Net dat wat de censuur wist, moet u weten !

Ik heb tot grote ergernis vastgesteld dat de video van de officiële toespraak van Dr Alice Weidel (AfD) in de Bundestag werd verwijderd door Facebook. Nee, het betrof hier allerminst fake news. Men zou denken dat toespraken in een parlement daarvan, in naam van de democratie, net moesten beschermd zijn. Niet dus.
Ook de Duitse Facebookaccount van waaruit ik de video linkte werd gewist. Alle commentaren gelijk daarmee.
Geen nood, de video is niet verloren, want ik heb die op enkele plaatsen gedownload. U zult de ‘verboden’ video op een andere plaats kunnen bekijken, namelijk op Nageltjes.be
En net dat wat verboden en gewist wordt op Facebook en het internet, wat u niet mocht horen of zien, is dat wat u wel moet weten.
Hier de link naar de video op VK : https://vk.com/a.griffon?w=wall377388640_47
Helaas staat WP het embedden van video’s van VK niet toe. ( tenzij de admin een oplossing heeft. Het bestand is namelijk te groot om hier rechtstreeks te plaatsen)
Vandaar ook uploaded naar blogger https://agriffon.blogspot.com/2018/06/net-dat-wat-de-censuur-wist-moet-u-weten.html

en naar mijn Youtube-kanaal
Go back to Europe

Klik op de afbeelding voor een les objectieve geschiedenis.
De alien-storm die niet voorbij zal gaan.

Leipzig, Duitsland 1/2/2018
Oorlogje met gewapende Syriërs. Verschillende gewonden, aanzienlijke schade. De bevolking is geschokt. De prijs van goedmenselijke naïviteit die tot misdaad tegen het eigen volk leidt, en die uiteindelijk ook naar ons en andere Europese landen uitstraalt is hoog. De Duitsers kregen vaak genoeg waarschuwingen. Ze zagen en ervoeren wat er gebeurde. Ze moeten later niet komen met het excuus: “Wir haben es nicht gewusst.”
Er werden verschillende personen aangehouden, maar (zoals hier) ook terug vrij gelaten.
En wie draait op voor de schade??? Juist !!
Terwijl het nieuws hier volgestouwd wordt met faits divers, rond Bo, Trumpbashen, zielige migranten, en de zoveelste hype rond een flutshow van een ideologisch gelijkgestemde BV, wordt nagelaten te berichten wat de bevolking meer treft en bedreigt.
Nieuws dat ons echt aangaat, en dat moet waarschuwen voor de toenemende dreiging die veel erger is dan de de recente storm.
Immers, in tegenstelling tot die storm, is dit gevaar chronisch, en is het gevaar niet voorbij na het opruimen van het puin en het invullen van de schadeformulieren voor de verzekering.
Mensen, open jullie ogen, eer de overheid en de media ze sluiten, en laten jullie zich niet sussen met wat stoere of tsjeverige praat !
De Cocof Kwaliteit!

Gestolen bij Guvaal  (Dank!)

Bij het federaal zomerakkoord van vorig jaar werd het project van de N-VA, de vennootschapsbelasting, goedgekeurd en moesten de twee andere Vlaamse meerderheidspartijen zien dat hun dada’s – voor CD&V de effectentaks en voor de liberalen het onbelast bijklussen tot 500 euro – uitgesteld worden tot na de Kerstvakantie. Daar zijn we nu beland en de bedoeling was daar werk van te maken. De liberalen zullen daarbij nog even geduld moeten hebben want de Cocof, het “parlement’ van de Franstalige Brusselaars (jaja, dat bestaat ook al, voluit: ‘Commission Communautaire Française’), heeft daarvoor een belangenconflict ingeroepen, wat automatisch met zich meebrengt dat de zaak voor twee maanden ‘on hold’ gezet wordt. Opgeschort, zeg maar. Elk parlement heeft het recht dat te doen, alhoewel het in dit geval alleen maar leidt tot tijdverlies. De officiële reden waarom de Franstalige ketjes dat belangenconflict nu inroepen zou zijn omdat ze vinden dat het onbelast bijklussen de kwaliteit van een aantal jobs zou verminderen. Concrete voorbeelden worden daarbij niet gegeven…

‘Ze’ dat zijn alle Franstalige partijen buiten de MR, ook die van de oppositie, want zo’n statement is pas geldig bij een drievierden meerderheid. Alles wijst erop dat het hier gewoon gaat om de MR te pesten. In de twee maanden dat de zaak geschorst is, moeten beide partijen, regering en Cocof, trachten tot een vergelijk te komen. Doet zo’n beetje denken aan de discussie over de begroting in de States, met dit verschil dat het in Hellhole City om minder dan peanuts gaat. Lukt het niet dan verhuist de hele zaak naar de Senaat – nog zo’n nutteloos politiek vehikel – die binnen de 30 dagen een advies moet voorleggen, waardoor de schorsing nog een maand langer kan duren. Dat advies wordt dan voorgelegd aan een Overlegcomité van alle regeringen dit dit landje ‘rijk’ is. Lukt ook dat niet, dan verhuist het terug naar de Kamer, waar het gewoon kan worden goedgekeurd alsof er niets gebeurd is, zodat in feite deze hele zaak een wind in een fles is en alleen maar voor twee tot maand tijdverlies zal zorgen.

Gelukkig land dat geen andere problemen kent!

Vraag van de redactie: Wanneer gaan we met zijn àllen en een kalashjnikov plus zeven laders naar de Wetstraat om al dat politiek gespuis af te schieten en kalt te stellen?
Schild & Vrienden

Aanschouw dit stukje jonge Vlaamse intelligentie versus linkse bekrompenheid en intolerantie. Meer gaan we er echt niet over schrijven. gewoon kijken en luisteren! Top van Dries van Schild & Vrienden!

Kijk en luister.

Dries van Schild & Vrienden legt Clémence over zijn knie op radio MNM: #opgekuist!

Schild & Vrienden is een onafhankelijke objectivistische beweging van jongeren die opkomen voor de Vlaamse identiteit en onafhankelijkheid. Hun vereniging heeft een bankrekening
BE53 0018 2126 7653 die we graag met alle nageltjesfans delen.
Steun deze jongere generatie: het is de hoogste tijd en ze zijn het waard!
To be or not (to) be2.0, Quid NVA?

De existentiele amazonehouding van de NVA in vraag gesteld.

Lees koran hoofdstuk 8, vers 39, politiek correcte islamofiele imbecielen!
De tjeef Wouter Beke

Tjeef, tjever, TJEEFST.

Wouter Beke over N-VA: ‘model van tweedracht, discours van islamofobie

N-VA is in 2014 groot geworden door het Vlaams Belang leeg te vreten, en nu doen ze er in hun discours alles aan om die kiezers voor zich te blijven winnen‘, zegt Wouter Beke in een interview met Het Nieuwsblad.

Het is verbijsterend om steeds weer te moeten vaststellen dat de meeste religieus geïnspireerde idioten liegen en bedriegen alsof het gedrukt staat. De absolute recordhouders hierin zijn de mohammedanen. Zij zijn hierin de onverslagen meesters. En dat is niet verwonderlijk, zij liegen en bedriegen in opdracht van, en gedekt door een uitdrukkelijk mandaat van hun maangod Allah. Dat mandaat en die opdracht staan uitdrukkelijk neergeschreven in de koran. Incontournable dus, net zoals de NVA vandaag in de gefaalde staat B.

Maar politiek bedrijvende tjeven zoals Wouter Beke kennen er ook wat van. Zeker als er verkiezingen naderen. Dan overtreden systematisch een kernvoorschrift van hun eigen religieuze  ethiek: bedrieg en belieg uw medemensen niet. Ik vraag me af wat er eigenlijk nog christelijk is aan de CD&V. Hun politiekers liegen, hun bankiers lichten spaarders op en hun vakbonden willen zichzelf niet eens meer christelijk noemen.

Bij de lokale verkiezingen van 2018 wil CD&V de absolute centrumpartij van Vlaanderen blijven. Wat een grootspraak! De N-VA is sinds de vorige verkiezingen stukken groter en het is te voorzien dat dit zeker zo zal blijven bij de volgende verkiezingen. In een interview met Het Nieuwsblad beweert CD&V-voorzitter Wouter Beke dat de “N-VA is in 2014 groot geworden door het Vlaams Belang leeg te vreten“.

Het woord opkuisen gebruiken mag van deze tjeef niet want dat zou getuigen van islamofobie. Het woord vreten gebruiken samen met het Vlaams Belang mag dan weer wel. Overigens is dat laatste zinnetje ook een groteske leugen. De NVA won kiezers ten koste alle traditionele partijen en niet alleen ten koste van het Vlaams Belang. Beke is zo’n grote leugenaar dat hij zelf het groteske van zijn leugens niet meer inziet.

De tjeven willen van duurzaamheid de inzet maken van de verkiezingen in 2018, wanneer de partij van Beke zal inzetten op ‘de kwaliteit van het leven’. Hij ziet andere partijen voorstellen doen die de kwaliteit van het leven verminderen. “Kijk naar de pensioendiscussie” zegt hij. “Of veiligheid, waarbij zowel repressie als preventie belangrijk is. Ik zie partijen die alleen het één willen, en besparen op het ander.

De kiezers staan volgens deze partijvoorzitter voor een duidelijke keuze: ‘”Kiezen zij voor een duidelijk project dat de mensen verbindt en de samenleving versterkt, of kiezen ze voor een model waarbij voort­durend tweedracht wordt gezaaid en een discours van islamofobie wordt gevoerd?

Tweedracht? Laat ons Beke er even aan herinneren dat zijn in 1974 partij mee verantwoordelijk was voor de goedkeuring van een grondwet die aan een minderheid het recht geeft om een meerderheid de les te spellen. De zogenaamde grendelgrondwet.  Deze grondwet is totaal ondemocratisch, totalitair en fascistisch. Zijn partij zorgde er toen mee voor dat het gelijkheidsbeginsel verkwanseld werd, de elementaire principes van rechtvaardigheid en billijkheid grondwettelijk afgeschaft werden. En we weten allemaal wat er nadien gebeurd is.

Discours van islamofobie? Omdat iemand het woord opkuisen gebruikt? Dit is gewoon laster vanwege Beke. Het is duidelijk dat ook zijn partij niet meer weet van welk hout pijlen maken in de modderpoel van corruptie en kleptocratie in de Brusselse salons.
Intellectueel terrorisme …

Mensen maken fouten. De meeste van hun fouten zijn het gevolg van een gebrek aan inzicht en informatie. Als men met de neus op de feiten gedrukt wordt, is het moeilijk om objectief en rationeel te blijven. Als men dom gehouden wordt of gehersenspoeld werd, is dat onmogelijk.

In de meeste omstandigheden is het verstandig een paar stappen terug te zetten en afstand te nemen om de waargenomen realiteit van uit een ander perspectief te bekijken. En pas als men ver genoeg teruggaat ziet men het bos, en niet meer de takken en de bomen. De samenhang van gebeurtenissen begrijpt men dikwijls pas veel later en bijna steeds te laat als men door ervaring en een nooit stoppende zoektocht naar de objectieve waarheid vaststelt dat men bedrogen werd.

In veel gevallen, schrijft de Franse auteur Jean Sévillia, is dit te wijten aan “Het intellectueel terrorisme” en “woorden die doden”. Het is een vaststaand feit dat zonder intellectueel terrorisme politieke correctheid niet zou kunnen bestaan noch zou kunnen overleven. De gebruiker van intellectueel terrorisme is vandaag een politiek correcte kaste die louter bestaat uit criminelen. Want ook intellectueel terrorisme is een misdaad.

“Het duurt al vijftig jaar. In Parijs zetten een paar dozijn mannen de toon. Ze houden redevoeringen op radio en televisie. Zij publiceren artikels. Ze schrijven boeken. Ze prediken van op hun hoge kansel. Ze zijn betrokken bij seminaries. Zij ondertekenen petities. Ze lunchen samen. Het is niet zoals in het liedje van Brel: onder deze mensen, meneer, wordt er nagedacht. Er wordt gedacht ‘voor’ de anderen.

Ze zouden met alle ideologieën huwen. In 1945, orakelden ze dat de Sovjet-Unie een paradijs was, en schreven gedichten ter ere van Stalin. In 1960, beweerden ze dat de dekolonisatie op wonderbaarlijke wijze de problemen van de volkeren van de overzeese gebiedsdelen zou oplossen. In 1965 begroeten ze de ‘rechtvaardige’ strijd van Fidel Castro, Ho Chi Minh en Mao. In 1968 verklaarden ze dat het geluk zou voortkomen uit de afschaffing van elke dwang. In 1975 verblijdden ze zich over de machtsovername door Pol Pot in Cambodja. In 1981 dachten ze dat ze de nacht verlieten om in het licht te gaan vertrekken. In 1985 voerden zij aan dat Frankrijk zijn grenzen moest afschaffen om al de ongelukkigen van de hele wereld te verwelkomen. In 1992 zweerden ze dat de natiestaat voorbij was, en dat Europa met het Verdrag van Maastricht een nieuw tijdperk in de geschiedenis van de mensheid opende. In 1999 bevestigden ze dat de familie en de moraal verouderde concepten waren.

Andere geesten wisten op hetzelfde moment dat Stalin, Mao en Pol Pot aan het hoofd stonden van misdadige regimes. Deze geesten benadrukten dat de mythe van de revolutionaire breuk nooit iets anders dan rampen had veroorzaakt. Zij herinnerden er aan dat naties, tradities, culturen en religies niet met een pennentrek kunnen gewist worden. Maar tegen de weerspannigen, zette de Parijse microkosmos vijftig jaar lang een mechanisme in beweging. Dit mechanisme is het intellectueel terrorisme.

Het is een totalitair systeem. Maar een schijnheilig, verraderlijk totalitarisme. Het doel is om het woord af te nemen van de tegenstander, die herleid wordt tot een beest om te slachten. Om te slachten zonder dat er bloed vloeit: uitsluitend om woorden te laten samensmelten. De woorden van het goede geweten. De woorden van het grote bewustzijn. De woorden die doden. De omstandigheden variëren, maar het proces blijft hetzelfde. Dit bestaat er in als eerste om in de verbeelding van het land een archetype van het kwade in te prenten. Sinds de oorlog wordt deze verderfelijke figuur belichaamd door de fascist, kapitalist, imperialist, kolonialist, xenofoob, racist, de voorstander van morele orde.

Deze labels vervormen op zijn minst de werkelijkheid; in het slechtste geval liegen ze. Gelijmd door deskundige handen, omkleden ze een onbepaalde betekenis, waarvan de elasticiteit toelaat alles te omhullen wat de ideologen besteden aan publieke smaad. Vervolgens is de gebruikelijke techniek de tegenstander te assimileren met het archetype van het kwade. Het effect van dit amalgaam is een radicaal afschrikmiddel: wie zou het risico lopen om bijvoorbeeld behandeld te worden als een fascist of racist?

De beschuldiging kan expliciet zijn, of gebeuren met insinuaties, die de deur openen naar het de intentie van het proces: elke tegenstander kan worden aangevallen niet omwille van wat hij denkt, maar omwille van de gedachten die aan hem worden toegeschreven. Manicheïsme is veeleisend maar een andere logica koppelt zich in laatste instantie: demonisering. Geen sprake van te discuteren om te overtuigen: het gaat over intimideren, beschuldigen, en diskwalificeren.

Het intellectueel terrorisme, zo hebben we gezegd is een systeem. Maar een verward systeem, veelzijdig en ongrijpbaar. Het heeft geen zin er een complot achter te zoeken noch een clandestiene dirigent. Bovendien verdedigt het geen enkelvoudig thema, en behartigt niet noodzakelijkerwijze gemeenschappelijke of samenlopende belangen. Het is een machine steunend op leerstellingen en medeplichtigheid van een generatie, maar een blinde machine.

Vandaag de dag wordt de enkelvoudige gedachte of  ‘de politieke correctheid laken’ steeds gemeengoed: iedereen verstaat wat hij wil onder deze uitdrukkingen. Om klaar te zien, moest je toevlucht nemen tot het onderzoek van de feiten, van de reacties die ze hebben uitgelokt. Ziehier deze kroniek.

Tussen feitelijke geschiedenis en de geschiedenis van ideeën, zal dit boek het pad van het intellectueel terrorisme sinds 1945 opsporen en in zijn context plaatsen. Er werd voorrang gegeven aan de politiek – in de zin klassieke zin van het woord- het is te zeggen omtrent de inzet en debatten betreffende de mens als sociaal dier. Dit betekent niet dat de politieke geschiedenis van Frankrijk van de laatste vijftig jaar, in zijn geheel het gevolg is van het intellectuele terrorisme: het doel is om te laten zien welke vragen van vitaal belang voor de samenleving werden of nog steeds geblokkeerd zijn door dit fenomeen.

Uitputtend volledig zijn was onmogelijk. Periode per periode werden de essentiële momenten, acute fases waar de Franse passies botsen weerhouden. De geschiedenis, kunst, literatuur, wetenschap of ecologie vormen de jachtgebieden voor het intellectueel terrorisme, maar ze zouden op zichzelf staande studieobjecten kunnen vormen. Dit werk is gebaseerd op citaten waar wordt naar verwezen: een gekozen functionaris, een schrijver of een journalist moet de verantwoordelijkheid voor hun verklaringen openbaar maken. Maar mensen doen er niet toe.

Waar het om gaat zijn de ideeën, want zij zijn het die de wereld leiden. Bovendien is in dit gebied, de timing cruciaal: veel figuren opgedoken in dit verhaal zijn tien of twintig jaar later van mening veranderd. In de mate dat deze beweging doorloopt, is het waarschijnlijk dat een aantal onder hen, rond 2010 of 2020 een deel van hun verklaringen uit de jaren 1990 zullen betreuren. Omdat ze de intellectuele kracht overheerst heeft de linkerzijde meestal boter op het hoofd. Maar in deze, zullen we zien, is rechts niet onschuldig.”

Voor Nageltjes uit het Frans vertaald door Lucky9.

Originele tekst ontleend aan “Le terrorisme intellectuel de 1945 à nos jours” van Jean Sévillia. Editions Perrin 2004 ISBN 978-2-262-02149-8

https://www.youtube.com/watch?v=tERg-W6KLC8

Het laatste zinnetje geldt in geen enkel geval voor het Front National. Op 4/08/2017 laat Emmanuelle MÉNARD (FN) de meerderheid (met vele lege zetels in de Franse praatbarak) schreeuwen door de waarheid over de criminalisering van de vrijheid van meningsuiting scherp te formuleren. De waarheid mocht eens te meer niet geformuleerd worden. Een beter voorbeeld van intellectueel terrorisme dan het betrokken wetsvoorstel kon op 4 augustus 2017 niet gegeven worden. Uit respect voor de originele tekst werden de woorden Parijs en Frankrijk in de vertaling behouden maar ze zouden even goed kunnen vervangen zijn door Brussel en België, Den Haag en Nederland, of Berlijn en Duitsland.

Het intellectueel terrorisme was en is een historisch (cfr. de inquisitie) en een pan-Europees fenomeen dat zelfs tentakels heeft tot in de VS en Canada. De mainstreammedia hebben zich in heel Europa ontpopt tot megafoons van een corrupte politieke elite om de massa een schuldgevoel aan te praten ingevolge de kritische bedenkingen die de modale medeburger logischerwijze massaal  en spontaan heeft bij de onbekwame haast imbeciele aanpak van het zogenaamde “vluchtelingen”-vraagstuk.

De oplossing ervan is voor de hand liggend. Wie geen echte vluchteling is krijgt nooit toegang. Wie geen gedetailleerde eed van trouw aan onze democratische normen en waarden wil zweren krijgt geen vrijgeleide, en wie deze eed breekt wordt de verblijfsvergunning of het paspoort afgenomen en uitgezet buiten onze streng bewaakte veilige grenzen. Eenvoudig, logisch en efficiënt. En ook zeer gemakkelijk te realiseren.
Islam moet als concept worden verslagen.

Veel intellectuelen en journalisten zoeken excuses als het over de islam gaat.
Ze beweren dat terroristen arme mensen zijn die slecht werden behandeld. Die lijden onder discriminatie. Het is de schuld van het Westen dat ze zich zo gedragen. Het is het gevolg van de teloorgang van westerse waarden. Sommigen beweren dat de échte slachtoffers van de terroristen niet de mensen zijn die vermoord zijn en hun nabestaanden. Noch de gemeenschap die voor de gezondheid, het inkomen en de scholing van de moordenaars instond en nu bijkomend reusachtige bedragen moet spenderen. Maar dat het echte slachtoffer de islamitische gemeenschap is die tegen nog meer vooroordelen moet opboksen.

Het probleem met al die excuses is dat geen enkele religie of ideologie in deze tijden meer agressie uitdraagt dan de islam en dat dat ook het geval is waar de islam de godsdienst is van de meerderheid, de staatsgodsdienst zelfs. Net zoals in vroegchristelijke tijden wordt oorlog gevoerd over de interpretatie van de goddelijke revelaties over vrede.

Zowel de joodse als de christelijke godsdienst heeft, wanneer ze over politieke macht beschikte, enkele van de meest vreselijke taferelen in de geschiedenis van de mensheid voortgebracht. Ik denk niet dat je het huidige verschil alleen kan toeschrijven aan bijvoorbeeld het gebrek aan bekeringsdrang van de joden of aan het concept van naastenliefde van de christenen.
Ik ben ervan overtuigd dat beide godsdiensten ‘normaal’ zijn geworden omdat ze ‘verslagen’ werden als regelgever. 1.900 jaar geleden voor de joden en 200 jaar geleden voor de christenen.

Mijn conclusie is dan ook niet zeer verheugend: de islam moet als concept worden ‘verslagen’. We moeten het aandurven leugens te bestrijden, ook als die op televisie, op het internet of in de Koran staan.
De islamofiele waanzin voorbij!

Zweeds traumacentrum mag geen verkrachtingsslachtoffers meer behandelen, maar moet zich vanaf nu bezighouden met “getraumatiseerde vluchtelingen”

Van slachtofferverzorging naar daderverzorging – “Het is absolute waanzin”

Een traumacentrum in Zweden heeft bekendgemaakt dat het geen verkrachtingsslachtoffers meer zal behandelen, om zich in plaats daarvan te concentreren op de groeiende “vluchtelingen”bevolking. Het trauma- en behandelcentrum in het Zweedse Stockholm kreeg onlangs opdracht van vertegenwoordigers van de stad Stockholm om zich niet meer bezig te houden met verkrachte vrouwen, die al heel lang naar deze kliniek worden verwezen. Naar schatting van de kliniek waren tot nu toe 150 van de 200 patiënten per jaar verkrachtingsslachtoffers.

Inselpresse

Het zwaartepunt van de kliniek moet nu gericht worden op “vluchtelingen” met psychische problemen vanwege martelingen, verwondingen en oorlog.

Het geheel is een reactie op het bijna exploderende aantal “vluchtelingen” die uit door oorlog verscheurde landen in het Midden-Oosten en Azië naar Zweden komen. Meer dan 25% van de bevolking heeft inmiddels buitenlandse wortels, waarbij de grote immigratiegolf in het jaar 2009 begon en tot op de dag van vandaag aanhoudt. Alleen al in het jaar 2016 kwamen er meer dan 163.000 “migranten” naar Zweden.

Tegelijkertijd vond er de afgelopen jaren in het land een toename van het aantal verkrachtingen en seksuele overvallen plaats. Groepsverkrachtingen nemen toe en worden bijna uitsluitend begaan door jonge, uit overwegend islamitische landen geïmmigreerde mannen, waar het geen misdaad is om niet-islamitische vrouwen te verkrachten.

In de jaren 2008 en 2009 was twee derde deel van alle verkrachters in Zweden buitenlands staatsburger. Het probleem van de buitensporig vele verkrachtingen door buitenlanders gaat terug tot in de jaren-80, waarbij de actuele immigratiegolf het probleem op de spits dreef. Dat leidde er eveneens toe dat de nieuwe oriëntering van de kliniek door velen als onverantwoordelijk wordt beschouwd.

De verantwoordelijken van de kliniek zelf zijn verrast door de beslissing, omdat zij altijd open gecommuniceerd hebben welke soort patiënten ze behandelen en daarom niet verwacht hadden dat de regering haar koers zou wijzigen.

Bovendien vreest men dat de verkrachte vrouwen voortaan niet meer de behandeling kunnen krijgen die zij nodig hebben, omdat er in Stockholm geen vergelijkbare instelling zou bestaan. Birgitta Sevefjord, lid van de gemeenteraad van Stockholm, zei:

“Het is absolute waanzin. Nu is er niemand meer in het district die de vrouwen op adequate wijze zou kunnen behandelen.”

Bron:
http://1nselpresse.blogspot.nl
Vertaald uit het Duits door:
E.J. Bron
(www.ejbron.wordpress.com)

Wat is de volgende ‘stap’?

Sharia? Georganiseerde publieke verkrachtingen? Geseling? Steniging tot de dood van (al onze) kuffar-vrouwen er op volgt?

Heeft U enig idee van wat er gebeurt? Groetjes!