Locus Delicti

De plaats waar het misdrijf is begaan (locus delicti) bepaalt de territoriaal bevoegde rechtbank. Dit al minstens 2000 jaar oude rechtsprincipe is internationaal erkend en ook volledig logisch en normaal. Rechters die de omstandigheden en dus ook de plaats waar een misdaad gebeurde niet kennen, zijn niet in staat een normale rechtvaardige beslissing te nemen.

Dit principe kennen we uit het Romeins recht en het behoort dus tot de inzichten van onze cultuur van onze beschaving. Vermoedelijk is dit principe overigens veel ouder en behoorden onder meer aan de wetten van de Meden en de Perzen. Bovendien zijn rechters die de taal van de getuigen en de slachtoffers niet kennen niet in staat een behoorlijk proces te organiseren.

Nu na de krokodillentranen van minister Koen Geens over het afnemen van de onterecht toegekende Belgische nationaliteit van “onze” (sic) Syriëstrijders”, ook Alexander De Croo zijn duit in het zakje doet om de onbekwaamheid en arrogantie van de heersende politieke kaste in de verf te zetten met de uitspraak “we mogen Irak niet opzadelen met onze problemen” is het de hoogste tijd dat we de logica, de billijkheid en de rechtvaardigheid van het principe ‘locus delicti’ en de misdadigheid van voormelde politici even snel toelichten.

Herinner je je nog hoe “moedige” IS-strijders gevangengenomen journalisten voor het oog van de camera onthoofdden?

Hoor je nog steeds het gekrijs van die gekooide Jordaanse piloot die levend werd verbrand?

Zie je nog hoe IS-strijders homo’s van flatgebouwen gooiden?

Hoor je het geschreeuw van verkrachte jezidi-vrouwen, de wanhoop van hun mannen net voor ze werden vermoord, zie je de tranen van hun kinderen?

Zie je in je droom de lijken van de duizenden IS-slachtoffers, meestal gewone mohammedanen in Syrië en Irak, die maar een ding wilden: in vrede leven en hun kinderen een toekomst geven?

Zie je de massagraven waarin slachtoffers zonder enige vorm van respect werden weggestopt?

Vandaag woedt de discussie wat we met “onze” Syriëstrijders moeten doen.
“Onze” Syriëstrijders?!

Mensen die jarenlang spuwden op onze samenleving, die ons openlijk bedreigden en verachtten, die juichten toen de laffe bommen in Brussel en Parijs dood en verderf zaaiden, die het hele Westen liefst in een vuurzee ten onder zagen gaan, die zich de facto buiten onze samenleving hebben geplaatst en de Belgische nationaliteit niet meer waard zijn? Ze zijn dat overigens nooit geweest. Een dubbele nationaliteit is niet rationeel, onrechtmatig en zou ten strengste moeten verboden geweest zijn.

Het is niet normaal dat deze criminelen naar hier worden gehaald om bij ons te worden berecht. Ze moeten terechtstaan in de landen waar ze hun wrede misdaden hebben gepleegd: Syrië en Irak.

Ook en vooral omdat de duizenden slachtoffers in Syrië en Irak ook recht hebben op gerechtigheid!

Inderdaad, die misdadigers naar hier halen belet dat de overlevende slachtoffers daarginds zich niet eens een eis tot schadevergoeding kunnen veroorloven als was het maar tot het betalen van een symbolische euro.

Hoe zouden de slachtoffers of hun nabestaanden zich immers kunnen veroorloven om naar hier te komen? De bedoeling is duidelijk een handvol advocaten (en ons parlement zit er vol van) op kosten van de Belgische (en dus vooral Vlaamse) belastingbetaler grof geld te laten verdienen met schijnprocessen die op niets fatsoenlijk gaan uitmonden omdat ze op niets fatsoenlijk kunnen uitmonden.

Al het bewijsmateriaal bevindt zich immers in Syrië en Irak, evenals al de nog levende ooggetuigen van de afschuwelijke misdaden die “Onze Syrië-strijders” in Syrië en Irak hebben gepleegd. Deze moordenaars en verkrachters zijn bovendien onvermogend en zullen hier beroep kunnen doen op pro deo advocaten betaald met belastinggeld. Op tolken en vertalers betaald met belastinggeld. Op de leugenpers en indoctrinerende media gesubsidieerd met belastinggeld. Op rechters, griffiers en procureurs, allemaal betaald met belastinggeld. Op politiemensen en veiligheidsagenten, betaald met belastinggeld.

Geens en De Croo zijn oplichters. Wij (Vlamingen) worden gepluimd. Dat wordt elke dag meer en meer duidelijk. De Belgische justitie is op zich al rot tot op het bot. Als die zich nu ook nog eens moet gaan bezig houden met misdrijven en misdaden voor de beoordeling waarvan ze niet bevoegd is wordt de kafkaiaanse knoop nog dikker. En de oplichting groter.
De tjeef Koen Geens, Je houdt het niet voor mogelijk!

Minister Geens was weer
schitterend in zijn rol als farizeeër. Zelfs voor een gewoonterechtelijk
hoofd uit het oude Tsjeeftsjenië deed hij dat buiten verwachting goed.
Ik moest bijna huilen toen ik zijn sentimentele pleidooi hoorde om
IS-terroristen niet hun Belgische nationaliteit af te nemen.

“Het is niet dat als die persoon zijn nationaliteit verliest, dat hij
niet meer terugkomt en ons probleem niet meer is. Die strijder heeft
hier een gezin, die heeft hier ouders, die heeft geen enkele plaats om
naar terug te gaan, behalve hier.” Ontroerend toch? Zo’n brave
familievaders… Toen mijn tranen opgedroogd waren, drong het tot mij door
dat het afnemen van de nationaliteit natuurlijk niet alles oplost. Maar
het biedt wel mogelijkheden.

Oplossingen genoeg

Bijna alle “Belgische” IS-terroristen hebben ook nog de Turkse of
Marokkaanse nationaliteit en ze kunnen dan ook aan die landen
uitgeleverd worden. Als Geens’ collega-farizeeërs van het Europees Hof
voor de Rechten van de Mens hen tenminste niet in bescherming nemen… De
Turken zijn in dat opzicht niet te vertrouwen, maar als zo’n terrorist
aan Marokko overgedragen wordt, zal hij zeker een gepaste straf krijgen,
die harder en langduriger is dan in het verweekte Belgische
rechtssysteem mogelijk is. Maar de essentie is natuurlijk dat de
Belgische justitie zo ontwapend, tandeloos en verziekt is, dat ze niet
eens meer kán afrekenen met terroristen. Zoals ge ook niemand kunt
stenigen met pluchen beertjes. We hebben niet alleen geen doodstraf
meer, maar zelfs geen onsamendrukbaar levenslang. Terroristen komen
onvermijdelijk binnen enkele jaren weer vrij. En zelfs als ze in de cel
zitten, kan het Belgische strafsysteem niet beletten dat ze daar nog
anderen radicaliseren en rekruteren.

Waar zijn de James Bonds als ge hen nodig hebt? Waarom waren we ook alweer tegen strafkampen als Guantanamo? Omdat alle linksen dat ook waren? Er zitten vier of zes “Belgische” terroristen in Koerdische gevangenissen. Zouden de Koerden niet bereid zijn die op de vlucht neer te schieten? Of om een jammerlijk ongeluk te organiseren? Iets tragisch. De terroristen worden vrijgelaten en dan rijden ze toch wel toevallig op een van hun eigen bermbommen zeker? Iets in die geest. Het is natuurlijk een tikje hypocriet, maar met een CD&V’er op Justitie kan dat geen probleem zijn. Eventueel in ruil voor een beetje financiële steun zullen de Koerden daar wel een mouw aan passen. Niet om wapens mee te kopen natuurlijk. Alleen hulpgoederen. Dekens en medicijnen en zo. Wij zijn immers verzot op zo’n humanitaire dingetjes. Zo verzot dat het ons nog eens de kop gaat kosten. En als die terroristen weer in actie komen, kan dat zelfs letterlijk zijn.

H/t (‘t)

h/t Hugo Tibos :

Herinner je je nog hoe “moedige” IS-strijders gevangengenomen journalisten voor het oog van de camera onthoofdden?

Hoor je nog steeds het gekrijs van die gekooide Jordaanse piloot die levend werd verbrand?

Zie je nog hoe IS-strijders homo’s van flatgebouwen gooiden?

Hoor je het geschreeuw van verkrachte jezidi-vrouwen, de wanhoop van
hun mannen net voor ze werden vermoord, zie je de tranen van hun
kinderen?

Zie je in je droom de lijken van de duizenden
IS-slachtoffers, meestal gewone moslims in Syrië en Irak, die maar een
ding wilden: in vrede leven en hun kinderen een toekomst geven?

Zie je de massagraven waarin slachtoffers zonder enige vorm van respect werden weggestopt?

Vandaag woedt de discussie wat we met “onze” Syriëstrijders moeten doen.
“Onze” Syriëstrijders?

Mensen die jarenlang spuwden op onze samenleving, die ons openlijk
bedreigden en verachtten, die juichten toen de laffe bommen in Brussel
en Parijs dood en verderf zaaiden, die het hele Westen liefst in een
vuurzee ten onder zagen gaan, die zich de facto buiten onze samenleving
hebben geplaatst en de Belgische nationaliteit niet meer waard zijn?

Neen, ik vind het niet normaal dat deze criminelen naar hier worden
gehaald om bij ons te worden berecht. Laat ze dus liefst terechtstaan in
de landen waar ze hun wrede misdaden hebben gepleegd.

Ook en vooral omdat de duizenden slachtoffers in Syrië en Irak ook recht hebben op gerechtigheid!

Inderdaad, die misdadigers naar hier halen belet dat de overlevende
slachtoffers daarginds zich niet eens een eis tot schadevergoeding
kunnen veroorloven als was het maar tot het betalen van een symbolische
euro.
Hé ho, hé ho ! Je krijgt het niet cadeau….

Als ik morgen voor een klas kleuters met een bedroefd en ernstig gezicht vertel dat er in dit land ministers zijn die alle kaboutertjes willen doden, en die alle paddenstoelen vernietigen zodat ze nergens meer kunnen wonen. Dat we dat schandalig moeten vinden, dat we moeten opkomen voor de kabouterjes, dan krijg ik hen gegarandeerd mee om te gaan betogen op het Schuman- of Ladeuzeplein met borden die ik voor hen schreef of waartoe ik hen inspireerde.

Zelfs met bordjes als: “Neuk geen
kindjes, red de kabouters.” , “Paddos zijn gezond !” ,
“Liever wiet dan kabouterverdriet !”

Wanneer er genoeg kindjes op straat
zouden komen, ook dan zullen politieke en zakelijke opportunisten
over elkaar heen vallen om deze zaak te gebruiken om hun populariteit
te verhogen of om plopsakoeken en speeltuintickets te verkopen.

Rik tik tik tik tik tak tik tak
Ik heb mijn hart verpand
Rik tik tik tik tik tak tik tak
Aan dikke diamant
Ik hak me, denk ik, slapend rijk
We maken de grot met de grond gelijk
In de mijn (In de mijn)
In de mijn (In de mijn)
Waar de diamanten (Zijn)
Van je rik tik tik
tik tak tik tak
Door weer en wind en kou
Wij hakken hier voor dag en dauw
Al onze vingers blauw
Een diamant is nooit te klein
Maar wel wordt hij getest
En mocht hij toch niet zuiver zijn
Dan gaat hij zo op het blik
Hé ho Hé ho
Hé ho, hé ho, hé ho
Hé ho, hé ho
Je krijgt het niet cadeau
Hé ho, hé ho, hé ho, hé ho, hé ho
Je krijgt het niet cadeau
Nooit terug, tenzij voor de doodstraf

Er is slechts één partij die er echt voor zal zorgen dat oorlogscriminelen, beulen, folteraars en verkrachters NOOIT nog terug kunnen keren.
Niet via de voordeur, niet via de achterdeur, tenzij voor de doodstraf. (zo die bestaat en wordt uitgevoerd)

Schokkend is het dat er politici zijn die ons dat willen aandoen.
Bedenk wat dit ons zal kosten, zelfs in de wilde veronderstelling dat zij ooit in hun eigen levensonderhoud zouden kunnen voorzien.
Wie is bereid om ook hun gevangenishotel, hun uitkering, hun medische kosten, en uiteindelijk ook hun pensioen te betalen?
Dit terwijl er zoveel brave arme mensen zijn in dit land die extra steun kunnen gebruiken en verdienen.

Ik walg van deze politiek en justitie die voortdurend misdaad belonen en
belastingbetalers bestraffen.

Waag het maar eens om uw parkeerboete, uw belastingen niet te betalen, of iets verkeerd te zeggen of te schrijven op Facebook bvb.
Welgemeende excuses
Pedofilie in Holland

Alarm van boven de Moerdijk.

Wordt ons land bestuurd door pedofielen? – Deel 2: nieuwe gruwelijke details

Posted op februari 14, 2019 door Rommel in Artikelen // 10 Comments

Anno 2019 is het vertrouwen in de mainstream media terecht lager
dan ooit. Desalniettemin verrichte het Radio 1 programma Argos onlangs
uitstekend journalistiek onderzoek. De uitzending ‘Het verhaal van Lisa’
behandelt het seksueel misbruik van een minderjarig Haags meisje door
haar vader, wiens connecties reiken tot de elite van ons land.

Door: N. Arcist

FENIXX schreef eerder
over de Rolodex-affaire, die rond de eeuwwisseling speelde. Het
onderzoek naar kindermisbruik in elitaire kringen werd van binnenuit
gesaboteerd. De prominente verdachten – waaronder oud-secretaris
generaal van Justitie Joris Demmink en de rechters Hans Holthuis, Jan
Wolter Wabeke en Hendrik Wooldrik – ontkwamen aan vervolging.

Deze feiten speelden zich lang geleden
af, toen het digitale tijdperk nog in de kinderschoenen stond. De
verdachten ontsprongen de dans: ruim twintig jaar later is vervolging
zeer onwaarschijnlijk. Of toch niet?

Het verhaal van Lisa
speelt zich jaren later af, maar het lijkt een voortzetting van de
Rolodex-zaak. De verdachten bekleden belangrijke posities, maken zich
schuldig aan kindermisbruik en hebben het politie- en justitieapparaat
in hun zak. Sterker nog: het slachtoffer herkent misbruikers die ook al
voorkwamen in het Rolodex-onderzoek.

Lisa (gefingeerde naam) is vijftien
jaar als zij bij de politie aangifte doet van seksueel misbruik. Haar
incestueuze vader – de advocaat K. (naam bij de redactie bekend) –
misbruikte haar al vanaf jonge leeftijd. Dat gebeurde thuis, maar ook in
een Haags park en café, waar vrienden van de vader haar tevens
verkrachtten. Het betreft advocaten, kopstukken uit het bedrijfsleven en
een topman van justitie.

Volgens Lisa verkleedden de daders
zich – bijvoorbeeld in doktersjassen – en deden aan crossdressing,
waarbij mannen gekleed gaan als vrouw. Het jonge meisje raakte zwanger
door het misbruik, beviel in een bos, waar haar kind werd gedood en
begraven. Lisa vertelt dat er tijdens seksfeesten ook andere kinderen
ten prooi vielen aan de verkrachters.    

Op het eerste gezicht klinkt het
verhaal van Lisa ongeloofwaardig. Politie en justitie stellen dat er
‘onvoldoende aanknopingspunten’ zijn om de vader te vervolgen.
Zedenexperts van de politie vonden geen aanwijzingen die duiden op
seksueel misbruik en rechtszaken werden geseponeerd.

Maar het verhaal van Lisa wordt
ondersteund door andere familieleden. De moeder trof bloed en natte
plekken in het ondergoed van haar dochter aan. Haar broer vertelt hoe
vader K. hem drogeerde en anaal verkrachtte. De zus van Lisa ontdekt op
de gemeenschappelijke computer dat haar vader tal van pornowebsites
bezocht, evenals een profielpagina waarop haar vader was verkleed als
vrouw (crossdressing), in de kleding van zijn echtgenote.

Ook de zus van Lisa doet later
aangifte en de politie neemt de computer in beslag voor onderzoek. De
rechercheurs vinden geen strafbaar materiaal op de pc. De moeder van
Lisa laat het hier niet bij zitten en schakelt een privédetective in.
Die weet middels een speciaal programma verwijderde bestanden te
herstellen en treft daarop zo’n duizend foto’s met kinderporno aan.
Daarnaast vindt de privédetective ook programma’s die worden gebruikt
voor spionagedoeleinden.

Vader K. ontkent dat hij de
kinderporno bekeek en is naar eigen zeggen slachtoffer van een complot,
georkestreerd door zijn ex-vrouw en schoonmoeder.   

Lisa herinnert zich de namen van haar
andere misbruikers. Uit de uitzending blijkt dat de betreffende
justitietopman eerder verdacht is van kindermisbruik, onder meer in het
buitenland. Het betreft vrijwel zeker Joris Demmink.

Het slachtoffer vertelt dat alle
misbruikers elkaar kenden van de Leidse studentenvereniging Minerva.
Joris Demmink was in zijn studententijd lid van Minerva. Uit de
LinkedIn-pagina van advocaat K. blijkt dat hij eveneens lid was van deze
vereniging. Dat advocaat K. en Demmink elkaar kennen wordt verder
bevestigd door het feit dat zij beiden de elitaire Sociëteit de Witte – gelegen naast de Tweede Kamer – frequenteerden. Ook Rolodex-verdachte Holthuis is (in die tijd) lid van de sociëteit.

Het onderzoek naar advocaat K. wordt
op alle mogelijke manieren gesaboteerd. Zedenrechercheurs stellen dat er
geen sprake is van misbruik, psychiaters stellen van wel. Wanneer de
moeder het gevoel krijgt dat auto’s haar achtervolgen, noteert en
fotografeert zij de nummerborden, waarna zij die doorgeeft aan de
politie. De rechercheurs in kwestie noteren de nummerborden tot drie
maal toe verkeerd. Een onafhankelijke gynaecoloog stelt op basis van
röntgenfoto’s vast dat Lisa wel degelijk is bevallen van een kind, maar
daar wordt niets mee gedaan.

Lisa omschrijft hoe haar baby na de
geboorte wordt gedood en begraven in een bos nabij Scheveningen. De
politie doet het af als een verzinsel, maar uit getuigenverklaringen
blijkt dat daar wel degelijk een massale zoekactie heeft plaatsgevonden.
Het Openbaar Ministerie schuift ook al het bewijs van onafhankelijke
experts terzijde.

Verder zijn er tekenen van
belangenverstrengeling, aangezien advocaat M. inmiddels een relatie
heeft met een Haagse rechter. Ook kent deze rechter Joris Demmink
persoonlijk.

De moeder van Lisa is de tegenwerking
van de autoriteiten beu en dient een klacht in bij het Haagse
gerechtshof. De voorzitter van het hof is echter zelf zedenverdachte
geweest: Jan Wolter Wabeke. Naar eigen zeggen behandelt Wabeke geen
kindermisbruikzaken meer, maar uitgerekend wel die van Lisa, waarin zijn
vrienden als verdachten zijn aangemerkt. Het is de wereld op zijn kop.

Ook Wabeke kan de elite van Nederland
tot zijn persoonlijke vriendenkring rekenen, zoals klimaatgoeroe Ed
Nijpels, die zelf – tot twee keer toe – kinderseks wilde legaliseren.

Kamerlid Ed Nijpels & MinJus Korthals Altes probeerden in 1978 & 1985 kinderseks te legaliseren.

Hun vriend Joris #Demmink was in 85 hoofd vd NL politie. Het 2-jarige dochtertje van jongenspooier Willard verdween toen spoorloos.
Schrijfster Y. Keuls zag Demmink & Willard samen pic.twitter.com/b9ESdW8d48

— Truth Hits Everybody (@TruthHitsEvery1) August 5, 2018

Daarnaast was Wabeke nauw met oud-AIVD- en politiechef Gerard Bouman:

En zelfs met premier Mark Rutte:

Premier Mark Rutte dobberde vandaag weer door de
Amsterdamse grachten met meervoudig zedenverdachte Jan Wolter Wabeke,
diens echtgenoot Jan is de man met het oranje hoedje.

Drie rechercheurs verklaarden onder ede tegen #Demmink & #Wabeke.#Rolodex #Maasdam #kindermisbruik pic.twitter.com/cIoQrbcmJf

— Truth Hits Everybody (@TruthHitsEvery1) April 27, 2018

Met zulke vrienden is een objectief
onderzoek naar strafbare feiten natuurlijk uitgesloten. En waarom laten
mensen als Rutte zich eigenlijk in met iemand als Wabeke?

Hulde aan radioprogramma Argos en onderzoeksjournalist Sanne Terlingen. De volledige uitzending beluistert u hier.

N. Arcist

De redactie van Nageltjes denkt dat dit geen “fake news” of “vals nieuws” is. Kan U zich het lot van onze kleindochters en achterkleindochters indenken, eens de Mohammedanen hier de macht gegrepen hebben?

Het complot tussen crimineel pedofiel links en de islamitische veroveraars wordt ons steeds meer en meer duidelijk. De laatste der profeten was een pedofiel. Ze was negen en werd verkracht. Ik schrijf dat niet zo maar. Het staat open en bloot in de Hadith (overleveringen over) en de Sira (Biografie van) de laatste der profeten. De islamitische doctrine spreekt voor zichzelf, en al onze politici zijn ziende blind. Cognitieve dissonantie zullen we maar zeggen. Of totale blindheid van totaal onbekwamen! Ne SPa Bart?
Wiskundige vergelijking (val niet omver!)

En hoe zit het met Antwerpen?
Les Brigandes gecensureerd !

In Vlaanderen en Nederland zijn ‘Les Brigandes’ amper gekend.
Jammer, want de Franse meidengroep brengt mooie,
rechts-nationalistische en geëngageerde muziek. Hun teksten zijn vrij
radicaal, doch nooit platvloers of vulgair.

Wat in de sterren stond geschreven en waar de meisjes al lang voor vreesden, is nu werkelijkheid geworden. YouTube (eigendom van Google) heeft al hun clips – tien miljoen maal bekeken – van het internet gehaald.
Wat verwijt men hen dan? Wel, dat ze aanzetten tot haat! Wat verschrikkelijks, hatelijks, hebben de meiden dan wel gezongen? Wel het gaat o.m. over een passage in het lied ‘Foutez le camp (Trap het af) waar volgende tekst in voorkomt: “ Si vous n’aimez pas la France, ça n’a pas d’importance, foutez le camp ! » (Houd je niet van Frankrijk – och, het heeft geen belang – maar trap het dan af)

Bij een optreden in 2016 zong de groep het nummer ook en dat staat nog wel op YouTube;

Wat dat met racisme of aanzetten tot haat te maken heeft, blijft voor ons een raadsel. Is YouTube tegen integratie van vreemdelingen? Natuurlijk heeft men niet veel nodig om de CEO van YouTube, Susan Wojcicki, dochter van een Russisch-Joodse moeder en Pools-Joodse vader, te overtuigen dat ‘radicaal rechts’ wereldwijd oprukt. De twee maten en gewichten van YouTube. (eigendom van Google)

Rap 113

Vergeleken met de negergroep Rap 113, die ongestoord hun haat mogen
spuien, zijn die teksten van de meisjes klein bier. Oordeel zelf !

“Les frères sont armés jusqu’aux dents, tous prêts à faire la guerre
Bientôt à l’Élysée des arabes et des noirs au pouvoir. Faut que ça pète !
Frère, je lance un appel, on est là pour tout niquer”.

(Onze broeders zijn tot de tanden gewapend, klaar om oorlog te voeren.
Weldra zullen Arabieren en zwarten het Elysée innemen. Het moet vonken geven. Broeders, ik doe een oproep, wij zijn hier om alles te neuken)

Voor het politiek correcte YouTube zijn er blijkbaar verschillende interpretaties voor het ‘aanzetten tot haat’. Blanken mogen dat niet, zwarten wel.
Wie de meisjes wil steunen kan een cd bestellen via: https://lesbrigandes.com/albums foutez le camp, Les Brigandes, YouTube

h/t React

Volgend filmpje werd méér dan 10 miljoen keer beluisterd en bekeken, vervolgens genadeloos politiek correct gecensureerd, en is nu terug geplaatst. Niet alleen Facebook maar ook Google censureren de opinies die de politiek correcte meute niet aanstaan.

Hulde aan deze dames!
Het smoelenboek toont eindelijk het ware gelaat van Zückerberg: een Nazi! (= NAtionaal soZIalist)

Dries Van Langenhove19 minuten ·

“Mijn twee FB accounts werden zonet verwijderd door Facebook. Dit is ontoelaatbare inmenging in de verkiezingen. Als dit niet wordt rechtgezet zal ik klacht indienen tegen Facebook en hun machtsmisbruik bestrijden in het parlement. Help mij in deze strijd: kiesdries.be/steun en deel dit bericht!”

Bij de weg ” National Geographic ” is in hetzelfde nazi bedje ziek! Daar wordt een reportage over Adolf Hitler en Hermann Göring misbruikt om lasterpraatjes tegen Pegida te promoten. Het verraad en het onvoorslelbare bedrog komt altijd uit dezelfde hoek.

De collectivistische, de linkse, de socialistische aka groene debielen.
De klimaat zwendel (bis)

In dit filmpje van 4 minuten vernietigen 4 klimaatwetenschappers de global warming-mythe

In bovenstaand filmpje van vier minuten vernietigen vier klimaatwetenschappers de global warming-mythe.

Tom Harris, directeur van de International Climate Science Coalition,
verwees naar een uitspraak gedaan door de Canadese klimatoloog Tim
Ball.

Die heeft gezegd dat het in de afgelopen 10.000 jaar vrijwel altijd warmer is geweest dan nu.

1922

Meteoroloog Stanley B. Goldenberg citeerde uit een alarmerend rapport
van de American Meteorological Society, waarin wordt gesteld dat het
meeste ijs op aarde binnen nu en enkele jaren zal smelten en dat de
meeste kuststeden als gevolg van de zeespiegelstijging onbewoonbaar
zullen worden.

Het rapport is geschreven in november 1922.

“Raad eens wat er daarna gebeurde,” zei Goldenberg. “De aarde koelde af.”

Vijf tot 10 procent

Emeritus hoogleraar Richard A. Keen van de Universiteit van Colorado
vulde de uitspraak van dr. Ball aan en wees erop dat het sinds het
ontstaan van de aarde bijna altijd warmer is geweest dan nu.

Uit het geologische bewijs blijkt dat er in de afgelopen 4,65 miljard
jaar gedurende vijf tot 10 procent van die tijd substantiële
hoeveelheden ijs op aarde waren, aldus Keen.

Harris voegde daaraan toe dat de CO2-waarden niet eerder zo laag waren als nu.

Stelt niets voor

Hij zei: “440 miljoen jaar geleden, tijdens een zeer koude periode, zat er 1100 procent meer CO2 in de lucht dan nu.”

Dat de concentratie in de afgelopen eeuw met 40 procent is toegenomen, stelt dus niets voor, zei Harris.

Bekijk het filmpje en bedenk daarbij wat Anuna De Wever allemaal aan prietpraat verkoopt.

h/t ninefornews.nl

een toemaatje: