kinderen, en wel zeker tot gevolgen bij de beoordeling van de leerling. Men heeft dit soort acties namelijk gekaderd in een lessenreeks over ‘mensenrechten’ (niet de onze zoals u politiek correct en geslepen kunt lezen)
Wees dus op uw hoede, en ga in verzet !

Bij justitie zou dit leiden tot wraking van de magistraten in kwestie, en bij collusie en misbruik van macht, zelfs tot strenge maatregelen.

Wie zijn diegenen die opdracht gaven voor of aanstuurden op die lessenreeks?
Was het Hilde Crevits? Lieven De Boeve? Koen Geens? Alexander De Croo, zoon van de krokodil die minstens 2 maal per jaar, en dat zijn ganse actieve leven al, naar Congo reist? (Zevende Dag (VRT)  19/11/2018)
Gelukkig was het geen actie van Schild en Vrienden of een Vlaamse beweging.

Hier het artikel van de gelukkig mondige en alerte Thiery Debels, ervaringsdeskundige in deze aangelegenheid, en expert inzake financiële, fiscale en bestuurlijke zaken.

Mijn jongste zoon (zesde jaar Latijn-Wiskunde op het college) werd onlangs verplicht om mee te doen aan een schrijfactie voor Amnesty International. Als enige van de klas had hij geen zin om zich achter die actie te scharen. Dat kwam hem duur te staan. In eerste instantie dacht de leerkracht aan een ‘reprimande’ via de directeur. Maar dan kreeg hij de opdracht om in een verhandeling weer te geven waarom hij zich niet achter de actie wilde scharen.

Reactie Amnesty

Geconfronteerd met deze feiten reageerde Amnesty International Vlaanderen op Twitter met dit bericht: “Dag Thierry, het kan natuurlijk niet de bedoeling zijn dat kinderen verplicht worden om mee te doen met onze acties. Amnesty staat voor vrijheid van mening. Kan u dit via e-mail even toelichten via onthaal@amnesty-international.be dan bekijken we dit samen. Vriendelijke Groeten.”

Op een reactie van mij dat dit daadwerkelijk gebeurd was, reageerde de vzw als volgt: “Dan zullen we daar extra aandacht aan moeten besteden. Wel even kanttekening: deze acties maken in de meeste scholen deel uit van een lessenreeks over mensenrechten. Dus is het een logische vraag van de leerkracht om deze weigering te motiveren. Maar we nemen dit mee.”
Subsidies

We konden het uiteraard niet laten even naar de cijfers van de vzw te kijken. Amnesty International Vlaanderen vzw boekte in de jaarrekening van 2017 volgende subsidies: VIA-subsidies voor 102.508 euro, subsidies Vlaamse Gemeenschap ten belope van 281.683 euro, vormingssubsidies VIVO voor 6.161 euro, DAC-subsidies voor 22.076 euro, sociale Maribel: 66.444 euro en Vlaamse ondersteuningspremie voor 2.850 euro. In totaal net geen half miljoen euro subsidies in boekjaar 2017.
Dubbele beweging

In de jaarrekening van 2017 viel nog iets op: Amnesty International Vlaanderen draagt een belangrijk deel van haar netto-inkomsten af aan de internationale beweging. Dit gebeurt via een jaarlijkse bijdrage aan het internationaal secretariaat van Amnesty International in Londen. Deze bijdrage wordt berekend op de lopende inkomsten van het betreffende boekjaar. Voor 2017 is dit bedrag berekend op 482.216 euro. Tegelijk ontving Amnesty International Vlaanderen op haar beurt een bijdrage van 500.000 euro uit het Fundraising Investment Fund van het Internationale Secretariaat ‘ter investering in de groei’. Het is een merkwaardige dubbele beweging.

Amnesty: “Onze organisatie krijgt inderdaad geld om te groeien. Maar daar staat natuurlijk iets tegenover. We betalen dus gewoon een lening af. Als u geld krijgt van de bank, betaalt u toch ook gewoon terug? Maar u mag daar gerust een complot in zien hoor.”
Het woord ‘complot’ hebben we uiteraard nooit gebruikt.

TAGS
2018-46
Amnesty International
Onderwijs
Bloedgever of bloedzuiger ?

Gaan jullie niet snel de collectebus vullen van de NGO’s ? Het is toch de maand van het goede doel?
In 2007, op 31 oktober om precies te zijn schreef ik al een artikel over hoe de solidariteit door organisaties gebruikt wordt om vooral zichzelf te betalen.http://agriffon.blogspot.com/…/…/de-collectebus-rammelt.html En niets heeft die export van ons geld wat veranderd. Niets !

Onder het artikel waarmee de tovertruc van het Rode Kruis werd bekend gemaakt vindt u het artikel dat ik in oktober schreef. Ik schreef wel meer over dat onderwerp want mensen hebben zo’n slecht geheugen.

Miljoenen hulpgeld Rode Kruis verdwenen

https://nieuws.vtm.be/buitenland/miljoenen-hulpgeld-rode-kruis-verdwenen?referer=http%3A%2F%2Fm.facebook.com%2F&fbclid=IwAR0HCVuiNGW_gb8Zy2EvSBMSe6kp7SoMtHjHLUUQCz5NwZafHBxvm_syel8

Het internationale Rode Kruis heeft toegegeven dat er gesjoemeld is met geld dat bestemd was voor de bestrijding van de ebola-crisis in West-Afrika. Dat meldt de BBC. In totaal ging zowat 5 miljoen dollar in rook op.

Het geld werd onder meer versluisd via veel te hoog geprijsde hulpmiddelen, salarissen voor onbestaande medewerkers en valse facturen. Het meeste geld, zowat 2,7 miljoen dollar, verdween in Liberia. In Sierra Leona ging 2 miljoen dollar verloren, in Guinee ging 1 miljoen dollar in rook op, vooral via valse facturen.

Strengere regels
Het Rode Kruis heeft al laten weten de zaak diep te betreuren. De organisatie benadrukt ook dat het intussen strengere regels heeft opgesteld, en dat elke medewerker van het Rode Kruis die met de zaak te maken heeft ter verantwoording zal worden geroepen.

100 miljoen dollar
Tussen 2014 en 2016 zijn zeker 10.000 mensen in West-Afrika overleden aan ebola. De meeste slachtoffers vielen in Liberia, Sierre Leona en Guinee. De afdelingen van het Rode Kruis in de getroffen landen kregen in totaal zo’n 100 miljoen dollar voor de bestrijding van de ziekte.

 
In Denemarken zal geen enkele vluchteling nog een permanente verblijfsvergunning krijgen.

Niets over gehoord, gelezen of gezien in de ‘Fake News’ pers hé?

Ergens rond 10 oktober heeft regeringsleider Lars Rasmussen van Denemarken het asielbeleid volledig omgegooid. In de toekomst zal geen enkele vluchteling nog een permanente verblijfsvergunning krijgen. Denemarken is daarmee het eerste land in Europa dat een einde maakt aan het misbruik van het asielrecht als middel tot massale immigratie en aan het concept van integratie.

Vluchtelingen moeten werken en zichzelf opleiden, maar daarna weer vertrekken. Erkende vluchtelingen krijgen slechts een werkvergunning en verdere opleiding in beroepen die belangrijk zijn in hun land van herkomst. Na het einde van het conflict in hun thuisland zullen de vluchtelingen in de toekomst  naar huis moeten terugkeren. Dit helpt de landen van herkomst bij de wederopbouw, en tegelijk maakt het ook een einde aan het uiteenvallen van de Deense cultuur door de massale integratie van raciale vreemdelingen.

Wie in Denemarken asiel aanvraagt, moet zijn verblijf zelf financieren en zo snel mogelijk naar huis terugkeren.

Ze  voorzien dat dit tot een conflict kan leiden met het Europees Hof voor de Rechten van de Mens, en Denemarken wil daarom het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens gewijzigd zien en  wil de Deense regering een vrijere interpretatie van de Mensenrechtenconventie voor de ondertekenaars bereiken.

Als Theo Francken en de NV-A dat nu ook eens zouden eisen, dezelfde maatregelen als Denemarken zouden invoeren, maar dat zal met De Croo en Michel, die staan te trappelen om het VN verdrag van Marrakesh te gaan ondertekenen, niet voor de hand liggen.

Maar het is wel mogelijk, want er is nu het voorbeeld van Denemarken, en er is de wens van het volk .

https://fee.org/media/29629/denmark_flags.jpg?anchor=center&mode=crop&width=1920&rnd=131783744600000000

In theorie is het nog steeds mogelijk om asiel te krijgen in Denemarken, maar praktisch onmogelijk. De vluchtelingenhulporganisatie “Refugees Welcome Denmark” bevestigde op het correctiv.org platform dat zeer weinig mensen in aanmerking komen voor permanent verblijf. In het artikel berichtten we over een bron van een Deense regionale krant over de geplande aanscherping van de asielwet, die een permanente verblijfsvergunning in de toekomst (!!!!) onmogelijk zal maken.

Sensation in Dänemark: Kein einziger Flüchtling darf mehr bleiben!

https://www.info-direkt.eu/2018/10/10/sensation-in-daenemark-kein-einziger-fluechtling-darf-mehr-bleiben/
Bild: Rasmussen: Johannes Jansson/norden.org [CC BY 2.5 dk (https://creativecommons.org/licenses/by/2.5/dk/deed.en)], via Wikimedia Commons; Hintergrund: Nicolas Raymond via flickr;

Eine Politische Sensation hat sich in der Dänemark ereignet. Regierungschef Lars Rasmussen zerschlägt den Gordischen Knoten der Asylpolitik. In Zukunft soll kein Flüchtling mehr eine dauerhafte Aufenthaltserlaubnis bekommen. Damit ist die Dänemark der erste Staat Europas, der den Missbrauch des Asylrechts als Mittel zur Masseneinwanderung abstellt und das Konzept der Integration abschafft.

Wer patriotische Medien will, muss diese auch unterstützen.
Abonniere jetzt das Magazin Info-DIREKT!

Von Alexander Markovics

Die Neudefinition des Asylrechts

Der Beschluss zur Neudefinition des Asylrechts fiel während den Verhandlungen für das neue Budget in Kopenhagen. In Dänemark herrscht eine Minderheitsregierung unter der Führung der liberal-konservativen Venstre-Partei. In den Verhandlungen konnten die Nationalkonservativen unter Kristian Dahl eine Wende in der Asyl- und Einwanderungspolitik erzwingen.

Flüchtlinge sollen arbeiten und sich fortbilden, aber danach wieder gehen

Dabei setzen die beiden einen innovativen Ansatz um. Anstatt den Herkunftsländern über das Asylsystem dauerhaft Arbeitskräfte und Bürger zu rauben, soll dies in Zukunft aufhören. Stattdessen sollen die Flüchtlinge eine Arbeitserlaubnis bekommen und in Berufen, welche in ihrer Heimat wichtig sind, fortgebildet werden. Nach dem Ende des Konfliktes im Heimatland müssen die Flüchtlinge aber in Zukunft heimkehren. Somit wird nicht nur den Herkunftsländern beim Wiederaufbau geholfen, sondern auch die Zersetzung der dänischen Kultur durch die massenweise Integration von Fremden beendet.

Große Zahl an dauerhaft bleibenden Flüchtlingen als Auslöser

Als Auslösung für den Gesinnungswandel nannte die Regierungspartei die große Zahl an dauerhaft bleibenden Flüchtlingen. Von 1997 bis 2017 seien 105.000 Flüchtlinge und Familienzusammengeführte nach Dänemark gekommen. Davon sind bis heute 95.000 noch im Land. Der dänische Regierungschef begründet seine Entscheidung explizit damit:

„Die Lage ist so, dass neun von zehn Flüchtlingen am Ende dauerhaft hierbleiben“.

Wer in Dänemark um Asyl ansucht, soll seinen Aufenthalt selbst finanzieren und sobald wie möglich wieder heimkehren.

Droht ein Konflikt mit dem Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte?

Angesichts dieser Politik einer Ablehnung der Integration droht Dänemark ein Konflikt mit dem Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte. Doch anstatt die Menschenrechtskonvention zu ändern, will die dänische Regierung eine freiere Auslegung der Charta durch die Signatarstaaten erreichen. In der Asylpolitik ist Dänemark somit zum Vorbild für alle europäischen Staaten geworden, welche ihr Volk gegen Masseneinwanderung und Islamisierung verteidigen wollen.

Nachtrag vom 24.10.:

Theoretisch ist es noch möglich Asyl in Dänemark zu erhalten, praktisch jedoch faktisch unmöglich. Gegenüber der Plattform correctiv.org bestätigte die Flüchtlingshilfe-Organisation „Refugees Welcome Dänemark“, dass sich nur sehr wenige Menschen für einen Daueraufenthalt qualifizieren können werden. In dem Artikel haben wir auf Quelle einer dänischen Regionalzeitung von geplanten Verschärfungen im Asylrecht berichtet, welche eine Daueraufenthaltserlaubnis in Zukunft (!!!) unmöglich machen werden.

https://jyllands-posten.dk/indland/ECE10812333/loekke-aabner-for-hjemsendelser-af-flygtninge