Politieke correctheid is de wereld op zijn kop.

Politieke correctheid is een inversie of banale leugenachtige omkering. Leugen wordt waarheid en de echte waarheid wordt beticht van alles en nog wat. Liefst zo leugenachtig en smerig mogelijk. Politiek correctheid draait de objectieve waarheid om. Politiek correct staat zelf voor leugen, diefstal en bedrog, terwijl politieke incorrectheid staat voor waarheid, naastenliefde en eerlijkheid. De wereld op zijn kop als het ware. Hallucinant maar desalniettemin de waarheid, onversneden en onvervalst!

Anthony Brownepolitische correctheid

Maar voor diegenen die klaar zien in deze arrogante en leugenachtige omdraaiing van de feiten en begrippen is het duidelijk. De taal, de geschiedenis, de berichtgeving, de opinie, de opleiding, de informatie: alles wordt en werd al meer dan 30 jaar vervalst.

Met de bedoeling dat iedereen daar in trapte, uiteraard. Eens de leugenachtige smurrie onder aan uw zolen plakt wordt het moeilijk de pestilente geur van deze hersenspoeling te verwijderen. Een hele generatie werd op fascistische manier compleet gehersenspoeld om dit te bereiken. Het begon allemaal met het verbergen van alom bekende historische feiten en objectieve waarheden.

De censuur verrichtte haar werk met het masker van anti-censuur en bijna niemand merkte het op. Diegenen die durfde protesteren werden sociaal, economisch en politiek “kalt” gesteld en binnen de kortste keren gedemoniseerd en uitgescholden voor alles wat vuil en vies was, niettegenstaande ze logisch, rationeel en objectief gelijk hadden! Wil Bart De Wever daar wel echt komaf mee maken?

Nul werd één en èèn werd nul. Zo eenvoudig werkt bedrog als men het gedoogt en blijft verdragen. Weinigen beseffen derhalve wat er volgende zondag op het spel staat bij de Europese verkiezingen. Want waarover gaat het?

De dictatuur van de ‘milde’ weldoeners werd geïnstalleerd op ondemocratische wijze. De fascistische en dictatoriale EU-nomenclatuur van door zichzelf boven ons gestelde oligarchen grijpt in op het meest intieme detail van uw privé-leven: de vrijheid van mening en gedachte. De gedachtepolitie ligt in de pers en de media permanent op de loer om de geringste blijk van bewustwording genadeloos de kop in te drukken met alle middelen. Zwart wordt wit en wit wordt zwart in een handomdraai. Echte journalisten worden gebroodroofd en valse journalisten genieten van politiek correcte en dus positieve discriminatie. Zoals reeds gezegd: de wereld op zijn kop.

Genoeg is genoeg: Stop deze politiek correcte waanzin, en informeer U over wat dit begrip werkelijk inhoudt!

Politiek correct:

 • gelooft niet in de menselijke natuur
 • promoot de heropvoeding
 • heeft geen vertrouwen in de democratie
 • ondersteunt de censuur
 • predikt en praat schuldgevoelens aan
 • aanbidt de islam
 • misbruikt psychologische argumenten
 • mikt op de man, bewust niet op de bal en valt “ad hominem” aan
 • verklaart schuldig per associatie, ook intellectueel
 • heeft een voorkeur voor het persoonlijke boven het abstracte argument
 • cultiveert “slachtofferschap” (zelfs geveinsd!)
 • promoot “groepsidentiteiten”
 • hanteert dubbele standaarden
 • neigt systematisch naar extremisme
 • speurt naar ‘beledigingen’
 • heeft helemaal geen humor
 • creëert een kaste van ‘slachtoffers’ (al dan niet geveinsd)
 • beloont de ondeugd en straft de deugd
 • is negationistisch t.o.v. 1.400 jaar islamitische misdaden
 • voert oorlog tegen de vrije meningsuiting
 • is niet bij machte problemen te overwinnen
 • ondermijnt de democratie
 • schept politieke instabiliteit
 • criminaliseert de burgerzin
 • hanteert een dubbele moraal inzake discriminatie
 • ontkent de waarheid
 • promoot de leugen
 • vervalst de geschiedenis
 • sticht verwarring
 • zaait tweedracht
 • indoctrineert de jeugd
 • is intrinsiek oorlogszuchtig
 • verafgoodt leugen en bedrog

Politieke correctheid is gewoon de vijand van de democratie en de vrijheid van meningsuiting!
Laat ons stoppen met deze waanzin van de politieke correctheid! Laat ons de meningsdictators en manipulators van gedachten stoppen en al die zelfbenoemde milde weldoeners, die als regelneven en opvoeders van het volk en opiniepolitieagenten zich in ons leven mengen de laan uitsturen!

Op de politiek incorrecte media zoals Nageltjes kan u lezen wat de massamedia U verbergen. Feiten die uw adem laten stokken, in een overvloed die overweldigend is. De onverdraagzaamheid van de hoeders van de deugd is dermate tergend dat ze ooit onvermijdelijk genadeloos zal afgestraft worden. Geweldloos als het kan, met de harde hand als het moet.

Hun hypocriete moraal en intolerantie als zelfbenoemde hoeders van de deugd die als dekmantel dissidenten belasteren als extreemrechts, xenofoob of seksistisch, teneinde hun ware doelen en intenties te realiseren, is zonder meer dictatoriaal. Steeds meer vrijdenkers wagen zich spijts het politiek correcte spervuur van mainstream media buiten de dekking, maar betalen daarvoor vaak met hun professionele bestaan en goede naam.

De milde weldoeners willen kost wat kost de vrije meningsvorming laten verbieden!
En toch ligt de oplossing voor het grijpen: lees politiek incorrecte media en blogs en maak U zelf op die manier immuun tegen de gedachtepolitieagenten en meningsdictators! Stem Vlaams Belang in plaats van traditioneel in het gareel te lopen.

De jacht op de afwijkende mening is immers 24 uur op 24 geopend. We kunnen niets zeggen zonder onze woorden te wegen op een oorlogskatapult teneinde te ontsnappen aan betrapping op heterdaad bij het plegen van politiek incorrecte ‘intellectuele’ misdrijven. Als sommige stand-up-comedians het lef van hun voorgangers zouden hebben, werden ze automatisch voor het Internationaal Strafhof gedaagd.

Vanuit de hoogte van hun ethische preekstoel, ver weg van het werelds ondermaanse, vaardigen de professionals van de permanente verontwaardiging en selectieve woede, de definitie van goed en kwaad uit en scheiden zo de goeden van de slechten. Alleen zijn de goeden voor hen de slechten en de slechten de goeden.

Ontsnappen aan de gedachte politie is uitgegroeid tot een uiterst gevaarlijke oefening. Verdedigt men de seculiere rechtsstaat? Men wordt verdacht van islamofobie, kapstokwoord dat alle processen mogelijk maakt! Wil men de naties verdedigen tegen de pletwals van het neoliberale paarse Europa? Men wordt behandeld als ‘achterlijke’ nationalist. Wil men de immigratie reguleren om sociale dumping, de natte droom van de multinationals te voorkomen? Men wordt beschuldigd van een poging om immigranten in de zee te willen laten verdrinken!

Van deze taboes willen de goede weldoeners met andermans centen niet spreken. Zij geven er de voorkeur aan morele lessen te geven aan diegenen die ze willen uitroeien!

Intussen wordt de massa in slaap gewiegd met leefloon, ronduit idiote programma’s op de staatstelevisie en moderne gladiatorspelen zoals voetbal. Dagelijks en wekelijk hersenspoelt de regimepers simultaan de geesten. Geen wonder dat bijna niemand geïnteresseerd is in de Europese verkiezingen. In Griekenland en Portugal hebben ze wél al door hoe belangrijk Europa is.

Diegene die U zal gaan vertegenwoordigen in het Europarlement is de enige die de linkse islamofiele en fascistische politiek correcte dictatuur nog een halt kan toeroepen met democratische moties van wantrouwen. Maar ook niet meer dan dat want de besluitvorming wordt dermate vervalst dat niemand nog begrijpt hoe ze tot stand komt.

Het kleine groepje door zichzelf boven het gewone volk gestelde oligarchen heeft de touwtjes stevig in handen en spuit op kosten van de belastingbetaler continu rookgordijnen door steeds meer leden steeds minder efficiënt te laten vergaderen. Door Europa moeten we bovenop de schandalige jaarlijkse transfers naar Wallonië “besparen”. Aan Europa geven we tegelijk verschrikkelijk veel geld uit. En iedereen die ‘aan Europa werkt’ verdient zo veel geld dat het alleen nog maar kan beschreven worden als roofzuchtige zakkenvullerij. Als U nu nog niet begrijpt dat deze waanzin moet stoppen kan U beter beginnen met voor uzelf, uw familie en uw nageslacht een massagraf te delven.

 

Bronnen:

Michael Brückner & Udo Ulfkotte
Politische Korrektheit
Gebonden, 320 pagina’s
http://www.kopp-verlag.de/Politische-Korrektheit-.htm?websale8=kopp-verlag&pi=933900&ci=000409

Anthony Browne
“The Retreat of Reason” Political correctness and the corruption of public debate.
Gelijmd, 121 pagina’s
http://www.amazon.co.uk/The-Retreat-Reason-Correctness-Corruption/dp/1903386500

 

image_pdfimage_print
Share

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *