@ Jean Hesp ( Jambon )

Weledele Belze Excellentie Jan Jambon,

De koran is voor honderdduizenden (geïmporteerde) mensen in dit land een heilig boek. Je moet daar respect voor hebben.” Dixit volgens de staatsmedia uwe excellentie van de NBA, Jan Hesp alias Jambon (daar kan U ook niets aan doen behalve uw familienaam veranderen met een Keuninklijk Besluit ondertekend door filiep primo). Oh Ja?!

Welnu, elke intelligente westerling die dit fascistisch werk van de nazislam ooit ook daadwerkelijk zélf gelezen heeft, Jan mijn kloten, weet dat uw uitspraak debiel en van een  bekakte pot gerukt is!

Volgende keer stemt iedere rechtgeaarde atheïst liever nog op een tjeef dan op een NBA-er. U bent zelf een kafir, het laagste van het allerlaagste (!) en bovendien naamsgewijze totaal haram.

De koran verdient geen énkel respect maar alleen afgrijzen en vernietiging! Waar ben je godverdomme mee bezig islamofiele idioot? In de nazislam wordt iedereen met de dood bedreigd. Dringt dat tot uw domme varkenshersentjes door? Iedereen!!!

Vroeger dacht ik dat de links draaiende hersentjes van KOP Van Eynde zo klein waren dat ze automatisch wel moesten verzuren, vandaar zure kop, een delicatesse voor af en toe. Maar uw kop blijkt islamofiel. Uw kop zit vol nazislam en bittere stinkende gal. Niet te vreten!

Onze geveinsd oprechte verontschuldigingen voor de ‘toon’ en de formulering van dit bericht. Maar als de toon belangrijker wordt dan de inhoud begint er iets of zelfs veel meer te stinken!

En ja de redactie van Nageltjes vindt de stickers van FDW idioot. En dàn? Ze brengen alleen maar de verraders aan de oppervlakte en raad eens wie de verrader van zijn of haar eigen cultuur is?!

Aan U de keuze Jean Hesp. Mijn stem krijg jij en uw partij NOOIT meer tot die het tegendeel bewijst. Verraders van hun eigen cultuur verdienen niet alleen misprijzen maar ook zwààr afgestraft te worden voor elke leugen.