Lijkenpikkerij.

Het is weer volle bak verontwaardiging in de media èn de politiek over het geval J. Jacob, de man die overleed na tussenkomst van het Antwerps BBT te Mortsel. Media en poco totentrekkers slaan wild om zich heen en willen de agenten die deze niet simpele klus klaarden op het schavot…drie jaar na de feiten!

De twee Waalse pekelteven Milquet en Oncelincxk willen schorsing en berechting van de betreffende agenten. Maar aan de echte kern van de zaak gaan ze gemakshalve slinks voorbij, dito voor de media die dit alles NU onder de aandacht brengen met de nodige uitvergroting om de meeste kijk of leescijfers te behalen.

Was het niet zo dat op de dag van de feiten het aan drugs verslaafde “slachtoffer” stoned en halfnaakt op de straat stond te brallen? Was het niet zo dat men de vader van het slachtoffer verwittigde om zijn zoon te komen halen? Was het niet zo dat papa weigerde en het probleem doorschoof naar de politie? Was het niet zo dat de politie het slachtoffer naar een psychiatrische instelling wou overbrengen maar gezien de uiterst agressieve opstelling van het slachtoffer de toegang tot de instelling geweigerd werd? Was het niet zo dat de politie om veiligheidsreden zowel voor hen zelf als voor het “slachtoffer” beroep deden op het BBT om hem te neutraliseren.

Daar het “slachtoffer” geen katje was om zonder handschoenen aan te pakken, gezien zijn gespierde lichaamsbouw die het gevolg waren van het slikken van spierversterkers en ander spul wordt hier maar terloops bijgezegd. Dat het “slachtoffer” wegens zijn druggebruik veel minder pijngevoelig is dan normaal wordt ook niet zo dik in de verf gezet. Dat men in dit geval meerdere agenten moet inzetten om hem in bedwang te houden is de evidentie zelve en dat dit met eventuele meppen gebeurt is nog aanvaarbaarder.

Wat mij in deze tegen de borst stuit is het feit dat deze die het vuile werk moeten opknappen nu de kop van jut zijn en beladen worden met alle zonden van Israël en dat het dolgedraaide “slachtoffer” ten gevolge van zijn overmatig druggebruik in dit geval om als een gespierde bink te kunnen paraderen in feite zijn eigen vonnis getekend heeft.

Misschien kunnen de verontwaardigde lijkenpikkers bij een volgende gelegenheid eens tonen hoe men in dergelijk geval moet te werk gaan. Ik zie die twee Waalse teven en de rest nog niet direct de cel binnengaan om met een gedrogeerde pijnongevoelige dolgedraaide spierbundel een praatje te slaan. Probeer maar eens een dolle stier zonder gevaar voor eigen leven in zijn stal te krijgen.

mvg