Een der grootste presidenten

Björn Soenens van de leugenzender VRT zal het niet graag horen maar na George Washington, Thomas Jefferson, Abraham Lincoln, Ulysses Grant, Theodore Roosevelt, Dwight Eisenhower en Ronald Reagan is Donald Trump zonder de geringste twijfel een van de allergrootste Amerikaanse presidenten aller tijden.
Oh Ja, wie waren de handelaars alweer?

De Arabische en islamitische sympathie voor slavenhandel

door Ibn Sufi al Kitab

Moslim wreedheden en het primitieve karakter van de islam wordt verduidelijkt door haar toewijding voor de slavenhandel.
Vanaf het jaar 622 tot nu, zijn er tussen de 11 tot 30 miljoen zwarten en blanken slaven door moslims toegeëigend, verovert, verhandelt en verscheept. Tot in de 20e eeuw waren er 11 tot 15 miljoen zwarten uit Afrika naar Arabische contreien getransporteerd.
Een vergelijkbaar aantal blanken uit Oost-Europa en Kaukasiërs uit de Zwarte Zee regio’s werden tot de 19e eeuw eveneens getransporteerd naar islamitische gebieden. En een nog groter aantal boeddhisten, hindoes en centraal Aziaten werden in het Arabische rijk en daarbuiten ook op dezelfde wijze tot slaaf gemaakt.
Het is een smerig record dat nooit besproken is. Niemand weet het zeker, maar het is niet overdreven te veronderstellen dat 40 miljoen niet-moslims door mohammedanen werden geknecht. Dit is vier keer groter dan het aantal verscheepte zwarten over de Atlantische Oceaan – 4 miljoen van hen ging naar Brazilië, en 2 miljoen belandde in de Verenigde Staten.
Maar geen zorgen, niemand zal de geschiedenis van de Arabische en islamitische slavenhandel bespreken. Slavenhandel is immers een typische misdaad van de blanken…

Arabische en de latere moslimnaties waren gebouwd op plunderingen en slavernij. De Arabieren en moslims hebben niets uitgevonden. Ze namen het gewoon over van bestaande vooruitstrevende beschavingen. Geneeskunde, wiskunde, filosofie, het schrift, literatuur, sanitair, ziekenhuizen, medicijnen, riolering, architectuur, cement, landbouwtechnieken, irrigatie- en alle apparaten werden ontworpen/gebouwd/gemaakt door de Grieken, de Romeinen, de Joden, de Perzen, de Mesopotamiërs of Hindoestanen. De Arabieren hebben niets bijgedragen.

Behalve de slavenhandel.

De Arabieren waren superieur in de mensenhandel. Zelfs beter dan de Afrikanen die elkaar voor eeuwen hadden geknecht en uitgebuit.

Het Arabische rijk was afhankelijk van de slavernij vanwege de winst, de landbouw, de mijnen, de industrie en zelfs voor militaire projecten. Zonder de handel in zwarte en witte slaven, zou de Arabische en islamitische rijken zijn ingestort.

Volgens Bernard Lewis, auteur van ‘Race and Slavery in the Middle East,’ werden de zwarte slaven via verschillende routes naar de islamitische wereld gebracht; uit West-Afrika door de Sahara, Marokko en Tunesië, uit Tsjaad door de woestijn naar Libië, uit Oost-Afrika via Egypte, de rode zee, de Indische Oceaan en de Perzische Golf.
Turkse slaven uit de Centraal Aziatische landen werden naar Samarkand [Oezbekistan] gebracht en vanaf daar geëxporteerd naar Iran, Egypte en daarbuiten. Kaukasiërs, van een steeds groter belang in de latere eeuwen, kwamen via een landbrug tussen de Zwarte Zee en de Kaspische Zee en werden hoofdzakelijk naar de markten van Aleppo en Mosul gebracht.
De handel was voor de Arabische economie van vitaal belang.
Men kan een zeer goed argument geven waarom de islam en de koran racistisch is.

slavernij 09hjffk

De ‘kafir’ is een denigrerend Arabische woord dat oorspronkelijk gebruikt werd om zwarten als inferieure sub-mensen aan te duiden. Later werd het uitgebreid naar alle niet-moslims. Slavernij van zwarten en andere niet-moslims wordt in de koran onomwonden geaccepteerd en aangemoedigd. Hoewel de islamstichter Mohammed vond dat het bevrijden van slaven een goede daad is, heeft hij zeker nooit verboden om slaven te verwerven. In feite moedigt Mohammed, door zijn eigen daden met verschillende openbaringen, slavenbezit aan.

Bijvoorbeeld soera 33:50: ” O profeet, Wij hebben voor u uw vrouwen wettig gemaakt aan uw rechterhand, die Allah u als buit uit de oorlog gegeven heeft.”

Slaven werden door Mohammed niet enkel verhandeld – de vrouwelijke slaven werden ook voor de seks gebruikt. Gevangen genomen vrouwen uit de oorlog of gekocht op de slavenmarkt mochten door moslims worden verkracht. De koran moedigt dit ook aan; soera 23:1 en 70:22 staan toe om legitieme seks met slaafmeisjes en slaafvrouwen te hebben. Ook in de ahadith staan verwijzingen naar slaven die in handen zijn van Mohammed en medestanders. In een hadith wilde een man zes slaven de vrijheid geven. Mohammed wilde dit voorkomen. Er werd om getost met het opwerpen van stenen en uiteindelijk kregen er vier hun vrijheid niet terug. Mohammed was geen humanist.

Met een dergelijk slecht voorbeeld, ingesteld door de oprichter van de islam, is het geen wonder dat islamitische landen traag waren in het verbieden van slavernij. Groot-Brittannië schafte de slavenhandel in 1837 definitief af. Qatar schafte de slavernij niet eerder af dan in 1952. Jemen en Saoedi-Arabië in 1962 en Mauritanië in 1980. Maar slavernij bestaat nog steeds in delen van Afrika, Brazilië, Pakistan, Soedan en andere delen van de islamitische wereld, met inbegrip van gedwongen huwelijken met jonge moslimmeisjes, vaak gebaseerd op sex voor oudere mannen in ruil voor geld. Barmhartig is het verhandelen en uitbuiten van mensen, bepaalt niet.
Moslims lijken geobsedeerd voor slavernij omdat het een fundamenteel onderdeel van de islam is.
Vele islamitische leiders weigeren de religieuze slavernij voorschriften te vernietigen. Het is niet moeilijk te raden waarom. De ‘niet-moslim’ in slavernij brengen is het belichten van de superioriteit van Allah, en is onderdeel van het idee om de wereld te veroveren.

slavernij 044

Wanneer de mannelijke moslims zouden heersen dan zijn anderen in feite slaven of op zijn best dhimmi’s, en ten prooi aan wat de moslims aan regels bedenken. De sharia wetgeving eist van de moslim dat zij in het westen het sociale en culturele leven gaan hervormen. Ook eist de sharia een radicaal extremistische arrogante kijk op de wereld als een vooraf bepaald domein van Allah met zijn islamitische obsessie tot veroveren en heersen. Het domineren van de niet-moslim via jihad, terreur en slavernij is een fundamenteel aspect van de intolerante islam.

Dit wil niet zeggen dat alle moslims vraatzuchtige slavenhandelaren of pooiers in tijdelijke seks huwelijken zijn. Maar er is iets opmerkelijk heidens en primitiefs, dan wel schandelijk mensonwaardig aan deze ideologie dat in de 21ste eeuw, ondanks zijn gruweldaden nog steeds participeert en beschermd wordt.

De natuurrechten van mensen, een zeer belangrijk onderdeel voor de ontwikkeling van de westerse beschaving is voor de islam volkomen vreemd. Het is daarom geen wonder dat de geschiedenis van de islam in zekere zin een geschiedenis van slavenhandel is. Van West-Afrika tot de eilanden van Indonesië, waren de Arabieren en moslims de meest meedogenloze slaafhandelaren, dat goed aansluit bij de islamitische ideologie en de bijbehorende geboden.

Maar maak je geen zorgen, niemand zal het ter sprake brengen. Want ondanks haar omvangrijke slavernij geschiedenis, is de islam volgens de vrome multiculti, heilig en heilzaam.

Vertaling uit western-civilisation.com


De vergeten slavenhandel van Oost-Afrika

omvang-christenslavernij-onderschat

slavernij_in_het_Ottomaanse_Rijk

slaven-marokko-verenigde-naties

Barbarijse_slavenhandel

Arabische_slavenhandel

Barbarijse zeerovers

Witte slaven barbarij

Barbarijse zeerovers en hun Christenslaven

Babarijse piraten maakten meer mensen tot slaaf dan Europeanen deden

seksslavinnen


Vraag: Word slavernij in de islam gerespecteerd? Staat de islam toe dat moslimmannen over seksslavinnen beschikken?

Samenvattend antwoord: Islam erkent en legaliseert slavernij. In feite is een groot deel van de sharia gewijd aan deze praktijk. Moslims worden aangemoedigd om het leven van slaveneigenaar Mohammed te imiteren. Na het veroveren van dorpen, nederzettingen, en omvangrijke gebieden bracht hij de slachtoffers in slavernij, en werden verdeelt onder zijn mannen, Mohammed zelf had uiteraard eerste keus. De Koran besteedt meer aandacht aan slavernij en seksslavinnen dan moslims te laten weten vijf keer per dag te bidden.


Koran 33:50 – Wij hebben voor u uw vrouwen wettig gemaakt en degenen die uw rechterhand bezit die Allah u als oorlogsbuit heeft gegeven


Moslims kunnen ook trouwen met slavinnen [die in Allah geloven]:

Koran  4:3 ”..of trouw met degene aan uw rechterhand.”


Moslims moeten zich beperken tot 4 echtgenoten, maar mogen seks hebben met een onbeperkt aantal slavinnen zoals het volgende vers duidelijk maakt:

Koran 23:5-6 – Gezegend zijn de gelovigen die hun vleselijke lusten beheersen, uitgezonderd voor hun vrouwen of hetgeen hun rechterhand bezit, want dan treft hen geen verwijt…”

Zie ook Koran 70:29-30.


Koran 4:24 – En getrouwde vrouwen [zijn u verboden], met uitzondering van gevangenen en slaven aan uw rechterhand, die gij bezit.”

Dus getrouwde vrouwen, die gevangen of in slavernij gebracht zijn, zijn overgeleverd aan de moslimman.


Koran 8:69 – Geniet van de buit die gij ontvangt als wettig en goed en vreest Allah

Slaven waren onderdeel van de oorlogsbuit. De moslim slavenmeester kan genieten van zijn “vangst” omdat Allah hem meesterschap over hen gaf. [8:71]


Koran 2:178 – ”Gij die gelooft, vergelding inzake doodslag is u voorgeschreven: de vrije man tegen de vrije man, de slaaf tegen de slaaf en de vrouw tegen de vrouw.”

De boodschap van dit vers, die de regels van vergelding voor moord voorschrijft, is dat alle mensen niet gelijk zijn. De menselijke waarde van een slaaf of niet-moslim is minder dan die van een vrij persoon [moslim].


Koran 16:75 – Allah geeft de gelijkenis van een slaaf, die nergens recht op heeft en iemand die Wij van een ruim levensonderhoud hebben voorzien. Zijn zij gelijk? (In geen geval;) alle lof gaat naar Allah.

Opnieuw een bevestiging dat de slaaf en de meester niet gelijk zijn. In dit geval is het duidelijk dat de slaaf zijn status aan de wil van Allah te danken heeft.

(Volgens 16:71, moet de eigenaar, Allah niet beledigen door zijn rijkdom te delen met zijn slaven).


Uit de ahadith

Bukhari 80:753 – ”De bevrijde slaaf [bekeert tot de islam] behoort tot de mensen die hem hebben bevrijd.”

Bukhari 52:255 ”De slaaf die de islam accepteert en zijn meester blijft bedienen zal een dubbele beloning in de hemel ontvangen.”

Bukhari 41.598 – ”Slaven zijn eigendom. Zij kunnen gebruikt worden in geval de eigenaar schulden heeft.”

Bukhari 62:137 – ”Is een verslag over vrouwen die in slavernij werden gebracht nadat Mohammeds kompanen hun echtgenoten en vaders hadden gedood. De vrouw werden verkracht met Mohammeds goedkeuring.”

Bukhari 34:43) – ”Is een ander verslag over vrouwen die gevangen en verkracht werden met Mohammeds goedkeuring. In dit geval is het duidelijk dat de moslims van plan waren de vrouwen te verkrachten met coitus interruptus om hen daarna te verkopen. Zwangere vrouwslaven waren moeilijker te verkopen.”

Bukhari 47.765 – ”Een verslag van vrouw die door Mohammed wordt berispt voor het vrijmaken van een slaafmeisje. De profeet vertelt haar dat ze een grotere hemelse beloning had gekregen wanneer het slaafmeisje aan een familielid was gegeven (als slavin).”

Bukhari 34:351 – ”Mohammed verkoopt een slaaf voor geld. Hij was dus een slavenhandelaar.”

Bukhari 72:734 – ”Sommige hedendaagse moslims in het westen, waar slavernij als een verschrikkelijke misdaad wordt gezien, zijn terughoudend om te geloven dat Mohammed slavenhouder en slavenhandelaar is geweest. Dit is slechts een van vele teksten in de Hadith waar verwezen wordt naar een menselijk wezen als eigendom van Mohammed. In dit geval is de slaaf van Afrikaanse afkomst.”

Muslim 3901 – ”Mohammed verhandelde twee zwarte slaven voor één moslim slaaf.”

Muslim 4112 – ”Een man bevrijdde zes slaven, maar Mohammed bracht er van hen vier terug in slavernij voor zichzelf. Hij wierp het lot om te bepalen welke twee vrij te laten.”

Bukhari (47:743) – ”Mohammeds eigen preekstoel – waaruit hij de islam predikte – werd gebouwd door slavenarbeiders.”

Abu Dawud 2150- De apostel van Allah stuurde een militaire expeditie naar Awtas in verband met een aanval in de Hunain vallei. De Hunains werden verslagen en gevangen genomen. Sommige strijders waren terughoudend in het hebben van gemeenschap met gevangen vrouwen in het bijzijn van hun echtgenoten. Zodat Allah een openbaring zond:

Niet alleen geeft Allah toestemming om vrouwen gevangen te nemen en te verkrachten, maar zelfs ook gemeenschap te hebben in het bijzijn van de echtgenoten.

Abu Dawud 1814 – “…[Abu Bakr] Hij begon vervolgens zijn slaaf te slaan terwijl de Apostel lachte en zei; ”Kijk naar deze man, in zijn heilige kleding, wat is hij aan het doen? ”

De eerste kalief van de islam Abu Bakr, slaat zijn slaaf voor het verliezen van zijn kameel.

Ibn Ishaq 734- Een slaafmeisje wordt door Ali geslagen in het bijzijn van Mohammed, die er niets van zegt.

Abu Dawud 38:4458 – verteld doorAli ibn AbuTalib: “een slaafmeisje dat tot het huis van de apostel van Allah behoorde had ontucht gepleegd. Hij (de profeet) zei: opschieten Ali, en breng haar de voorgeschreven straf toe. vervolgens haastte ik me en zag dat het bloed uit haar stroomde, het hield niet op. Dus ik kwam naar hem toe en de profeet zei; ”Hebt u haar de straf toegebracht? Hij zei: laat haar met rust tot haar bloeden stopt om haar opnieuw de voorgeschreven straf toe te brengen. En de straf is voor die uw rechterhand bezit. (d.w.z. slaven) “.

Een slaafmeisje is door Mohammed bevolen te worden geslagen tot ze bloedt, en vervolgens opnieuw te worden geslagen nadat het bloeden gestopt is. Hij geeft aan dat dit als straf de voorgeschreven behandeling voor slaven is (voor diegene aan de rechterhand).

Ibn Ishaq (693)- Dan zond de apostel al-Ansari met een aantal van de gevangen vrouwen naar Najd en hij verkocht hen voor paarden en wapens.”

Mohammed verhandelde gevangen vrouwen van de Banu Qurayza stam aan niet-islamitische slavenhandelaren. (Hun mannen waren geëxecuteerd nadat ze zich op vreedzame wijze hadden overgegeven).

Umdat al-Salik ((Reliance of the Traveller) (o9.13)- Wanneer volgens de sharia een kind of vrouw gevangen is genomen door moslims, worden zij slaven door het enkele feit van hun gevangenneming. Het huwelijk van een gevangen vrouw wordt onmiddellijk nietig verklaard. [Zodat er geen sprake kan zijn van overspel.]


Aanvullende opmerkingen: Slavernij is diep verankerd in de islamitische wet en tradities. Het feit dat iedere niet-moslim, onderworpen en in slavernij gebracht kan worden is het bewijs dat de islam, een naar macht strevende en overheersende geloofsleer is.

Omdat Mohammed slaaf-eigenaar was en slavernij in de koran is toegestaan, heeft de islamitische wereld zich nooit willen verontschuldigen voor deze ontmenselijkende praktijken. Zelfs moslims in het Westen zullen proberen het te rechtvaardigen aangezien het een deel van de geheiligde koran is.

Religion of peace

https://www.youtube.com/embed/XIjPPRf0YZk?

https://reactnieuws.net/2020/06/15/slavernij-vooral-bedreven-door-zwarten-en-moslims-afgeschaft-door-blanken/amp/?fbclid=IwAR01V7TWLlmfvMIEGlHBPTA-X-KqH0uVuWvohin6tH52hJy7o3408SUTV10

N.v.d.r.: deze bijdrage handelt over het gespuis dat Bart Somers wil blijven importeren om die dan met ons geld te kunnen pamperen teneinde met hun stemmen toch nog verkozen te blijven. Dit is de actuele gang van zaken in onze nep democratie zonder bindend referendum dat van het volk uitgaat. Islam is geen godsdienst. Islam is een imperialistische ideologie. Hoog tijd om aan deze twee schandalige toestanden een einde te stellen.

Uit hun eigen bibliotheek vuile vunzige hypocriete Open VLD-er!

Uit hun eigen bibliotheek vuile vunzige hypocriete tjeef!

Uit hun eigen bibliotheek vuile vunzige hypocriete tjeef!

Uit hun eigen bibliotheek vuile vunzige hypocriete tjeef!

Uit hun eigen bibliotheek vuile vunzige hypocriete tjeef!

Uit hun eigen bibliotheek vuile vunzige hypocriete tjeef!

Uit hun eigen bibliotheek vuile vunzige hypocriete tjeef!

Uit hun eigen bibliotheek vuile vunzige hypocriete tjeef!

Uit hun eigen bibliotheek vuile vunzige hypocriete tjeef!

Begrepen? Zo kunnen we nog eindeloos door gaan Bartje Somers, jij bent gewoon een smeerlap!
Onze mensenrechten werden door de regering Wilmès schaamteloos verkracht.
Vaarwel maestro, maar de wereld zal je blijven herinneren.

Vandaag was er droevig nieuws. Voor mij althans, en wellicht voor vele anderen. Ik doe niet aan idolatrie, maar voor Ennio Morricone had ik een boon. Zowat heel mijn leven was hij present of dook hij er in op. Ik bezocht enkele van zijn concerten, en het laatste nog in het Sportpaleis in Antwerpen.

Hij bleef tot op hoge leeftijd creatief, vernieuwend, energiek en inspirerend. Hij was voor mij de maestro van de vorbije 7 decennia, en zal zo ook de geschiedenis ingaan zoals groten dat doen, en lang nadat de muziek van twerkende negerinnen en diegenen die zich deze cultuur als blanken hebben toegeëigend (wat trouwens vandaag als racistisch wordt beoordeeld), tot die van de Kreuners of Arno zullen zijn uitgespuwd , uitgelachen en vergeten.

Ennio Morricone, ik denk dat ik al zijn muziek beluisterde, was iemand die zich niet liet verleiden door Hollywood en de kitsch, die niet het leven wilde leiden van de eeuwig aandacht schreeuwende oppervlakkige domme vedette of socialite, maar zijn Italië, Rome, de echte cultuurstad waar die fake glitter Disneystad nooit aan zal kunnen tippen.

Ook bij mij groeide er nooit op mijn hoofd een haar dat er zou aan gedacht hebben of wensen daar te leven.

Ja, ik ga die man missen. Met hem een deel van mijn jonge leven. Alles wordt nostalgie met het toenemen der jaren.

Met het ouder worden stelt men op een bepaald moment vast dat men meer dode mensen kent dan nog levende.

Menig blogger zal als eerbetoon een bekend nummer van hem op het internet plaatsen, zoals uit ‘Once upon a time in the west’ of ‘The good the bad and the ugly’

Ik koos voor Malena: melancholie, schoonheid, onschuldige oprechte prille liefde, jaloezie, haat, lelijkheid en nostalgie, verweven in een film met zijn muziek. (Daar kunnen ze in Californië een puntje aan zuigen . )

En daarin niet te vergeten de wondermooie Monica Bellucci die door de film flaneert alleen daar echt leek thuis te horen en te wonen, net zoals haar jeugdige aanbidder, die wellicht nooit deze rol zal kunnen evenaren.
‘Communicatie’: een andere wetenschappelijke wijze van liegen of verzwijgen.

NMBS verwacht 400 miljoen Euro minder winst, waarschuwt de communicatiecel in De Tijd.

Fout !

De NMBS verwacht niet 400 miljoen Euro minder winst, maar 400 miljoen Euro meer verlies. Nogal een verschil niet? Dat is dus de moderne communicatie. Liegen en verdoezelen gebeurt nu anders dan vroeger. Elk staatsbedrijf, instelling of organisatie of grote onderneming heeft nu een communicatiespecialist in dienst die ook het meest desastreuze nieuws kan verkopen als ‘nog niet zo erg’ , gewoon nieuws kan bejubelen tot het een uitmuntende meevaller is, en die goed nieuws tot een miljarden-lottopot weet te verheffen.

Neem nu het nieuws dat Tesla meer waard zou zijn dan Toyota dat 10000 keer meer auto’s produceert en al lang overal ter wereld actief is, produceert en verkoopt. Beurswaarde zegt helemaal niets over waarde, maar de Steve Jobs- achtige communicatie heeft Tesla, dat nooit winst maakte (tenzij mischien het laatste boekjaar, maar mij niet bekend) in de perceptie van de mensen tot die waarde gebracht. Het kan voor Tesla en al diegenen die er aandelen van kochten, goed aflopen, maar die kans acht ik zeeer klein in verhouding tot de kans dat de zeepbel zal ontploffen.

Het heeft er mee te maken dat mensen liever goed nieuws willen horen dan de realiteit of slecht nieuws. En daar drijven zowel handel, godsdienst als politiek op.

Willen we wetenschappelijk opgeleide leugenaars? Of is dit een studierichting die we beter afschaffen 😀 ?

NMBS verwacht 400 miljoen euro minder winst

©Kristof Vadino

Lukas Vanacker 01 juli 2020 20:59 https://www.tijd.be/ondernemen/transport/nmbs-verwacht-400-miljoen-euro-minder-winst/10236633?fbclid=IwAR3VJlFGiZWRkeZpkGGrThj89EfeB7pB3K-nO5xXJjM19XaE3mmSGb5kpuo

De coronacrisis veroorzaakt een gat van 398 miljoen euro bij de spoorwegmaatschappij NMBS.

De NMBS rekende dit jaar aanvankelijk op een operationele winst (ebitda) van 108 miljoen euro. Maar door de uitbraak van het coronavirus zal de spoormaatschappij dit jaar fors in het rood gaan. Ze rekent op een verlies van 290 miljoen euro. Dat zei minister van Mobiliteit François Bellot (MR) woensdag in de Kamercommissie-Mobiliteit.

Door de coronarisis loopt de NMBS miljoenen aan inkomsten mis omdat veel minder mensen de trein namen. In de eerste weken van de crisis viel het aantal reizigers terug tot 90.000 per dag, een tiende van het normale aantal. Bovendien brachten de winkels in de stations amper iets op en verlengden heel wat reizigers hun abonnement niet.

In de beginfase van de lockdown zag de spoorwegmaatschappij 70 miljoen euro per maand minder binnenkomen dan anders. Sinds de versoepelingen neemt het aantal reizigers stilaan toe en stijgen ook de inkomsten. Uiteindelijk rekent de NMBS op een impact van 400 miljoen euro. Daardoor dreigt ook de schuldenberg van meer dan 2 miljard euro, die de NMBS de voorbije jaren iets sneller dan gepland aan het afbouwen was, opnieuw te vergroten.

De enorme financiële impact verklaart ook het verzet van NMBS-CEO Sophie Dutordoir tegen de gratis Rail Pass die de federale regering wil verspreiden. De gratis tienrittenkaart zou de inkomsten van het spoorbedrijf verder uithollen. Uiteindelijk krijgen Belgen toch recht op twee gratis tickets per maand.
OK!
Zeer herkenbaar! De geweldplegers zijn allemaal … zwarten.

Klik op de afbeeldingen om de filmpjes te zien.

De enige bedoeling van ‘Black Life Matters’-heisa is dat zoveel mogelijk zwarte Amerikanen niet voor Donald Trump zouden stemmen. Hierboven de eigenares van de Clinton-Foundation genoemd naar de man die geen seks had met Monica Lewinsky. Weet je nog?

Volledigheidshalve herinneren we er graag aan dat de “Republicans” van Donald Trump de partij was die de slavernij in de Verenigde Staten wou afschaffen, daar waar de “Democrats” dat niet wilden en er zelfs een afscheidingsoorlog voor over hadden om de slavernij te behouden. Oorlog die de partij van Hillary Rodham-Clinton grandioos verloor waardoor de afschaffing van de slavernij een feit werd die de Republikeinen van Donald Trump op hun palmares van verdiensten kon schrijven.

En nu komt die feeks Hillary Rodham-Clinton doodleuk verklaren dat de blanke Amerikanen wat bescheidener zouden moeten zijn. Bovenstaande beelden tonen onomstootbaar aan dat racistische geweldpleging in de VS ook zo niet zelfs in hoofdzaak bedreven wordt door zwarten.

In tegenstelling met wat Björn Soenens, de leugenpers en de MSM met de medeplichtigheid van de Democratische partij en de CIA ons willen doen geloven. Ooit zal de geschiedenis geschreven worden en het staat nu al vast dat in het kielzog van de Clintons tientallen verdachte overlijdens werden waargenomen.

h/t Walter
De leugenpers onderuit gehaald

We zien het Zelfa Madhloum nog niet doen… Goddelijke woordvoerster Amerikaanse President fileert twee gazetten…

30 juni 2020 BV Videospeler

Ze heet Kayleigh McEnany en ze is de woordvoerster van het Witte Huis. Vandaag schoot ze even uit haar slof en zette The New York Times en The Washington Post weergaloos op hun plaats. 

BDSM-liefhebbers als we zijn zouden we er geld voor geven om door Kayleigh McEnany door de mangel gehaald te worden. Probleem is dat ‘tScheldt zich op de schaal van politieke correctheid aan de andere kant van The New York Times en The Washington Post bevindt. De kans dat Kayleigh ‘tScheldt een tik van de zweep geeft is dan ook zeer klein. Maar verspreiders van ‘fake news’ zoals De Morgen, De Standaard en Het Nieuwblad, die zouden door Kayleigh waarschijnlijk zwaar tegen het canvas gekeild worden.

Beste admin., recent aanhanger van BDSM uit bewondering voor Kayleigh McEnany. Ik veroorloof mij even iets toe te voegen aan jouw post :

Trump offers bizarre praise for new White House press secretary ...
Iemand zwarte olifanten met sneakers van Jimmy Choo gezien?

Fout !! Het is niet de stad Brussel die de geplunderde handelaars vergoedt.

Het zijn vooral de blanke racistische Vlaamse belastingbetalers die de handelaars zullen vergoeden, want Brussel heeft geen geld, enkel schulden. En zo lopen er nu onrechtstreeks, dank zij ons belastinggeld een hoop negers rond met dure merkkledij en schoenen van Jimmy Choo en anderen. Toch makkelijk voor de politie om die er in Matonge uit te pikken? Oh ja, ik was het vergeten, dat zou raciaal profileren heten, en weer aanleiding kunnen zijn tot rellen, plunderingen en vernielingen die wij mogen betalen. Laten we maar doen alsof we de zwarte olifant niet gezien hebben?

Iemand een zwarte olifant gezien met deze schoenen en eventueel een zonnebril?

https://www.standaard.be/cnt/dmf20200622_04998185

Stad Brussel vergoedt geplunderde handelaars

| Bron: BELGA

Stad Brussel vergoedt geplunderde handelaars
De betoging van 7 juni liep na afloop uit de hand. Foto: BELGAIMAGE

Op de gemeenteraad van de stad Brussel is maandag unaniem groen licht gegeven voor de vergoeding van de handelaars die hun winkel geplunderd zagen na afloop van de Black Lives Matter-betoging op het Brusselse Poelaertplein op zondag 7 juni.

Brussels burgemeester Philippe Close (PS) liet verstaan dat de stad Brussel zal tussenkomen voor de franchise die door de verzekeraars niet worden terugbetaald.

De oppositieleden van MR, N-VA, cdH en CD&V benadrukten in de eerste plaats nogmaals dat de Brusselse burgervader zijn verantwoordelijkheid groot is in de rellen die uitbraken na het Black Lives Matter-protest. Er is begrip voor de vergoeding, maar er werden wel vragen gesteld over de extra kosten die dit met zich meebrengt.

Burgemeester Close liet weten dat de stad Brussel de volledige kosten van de franchise van de verzekering van 16 handelaars zal vergoeden. Hoe groot het bedrag is dat de stad Brussel hiervoor moet uittrekken, is nog niet bekend. Woensdag volgt nog een vergadering met de handelaars. De handelaars kunnen eventueel een voorschot krijgen, liet Close nog verstaan.

Nog volgens Close verlopen de contacten met minister voor de Zelfstandigen en Middenstand Denis Ducarme (MR) positief in het dossier. Minister Ducarme heeft ook aangegeven dat hij niet werkeloos zal toezien op de situatie van de winkeliers.
Het Corona Blunderboek

Wie denkt dat alleen bekwame mensen het tot Belgische minister kunnen schoppen denkt best maar even goed na. Voor wie tot nu toe geen belangstelling had voor de Belgische politiek en wat er aan fratsen in de Wetstraat gebeurt is het noodzakelijk om dit boek van Barbara Pas en Chris Janssen te lezen. De onbekwaamheid van onze regeringen en ministers is schandalig, onvoorstelbaar, hallucinant, misdadig, waanzinnig, er zijn woorden tekort om het geen gebeurd is te beschrijven. Want bij de aanpak van de coronacrisis is heel veel geblunderd. Het coronagevaar werd aanvankelijk voor “een griepje” gehouden. De overheid holde steeds achter de feiten aan en kwam veel te laat met maatregelen. Er moest voor de aanschaf van mondmaskers een taskforce worden opgericht, omdat de bevoegde minister hiertoe niet in staat bleek maar wel miljoenen mondmaskers had laten verbranden om een handvol invasieve mohammedanen een dak boven hun islamitisch hoofd te bieden. Artsen en zorgpersoneel hadden een schrijnend tekort aan test- en ander materiaal. De communicatie naar de bevolking was een chaos. En alsof het allemaal nog niet erg genoeg was, werd de menselijke crisis gretig misbruikt om een regering op poten te zetten die bijna niemand wil.

In dit land overleden 10.000 mensen door het virus als noodlottige complicatie. Onnodig veel mensenlevens gingen verloren in ziekenhuizen en woonzorgcentra. Het is essentieel dat de fouten en tekortkomingen grondig worden onderzocht. Tot op het bot. In een onderzoekscommissie die onderzoeksdaden kan verrichten en de betrokkenen kan ondervragen. Zodat de in het boek beschreven blunders zich nooit meer kunnen herhalen.

De verantwoordelijken moeten nadat een volgend parlement hun onschendbaarheid heeft opgeheven, voor het Hof van Assisen worden gebracht en berecht worden als echte en gevaarlijke misdadigers.

Uitgeverij E G M O N T ISBN 9789078898559

Ook in de MSM is de omerta aan het verschrompelen. Zo meldt “De Tijd” dat “Een goedkope ontstekingsremmer verbetert de overlevingskansen van ernstig zieke coronapatiënten. In een grootschalige studie verminderde het medicijn het sterftecijfer bij de zwaarste gevallen met een derde. ‘Dit moet de standaardbehandeling worden.”

‘Dit is een enorme doorbraak in de strijd tegen het coronavirus. Dit is het eerste medicijn dat een impact heeft op de mortaliteit van patiënten. Een substantiële impact’, zo meldden onderzoekers van Oxford University. Het gaat om het medicijn dexamethasone, een ontstekingsremmer uit de familie van de cortisonen of corticosteroïden. Het wordt al jaren gebruikt voor de behandeling van onder meer astma, allergieën en artritis.

Waar was “De Tijd” toen het bericht kon gebracht worden dat hydrochloroquine het genezend bestanddeel was van elk medicijn dat een impact heeft op de mortaliteit van patiënten?

Waarom betalen wij verdomme nog geld voor publicaties van de regimepers?