Pat Condell: “Europa – de diefstal van democratie.”

Deze maand doen we in Europa alsof we deel nemen aan de democratie door het houden van verkiezingen voor het Europees parlement, een rubberen stempel lichaam, even absurd en nutteloos als eender welke vergadering van Sovjet-marionetten.
De belangrijkste beslissing die het ooit zal moeten nemen is wanneer te gaan lunchen.
Europees parlementslid zijn, is als het besturen van een auto op de passagierszetel, draaiend aan een speelgoed stuurwieltje.

Het is hen niet toegelaten wetgeving te initiëren. Het is allemaal van tevoren beslist door een groepje commissarissen die door niemand verkozen werden. Al wat het parlement kan doen is ja of nee zeggen. Als het nee is, blijven ze het terug brengen tot het ja is!

Het is de manier waarop ze alles moeten doen in de Europese unie, omdat ze eigenlijk de instemming van de mensen die zij beweren te regeren helemaal niet hebben. En dit betekent dat onze wetten in Groot-Brittannië (en Vlaanderen n.v.d.r.) worden gemaakt door mensen die niet gekozen zijn en niet kunnen afgezet worden door de stem van het volk. In één woord: dictatuur!.

We kunnen het inkleden met fantasierijke progressieve termen zoals “integratie” en “harmonisatie”, maar als de niet gekozen commissarissen in Brussel besluiten dat er iets wet gaat worden in Groot Brittannië (en in Vlaanderen n.v.d.r.) , dan wordt het wet. En er is niets wat ons parlement kan doen omdat de mensen in dat parlement hun macht, en die van ons, afstonden met een handtekening en ons overlieten aan de genade van een onwettig regime dat geen democratisch mandaat heeft van wie dan ook, en zelfs nog nooit de moeite genomen heeft om er een te zoeken.

Zo, waarom zouden me de moeite doen om te gaan stemmen in deze verkiezing, als dit parlement zo zwak en nutteloos is? Omdat de enigen in dit parlement met morele legitimiteit, diegenen zijn die zouden stemmen om het af te schaffen, als ze de kans daartoe krijgen, en hoe meer we hen verkiezen des te beter.

Onafhankelijkheidspartijen stijgen in de peilingen in heel Europa, en met goede redenen.
Een stem voor een van hen zal een bericht sturen naar de mensen die onze democratie gestolen hebben dat we het ernstig menen om het terug te nemen.

Persoonlijk zal ik stemmen voor de UK Independence party (UKIP) U mag het niet eens zijn met heel hun beleid (ik zeker niet) maar als U gelooft zoals ik doe, dat niets politiek belangrijker is dan regering met toestemming, is er letterlijk niemand anders in Groot Brittannië om voor te stemmen.

(n.v.d.r.: Met dat letterlijk valt het nogal mee. Inmiddels is er de partij ‘Liberty GB’ gesticht door Paul Weston een gewezen lid van Ukip die het onaanvaardbaar vond dat Nigel Farage geen bezwaar heeft tegen de moslim immigratie en zijn partij terreur (door verkrachting, moord en geweld) in Groot Brittannië nauwelijks afkeurt om toch maar aan de macht te kunnen deelnemen. Let wel UKIP is net zoals het Vlaams Belang en de Partij Voor de Vrijheid eurokritisch. De N-va niet, die partij is eurofiel.)

Onze machtspolitici en leidinggevende ambtenaren hebben ons uitverkocht aan een anti-democratische superstaat, een nieuwe Sovjet-Unie in de maak, omdat deze voldoet aan hun carrièreplanning waarin ze behoren tot een exclusieve politieke club, met alle andere belangrijke goed betaalde bijbaantjes en hun enorme door de belastingbetaler gefinancierde pensioenen. En het kost ons (Britten) meer dan 50 miljoen pond (61,26 miljoen euro) per dag om te voorzien in hun carrières en pensioenen.

Big business houdt van massa-immigratie, omdat dit het loon voor de allerarmsten naar beneden duwt terwijl het bestuurdersdividenden niet omlaag duwt. Ze noemen het een gezonde concurrentie, maar het is ongeveer net zo gezond en moreel als een hanengevecht. Ondertussen verstikken kleine bedrijven onder een lawine onnodige kleine EU-verordeningen, ontworpen om uniformiteit op te leggen en concurrentie en initiatief te verstikken. Als je een klein bedrijf hebt, weet je dat het waar is.

Ze blijven ons vertellen over de vrije markt, maar er is geen vrije markt voor ons in de Europese Unie. We mogen handel drijven en akkoorden sluiten met niemand daarbuiten. Wat de handel betreft zijn we een gevangene van de EU, die ons in feite meer nodig heeft dan wij haar. We hebben in Groot Brittannië niets om bang voor te zijn.We hebben de zesde grootste economie ter wereld en een geschiedenis van wereldwijde handel. We kunnen ons gewicht laten gelden in eenieders bedrijf. Onze financiële sector genereert enorme rijkdom, en dat is de reden waarom de Europese Unie deze sector wil grijpen en reguleren en belasten, tot in onderwerping.

Europese rechters houden terroristen en criminelen in ons land onder de zwakste der voorwendsels, maar iedereen van ons kan uitgeleverd worden zonder enig bewijs en zonder aanklacht vastgehouden worden in een buitenlandse gevangenis, dankzij het Europees aanhoudingsbevel. We zijn gevangenen van een politieke unie die zo van nature corrupt is dat haar rekeningen in bijna twee decennia niet meer zijn goedgekeurd door de auditeurs, en waarvan het rampzalige fanatieke een-maat-past-alles-beleid heeft geleid tot ingestorte economieën, massale jeugdwerkloosheid,
en kunstmatige valuta die samengehouden wordt met oude plakband, een economische Noord-Zuid-Kloof zo brutaal en onnodig als de Berlijnse Muur, en waar we ook op stemmen, we kunnen het niet krijgen omdat onze stemmen voor niets mee tellen.

Als je een pleidooi maakt pro de ‘Europese unie’ dan moet je een pleidooi maken tegen de democratie, want anders lieg je. Dit ding is vanaf het begin ontworpen om de mensen buiten het regeringsproces te houden, omdat mensen niet vertrouwd kunnen worden om te stemmen op de manier die hen wordt ingefluisterd, en dat kan een echte overlast betekenen voor iedereen die een ideologisch gedreven totalitair groot plan tracht op te dringen. Als we er ‘in’ blijven, schenken we niet alleen ons eigen democratisch burgerrecht weg maar ook dat van alle toekomstige generaties, en we hebben niet het recht om dat te doen.

Democratie is niet perfect zoals we weten, maar het is een essentiële veiligheidsklep.
Als we de politieke klasse toelaten te doen wat ze willen voor hun eigen gemak, hoeft U niet te veel over de menselijke natuur te kennen om te weten dat de explosie slechts een kwestie van tijd is.
Verre van het voorkomen van oorlog in Europa, zoals het vaak valselijk wordt beweert, is de Europese unie waarschijnlijk de oorzaak van het volgende gewelddadige conflict. Omdat het niet de instemming geniet van de mensen die het beweert te regeren, en het heeft niet eens de moed om die te zoeken.

Zeker, dat vertelt ons dat er iets grondig en diep rot is aan dit project. Laat het geen alarmbellen rinkelen dat niemand om uw mening vraagt? Kijk naar de leugens en uitvluchten, jaar na jaar, de lange weg die alle drie de traditionele partijen in Groot-Brittannië zijn gegaan om ons onze inspraak te ontzeggen. Gebroken belofte na gietijzeren gebroken belofte. Ze zetten ons op een rijtje zoals mokken (voor het drinken van thee of koffie), en ze hebben samengespannen om ons democratisch burgerrecht te neutraliseren en het waardeloos maken. Hun misdaad is groter dan die van de banken met wie ze samenspanden om ons te ontdoen van onze rijkdom.

Ze hebben aangetoond dat ze ons, het volk, bejegenen met neerbuigende minachting, en deze verkiezing is een kans voor ons om te laten zien wat we van hen denken. Dit is onze kans om deze politieke misdadigers en hun media-vrienden te vertellen dat ze ons verkeerd kunnen afschilderen en ons belasteren met alle lelijke en hatelijke namen die ze maar willen, maar dat we genoeg van hun leugens en gladde uitvluchten gehad hebben.

We willen onze soevereine democratie terug, en aanvaarden geen nee als antwoord.

vertaald voor Nageltjes door Lucky9

image_pdfimage_print
Share

Reacties

Pat Condell: “Europa – de diefstal van democratie.” — 2 reacties

  1. Een andere analyse kan men vinden in een publicatie op de webstek van de Deutsche Wirtschafts Nachrichten. Men moet niet met alles akkoord zijn in de tekst, maar het geeft toch wel een tamelijk goed overzicht wat er zich afspeelt, vooral achter de schermen, en wat de uiteindelijke bedoeling is van deze EUSSR. In de tekst heeft men het over een “feudalsystem”, maar het woord “mafia-systeem” geeft nog een betere omschrijving van deze EUSSR.

    http://deutsche-wirtschafts-nachrichten.de/2014/05/11/die-grosse-pluenderung-europas-demokratie-verkommt-zum-feudalsystem/

  2. “Wij zijn de gevangenen van de EU. De EU heeft ons meer nodig dan wij hen”. Daar kan niets tegen op, de nagel op de kop Pat Condell. Wat het democratisch gehalte van deze “instelling” betreft heeft hij ook meer dan gelijk. Hopelijk zien we hem ooit op een Vlaams Belang congres.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *