De kruistochten waren laattijdige verdedigingsoorlogen.

Als de leugen heerst is het formuleren van de waarheid telkens een revolutionaire daad.

Aangezien de door de nationale Staten en door de supranationale EuSSR gecontroleerde media hierover alleen hersenspoelende propaganda, vervalsing en misleiding brengen is buiten de historische geschriften en wetenschappelijke litteratuur in boeken en tijdschriften vandaag vooral het internet verantwoordelijk voor het stellen van zulke revolutionaire daden.

kruistochtvergelijking

We hebben helaas moeten vaststellen dat veel van de op blogs en sites verspreide informatie dikwijls verloren gaat. Wij denken bvb. alleen al in het Nederlands taalgebied aan de blog van Pamela Hemelrijck, Angeltjes, Amsterdampost, Artikel7, het Vrije Volk enz. Spijtig maar het is zo.

Bovendien blijven politiek correcte leugenzenders zoals Canvas, BBC, NOS, VRT enz. hun publiek bedriegen zoals Canvas hier deed. Canvas verdraait de waarheid aangaande Andalus. In de originele Engelstalige versie wordt “de hindu-arabic number system” naar het Nederlands vertaald naar alleen “Arabisch nummersysteem”.  Het woord Hindu werd door Canvas gecensureerd. Natuurlijk zal er daar gezwegen worden over de Almohaden en Almoraviden die godsdienstvervolgingen organiseerden in hun “multicultureel paradijs”.

Pertinente antwoorden op flagrante leugens werden al dikwijls geformuleerd maar gingen al te vaak verloren waardoor de linkse, imperialistische en islamofiele leugenbrigades weerom met dezelfde leugen kunnen uitpakken als argument om niets vermoedende onschuldigen te beliegen en te bedriegen. Zij gebruiken hiervoor een fascistische tactiek met name het verketteren, diaboliseren en criminaliseren van elke opinie die strijdig is met de hunne waardoor elk debat, elke confrontatie van ideeën, uitgesloten wordt en de leugen bijna steeds gehandhaafd blijft als officiële waarheid.

Vooral als die leugen islamofiel is wordt de vertolker van de “verkeerde” opinie vaak bedreigd en belasterd met valse beschuldigingen alsof hij of zij aan “islamofobie” zou lijden hoewel zijn filosofie het “objectivisme” is, een racist(e) zou zijn hoewel hij of zij de negerin Ayaan Hirsi Ali verdedigde tijdens de poging tot karaktermoord die op haar werd gepleegd, ja zelfs nazi sympathieën zou koesteren hoewel hij het zelfbeschikkingsrecht van Israël erkent.

Dergelijke misdrijven (want dat zijn het!) blijven heden ongestraft. Integendeel de belasterde onschuldigen worden soms zelfs voor de politiek correcte rechter gesleurd en soms veroordeeld bovendien. Dat zegt genoeg over de staat van onze vertegenwoordigende democratie. Het pogrom op de vrijheid van meningsuiting botviert vandaag de dag in naam van een waanzinnig bloeddorstige middeleeuwse ideologie de meest perfide censuur die men zich kan voorstellen. Tot zover de verantwoording van dit stukje wetenschappelijk onmiskenbare waarheid.

Vaak word men vandaag in atheïstische kringen nog altijd geconfronteerd met het vals argument dat de middeleeuwse kruistochten imperialistische motieven zou hebben gehad en gepaard gingen met disproportioneel geweld en ontzettende wreedheid. Diegenen die zulke beschuldigingen uiten om politiek correcte redenen of omdat zij zonder meer zwaar gefrustreerd zijn door antichristelijke en antisemitische overwegingen zonder zich gedocumenteerd te hebben, miskennen de waarheid en laten de duisternis primeren op het licht.

Ter zake: De bovenste foto is de samenvattende grafische uitbeelding van het islamitisch geweld tussen 632 en 1920. De waarheid en filmpjes over deze inventaris van islamitische agressie leest en ziet U hier en hier en hier. De onderste foto toont de 16 veldslagen tijdens de kruistochten van 1090 tot 1260. Meer waren het er niet! Hieronder ziet U een filmpje van de middeleeuwse inventaris van westelijke tussenkomsten in het Midden-Oosten gedurende deze 250 jaar. De verhouding is dus een treffen per gemiddelde periode van 15 en een half jaar. Ter vergelijking: de islamitische agressie uitte zich elke 3 à 4 jaar in 184 veldslagen maar duurde wel 700 jaar lang en dan nemen we niet eens de ontzaglijke islamitische agressie gepleegd op het Indisch subcontinent mee op in de rekening!

Samengevat mag men stellen dat de islam periodiek bijna 4 keer zo agressief was als de christelijke ridders met hun legers, en zelfs 2,8 keer zo fanatiek gelet op de duur van de islamitische agressie die overigens na 1920 nooit gestopt is en heden nog altijd onverminderd voortduurt. De gebeurtenissen van 26 juni 2015 vormen als voorbeeld slechts een druppel in een oceaan van bloed veroorzaakt door en namens de islam. De hiervoor verantwoordelijke ideologie is de islam en niets anders. De daders zijn moslims en niet anders. Laat U niet misleiden door de leugenaars die beweren dat dit alles niets met de islam zou te maken hebben. Dit heeft alles met de islam te maken. Dit is de islam ten voete uit. In elk detail en elk overgeleverd geschrift van de gruwelijke islamitische ideologie die door élke moslim wordt beleden en vereerd.

Bovendien volgden de westerse kruisvaarten pas na 450 jaar ononderbroken genadeloze islamitische agressie op territorium dat niet het hunne was maar dat ze zelf wel wilden veroveren en daarin ook gedeeltelijk slaagden.

Onze blogvriend Fubar wijdde er ooit al eens een reeks artikelen aan de politiek correcte of moeten we zeggen islamitische leugen over de christelijke kruistochten

Hij schrijft:

“In tegenstelling tot wat men zowat overal lezen kan, waren de kruistochten geen razende expedities van een agressief vasteland door het Christendom geïnspireerd. Integendeel : gedurende vele eeuwen had Europa het te verduren gekregen door invallen en verschillende barbaarse indringers, in de pejoratieve betekenis van het woord : zonder enig ontzag vernielende. Men vermoordde, men plunderde, men stak in brand, men verkrachtte. Wanneer er niet voldoende vrouwen beschikbaar waren om de ongebreidelde driften op zoek naar grove sensaties te bevredigen, greep men naar jonge knapen en zelfs naar huisdieren of vee. Wie was daar verantwoordelijk voor ? Na de invasies van germaanse horden, waaronder de Vandalen een faam hebben opgebouwd die de eeuwen trotseerde, kwamen deze van de Hunnen, de Vikings en de Saracenen. Dat waren geen brave jongens, maar bloeddorstige en brutale ontspoorden, zonder enige voorkomendheid met de evenmens, noch respect voor geestelijke of materiële goederen. Al wat zich op hun weg bevond, was onderworpen aan hun egocentrisch en krimineel goeddunken.

De Europese bevolking had er uiteindelijk genoeg van. Er was een consensus ontstaan over de rechtmatige zelfverdediging : deze zou niet enkel vertaald worden in het opgeheven schild, maar ook in het preventief optreden tegen nieuwe agressies. Er werden dus gemeenschappelijke expedities met ontradend karakter in de richting van het Oosten op touw gezet. Zij hadden tot eerste doel de pelgrims naar het heilig Land te beschermen. Vandaar ook dat geleiden van soldaten-monniken de karavanen vergezelden. Er dient geweten dat de Kruisorden een parallel bestaan hebben gehad ten opzichte van de kruistochten. Naast een defensieve functie hadden zij eveneens een onthaalfunctie en een geestelijke almoezeniersfunctie waarvan alle bewoners van Palestina zonder enige uitzondering konden genieten.
Met de bedoeling de Christenen van elke onderdrukking in het door de ruiters van Allah bezette Jeruzalem te ontzetten, zijn de kruisvaarders afkomstig uit verschillende naties en opgesplitst in kleine bevrijdingslegers er uiteindelijk in geslaagd een groot gedeelte van de Levant te veroveren. Terwijl zij aldaar oorlog voerden, waren de Muzelmannen er natuurlijk toe genoopt, te verzaken aan hun geregelde strooptochten in Europa. Aldus zijn de kruistochten tegelijkertijd bevrijdende en preventieve expedities geweest. Daardoor heeft ons vasteland voldoende vrede van buitenuit gekend om een buitengewone culturele ontwikkeling van binnenuit mogelijk te maken.”

Hierin bijgetreden door Engelstalige historici zoals Thomas F. Madden

Hij vervolgt: ” Maar na 1453 volgde dus eerst (onder veel meer) de verovering van en de mohammedaanse slachtingen in Otranto.” In 1683 belegerden ze zelfs nog Wenen.

Onthoofdingen zijn altijd al een geliefkoosde bezigheid geweest van Mohammedaanse sultans en kaliefen overeenkomstig het grote voorbeeld van “de” profeet.

Van de voorgewende islamitische wetenschap algebra en medische wetenschap laat hij geen spaander heel, hierin historisch bijgestaan door andere wetenschappelijk verantwoorde bronnen, waaronder ook ex-moslims zoals Ibn Warraq

Islamofobie krijgt voorwaar een absurde bijklank als men bedenkt dat moslims in het algemeen en de islam in het bijzonder de wetmatigheid van oorzaak en gevolg niet eens kennen. We citeren:

In de tribaal-mohammedaanse cultuur heeft men grote moeite met het toegeven van fouten. De kruisvaarders hebben velen slagen gewonnen dankzij enkele superieure hulpmiddelen: de maliënkolder en de kruisboog. De tegenstander heeft niet geprobeerd ze na te bootsen.
In de leer van Mohammed zit zelfs een soort afkeer van het denken over oorzaak en gevolg ingebakken. Dat Allah doet wat hij wil is een van de meest voorkomende zinnetjes in de Koran. Dat is de uitdrukking van een essentieel verschil met het christendom: op elk moment kan Allah de hele schepping als het ware overdoen.
Uiteindelijk schuilt daarom het echte gevaar van mohammedaanse zijde alleen in hun doodswens en in het vanzelfsprekende dreigen.
En natuurlijk op de vijfde colonne: lieden die willen meegeven nog voor er goed en wel gedreigd wordt, vanwege hun haat tegen het succesvol zijn van onze eigen cultuur

Zelfs deze commentaar is mild voor de leugenachtigheid van de islam en dus de gemiddelde moslim.

Want de veroorloofde “want heilige” leugen alias Takiyya recht uit de islamitische (ook de soennitische!) doctrine gegrepen, wordt gretig toegepast om elk ‘waarheidsgetrouw argument’ te ontkennen niettegenstaande het onloochenbaar waar is overeenkomstig alle regels van de formele logica. De relationele database van Dr. Bill Warner bewijst het!

Andere (maar niet exhaustief opgesomde) geraadpleegde werken:

  • John. J. O’Neill, Holy Warriors, Ingram Books, ISBN:978-0-980-99489-6
  • Emmet Scott, Mohammed & Charlemagne revisited, Nerpress, ISBN:978-0-578-09418–2
  • Sylvain Gouguenheim, Aristote au Mont Saint-Michel, éditions du seuil, ISBN: 978-2-02-096541-5
image_pdfimage_print
Share

Reacties

De kruistochten waren laattijdige verdedigingsoorlogen. — 1 reactie

  1. Ik hoop dat we een nieuwe kruistocht zullen moeten houden om ons te bevrijden van de islam maar het zal helaas niet met de katholieke kerk te maken hebben want zij collaboreren met de islam

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *