Het Lieven Boeve onderwijsproject

Lieven Boeve, de nieuwe baas van het katholiek onderwijs wil leraressen met een hoofddoek voor de klas. Twee maanden geleden pleitte hij ook al voor een algemene afschaffing van het hoofddoekenverbod.

Sinds twee jaar is het dragen van een hoofddoek in het Gemeenschapsonderwijs verboden. Het katholiek onderwijsnet heeft daarentegen steeds al zijn scholen de vrije keuze gelaten.

Vrije keuze?
Onder druk van de islam bestaat geen vrije keuze! Islam betekent immers: onderwerping!

Boeve pleit niet alleen voor de afschaffing van het hoofddoekenverbod, ook wil hij in zijn scholen meer moslimleerkrachten met hoofddoek zien omdat zo zegt hij :“Minstens vijftig procent van de katholieke scholen is opgericht door religieuzen, en die droegen ook een hoofddoek. Dus ik denk dat er voor mij geen principiële problemen zijn tegen hoofddoeken. En als het schoolreglement dat bovendien ook toelaat, zie ik geen enkel probleem.”

Waar het sluipend naartoe evolueert : leraressen met een hoofddoek voor een klas met enkel meisjes met een hoofddoek, . Misschien eerst via een tussenstadium: meisjes links en jongens rechts, dan jongens vooraan, meisjes achteraan. Dan terug segregatie van de seksen in aparte klassen en zelfs andere scholen. Om te eindigen in andere lessen voor meisjes dan voor jongens. En wie weet, met de koran als enige boek in de bibliotheek.

Lieven Boeve is gewoon een boef, en onderwijs moet vrij komen van alle godsdiensten en geheel in handen komen van de Vlaamse overheid. Via de scholen wast men immers de hersenen. En dat weten alle religies heel goed. Godsdienst, slechts als het niet schadelijk is voor de maatschappij moet maar in de vrije tijd in zelfbetaalde/zelfbedruipende verenigingen, slechts toegestaan vanaf 18 jaar/meerderjarigheid, en ook daar onder controle van de staat. Want wij weten: al snel ontaard en ontspoort godsdienst tot gekke en gevaarlijke toestanden.  

Dat Vlamingen moeilijk te mobiliseren zijn, vooral voor hun eigen zaak en toekomst is geweten. Het resultaat is dat de recente pol is overgenomen door een groep die wel mobiliseert, en die het straks blijkt echt te zullen overnemen : moslimleerkrachten met hoofddoek.
Hieronder het resultaat van de poll in Het Belang van Limburg op 5/4 o 8u30

Moeten er meer moslimleerkrachten met hoofddoek voor de klas komen?
Ja
77 %
Neen
23 %
Total Votes : 7248

Waartoe het allemaal kan en zal leiden? Dat weten we toch al?

Lieven Boeve onderwijsproject

 

Zien wij een moslima de evolutieleer uit de hoofddoeken doen? Nee toch? Godsdienst moet gewoon uit het onderwijs worden gebannen . Godsdienst is geen wetenschap, het is indoctrinatie, en dus kindermishandeling. Tot 18 jaar zou het moeten verboden zijn voor organisaties/bewegingen en professionele getrainde leugenaars, kinderen te manipuleren. Daarna zijn mensen hopelijk sterk en slim genoeg om al die onzin niet meer te slikken. Maar domheid staat dan vrij. Ignorance is a choice.

image_pdfimage_print
Share

Reacties

Het Lieven Boeve onderwijsproject — 6 reacties

 1. Laten de linkiewinkies nu eens duidelijk antwoorden op de vraag, alstublief: Maakt die islamitische hoofddoek nu al dan niet deel uit van die door hen zo gepropageerde “Westerse” of “moderne” islam?

  Anderzijds vind ik dat de rechtse rakkers ook eens véél en véél duidelijker stelling mogen nemen dat die islamitische hoofddoek een uiting is van de meest fundamentalistische radicale islam die in Europa, sinds de aanslag op Charlie Hebdo, niet (meer) toegelaten is!
  Hoe moeilijk is het nu eigenlijk om dat duidelijk standpunt uit te dragen? Hoofddoek = radicale islam = verboden in Europa!
  Religieuze symbolen vergelijken en daarmee gratuit beweren dat uiterlijke kenmerken aan elkaar gelijk zijn, is linkse prietpraat.

  De islamitische hoofddoek die door vrouwen buitenshuis moet gedragen worden, dient om de seksuele lustgevoelens van islamitische mannen te onderdrukken. De hoofddoek en de sluier van vrouwelijke religieuzen daarentegen dient om het pronken met hun lichamelijke schoonheid en hun eigen ijdelheid voor God te beletten, binnen en buiten de kloostermuren. Dat is zo ongeveer het tegenovergestelde wat hetzelfde uiterlijk kenmerk toont. Tot daar de simpele weerlegging van de prietpraat.

  Er is trouwens geen enkele nonnenkap die al heeft verhinderd dat een “radicale” islamiet die de “moderne” koran volgt, haar toch verkracht, louter om haar geloof! Dat vindt “hedendaags” plaats in Afrika, het Midden-Oosten en de landen rond de Middellandse Zee, maar wordt vakkundig uit het journaal gehouden. Dat is immers geen nieuws – voor islamitische mannen is dat gewoon hun religieuze plicht, altijd en overal.

  Ik kan niet meer aannemen dat Lieven Boeve, nota bene een gediplomeerde godsdienstwetenschapper, dit allemaal niet zou weten. Bij dergelijke kwade trouw kan ik mij enkel nog voorstellen dat Lieven Boeve op psychopatische wijze heimwee heeft naar zijn kleutertijd op de nonnenschool en, bij gebrek aan vrouwelijke religieuzen, binnenkort elke Vlaamse vrouw gesluierd wil zien rondlopen.

 2. Die “Boev” moet dadelijk ontslagen worden want die is onze cultuur en onze beschaving aan ’t vernietigen, wij leven in een seculiere westerse cultuur en niet in een oosterse barbaarse smeerlapperij.
  Die Boev Moet Weg.

 3. Die Lieven Boeve is een gevaarlijke gek. Dat blijkt nu ook uit zijn argumentatie.

  Wie een vergelijking durft maken tussen de kap van een Vlaamse non en een hoofddoek is ofwel een bedrieger ofwel mentaal zo zwaar gehandicapt dat hij te gek is om los te lopen. Zo iemand hoort in de gesloten psychiatrie thuis.
  Ten eerste zijn er bijna geen nonnetjes meer behalve misschien enkele in de kloosters van gesloten ordes en congregaties. Er is m.i. in heel België geen enkele nog levende non die les geeft. Nul! Het argument van Boeve is dus geplukt uit een volstrekt verleden tijd en als dusdanig vals.

  Ten tweede -en hier toont Boeve zich als een leugenaar en toppunt van intellectuele oneerlijkheid- is de kap van een Vlaamse religieuze een onderdeel van haar habijt en dus een onderdeel van haar uniform.
  Nooit heeft een Vlaamse vrouw het aangedurfd om de kap van een nonnetje te dragen zonder zelf lid te zijn van de betrokken orde of congregatie. Zelfs een novice moest meestal een andere kap dragen dan een non die haar geloften (van celibaat) had afgelegd. Een nonnenkap is dus onmiskenbaar een onderdeel van het uniform van een welbepaalde en meestal kleine gemeenschap van religieuze vrouwen.

  De islamitische hoofddoek, hijab of kopvod daarentegen is universeel een symbool van de onderwerping van alle vrouwen die zelfs niet eens het recht hebben eigen congregaties op te richten en verplicht worden kinderen te kweken à volonté. De islamitische hoofddoek is dus in feite een symbolische vlag, een soort swastika van de jihad, die dient om territoriale aanspraken te formuleren en te bestendigen. Een grovere belediging voor de katholieke religieuze vrouwen dan die dewelke Boeve formuleert is ondenkbaar. Hij verwart doelbewust extreme kuisheid onder de vorm van (meestal) vrijwillig celibaat met polygamie en het gelijktijdig gebruik van een demografisch wapen. Het was Khadaffi die deze definitie aan het westen bekend maakte.

  Die lieven Boeve is dus een criminele collaborateur en medeplichtig aan alle jihadistische en dus oorlogsmisdaden. Hij faciliteert de Mohammedaanse oorlog tegen zijn eigen volk en geloofsgenoten. En dat terwijl in heel de wereld christenen gemarteld, gedood, onthoofd en gekruisigd worden door de lieverdjes van de islam! Die Boeve is een walgelijk ventje die Jezus Christus zelf eigenvoetig uit zijn kerk zou gesjot hebben.

  En wij staan in deze aan de goede kant. Aan de kant van de waarheid. De huidige Paus staat overigens achter ons en beschuldigde deze week nog idioten als Boeve van “medeplichtige verzwijging” inzake de agressiviteit van de islam.
  Het opperhoofd van de Katholieke kerk heeft dus stelling genomen tegen idioten zoals Bonny en Boeve. Dat dit moet geformuleerd worden op een blog van grotendeels seculiere mensen bewijst hoe zwak de tjeven staan in de huidige wereld. Ze hebben niet eens meer de ruggengraat om leugenaars, bedriegers krankzinnigen op hun plaats te zetten.

 4. Lieven Boeve is een verrader van het eigen volk. hopelijk gaat hij vlug op zijn bek, voor hij nog meer onheil aanricht in ons onderwijs. Hij is er een van het soort dat ooit de boemerang in eigen gezicht zal krijgen. Wat mij betreft, liever vandaag dan morgen. De uitslag van de poll mag ook niet verwonderen hij komt uit het Behang van Limburg. Wie een beetje zijn ogen opentrekt weet hoe het in Limburg zit met de verdeling van de nationaliteiten.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *