4 maanden cel voor verscheuren religieus leugenboek: de koran, in Blankenberge !

Ik schreef hier al op 6  februari: Een leugenboek verscheuren of verbranden, zelfs zijn eigen exemplaar, is strafbaar  http://nageltjes.be/wp/?p=588

Welnu de rechter volgde de eis van het openbaar ministerie en veroordeelde conform de man.   Hallucinant, ongehoord, en ontspoord is deze uitspraak. De sharia bestaat dus ook al bij ons.     Door deze juridische collaboratie en gebaseerd op deze uitspraak zullen moslims hun verdere aanspraken en hogere eisen baseren, en steeds verder oprukken met de instrumenten die nooit bedoeld waren om het eigen volk, de autochtonen, in de vernietiging te helpen.

De Brugse strafrechter heeft een man veroordeeld tot een effectieve gevangenisstraf van vier maanden. Begin juni 2012 scheurde de Blankenbergenaar in Oostende een koran stuk voor de ogen van een groepje moslims.

Enkel in De Tijd kon ik een korte melding van dit op 6 maart verwachte vonnis lezen. Er werd geen ruchtbaarheid aan gegeven in de regime-media, en nochtans is dit een uitermate belangrijk vonnis dat bepalend is voor onze toekomst en die van onze nakomelingen. Dit vonnis heeft een verstrekkend gevolg en draagwijdte.

4 maanden cel voor het verscheuren van een leugen- en haatboek geschreven in de vroege middeleeuwen in de woestijn tussen de geiten toen de dieren nog konden spreken en mirakels een dagelijkse gebeurtenis waren?! Een boek dat vol staat van wrede opdrachten en gedragingen en richtlijnen die geen enkel beschaafd en modern mens hier wil tolereren en toegepast zien. Wat zou dan de straf zijn voor het verscheuren van een boek vol waarheid en kennis over fysica, wiskunde of  de evolutie?

Echt waar, ik ben niet boos, ik ben woest.  Op de politici die wetten stemden die dit soort uitspraken mogelijk maken? Op de magistraten en de procureur die niets beter te doen vonden in een land dat bulkt van de criminelen en waar alle dagen ontelbare zaken worden geseponeerd die echte misdrijven zijn. Een land dat slecht een fractie van de misdrijven oplost en veroordeeld. Een land waar het aantal verkrachtingen, mishandelingen, berovingen en drugshandel elk jaar sterk toenemen. Ik ben boos op een justitie die in staat is slachtoffers als misdadigers te behandelen, en heuse misdadigers ingevolge procedurefouten of lachwekkende vonnissen naar huis te sturen. Ondertussen moet de burger lijdzaam toeziet hoe het veel te dure, ondoorzichtige, politiek benoemde en archaïsche  justitieapparaat de redenen negeert waarom het door de brave burgers werd opgericht. Wie benoemd al die lui op die hoge posten om te mogen oordelen over andere mensen. Is het genoeg een incestueus diploma te hebben gehaald gebaseerd op cursussen van professoren die zelf via een incestueus proces werden benoemd. Is het genoeg zijn kandidatuur te stellen en een examen af te leggen waar men moet weten welke antwoorden verwacht worden op welke vragen, men daarbij de juiste partijkaart op zak heeft en men via de juiste vrienden wordt voorgedragen. Maakt hun dit bekwaam? Beantwoorden ze daarmee aan de verzuchtingen van de burgers, die de kloof tussen hen en justitie dag na dag ziet verbreden? Is dit voldoende om ze een onbekritiseerbare, onkwetsbare en superieure positie te geven die nauwelijks of niet ?

Geef mij dan maar een echte volksjury!

Ik wil nu wel eens weten op grond van welke wetten en argumenten deze man werd veroordeeld voor een feit dat eerder een opiniemisdrijf is als het uitlachen, verscheuren of verbranden van een wreed leugen- sprookjesboek wel kan gekwalificeerd worden als een opiniemisdrijf. Ik wist niet dat iemand die met nonsens en sprookjes lacht, met de fabels van Lafontaine, de verhalen van de Rode Ridder, of  het Spaghettimonster kon gestraft worden, zelfs niet wanneer er gelachen wordt met de mensen die ze als religie beschouwen en ook echt geloven wat er in staat. Een straf voor het verscheuren van fictie? Dan ook een straf voor het verscheuren van romans van Hugo Claus, of  Das Kapital, of Mein Kampf, toch ook door menig mens aanbeden auteurs of als heilige boeken aanzien?                          Ja, ik herhaal: welke straf zou er dan moeten voorzien worden voor diegenen die de exacte wetenschappelijke boeken en hun auteurs verscheuren, beledigen of ontkennen, ook al zijn ze nu, dan wel lang geleden geschreven en de auteurs dood?  Dood, al heel lang dood, zoals de eigenlijk onbekende auteurs van de koran, de bijbel, de gilgamesj, de oddysee, de tora of de edda? Waarom zouden sommige werken meer respect verdienen dan andere, sommige goddelijk en andere niet?

Ik wil de veroordeelde man steunen, ergens 10 of meer korans in brand steken of verscheuren. Ik wil geld inzamelen om een batterij advocaten in te huren (helaas het kan geweldloos niet anders) die de man verdedigen en deze uitspraak aanvechten en aanklagen op alle mogelijk niveau’s Ik wil gaan betogen. Ik wil dit wereldkundig maken van de Noordpool tot de Zuidpool, van hier tot de wereld rond.  ik wil dat de wetgevende macht meteen ingrijpt door politieke druk uit te oefenen, ik wil andere rechters, andere justitie, andere wetten. Wetten die onze burgers, onze verworvenheden,  welvaart en welzijn beschermen en dit soort schertsprocessen onmogelijk maakt en de betreffende rechter verwijst naar een baan waar hij lege zakken mag rechtzetten.

Niet zonder reden denk ik dat deze uitspraak werd gedaan, na consultatie met de autoriteiten, en die evengoed collusie mag worden genoemd. Dat ze haar oorsprong vindt in de latente morele chantage en dreiging die uitgaat moslims hier en elders, en de apeasementpolitiek waarbij men zwicht voor mogelijke agressie en geweld die zo kenmerkend zijn voor de zich zo snel en vaak beledigd voelende moslims.

Ik moet even wat onderzoek doen, wat mensen spreken en raadplegen, in de eerste plaats mijn vrienden en natuurlijk ook het slachtoffer van deze rechterlijke dwaling dat een misdrijf is tegen de vrije mening en de ongeschreven wetten, rechten, verworvenheden en verwachtingen van ons volk. Iedereen die wilt meewerken mag zich hier aanmelden.

Hierna een filmpje dat ik onlangs terugvond en dat nu hier als bij wonder ( ;-D zijn terechte en toepasselijke plaats krijgt

Ik ben niet beledigd, ik ben geërgerd en boos op de domoren die denken dat wanneer ze de realiteit verbannen uit hun leef- en denkwereld en die van hun kinderen, die nare realiteit en die monsters zullen verdwijnen. In plaats van te vluchten voor de realiteit zouden ze er in tegendeel flagrant mee geconfronteerd moeten worden, en in plaats toe te kijken zouden ze moeten ingrijpen. Appeasement is altijd fataal gebleken voor hen die ze toepaste.

Antoine Griffon

Antoine Griffon

image_pdfimage_print
Share

Reacties

4 maanden cel voor verscheuren religieus leugenboek: de koran, in Blankenberge ! — 7 reacties

 1. Kan er iemand a.u.b. de genaamde “Arne S.” opsporen in Blankenberge?

  Al dan niet valselijk beschuldigd worden van brandstichting (pyromanie) bewijst gewoon niets maar is een makkie!

  Voor dezelfde poco-moeite ben ik een massa-moordenaar en een psychopaat à la Kim De Gelder of Pol-Pot.

  Zelfs mankeert hij enorm veel vijzen, Arne S. verdient onze bijstand en hulp.

  • Ik heb zijn advocaat al kunnen vinden, dat was het makkelijkste. Arne S.zijn gegevens kunnen we mss via deze weg bekomen, maar de vraag is of de advocaat die wil geven.

   Ik zal eens informeren bij iemand die nogal wat activisten kent.

   Advocaat Ryde Olivier (Sint-Kruis)

   Eikenberg 20 , 8310 Sint-Kruis (Brugge) Routebeschrijving
   050 35 67 75
   050 35 90 40
   050359040

   • De vraag is of Arne wel de juiste advokaat had. In eerste instantie dient deze na te gaan wie de rechter is(=loge& rood of niet en zoja : deze dan wraken). Als dit kan in de “kasteelmoord” moet dit hier ook kunnen. Als men weigert… verstek laten gaan en nadien verzet aantekenen , nadien kan men nog in beroep gaan..dezelfde praktijken toepassen als deze aangewend door linkse advokaten of advokaten van de “zware jongens” (zie Hans Rieder..) om de procedures te rekken. Vervolgens dient men te pleiten dat de islam geen godsdienst is maar een ideologie…Uiteindelijk dient men de daad dan voor te stellen als een daad van verzet tegen de “allochtone bezetting” ..en deze daad dan gelijk te stellen met daden van het verzet tijdens WOII dat nadien niet vervolgd werd en nog amnestie heeft gekregen voor hun verzetsdaden(sic) en bijhorende beestigheden. Er dient dan ook geëist te worden dat ” de lat gelijk gelegd wordt”…
    Uiteindelijk dient de verantwoordelijkheid voor deze bezetting dan gelegd te worden bij de belgische staat die zich schuldig maakt aan verraad…(zie strafwetboek -misdaden tegen de veiligheid van de staat). De vraag is dan ook : welke advocaat gaat dit aandurven??

 2. Ik verwijs naar mijn reactie dd. 06.03.2013 op de tekst :”bij steeds meer rechters blijkt er een hoek af te zijn”. De voormelde veroordeling is een typisch geval van een “situationele ethiek”. Moest de dader een nieuwe belg geweest zijn die een bijbel zou hebben verscheurd dan was er geen probleem geweest. De bovenvermelde veroordeling staat dan ook in schril kontrast met de provocerende en tergende laksheid en lafheid die gewoonlijk wordt ten toon gespreid wordt tegenover de echte misdadigers door de linkse en logemafia’s, onder het motto : “soort zoekt soort en soort verdedigt soort”. Een volksjury is geen oplossing..als deze bevolkt wordt door “klootjesvolk” of door “nieuwe belgen” is men er ook aan voor zijn moeite.Bovendien bestaat er ook nog zoiets als “chantage” een praktijk waarin de linkse en logemafia’s zeer bedreven zijn.Op nieuw dient vermeld te worden, en dit tot in den treure, dat de desbetreffende magistraten er geparachuteerd werden door politieke partijen verkozen door een meerderheid van de bevolking, ook in Vlaanderen. De meerderheid van het “klootjesvolk” stemt dus voor dergelijke vonnissen.

 3. Die man doet er best aan tijdig, op de griffie van de rechtbank in Brugge, beroep aan te tekenen tegen dit schandalig incivieke vonnis en een uitgebreid gemotiveerde beroepsakte neer te leggen. Zodat het schandalige vonnis vernietigd wordt, hij zelf vrijgesproken wordt en die Brugse rechter zéér zware tuchtsancties opgelegd krijgt.

  Indien deze Blankenbergenaar Nageltjes leest kan hij gebruik maken van de contactknop bovenaan en zijn gegevens melden aan de redactie, die ze zal overmaken aan bereidwillige Vlaamse topjuristen die graag gratis individuele bijstand en degelijk juridisch advies zullen geven.

  Weet, beste Blankenbergenaar, dat je niet alleen staat. Alle democratische Vlamingen staan als een blok achter U. Niet berusten mijn beste. Dit verweer tegen het islamitische onrecht win je op één been!

 4. Zeg mij hoever je staat, ik heb tijd, kennis en een berg motivatie om deze middeleeuwse mediashow wat als een proces moet doorgaan in beroep te counteren. Het is zoals je schrijft Antoine, vanaf nu kan ieder advocaat zwaaiend met dit politiek arrest, een opiniedelict ten andere, iedere burger de gevangenis in praten. Moslims moeten verboden worden om onze democratische wetten te misbruiken. Zogenaamde rechters die de vrije mening fnuiken door partij te kiezen van godsdienstfanaten moeten zelf gerecht worden. Je hebt mijn gegevens, wie die man ook is, zijn plaats is zeker niet in de gevangenis.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *