Cijfers en censuur.

Tijdens het doornemen van de berichten bij de diverse kranten viel mijn aandacht op een bericht bij de standaard waarbij antwoorden gegeven werden op vragen van Filip Dewinter i.v.m. de overbezetting in onze gevangenissen. Hallucinant om te vernemen waren de cijfers waaruit bleek dat zo maar eventjes meer dan 3000 bajesklanten illegalen zijn!!

Meer dan 7O% zijn illegale criminele rotzakken die hier niks te zoeken hadden en die nu op de kap van de belastingbetaler een gevangenisstraf uitzitten na het plegen van een misdrijf. Een vlugge berekening laat zien dat die vreemde rotzooi een slordige 230 miljoen euri zuur verdiend belastinggeld opgesoupeerd op jaarbasis. Zoveel geld om een massa uitschot in leven te (moeten!) houden.

Om de pil nog wat aan te dikken is er een deel van dat allochtoons gespuis dat het lef heeft om via hun advokaat een asiel aanvraag in te dienen. Dit alles hebben we te danken aan de linkse bende debielen die hier al jaar en dag dat ettergezwel toelaten en vertroetelen, want dat zijn de redders van onze sociale zekerheid, onze helpers als we hulpbehoevend zullen worden en zij met liefde en tederheid de bedpan onder ons gat zullen schuiven onder het zingen van Allah Akhbar.

Zoveel geld voor vreemde bandieten terwijl de faktuur voor een kamertje in het rustoord de pan begint uit te swingen. Maar alsof dit nog niet genoeg is kan veel van dat crapuul na het uitzitten van hun straf het land zelfs niet uitgezet worden als hun homeland hen niet meer wil toelaten. Dan komen zij op de pay-rol van het ocmw terecht voor een leefloon in afwachting van een andere oplossing tenzij ze ergens tijdens een volgend misdrijf doodgeslagen of afgeschoten worden.

Ik wil er in deze nog op wijzen dat desbetreffend bericht intussen volledig verdwenen is uit de media…de heilige censuur heeft niet lang gewacht om toe te slaan. Zulke mededelingen over onze gekleurde criminele illegale tafelschuimers zijn uit den boze.

Past niet in het poco plaatje!

mvg