Marrakesh het begin van het einde, of het begin van Nürnberg 2.0?

VN-Migratiepact van Marrakesh – een tegendraadse analyse

Hoezo veel goed? Dit is waanzin!

Het Marrakesh-pact is een vergunning tot het plegen van misdaden tegen de menselijkheid.

Ik vrees dat er geen enkele strategische analist of een onafhankelijk denkende medewerker van een inlichtingendienst aan de opstelling van het pact te pas is gekomen, laat staan dat het is getoetst op politieke realiteiten door daadwerkelijke deskundigen van inlichtingendiensten en/of instituten voor strategische studies.

Maar wat veel erger is, is dat de bedenkers en de opstellers van het zgn. verdrag van Marrakesh aan westerse zijde blijkbaar uitsluitend bestaan uit idealistische wereldverbeteraars, cultuur relativisten en open-grenzen-fetisjisten zonder enige kennis van Islam, Afrikaanse culturen, bevolkingen plus al hun etnische en religieuze spanningen. En over islam weten zij absoluut helemaal niets, behalve systematisch tactische leugens en strategisch islamitisch bedrog.

Kortom een draak van een pact met een hoog risico op een golf van ellende voor Europa maar ook voor de bevolking van het Afrikaanse continent zelf. Een pact dat is opgesteld door politieke prutsers die niet schijnen te beseffen dat zij op deze wijze een weg aanleggen voor nodeloos verlies aan mensenlevens. Lieden die blijkbaar niet verder kunnen denken dan hun egalitair collectivistisch gedachtegoed reikt..

Voor de veiligheid van de wereld is het beter om de idiote initiatiefnemers van dit pact naar een goelag in het verre Siberië te verbannen, in een dwangbuis te zetten, de mond te sluiten met duct tape en enkele psychiaters de personen in kwestie wat zware neuroleptica toe te dienen. Denk maar niet dat krankzinnigheid en waanzin exclusief voorkomen in de lagere sociale klassen!

Het Migratiepact van de Verenigde Nazies:

 • maakt geen onderscheid meer tussen legale en illegale migranten;

 • vindt dat oncontroleerbare gezinshereniging nog verder moet versoepeld worden;

 • wil meer inspanningen om talentloze migranten te werk te stellen;

 • wil verbeterde ‘sociale’ rechten voor illegalen;

 • wil een verplichting opleggen om aan illegalen voorzieningen zoals gratis juridische bijstand toe te kennen;

 • wil een verplichting om onderwijs te geven aan onderontwikkelden;

 • eist (!) het aanvaarden van de kennis van de migrant op zijn of haar erewoord;

 • wil onbeperkte toegang tot gezondheidssystemen voor migranten zonder bestaansmiddelen;

 • eist het erkennen van de status ‘klimaatvluchteling’;

 • vindt dat opsluiting van migranten een allerlaatste toevlucht zou moeten zijn;

 • eist daarentegen wel het actief opsporen en vervolgen van elke uiting van racisme en xenofobie; (de verdedigers van de grondwettelijke vrijheid van meningsuiting zijn dus gewaarschuwd);

 • vindt dat migranten niet mogen vervolgd worden zelfs indien zij mensensmokkelaars gebruiken.

Samengevat:

dit migratiepact is gewoon een licentie (vrijgeleide) om te roven en, volledig conform overeenkomstig de basisteksten van de islamitische doctrine, ook een ‘licence to kill’. Een vrijgeleide om niet mohammedanen te onderwerpen en uiteindelijk te doden!

Wij hebben de tekst van het ontwerpverdrag wel gelezen! Michel, De Wael, Calvo en Peeters blijkbaar niet. Maar de langzame genocide op autochtone blanken lijkt wel degelijk op hun agenda te staan!
Ondertussen in holland

 

Nota bene NRC is het blad van Peter Vandermeersch gewezen hoofdredacteur van -De Sh(t)andaard!

 
De Europeanen worden wakker

https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=HlP84iYwVbY

Nu nog de islamofiele EU-oligarchen en satrapen afzetten en zwaar straffen!

Weten wat islam werkelijk is doet elke indoctrinatie met de officiële versie van islam teniet. Verbiedt het hersenspoelen van kinderen!

h/t https://thisiseuropa.net/
De alien-storm die niet voorbij zal gaan.

Leipzig, Duitsland 1/2/2018
Oorlogje met gewapende Syriërs. Verschillende gewonden, aanzienlijke schade. De bevolking is geschokt. De prijs van goedmenselijke naïviteit die tot misdaad tegen het eigen volk leidt, en die uiteindelijk ook naar ons en andere Europese landen uitstraalt is hoog. De Duitsers kregen vaak genoeg waarschuwingen. Ze zagen en ervoeren wat er gebeurde. Ze moeten later niet komen met het excuus: “Wir haben es nicht gewusst.”
Er werden verschillende personen aangehouden, maar (zoals hier) ook terug vrij gelaten.
En wie draait op voor de schade??? Juist !!
Terwijl het nieuws hier volgestouwd wordt met faits divers, rond Bo, Trumpbashen, zielige migranten, en de zoveelste hype rond een flutshow van een ideologisch gelijkgestemde BV, wordt nagelaten te berichten wat de bevolking meer treft en bedreigt.
Nieuws dat ons echt aangaat, en dat moet waarschuwen voor de toenemende dreiging die veel erger is dan de de recente storm.
Immers, in tegenstelling tot die storm, is dit gevaar chronisch, en is het gevaar niet voorbij na het opruimen van het puin en het invullen van de schadeformulieren voor de verzekering.
Mensen, open jullie ogen, eer de overheid en de media ze sluiten, en laten jullie zich niet sussen met wat stoere of tsjeverige praat !
Gemanipuleerde statistieken!

Hoe worden migratiegegevens gemanipuleerd? Neem België…

Screenshot_302

Het zou waarschijnlijk niet als een schok moeten komen dat statistieken kunnen – en vaak  – worden gepresenteerd en gemanipuleerd door elites. In België – en in heel West-Europa, behalve in Oostenrijk – geven zij vorm aan een informele multiculturalistische lobby, die universiteiten, NGO’s, openbare instellingen en de media domineert, om een ​​pro-migratie agenda te stimuleren.

In een relatief korte tijd is België drastisch veranderd. Zonder enig openbaar debat is het een omvangrijke migratiestaat geworden. In een periode van slechts 15 jaar heeft België een toename van één miljoen inwoners gehad – van 10,2 miljoen in 2000 tot 11,3 miljoen in 2015. Deze cijfers geven over een zeer korte periode een stijging van 10% weer.

Lees verder op >>>> 

h/t: gatestoneinstitute

h/t: Alain Destexhe,  “Wachteres” en “Henk V.”)
To be or not (to) be2.0, Quid NVA?

De existentiele amazonehouding van de NVA in vraag gesteld.

Lees koran hoofdstuk 8, vers 39, politiek correcte islamofiele imbecielen!
Clinton in nauwe schoentjes

Terwijl Hillary Rodham Clinton 100.000 handtekeningen verzamelde voor een onmogelijk ‘impeachment’ van president Trump, dook er een getuigenis op die  haar betrokkenheid als minister van buitenlandse zaken van de moslim Obama in een verbazingwekkend daglicht stelt: medeplichtigheid aan moord op een Amerikaanse ambassadeur en drie andere Amerikaanse staatsburgers.

https://www.youtube.com/watch?v=ujx-C41Y-uY

Het personeel van de Amerikaanse beveiligingsfirma Torres had in Benghazi perfect de mogelijkheid om ambassadeur Stevens te beschermen maar kreeg geen toelating van de crisisstaf in het witte huis en werd achteraf door het “State department” van minister Clinton verplicht om te zwijgen over de gang van zaken. Nu zwijgen ze niet meer omdat ze van de Trump-administratie terug nieuwe contracten willen bekomen die hen door de Obama-administratie niet werden gegund.

Onmiddellijk na de moord op Stevens door islamitisch gespuis in Benghazi ging het gerucht al dat Obama en Clinton toestemming weigerden om hem te redden. Nu wordt dit toenmalig gerucht bevestigd door ooggetuigen die ongetwijfeld de bescherming genieten van het FBI. We praten hier dus over medeplichtigheid aan moord op de eigen ambassadeur van de moslim Obama.

De Amerikaanse kiezer wist heel goed waarom hij het roer omgooide.
Opdat wij dit niet zouden vergeten

Op elf september 2001 gebeurde in naam van de islam een echte massamoord op onschuldige burgers. Opdat wij en onze nakomelingen dit niet zouden vergeten plaatsen we deze video nog maar eens.

Voor 11 september 2001 wist ik niet wat islam was. Maar zestien jaar, 263 islamkritische boeken en vele honderden artikels later weet ik dat wel. De heilige boeken van de islamitische ideologie zijn verantwoordelijk voor deze massamoord en ook voor de zeer vele moorden die voordien en  sindsdien door mohammedanen gepleegd zijn. Het is niet voor niets dat ze zichzelf liever moslims noemen. Hun enige en laatste profeet Mohammed was immers een gevaarlijke psychopaat en een misdadiger in de meest brede zin van dat woord.

De waanzin van de politieke correctheid van onze leidinggevende politici die sinds 11 september 2001 onze beschavingen teistert is een uiting van ultieme lafheid en verraad. Zo verlagen zij zich tot collaborateurs van massamoordenaars.

Vanzelfsprekend is niet iedere moslim een massamoordenaar of geweldenaar. Maar hun heilige boeken zetten overduidelijk en onbetwistbaar aan tot moord en geweldpleging op andersdenkenden, tot onderwerping van andersdenkenden, tot moord op Joden en homofielen en tot sadistisch misbruik van vrouwen.

Waarom noemt meneer Zeid Ra’ad al-Hussein, de Hoge Commissaris voor de Mensenrechten van de VN, de situatie in Myanmar ‘een schoolvoorbeeld van etnische zuivering’?

Waarom mogen we niet weten dat de veiligheidsmaatregelen die het vroegere Birma treft in de noordelijke kustprovincie Rakhine een reactie zijn op het imperialistisch en jihadistisch wangedrag van Mohhamedaanse invallers uit het nabije Bangladesh?

Deze krijgers worden door de VN “rebellen” genoemd niettegenstaande het overduidelijk invallers en mohammedaanse jihadisten betreft. Waarom worden we door de internationale organisaties, onze leiders, onze leugenpers en onze lasterende media steeds belogen en bedrogen als het over de islam gaat?

Waarom mag een onafhankelijke en soevereine natie zoals Birma haar grenzen niet beveiligen tegen islamitische invallers? Bangladesh (het vroegere Oost-Pakistan) van waar deze migrerende jihadisten afkomstig zijn, was zelf in 1970 het territorium waar een gigantische maar verzwegen genocide 1   plaatsvond op het niet Mohammedaans gedeelte (Hindoes en Sikhs) van de Bengaalse bevolking.  Het was een van de grootste massamoorden in de geschiedenis van de voorbije eeuw, nadien valselijk onder de mat geveegd en verpakt als “een Indiaas-Pakistaanse oorlog”. 2

Hoe durft meneer Zeid Ra’ad al-Hussein van de verenigde nazi’s dan nu spreken over etnische zuivering? Na China, Polen, Tsjechië en Slowakije toont nu ook Birma aan hoe het moet. De beschaving kan zich geen verder islamitisch wangedrag en imperialisme veroorloven.

Daarom deze 11 september getuigenis.

(1 ) Koenraad Elst “De islam voor ongelovigen“, pag.152

(2)  M.A. Khan “The islamic Jihad” pag 220 tem 245.
Gevangenisstraf voor een foto

Het intellectueel terrorisme in de Duitse rechtstaat heeft een nieuw soort nazistische pus geproduceerd. De vrijheid van meningsuiting wordt gemuilkorfd door de rechterlijke macht en de leugenpers en dito ‘kwaliteitsmedia’ zwijgen dit dood.

De scheiding der staatsmachten in de Bondsrepubliek van Stasi-informante Angela Merkel is blijkbaar onbestaand. Een islamofiele rechter die intimidatie gebruikt als politiek correct wapen zou moeten afgezet worden of minstens zwaar gestraft.

De Duitse journalist en politiek activist Michael Stürzenberger werd veroordeeld door een strafkamer in München tot een gevangenisstraf van zes maanden wegens het ‘verspreiden van propaganda van ongrondwettelijke organisaties’.

Alle aanwezigen in de rechtszaal werden streng gecontroleerd, er werden kopieën van identiteitspapieren gemaakt en na veel discussie (‘ik sta hier terecht!’) mocht Stürzenberger dan toch zijn pen mee naar binnen nemen. ‘Het was net alsof ik een terreurverdachte was’, zei hij.

Deze historische gebeurtenis – gevangenisstraf voor een foto met bijschrift – wordt meteen gereduceerd tot ‘normaal’.

Lees verder op ThePostOnline >>>
Terugkerende Syriëgangers?

Nu het kalifaat lijkt af te brokkelen, groeit de vrees voor terugkerende Syriëgangers. En terecht, vindt oorlogscorrespondent Harald Doornbos die na een maand is teruggekeerd uit Raqqa. Hij vertelt hoe we volgens hem IS het beste kunnen aanpakken.

Doornbos benoemt de enorme discussie die hierover gaande is. Zelf gaat hij af op de mensen die hij is tegengekomen in het Midden-Oosten. „Die zeggen dus allemaal: ‘je moet ze keihard aanpakken’. Het gekke is dat niet-moslims en sommige politici zeggen: ‘wij weten het beter dan de moslims zelf.’”

Veel bijval voor Doornbos

„Als je kijkt wat ze daar allemaal hebben aangericht”, gaat Doornbos verder. “Dan komen ze hier naartoe en dan is het weer van ‘ja, ik wil doorgaan met mijn leven weer oppakken’. Dat gaat er dus bij heel veel mensen in het midden-oosten niet in en dat gaat er bij mij dus ook niet meer zo goed in.”

Moeten we de Belgische Syriëgangers terughalen of doodschieten?

Het antwoord is voor de hand liggend en eenvoudig. Deze oorlogsmisdadigers moeten zonder pardon met militair vliegtuig a.s.a.p. uitgeleverd worden aan de overheden van het land waar ze hun misdrijven pleegden om daar (in Syrië of Irak) een proces te krijgen in aanwezigheid van de overlevende ooggetuigen en familie van hun slachtoffers.