De Wever, hollerith en Pegida-Vlaanderen.

Voor het uit de publieke belangstelling verdwijnt moet het geschreven en gezegd worden dat Bart De Wever en zijn voltallig bestuur met vuur speelden toen ze opdracht gaven op 2 maart 2015 islam-kritische betogers te laten oppakken en/of hun identiteit te laten registreren.holllerith steekkaartAfgezien van het feit dat een gasboete uitdelen aan deelnemers van een vreedzame betoging totaal verwerpelijk is of zou moeten zijn, is er zo veel meer aan de hand dat elke rechtgeaarde democraat zou moeten walgen van afschuw en trillen van nauwelijks te beheersen woede.

Dat uitgerekend de Vlaams-nationalist De Wever op deze manier een groep islamcritici in kaart liet brengen tart elke verbeelding. Uitgerekend hij zou als historicus moeten weten dat collectieve registratie, door mensen te laten oppakken en tot identiteitscontrole van een groep over te gaan, niet thuis hoort in een rechtsstaat en al zeker niet in een vrije Vlaamse stad zoals Antwerpen. Niet islamcritici zijn de vijand van de bevolking maar de islamitische jihadisten en al de met hen sympathiserende moslims volgens recente studies zo’n slordige 60 procent onder hen.

In essentie gaat het hem niet over het onrechtmatig karakter van eventueel uitgedeelde gasboetes want, zoals een opmerkzame lezer opmerkte, hoe gaat men bewijzen wie deelnam aan de betoging, wie daar was als toeschouwer, als toerist of gewoon geïntrigeerd passant?
Hierbij laten we de slaafse volgzaamheid van onrechtvaardige rechters die benoemd werden en gecontroleerd worden door het regime even buiten beschouwing. Natuurlijk is het dreigen met een financiële sanctie, die in dit geval gewoon in alle opzichten kan beschouwd worden als onwettelijke jizya of belasting op niet-moslims, buitengewoon laf en onverantwoord maar er kleeft meer stront aan de knikker.

Dat de zogenaamde harde kern van de volgens burgemeester De Wever ‘heethoofden’ opgepakt werd betekent sowieso dat hun identiteit geregistreerd werd. Dat de vele anderen die niet opgepakt werden toch naar hun identiteit werd gevraagd om te registreren teneinde het uitdelen van een gasboete mogelijk te maken is nog erger omdat er nu onrechtmatig lijsten van werden gemaakt. Deze lijsten zouden moeten worden vernietigd alvorens ze in handen vallen van diegenen onder de ‘heethoofdige’ moslims die hier verblijven en waar de burgemeester van Antwerpen zo’n schrik voor heeft.

Omdat we als Vlamingen er niet mogen van uitgaan dat ons niets kan overkomen en we ook niet immuun zijn voor de verschrikkingen van de islam en haar jihadistische terreur, deze bijdrage. Een niet gedefinieerde groep kan men niet vervolgen, niet systematisch laten oppakken, niet samenbrengen in interneringskampen, niet in een gevangenis opsluiten.

Daarvoor is niet alleen een systeem nodig maar ook, net zoals nu op kleine schaal gebeurd is in Antwerpen, een “collectieve registratie”. Hollerith wat is dat? hoor ik U al vragen. Welnu dat waren ponskaartlezers van IBM die het de nazi’s mogelijk maakten alle Joden te lokaliseren en te registreren, ook tijdens de oorlog met medeweten en actieve medewerking van de top van IBM in New-York overigens. Het duurde tot 2001 tot de sluier over deze verbijsterende waarheid eindelijk werd opgelicht en aan de wereld bekend geraakte (IBM en de Holocaust, Edwin Black uitgeverij Kosmos, ISBN 9021598124) Ga maar na.

Hollerith-IBM-24-26-en-56-ponskaartmachinesDe hollerith-steekkaartenmachines waren de voorlopers van de computers en onontbeerlijk om WOII te beginnen en te beëindigen, voor de heropstanding van Europa nadien, maar helaas ook voor de meedogenloze uitroeiing van 6 miljoen Joden en (echte) verzetsmensen op een industriële en beestachtige manier. Tegenwoordig bezit zelfs een klein politie-computerke overigens al meer geheugen en rekenkracht dan toen alle ‘hollerithts’ wereldwijd samen.

Dus als De Wever onder valse voorwendselen lijsten laat opmaken van vredelievende betogers die niets vernield en ook niets gekwetst hebben, behalve het ego van burgemeester De Wever, was hij niet goed bij zijn verstand en bezig op een uiterst gevaarlijke en fascistische manier gelijkaardig aan de modus operandi van de nazi’s. Wanneer gaat het Vlaams belang en de Joodse gemeenschap eisen dat De Wever al de betrokken lijsten laat vernietigen alvorens ze gekopieerd werden door een van de tentakels van de ondergrondse Antwerpse Jihad? Voor wie het nog niet zou weten Jihad is oorlog tegen niet-moslims nota bene.

Mocht een van de op bevel van De Wever geregistreerden ooit het slachtoffer worden van islamitisch geweld, en laat ons eerlijk zijn deze mogelijkheid is vandaag de dag verre van denkbeeldig, leidt het spoor onvermijdelijk en rechtstreeks naar de medeplichtige burgemeester van Antwerpen anno 2015. En deze medeplichtigheid is alsdan niet alleen in de brede zin bewezen maar ook in de enge zin, behalve als hij bevel geeft de in zijn opdracht opgemaakte lijsten te vernietigen.

Indien dat niet gebeurt is het de vaderlandse plicht van alle Antwerpse politiemensen dit te doen als ondergrondse daad van verzet tegen de collaboratie van een islamofiel en gevaarlijk individu.

image_pdfimage_print
Share

Reacties

De Wever, hollerith en Pegida-Vlaanderen. — 4 reacties

  1. Beste Lucky9,
    We mogen er inderdaad niet van uit gaan dat ons Vlamingen niets kan overkomen. Ik zette het meermaals in een reactie op deze (en andere) blogs, dat het niet ondenkbaar is dat men ons de keel komt over snijden. ’t Weverke heeft in deze gecollaboreerd met de islamieten die niets liever dan dat (keel over snijden) zouden doen met de anti islam demonstranten. Waarschijnlijk beseft hij niet hoe ver zijn bevel tot noteren van de gegevens van de aanwezigen kan/zal leiden. Dat hij dit in overleg met de minister van binnenlandse zaken Jambon gedaan heeft zou mij niet verbazen.

  2. Wat Ward Debever en Boerzwam of eender wie van het politiek schorem denken zal ons worst wezen voor ons is er maar een zaak heilig en dat is “”alle moslims/islamieten buiten”” en die smeerlapperij verbieden op ons grondgebied.
    Elke bonobokwaker dadelijk met zijn pietje nemen en op Afrikaanse kust dumpen want wij zijn die achterlijke perverse gewelddadige barbaarse smeerlapperij islam kotsbeu “in ons land”.
    Hier gelden ‘enkel’ seculiere wetten, wij houden ons niet bezig met die achterlijke perverse gewelddadige barbaarse smeerlapperij, wij respecteren onze kinderen en onze vrouwen, in onze samenleving horen pedofielen opgesloten te zitten, wij zijn tegen eender welke vorm van geweld.

  3. Misschien bij de volgende manifestatie aan alle deelnemers van PEDIGA een grote davidster (of kruis) opplakken. Ik denk dat deze boodschap de politici zal wakker schudden.

  4. Ik ben volledig akkoord met deze bijdrage maar, ik denk dat BDW er eens mee zal lachen en weinig van zijn pluimen zal verliezen, integendeel hij zal nog meer aanhangers krijgen. Wat is het Vlaamse volk toch een klootjesvolk Ik denk dat dit met de Ieren of de Basken niet waar zou zijn

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *