Waarom een vreedzame islam gewoon een pervers verzinsel is!

Overeenkomstig onze politiek correcte schoolboeken eindigde het Romeinse rijk met de invallen van noordelingen, de zogenaamde Germanen.
Wetenschappelijk onderzoek toont echter aan dat dit een arbitraire zo niet zelfs gewild islamofiele interpretatie is, ingegeven door angst voor de objectieve waarheid. Die ziet er helemaal anders uit. De geschiedenis na 632 kenmerkt zich door het gebruik van extreem moordzuchtig en vernietigend geweld door de imperialistische ideologie die de islam is.

De vernieling van de klassieke beschaving in beeld gebracht. Woorden zijn overbodig.

De witte bolletjes die oplichten zijn al de veldslagen, agressies en confrontaties in periodes van 20 jaar. Nadien zijn ze historische feiten geworden en kleuren uiteindelijk allemaal rood. U bent hier getuige van de manier waarop de klassieke beschaving vernietigd werd door de islam.

Natuurlijk deed de splitsing tussen het West- en het Oost-Romeinse of Byzantijnse keizerrijk de politieke eenheid verloren gaan en ontwikkelde zich in het westen een nieuwe ordening die niet meer op Rome gefocust was. Maar wat wel bleef bestaan was de mediterrane en dus historisch Romeinse cultuur rondom de Middellandse zee. Nog tweehonderd jaar nadat de laatste West-romeinse keizer zijn kroonjuwelen had bezorgd aan de Oost-Romeinse keizer Zeno bleef Noord-Afrika de graanschuur van het gesplitste imperium.

De cultuur bleef bestaan met een gemeenschappelijke taal en godsdienst. De handel ging onvermoeibaar verder tussen alle havens aan het ‘mare nostrum’ (vert.: onze zee) der Romeinen. Zelfs de van oudsher bestaande maar veel tragere handelskaravanen over land van en naar het nabije en verre oosten over Perzië en Afghanistan bleven doorgaan.

Deze cultuur en dus ook de onze was nu niet meer militair van aard maar eerder economisch en agrarisch. Heeft U zich ooit al eens afgevraagd waarom Noord-Afrika zo’n troosteloze woestenij is? Ooit was dit immers een groene streek waar landbouw door irrigatie welzijn en welstand bracht. Romeinse heirwegen tussen de steden waren er afgezoomd met loofbomen ter afkoeling van de reizigers. Vernuftige irrigatiesystemen die nauwgezet onderhouden, uitgebreid en hersteld werden zorgden er samen met een gunstig klimaat voor overvloedige oogsten.

Aan dit alles kwam abrupt een einde met de invallen van de islamitische Mohammedanen. In amper 70 jaar na 632 werd Noord-Afrika in de zevende eeuw totaal onder islamitisch bewind gebracht. De bevolking vluchtte er massaal of werd vermoord. De nieuwkomers waren niet alleen rovers en slavenjagers maar bovendien nomaden. Hun kudden graasden binnen enkele jaren de groene graslanden helemaal kaal. De akkers verdroogden zienderogen omdat de irrigatie gestopt was bij gebrek aan deskundige landbouwers die gedood of gevlucht waren. Wat nog wel werkte werd door de invasietroepen van de muzelmannen bovendien grondig vernietigd samen met alles wat aan geschriften aanwezig was in de steden gewoon omdat de inhoud ervan niet islamitisch en dus strijdig was met de Koran.

De mediterrane cultuur in Noord-Afrika was in nog geen halve eeuw totaal vernietigd door de islam en de christelijke bevolking er verdreven of gegenocideerd. Het toppunt van walgelijk arrogante leugenachtigheid is dat de moslims de irrigatietechnieken mee naar Grenada zouden gebracht hebben. Dat is een grove leugen. Het waren de voor de islam uit Noord-Afrika gevluchte christenen die dat deden als die technieken daar al niet eerder zouden aanwezig geweest zijn want Spanje maakte sedert eeuwen deel uit van het Romeinse rijk en de mediterrane beschaving waar deze technieken langzaam maar zeker werden uitgevonden en verfijnd. De veroveraars kwamen uit Arabië en wat nu Irak werd genoemd en brachten helemaal niets mee behalve dood en vernieling. Raadpleeg daarover mijn commentaar over Al-Andaluz.

De islamitische agressie vernietigde niet alleen de toenmalige graanschuur van Europa maar legde tevens de zeevaart en daarmee de handel over de middellandse zee lam. De verbindingswegen met het verre oosten werden afgesneden door de extreme onveiligheid en wat er wel nog door kwam werd onder weg zo veel keer belast door lokale islamitische heersers dat alle handelsgoederen “peperduur” werden. Europa was afgesneden van de rest van de toenmalige wereld en op zichzelf aangewezen. Als kers op de islamitische taart plunderden islamitische zeerovers het leeuwendeel van alle westerse schepen en voerden op alle kusten van Europa strooptochten uit op jacht naar blanke slavinnen tot in IJsland toe! Mannelijke slaven waren er immers door raids en veroveringen in India en Zwart-Afrika bij overvloed.

Kortom het Romeinse rijk in het westen van de middellandse zee bestond niet meer omdat het vernietigd was door de islam en de mohammedaanse ideologie. Dat en niets anders zijn de enige echte harde en waar gebeurde historische feiten. Een vreedzame islam is een contradictie met de feiten: een fictie en een leugenachtige mythe. Een pervers verzinsel die er alleen ingaat bij gehersenspoelden, onderontwikkelden en debielen.

Aan ons om te oordelen tot welke groep wij behoren! Laten wij de zelfmoord van de rede en de moord op de  wetenschap toe of doen we dat niet?

Toemaatje

image_pdfimage_print
Share

Reacties

Waarom een vreedzame islam gewoon een pervers verzinsel is! — 3 reacties

  1. islam is geen verzinsel, islam is pure perverse smeerlapperij een vuiligheid die “met alle middelen” bestreden en verdreven moet worden.

  2. Daarom zeg ik dat de overvloed aan “bootvluchtelingen” geen toeval is, het is een weldoordachte strategie om Europa en de westerse te laten bezetten met islamieten. De gevolgen zullen vernietigend zijn.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *