Magalie Alpaerts nog steeds verwond en geterroriseerd (2)

Ik sta voor 100 % achter Magalie Alpaerts en hoop dat de krijsende moslimfeeksen streng  veroordeeld zullen worden voor laster en eerroof. Crowd-funding ten gunste van Magalie vind ik een prachtig burgerinitiatief waar ik zal toe bijdragen.blokkendoos2

En ik begrijp ook de verontwaardiging van A. Griffon en sommige Nageltjes-lezers over het ontstaan van de situatie waarin Magalie Alpaerts nog altijd weerloos is tegen islamitische smeerlapperij. De objectiviteit dwingt mij echter te erkennen dat Magalie door een rechter in eerste aanleg een eerste keer buiten vervolging werd gesteld. Hetzelfde gebeurde nadien nog eens in een kamer van inbeschuldigingstelling door drie rechters. Het is dus voorlopig althans onfair en dus onbillijk eender welke rechter in deze zaak van partijdigheid te beschuldigen.

Ook de parketmagistraten van het openbaar ministerie valt in deze zaak tot nu toe weinig of niets te verwijten. Want, voor zover ik weet, vroegen en verkregen zij tot tweemaal toe de buitenvervolgingstelling van Magalie A.

Maar …

Het enige schandalige in deze zaak is tot nu toe de tergende traagheid waarmee een manifest lasterlijke klacht behandeld werd. In deze zijn de parketten van het ministerie van justitie misschien wel schuldig aan het nodeloos en lang gerekt lijden van het slachtoffer, in dit geval Magalie. Het openbaar ministerie en haar parketten werken weliswaar nauw samen met de rechterlijke macht maar maken er geen deel van uit. Het zijn daar allemaal ambtenaren die vallen onder de bevoegdheid van de minister van justitie en zijn dus afhankelijk van de uitvoerende macht (regering) en maken geen deel uit van de rechterlijke macht. Als U wil is hun taakomschrijving het best geformuleerd door te stellen dat alle parketmagistraten gewoon advocaat van ‘het volk’ zijn, en niet meer dan dat.

Ik schrijf  ‘misschien schuldig’ omdat we de details in deze zaak niet kennen en we niet mogen vergeten dat het hier een door moslima’s geformuleerde klacht betrof, en geen door daartoe bevoegde overheden -zoals politie en het parket van een procureur des konings- vastgestelde feiten. Wie weet welke onvoorstelbare sharia-achtige en leugenachtige malversaties de moslimfeeksen uit puur fanatisme hebben bekokstoofd of laten bekokstoven door hun moslim-advocaat. Wij weten dat niet.

De enige die dat wel zou moeten weten is de advocate van Magalie Alpaerts zelf. Maar zij sprak voor haar beurt door te verklaren dat het openbaar ministerie geen vervolging zou instellen wegens laster en eerroof ten nadele van haar cliënte. Over de motieven van deze dame tasten wij ook in het duister want het is duidelijk dat laster en eerroof een klachtmisdrijf is (wat niet het geval is voor pedofilie of ongeoorloofde sexuele handelingen met minderjarigen) en volgens een zeer logische traditie alleen maar vervolgd wordt door het parket van de procureur des konings als het slachtoffer klacht neerlegt. Magalie dus. En dit kan niet gebeuren alvorens in de vooràfgaande zaak van de lasterlijke aangifte met klacht en burgerlijke partijstelling door de moslima’s alle rechtsmiddelen uitgeput zijn, zowel de gewone als de buitengewone. En met dit laatste wordt een voorziening in cassatie bedoeld.

Er zijn dus ingevolge het fanatieke gedrag van de moslimfeeksen en hun moslimadvocaat nog altijd twee voorwaarden niet vervuld die het O.M moet toelaten de betrokken moslima’s te vervolgen want zij gingen niet alleen in beroep tegen de buitenvervolgingstelling, ze voorzagen zich na bevestiging nu ook in cassatie wat spotgoedkoop is in strafzaken omdat zelfs een psychopaat met een tulband zo een voorziening kan neerleggen op de griffie. Tot dat het hof van cassatie de voorziening tegen een beslissing van een kamer van inbeschuldigingstelling definitief heeft afgewezen als ongegrond, blijft dit voorlopig zo en gaat de lijdensweg van Magalie verder. Tengevolge van het gedrag van lasterende moslima’s en hùn advocaat en niet van dat van de rechters.

Normaal gezien bestaat er weinig kans dat het tot een verbreking komt, omdat Cassatie zich alleen mag uitspreken over de toepassing van het recht en niet over de feiten. In het slechtste geval gaat de zaak nog een keer naar een andere kamer van inbeschuldigingstelling die er zich wel voor zal hoeden nog eens dezelfde vormfout te maken als die er ooit al geweest zou zijn, wat ik in deze zaak sterk durf te betwijfelen, juist omdat de afhandeling ervan zo tergend traag verliep.

Dit alles wil natuurlijk niet zeggen dat alles koek en ei zou zijn in justitie. Het tegendeel is waar! Justitie is in het land.be niet alleen een regelrechte ramp maar een onvoorstelbaar groot schandaal. De rechtsstaat werd decennia geleden deskundig ontmanteld en bestaat vandaag in feite niet meer. De hoofdzakelijke om niet te zeggen uitsluitende reden hievoor is cultus van politieke benoemingen  zowel van leden van het parket als van rechters.

Zelfs een kleuter kan de logische gevolgtrekking formuleren dat als het enige doorslaggevende criterium voor een benoeming het bezit is van een lidkaart van een of andere politieke partij, het fataal wordt dat alles verkeerd gaat lopen en zelfs de beste bedoelingen van parketambtenaren (die graag zichzelf magistraat noemen) en ook van rechters die wel bekwaam zijn en nog willen werken, botst op een cultuur van onbekwaamheid, luiheid, profitariaat en uiteindelijk uitmondt in structureel onrecht.

Dit verklaart de weigering van totaal onbekwame en politiek correcte parketambtenaren om moslims en ander allochtoon gespuis te vervolgen, maar rechtvaardigt die weigering niet. Dit verklaart zelfs gerechtelijke uitspraken waarbij moslimgebroed en ander allochtoon gespuis vrijgesproken wordt voor verkrachting, maar rechtvaardigt zo’n schandalig vonnis in geen enkel geval. En het is in feite allemaal nog erger.

Ook bij de balies van advocaten is de ethiek volledig zoek. Advocaten zoals Sven Mary, die tot niets anders in staat bleken dan hun brood te verdienen met het verdedigen van zware misdadigers,  worden door de regimemedia maar al te graag aan het woord gelaten om nonsens te formuleren. Zoals Sven Mary bij voorbeeld die het verstaat de actuele minister van justitie te beschuldigen -meer bepaald inzake het straffeloos laten van een verkrachter- “de scheiding der machten te hebben geschonden”.

Voor alle duidelijk: wij verafschuwen deze minister die ooit advocaat was van de oplichters van Arcopar en waarvan het ministerschap als prijs voor regeringsdeelname aan de NVA werd opgedrongen om deze tjeef toe te laten deze oplichtingszaak ten voordele van zijn voormalige cliënten opzettelijk te laten “verjaren” als opperbaas van het parket-generaal. U ziet, wij blijven dus kritisch maar objectief.

Maar inzake het schandalige vonnis dat verkrachting van een autochtone vrouw straffeloos laat deed Koen Geens alleen maar wat een minister van justitie moet doen. Hij schond de scheiding der machten helemaal niet. Allicht had Sven Mary wel een opstapje nodig om zijn kandidatuur te stellen als verdediger (sic) van een hele generatie islamitische verkrachters die er staat aan te stormen. Daar wrijft men zich bij de pseudo-intellectuelen van linkse ‘De Standaard’ graag in de handen van de islamofiele pret. Vervalsing en leugen is immers de  specialiteit van hun dagblad geworden sinds de ‘Volksgazet’ verdween of moeten we zeggen, plaatsvervangend werd afgeschaft?

image_pdfimage_print
Share

Reacties

Magalie Alpaerts nog steeds verwond en geterroriseerd (2) — 2 reacties

  1. Die op de foto met de zwarte k-vod, op haar savatten, hare combinaison hangt onder haar golfke uit.

  2. Reeds tientallen jaren klaag ik aan dat slechte advocaten (slecht verdieners) uit pure noodzaak zich wenden tot politieke partijen en zich inwerken in hun organisatie. Bij de verdeling van de nieuwe postjes kan hij door de partij een aangepaste job krijgen bij de magistratuur. In het Belgisch systeem heb ik zelden een rechter of magistraat gekend die zijn eigen wetgeving zoals bvb. arbeidsrecht en procesrecht machtig was. De vonnissen kunnen echter overduidelijk aantonen tot welke partij deze “slechte advocaat” behoort.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *