Versprak Minister Steven Vanackere zich van één woord?

We vernamen het plotse ontslag van Steven Vanackere als Minister van Financiën. Tijdens een door hem bijeengeroepen persbijeenkomst verklaarde hij dat en we citeren “zodra het stof in dit dossier zal gaan liggen zijn zal U tot de vaststelling kunnen komen dat ik geen fouten heb begaan”.

Waarschijnlijk was het de bedoeling te verklaren “zodra het stof in dit dossier zal gaan liggen zijn zal U tot de vaststelling kunnen komen dat ik veel fouten heb begaan”! Het verspreken tussen “veel” en “geen” is begrijpelijk voor een man die het de laatste tijd vreselijk druk heeft gehad.

Wij kunnen moeilijk geloven dat een beroepspolitieker die zijn hele leven met al zijn lichaamsdelen, en voornamelijk met zijn handen, voeten en ellebogen heeft gezwoegd om steeds belangrijkere mandaten te bekomen nu plots aan de top van de roem een Ministerschap zou laten vallen omdat hij geen enkele fout heeft gemaakt !

Op dit ogenblik heeft niemand een klare kijk op dit dossier omdat er inderdaad nog vele stofwolken rondzweven. Maar vroeg of laat zal het stof gaan liggen en zal de waarheid bovenkomen. Het is mogelijk dat men Steven tegen die tijd reeds vergeten is en hem niet harder zal willen straffen en de zaak, zoals dikwijls in de politieke wereld met de mantel der liefde zal bedekken.

Persoonlijk menen we echter dat in de toekomst wel zal blijken dat men aan de top van de tjevenindustrie nooit vies is geweest van wat gesjoemel.

Laten we dus rustig afwachten; niet vooruit lopen op het onderzoek maar zeker de zaak niet vergeten.

Zal dus vervolgd worden.

Men zegge het voort,