Marrakesh het begin van het einde, of het begin van Nürnberg 2.0?

VN-Migratiepact van Marrakesh – een tegendraadse analyse

Hoezo veel goed? Dit is waanzin!

Het Marrakesh-pact is een vergunning tot het plegen van misdaden tegen de menselijkheid.

Ik vrees dat er geen enkele strategische analist of een onafhankelijk denkende medewerker van een inlichtingendienst aan de opstelling van het pact te pas is gekomen, laat staan dat het is getoetst op politieke realiteiten door daadwerkelijke deskundigen van inlichtingendiensten en/of instituten voor strategische studies.

Maar wat veel erger is, is dat de bedenkers en de opstellers van het zgn. verdrag van Marrakesh aan westerse zijde blijkbaar uitsluitend bestaan uit idealistische wereldverbeteraars, cultuur relativisten en open-grenzen-fetisjisten zonder enige kennis van Islam, Afrikaanse culturen, bevolkingen plus al hun etnische en religieuze spanningen. En over islam weten zij absoluut helemaal niets, behalve systematisch tactische leugens en strategisch islamitisch bedrog.

Kortom een draak van een pact met een hoog risico op een golf van ellende voor Europa maar ook voor de bevolking van het Afrikaanse continent zelf. Een pact dat is opgesteld door politieke prutsers die niet schijnen te beseffen dat zij op deze wijze een weg aanleggen voor nodeloos verlies aan mensenlevens. Lieden die blijkbaar niet verder kunnen denken dan hun egalitair collectivistisch gedachtegoed reikt..

Voor de veiligheid van de wereld is het beter om de idiote initiatiefnemers van dit pact naar een goelag in het verre Siberië te verbannen, in een dwangbuis te zetten, de mond te sluiten met duct tape en enkele psychiaters de personen in kwestie wat zware neuroleptica toe te dienen. Denk maar niet dat krankzinnigheid en waanzin exclusief voorkomen in de lagere sociale klassen!

Het Migratiepact van de Verenigde Nazies:

 • maakt geen onderscheid meer tussen legale en illegale migranten;

 • vindt dat oncontroleerbare gezinshereniging nog verder moet versoepeld worden;

 • wil meer inspanningen om talentloze migranten te werk te stellen;

 • wil verbeterde ‘sociale’ rechten voor illegalen;

 • wil een verplichting opleggen om aan illegalen voorzieningen zoals gratis juridische bijstand toe te kennen;

 • wil een verplichting om onderwijs te geven aan onderontwikkelden;

 • eist (!) het aanvaarden van de kennis van de migrant op zijn of haar erewoord;

 • wil onbeperkte toegang tot gezondheidssystemen voor migranten zonder bestaansmiddelen;

 • eist het erkennen van de status ‘klimaatvluchteling’;

 • vindt dat opsluiting van migranten een allerlaatste toevlucht zou moeten zijn;

 • eist daarentegen wel het actief opsporen en vervolgen van elke uiting van racisme en xenofobie; (de verdedigers van de grondwettelijke vrijheid van meningsuiting zijn dus gewaarschuwd);

 • vindt dat migranten niet mogen vervolgd worden zelfs indien zij mensensmokkelaars gebruiken.

Samengevat:

dit migratiepact is gewoon een licentie (vrijgeleide) om te roven en, volledig conform overeenkomstig de basisteksten van de islamitische doctrine, ook een ‘licence to kill’. Een vrijgeleide om niet mohammedanen te onderwerpen en uiteindelijk te doden!

Wij hebben de tekst van het ontwerpverdrag wel gelezen! Michel, De Wael, Calvo en Peeters blijkbaar niet. Maar de langzame genocide op autochtone blanken lijkt wel degelijk op hun agenda te staan!
VN immigratiepact =

Nu weten we eindelijk waar de smeerlappen zitten!
Nieuws over de gevolgen van VRT-laster

Inderdaad.

De rector van de UGent en de verantwoordelijken van het lasterlijk pano-proramma van de VRT moeten strafrechtelijk veroordeeld worden tot het betalen van een schadevergoeding wegens laster en eerroof.

Zelden lagen de kaarten zo goed voor de jonge Vlaamse beweging. Laat ons hen steunen met een schenking op BE53 0018 2126 7653 !
De groene luchtfietsers vernietigen onze welvaart én ons klimaat

We zijn een ontwikkelingsland geworden, zo titelde Het Laatste Nieuws aanvankelijk. “Normaal alleen voor ontwikkelingslanden: ‘stroomboten’ nodig om winter door te komen”

De schuld op Engie/Electrabel schuiven is wat te makkelijk. De groenen en de klimaat- en fijnstof- adepten en -hysterici toeteren dat om hun verpletterende verantwoordelijkheid in de nefaste energiepolitiek door hun gelobby te verdoezelen.

Vraagt u zich maar eens af hoe ze kunnen vaststellen welke en hoeveel mensen zijn gestorven door fijnstof of NOX en kernenergie , en terwijl de levensverwachting bovendien blijft stijgen. Laat ze ook eens vertellen hoeveel doden kernenergie al echt heeft gemaakt en dat in vergelijking met de andere energiebronnen? En daar mogen Tsjernobil, Fukushima en Three Mile Island bij zijn. Het delven van kolen, het winnen en de verwerking van aardolie alleen al kost een veelvoud aan slachtoffers. En dan nog niet gesproken over het quasi meest nutteloze metaal ter wereld, waa tot nog niet zo lang geleden amper een toepassing anders dan als juweel of geld bestond : het goud.

Hoe veel slachtoffers vallen daar elke maand meer voor dan ten gevolgen van kernenergie? Ga dat ook maar eens na voor elke grondstof die moet worden gedolven of verwerkt? Bovendien is er slechts afval van splijtstof omdat we nog niet goed weten hoe die verder te gebruiken. Maar niet alleen staat er geen onderneming of miljardair nog te springen om in dit onzalige land nog een centrale te bouwen zonder enig vooruitzicht op winst of continuiteit, de politiek en he groen-linkse lobbywerk heeft er voor gezorgd dat hier zelfs het wetenschappelijk onderzoek is gestopt, daar waar wij ca 30 tot 50 jaar geleden voortrekkers waren op het gebied van kernenergie en -onderzoek.

De centrales zullen elders worden gebouwd, en de stroom zal hier uitvallen tenzij we die veel te duur zullen willen betalen en alleszins onze industrie zal zijn gegeven. En daarmee velen hun job en inkomen.( ook dat van de staat)
Mensen, laat anderen niet bepalen wat je moet denken, want dan kunnen zij bepalen wat het je mag kosten.
Net dat wat de censuur wist, moet u weten !

Ik heb tot grote ergernis vastgesteld dat de video van de officiële toespraak van Dr Alice Weidel (AfD) in de Bundestag werd verwijderd door Facebook. Nee, het betrof hier allerminst fake news. Men zou denken dat toespraken in een parlement daarvan, in naam van de democratie, net moesten beschermd zijn. Niet dus.
Ook de Duitse Facebookaccount van waaruit ik de video linkte werd gewist. Alle commentaren gelijk daarmee.
Geen nood, de video is niet verloren, want ik heb die op enkele plaatsen gedownload. U zult de ‘verboden’ video op een andere plaats kunnen bekijken, namelijk op Nageltjes.be
En net dat wat verboden en gewist wordt op Facebook en het internet, wat u niet mocht horen of zien, is dat wat u wel moet weten.
Hier de link naar de video op VK : https://vk.com/a.griffon?w=wall377388640_47
Helaas staat WP het embedden van video’s van VK niet toe. ( tenzij de admin een oplossing heeft. Het bestand is namelijk te groot om hier rechtstreeks te plaatsen)
Vandaar ook uploaded naar blogger https://agriffon.blogspot.com/2018/06/net-dat-wat-de-censuur-wist-moet-u-weten.html

en naar mijn Youtube-kanaal
Inmiddels in Duitsland
Schild & Vrienden

Aanschouw dit stukje jonge Vlaamse intelligentie versus linkse bekrompenheid en intolerantie. Meer gaan we er echt niet over schrijven. gewoon kijken en luisteren! Top van Dries van Schild & Vrienden!

Kijk en luister.

Dries van Schild & Vrienden legt Clémence over zijn knie op radio MNM: #opgekuist!

Schild & Vrienden is een onafhankelijke objectivistische beweging van jongeren die opkomen voor de Vlaamse identiteit en onafhankelijkheid. Hun vereniging heeft een bankrekening
BE53 0018 2126 7653 die we graag met alle nageltjesfans delen.
Steun deze jongere generatie: het is de hoogste tijd en ze zijn het waard!
Elle a …

France Gall stelde zich geen vragen over het feit dat de grootste groep door mohammedanen gedode, want anders denkende mensen (samen 270 miljoen!), van het zwarte ras waren.

Op dat eigenste moment werd door de leugenpers en de regimemedia geroeptoeterd over het zogenaamd Zuid-Afrikaans apartheidsregime.

Alsof het het 1400 jaar oude islamitisch Mohammedaans apartheidsregime nooit bestaan had en niet bestond.

Intussen weten we wel beter. Zelfs Obamallah kon het tegendeel niet bewijzen!
Trump Bashing

40 professionele marketeers zorgen ervoor dat er elke dag iets negatiefs over Trump in de publiciteit wordt gebracht, heb ik begrepen.
Ze doen niets anders dan dat.
Het hoeft niet waar te zijn, als het maar negatief is.
De ene helft van de wereld trapt er in en de andere helft steunt hem daardoor steeds fanatieker.
Ik behoor tot die laatste groep.
Steeds fanatieker dus.

foto van Stradi Song.
N.v.d.r.:
De vele media-hoernalisten gesponsord door een meute onbekwame en misdadige politici slagen er niet in deze man klein te krijgen. Van de vruchteloze pogingen hem te vernederen en te ridiculiseren trekt hij zich niets aan. De laster aan zijn adres zou wel eens als een boemerang kunnen terug komen op de misdadige smeerlappen die lasterpraatjes over hem de wereld insturen.

Hij is nog maar één jaar aan de macht. Het staat zo goed als vast dat er nog 7 jaren bijkomen. Tijd genoeg om met al het crapuul dat hem belastert af te rekenen.
De mainstream leugenpers

De mainstream kranten: rood-groene agitprop

Het is bekend: kranten als De Morgen en De Standaard zijn wanhopig op zoek naar lezers, en dat niet alleen omdat de sociale media op den duur als samizdat vaak betrouwbaarder zijn en vooral minder politiek correct.

Hoe drukt zich de vertwijfeling van de mainstream media uit? Hun publicrelationsafdeling zou je bij wijze van spreken een gratis abonnement geven bij aankoop van twaalf flessen wijn. Zo erg is het. En komen er zes abonnees bij, dan knallen de champagnekurken bij de redactie.

Een goede vriend van me die DS nog leest (er zal later een museum worden opgericht voor de laatste DS-lezer), kreeg de kans me gratis een maand die courant te laten bezorgen. Na lang aarzelen gaf ik toe – een nietzscheaanse zwakte van jewelste. Ik was immers helemaal afgekickt van dat arrogante high moral ground-pravda’tje met zijn obligate opinies over multiculturalisme als nieuwe collectivistische ideologie (vervangt het marxisme), superdiversiteit, migratie en islam.

De wanhoop waarover sprake werd nog eens extra in de verf gezet én door het feit dat ik nog een tijd erna, dus na een maand gratis DS, die krant zomaar (!) bleef ontvangen én omdat me via een heuse brief voorgesteld werd me gedurende drie maanden voor een habbekrats te abonneren met de garantie dat ik er nog drie maanden gratis bovenop kreeg. Wanhoop, zegt u? Vertwijfeling? DS ziet in een afgrond.

Linkse verblinding zonder schaamte …

Wim Van Rooy

Lees verder op Doorbraak! >>>