De islam in vraag stellen (3)

We hebben gezien dat islam gebruik maakt van indoctrinatie van kinderen door hen teksten en sleutelbegrippen te laten memoriseren en te laten herhalen ( “lā ʾilāha ʾillā-llāh: ik getuig dat er geen andere god is dan Allah en dat Mohammed zijn gezant is”; “in naam van Allah, de barmhartige erbarmer”; “zijn naam zij geprezen”; of “vrede zij met hem” bvb.). questioning islam

Geen wonder dat er hier zo veel schotelantennes zichtbaar zijn. Ze dienen om deze indoctrinatie tot in hun nomadische woonkamers en religieuze kleuterscholen (madrassa’s en élke moskee heeft er één!) onophoudelijk meerdere keren per dag te doen weergalmen en willoos te laten na blaten als couscouskreten. Alleen zo voelen ze zich thuis: mét indoctrinatie! Géén andere god? Gezant, alias profeet? Barmhartig? Vrede?

Ook hebben we gezien dat de islam niet bereid is om kritisch om te gaan met de onweerlegbare historische feiten, maar integendeel uitmunt in het bekladden van andere bronnen van kennis. Dat de islam diegenen die niet akkoord gaan beschouwt als “vijand” en aanhoudend inspanningen levert om gelovigen te beletten een punt te zetten achter hun geloof, deelname of onderwerping.
Maar er is meer.

Islam tracht alle kennis te filteren door een enkele intellectuele zeef: de islamitische.

Systemen die indoctrineren stellen allesomvattende theorieën voor. Dat betekent dat je alleen naar dat ene boek moet gaan (in dit geval de koran) om alles te leren wat je nodig hebt. Mensen die niet gevangen zitten in een gesloten ideologie kunnen de gevolgen van nieuwe kennis begrijpen, waar die kennis ook naartoe zou leiden. Gelovige moslims evenwel moeten die kennis eerst filteren door de koran. Als de koran derhalve wordt tegengesproken door wetenschappelijke observatie en proefondervindelijke testen, wat zonder enige twijfel het geval is, gaan ze instinctief voor de koran kiezen. Deze benadering is exact de omgekeerde en verkeerde manier. Bij het bedrijven van wetenschap gaan we niet van start met volledig geformuleerde theorieën die we dan trachten te bewijzen. We starten met hypotheses (voorlopige theorieën) en trachten die dan te bewijzen middels het proces van experiment en observatie om eventueel aanvaarde theorieën te formuleren tot die op hun beurt vervangen worden door nog betere die nog meer verklaren.

Als gevolg van het keurslijf die de koran als dwangbuis oplegt aan wetenschappelijk onderzoek is de moslimwereld veranderd in een intellectuele woestenij. De Arabische wereld produceert slechts circa 7000  opgemerkte wetenschappelijke artikels (opgemerkt door anderen werkzaam in dezelfde discipline) per jaar. Dat is ongeveer hetzelfde als een enkel klein Europees land (zoals Zweden). Het aantal uitvindingen en geregistreerde patenten zijn in de moslimwereld ook zielig. De waarschuwing om geen “persoon van een boek” te zijn is hier bijzonder relevant. Geen acht slaan op deze waarschuwing leidt naar stagnatie en een gebrek aan vrij intellectueel en wetenschappelijk onderzoek.

Beroep doen op “speciale kennis”:

Een kenmerk van de “in de groep/ uit de groep” dynamiek bij repressieve ideologieën is het feit dat de buitenstaanders afgeschilderd worden als mensen die de glorie van het systeem niet kunnen verstaan tenzij ze geïnitieerd zijn geworden. In het geval van de islam is dit sentiment vaak ingekleed in verklaringen over de Arabische taal. Moslims dringen aan om te aanvaarden dat een boek gebaseerd op ongeveer 2000 kernwoorden niet kan vertaald worden in een taal met een gedocumenteerd vocabularium van ongeveer een kwart miljoen verschillende woorden (Engels).
Dit is een ronduit belachelijke notie. Hun positie is verder ondermijnd door het feit dat ze zelf bijzonder blij zijn om uit een anderstalige koran verzen te kunnen citeren als ze trachten iemand te bekeren. Moslims gebruiken alleen het argument “Je hebt perfect Arabisch nodig” op het ogenblik dat de islam in vraag gesteld wordt.

Een andere categorie ven “speciale kennis” komt onder de vorm van bedreigingen over wat er zal gebeuren na de dood. Mohammed was er als de kippen bij om hen die het niet met hem eens waren te bedreigen met eeuwige verdoemenis. Vele moderne moslims volgen deze trend alsof ze speciale kennis zouden hebben over het postume lot van alle individuen. Het is alleen maar spijtig (althans bekeken van uit het moslim perspectief ) dat de speciale kennis van de koran geplaveid is met fouten, contradicties en absurditeiten.

Overdreven beroep op schoonheid en titels:

Een van de kenmerken van onderdrukkende systemen is dat hun veronderstelde autoriteit geënt is op het beroep dat ze doen op schoonheid en het gebruik van titels. Denk aan de “dierbare leider” van Noord Korea. De regering herinnert hun bevolking er voortdurend aan dat het systeem zo mooi is dat haar leiders/boeken de hoogst mogelijke titels verdienen. Dit maakt gewone mensen onwillig om het systeem in vraag te stellen. Deze strategie is zeker gebruikt door de islam.
Een van de belangrijkste testen is om een gelijkaardig vers te produceren. Dit is een volledig subjectieve test gebaseerd op de esthetische perceptie van mensen. Wie zegt dat er niet vele gelijkaardige verzen zijn? We zal daar over oordelen? Deze uitdaging maakt gewoon abstractie van de vele problemen met de koran.

Mohammed en de koran zijn ook verheven tot onaantastbare en niet in vraag te stellen posities. Moslims worden verondersteld naar de koran te verwijzen als “roemrijk” of “nobel” en hem boven alle andere boeken in hun huis te situeren. Ze worden aangeleerd de naam van Mohammed niet te gebruiken zonder er op te laten volgen “vrede zij met hem”. Het is niet moeilijk om te zien hoe deze gebruiken een omgeving zullen creëren waar volgelingen erg onwillig zullen zijn om de veronderstelde mooie en verheven documenten en personen in vraag te stellen.

Ontkenning van de realiteit:

Zij die geïndoctrineerd geweest zijn zullen altijd onderhevig zijn aan een bepaald niveau van cognitieve dissonantie. Dit komt neer op een ontkenning van het feit dat de wereld niet is zoals je gedacht had dat hij zou zijn. Aan de burgers van de voormalige Sovjet-Unie werd verteld dat ze in het beste land ter wereld leefden. De hevige schok die sommige Sovjetburgers ondervonden toen ze de kans hadden om vrije en welvarende delen van het Wester voor het eerst te observeren leidde in sommige gevallen tot volledige mentale en emotionele panne. Laat ons dit toepassen op islam.

Moslims werd aangeleerd dat de islam perfect is, dat het de beste manier is om te leven en de gemeenschap te leiden. Als men dit volgt zou men aannemen dat maatschappijen waar de koran wordt gelezen de meest rechtvaardige, meest welvarende, gezonde en best wensbare plaatsen om te leven ter wereld zouden zijn. Er zouden lange wachtrijen staan om te emigreren in landen waar de koran niet gelezen wordt en waar het geloof zou heersen dat mensen zouden willen verhuizen naar landen waar de meerderheid van de bevolking de islam aanhangt.

Wat we in feite zien is exact het tegenovergestelde. Miljoenen mensen stemmen met hun voeten en verkiezen te verhuizen naar plaatsen waar de mensen de koran niet lezen en niet in de koran geloven. Feit is dat de moslim landen akelig falen op eender welke test van menselijke ontwikkeling die je zou willen vernoemen en, ware het niet vanwege de olie, de situatie nog akeliger zou zijn.
Daarom moeten moslims met excuses voor de proppen komen omdat samenlevingen waar miljoenen de koran lezen en er in geloven niet de gelukkigste plaatsen op aarde zijn.

Diegenen onder ons die geen utopische ideologieën aanhangen kan niet anders dan vaststellen dat sommige samenlevingen gewoon meer leefbaar zijn dan andere en dat een groot aantal van diegenen die in de koran geloven onder de bevolking geen accuraat voorspellende factor is voor vrede, rechtvaardigheid en geluk in een samenleving.

Beroep doen op de massa’s:

Een manier waarop onderdrukkende regimes objecties en twijfels het zwijgen opleggen is om breed uit te smeren hoeveel volgelingen hun ideologie wel heeft. De “massa spelen”en militaire parades van fascistische en communistische samenlevingen beoefenden deze manier tot in de perfectie. Mensen die het observeerden werden gedwongen om te denken “Als er zovele duizenden deze ideologie volgen dan moeten mijn twijfels wel ongegrond zijn.” Het voor de hand liggen probleem is echter dan niemand in de harten kan kijken van al deze individuen. Bovendien is het perfect mogelijk dat een zeer grote groep mensen totaal misleid is geworden.

Het “beroep op de massa’s” is daarom een klassieker onder de logische valkuilen. Hoe is dit aangewend door islam? We horen voortdurend verklaringen zoals “islam is de snelst groeiende religie ter wereld.” (Wanneer onafhankelijk bewijs wordt gevraagd verstommen die beweringen overigens plotseling); of “kijk eens hoeveel westerlingen zich tot de islam bekeren.” (Niettegenstaande dit alles behalve een massabeweging is en dat velen onder hen na enkele jaren de islam verlaten)

Ook dit argument kunnen we gebruiken tegen de islam. Slechts circa 20 % van de wereldbevolking volgt islam. De meerderheid van de mensen verwerpt de islam. Daarom moet als het argument van “beroep op de massa’s“ gevolgd wordt, de islam verworpen worden.

Aan het einde van “de islam in vraag stellen” gekomen zijnde, heb ik er het volste vertrouwen in dat de lezer nu helemaal overtuigd is dat de aanspraken op de waarheid door de islamitische religie geen nauwkeurig kritisch onderzoek kan weerstaan. De onvermijdelijke en finale conclusie is duidelijk: Mensen kunnen tal van redenen hebben om gepassioneerd islam aan te hangen. Maar zij moeten geen ogenblik denken dat het mogelijk is om historische, biografische, tekstuele of wetenschappelijke bewijzen onder deze redenen te kunnen rekenen.

Auteur: Peter Townsend

Voor Nageltjes gedeeltelijk uit het Engels vertaald door Lucky9

P.S.: Gezamenlijke ‘vieringen’ georganiseerd met imams en collaborerende dominees (m/v) en/of pastoors respectievelijk rabbijnen, en uitgezonden op islamofiele zenders zoals “avrotros” zijn pure islamofascistische indoctrinatie. Die dominees en pastoors zijn acteurs of gehersenspoelde imbecielen die niet eens een onvervalste vertaling hebben gelezen van het meest perfide leugenkoek aller tijden, de “koran”! Maar ze leggen het Arabische schrift (waarvan de inhoud door niemand van de aanwezigen kan gecontroleerd worden) wel -zogezegd niets vermoedend- naast de bijbel.
Deze vieringen dienen uiteraard om onschuldige christelijke gelovigen (die de koran uiteraard niet hebben gelezen noch bestudeerd) te indoctrineren en te bedriegen op een georganiseerde manier. Deze uitzendingen zouden verboden moeten worden. Zij hebben maar één en opzettelijk doel: niet moslims te hersenspoelen. Er was een tijd dat zulke verraders (m/v) zonder pardon standrechtelijk werden geëxecuteerd.

image_pdfimage_print
Share

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *