De religieus getinte ideologie van de vrede, de wreedheid van de week …

An inside view of the St. Anthony's Shrine after an explosion hit St Anthony's Church in Kochchikade in Colombo, Sri Lanka on April 21, 2019. (Photo by Chamila Karunarathne/Anadolu Agency/Getty Images)
Foto by Chamila Karunarathne/Anadolu Agency/Getty Images

Amper een week na het in brand steken van de Notre Dame kathedraal in Parijs was het weeral prijs. Alle moslims wereldwijd zijn verenigd in haat tegen alles wat niet tot hun achterlijke samenleving behoort, tegen het Westen. Deze keer in Sri Lanka, vroeger Ceylon. Let op het feit dat ook hotels doelwit waren. Gevolg: doden uit India, Portugal, China, Turkije, Groot-Brittannië, de Verenigde Staten, Australië, Denemarken en 1 vrouw uit Nederland. Er zouden nog 21 ongeïdentificeerde buitenlandse slachtoffers zijn. Maar er is geen reden tot ongerustheid‘ zo meldt ‘DS’, een hoofdstroom Medium van de leugenpers! Jouw reactie vul je zelf in!

Sri Lanka: zelfmoord terroristen slaan met Pasen toe op kerken

Andere recente ‘misopvattingen” over de islam

21 april 2019 (Sri Lanka)
Mohammedanen plegen 8 bomaanslagen op kerken en hotels tijdens de ochtend van Paaszondag daarbij circa 300 doden makend. 20 april 2019 (Afghanistan)
Radicalen plegen een zelfmoordaanslag op een regeringsgebouw dat IT herbergt, daarbij 10 onschuldige mensen doden. 19 april 2019 (Cameroon)
11 vrouwen en kinderen zijn de ongelukkige slachtoffers van
moordzuchtige mohammedanen. 17 april 2019 (Somalië)
Mohammedanen laten een autobom ontploffen juist buiten een restaurant.

15 april 2019 (Afghanistan)
De Taliban vuren een mortier af op een huis en doden daarbij 4 gezinsleden waaronder 2 vrouwen.
15 april 2019
Mohammedanen juichen als de kathedraal van Notre Dame in Parijs in brand staat. De door het Franse volk inmiddels uitgespuwde President Macron ordonneerde inmiddels het absolute stilzwijgen van politie, speurders, onderzoekers en brandexperten. Wij mogen de waarheid over wat er in Europa gebeurt weeral niet weten van onze machthebbers.
14 april 2019 (Nigeria)
Een zwangere vrouw en drie kinderen bevinden zich onder de 17
slachtoffers vermoord door ‘Fulani’ terroristen in een kerk tijdens een doopplechtigheid.

Waarom laten we ons allemaal beliegen en bedriegen? Zijn wij weerloos of zo?

Wie is er hier naïef?

Wie bedriegt er hier? De EU satrapen, -technocraten en -parasieten? De Mollahs? De Imams? Of alle drie?
De ontvoering van EUROPA

Bij de onvolprezen uitgeverij Egmont verscheen een monumentaal boek van advocaat en Europarlementslid Gerolf Annemans. De titel vat uitstekend samen wat de auteur, die over ontzettend veel informatie beschikt van achter de coulissen van de EU, weet en beseft. De inhoud van zijn sterk onderbouwde en objectieve analyses zal men nooit in de hoofdstroom media kunnen horen of lezen. Daarom deze korte boekbespreking. De EU (Europese Unie die helemaal Europa niet is) ontvoerde met de verdragen van Maastricht en Lissabon Europa, en houdt Europa sindsdien gegijzeld. Dat is naar westerse normen overigens een heus misdrijf om niet te zeggen een verraderlijke misdaad.

Annemans ontleedt vele aspecten van de geschiedenis van de laatste 30 jaar en weet op meesterlijke wijze de waarheid te formuleren inzake alle belangrijke aspecten van ons leven: economie, sociale zekerheid, vrijheid, onafhankelijkheid, welvaart, enz. De meest in het oog springende miskleun -of is het opzettelijke misdaad- van de EU en haar oligarchen is de door hen georganiseerde en georkestreerde massale illegale immigratie van ongeletterde, achterlijke niet opgeleide maar oh zo fanatieke en gewelddadige kansparels naar Europa, die het karakter van een ware volksverhuizing heeft aangenomen.

De onwil van de politieke elites om de door hen uitgelokte massa-immigratie een halt toe te roepen, staat in schril contrast met de wil van het overgrote deel van de publieke opinie. Die gelooft immers niet langer in holle frases – genre “Wir schaffen das” – en wil dat er letterlijk en figuurlijk grenzen worden gesteld en beveiligd. Niet met loze beloften en totaal onvoldoende middelen zoals de EU-satrapen de bevolking in aanloop naar de nakende verkiezingen op 26 april willen doen geloven, in een poging om het volksgezegde “veel beloven en weinig geven doet de zotten in vrede leven” te illustreren.

Net zoals met de boeken de voormalige Tsjechische president Václav Klaus “volksverhuizing” en “de schittering van illusies” profileert Annemans zich erudiet en onomwonden maar wel uitstekend gedocumenteerd tot een woordvoerder van ‘de man en vrouw in de straten van Vlaanderen’ die spontaan aanvoelt dat Annemans de waarheid beschrijft.

Als vooraanstaand Europees parlementslid schrikt hij er niet voor terug enkele ongemakkelijke waarheden te formuleren en heel wat gemakkelijke onwaarheden te weerleggen. Dat maakt van “De ontvoering van Europa” een verfrissende obectivistische bijdrage aan het – door politiek correcte taboes en grootheidswaanzin van de EU-elite en het door haar onrechtmatig gedomineerde en gedicteerde – publieke debat.

Laat U vooral niet afschrikken door de afbeelding op de frontpagina. Die is een knipoog naar de Griekse mythologie en dat wordt duidelijk gemaakt aan iedereen die het boek zal lezen. Wie op iets meer dan een 1 maand voor de volgende Europese verkiezingen zijn kiesintenties wil afwegen met een schat aan informatie die moet dit boek absoluut aanschaffen en ook lezen nu er nog de tijd voor is.

Op 26 mei 2019 laat de bewuste burger zijn veto weerklinken in de paleizen van Brussel en Straatsburg door een bewuste stem tegen de kleptocraten (dieven) en voor de bevrijding van Europa uit de dodelijke wurggreep van een bende misdadigers.

Uitgeverij Egmont ISBN 978-9078898-53-5
Kathedraal brandt feestvreugde voor moslims.

Voor de censuur van de islamofiele
roverheid weer toeslaat:

We hebben de tjeefse opinie van de
verraderlijke pastoor van Scherpenheuvel niet nodig om te weten hoe
de vork aan de steel zit. Inmiddels is het duidelijk dat er twee
brandhaarden waren in de Notre Dame en wat de overheid nog zal gaan
beweren brandstichting is een bewezen feit. De massaal vreugdevolle
reacties van de mohammedaanse kansparels liegen er niet om.

Brand Notre Dame leidde tot feestvreugde onder
moslims

H/t Peter-Vincent
Schuld
april 17, 2019

Vincent Schuld, Hoofdredacteur,
journalist en columnist van Facts Found, ging in discussie op een
terras in zijn woonplaats Javea

Als er één land is dat van oudsher de
grootste filosofen en denkers voort heeft gebracht, dan is het
Frankrijk wel. Frankrijk is terecht trots op haar rijk cultureel
erfgoed. Parijs, stad van architecten, schrijvers, kunstenaars en
denkers. het behoeft geen betoog dat de brand in de Notre Dame een
ramp betekent voor de Franse cultuur en de wereld van de beschaving.

Wat de oorzaak van de brand is, blijft
vooralsnog gissen. Was het omwille van de werken die werden
uitgevoerd? Was het een daad van terreur? Dat laatste lijkt niet aan
de orde. Brandstichting is uitgesloten zeggen de autoriteiten in
Parijs. Maar wat we niet mogen vergeten is dat de afgelopen maanden
in Frankrijk tientallen kerken ten prooi gevallen aan vernielingen en
vandalisme waarvan we de daders in islamitische hoek moeten zoeken.
Dat brandstichting of terreur in eerste instantie niet uitgesloten
kon worden is dan ook niet meer dan evident bezien in het licht van
het huidig dreigingsbeeld.

Maar niet ontkend kan worden dat er
onder een substantieel aantal (radicale???) moslims een bepaalde
“feestvreugde” heerste omwille van de brand in de kathedraal.
“Een straf van Allah” was te lezen op sociale mediaberichten van
Al-Jazeera.

Frankrijk dat in de afgelopen jaren bij
voortduring te maken had gruwelijk terrorisme heeft binnen haar
grenzen veel figuren die met het islamistisch gedachtegoed
sympathiseren en daar openlijk vooruit komen. Zo was op het
Twitter-account van een zekere Payzuri te lezen “une mosqueé a la
place de notr dame inch’allah”, hetgeen betekent een moskee op de
plaats van de Notre Dame als Allah het wil”. Een Tweet die
verzonden werd amper 40 minuten na het uitbreken van de brand met
direct 42 “vind-ik-leuks” en 444 retweets. Dit vertelt niet
alleen wat over het gedachtegoed van deze moslim aanhangers, maar het
is een absoluut bewijs dat de haat tegen de vrije westerse
samenleving vele malen groter is dan wordt bevroed.


Bron: Twitter

Hoe meer haat er is tegen onze vrije samenleving, tegen onze
oorspronkelijke cultuur, waarden, normen en vrijheden hoe meer
capaciteit we bij de politie, inlichtingen- en veiligheidsdiensten
nodig hebben om dit soort figuren te identificeren, te lokaliseren,
te isoleren en zo nodig te arresteren.

N.v.d.r. Ze gaan hun werk hebben! Lees ook met een massa
voorbeelden:
https://www.dagelijksestandaard.nl/2019/04/walgelijk-radicale-kansenparels-moeten-allemaal-hartelijk-lachen-om-verwoestende-brand-in-notre-dame/

Berichten
op Facebook die de Brand in de Notre Dame, Bron: Facebook

We hebben bij ongeregeldheden in en
vanuit de banlieus al met regelmaat gezien dat extreem geweld door
lieden uit deze middens niet wordt geschuwd. Maar Frankrijk heeft een
enorm politieapparaat dat snel en adquaat kan ingrijpen bij rellen
zoals deze veroorzaakt werd door raddraaiers die zich tussen de
“gilets jaunes” hadden gemend (gele hesjes). Maar helaas moet de
Franse politie het vaak stellen met verouderd en slecht materieel. De
nieuwe waterwerpers die door de CRS van de Police Nationale recent in
gebruik werden genomen doen aan de overige tekorten niets af.

Gesteld mag worden, dat, zoals
aanvankelijk door vele mensen hun hoofd ging, de brand in de Notre
Dame een daad van terreur was geweest, de rapen gaar waren. Het zou
niet alleen hebben geleid tot een overwinning van het Rassemblemant
Nationale (het vroege Front National) bij de komende Europese
verkiezingen maar ook tot een nieuwe “resistance” vanuit de
Franse samenleving. Over het algemeen zijn Fransen trots op hun
cultuur die ze terecht als hoogstaand beschouwen en die vooral
Nederlanders en Britten onterecht als “chauvinistisch”
bestempelen.

Hierbij dient aangetekend te worden dat
de snelheid waarmee “brandstichting” door de Parijse autoriteiten
werd uitgesloten naar mijn mening wel een heel erg vlotte conclusie
was.

Of de brand al dan niet is aangestoken,
al dan niet een daad van terreur is, waar het volgens de autoriteiten
niet naar uitziet is even niet relevant. De reacties uit islamitische
middens waarvan we hier boven nog twee pareltjes hebben die op
Facebook verschenen, laten zien  dat het slechts een kwestie van
een beperkte tijd is voor dat de al sinds decennia gaande clash
tussen de mondiale beschavingen en de islam ook in Europa in de
straten zal worden uitgevochten. Wie niet ziet en voelt dat dat er
maar heel weinig voor nodig is om de vlam in de pan te laten slaan is
stekeblind.

Lieden als de Nederlandse
socialistische Eurocommissaris Frans Timmermans, die een tijdje terug
doodleuk verkondigde dat de islam een onderdeel is van de Europese
geschiedenis, waarbij Timmermans even vergat te vertellen dat de
Moren en de Ottomanen louter middels bezetting en geweld Europa
hebben proberen binnen te dringen en voet aan de grond te krijgen,
hebben we zeker niet nodig. In de jaren 40 van de vorige eeuw hebben
we nog zo’n moordlustige bezettingsmacht gekend. Ja, bezetters
maken deel uit van de geschiedenis, maar als het aan mij ligt, maken
ze geen deel uit van de toekomst. Kosten wat het kost.
Notre Dame

Onderhand zullen mijn vrienden al wel weten dat ik een atheïst ben. Dat neemt niet weg dat ik naast de gruwelen en misdrijven die de kerk pleegde ook de verdiensten kan erkennen.

Geen enkel monument dat verwijst naar een belangrijke periode of persoon in onze geschiedenis moet verdwijnen, of het nu een standbeeld is van Hitler, Stalin, Leopold II of een concentratiekamp, een triomfboog een … Alle zijn ze er deel van en dienen het geheugen van de ‘beschaving’ tot onderricht en inzicht van onze kinderen en allen die na hen komen.

Die monumenten verwijderen is een daad van vandalisme, een mensenrechtenschennis zelfs, een vervalsing van de geschiedenis, en een poging om de identiteit van ons volk te vernietigen.

Onze regeringen en de non-leiders van vandaag zijn niet diegenen die dit namens ons horen te beschermen, beheren en verdedigen. Zij zijn verantwoordelijk voor het verval, het verraad, het wissen van onze identiteit, voor onze vervanging. Met welk doel voor ogen zal de burger ondertussen hopelijk wel begrijpen. En die zijn niet het redden van onze pensioenen, onze sociale zekerheid, ons onderwijs, … Denken we in de eerste plaats maar aan hun persoonlijke belangen. Bedenk dat de vossen morgen opnieuw de passie zullen preken, en wees voorzien om uw en onze ganzen te beschermen.

Al helemaal geen kerken mogen verdwijnen tenzij van inferieur wetenschappelijke en geschiedkundige waarde, niet enkel het symbool van machten en het slaafse geloof. Ze staan ook voor de superieure kwaliteit van onze architectuur, kunst, ambacht en ons denken. Ze zijn niet enkel een eerbetoon aan een imaginair wezen, maar voor mij vooral aan het vernuft aan de strijd en de geschiedenis van onze voorvaderen. Het immigratie- en islamofascisme wilt onze geschiedenis liefst uitroeien, van het Koloniaal museum in Tervuren, de schilderijen en beelden met naakt, de kinderfeesten als Sinterklaas en Zwarte Piet, en onze historische monumenten van boeken tot Kerken. Velen, ik durf zeggen de meerderheid, haten ons diep in hun binnenste en de vreugdedansen bij rampen en terrorisme zijn daar een absoluut bewijs van.
https://www.facebook.com/…/a.16525520116…/2317207215178137/…

Afgelopen vrijdag 12 april werd de moslimvrouw Ines Madani veroordeeld. Zij werd al in 2016 werd opgepakt voor haar poging tot het in brand steken van de Notre Dame, samen met andere jihadi’s. Nieuws gebracht door CBS News. Nee, dit is geen is allemaal geen toeval meer. Trouwens elke toerist kan vanaf het dak van de kerk Parijs bekijken, en zich ook daar verstopt houden. Het enige dat ze dan nodig hebben is een pak ZIP aanmaakblokjes om het droge hout in de fik te steken. En wat stonden ook nu weer de politie en brandweer machteloos in het land geleid door een stel kwallen.

De brand van de Notre Dame is geen spijtig alleenstaand feit. Het is een opzettelijke methodische daad zoals iemand na onderzoek van de branden van de voorbije jaren kon vaststellen. Niet zelf uit de duim gezogen, gewoon alles op een rijtje gezet. Maar dat hebben de hoofdstroom-media niet gekund met de vele journalisten en hun vele miljoenen verkwist belastinggeld. Liever een stom kwisje, een zoveelste kookprogramma of nog maar eens de smoel van Vranckx.

Denkt u nog dat het een spijtig ongeval is?
Allerhande signalen spreken dat tegen, niet in het minst de mistige berichtgeving en de verdaging/vertraging naar/via een speciale nieuwsuitzending die ze nog na crisisoverleg in elkaar willen steken om de beeldbuiskinderen te duiden.
De Notre Dame is slechts de laatste in de rij zoals uit onderstaand artikel en video blijkt.
https://www.facebook.com/RTnews/videos/408464986612842/?__xts__[0]=68.ARCXTEQmPIeuMvH52d8TyDlDHvomBMK1wZhyTdo8QUwrIYMGerYKCryviZaANtmpEY6uihOqekCHHVxGYpr9AOQpZsabrjwgYZvVkjkK0E9z5jYivfD20gU9NO3KthIkiyp_o-jTDKb9Vc-HuzDuX71myjGcf6RI_TpQJAd3LFYTbYLTYTLqEClkODOMYvJWSVWcuGwUB_f-liXGoiy3B-2XPzzvd9wxvlMW4aQQBlG5CxsMb74ffQL8UVTx0DDoLaCtTcAc5G34p5g6-7jii63kDYV6frBSX9WUGVZ4a6fiQXY_h4UJWiVo3-52BXQxJMWP2yA1PfumQC0DKoyvgn9MWU4fZSxK&__tn__=H-R

Kijk wie er zich verheugen terwijl de Notre Dame in vuur staat.
Diegenen die geloven dat onze cultuur ons erfgoed en onze waarden ooit door hen zullen beschermd en gered worden lS een volslagen idioot Ze komen niet alleen mensen als wij vervangen, maar uiteindelijk ook de idioten. Een magere troost.
Ik vermoed dat de EUSSR, FB en Google overuren zullen presteren om vervelende berichten als deze te verwijderen. Ik post het daarom ook op MeWe en Nageltjes
https://www.facebook.com/EnCausee/videos/2328206034061899/

Jean-Paul De Dobbelaere Dat zijn er een hoop idd. Ik zag er ook een massa van datzelfde tuig, die hartjes plaatsen. Ze vinden dit dus duidelijk hartverwarmend! 😡😡😡1

Net zoals bij de massamoorden op 11 september 2001 !!

ZIJ gaan verder op hun elan tot WIJ hen stoppen, want onze totaal onbekwame leiders gaan dat niet doen. Die zijn veel te druk bezig om hun eigen zakken te vullen.
Waartoe de per definitie waanzinnige politieke correctheid kan leiden …

Nageltjesfans hebben toegang tot het manifest van Tarrant en kennen de inhoud ervan. In Nieuw zeeland zou die kennis kunnen leiden tot 10 jaar gevangenisstraf. Weten is daar blijkbaar strafbaar! Kan het nog waanzinniger? Kan het nog politiek correcter? Kan de reactie van de door zichzelf boven ons gestelde politiekers nog misdadiger?

Het bloedbad in Christchurch – waarbij tientallen onschuldigen in koelen bloede werden afgeslacht vanwege hun godsdienst, terwijl zij bijeenkwamen om te bidden – was een verachtelijke, onverdedigbare daad. De moordenaar, Brenton Tarrant, is een misdadiger. Het manifest dat hij achterliet om zijn daad te rechtvaardigen, is op geen enkele manier een rechtvaardiging.

De reacties die volgden werden gekenmerkt door legitieme verontwaardiging. Helaas werd de aanslag ook gebruikt om een zowel gevaarlijke als verraderlijke campagne op gang te brengen.

Tarrant omschreef zichzelf in zijn manifest als een “eco-fascist” en schreef dat hij de Britse nazi Oswald Mosley en het communistische regime van China bewonderde en dat hij conservatisme afwees. Hoewel de Amerikaanse president Donald J. Trump de moorden veroordeelde, werden de opmerkingen van de moordenaar gebruikt om hem aan te vallen.

Mogelijk omdat Tarrant tegen moslimimmigratie naar westerse landen was (voornamelijk, zo schreef hij, omdat het tot overbevolking
leidt), werden veel van degenen die zich zorgen maakten over
moslimimmigratie naar het Westen, of die kritiek uitten op het
islamitische geweld of antisemitisme, onmiddellijk beschuldigd van
gedeeltelijke of volledige verantwoordelijkheid voor het bloedbad –
zelfs de dochter van de Amerikaanse president Bill Clinton, Chelsea Clinton, overkwam dit.

Daarentegen verklaren veel moslims, wanneer extremistisch geweld in naam van de islam plaatsvindt, dat zij niet “collectief verantwoordelijk
kunnen worden gehouden voor de daden van hun mede-gelovigen, en dat het
onrechtvaardig en “islamofoob” is om te proberen dit te doen. Vaak
lijkt het er echter op dat leden van andere religies niet hetzelfde voordeel van de twijfel krijgen.

De Franse auteur Renaud Camus, bijvoorbeeld, die tien jaar geleden het concept van “de grote vervanging” creëerde, werd voorgesteld als in het bijzonder verantwoordelijk voor deze aanval; hij werd in de Franse media beschreven als een “medeplichtige aan de misdaad”.

Twee dagen voor het eerbetoon aan de slachtoffers en het uitzenden van de oproep tot gebed nodigde de premier van Nieuw-Zeeland, Jacinda Ardern, een imam uit om de Koranverzen van Surah al Baqarah te lezen voor de opening van een parlementaire zitting. Surah al Baqarah spreekt van “hen die gedood worden op weg van van Allah” en roept op tot een “grote straf” voor “degenen die niet geloven”. Verdienen Nieuw-Zeelanders echt een zware straf omdat een Australiër naar Nieuw-Zeeland kwam en een massamoord beging?

In plaats van de massamoordenaar de schuld te geven, gaf ‘Andern’ de schuld aan vuurwapens en zei vervolgens dat het manifest van Tarrant van websites verwijderd moest worden. Zij moedigde de sociale netwerken aan om berichten van Tarrant te verwijderen – een handeling die de mogelijkheid zou verhinderen om zijn motieven te ontdekken. Ardern voegde toe dat zij nooit de naam van Tarrant zou uitspreken en vroeg iedereen anders om het zelfde te doen. Zij droeg ook een islamitische sluier als teken van medeleven en solidariteit. En op vrijdag 21 maart werd de islamitische oproep tot gebed uitgezonden op radio en televisie in het hele land, met de woorden “Allahu Akbar” (“Allah is de grootste”), terwijl veel Nieuw-Zeelanders twee minuten stilte in acht namen.

Op 24 maart ging het “Hoofd Censor” van het land, David Shanks, nog een stap verder en beval alle Nieuw-Zeelanders die in het bezit van Tarrants manifest waren om het te vernietigen. Hij voegde eraan toe dat iedereen in Nieuw-Zeeland die met de tekst op zijn of haar computer werd betrapt, tot 10 jaar gevangenisstraf kon krijgen.

Is het ondertussen nog steeds mogelijk om te zeggen dat er een groot
verschil bestaat tussen het uiten van bezorgdheid over de
moslimimmigratie naar het Westen en het uitvoeren van een massamoord? Is
het nog steeds mogelijk om te zeggen dat er een enorm verschil
bestaat tussen het ter discussie stellen van de islam en het vermoorden
van moslims? Of dat de feiten hebben aangetoond dat moslimimmigratie
naar het Westen gevolgen kan hebben? Of dat de islam geen vredesreligie is? Of dat miljoenen moslimvrouwen in de moslimwereld zich misschien onderdrukt voelen door de verplichting om een hijab te dragen?

Kan men nog steeds zeggen dat wapens niet zichzelf afvuren, maar dat
het instrumenten zijn die mensen niet alleen gebruiken om misdaden te
plegen, maar ook om zichzelf te verdedigen? Of dat het wissen
van geschriften en boodschappen van een moordenaar en het dreigen met
zware straffen voor mensen die zijn manifest op de computer hebben,
contraproductief kan zijn?

In alle Europese landen met een grote moslimbevolking zijn er no-go zones ontstaan, en is de criminaliteit toegenomen, en zijn er enorme integratieproblemen ontstaan. Nadat Zweden zijn deuren had geopend voor een massale immigratie uit moslimlanden, werd het bekend als het verkrachtingsland van het Westen.

Het wissen van de tekst, de achtergrond of de boodschappen die een
moordenaar achterlaat, of zelfs het verbergen van zijn naam, kan verhinderen
dat men gaat begrijpen wat tot dergelijke misdaden kon leiden en hoe
een samenleving in de toekomst soortgelijke misdaden kan voorkomen.

Het criminaliseren van mensen die een tekst op hun computer hebben, maakt het bezit van informatie tot een misdrijf.

Niet-islamitische vrouwen vragen om een sluier te dragen betekent negeren dat de islam vrouwen
niet als gelijken van mannen behandelt. Terwijl miljoenen moslimvrouwen
ermee instemmen om een sluier te dragen – en sommigen zich zelfs bij de
jihad aansluiten en soldaten worden – kunnen anderen, die geen hoofddoek willen dragen, hard worden gestraft. In Iran is Shaparak Shajarizadeh naar verluidt veroordeeld tot 20 jaar gevangenisstraf voor het verwijderen van haar hoofddoek, en eenheden van de “moraalpolitie” hebben vrouwen gearresteerd die geweigerd hebben deze om tedoen. Deze vrouwen kunnen naar de gevangenis worden gestuurd of worden gegeseld.

Het goede nieuws van 2018 in Saoedi-Arabië was dat enkele wetten gewijzigd
werden om vrouwen toe te staan auto te rijden, een bedrijf te starten,
sportevenementen bij te wonen en toegang te krijgen tot onderwijs en
gezondheidszorg zonder de toestemming van een man. Het slechte nieuws is
echter dat de religieuze politie nog steeds streng toeziet
op de naleving van de islamitische regels; vrouwen mogen nog steeds
niet reizen, niet trouwen of scheiden, geen aangifte doen of zelfs de
gevangenis verlaten zonder de toestemming van een mannelijke voogd. Als
ze proberen te vluchten, lopen ze het risico te worden gearresteerd of gedood. In november werden “tientallen” activisten die betrokken waren bij de campagne voor het “recht om te rijden” gearresteerd en zij worden momenteel berecht. Drie van hen zijn op borgtocht
vrijgelaten, maar hoe zit het met de rest? Als vrouwen nu mogen rijden,
hoe zit het dan met het vrijlaten van alle vrouwen? Apple en Google
bieden in hun appstores een Saoedische overheidsapp aan die “Saudi-Arabische mannen toestaat om vrouwen onder hun verantwoordelijkheid te volgen”.

Het uitzenden van een oproep tot een moslimgebed inclusief de woorden
“Allahu Akbar” impliceert dat we een patroon van fundamentalistische intolerantie voor andere religies over het hoofd zien, en dat het woord islam “onderwerping
betekent. Hoewel veel van de handelingen van de Nieuw-Zeelandse
regering en de media ongetwijfeld goedbedoeld zijn, zullen ze
waarschijnlijk worden geïnterpreteerd als signalen van zwakte,
stilzwijgende onderwerping, en als een integraal onderdeel van de culturele zelfmoord in alle westerse samenlevingen terrein wint.

Er lijkt nog steeds een wijdverbreide weigering in het Westen te zijn om de problemen van de massale moslim-immigratie onder de loep te nemen; met een kennelijke wens om opzettelijk blind te zijn voor de verwachtingen van de islam en vastberaden om misdaden
die in naam van de jihad op ieder continent worden gepleegd, niet te
erkennen. Deze ontkenningen gaan hand in hand met het beschuldigen van
vuurwapens van moord; het wissen van informatie om te kunnen doen alsof
het nooit heeft bestaan; het instellen van nog meer censuur;
het vragen van niet-islamitische vrouwen om een islamitische sluier te
dragen om solidariteit te tonen, en het uitzenden van een gebed met de
woorden “Allahu Akbar” door het hele land.

Het accepteren van steeds meer van deze nieuwe cultuur, om misschien
goedhartig en gastvrij te lijken, of misschien gewoon voor meer stemmen,
is door de leiders van veel landen overgenomen. Het is echter niet zo
snel door de bevolking overgenomen, en het is mogelijk ook de belangrijkste factor geweest bij het ontstaan van de opkomst van nationalistische bewegingen in heel Europa.

Elke samenleving heeft natuurlijk zijn extremisten en psychopaten, maar als het Westen signalen
blijft afgeven dat het geweld en de eisen van de islam in de vrije
wereld aanvaardbaar zouden zijn, dan kunnen er nog veel meer gruweldaden
als het bloedbad van Christchurch plaatsvinden, die immers misplaatste
uitingen van extreme publieke frustratie
zijn. Men zou kunnen stellen dat de andere kant ook gefrustreerd zou
kunnen zijn dat hun overtuigingen niet breder worden omarmd in hun
nieuwe onderkomen, maar niemand vroeg hen om naar het Westen te komen of
om de onderdrukking mee te nemen die ze zogenaamd ontvluchtten. Alex
Alexiev, voorzitter van het Centrum voor Balkan- en Zwarte Zeestudies, schreef:

“Als er één ding is waar men zich ernstig zorgen over
moet maken in de moorddadige dolheid van de schutter, dan zijn het niet
zijn knotsgekke ideeën, maar het feit dat zijn opvattingen over
immigratie door een meerderheid van de Europeanen worden gedeeld – en
niet alleen in Oost-Europa waar men weigert immigranten op te nemen”.

De echte medeplichtigen van Christchurch-massamoordenaar zijn niet degenen die de alarmbel luidden over de moslimimmigratie naar het Westen, maar diegenen in het Westen die de passieve onderwerping, zwakte en culturele zelfmoord omarmen en weigeren om de samenpakkende stormen te zien.

“De bewering dat de islam een religie van vrede is”, aldus
de bekende Britse schrijver en commentator Douglas Murray, “is een
mooie uitvinding van westerse politici om hun moslimbevolking niet te
beledigen, of gewoon zichzelf voor te liegen dat alles nog wel eens goed
zou kunnen komen.”

h/t: Gatestone instituut.
Pat Condell: Welkom tot het ‘progressieve’ Utopia !
VRT/VTM: idem dito!
Tuut Tuut islamofascisme ten voete uit!
Opmerkelijke boodschap van een bekend strafpleiter …

Een opmerkelijke boodschap ….  Een boodschap die aan duidelijkheid niets ontbreekt…
Boodschap van  advocaat … Meester Van Steenkiste

Goedendag, Zoals de volgende regels aantonen,werd ik gedwongen me bewust te worden van de extreme moeilijkheid het woord ‘infidèle/ongelovige’ te definiëren. Kiezen tussen Allah of Christus, terwijl de Islam veruit de godsdienst is die het meest oprukt in ons land. Vorige maand nam ik deel aan een jaarlijkse stage, noodzakelijk voor de hernieuwing van mijn veiligheidsaanstelling in de gevangenissen. Tijdens de cursus was er een presentatie van 4 sprekers, die respectievelijk de katholieken, protestanten, joden en moslims vertegenwoordigden en hierbij de grondslagen van hun doctrine/leer uitlegden. Het was met bijzondere aandacht dat ik de exposé van de Imam bijwoonde.

De presentatie van deze laatste, vergezeld van een video-projectie, was opmerkelijk. Na afloop van de presentaties was er mogelijkheid tot vragen stellen en toen ik aan de beurt kwam, vroeg ik: ‘Ik verzoek u me te verbeteren als ik me vergis, maar ik dacht begrepen te hebben dat de meerderheid van de Imams en de religieuze autoriteiten de Jihad (heilige oorlog) verordend hadden tegen de ongelovigen van de hele wereld. En dat bij het doden van een ongelovige (wat een verplichting is voor alle moslims) ze ervan verzekerd zijn naar het paradijs te zullen gaan. In dat geval, kunt u me de definitie geven van wat precies een ongelovige is?’

Zonder iets in te brengen tegen mijn interpretatie en zonder de minste aarzeling, antwoordde de Imam : ‘Een niet-moslim!!’ Ik repliceerde : ‘Sta me dan toe me ervan te verzekeren dat ik het goed begrepen heb: Het geheel van aanbidders/vereerders van Allah moet gehoorzamen aan het bevel om, al wie niet tot uw religie behoort, te doden, om zo hun plaats in het paradijs te verkrijgen, niet waar?’

Zijn gelaat dat tot nu toe zelfzekerheid en autoriteit uitstraalde, veranderde plots in dat van een jongetje dat betrapt was met zijn hand in de confituurpot ! ‘Dat is juist’ mompelde hij. Ik hernam: ‘Goed, ik heb er wel veel moeite mee om me voor te stellen dat de paus alle katholieken, of de dominee alle protestanten, zou aansporen om uw geloofsgenoten uit te roeien en zich zo van hun plaats in het paradijs te verzekeren. De Imam was sprakeloos !

Ik vervolgde: ‘Ik heb eveneens moeilijkheden om mezelf te beschouwen als uw vriend, vermits uzelf en uw confraters uw gelovigen aanzetten om me te doden. Nog een andere vraag: ‘Zou u ervoor kiezen Allah te volgen die u opdraagt me te vermoorden om zo het paradijs te mogen betreden, of Christus die me aanspoort u lief te hebben zodat ook ik toegang krijg tot het paradijs. Omdat hij wil dat ik er ben in uw gezelschap?’

Men had een speld kunnen horen vallen, terwijl de Imam zweeg. Onnodig te vermelden dat de organisators en promotors van het seminarie niet konden waarderen dat de minister van de islamitische cultuur zo behandeld werd en dat enkele waarheden omtrent geloofspunten van deze religie werden aan de kaak gesteld.

In de komende 30 jaar, zullen er genoeg moslimkiezers zijn in ons land om een regering naar hun keuze te installeren, met toepassing van de Sharia bij wijze van wet. Ik vond dat alle inwoners van dit land op de hoogte gesteld moesten worden. Maar met het justitiesysteem en de liberale media is er geen enkele kans dat deze tekst breed verspreid zal worden, vandaar…. deze boodschap.

Doorsturen, want dit krijgt men niet te horen op TV.

h/t Walter
Brigitte Gabriel: Raak!