Houd de dief ! ! Euh, dieven ! !

Ik stelde mij al mijn hele leven de vraag waarom prijzen voor overheidsopdrachten altijd zo veel hoger lagen dan voor privé of bedrijven. Dat kon allemaal niet terug te voeren zijn tot hogere kwaliteitseisen. Want soms was het tegengestelde zelfs waar. Ook niet tot de slechte betalingsmoraal van de staat die maanden tot jaren te laat betaalt. Ik wist en schreef al lang geleden dat het halucinant was dat werken zoveel geld kostten ook al waren ze nog niet, of werden ze nooit, uitgevoerd. Hoe het mogelijk was en als normaal passeerde dat budgetten massaal overschreden worden en werken tot het dubbele kosten wat was voorzien/gepland.
Nemen we als voorbeeld : het Vlinder-justitiepaleis van Antwerpen dat 4,5 miljard kostte of ruim 50% meer. Denken we dan nog niet aan de vele gebouwde kunstwerken en wegen die nergens naartoe leiden, de BAM , de openbaar vervoer staatsbedrijven, de subsidiemolens, de handel in overheidsgebouwen als die oa in Ieper waar een klein firmaatje in Ierland, zonder kapitaal en tegen een belachelijke prijs een gebouw kon verwerven, en waarin o.a. Karel De Gucht bij betrokken was.
En denken we maar aan de vele socialistische roverbendes die door ons land trokken, vergelijkbaar met de Russische maffiabazen die met gestolen geld vastgoed kopen in London, en zoals getoond in een BBC reportage uitgezonden op de VRT.
De tsjeven hebben even veel boter op hun hoofd, maar alles opsommen zou dit artikel onleesbaar maken.
Het is al lang geleden dat er nog echt gezocht werd, er werd vervolgd en ook werd veroordeeld voor corruptie, alhoewel iedereen met zekerheid weet, dat het bestaat of moet bestaan alleen al gebaseerd op vergelijken, van simpele rekensommetjes, procedures en de controle van sommige vermogens, bezittingen of levensstijl. Sommige bekend, sommige in het buitenland; en sommige niet bekend via vennootschappen her en der en veelvuldige transacties.
Als gewone burger trekt uw bank er de stekker uit als u uw budget zou overschrijden, ga je zelfs in de gevangenis voor fraude, en kan je de rest van je leven nergens nooit nog één cent lenen, wordt je opgelijst in een kredietdatabank als wanbetaler voor de rest van je leven, zonder dat de privacyhaan daarover mag kraaien. Niet dat ik daarmee die mensen allemaal wil voorzien van een verzachtende omstandigheid of onschuld.
En nu blijkt uit wat zoekwerk dat er 4 miljard in donkere zakken verdwijnt? Wat me daarbij verbaast is dat het in de schoenen wordt geschoven van ‘de ambtenaren’, er een amalgaam wordt gemaakt om de ware schuldigen niet bij naam te moeten noemen, en dat aldus zelfs elke ambtenaar, ook laag in rang en/of zonder enige beslissingsbevoegdheid of toegang tot rekeningen en ontvangsten wordt gestigmatiseerd. Zij zijn meestal ook maar gewone belastingbetalers die elke dag van hun matras moeten (zij het te weinig in verhouding tot de privé) om brood op de plank te krijgen.
Politici, politieke partijen, justitie,vakbonden, alle met hun schimmige VZW-tjes en NGO’s of firma’s, worden niet vernoemd.
Met onderstaand onderzoek cq. krantenartikel is al een schuchtere aftrap gegeven.
Nu is het afwachten of er effectief zal worden gezocht, gevonden en gestopt.
Het is daarbij helaas rekenen op justitie met haar ouderwetse aanpak en middelen, en die eigenlijk, ook al is het in een Vlinderpaleis, in een mausoleum huizen. 
Ons kent immers ons, en we weten dat ze allemaal kinderen zijn van het corrupte systeem en de politiek.
Dit is , zoals jullie wel weten, nog maar het topje van de ijsberg, en wij, wij zitten op de Titanic.
Collusie: is jullie dat woord bekend? Nee? Ziehier de link. http://www.encyclo.nl/begrip/collusie

Ambtenaren steken jaarlijks 4 miljard in eigen zak

Corruptie openbare werken: jaarlijks 4 miljard euro

Patrick Lefelon en José Masschelin
5/02/16 – 03u45  Bron: Het Laatste Nieuws  http://www.hln.be/hln/nl/957/Binnenland/article/detail/2607320/2016/02/05/Corruptie-openbare-werken-jaarlijks-4-miljard-euro.dhtml
Paul Meulemans, ex-topman van een anti-fraudedienst © Vertommen.

4 miljard euro. Dat is het monsterbedrag dat jaarlijks in ons land opgaat aan corruptie bij openbare werken. De overheidsopdrachten kosten de belastingbetaler doorgaans 20% te veel. Bij sommige diensten laat tot één op de drie ambtenaren met beslissingsrecht zich omkopen of neemt belangen.

De onrustwekkende cijfers blijken uit internationele studies en worden bevestigd door Paul Meulemans, tot eind 2015 commissaris bij de Centrale Dienst voor de Bestrijding van de Corruptie. Volgens Transparency International, dat elk jaar een wereldwijde corruptiebarometer opstelt, scoorde België vorig jaar 77 op 100 – waarbij 100 punten als bijna ‘clean’ wordt beschouwd. Er is dus nog heel wat ruimte voor verbetering. Net zoals in andere Europese landen is de corruptiescore in ons land de jongste vijf jaar gestagneerd tot lichtjes afgenomen. “Ze is nog lang niet uitgeroeid, al komen omkoping en fraude de jongste jaren misschien minder voor bij grote projecten”, aldus Meulemans.750 000 euro extra ‘verdiend’
“De kleinere (renovatie)werken waarbij lagere ambtenaren de lakens uitdelen, mogen echter niet onderschat worden. Uit onderzoek is gebleken dat bij sommige diensten die doordrongen zijn van corruptie één op de drie functionarissen zich systematisch en op lange termijn schuldig maakt aan fraude.” “Er zijn ambtenaren die daarmee maandelijks een tweede zwarte wedde tot 2.000 euro opstrijken. Eén van hen bekende dat hij in enkele jaren tijd 750.000 euro verdiend had door zich te laten omkopen. In België gaat jaarlijks 20 miljard euro naar openbare werken. Twintig procent van dit bedrag verdwijnt in de zakken van frauderende firma’s en corrupte ambtenaren.”
image_pdfimage_print
Share

Reacties

Houd de dief ! ! Euh, dieven ! ! — 4 reacties

 1. Ik zeg het reeds jaren, “alles waar politiekers met hun poten aanzitten stinkt”.
  Waar blijft het verbod voor politiekers meer dan een functie te bekleden? 2 of meer postjes dienen toch enkel maar om te kunnen schrapen.

 2. De laattijdige betaling moet natuurlijk gefinancierd worden maar ook het vooruit te betalen smeergeld. Er verdwijnt dus weinig of zelfs helemaal niets in de zakken van frauderende firma’s. Dat is gewoon linkse collectivistische flauwekul!

  Iedereen die door de overheid betaald wordt is ambtenaar. Alle politiekers zijn dus ook ambtenaren. Er zou dus waarschijnlijk moeten staan: “Politiekers steken alleen al voor corruptie bij openbare werken jaarlijks 3,6 miljard euro in eigen zak.” Er bestaan immers geen lagere ambtenaren die de lakens uitdelen. En als ze wel frauderen doen ze dat in opdracht en mogen ze daarvoor allicht een schamele 10 procent houden.

  Vanzelfsprekend geldt hier de ijzeren wet van de ‘Omerta’ en worden de doofpotten systematisch dicht gelijmd door de politieke kaste. Er bestaan wel degelijk nogal wat redenen waarom de inmiddels ook totaal gecorrumpeerde rechterlijke macht systematisch gesaboteerd werd en wordt door de uitvoerende macht die critici verkettert zonder daarvoor enig valabel argument te moeten produceren

  En de wetgevende macht fabriceert aan de lopende band prutswerk en buigt elk jaar nog dieper voor de particratie in plaats van controle uit te oefenen op de uitvoerende macht en de rechterlijke macht aan te manen om in te grijpen en te vervolgen.

  Wij leven niet meer in een democratie. Rechtvaardigheid en billijkheid zijn mythes geworden maar houden als uitgeholde terminologie stand binnen de pensée unique van het politiek correct amalgaan gaar gestoofd door het nieuwe links-liberale establisment dat de vrijheid van denken al decennia lang systematisch saboteert via het onderwijs en de media.

  Als we de politieke oligarchen in Brussel zouden geloven is kritiek op de islam zelfs hetzelfde als haat zaaien en dus een strafbaar misbruik van de vrijheid van meningsuiting. Als moslims hun (echte) haat zaaien (en daar zijn het echte specialisten in) zou dat dan echter plotseling gedekt zijn door de vrijheid van godsdienst. Gelukkig houdt de vrijheid van meningsuiting op de nieuwe media nog stand. Voorlopig althans.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *