De vrijzinnige moslim.

Soms moeten de dingen bij hun naam genoemd worden. De verleiding van obscurantisme (*)  is groot. Sinds de ineenstorting van het communisme en spijts de aanslagen van 11 september en daarna die in Londen en Madrid blijkt een bepaald soort links gefascineerd te zijn door het islamisme. Derde wereld verblinding? Hunker naar een verloren radicaliteit? Haat jegens Amerika en Israël? Naïviteit of cynisme?screenshot_1713

En zelfs als ze niet verblind zijn door islamofiele propaganda slagen ze er in verklaringen wereldkundig te maken die als reddende strohalm moeten dienen voor hun eigen verwrongen wereldbeeld dat de maakbaarheid van de mens en de gelijkheidsworst als idioot postulaat moet beschermen.

Uiteraard bestaat er geen vrijzinnige moslim omdat het onmogelijk is. Een vrijzinnige ex-moslim dat kan wel, en een taqiyya plegende moslim die beweert vrijzinnig te zijn dat kan ook. Uiteindelijk is dat laatste niet zo erg want dat betekent alleen dat deze moslim meent U te mogen bedriegen door aanwending van leugen en list. Hij hakt voorlopig tenminste uw hoofd niet van je romp, pompt het niet vol oorlogsmunitie en snijdt ook je halsslagader nog niet over.

Het begrip vrijzinnige moslim is echter een contradictie in het woordgebruik, Orwelliaanse nieuwspraak of in het beste geval even absurd als argumenteren met een vals begrip als vierkante cirkel. Die bestaat ook niet.

De introductie en het gebruik van deze term gebeurt dus ofwel uit naïviteit ofwel met de bijbedoeling intellectueel gif in uw en mijn kijk- en leesvoer te verstoppen. Het toppunt van deze poco-techniek is dat het begrip herhaaldelijk gebruikt werd in een islamkritisch boek : “De onzichtbare Ayatollah” waarin Hans Jansen uit de doeken mocht doen hoe hij de kuiperijen onderging tijdens het proces tegen Geert Wilders en Nahed Selim ( niet te verwarren met de rabiate islamiet Malek Chebel ) een moedige vrouw die naast een prachtig essay ook de gelijknamige titel van het boek mocht leveren.

De linkse auteur en blogger Carel Brendel stelde het in de inleiding van zijn boek zo: “Het gevaar bestaat dat fundamentalistische moslims, mede dank zij druk van uit de islamitische wereld een groot stempel op onze samenleving gaan zetten. Met als gevolg een inperking van rechten en vrijheden. Allereerst die van andersdenkende moslims, gevolgd door de rechten en vrijheden van de gehele bevolking.”

Goed, maar wat is een andersdenkende moslim? Waarvoor dienen definities dan nog als er moslims zouden zijn die anders denken dan moslims. De definitie van ‘moslim zijn’ is nochtans duidelijk. Een moslim is iemand die gelooft dat Allah de enige God is, Mohammed diens profeet is en dat de heilige Koran geopenbaard werd aan Mohammed en dus rechtstreeks van Allah komt.

De heilige koran zegt “De vrouw van wie gij opstandigheid vreest, vermaan haar, negeer haar (in bed) en sla haar”. (4,34) Nu leest men in de heilige koran wel meer van zulke schandalige dingen maar plots lijken de linkse dummy’s vergeten te zijn dat deze geboden rechtstreeks van Allah komen en dat is de allergrootste in alles: geven en nemen, evenals in bestraffing zowel als in het aanwenden van list en bedrog.

Zij willen dat natuurlijk niet begrijpen omdat ze zo erg gewend zijn te fulmineren tegen de christelijke godsdiensten dat ze nu vuil gebekt het argument van de vrijheid van godsdienst gebruiken om de islam goed te praten en doen alsof hun eigen vervalsingen nooit gebeurd zijn.

Dat de verlichting zichzelf opnieuw moet uitvinden daar ben ik het volledig met Brendel eens. Maar in deze context de vraag stellen of het onmogelijk is “om de vooruitstrevende moslims te bereiken” getuigt van een verregaande naïviteit. De bolsjewistische retoriek is trouwens bij Brendel nooit ver af: “Een westerse samenleving die in zichzelf gelooft moet (volgens hem) na dat alles (Luther en Spinoza) ook in staat zijn om een bres te slaan in het onaantastbaar lijkende bolwerk van de fundamentalistische islam.

Het is in feite links gezwatel dat abstractie maakt van het onweerlegbare feit dat de islam in zijn geheel en al zijn geledingen intrinsiek fundamentalistisch is en in feite niets anders dan een als godsdienst vermomde gewelddadige fascistische ideologie. Het maakt niet uit hoe de afvalligen, de ongelovigen die zich weigeren te onderwerpen, of de joden moeten gedood worden. Het staat in de heilige koran en dat is het woord van Allah. Het doden is dus een gebod van Allah. Hoe kan een moslim daarover minder fundamentalistisch gaan doen? Hoe kan een vrijzinnige van deze evidentie abstractie maken?

screenshot_912

Links is nooit consequent. Of het zich nu als anti- totalitair of vriendelijk voor de derde wereld of het klimaat voordoet, het linkse discours komt finaal steeds vervalsend en misleidend uit de hoek. Uiteraard is het zo dat het christendom begon als een door het hellenisme beïnvloede Joodse groepering. Maar deze nu een sekte noemen is subjectief en misleidend tendentieus. Uiteraard is Karlheinz Dreschner objectief waar hij schrijft “Alle dogma’s van de kerk, alle aan Jezus en zijn apostelen toegedachte daden komen we al eerder in de geschiedenis tegen, in het jodendom, in het hellenisme, of de Perzische Mythrasreligie. De sacramenten, de genezingen, de dood aan het kruis, de hemelvaart, het was al bekend voor de komst van Jezus, vaak vergelijkbaar met de aan de heidense god Dionysus toegeschreven wonderen.”

Na een verdachtmaking van het vroege christendom vervolgt Brendel echter met de opmerking dat de katholieke cultuur eerst het humanisme en het protestantisme als bastaardkinderen moest baren alvorens Europa aan de verlichtingen toe was. In zijn fundamentalistisch links elan kan Brendel het niet laten in een adem te vervolgen met wat gewoon leugen, en postume laster en eerroof is. Monniken maakten helemaal er hun levenswerk niet van om klassieke boeken te vernietigen en de lange periode die voorafgaat aan de verlichting was helemaal geen periode waarin Europa in een intellectuele duisternis werd gedompeld. Zie http://nageltjes.be/wp/?p=543 .

Hierbij verliest hij ook uit het oog dat nauwelijks 22 verzen verder dan het voormelde door hem afgedrukte citaat uit de vierde Sura (de vrouw) de heilige Koran ook de mening van Allah formuleert over hoe vrijzinnigen moeten behandeld worden: (4,56) “Zij die ongelovig zijn aan onze tekenen die zullen wij braden in een vuur, telkens wanneer hun huid gebakken is, verwisselen wij dit met een andere huid opdat zij de bestraffing smaken. Allah is waarlijk geweldig en wijs.” Ik wens Brendel veel geluk in zijn zoektocht naar een vrijzinnige moslim. Hij zal het nodig hebben!

Het is onze plicht klaar te zien in deze bewust in stand gehouden verwarring. We hebben gedacht komaf gemaakt te hebben met het totalitarisme. Het nazisme was dood uitgezonderd enkele zonderlingen met kaal geschoren schedels constant op zoek naar een stoot adrenaline. Het sovjet- communisme bezat -door zijn twintig miljoen doden- het bewijs van haar eigen ongelijk. China, Korea en Cambodja met nog hogere aantallen doden te gerieve van hun collectivistische luchtspiegeling was een ver van ons bed show. We konden eindelijk adem halen. Zelfs de godsdienst leek op een maan in haar laatste kwartier, die de politiek had verlaten voor de afdeling cultuurpatrimonium.

In plaats van naar een vrijzinnige moslim te gaan zoeken is het onze plicht de Koran te lezen, de hele inhoud ervan te herkennen als strijdig met de mensenrechten en het modale strafrecht, alsook de belijdenis van de islam voor eeuwig te verbieden of minstens elke subsidie er aan definitief onmogelijk te maken.

Inderdaad propaganda voor en verspreiding van een doctrine die aanzet tot geweld, doodslag, moord, foltering, verminking en -jawel- discriminatie -niet alleen van de vrouw maar van alle anderen die zich dwangmatig moesten onderwerpen aan de islamitische ideologie- horen niet thuis in een rechtsstaat.
Elke islamofiele multiculturalist en en dito cultuurrelativist is medeplichtig aan elk misdrijf en inbreuk op de mensenrechten gepleegd in naam van de islam tot in het meest gore detail. Zeker hier in het seculiere Europa. Maar daarover later meer in volgende bijdragen.

Seculier links en de islam zijn in hetzelfde bedje ziek: collectivistische waanzin. Het is dus niet verwonderlijk dat de meeste islamitische kogels komen uit de loop van een Kalasjnikov.

(*) Obscurantisme: “ Houding die vijandig staat tegenover kennis, de redelijkheid en de vooruitgang.

image_pdfimage_print
Share

Reacties

De vrijzinnige moslim. — 4 reacties

 1. De islam is in de eerste plaats een ideologie, en geen godsdienst.
  Volgens het boek:” Pourquoi que je ne suis pas musulman” van Ibn Warraq is de islam een mengeling van franse revolutie en bolsjevisme. Dit verklaart dan ook waarom de “broeders” en de “kameraden” de rode loper uitrollen voor de islamterreur , die door hun als wapen wordt gebruikt om onze westerse beschaving te vernietigen.Er bestaat maar één islam, en dat is de “radicale..” Al de rest is ketterij verdronken in een zee van leugens en bedrog. De leugens en het bedrog zijn een wezenlijk bestanddeel van alles wat links is, vandaar de reden waarom links, iedereen die de waarheid zegt en schrijft, op alle mogelijke manieren te lijf gaat. Het gebruik van de islam als wapen kadert in de “new world order” strategie.Het komt er dan ook op aan de werkelijke verantwoordelijken voor het islamprobleem te ontmaskeren. Hier zullen velen voor een verrassing komen te staan.

 2. Soms zit een mens met vragen…
  Een jonge Arabier vraagt aan zijn vader:

  “Papa, waarom hebben jullie zo’n bizarre hoed op jullie hoofd?”

  Vader: “da’s een kap en die beschermt ons in de woestijn tegen de zon”

  Zoon: “Ah, zo!…….maar…. papa?”

  “Ja jongen!”

  “Wat voor een raar kleed dragen jullie!”

  “Da’s een burka die ons lichaam beschermt tegen de hevige woestijnzon”.

  “Da’s goed!…zeg… papa?”

  “Zeg eens…. jongen.”
  “Waarom die eigenaardige schoenen aan jullie voeten?”

  “Ah..ja, dat zijn muiltjes. Die heb je in de woestijn echt nodig om je voeten niet te verbranden.”

  “Oke, …..maar…. papa?”

  “Wat nu…jongen?”

  “Waarom wonen wij dan in Vilvoorde?

 3. Uitstekend opgebouwd en logisch gestructureerd artikel.Wat het uitschakelen van de nefaste gevolgen van de aangehaalde problematiek betreft dient er nog eens gewezen op het belang van de echte seculiere waarden die niet te verwarren zijn met deze die er de loge en de linkse adepten er op nahouden,maar de echte weerspiegeling moeten zijn van deze die onder de Verlichting een einde maakten aan de verknechting van het volk en de weg wezen hoe een betere maatschappij er kon uitzien.Deze waarden van vrijheid ,solidariteit en volkssouvereiniteit zullen daarom de enige standaard zijn en blijven voor al diegenen die respect hebben voor zichzelf en degenen waarvoor ze verantwoordelijk zijn.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *