Sluipend gif …

Sharia en islamisering van Europa, hoe gaat dat alweer in zijn werk?

Er zijn nu eenmaal verschillen die tot in het operatiekwartier voortgezet moeten worden.
Je kunt als chirurg toch niet weigeren te opereren zonder de gevolgen daarvan te dragen?

De kans bestaat dat ze gestenigd of gekeeld wordt als hoer of overgoten met zuur als mannen haar zonder boerka zouden zien. De chirurg (waarschijnlijk zelf een moslima), zich vervolgd zou weten voor islamofobie of racisme.

Hopelijk wordt ze zonder verdoving halal geopereerd, en naaien ze tegelijk haar mossel permanent dicht zoals dat is toegestaan door de profeet.

En het gif sluipt verder.

foto van Anita Mollen.
Het westerse EU-gekkenhuis

Met definities moet je oppassen.
Islam is geen fysieke ziekte zoals de dollekoeienziekte. Het is eerder een ziekteverwekker zoals een kwaadaardige kankercel. De ziekte die islam verwekt is een geestesziekte waarvoor geen geneesmiddel bestaat: psychopathie, veroorzaakt door hersenspoeling van jonge kinderen en onderontwikkelde mensen met een extreem laag IQ.

Lobotomie zou een individuele oplossing kunnen bieden maar dat botst uiteraard op onoverkomelijke ethische bezwaren die eigen zijn aan de ethiek van een beschaafde samenleving, en is principieel ook onbetaalbaar.

De schade die in de hersenen van mohammedanen werd aangericht is onomkeerbaar en ze zijn met 1.600.000.000 en dus met veel meer dan de 1% waarvan sprake in het bruggetje naar wiki!
Ze geloven (onder meer) in de waarheid van het volgende:
A) Mohammed is de boodschapper van Allah omdat de koran het zegt.
B) De koran is het woord van Allah omdat de boodschapper het zegt.

Alle islamieten “geloven” in de waarachtigheid van deze bedrieglijke cirkelredenering en mogen zelfs volstrekt overeenkomstig de islamitisch doctrine vermoord worden als ze dit niet verder willen geloven.

De onwaarheid van deze bedrieglijke standpunten is voor ons volledig klaar en duidelijk omdat wij in het Westen sinds de verlichting het onderscheid kunnen maken tussen religie en ideologie. Maar de islam kende geen verlichting en die zal er ook nooit komen omdat de islam drie kernprincipes heeft: 1 Jihad, 2 Sharia en 3 Mohammed.

De islam overleeft al 1400 jaar door systematisch toepassing van vier gedragingen.

1° het gebruiken van geweld en het voeren van heilige oorlog: Jihad.
2° het gebruiken van vrouwen als kinderfabriekjes.
3° het gebruiken van list en bedrog bij het verwerven van territorium. (*)
4° het hersenspoelen van onvolwassen kinderen.

Hierbij moeten we goed beseffen dat Jihad de door God verplichte oorlog is tegen alle niet-islamieten tot iedereen op de planeet onderworpen is door de islam wat onderwerping (Al-Silm en niet Al-Salaam) betekent.

Islam is niet alleen en ziekteverwekker maar ook een religie voor 8,9 procent. Helaas zorgde Mohammed er voor dat islam een dictatoriale, gewelddadige, moordzuchtige en imperialistische doctrine werd voor 91,1 procent. Zou U een slok water aangevuld met 91,1 procent azijn een glas water durven noemen? Natuurlijk niet.

Juist deze islamitische doctrine die de samenvoeging is van “de manier van Mohammed” Soenna genaamd en die bestaat uit zijn biografie en de overleveringen over wat hij deed en zei met de door Mohammed gefantaseerde goddelijke openbaringen op schrift gesteld in de koran, maakte van een een monotheïstische religie uit de zevende eeuw een afschuwelijke samenlevingsvorm geregeld door achterlijke en barbaarse sharia (islamitische rechtsleer en rechtspraak).

Maar ons probleem zijn niet zozeer de mohammedanen hoewel ze allicht in veel gevallen, denkelijk zo’n 40%,  uit noodzaak psychopathologische leugenaars zijn over de ware aard van hun islam en die in feite op elk ogenblik van sympathiserende psychoten kunnen ontpoppen tot gewelddadige psychopaten.. En ook die islam is niet ons grootste probleem. Het grootste probleem van onze westerse beschaving is een andere geestesziekte: politieke correctheid.

Om het dramatische hiervan duidelijker te maken hierna een voorbeeld dat punt 2 betreft (het verkrachten van vrouwen). De politiek correcte Zweedse elite is er onlangs in geslaagd de hulpverlening aan de slachtoffers van verkrachting te schrappen en te laten besteden aan de verkrachters, bijna uitsluitend mohammedanen. Psychopathie is duidelijk geen exclusief islamitisch probleem.

Ook onze politiek correcte machthebbers zijn geestesgestoorde misdadigers.

(*)
Taqiyya = het formuleren van leugens (om het vertrouwen te krijgen)
Kitman = het verbergen van iets (bvb. het tweede gewelddadige deel van een zin uit de koran)
Tawriya = opzettelijk een valse indruk wekken (dat iedereen veilig is bvb.)
Murana = infiltratietactiek om te misleiden gevolgd door woordbreuk

Postscriptum:

Morgen (25 juni 2017) eindigt dit jaar de Ramadan. U weet allicht al de de maand Ramadan helemaal geen vastenmaand is, maar een maand van schranzen en vreten zo lang het donker is. Het meeste islamitische geweld wordt overdag gepleegd en volgt ook kort na het einde van deze maand. U weet allicht ook dat de koning der Belgen en de Vlaamse eerste minister Bourgeois zich graag laten opmerken door zogenaamde “iftar-maaltijden” te gaan nuttigen bij Mohammedanen thuis. Die maaltijden zijn de eerste die door mohammedanen genuttigd worden na zonsondergang.

Wij kunnen het bij deze niet laten U een bruggetje te bieden naar een artikel dat duidelijk maakt wat de Ramadan werkelijk betekent voor de mohammedanen.”De natie haar vasten is op zichzelf het opvoeden voor de JihadAl deze slagen die tijdens de maand van Ramadan plaatsvonden en waarin Allah de moslims de overwinning verleende op hun vijanden, laten zien dat de maand van de Ramadan de maand van overwinning is.” Wij verzinnen het niet. Dit is de islamitische brontekst. Daar doen de islamofiele Filip de Belgique, die in feite Philippe heet, en de islamofiele Geert Bourgeois dus graag aan mee.
Ramadan

Dit jaar begint de Ramadan vandaag. Tijdens de ramadan zijn vele dingen verboden. Maar mensen vermoorden is daar blijkbaar niet bij, want deze morgen vielen er bij een aanslag op een busstation in Afghanistan al 18 doden. Vlak voor de start ervan heeft Islamitische Staat (IS) zijn volgers overigens opgeroepen tot een “allesvernietigende oorlog” tegen de “ongelovigen” van het Westen. Gelet op de bloedige ramadan van vorig jaar en de recente aanslag in Manchester, vrezen de Europese veiligheidsdiensten het ergste voor de komende maand. 

Met dit warme weer zullen de Mohammedaanse testosteronbommetjes tijdens de volgende weken gegarandeerd weer massaal onze blanke vrouwen en meisjes seksueel lastig vallen of verkrachten.

Lezenswaardig is de analyse van de Iraans-Nederlands rechtsgeleerde Afshin Ellian, die één van de weinige tegenopinies formuleert in de massa politiek correcte meningen waar we nu weer onder bedolven worden. We zouden namelijk begrip, respect en zelfs bewondering moeten hebben voor de mohammedaanse “vasten”. In feite is het geen vasten want ze vreten zich na zonsondergang enthousiast vol. De mohammedaanse clerus blijft deze onmenselijke barbarij opleggen aan onderworpen naïef-gelovigen die denken dat ze hiermee de maangod Allah behagen.

De krankzinnige media willen ons absoluut aanleren hoe we aan de hier aanwezige mohammedanen “prettige ramadan” moeten wensen in een taaltje dat zij verstaan. Ook de zotte Scandinavische mutsen zijn er op Twitter weer aan begonnen. Enthousiasme over het begin van deze maand die werkelijk verwoestend is voor de lichamelijke en geestelijke gezondheid. Deze islamofiele vrouwen kenmerken zich door debiel gedrag. Sommigen van hen vertonen het Stockholmsyndroom en sympathiseren met wie hen heeft ontvoerd, hun vrijheid heeft afgenomen en hen een totalitair regime wil opleggen.

Mooi die diversiteit in het westen, zolang ze nog mag bestaan van de mohammedaanse religioten. Nang Kanthaly formuleert het op facebook zo:

NAAR DE ESSENTIE : Wij wonen dankzij onze massaal ernstig psycho-sociaal gestoorde leiders en aan zwaar decorumverlies lijdende medialui nu in THE NEW KILLING FIELDS OF EUROPE.

Komt ook omdat onze menswetenschappers er wel bij varen hun mond te houden over de psychiatrische staat van islamieten en hun 1400 jaar moordende ideologie.

In cumulatie met het feit dat zowat de helft van de bevolking van onze borderline-maatschappij lijdt aan mentale problemen, stoornissen of ziekten en onder invloed leeft van internalisatie en socialisatie van de linkse indoctrinatie, dit van in de moederschoot tot in onze universiteiten.

Waarvoor zij, de zogenaamd wetenschappelijk gevormden en de ooggeklepte niet maatschappelijk verantwoorde therapeuten en mentale coachen, onmiskenbaar mede verantwoordelijk zijn.

Daardoor ook die grenzeloze tolerantie ten aanzien van alle door hen veronderstelde soorten islamieten en zij islam in eerste instantie een godsdienst blijven vinden en de fascistische ideologie ervan pervers blijven ontkennen.

Zelfde zoals onze wetenschappers en maatschappij met zijn media en politici meer dan 50 jaar de schadelijkheid en het dodelijke van roken hardnekkig en met en door specials interests heeft blijven ontkennen. Nu gaan wij dezelfde weg op met de gevolgen van de islamideologie.
Zelfde breed maatschappelijke psychiatrische blinde vlek met wederom dodelijke gevolgen voor velen nu en in de toekomst.

Angst voedt angst. Daarop spelen onze politici, media en de met ons in oorlog zijnde islamieten.
Dat is hun overeenkomst, hun grootste gemene deler.

Duidelijk voor iedereen die nog zelf denkt, en een open bewustzijn heeft ontwikkelt en een zo vrij mogelijke identiteit, maar niet voor de meesten onder ons, door toedoen van hersenspoeling en hypnose gepleegd door lui met samenvallende, collaborerende en zelfde special interests.

De abnormaal grote aandacht voor het fenomeen Ramadan in de MSM is een symptoom van de sluipende infiltratie van de sharia, Mohammedaanse wetgeving ook voor niet-mohammedanen. Voorlopig geldt die in het vrije westen slechts in de no-go zones en islamitische enclaves. Maar de lijst van toegevingen van onze politieke elites aan de eisen van de mohammedanen wordt stilaan zo lang lang dat de seculiere rechtsstaat in gevaar is. Wij hebben ook de gevolgen van acht jaar Amerikaans presidentschap van de moslimbroeder Obama schromelijk onderschat.

Voeg daarbij de laksheid van ons Belgisch gerecht en de onkunde zo niet misdadige nalatigheid van de achtereenvolgende ministers van justitie en je begrijpt dat de tikkende tijdbommen in Borgerhout en Molenbeek tijdens de ramadan geen aansporing behoeven om hun misdadigheid ook in de praktijk om te zetten. Wij zijn niet meer veilig en tijden de ramadan nog een stuk onveiliger. Zelfs als ze opgepakt en wonder boven wonder bij gebrek aan procedurefouten toch veroordeeld worden door een rechtvaardige rechter lopen ze binnen de drie maand terug fluitend vrij rond zonder enkelband.

“De kracht van verandering”. Niets is er veranderd na de witte mars.
Zo iets werd vroeger niet geduld

Zo iets  kwam vroeger niet voor.

Klaar?

Heel onze samenleving wordt nu daadwerkelijk op ons aller kosten geïnfiltreerd en verkracht door bronstige mohammedaanse kanspareltjes.

De namen noemen van de hiervoor ‘verantwoordelijke’ politiekers heeft geen zin. Hun namen zijn openbaar en bekend aan de levenden en niet verkrachtten.

h/t contra-magazin
Weg met halal en koosjer!

Onze jongste wetenschappelijke redacteur stootte op een met verstomming slagende ontdekking. We hebben de gelegenheid nog niet gehad er van te proeven, maar als het waar is dan zal elk stukje vlees straks wel heel erg goed gaan smaken omdat alleen het beste en meest smaakvolle vlees zal worden geproduceerd met deze splinternieuwe Israëlische uitvinding!
Wij denken dat het geen hoax is omdat het bericht gepubliceerd werd op onze nationale feestdag 11 juli.

https://www.youtube.com/watch?v=XSD0_I1MwqU
Vasten? Die van de moslims……

Er bestaat geen rationele motivering voor, er is enkel een waanzinnige religieuze plicht om diegenen die het minder goed hebben op een moreel voetstuk te plaatsen. eussr Arme mensen doen er alles aan om hun armoede te beëindigen. Geen enkel arm mens in de historie van de mensheid is ooit geholpen door de honger in de buik van een ander. In werkelijkheid is deze verheerlijking van armoede gewoon een les in nederigheid voor de gelovige.


Het mag ons niet verbazen dat seks verboden is, want iedereen weet dat arme mensen niet vaak aan seks doen! Wat is er mis met seks? Het antwoord is heel simpel: seks is te lekker, te ‘menselijk’ en te egoïstisch om toe te staan als het doel is een religieuze gemeenschap van martelaren te creëren.

De ramadan is anti-menselijk, want het ontkent en onderdrukt de ware aard van de mens. Deze is gericht op overleven en op het aanpassen van de natuur aan onze behoeftes. Deze egoïstische drang naar leven heeft ons in de westerse wereld een niveau van welvaart gebracht waar vroegere vorsten enkel van konden dromen.

Jezelf deze luxe ontzeggen in dienst van een hogere macht die je gehoorzaamheid en onderwerping eist, is een afwijzing van de menselijke geest en haar ongeëvenaarde productie. Het is een afwijzing van alles wat de mens heeft bevrijd van de honger en de dorst, die duizenden jaren lang onze grootste bedreiging vormden.

De etenstijden voor de ramadantijden controleren op een smartphone maakt het conflict concreet. De bron achter de smartphone (productie, creativiteit en het winstmotief) wordt bestreden door de bron achter de ramadan: gehoorzaamheid, onderwerping en opoffering. Het is letterlijk de keuze tussen moderniteit en pre-moderniteit in de palm van je hand.

Uiteraard heeft een ieder het recht om zichzelf uit te hongeren ongeacht hoe achterlijk de bron van hun motivatie ook is. Op het moment dat er kinderen slachtoffer worden verandert de zaak echter, zeker in moreel opzicht en mogelijk ook juridisch.

De meeste islamitisch opgevoede kinderen beginnen vanaf de pubertijd al met vasten en dit wordt ook vanuit de familie gestimuleerd. Je bent immers (mits gezond) pas een echte moslim als je ook vast. Het is dan ook zeer begrijpelijk dat kinderen zich willen bewijzen door zichzelf uit te hongeren van jongs af aan, maar van echte vrije wil is hier in mijn optiek echter geen sprake. De groepsdruk vanuit het gezin en of de leeftijdsgenoten maakt van vasten een uitdaging en een moreel streven voor deze geïndoctrineerde pubers.

Als islamitische ouders respect hebben voor de individuele rechten van hun kinderen zouden zij hen het vasten moeten verbieden, in ieder geval tot aan een leeftijd van 16 jaar. Het stimuleren van vasten bij pubers in de groei en het opleggen van dit gedrag uit naam van God is niets anders dan zowel mentale als fysieke kindermishandeling. Nu kan de overheid niemand dwingen zichzelf te voeden en ik zou ze die taak ook nimmer toevertrouwen, maar we kunnen wel op andere wijzen deze achterlijke traditie bestrijden.

Laten we beginnen door onze medeplichtigheid aan deze verwerpelijke traditie via de overheid onmiddellijk te beëindigen.
1. Geen gesubsidieerde scholen die deze vorm van kindermishandeling als gevolg van religieuze indoctrinatie faciliteren.
2. Geen propaganda voor de ramadan op de openbare omroep van onze belastingcenten,
3. Geen gesubsidieerde iftarmaaltijden die ons bekend moeten maken met de ramadan en de islam.

Het laatste wat de tegenstanders van de ramadan kunnen doen is een keihard moreel oordeel vellen en deze communiceren. We dienen minachting te hebben voor het praktiseren, de morele basis achter en het ultieme doel van de ramadan. We zullen via het publieke debat onze weerzin moeten communiceren. Gezien de recente ervaringen met de Islam en publiek debat voorzie ik geen enkel probleem, U wel?

N.v.d.r.: ramadan is geweld tegen het menselijk lichaam!

Nou moe en of! Het menselijk lichaam is er niets tegen, in vgl. (vergelijking)  met de hersenspoeling  of moet ik zeggen brutale islamofascistische mishandeling van totaal weerloze islamitisch geïndoctrineerde  hersencellen van nu nog minderjarigen die ons binnen weinig generaties halal de keel gaan over snijden. Lach maar islamofiele imbecielen!
Pangasiusfilet ….. smakelijk

h/t Walter
Nog enkele losse flodders!

Op dit ogenblik zitten we op de luchthaven van Los Angeles. We kijken naar een reeks tv-schermen en bijna overal gaat het over Ebola.
Nu het eerste Ebola slachtoffer in Texas is gevallen is deze virus hoofdnieuws geworden. We denken aan een bijdrage die we hier een  drietal maanden geleden, op 27 juli, schreven op deze site toen onze pers er nog geen aandacht aan schonk.

Onze toenmalige voorspelling is volledig uitgekomen en we schreven toen”we denken dat we hier voor een gigantische ramp zouden kunnen staan. We hopen ons te vergissen en willen toch de aandacht van onze lezers vestigen op dit feit”. Maar we vergisten ons niet en vandaag is de voorspelling realiteit en jammer genoeg moet het ergste nog komen. Het aantal nieuwe slachtoffers blijft alsmaar toenemen en vanaf vandaag begint men op een vijftal grote AMerikaanse luchthavens met het nemen van maatregelen om te trachten nieuwe mogelijke Ebolallijders te kunnen isoleren.
We blijven de evolutie van Ebola volgen.

We kunnen maar steeds niet begrijpen waarom onze beroepspolitiekers zich steeds met pietluttigheden bezighouden en zelden aandacht hebben voor de werkelijke bestaande problemen. We lezen hier zo juist een bericht van het WWW (World Wildlife Fund). Werkelijk om van  zijn stoel te vallen! Het is een verslag dat door de Zoological Society of London werd bevestigd. Tussen 1970 en 2010′, dus op een luttele 40 jaar verloor onze planeet meer dan de helft van haar “wildlife”(52 procent om juist te zijn). Het ergste getroffen zijn de verswatervissen die liefst 72 procent van hun bestand verloren. Kunnen die politiekers nu niet lezen en extrapoleren? De klok is reeds voorbij 12 en nog steeds kappen we kilometers bos per dag; laten nog steeds de moordenaars van de oceanen verder betijen door met hun drijvende visfabrieken en hun kilometers lange drijfnetten alles maar dan ook alles weg te scheppen en de ene vissoort na de andere te decimeren.

Er zijn nu reeds zones in de oceanen waar honderden vierkante kilomters een gebrek aan zuurstof vertonen. Telkens een soort met uitsterving is bedreigd ligt dit aan de oorzaak van het uitsterven van een andere soort enz.enz. We zijn de hele natuur stap voor stap aan het vernietigen en houden ons nu bezig met totaal idiote beslissingen zoals te beslissen dat men de pensioenleeftijd met 1 jaar gaat
verhogen. Niet vandaag of op 1 januari a.s.maar binnen enkele jaren. Aangezien men de meeste wetten na enkele jaren toch opnieuw moet veranderen is dit allemaal infantiel. Laat ons eens bekijken welke beslissingen we kunnen nemen om de natuur te helpen redden.

Dat zou een eerste stap in de goede richting zijn.

Men zegge het voort,
Laat de medische wereld ons ook in de steek?

Een benadering van de feiten recht voor de raap
De kankerindustrie moet een manier vinden om het doden van haar “klanten” te stoppen.
Het probleem met de kankerindustrie vandaag de dag is dat al de conventionele kankerbehandelingen de patiënten blijven doden. Dat is slecht voor de zaken !

Daarom is het doel van de research, zoals die van R-spondin 1, (een Amerikaans onderzoek), methodes te vinden om patiënten dodelijke doses  zéér winstgevende chemotherapie te blijven geven, zonder ze feitelijk te doden.
Je slaat een patiënt met een dosis R spondin 1 (verkocht aan 50000$ per dosis, als gepatenteerd middel) om zijn oren, dient hem een hogere, fatale injectie chemotherapie toe en dan …dankzij de
R spondin 1, krijg je een blijvende kankerpatiënt in plaats van een lijk.
Dat wordt “Goede zaken praktijken” genoemd in de kankerindustrie, die tot op heden beter gekend is om patiënten in lijkzakken te veranderen, dan om feitelijk kanker te genezen.
(Jawel, er is een reden waarom de meeste oncologen nooit zelf chemotherapie zouden ondergaan: ze weten dat het niet werkt in 98% van alle kankergevallen.)

Learn more >>>

The cancer industry needs to find a way to stop killing all their customers

The problem with the cancer industry today is that all the conventional cancer treatments keep killing the patients. This is bad for business. So the purpose of research like the R-spondin1 research mentioned here — which was funded by a government grant — is to find ways to keep giving patients deadly doses of high-profit chemotherapy without actually killing them. You slap a patient with a dose of R-spondin1 (sold at $50,000 a dose as a patented “drug,” of course), dose ‘em up with a fatal injection of chemotherapy, and then thanks to the R-spondin1 you get a repeat cancer customers instead of a corpse.

That’s called “good business practices” in the cancer industry, which is so far best known for turning patients into body bags rather than actually curing cancer.

(Yes, there is a reason why most oncologists would never undergo chemotherapy themselves. They know it doesn’t work on 98% of all cancers.)