Quousque tandem abutere, EUSSR-apparatsjiks, patientia nostra?

Gaan we door de knieën voor een arrogante minderheid ? Zijn we nog in staat om weerwerk te bieden ? Of geraken we zo stilaan waar ze ons willen hebben?  Bij die laatste vraag kunnen we best eens stilstaan. Wie wil ons “dààr” ?  Zijn het de vluchtelingen of de collaborerende politiekers ? Of allebei ?eussr

De laatste maanden wordt het overduidelijk hoe de vork aan de steel zit.  De eubo’s met hun “verdelingsplan van asielzoekers” hebben bij nogal wat burgers de schellen van de ogen gerukt.  Zij doen er in de eerste plaats alles aan om de unie vol te stouwen, niet toevallig, met zoveel mogelijk moslims.  Het is duidelijk geworden dat achter de “Arabische lente” een andere agenda verborgen zat dan welke op het eerste zicht leek.

Ons, naïeve Vlamingen, werd verteld dat door de Navo in die landen “orde op zaken” moest gesteld worden en er een ” democratie diende geïnstalleerd te worden. De zwarte kater op kop, zette het ganse Midden-Oosten in rep en roer. De betreffende landen werden herschapen in puinhopen. De mensen sloegen op de vlucht. Naar de honingpotten van de EU. Toeval?  Nee hoor !

Als we vandaag merken dat Frontex, de bewaker van de buitengrenzen, dienst doet als “ophaaldienst” dan moet er een lichtje beginnen branden, toch ?  Dan moet men toch beginnen beseffen dat het hier gaat over een opgezette, georganiseerde invasie? Opgezet en georganiseerd door een collaborerende brusselse élite. Het is zelfs geen kwestie meer van wegkijken, hier wordt bewust een continent onherstelbare schade toegebracht.

De landen worden verplicht via een verdeelsleutel vluchtelingen te blijven opnemen. Gelukkig beginnen nogal wat landen weerwerk te bieden. Ze laten weten dat ze er genoeg van hebben om overrompeld te worden. Blijven ze stand houden is de vraag?  De “dappere Belgen” met paardenbril op hun koppen vinden dat er nog wel wat ruimte is voor wat mondjes meer ! Wij dragen de slippen tot het bittere einde. Tot aan de ondergang.

De hoofdschuldigen: de Navo, Amerika op kop gevolgd door de Brusselse slippendragers ! Natuurlijk maakt de maffia, de mensensmokkelaars, dankbaar gebruik van de laksheid van de eubo’s. Of moeten we eerder zeggen van de kansen die hen door de Brusselse élite wordt geboden?  Want dààr begint het langzamerhand meer en meer op te lijken.  We worden met z’n allen in ’t zak gezet door een bende meelopers met die moslim uit Amerika. De slechtste president ooit, zeker voor Europa !  En nog hebben velen het niet door: de zelfbenoemde democratische partijen zijn verworden tot collaboratie-ondergangspartijen.  De veroveringstocht is in volle gang ! De EU zet alle poorten open! In Vlaanderen worden de tafelschuimers met open armen ontvangen!

Tijd om de ogen te openen en weerwerk te bieden in het stemhokje! (n.v.d.r. en daarbuiten.)

Auteur: Houzee

P.S.: Lees ook met stom slagende verbazing misdefinitie van 2009