Cultuurmarxisme en islamofilie gefileerd

Hoe Overheid, Media en Onderwijs U en uw kinderen klaarstomen voor dictatuur.

Het Marxisme was een onverdraagzame ideologie. Bekrompen, imperialistisch, onverdraagzaam, zelfingenomen, arrogant, dictatoriaal en fanatiek.

Het Nationaal-Socialisme van de Nazi’s en Hitler was een onverdraagzame ideologie. Bekrompen, imperialistisch, onverdraagzaam, zelfingenomen, arrogant, dictatoriaal en fanatiek.

Het Maoïsme was een onverdraagzame ideologie. Bekrompen, imperialistisch, onverdraagzaam, zelfingenomen, arrogant, dictatoriaal en fanatiek.

De hele en onverdeelbare islam is een onverdraagzame ideologie. Bekrompen, imperialistisch, onverdraagzaam, zelfingenomen, arrogant, gewelddadig, dictatoriaal en fanatiek.

De klimaatreligie is een onverdraagzame zwendel. Groen van buiten maar rood van binnen. Bekrompen, imperialistisch, onverdraagzaam, zelfingenomen, arrogant, dictatoriaal en fanatiek.

Wat is de grootste gemene deler? Waarom slikken en aanvaarden vrije mensen al die debiele onzin en gevaarlijke nonsens ? Waarom kunnen zij het verband niet zien tussen oorzaak en gevolg?

Welnu, het is niet hun schuld. De gewone man en vrouw in de straat is een slachtoffer zonder dat hij/zij dat zelf beseffen en zelfs niet meer kunnen beseffen.

Elke opinie heeft twee kanten. Nul en één zeg maar. Al beseffen ze het gevaar dat islam met zich mee brengt toch slagen door godsdienst geobsedeerde mensen er in om verontschuldigingen te verzinnen voor de misdaden die dagelijks gepleegd worden door de aanhangers van islam.

Ze vinden dat islam hun eigen geloof in het bestaan van een almachtige god bevestigt en dus per definitie verontschuldigd is voor alle misdaden. Idioot, onwaarschijnlijk maar helaas maar al te waar. Zo ontpoppen ze zich tot supporters van islam en voorstanders van onbeperkte en ongecontroleerde immigratie van wat op de keper beschouwd criminelen zijn.

Het is een feit dat de marxistische ideologie gebaseerd op de economische theorie van een halvegare idioot verantwoordelijk is voor het vermoorden van vele miljoenen mensen in Oost-Europa, Rusland en China. En toch bestaan er nog altijd miljoenen mensen die op basis van een uit zijn verband gerukt gelijkheidsprincipe voorstander zijn van nivellering naar onder toe. Iedereen zou gelijk moeten zijn, gelijke kansen moeten hebben desnoods met positieve discriminatie ten voordele van onderontwikkelden. Een beter plan voor rampen en chaos kan niet bedacht worden. En toch zweren socialisten en groen-linksen trouw aan dit idioot gedachtegoed.

Niettegenstaande het Marxisme bewezen heeft onhoudbaar te zijn, houden sommigen vast aan hun grote gelijk. Meestal georganiseerd en gestuurd door vakbonden en politieke partijen waarvan de leiders er alleen op uit zijn hun eigen zakken te vullen ten nadele van alle anderen. Erfopvolging door nepotisme is bij cultuurmarxisten eerder de regel dan een uitzondering.

Het vergt speciale omstandigheden om deze wetmatigheid te doorbreken. Zo slaagde Anders Breivik er in om in Noorwegen een bewustzijnsschok te veroorzaken. De leidende klasse in Noorwegen had zijn motieven goed begrepen en sloeg te roer om. Omdat Noorwegen geen lid is van de EU kon ze haar grenzen sluiten voor ongewenst gespuis, wat ook gebeurde. Sindsdien zijn de steden in Noorwegen verlost van verkrachtingen en gewelddaden gepleegd door allochtone gelukzoekers.

In tegenstelling daarmee is de situatie in Zweden sindsdien alleen maar verergerd. De leiders bleven trouw aan de dogma’s van het cultuurmarxisme waarvan een van de meest giftige aberraties het globalisme is. De de gemeentes kampen er met torenhoge werkloosheid, een toename van kinderarmoede en stijgende uitgaven van bijstand om allochtonen te pamperen.

Ongeveer 13 procent van de bevolking in Zweden problemen in hun eigen woongebieden met criminaliteit, geweld of vandalisme. Hetzelfde fenomeen zien we ook in Frankrijk en Duitsland maar de hoofdstroom media houden het deksel boven deze realiteit omdat ze de leidende klasse die hen rijkelijk begunstigt met subsidies niet voor het hoofd wil stoten met kritiek op hun onbekwaamheid die aan het misdadige grenst.

Islam wordt aan onze hogescholen en universiteiten nergens wetenschappelijk bestudeerd. Diegenen die kritiek durven uitbrengen op deze afschuwelijke politieke ideologie worden steevast weggezet als haatdragende mensen. Wie de bewering durft tegenspreken dat islam een “religie van de vrede is” wordt steevast weggezet als een negationist. Net alsof het een ontkenner van de genocide op Joden tijdens WOII zou zijn.

Kenmerkend voor het cultuurmarxisme dat banen vernietigt, armoede schept en welvaart vernietigt is de laatste jaren de hersenspoelende propaganda voor een verzonnen illusie. Een door menselijk toedoen veroorzaakte opwarming van de aarde zou een gigantisch probleem zijn. Allerhande onbekwame politiekers blijven voorwenden dat er iets mis zou zijn met ons klimaat om ons te kunnen opzadelen met een nutteloos schuldgevoel en zo het opleggen van nog meer onrechtvaardige belastingen te rechtvaardigen.

Hier komt na de overheid en de media een derde aap uit de mouw van het collectivistisch cultuurmarxisme: het onderwijs. Wie de geschiedenis niet kent is gedoemd om die te herhalen. En wat zien we? Dat de lessen geschiedenis bijna helemaal weggevallen zijn en wat overblijft nauwkeurig geselecteerd is tot politiek correcte riedels wat neerkomt op censuur. Ons onderwijs is dermate door links geïnfiltreerd dat het zelfs toegelaten wordt dat jonge kinderen mogen spijbelen “voor het klimaat“! Met de regelmaat van een klok worden er her en der uitstapjes naar een moskee georganiseerd zonder toelating van de ouders die zelfs niet op de hoogte gebracht worden of voorgelogen dat het bezoeken van “huizen van gebed” zou betreffen.

Islam mag niet onderzocht of bekritiseerd, worden maar islamofilie wordt aan argeloze jeugd met de paplepel opgedrongen. Tegelijk blijven onze overheden islam sponsoren met rijkelijke subsidies en schreeuwen de cultuurmarxisten in de leugenmedia dat moordenaars uit Syrië en Irak terug moeten geïmporteerd worden en toegelaten op ons territorium.

Onze overheid, media en ons onderwijs stomen ons, U en uw kinderen klaar voor dictatuur als die nog niet bestaat. Want wat er gebeurt is dermate misdadig dat het alleen maar kan thuishoren in een dictatuur.
Het schandalige bedrog dateert al van vorig millennium.

1992. Het is inderdaad een kind dat ons in opdracht van links allemaal tracht te beliegen en te bedriegen. Anuna en Greta zijn geen nieuw fenomeen. De hele klimaat-religie is een linkse aberratie van de verenigde Nazi’s. Zinloos, compleet idioot en totaal onverantwoord.
De klimaatfraude ontmaskerd.

Nu Anuna De Wever naar Zuid Amerika aan het zeilen is; nu de verkiezingen van 26 mei 2019 voorbij zijn; nu Greta Thunberg nog steeds de politiek correcte media, Zweden en New York teistert met haar absurde verhaaltjes over klimaatopwarming;

Nu allerhande onbekwame, luie, idiote of verraderlijke politiekers blijven voorwenden dat er iets mis zou zijn met ons klimaat om ons te kunnen opzadelen met een nutteloos schuldgevoel en zo het opleggen van nog meer onrechtvaardige belastingen te rechtvaardigen, zetten we na onze vorige bijdragen over de bedrieglijke klimaatleugens (zoek op ‘klimaat‘) een en ander nog eens bibliofiel op een rijtje. Zijn jullie er klaar voor dames en heren snertpolitiekers?

Dit boek onderzoekt de beweringen van door de mens veroorzaakte opwarming van de aarde door het Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC, niet toevallig een organisatie van de Verenigde Nazis) met behulp van de juiste journalistieke en onderzoekstechnieken. Het verklaart hoe het een opzettelijke, georkestreerde misleiding was, waarbij de wetenschap werd gebruikt om een ​​politieke agenda op te leggen. Het hield een meerderheid voor de gek, inclusief de meeste wetenschappers. Ze gingen ervan uit dat andere wetenschappers geen wetenschap zouden produceren voor een politieke agenda. De Duitse fysicus en meteoroloog Klaus-Eckart Puls besloot uiteindelijk om zichzelf te zoeken. Dit is wat hij ontdekte.

Tien jaar geleden parafeerde ik gewoon wat het IPCC ons vertelde. Op een dag begon ik de feiten en gegevens te controleren – eerst begon ik met een gevoel van twijfel, maar toen werd ik woedend toen ik ontdekte dat veel van wat het IPCC en de media ons vertelden pure onzin was en niet eens werd ondersteund door wetenschappelijke feiten en metingen. Tot op de dag van vandaag voel ik me nog steeds schande dat ik als wetenschapper presentaties van hun wetenschap heb gegeven zonder het eerst te controleren … wetenschappelijk is het pure absurd om te denken dat we een aangenaam klimaat kunnen krijgen door aan een CO2-regelknop te draaien. ”

De groene tirannie van Rupert Darwall volgt de alarmerende oorsprong van de groene agenda en laat zien hoe milieuschrikken door onze wereldwijde rivalen zijn ingezet als een politiek instrument om de Amerikaanse macht over de hele wereld te bestrijden.

Aan de hand van uitgebreide historische en beleidsanalyses biedt dit tijdige en provocerende boek een heldere geschiedenis van milieualarmisme en falend beleid, waarin wordt uitgelegd hoe “wetenschappelijke consensus” wordt vervaardigd en misbruikt door politici met dubbelzinnige motieven en totalitaire neigingen.

‘Goed onderzocht, duidelijk geschreven, mooi gepresenteerd en vooral feitenrijke boeken zoals Inconvenient Facts zijn absoluut essentieel voor het voortbestaan van de democratie, voor het herstel van de ware wetenschap en voor de ultieme triomf van objectieve waarheid.‘ ‘ -Christopher Monckton, burggraaf van Brenchley

Dr. Tim Ball legt het kwaadwillige misbruik van klimaatwetenschap bloot, omdat het door oneerlijke makelaars werd vervormd om de politieke ambities van progressief links te bevorderen.

De Mythologie van ‘Global Warming’ is bedoeld om het brede publiek een breed spectrum van wetenschappelijke en feitelijke informatie over het onderwerp klimaatverandering te bieden. Dit boek ontkracht de onophoudelijke, emotionele en grotendeels niet-onderbouwde beweringen van de progressieve media en klimaatwetenschappers dat industriële samenlevingen zoals de Verenigde Staten onze planeet vernietigen door het gebruik van fossiele brandstoffen. Wat veroorzaakt de opwarming van de aarde? Wat is een broeikasgas? Welke impact hebben koolstofdioxide-emissies van fossiele brandstoffen eigenlijk op het aardklimaat ten opzichte van natuurlijk voorkomende fenomenen? Is al het ijs op aarde echt aan het smelten en stijgt de zeespiegel met een catastrofale snelheid? Zijn alle vormen van extreem weer, inclusief orkanen, tornado’s, overstromingen en droogtes dramatisch toegenomen? Worden ijsberen en andere levensvormen met uitsterven bedreigd? Zal al deze chaos ophouden als fossiele brandstoffen worden vervangen door ‘groene’ hernieuwbare energiebronnen? Antwoorden op deze vragen tonen duidelijk aan dat harde feiten geen van de bovenstaande ernstige voorspellingen ondersteunen.

De wetenschap van het broeikaseffect is inderdaad ‘geregeld’; Global Warming is een mythe.

Dit originele boek beschouwt een van de meest buitengewone wetenschappelijke en politieke verhalen van onze tijd: hoe een handvol wetenschappers in de jaren tachtig ging geloven dat de mensheid geconfronteerd werd met catastrofe door weggelopen opwarming van de aarde, en hoe dit vandaag politici heeft overgehaald om ons te beloven met wat beloften om de grootste rekening in de geschiedenis te zijn. Christopher Booker verweeft de wetenschap van de opwarming van de aarde met die van de groeiende politieke gevolgen ervan, en laat zien hoe juist wanneer de politici onze westerse manier van leven onherkenbaar dreigen te veranderen, het wetenschappelijke bewijs achter de theorie van de opwarming van de aarde wordt aangevochten als nooit tevoren. Het boek onthult de mythe dat de theorie over de opwarming van de aarde wordt ondersteund door een consensus van ’s werelds beste klimaatwetenschappers’.

Het laat zien hoe het Intergouvernementeel Panel voor klimaatverandering van de VN wordt beheerd door een kleine groep ijveraars van het broeikaseffect, die herhaaldelijk bewijs hebben verzameld om hun theorie te ondersteunen. Maar de politici, onder druk van de media, zijn zo gevallen voor hun propaganda dat, zonder dramatische verandering, onze westerse wereld nu geconfronteerd wordt met een ongekende ramp.

Auteur Richard S. Dillon gaat in zijn nieuwe boek, Scientific Facts and Climate Change, in op het splijtende onderwerp van de opwarming van de aarde.

Lezers zullen een beter begrip krijgen van de belangrijkste concepten voor klimaatverandering – zoals wat wetenschappers bedoelen wanneer ze het “broeikaseffect” bespreken en hoe onderscheid kan worden gemaakt tussen “goede” en “slechte” wetenschap – in gemakkelijk leesbare termen. Dillon pakt een breed scala aan concepten aan en onderzoekt waarom koolstofdioxide geen “effectief” broeikasgas is, hoe de oplosbaarheid van koolstofdioxide de relatie tussen het gas en de watertemperatuur kan verklaren en hoe koolstofdioxide infraroodstraling absorbeert door buiging en het strekken van de zuurstof-koolstofbindingen.

Dillon ontleedt ook de verschillende rapporten van wereldwijde weergerelateerde rampen, waaronder recente wereldwijde orkanen, overstromingen en droogtes, om de hoofdoorzaken te bepalen en het klimaatdebat beter te concentreren. Geen enkele factor is te groot of te klein om in wetenschappelijke feiten en klimaatverandering te worden overwogen. Naar buiten en naar boven kijkend, onderzoekt Dillon zelfs het effect van de zon en de kosmos op het mondiale klimaat en trekt een verband tussen het aantal zonnevlekken en belangrijke weerspatronen in het verleden.

Klaar om de wereld om je heen te heroverwegen? Deze eye-opening blik op klimaatverandering is een geweldige plek om te beginnen.

Het meest walgelijke voorbeeld van de klimaatleugens is hoe men onschuldige kinderen probeert wijs te maken dat het leven de ijsberen ten gevolge het afsmelten van de ijskappen in gevaar zou gebracht zijn. Afgezien van het feit dat de NASA vanuit de ruimte onweerlegbaar heeft vastgesteld dat de ijskappen helemaal niet afsmelten maar ergens afbreken maar elders weer aangroeien is het misbruiken van kinderen, die al zijn het uiteraard geen wetenschappers het goed menen met de natuur, is dit fabeltje ook schandalig omdat de ijsbeer een uitstekende zwemmer is.

Hij zwemt soms honderden kilometers na elkaar en dat kost hem helemaal geen moeite omdat hij vanwege zijn soortelijk gewicht automatisch blijft drijven. … De ijsbeer heeft dus helemaal geen ijsschots nodig om op te staan. Behalve misschien als uitkijkpost tot er een school vissen voorbij zwemt en de ijsbeer in het water springt om daar zijn buikje te gaan gaat vol eten.

Om duidelijk te maken dat er ook in Vlaanderen wetenschappers zijn die klimaatmisdadigers kennen en ontmaskeren, hier nog en Bruggetje naar Jan Jacobs. “ Zie vooral “Wie controleert?!

Het klimaatakkoord: een non-oplossing voor een imaginair probleem.
Maar het kost wèl 1000 miljard! Die waanzin moet stoppen!

Climategate brengt ons bij Climate Caper. (klimaat gijzelnemer) Professor Paltridge leidt ons door de enorme onzekerheden die inherent deel uitmaken van ‘het klimaatmodelleringsproces’; hij onderzoekt de nog grotere onzekerheden die samenhangen met economische voorspellingen van de ondergang van het klimaat; en hij bespreekt in detail de bewuste en onderbewuste krachten die werken om ervoor te zorgen dat scepticisme binnen de wetenschappelijke gemeenschap voor het publiek wordt weggehouden.

We moeten een gevoel voor wetenschappelijk perspectief in ere herstellen om te debatteren over welk argument werd gegijzeld door politiekers, milieuactivisten en opportunisten. Het volstaat niet wetenschappers te omschrijven als negationisten om de eigen leugens, vervalste voorstellingen en verzinsels als wetenschappelijk te laten doorgaan. Er is nood aan een argumentatiemethode en in het Nederlands geformuleerde argumenten om de supporters van een imaginair probleem te overtuigen van hun eigen ongelijk.
Pure islam

Videospeler Fenixx bekijk het filmpje

Een nieuwe video met een massale onthoofdingssessie is zojuist uitgebracht. Shoebat.com heeft de locatie nog niet gevonden, maar volgens de poster van de video is het waarschijnlijk in Syrië. En dat gespuis wordt hier verwelkomd en zelfs uitgenodigd.

En alsof dat allemaal nog niet erg genoeg is:
De schimmige link tussen VOKA en ROULARTA

Of hoe De Vlaamse regering via VOKA met overheidsgeld van U en mij personeelsleden van Roularta betaalt.

Zo. Op zondag 6 oktober 2019 gaat de VOKA Open Bedrijvendag
weer door. Dit initiatief – het bedrijfsleven dat de deuren opent voor
het publiek – kan op zich geen kwaad. Boekhoudingen openen is iets
anders, maar gewoon Jan met de Pet laten zien hoe hun
lievelingswafeltjes, condooms, oorstopjes, hoestsiroop, boorapparaten,
muesli en pampers gemaakt worden, leuk.

Organisator hiervan is VOKA. U weet wel, de
zelfverklaarde heraut van het vrije ondernemerschap, het clubje dat
geregeld straffe praat uitslaat. Eén van de dada’s van deze organisatie
is de ingewikkeldheid van de overheid (overheden) aanklagen. Gelijk
hebben ze. Wel een beetje jammer dat ze zelf een voorbeeld zijn van
ingewikkeldheid.

Kwisvraagje: hoeveel VOKA’s zijn er?

Antwoord – met dank aan de balanscentrale van de Nationale Bank – : zestien!
Euh … waarom daar niet een beetje helderheid in brengen door het zootje
te fusioneren? Het verhaal van de splinter en de balk….Of wacht eens
even, zijn dat allemaal misschien baroniën? Zou best kunnen, want achter
elke VOKA staat er een aparte vzw, zo bestaat er het mysterieuze Voka Project Services,
een vehikel zonder personeel waar kennelijk een paar miljoen euro
binnen- en buiten gaat. Vanwaar die komen? De Sint? Zwarte Piet? Wilt u
dat echt weten? Sta me toe, achtenswaardige lezer, om u even het
financiële reilen en zeilen van de VOKA’s toe te lichten.

De twee voornaamste bronnen van inkomsten zijn? NEEN, niet de bijdragen van de leden, zo veel zijn dat er overigens niet. Ooit iemand een ledenlijst gezien, een officiële telling? De meeste bedrijven zijn niet eens lid van VOKA, ze zijn lid van specifieke, efficiënte beroepsverenigingen zoals Essenscia, Agoria, Kamers van Bouwnijverheid, …. De belangrijkste inkomsten komen van Vadertje Staat en Moeder Vlaanderen. Vadertje Staat omdat die aan VOKA het MONOPOLIE (tiens, zijn bedrijven niet tegen monopolies?) heeft gegeven van de certificaten van oorsprong, een simpel documentje nodig voor de export, een papiertje waar een exporterend bedrijf telkens (!) flink voor moet dokken.

En Moeder Vlaanderen omdat de Vlaamse Overheid (minister Muyters kwam van VOKA,…) stelselmatig ieder “VOKA Project” zwaar subsidieert, of met eigen gelden (Hermes Fonds, VLAIO) of met Europese centjes (EFRO projecten). Let er maar eens op, hoe dikwijls het logo van VLAIO op een “actie van VOKA” staat. Het Plato-project bijvoorbeeld, daar krijgen ze jaarlijks één miljoen euro voor…. terwijl de deelnemers zelf ook nog eens moeten betalen.

Ongeveer 60 % van de middelen van VOKA komen van de Vlaamse Overheid. Net zoals de vakbonden wordt VOKA door U en mij gespijzigd. Terzijde, heeft U VOKA ooit de financiering van de vakbonden met belastingsgeld horen aanklagen? Natuurlijk niet. Stroper valt stroper nooit aan. Dief steunt dief. Eigen volk eerst (bis).

En nu een primeur

VOKA Open bedrijvendag krijgt jaarlijks 250.000 euro van het Vlaams Agentschap Innoveren & Ondernemen. De peuters van UNIZO krijgen hetzelfde bedrag voor hun “Dag van de Klant”. Wat nog straffer is: deelnemende bedrijven worden in het ongewisse gelaten over deze vette steun voor VOKA, en moeten … zelf betalen voor hun deelname! Een bedrag dat voor een KMO’tje snel tot enkele duizenden euro’s oploopt.

U kan dit HIER* nazien. En daar leest u ook dat u verplicht bent met een privé-bedrijf samen te werken voor de marketing, een Roeselaars bedrijf – Studio Aperi Negotium, waar VOKA baas Hans Maertens in de Raad van Bestuur zit. Eigen Volk Eerst (tres). Benieuwd hoe de VOKA baronnen tot deze keuze gekomen zijn. Via een aanbesteding?

Roularta

Er is – in cauda venenum – nog een link tussen dit door de overheid en bedrijven betaalde project en Roularta. Open bedrijvendag zoekt een medewerker. En wat lezen we in hun vacature? Die op de VOKA-Openbedrijvendag-website** staat?  “Bezit je die commerciële feeling om klanten te overtuigen en te binden aan Roularta? We zijn op zoek naar een internal sales medewerker voor ‘Voka Open Bedrijvendag’ te Gent.”

Anders gesteld, de belastingbetaler betaalt VOKA (dankzij Muyters), en VOKA neemt iemand (die met deze centjes betaald wordt) aan … die “klanten moet binden aan ROULARTA”, … Roularta, een privé-bedrijf waar grote baas van VOKA, Hans Maertens nog gewerkt heeft. Dient daar overheidsgeld voor? Uw geld? Werken alle zes de VOKA-medewerkers van dit “Open bedrijvendag-team” … voor ROULARTA?

Mocht u twijfelen, onder het ‘aanbod’ in de vacature staat dat de nieuwe medewerker kortingen kan krijgen op “tal van …. onze (!!!) sterke mediamerken.” En als je op ‘mediamerken’ doorklikt, kom je op de … producten van Roularta.

Is Hans Maertens corrupt, of lijkt het alleen maar zo? Slikken onze bonafide ondernemers dit?

Nawoord: Uiteraard zijn bedrijven niet dom. Hommage aan Elixir d’Anvers, de bekende Antwerpse drankproducent, die de stroperij van VOKA spuugzat is en op de Open Bedrijvendag … gewoon een Opendeurdag houdt. Goed gevonden ! Allen daarhéén !

Bronnen:
* https://www.openbedrijvendag.be/bedrijven/algemene-voorwaarden
** https://www.flexmail.eu/m-7393e97562b2d6fd771998aca7d62d18829d16577bc543d4

h/t ’t Scheldt

N.v.d.r.: Vlaamse ondernemers zijn deze oplichting méér dan beu! Wanneer gaat U, excellentie Jan Hesp, paal en perk stellen aan deze wanpraktijken?
Genitale verminking van meisjes hoort wel degelijk bij islam !

Genitale verminking van vrouwen is geen islamitische traditie”, stond te lezen in een persbericht van acht november 2018 van de stichting ‘Femmes for Freedom’. Deze stichting heeft te kennen gegeven aangifte te willen doen tegen de as-Soennah moskee, omdat, zo staat in het persbericht: Aanleiding voor deze aangifte zijn uitspraken met betrekking tot vrouwelijke genitale verminking gedaan in een online leeromgeving. Tijdens de lessen werd door de docent gezegd dat vrouwenbesnijdenis niet verplicht is, maar wel aan te bevelen om de lusten van de vrouw te temperen.

Hardnekkig gebruik

Hoe sympathiek het idee ook is om paal en perk te willen stellen aan het bepleiten of propageren in de moskee van dit soort gevaarlijke, risicovolle praktijken, ontkennen dat dit iets met de islam te maken heeft, is absurd. Meisjesbesnijdenis komt niet alleen in islamitische kringen voor, dat klopt, maar het heeft wel met de islam te maken en in het bijzonder zelfs met de islamitische traditie. Het is een gebruik dat hardnekkig blijft voortduren. De islamitische traditie wordt de soenna genoemd. Dat woord zit ook in de naam van de betreffende as-Soennah moskee.

Authentiek

Het betreft de sira en de hadith collecties; de sira beschrijft het leven van Mohammed en de hadith collecties wat Mohammed volgens de overlevering gezegd zou hebben. In de soenna staan deze ahadith (meervoud van hadith) aangaande het onderwerp van de besnijdenis: Ahmad Ibn Hanbal 5:75; Abu Dawud, Adab 167 Sunan Abu Dawud 41:5251, Sahih Muslim 3:684 en andere. Sommige van deze ahadith worden hasan of da’if – respectievelijk ‘goed’ en ‘zwak’ – genoemd. Maar een paar van deze overleveringen worden als sahih, authentiek c.q. teruggaand tot Mohammed, beschouwd.

Meisjesbesnijdenis is verplicht

De soennitische islam kent vier shariascholen; Maliki, Shafi’i, Hanbali en Hanafi. Het is Shafi’i die voorschrijft dat wanneer een hadith (uitspraken van Mohammed) niet specifiek voor of mannen of vrouwen bedoelt is, deze voor beiden geldt. Op deze grond is meisjesbesnijdenis – net als de besnijdenis voor jongetjes – verplicht binnen de Shafi’i shariaschool van Soenni islam. Het is precies hierom onzin om te stellen dat meisjesbesnijdenis een geografisch probleem is, zoals Femmes for Freedom doet in haar persbericht, waarin zij zeggen: “Genitale verminking komt in verschillende gemeenschappen voor en is eerder geografisch dan religieus bepaald.”

Migranten

Meisjesbesnijdenis of genitale verminking komt in verschillende uithoeken van de wereld voor, precies in die landen waar de Shafi’i
shariaschool wordt aangehangen. “Er is echter een gevaarlijke
ontwikkeling gaande waarbij binnen islamitische gemeenschappen, waar
vroeger genitale verminking van vrouwen niet voorkwam, nu genitale
verminking wordt aanbevolen”, claimt Femmes for Freedom vervolgens in
hetzelfde bericht. Dit gebeurt nu onder andere in de Verenigde Staten en
het Verenigd Koninkrijk, maar dit heeft vaak te maken met migranten uit
de eerder genoemde landen, waar de Shafi’i shariaschool dus wordt aangehangen.

Religieus

Sterker nog, in delen van de wereld waar meisjesbesnijdenis eerder
niet voorkwam, zoals bijvoorbeeld in Zuidoost-Azië, is het samen met de Shafi’i shariaschool
geïntroduceerd. Het is dus daarom niets cultureels of geografisch, maar
iets religieus en precies dit wordt altijd, ook door mevrouw Musa van
Femmes for Freedom, ontkend. Meisjesbesnijdenis komt voor in onder
andere Jemen, Mozambique, India, de Filipijnen, Maleisië, Indonesië,
delen van Egypte, Kenia, Somalië en andere landen of regio’s waar de Shafi’i shariaschool wordt gepraktiseerd.

Vorm van hoffelijkheid

Wat zeggen de andere shariascholen? Volgens de meeste Maliki juristen is meisjesbesnijdenis mustahab; d.w.z. degene die het doet zal beloond worden, maar zal niet veroordeeld worden wanneer het niet gebeurt. Hanbal,
stelt dat meisjesbesnijdenis niet verplicht is, maar wel soenna, dus
volgens de traditie van Mohammed, want daarin staat het dus beschreven. Fiqh Hanbali is
o.a. in Saudi-Arabië dominant. Hanafi, in Turkije en Pakistan
bijvoorbeeld is er een groot aantal volgers van deze shariaschool, stelt
dat meisjesbesnijdenis niet verplicht is, maar wel een vorm van
hoffelijkheid of een gunst naar de echtgenoot toe.

Nobele daad

Er zijn ook gevallen van meisjesbesnijdenis onder Bohra
sjiieten in bijvoorbeeld India en delen van Pakistan. De voormalig
rector van de bekende al-Azhar universiteit in Kaïro, dr. Muhammad
al-Mussayar, heeft het volgende gezegd: “Alle rechtsgeleerden, vanaf de
beginperiode van de islam en veertien eeuwen of meer daarna, zijn het
erover eens dat meisjesbesnijdenis toegestaan is binnen de islam. Maar
zij verschilden van mening over de status ervan binnen de sharia.
Sommigen zeiden dat meisjesbesnijdenis een vereiste is binnen de sharia,
net als de besnijdenis voor jongens, anderen zeiden dat het een
reguliere praktijk is, terwijl anderen weer zeiden dat het een nobele
daad is.” (bron: dr. Mark Durie, The Third Choice).

Strikte interpretatie

De bekende islamitische geleerde Ibn Taymiyyah heeft gezegd:
“niet-islamitische vrouwen, onbesneden, hebben buitensporig veel
seksuele verlangens.” (Fatawa al-Nisa’ of Jurisprudenties
aangaande vrouwen). Ibn Taymiyyah leefde in de dertiende en veertiende
eeuw en was een van de belangrijkste juristen van de Hanbali
shariaschool. Een filosoof die een zeer strikte vorm van interpretatie
van de koran en tradities aanhield, absoluut, maar hij deed dit op basis
van de bronteksten en niet vanwege de cultuur of geografisch ligging.

Kortom, er zijn dus shariascholen die zeggen dat het verplicht is en
andere die zeggen dat het aan te bevelen is, maar aangezien zij er allen
over spreken, is het duidelijk dat het dus ‘iets’ met de islam te maken
heeft. Tenzij mevrouw Musa wil claimen dat de soenna en de sharia niets
met de islam te maken hebben. Dat is uiteraard een belachelijk idee.

‘Cutters’ ingevlogen

Meisjesbesnijdenis komt ook onder niet-moslims zeker voor, dat wil
echter niet zeggen dat het niets met de islam te maken heeft. Zeker niet
aangezien het moslims zijn die zo aan het gebruik vasthouden dat het
inmiddels ook in landen als de V.S. en het Verenigd Koninkrijk, zoals
hierboven reeds genoemd, op grote schaal voorkomt. Maar ook dichter bij
huis, in België, is meisjesbesnijdenis inmiddels een groot probleem.
Meegebracht door met name islamitische migranten. Er worden zelfs ‘cutters’ speciaal ingevlogen
vanuit het buitenland. Daar komt nog bij dat het excuus van cultureel
gebruik versus religieus gebruik geen stand houdt; cultuur en religie
beïnvloeden elkaar nu eenmaal. Dit soort argumenten, het culturele, maar
ook het geografische argument waar de stichting Femmes for Freedom
gebruik van maakt in het eerder genoemde persbericht, zijn een
afleidingsmanoeuvre om niet over het verband met de islamitische
bronteksten en meisjesbesnijdenis te hoeven spreken.

Machtsstructuren

Het is goed dat er veel moslims vandaag de dag zijn, zoals bij Femmes
for Freedom, die meisjesbesnijdenis willen stoppen, maar dat kan alleen
gebeuren wanneer de islamitische wereld hier eerlijk over is en niet
van alles aanwijst als probleemveroorzaker, behalve de islamitische
bronteksten zelf. Femmes for Freedom zegt zelfs: “De Nederlandse
overheid is met betrekking tot genitale verminking al te lang inactief
gebleven.” Zij verwijten onze overheid wel preventieve initiatieven te
ondersteunen, maar geen oog te hebben voor vrouwen en meisjes die al
besneden zijn. Femmes for Freedom gaat zelfs zover te stellen dat: “De
Nederlandse overheid weigert de verminkte vrouw haar lichamelijke
integriteit terug te geven en houdt daarmee de machtsstructuren uit de
patriarchale gemeenschappen in stand.”

Ontkenning

De pot verwijt de ketel; wanneer de islamitische wereld eindelijk
eens zélf met de genitale verminking van meisjes afrekent en de
bronteksten, fatwa’s, uitspraken van islamitische geleerden en de sharia
die dit mogelijk maken bekritiseert en daar stelling tegen durft te
nemen, dan – en pas dan – kan meisjesbesnijdenis een halt toe worden
geroepen. Ontkenning leidt doorgaans niet tot oplossingen, maar houdt de
situatie mede in stand. Overheden, niet alleen de Nederlandse, kunnen
pas iets doen wanneer er eindelijk eens met één stem gesproken wordt
binnen de moslimgemeenschap. Al deze onduidelijkheid helpt niet, maar
schept alleen maar meer verwarring wat juist de probleemanalyse en het
oplossen ervan schier onmogelijk maakt. Studie heeft aangetoond dat
meisjesbesnijdenis op korte termijn shock, ernstige bloedingen en
psychische problemen kan veroorzaken. Op de lange termijn kan er sprake
zijn van vroege onvruchtbaarheid, chronische pijn, complicaties bij
bevallingen, ontwikkeling van keloïd  (goedaardig gezwel) en zelfs
gevaar voor een pasgeboren baby wanneer de moeder is besneden (bron).

Zero tolerance

Wanneer wij willen dat deze pijnlijke, schadelijke en traumatiserende praktijken stoppen, moeten wij een begin maken de teksten die aan de basis hiervan liggen te durven bekritiseren. Er moet een duidelijk beleid hieromtrent komen en van overheidswegen moet er een risicoanalyse gemaakt worden waarin meegenomen wordt dat meisjesbesnijdenis binnen diverse islamitische shariascholen geaccepteerd wordt en soms dus zelfs verplicht is. Imams en ouders moeten een luid en duidelijk signaal van zero tolerance te horen krijgen. Er moet veel meer eenduidige informatie komen; dit soort vreselijke praktijken mogen niet voort blijven bestaan omdat men zich eerder druk maakt om de reputatie van de islam dan om de lichamelijke integriteit van deze jonge meisjes.

h/t Sonja Dahlmans Cultuur onder Vuur

N.v.d.r.: Meisjesbesnijdenis is een misleidende terminologie. In realiteit gaat het over genitale verminking door het wegsnijden van het lustorgaan van meisjes: hun clitoris. Deze verminking is een amputatie en niet het doorsnijden van het frenelum, een velletje dat de voorhuid verbindt met hun lustorgaan, zoals bij jongens gebeurt. Bij meisjes wordt geen velletje doorgesneden maar een orgaan weggesneden en gebeurt er wel degelijk een echte amputatie, en dat is ook de bedoeling.

Hoe walgelijk de islamofiele islam-verontschuldigende en ook leugenachtige geografische uitleg van “Femmes for Freedom” ook mag zijn de genitale verminking van meisjes die later vrouwen worden met een orgaan minder past volledig in de islamitische doctrine over vrouwen en, nog veel afschuwelijker, ook volledig in de islamitische doctrine over slavernij. Meer bepaald de seksuele slavernij van vrouwen.

Seks hebben met vrouwelijke slaven is voor moslims een moreel recht. Een getrouwde slaaf kan door mohammedanen gebruikt worden voor seks. De gevangenen door Jihad kunnen gebruikt worden voor seks. Mohammed mocht altijd als eerste kiezen onder de gevangenen die seksueel gingen gebruikt worden. Wat voorafgaat is volgens de overleveringen (ahadith), de biografie (Sira) en de geopenbaarde koran, “Soenna”, het voorbeeld van het heilige rolmodel en perfecte mens, Mohammed!

Genitale verminking van vrouwen is eigen aan bevolkingen die polygaam zijn ten voordele van mannen die meerdere vrouwen mogen hebben. Het is ook geen exclusiviteit van islamitische samenlevingen maar in het ‘Dar al Islam’ wel overal ingebed en stevig geworteld juist omdat Islam polygamie toelaat en zelfs promoot. Polygamie is volledig “Soenna”. Mohammed had 10 vrouwen en daarenboven twee seksslavinnen: Mary een koptische christen & Rihana een Joodse.

Volgens de openbaring van Allah mag een man tot 4 vrouwen hebben en ook slavinnen bezitten. (Koran, hoofdstuk 4 An-Nisa vers 3; chronologisch het 92° hoofdstuk vers 3) Onnodig te vermelden dat iets wat perfect is, vermits geopenbaard door de enige almachtige god van het universum, niet vatbaar is voor verbetering of verandering!
Vrijheid, Onafhankelijkheid & Zelfbestuur

h/t American Thinker

De toespraak die U van de VRT, VTM, NOS, BBC en andere hoofdstroom media niet mocht horen.

Michel en Reynders zijn naar de EUSSR om hun zakken te vullen. Timmerfrans ook. En wie vertolkt de verzuchting van het Vlaamse volk? President Donald Trump! Vrijheid , onafhankelijkheid en zelfbestuur. Beter kan het niet gezegd worden. Noch het Waalse volk, noch het Franse, noch het Duitse, noch de misdadige kleptocraten van Brussel en Straatsburg hebben het recht dit aan Vlaanderen te ontzeggen en nog minder om ons te overheersen.

De lasterlijke aantijging dat Trump Nazi-praat verkocht is niet meer dan dat: laster en dus een misdrijf!

Trump somde perfect de problemen op waarmee globalisme zich ontpopte, inclusief het probleem van open grenzen en ongecontroleerde massa-immigratie van onderontwikkelde exoten, scherp de pseudo – culturele blabla van links filerend en ontmaskerend als bedrieglijke flauwekul.
De Pest Voor Vlaanderen was weer eens goed bezig met verraad!

Volgens Gwendolyn R. (PVV = VLD) is de islam een “religie”! Volgens Gwedolyn is inburgering van moslims mogelijk en zelfs een prioriteit!

Meer belgicistisch, onbekwaam en misdadig kan de nieuwe Vlaamse regering niet zijn. De evidentie ontkennen en een roofzuchtige en imperialistische ideologie maar blijven pamperen met massale subsidies op kosten van de modale belastingbetaler! Je moet maar durven! En dit alles met instemming van de NVA (Jambon) !
We werden allemaal voorgelogen! EU-document bewijst: het ging nooit over “vluchtelingen”, maar over “hervestiging”

We werden allemaal voorgelogen! EU-document bewijst: het ging nooit over “vluchtelingen”, maar over “hervestiging”

De auteur Matthias Matussek heeft explosieve documenten ontdekt, waaruit blijkt dat we vanaf het begin zijn gelogen door de politici en de media. Het ging nooit over hulp aan oorlogsvluchtelingen, maar over een hervestiging en dus over de volledige verandering van het Europese continent. 

De EU-strategen willen de achteruitgang van de bevolking
tegengaan door veroudering en dalende geboortecijfers. Daarom
verwelkomen ze elke zogenaamde vluchteling plus gezinshereniging, die
hen helpt hun plannen te realiseren. Matussek vat dit enorme schandaal
samen met de volgende woorden:

1.) Elke Literate kan op de originele site van de Verenigde Naties te lezen dat
er is natuurlijk de VN-position paper “vervangingsmigratie” (vervanging
migratie), die op geen enkele manier spreekt over zoekers tijdelijke
bescherming.

2.) Verder leest elke lezer op de originele website van de Europese Commissie, dus lees zeker wat
de EU-commissaris voor migratie, binnenlandse zaken en burgerschap zei,
Dimitris Avramopoulos en ook geenszins veronderstelde tijdelijke
bescherming, maar openlijk dus daarom permanent
Hervestigingsverplichtingen spreken:

“Door het creëren van een permanent kader met uniforme procedures, kunnen we zorgen voor een snellere procedures, die op zijn beurt laat ons toe om geleidelijk aan onze gezamenlijke hervestiging te verhogen .”

3.) Op basis van de bovengenoemde aantoonbaar verifieerbare
oorspronkelijke bronnen van de Verenigde Naties en de Europese
Commissie, is bewezen dat we nu – meerderheid – geen migraties van
mensen zijn die grotendeels “tijdelijke beschermingzoekers” zijn, maar
meestal meer gerichte permanente EU “nieuwe nederzettingen” als
indirecte implementatie van de UNO scriptie paper “replicaement
migratie” (vervangende migratie) ervaring.

4.) Deze openbaar verifieerbare feiten worden ons grotendeels
onthouden door de – vermoedelijk op meerderheid op kwaliteit gerichte
traditionele uitgevers en de publieke omroepen vooralsnog, ondanks de
vrijheid van meningsuiting die wordt beschermd door opinie en hun
basisvereiste van een meerderheid op kwaliteit gerichte
journalistiek. Het document is beschikbaar voor iedereen op de website van de Europese Unie en wordt hier reproduceerbaar gereproduceerd in ongewijzigde vorm:

Persbericht
van de Europese Commissie van 13 juli 2016: Verbetering van de legale
kanalen voor migratie – Commissie stelt EU-hervestigingskaders voor

De Europese Commissie stelt vandaag een EU-hervestigingskader
voor. Het doel is een gemeenschappelijk Europees hervestigingsbeleid
vast te stellen dat ervoor zorgt dat mensen die internationale
bescherming nodig hebben toegang hebben tot goed geordende en veilige
routes naar Europa.

De Europese Commissie stelt vandaag een EU-hervestigingskader
voor. Het doel is een gemeenschappelijk Europees hervestigingsbeleid
vast te stellen dat ervoor zorgt dat mensen die internationale
bescherming nodig hebben toegang hebben tot goed geordende en veilige
routes naar Europa. Het voorstel maakt deel uit van de geplande
hervorming van de Commissie van het gemeenschappelijk Europees
asielstelsel en de langetermijnstrategie voor een beter migratiebeheer
zoals uiteengezet in de Europese migratieagenda. Het zal ook bijdragen tot de uitvoering van het nieuwe resultaatgerichte partnerschapskader voor samenwerking met de belangrijkste landen van herkomst en doorreis, dat de Commissie op 7 juni heeft gepresenteerd.

Frans Timmermans, eerste vice-voorzitter van de Commissie, zei:
“We moeten onze gezamenlijke inspanningen om internationale bescherming
te waarborgen, verder versterken, met name door vluchtelingen veilige
en ordelijke hervestiging in Europa te bieden. Hoewel eerdere
ad-hocoplossingen enkele resultaten hebben opgeleverd, zullen de nieuwe
vandaag voorgestelde procedures ons in staat stellen in een vroeg
stadium met de lidstaten samen te werken om de inspanningen van de
lidstaten te bundelen en te versterken en in het algemeen efficiënter te
zijn. , Hoeveel mensen per jaar worden hervestigd, wordt nog steeds
door de lidstaten zelf bepaald en in de toekomst kunnen zij financiële
steun uit de EU-begroting ontvangen om hun beslissingen in de praktijk
te brengen.

EU-commissaris voor migratie, binnenlandse zaken en burgerschap
Dimitris Avramopoulos zei: “Het voorstel van vandaag is een belangrijke
stap in onze inspanningen om mensen die bescherming nodig hebben,
legale en veilige toegang tot de EU en bescherming te bieden. Het is een
essentieel onderdeel van de bredere doelstelling om de meest kwetsbaren
te beschermen, prikkels voor onregelmatige migratie te verminderen en
migranten te beschermen tegen smokkel en gevaarlijke reizen naar
Europa. Door een permanent kader van gemeenschappelijke procedures te
creëren, kunnen we zorgen voor snellere procedures, waardoor we onze
gezamenlijke hervestigingsverplichtingen geleidelijk kunnen verhogen. In
haar poging om illegale migratieroutes te sluiten, creëert de EU dus
echte legale migratiekanalen. “

Het voorstel van vandaag beoogt een permanent kader tot stand
te brengen met een enkele hervestigingsprocedure binnen de EU. Hoeveel
mensen per jaar worden hervestigd, zal door de lidstaten zelf worden
bepaald, maar door de nationale inspanningen te coördineren en samen te
werken, zal de EU als geheel meer kunnen doen. Het toekomstige
hervestigingskader zal worden geïmplementeerd via jaarlijkse
hervestigingsplannen van de EU, aangenomen door de Raad op voorstel van
de Commissie en in de praktijk gebracht door middel van gerichte door de
Commissie goedgekeurde hervestigingsprogramma’s. De jaarlijkse
hervestigingsplannen van de EU moeten betrekking hebben op de algemene
geografische prioriteiten waarop hervestigingen gebaseerd moeten zijn,

Het EU-hervestigingskader moet ook de criteria bevatten waarmee
rekening moet worden gehouden bij het bepalen van de gebieden of derde
landen van waaruit hervestiging zal plaatsvinden, met inbegrip van het
aantal personen dat internationale bescherming behoeft, in bepaalde
derde landen, algemene betrekkingen de EU aan derde landen en hun
effectieve samenwerking op het gebied van asiel en migratie, met
inbegrip van de verdere ontwikkeling van hun asielstelsel en
samenwerking bij de bestrijding van irreguliere migratie, alsmede op het
gebied van overname, terugkeer en terugkeer.

Het nieuwe EU-hervestigingskader stelt ook gemeenschappelijke
standaardprocedures vast voor de selectie en behandeling van
hervestigingskandidaten. Het hervestigingskader omvat ook de
gemeenschappelijke criteria voor hervestiging in de EU in het kader van
de gerichte hervestigingsprogramma’s van de EU, de uniform
geïdentificeerde mogelijke redenen voor het uitsluiten van kandidaten en
de hervestigingsprocedure (behoorlijke procedure of urgente procedure)
die zou kunnen worden toegepast.

Om de hervestigingsinspanningen van de lidstaten in het kader
van de gerichte EU-programma’s te ondersteunen, zal de Commissie 10 000
EUR uit de EU-begroting toewijzen aan elke hervestigde persoon. De
middelen worden toegewezen uit het Asylum, Migration and Integration Fund (AMIF) . Hervestiging die niet onder het hervestigingskader van de Unie valt, wordt niet uit de begroting van de Unie gefinancierd.

Overeenkomstig de protocollen bij de Verdragen kunnen het
Verenigd Koninkrijk en Ierland desgewenst deelnemen aan de uitvoering
van de voorgestelde verordening. Denemarken neemt niet deel aan de
aanneming van deze verordening en is hieraan niet gebonden noch
verplicht deze toe te passen.

achtergrond

Op 13 mei 2015 heeft de Europese Commissie een alomvattende strategie voorgesteld met de Europese migratieagenda . Deze
agenda vormt de basis voor de lopende werkzaamheden van de Commissie om
de onmiddellijke en langetermijnuitdagingen van een effectief en
alomvattend beheer van migratiestromen aan te pakken. Bovendien wordt in
de migratieagenda uiteengezet waarom een ​​gemeenschappelijke aanpak
nodig is om hervestigers te beschermen door hervestiging van kwetsbare
ontheemden.

Op 8 juni 2015 heeft de Europese Commissie een aanbeveling voor een Europese hervestigingsregeling gepubliceerd . De daaropvolgende conclusies van de vertegenwoordigers van de regeringen van de lidstaten, in het kader van de Raad bijeen op 20 juli 2015 ,
hebben besloten om 22.504 mensen met duidelijke internationale
bescherming te verplaatsen via multilaterale en nationale regelingen.

Op 15 december 2015 heeft de Commissie om humanitaire redenen een aanbeveling voor een vrijwillige regeling voor Turkije gepubliceerd . Volgens de verklaring EU-Turkije van
18 maart 2016 zal een vrijwillig humanitair regime in werking treden
zodra onregelmatige grensovergangen tussen Turkije en de EU eindigen, of
althans aanzienlijk en duurzaam, hun aantal is afgenomen.

Op 6 april 2016 heeft de Europese Commissie een mededeling gepubliceerd waarin wordt opgeroepen tot
een hervorming van het gemeenschappelijk Europees asielstelsel en de
invoering van een gestructureerd hervestigingssysteem, dat het
hervestigingsbeleid van de Unie zal bepalen en een gemeenschappelijke
aanpak zal bieden voor veilige en legale routes naar de EU bieden voor
mensen die internationale bescherming nodig hebben.

Naar aanleiding van deze mededeling heeft de Commissie op 4 mei 2016 een eerste hervormingspakket gepresenteerd . Dit
pakket omvatte voorstellen voor de oprichting van een duurzaam en
eerlijk Dublin-systeem, voor de versterking van het Eurodac-systeem en
voor de oprichting van een echt asielbureau van de Europese Unie.

De Commissie brengt regelmatig verslag uit over de voortgang bij de hervestiging. Het eerste verslag over hervestigings- en hervestigingsmaatregelen werd op 16 maart goedgekeurd. Het tweede, derde en vierde verslag werden goedgekeurd op 12 april , 18 mei en 15 juni . Het vijfde verslag over hervestigings- en hervestigingsacties is vandaag aangenomen.

Verdere informatie

Steun deze website en steun het vrije alternatieve nieuws zonder censuur:
IBAN: DE97100110012628055249
BIC:NTSBDEB1XXX
Op naam van: Erich brink
Onderwerp: Indignatie

h/t: Indignatie.
De redactie verwijdert ‘Gatestone intitute‘ uit haar favorieten. Het tomeloos een podium geven aan ‘Palestijnen’ en “Iraniërs” wijst op een gijzeling door ondemocratische infiltranten en islamofiele exoten.