Het pact van Marrakesh bewijst de misdadigheid van de VN.

Wat u zeker moet weten over het VN-pact van Marrakesh

Het VN-migratiepact dat op 10 en 11 december ter ondertekening voorligt in het Marrokaanse Marrakesh wordt door steeds meer landen sceptisch bekeken. Europese lidstaten als Hongarije, Oostenrijk, Polen, Kroatië, Bulgarije en Tsjechië weigeren het pact te ondertekenen, net als de VS en Australië. Ook in België en Nederland wordt er getwijfeld. Hoewel Alexander De Croo wil ondertekenen, liet Theo Francken ondertussen weten dat de federale regering het Marrakesh-verdrag verder wil onderzoeken.

Niet bindend is wel een heel relatief begrip in dit verdrag

Hoewel de tekst juridisch ‘niet bindend’ is, staat het document bol van de termen als ‘adopt’ (13 keer), ‘agree’ (24 keer), ‘guarantee’ (11 keer) …
Landen die de tekst – die niet meer kan aangepast worden – ondertekenen, verklaren zich akkoord met de inhoud van het verdrag en engageren zich om zich ernaar te gedragen. Binnen de kortste keren zal het pact door slimme advocaten misbruikt worden om onze bestaande wetgeving, die nu al zeer genereus is, verder uit te hollen.
In de koelkast van het Brusselse ‘Progress Lawyers Network’ van Mieke Van den Broeck en haar collega’s staat de champagne al koud.

Oostenrijk, de huidige voorzitter van de Raad van de Europese Unie, heeft bij monde van zijn eerste minister Sebastian Kurz te kennen gegeven het pact niet te zullen ondertekenen om maar liefst zeventien wel omschreven redenen. Hieronder een gedeeltelijke opsomming:

 • nagenoeg geen onderscheid meer tussen legale en illegale migranten;
 • gezinshereniging moet versoepeld worden;
 • meer inspanningen om migranten tewerk te stellen;
 • verbeterde sociale rechten;
 • verplichting om basisvoorzieningen toe te kennen;
 • verplichting om onderwijs te geven;
 • aanvaarden van de kennis van de migrant op erewoord;
 • onbeperkte toegang tot gezondheidssystemen;
 • erkennen van de status ‘klimaatvluchteling’;
 • opsluiting van migranten een allerlaatste toevlucht moet zijn;
 • actief opsporen en vervolgen van elke uiting van racisme en xenofobie;
 • migranten mogen niet vervolgd worden indien zij mensensmokkelaars gebruiken.

Naast Oostenrijk zijn er nog andere landen die al aangekondigd hebben en zullen aankondigen het verdrag niet te zullen ondertekenen zoals de VS, Australië, Hongarije, Kroatië, Polen, Tsjechië, Zwitserland, Bulgarije. Het rijtje zal de komende dagen en weken ongetwijfeld nog verder aangroeien.

Kritische geluiden onderdrukken

De ondertekenende landen gaan akkoord om kritische geluiden over migratie te onderdrukken en zich actief in te zetten om de positieve effecten van migratie te beklemtonen.

Media die intolerante berichten verspreiden over migranten mogen, volgens het verdrag, niet langer in aanmerking komen voor publiek geld. Op die manier wordt elk kritisch geluid onderdrukt in media die afhankelijk zijn van subsidies.

N.V.D.R.: Conclusie?

“De Verenigde Nazies” doen hun naam alle eer aan. Misdadigheid, censuur, hersenspoeling, indoctrinatie en onderdrukking waren de werkmethodes van Heinrich Himmler en Joseph Goebbels en de hele nationaalsocialistische SS.

De VN zijn geen haar beter dan Himmler en zijn SS, en helemaal dictatoriaal ontspoord op aanstoken van de Umma, de islamitische wereld, de criminele asielindustrie, de criminele NGO’s en de islamitische oliesjeiks.

Dat Hongarije, Oostenrijk, Polen, Kroatië, Bulgarije en Tsjechië (de Visegrad landen plus Oostenrijk) het pact weigeren te ondertekenen, net als de wereldmachten zoals VS en Australië is dan weer een goed teken.

Het is immers zo goed als uitgesloten dat de twee andere wereldmachten, Rusland en China, dit misdadig VN-verdrag zouden ondertekenen. Dat nieuws wordt hier volledig gecensureerd. Als het bekend geraakt staan de apparatsjiks van de EU-SSr immers met de billen bloot en de broek op de knieën. Dat laatste aangenomen dat Stasi-mütti Merkel een broek draagt.
A good Bullshit story

Een goed ‘stierenstront’ verhaal, dat ons onbeschaamd belazert met een uit de lucht geplukt “Adam-Gen! “

De video duurt natuurlijk veel langer dan 1 minuut en 50 seconden, en blijft maar door ratelen. Atheïsten zijn helemaal niet verbaasd of tot zwijgen gedwongen, maar kunnen slechts vaststellen dat religieuze argumenten totaal onterecht gebruikt worden als commercieel argument zonder de minste wetenschappelijke verantwoording. Bedrog dus!

Het menselijk genoom werd inderdaad recentelijk helemaal ontrafeld maar alles wijst er op dat een “religieus” geïnspireerd gen gewoon leugen, oplichting en bedrog is.

Elke christelijke amerikaan die deze nonsens gelooft is zotter dan zot of gewoon dement. Maar veel Europeanen zijn dat ook. Vooral als ze bovendien nog eens islamofiel zijn!

 
De Cocof Kwaliteit!

Gestolen bij Guvaal  (Dank!)

Bij het federaal zomerakkoord van vorig jaar werd het project van de N-VA, de vennootschapsbelasting, goedgekeurd en moesten de twee andere Vlaamse meerderheidspartijen zien dat hun dada’s – voor CD&V de effectentaks en voor de liberalen het onbelast bijklussen tot 500 euro – uitgesteld worden tot na de Kerstvakantie. Daar zijn we nu beland en de bedoeling was daar werk van te maken. De liberalen zullen daarbij nog even geduld moeten hebben want de Cocof, het “parlement’ van de Franstalige Brusselaars (jaja, dat bestaat ook al, voluit: ‘Commission Communautaire Française’), heeft daarvoor een belangenconflict ingeroepen, wat automatisch met zich meebrengt dat de zaak voor twee maanden ‘on hold’ gezet wordt. Opgeschort, zeg maar. Elk parlement heeft het recht dat te doen, alhoewel het in dit geval alleen maar leidt tot tijdverlies. De officiële reden waarom de Franstalige ketjes dat belangenconflict nu inroepen zou zijn omdat ze vinden dat het onbelast bijklussen de kwaliteit van een aantal jobs zou verminderen. Concrete voorbeelden worden daarbij niet gegeven…

‘Ze’ dat zijn alle Franstalige partijen buiten de MR, ook die van de oppositie, want zo’n statement is pas geldig bij een drievierden meerderheid. Alles wijst erop dat het hier gewoon gaat om de MR te pesten. In de twee maanden dat de zaak geschorst is, moeten beide partijen, regering en Cocof, trachten tot een vergelijk te komen. Doet zo’n beetje denken aan de discussie over de begroting in de States, met dit verschil dat het in Hellhole City om minder dan peanuts gaat. Lukt het niet dan verhuist de hele zaak naar de Senaat – nog zo’n nutteloos politiek vehikel – die binnen de 30 dagen een advies moet voorleggen, waardoor de schorsing nog een maand langer kan duren. Dat advies wordt dan voorgelegd aan een Overlegcomité van alle regeringen dit dit landje ‘rijk’ is. Lukt ook dat niet, dan verhuist het terug naar de Kamer, waar het gewoon kan worden goedgekeurd alsof er niets gebeurd is, zodat in feite deze hele zaak een wind in een fles is en alleen maar voor twee tot maand tijdverlies zal zorgen.

Gelukkig land dat geen andere problemen kent!

Vraag van de redactie: Wanneer gaan we met zijn àllen en een kalashjnikov plus zeven laders naar de Wetstraat om al dat politiek gespuis af te schieten en kalt te stellen?
Elle a …

France Gall stelde zich geen vragen over het feit dat de grootste groep door mohammedanen gedode, want anders denkende mensen (samen 270 miljoen!), van het zwarte ras waren.

Op dat eigenste moment werd door de leugenpers en de regimemedia geroeptoeterd over het zogenaamd Zuid-Afrikaans apartheidsregime.

Alsof het het 1400 jaar oude islamitisch Mohammedaans apartheidsregime nooit bestaan had en niet bestond.

Intussen weten we wel beter. Zelfs Obamallah kon het tegendeel niet bewijzen!
Wég met de kleptocraten vermomd als NGO’s!

De ” > 50 % rovende ‘gouvernementele’ organisaties”, zijn al erg genoeg!
De waanzin van ’n godsdienst

Sommigen trachten nog steeds het verstand van de modale man en vrouw te verblinden met een hersenspoelend systeem dat uitgaat van een valse racistische premisse.

Het ontstaan van het christendom is best te begrijpen als een overgang van een enorm lange periode van slavernij (tijdens het Romeinse rijk) naar een periode van verplichte aanbidding van één enkele ‘dominus’ (eigenaar en dus meester van slaven) Jezus (de gezalfde) Christus. Raar misschien vanuit ons modern perspectief maar destijds noodzakelijk om niet vermoord te worden.

Dominus, domine …., deze gezangen hebben nadien geleid tot de afschuwelijk misdadige inquisitie. Pure godsdienstwaanzin.

Religieuze idioten (religioten) weten gewoon niet waarmee ze bezig zijn. Zij voelen de waanzin van de godsdienstoorlogen intellectueel niet eens meer aan.

Derhalve zullen zij de strijd met de islam alleenstaand nooit kunnen winnen! De islam was voorspelbaar. De islam staat op haar privileges van slavenhouders en  slavenjagers. Wij bereiden ons daar best op voor!
Charlottesville

Een moslimterrorist die in Molenbeek woont en een nieuwe aanslag wou plegen noemt men in de politiek correcte media, “een “Molenbekenaar” , een papa van twee kindjes.

De aanslagpleger van Charlottesville is in die zelfde media:

“Gefascineerd door nazi’s, moeder bedreigd, hunker naar heldendom” , “Had als prille tiener al een geschiedenis van racistische en ongepaste opmerkingen, hij schreeuwde obsceniteiten over Hitler en deed heel racistische uitspraken.
Op zijn veertiende had Fields al de reputatie een abnormale fascinatie te hebben voor nazi-Duitsland. Tijdens een schoolreis naar Europa noemde hij Duitsland steevast “het Vaderland”
Hij deinsde er niet voor terug je een onveilig gevoel te geven. Hij was een buitenstaander, toonde zich als prille tiener al een racist en aanhanger van nazi-Duitsland,”

James Fields was duidelijk lid van een bredere groep en zag zichzelf als iemand die strijdt voor die groep en beweging”. “Die identiteit van de ‘held’ die vecht voor de onrechtmatig onderdrukten – in zijn hoofd de beweging van blanke suprematisten – is een heel gangbaar element en wordt door deze extremistische groeperingen aangewend om aan te sporen tot de brutaalste gewelddaden in de naam van ‘de strijd voor de goede zaak'”.

Het discours dat Fields koos, was dat van haatgroepen zoals Vanguard America, een organisatie van blanke suprematisten die “een eindeloze stroom onaangepaste buitenlanders” aanklaagt die ermee dreigen van de blanken een minderheid te maken in de natie die ze hebben opgebouwd.

Justitie classificeerde zijn aanval als een daad van binnenlands terrorisme.

En wie is daar ook de schuld van??? Juist!
“Amerikanen kunnen makkelijk geradicaliseerd raken en dat gebeurt ook heel vaak in het huidige politieke klimaat. Wat we het voorbije weekend hebben gezien, getuigt hoe alt-right zijn rol ziet in het Amerika van Donald Trump”.

Als iemand zich geroepen voelt de tekst over te nemen en waar het past woorden en namen te veranderen in, moslim, koran, mohammed, jihad, IS, enz., ga uw gang maar.

Filip De Man geeft belangrijke achtergrondinformatie:

De 500 rechtse (Alt-Right) en extreem-rechtse (KKK en aanverwanten) betogers van Charlottesville (Virgina) zijn met open ogen in de val getrapt.
De burgemeester van de stad is Michael Signer, lid van de linkse Democratic party en voormalig medewerker van Obama’s State Department Transition Team. Signer behaalde een diploma politieke wetenschappen aan de zeer linkse universiteit van Berkeley en schreef o.m. voor de linkse Washington Post.
Eerst verbood hij de rechtse bijeenkomst, daarmee het First Amendment (Freedom of Speech) verkrachtend, maar hij kreeg ongelijk van de rechter. De burgemeester, hoofd van bestuurlijke politie, liet dan maar doelbewust de confrontaties tussen rechts en links escaleren door zijn politiedienst foute orders te geven (terwijl het voor de aanwezige politiemacht van 1000 man niet echt moeilijk is om de ocharme 500 rechtsen uit de buurt van links te houden).

Erger nog: door de foute bevelen werden de rechtsen omsingeld door de tegenbetogers en kon een fysieke botsing onmogelijk uitblijven. Waarmee niet gezegd is dat iemand als een gek op de menigte moet inrijden, dat spreekt.
Naderhand was het natuurlijk een koud kunstje om met de bereidwillige medewerking van de linkse massamedia (MSM) de schuld uitsluitend bij de rechtse bijeenkomst te leggen. Anderzijds werd de met helmen, schilden, metalen staven en molotovs gewapende ‘antifascisten’ niets in de weg gelegd, de MSM hebben ze zelfs niet… gezien.

Signer werd benoemd door Virginia’s gouverneur Tim Kaine, vorig jaar nog kandidaat voor het vice-presidentschap. Running mate dus van… Hillary Clinton.
Haar tegenstander Donald Trump heeft sympathie voor Alt-Right en benoemde zelfs hun kopman Steve Bannon tot persoonlijke adviseur.
Links is daar nog altijd razend om en wist dat uiteindelijk Trump zou delen in de klappen.

N.v.d.r.:

De waarheid werd door foxnews al snel na de feiten samengevat:

Altijd interessant Alex Jones:

https://www.youtube.com/watch?v=JuW-DvMVy9I

Ook interessante achtergrond informatie van Paul Joseph Watson:

https://www.youtube.com/watch?v=BjwNFN37B-s

 
Intellectueel terrorisme …

Mensen maken fouten. De meeste van hun fouten zijn het gevolg van een gebrek aan inzicht en informatie. Als men met de neus op de feiten gedrukt wordt, is het moeilijk om objectief en rationeel te blijven. Als men dom gehouden wordt of gehersenspoeld werd, is dat onmogelijk.

In de meeste omstandigheden is het verstandig een paar stappen terug te zetten en afstand te nemen om de waargenomen realiteit van uit een ander perspectief te bekijken. En pas als men ver genoeg teruggaat ziet men het bos, en niet meer de takken en de bomen. De samenhang van gebeurtenissen begrijpt men dikwijls pas veel later en bijna steeds te laat als men door ervaring en een nooit stoppende zoektocht naar de objectieve waarheid vaststelt dat men bedrogen werd.

In veel gevallen, schrijft de Franse auteur Jean Sévillia, is dit te wijten aan “Het intellectueel terrorisme” en “woorden die doden”. Het is een vaststaand feit dat zonder intellectueel terrorisme politieke correctheid niet zou kunnen bestaan noch zou kunnen overleven. De gebruiker van intellectueel terrorisme is vandaag een politiek correcte kaste die louter bestaat uit criminelen. Want ook intellectueel terrorisme is een misdaad.

“Het duurt al vijftig jaar. In Parijs zetten een paar dozijn mannen de toon. Ze houden redevoeringen op radio en televisie. Zij publiceren artikels. Ze schrijven boeken. Ze prediken van op hun hoge kansel. Ze zijn betrokken bij seminaries. Zij ondertekenen petities. Ze lunchen samen. Het is niet zoals in het liedje van Brel: onder deze mensen, meneer, wordt er nagedacht. Er wordt gedacht ‘voor’ de anderen.

Ze zouden met alle ideologieën huwen. In 1945, orakelden ze dat de Sovjet-Unie een paradijs was, en schreven gedichten ter ere van Stalin. In 1960, beweerden ze dat de dekolonisatie op wonderbaarlijke wijze de problemen van de volkeren van de overzeese gebiedsdelen zou oplossen. In 1965 begroeten ze de ‘rechtvaardige’ strijd van Fidel Castro, Ho Chi Minh en Mao. In 1968 verklaarden ze dat het geluk zou voortkomen uit de afschaffing van elke dwang. In 1975 verblijdden ze zich over de machtsovername door Pol Pot in Cambodja. In 1981 dachten ze dat ze de nacht verlieten om in het licht te gaan vertrekken. In 1985 voerden zij aan dat Frankrijk zijn grenzen moest afschaffen om al de ongelukkigen van de hele wereld te verwelkomen. In 1992 zweerden ze dat de natiestaat voorbij was, en dat Europa met het Verdrag van Maastricht een nieuw tijdperk in de geschiedenis van de mensheid opende. In 1999 bevestigden ze dat de familie en de moraal verouderde concepten waren.

Andere geesten wisten op hetzelfde moment dat Stalin, Mao en Pol Pot aan het hoofd stonden van misdadige regimes. Deze geesten benadrukten dat de mythe van de revolutionaire breuk nooit iets anders dan rampen had veroorzaakt. Zij herinnerden er aan dat naties, tradities, culturen en religies niet met een pennentrek kunnen gewist worden. Maar tegen de weerspannigen, zette de Parijse microkosmos vijftig jaar lang een mechanisme in beweging. Dit mechanisme is het intellectueel terrorisme.

Het is een totalitair systeem. Maar een schijnheilig, verraderlijk totalitarisme. Het doel is om het woord af te nemen van de tegenstander, die herleid wordt tot een beest om te slachten. Om te slachten zonder dat er bloed vloeit: uitsluitend om woorden te laten samensmelten. De woorden van het goede geweten. De woorden van het grote bewustzijn. De woorden die doden. De omstandigheden variëren, maar het proces blijft hetzelfde. Dit bestaat er in als eerste om in de verbeelding van het land een archetype van het kwade in te prenten. Sinds de oorlog wordt deze verderfelijke figuur belichaamd door de fascist, kapitalist, imperialist, kolonialist, xenofoob, racist, de voorstander van morele orde.

Deze labels vervormen op zijn minst de werkelijkheid; in het slechtste geval liegen ze. Gelijmd door deskundige handen, omkleden ze een onbepaalde betekenis, waarvan de elasticiteit toelaat alles te omhullen wat de ideologen besteden aan publieke smaad. Vervolgens is de gebruikelijke techniek de tegenstander te assimileren met het archetype van het kwade. Het effect van dit amalgaam is een radicaal afschrikmiddel: wie zou het risico lopen om bijvoorbeeld behandeld te worden als een fascist of racist?

De beschuldiging kan expliciet zijn, of gebeuren met insinuaties, die de deur openen naar het de intentie van het proces: elke tegenstander kan worden aangevallen niet omwille van wat hij denkt, maar omwille van de gedachten die aan hem worden toegeschreven. Manicheïsme is veeleisend maar een andere logica koppelt zich in laatste instantie: demonisering. Geen sprake van te discuteren om te overtuigen: het gaat over intimideren, beschuldigen, en diskwalificeren.

Het intellectueel terrorisme, zo hebben we gezegd is een systeem. Maar een verward systeem, veelzijdig en ongrijpbaar. Het heeft geen zin er een complot achter te zoeken noch een clandestiene dirigent. Bovendien verdedigt het geen enkelvoudig thema, en behartigt niet noodzakelijkerwijze gemeenschappelijke of samenlopende belangen. Het is een machine steunend op leerstellingen en medeplichtigheid van een generatie, maar een blinde machine.

Vandaag de dag wordt de enkelvoudige gedachte of  ‘de politieke correctheid laken’ steeds gemeengoed: iedereen verstaat wat hij wil onder deze uitdrukkingen. Om klaar te zien, moest je toevlucht nemen tot het onderzoek van de feiten, van de reacties die ze hebben uitgelokt. Ziehier deze kroniek.

Tussen feitelijke geschiedenis en de geschiedenis van ideeën, zal dit boek het pad van het intellectueel terrorisme sinds 1945 opsporen en in zijn context plaatsen. Er werd voorrang gegeven aan de politiek – in de zin klassieke zin van het woord- het is te zeggen omtrent de inzet en debatten betreffende de mens als sociaal dier. Dit betekent niet dat de politieke geschiedenis van Frankrijk van de laatste vijftig jaar, in zijn geheel het gevolg is van het intellectuele terrorisme: het doel is om te laten zien welke vragen van vitaal belang voor de samenleving werden of nog steeds geblokkeerd zijn door dit fenomeen.

Uitputtend volledig zijn was onmogelijk. Periode per periode werden de essentiële momenten, acute fases waar de Franse passies botsen weerhouden. De geschiedenis, kunst, literatuur, wetenschap of ecologie vormen de jachtgebieden voor het intellectueel terrorisme, maar ze zouden op zichzelf staande studieobjecten kunnen vormen. Dit werk is gebaseerd op citaten waar wordt naar verwezen: een gekozen functionaris, een schrijver of een journalist moet de verantwoordelijkheid voor hun verklaringen openbaar maken. Maar mensen doen er niet toe.

Waar het om gaat zijn de ideeën, want zij zijn het die de wereld leiden. Bovendien is in dit gebied, de timing cruciaal: veel figuren opgedoken in dit verhaal zijn tien of twintig jaar later van mening veranderd. In de mate dat deze beweging doorloopt, is het waarschijnlijk dat een aantal onder hen, rond 2010 of 2020 een deel van hun verklaringen uit de jaren 1990 zullen betreuren. Omdat ze de intellectuele kracht overheerst heeft de linkerzijde meestal boter op het hoofd. Maar in deze, zullen we zien, is rechts niet onschuldig.”

Voor Nageltjes uit het Frans vertaald door Lucky9.

Originele tekst ontleend aan “Le terrorisme intellectuel de 1945 à nos jours” van Jean Sévillia. Editions Perrin 2004 ISBN 978-2-262-02149-8

https://www.youtube.com/watch?v=tERg-W6KLC8

Het laatste zinnetje geldt in geen enkel geval voor het Front National. Op 4/08/2017 laat Emmanuelle MÉNARD (FN) de meerderheid (met vele lege zetels in de Franse praatbarak) schreeuwen door de waarheid over de criminalisering van de vrijheid van meningsuiting scherp te formuleren. De waarheid mocht eens te meer niet geformuleerd worden. Een beter voorbeeld van intellectueel terrorisme dan het betrokken wetsvoorstel kon op 4 augustus 2017 niet gegeven worden. Uit respect voor de originele tekst werden de woorden Parijs en Frankrijk in de vertaling behouden maar ze zouden even goed kunnen vervangen zijn door Brussel en België, Den Haag en Nederland, of Berlijn en Duitsland.

Het intellectueel terrorisme was en is een historisch (cfr. de inquisitie) en een pan-Europees fenomeen dat zelfs tentakels heeft tot in de VS en Canada. De mainstreammedia hebben zich in heel Europa ontpopt tot megafoons van een corrupte politieke elite om de massa een schuldgevoel aan te praten ingevolge de kritische bedenkingen die de modale medeburger logischerwijze massaal  en spontaan heeft bij de onbekwame haast imbeciele aanpak van het zogenaamde “vluchtelingen”-vraagstuk.

De oplossing ervan is voor de hand liggend. Wie geen echte vluchteling is krijgt nooit toegang. Wie geen gedetailleerde eed van trouw aan onze democratische normen en waarden wil zweren krijgt geen vrijgeleide, en wie deze eed breekt wordt de verblijfsvergunning of het paspoort afgenomen en uitgezet buiten onze streng bewaakte veilige grenzen. Eenvoudig, logisch en efficiënt. En ook zeer gemakkelijk te realiseren.
Amputatie van vrouwelijke genitaliën

“What’s in a word?” Hoe ver kan taalkundig bedrog reiken en gaan? Toen ik er voor het eerst mee geconfronteerd werd stond ik perplex. Hoe kan je de amputatie van een vrouwelijk geslachtsorgaan “besnijdenis” noemen? Hoe durf je deze bagatellisering te formuleren?

Er is helemaal geen gelijkenis tussen het wegsnijden van een stukje voorhuid bij een mannelijk jongetje en het wegsnijden van de hele clitoris bij een even weerloos meisje en toekomstige vrouw. Alleen de weerloosheid van kinderen is gemeenschappelijk, het gevolg is onvergelijkbaar.

Geen wonder dat verminkte meisjes onderworpen en heel gehoorzaam de kopvod, chador, boerka of boerkini dragen. En onze politiekers (Hallo Bart DW, Jambon, Charles, Theo en tutti quanti) staan er bij en kijken er naar, maar doen niets! Ze zijn radeloos, redeloos en reddeloos verzeild in een politiek spelletje waar zij helemaal geen verstand of zelfs maar flauw benul van hebben.

Islamitische onderwerping!

“Middeleeuwse barbaarse rituelen hebben we hier in Vlaanderen binnengehaald omdat moslims massaal geïmporteerd werden. Met hele bergen, hele hopen, hele sloten. Achterlijke islamitische geplogenheden winnen veld, verankeren zich sluipend in onze westerse samenleving, en het ziet er niet naar uit dat er een weg terug is.

Genitale verminkingen, polygamie, seks met kinderen, onverdoofd slachten, bevolkingsaangroei door gezinshereniging, exotische familiebanden aanhalen…  Verre neven, nichten, tantes, nonkels, alle uitheemse oma’s en opa’s, allen hierheen! Hier is nog plaats genoeg en geld genoeg ook nog. De inboorlingen zullen met een rolstoel tot hun 70ste naar hun werk blijven strompelen om alles wat hier vreemd aankomt te onderhouden en hen gelukkig maken. Dat zijn wij hen verschuldigd omdat ze de gevaarlijke overzeese tocht geriskeerd hebben en hun leven op het spel gezet hebben om tot bij ons te geraken. Dat streven naar een innig samenzijn met ons is edel en nobel. En als IK een inspanning lever om 1 avonturier gelukkig te maken, dan wacht op mij in de hemel een hele reeks maagdelijke jongelingen…

‘k Ben afgedwaald. Afgeleid door de gedachte aan hemelse jongelieden die nog puur en onvervalst naast islamitische maagdjes wachten op wereldse naïevelingen die zich in de file naar de veelbelovende hemel vastrijden en alzo alle kansen op hemels vertier mislopen. Ja, zo gebeurt dat.

Terug naar de akelige ‘besnijdenis’ van meisjes. Ik vrees dat we machteloos staan tegenover de gruwelijke ingrepen op moslimmeisjes. Er zijn wel protesten en acties die zich focussen op migranten- en vluchtelingenmeisjes, op hun sociale positie en leefsituatie en zo van die theoretische blabla, maar ondertussen verdienen dokters een hoop geld aan besnijdenissen en komt de ziekenkas graag tegemoet aan boosdoeners die hun dochtertjes laten verminken voor hun leven. Aangiftes, veroordelingen, spreekrecht, registraties, beroepsgeheimen prijsgeven… het zal allemaal niet helpen, islamitische gewoontes zijn onuitroeibaar als ze zich eenmaal ergens gesetteld hebben.

Ik zou alle leerkrachten, kleuterleidsters en schooldirecties willen oproepen om moslimmeisjes te confronteren met gruwelijke beelden over wat hen te wachten staat, of wat hen al overkomen is. Moslimmeisjes moeten uitvoerig ingelicht worden. Het onderwerp ‘Genitale Verminking’ moet opgenomen worden in de lessen. En dan denk ik direct aan de islamlessen. Of gewoon tussendoor bij een babbeltje met de leerlingen… Genitale Verminking moet op school bespreekbaar worden, al vanaf het eerste kleuterklasje! Oudercontacten moeten op school georganiseerd worden om over genitale verminking te spreken vanuit westers standpunt, en alle moslimouders moeten verplicht aanwezig zijn!

Afrikaanse folklore: ook in Europa worden steeds meer meisjes “besneden”

Screenshot_183

(Door: “Chevrolet” – Vertaling: E.J. Bron)

Met de ongeremde toestroom van islamitische “vluchtelingen” uit Afrika en Arabische landen houden in datgene wat vroeger Duits-land was geheel nieuwe zeden en gebruiken hun intocht. De VIP-gasten van mevrouw Merkel verrijken het land gewoon op hun manier, door verkrachtingen, overvallen en nog veel meer. En typische Afrikaanse folklore houdt eveneens zijn intocht: de genitale verminking van vrouwen, bagatelliserend “besnijdenis” genoemd.

h/t Lieve

De vrouwenrechtenactivisten van “Terre des Femmes” klagen dat er ook in Duitsland steeds meer vrouwen en meisjes door deze zeden worden bedreigd. Op dit moment zouden dat 13.000 meisjes zijn, 4.000 meer dan een jaar geleden.

Aantal verminkte meisjes neemt toe met de immigratie

Dat zou blijken uit berekeningen van de organisatie. “De stijging is vooral terug te voeren op hogere migratie uit landen, waarin vrouwelijke genitale verminking gepraktiseerd wordt”, zegt Charlotte Weil, deskundige voor vrouwelijke genitale verminking van “Terre des Femmes”. Dit zou vooral om vrouwen gaan uit Irak, Eritrea en Somalië. Het aantal slachtoffers met een Irakees staatsburgerschap in Duitsland zou het afgelopen jaar met 61% gestegen zijn en dat van de bedreigde meisjes zelfs met 118%. “Het is dus des te belangrijker om ook hier in Duitsland over het onderwerp te informeren en in gesprek te gaan met praktiserende gemeenschappen om vooral bedreigde meisjes te beschermen”, aldus Weil.

De verminking van de vrouwelijke seksuele organen wordt in veel Afrikaanse en enkele Aziatische landen gepraktiseerd. Ze is in Duitsland strafbaar. “Ons zijn geen gevallen bekend dat meisjes in Duitsland verminkt werden.” Dat zou of tijdens een vakantie in het thuisland, waaruit men immers moest “vluchten”, plaatsvinden of men zou vrouwelijke besnijders uit het land van herkomst opzoeken die in andere Europese steden zouden “besnijden”, zei de medewerkster van “Terre des Femmes” volgens “Focus Online”.

De gruwelijke praktijk

Bij de zogenaamde “faraonische besnijdenis” of infibulatie worden bij de meisjes de hele clitoris, de kleine schaamlippen evenals de binnenste laag van de grote schaamlippen verwijderd. Daarna worden de “resten” dichtgenaaid of met doornen aan elkaar bevestigd. Met een klein stukje hout wordt ervoor gezorgd dat er een kleine opening overblijft voor de urine en het menstruatiebloed. Des te kleiner de opening, hoe hoger de bruidsschat zal zijn. Daarna worden bij de meisjes de benen tot aan de heup aan elkaar gebonden. Zo moet het meisje ongeveer 20 dagen liggend wachten tot de wond genezen is.

Leerkrachten zouden hun oren moeten spitsen wanneer leerlingen voor een aanstaande thuisvakantie van een gepland “groot feest” vertellen, eist men. “Terre des Femmes” levert meteen een hitlist van genitale verminking mee. Daaruit blijkt dat Egypte, Djibouti, Guinee, Mali, Sierra Leone, Eritrea en Soedan (inclusief Zuid-Soedan) de toplanden bij deze vorm van negerfolklore zijn, slechts overtroffen door een land met de “intelligentste” bewoners ter wereld, het piratenparadijs Somalië met 98% besneden vrouwen.

In 2014 werd in Zweden bekend dat een complete meisjesklas in Norrköping verminkt was. Ook uit Zwitserland en Noorwegen zijn gevallen bekend. Tegelijkertijd bestaan er in Duitsland vrouwelijke universitaire docenten, zoals Tatjana Hörnle van de Humboldt-Universiteit Berlijn, die in Duitsland opkomen voor legalisering van deze barbarij.

Bron:
www.pi-news.net
Auteur: “Chevrolet”

Kap de kop van mijn penis af als dit niet waar is! Waarmee zijn wij in het vrije Westen en dus ook Vlaanderen mee bezig?
Strafbare oplichting wordt door de ‘tjeven’ niet meer geschuwd !

Vaarwel de seculiere strafwet!Het uiterste voorbeeld van ‘criminele oplichting’ en valsheid is duidelijk in de hersenen van meeregerende tjeven erg ‘dominant’ geworden. Ik pleeg een telefoontje, verzamel lafbekkend wat lettertjes, pleeg een heuse en regelrechte inbreuk op je privacy, en doe je vervolgens financieel via ‘UNIA’ een ‘uitputtend’ gerechtelijk proces op je patrimonium aan, onder het ‘regime’ van de actuele minister van justitie, de Arco-tjeef en islamofiele fascist, Koen Geens!

Het is al langer aan ’t sudderen en sluimeren, de nieuwe wetgeving voor de arbeidsinspectie om mystery calls uit te voeren. Vier jaar geleden al wilde Monica De Coninck (sp.a), minister van Werk, anoniem solliciteren mogelijk maken. Zij maakte werkgevers warm om alle kandidaten evenveel kansen te geven: vrouwen, ouderen, gehandicapten en vreemdelingen. Vooral vreemdelingen. Om ‘discriminatie’ tegen te gaan. Ja, ja… Zij zag daarbij het belang van de werkgevers over het hoofd die hun bedrijf naar de ondergang zagen wegglijden omdat ze gefopt werden door hun anonieme keuzes.

De anonieme sollicitaties van De Coninck plaveiden de weg naar de Mystery Calls van Kris Peeters (CD&V). ’t Is niet te geloven dat een minister zich verlaagt tot asociale en misdadige praktijken als anonieme telefoontjes naar een bedrijf om de werkgever te betrappen op ‘discriminatie’.

Het zou onwettig gemaakt moeten worden, het is een oneerlijke procedure bij de selectie van kandidaten, omdat werkgevers een kat in de zak kopen. Kandidaten moeten beoordeeld kunnen worden op verbale vaardigheden, lichaamstaal, sociale omgang, uiterlijk voorkomen… Als dat niet kan, hebben sollicitanten iets te verbergen, iets wat niet deugt en het daglicht niet kan verdragen.

Onzichtbare sollicitanten hebben het voordeel dat ze hun onhebbelijkheden en andere gebreken kunnen wegmoffelen achter een telefoontoestel of eenderwelk anoniem gebeuren. Het is zeer asociaal tegenover een eerlijke sollicitant die zich in levende lijve durft aanbieden bij een potentiële werkgever.

Mystery calls, anonieme sollicitaties… deze kermisfoefjes spotten met ernstige personeelsselectie. Het is een discriminatie van de keurig geklede burger die zich persoonlijk presenteert bij zijn toekomstige werkgever en zich bekend maakt zoals hij werkelijk is, die zich toonbaar/zichtbaar maakt en zich niet verbergt achter een geheimzinnig telefoontoestel of achter anonieme sollicitaties. Een zigeunerin in een louche kermiskraampje is geloofwaardiger…

En dan las ik met grote verbazing dat Unia, het Gelijkekansencentrum, blij is dat Kris Peeters de overheid zelf mystery calls wil laten uitvoeren om ‘discriminatie’ op de arbeidsmarkt aan te pakken…

h/t Lieve