Islam en Slavernij Hfdst 2

Slaven: gehoorzaam afgod Al-Lah of anders!

Mohammed als de grootste slaaf van het Al-Lah ding.

Hoofdstuk twee is de langste soera van Mohammeds totalitaire handvest van overwegingen. Lezen, onthouden en gehoorzamen. Goede Moslims dienen hun bestaan als ‘slaaf’ te aanvaarden. Hoe bevrijdend. Een religie beroept zich op rationaliteit voor het vormen van sociale en ethische richtlijen. Maar niet de islam. Gewoon zwijgen en volgen en geen vrije wil.

Europe submits

Het gebruik van de woorden slaaf of slaven komt in de koran regelmatig voor.

De Koran bestaat uit ongeveer 420 pagina’s. Het woord ‘slaven’ verschijnt op 226 pagina’s. Het woord ‘slaaf’ enkelvoud, verschijnt op 109 pagina’s. Samen zijn ze te vinden op 335 pagina’s ofwel op zo’n 80% van alle bladzijden. De Koran bestaat uit 6236 aantal verzen, waarvan 5% deze termen bevatten.
Wees getuige van het geraaskal in soera 2 over slaven dat meestal gekoppeld is aan geweld tegen de gehate ongelovigen:

2:9 Aan wat slecht is, hebben zij hun ziel verkocht. Zij accepteren niet wat Allah heeft geopenbaard waardoor zij woede na woede over zich heen krijgen; een vernederende foltering voor de ongelovigen.

2:186 Ik [Allah] reageer op de aanroepen van mijn smekelingen. Dus laten zij mij gehoorzamen en in mij geloven, zodat ze geleidt kunnen worden.

2:207 En onder de mensheid is hij die zichzelf zou verkopen, om Allah te plezieren. En Allah is vol van vriendelijkheid aan (zijn) slaven.

Mohammed wordt aangeduid als de ultieme slaaf met uiteraard, wanneer zijn naam wordt genoemd, het gebruikelijke en nogal idiote refrein ‘vrede zij met hem.’ En dat voor een man met een geschiedenis van bloedvergieten, het uitroeien van volkeren en slavenhandel, op touw gezet voor een eigen persoonlijke grote harem. Hij stierf rijk, bekleedt met goud en zilver – gewurgd of vergiftigt [of beide] door zijn eigen mannen. Soera 2:23 en soera 2:221 maken de verrassende openbaring dat het te prefereren is een slaaf van Mohammed of Al-Lah te zijn dan een vrij en ongelovig mens.

2:23 Als u (Arabische heidenen, Joden en christenen) twijfelt aan de openbaringen, kom dan zelf met openbaringen en neem uw getuigen mee, als u oprecht bent.

2:221 En trouw geen heidenen tot zij in Allah geloven. Voorzeker, slaafvrouwen die geloven zijn beter om te trouwen dan ongelovigen, hoewel hen u bevalt. En geef uw dochters niet weg aan ongelovigen. Die ongelovigen nodigen u uit voor het hellevuur en Allah nodigt u uit voor het paradijs en geeft vergeving.

Slavernij is dus de nieuwe vrijheid in de Koran. Bevrijd jezelf door Al-Lah en Mohammed te gehoorzamen! Vervolgens zullen alle zegeningen van de maangod aan u geschonken worden in een hemel opgezet voor moslimmannen met eeuwige lekkernijen om de tijd te doden. De Koran heeft niets te melden betreffende de zegeningen in het paradijs voor vrouwelijke moslimslaven. In 2:177 wordt gewezen naar het [selectief] bevrijden van slaven – de voorwaarde is dat de slaaf is toegetreden tot de cult van Allah.

De islamitische ‘oog om oog – tand om tand’ rechtspraak wordt meestal uitgevoerd door de meer vrome moslims. Als u een misdaad tegen een moslimslaaf begaat heeft de slaafeigenaar het recht op een soortgelijke actie tegen uw slaaf. Deze ‘wet van gelijkheid in straf’ komt voort uit de prehistorische ijzertijd en kan worden herleid naar neo-Babylonische tijden van 1700 v.Chr. Het is een extreem ruwe vorm van simplistische wederkerigheid dat niet past in de moderne jurisprudentie. Maar er zijn natuurlijk cultuur relativisten die deze sharia-code als een alternatieve vorm van gerechtigheid zien.

2:178 Oh, Gij die geloven! Al-Qisas (de wet van gelijkheid in straf) wordt voorgeschreven voor u in het geval van moord: een vrije man tegen een vrije man, een slaaf tegen een slaaf, en een vrouw tegen een vrouw.

Islamitische slavernij bestaat nog steeds. De islamitische veroveringen waren in belangrijke mate aanvallen op meer ontwikkelde beschavingen door barbaarse woestijnvolkeren op zoek naar rijkdom, buit, vrouwen en gefabriceerde producten. Slavernij is een geaccepteerd onderdeel van bestaan binnen de islam. Dus waarom wordt een cult dat op slavernij is gericht met de daarbij bijbehorende immoraliteiten, gerespecteerd als een religie?

auteur: Ibn Sufi al Kitab

Vertaling westerse-beschaving.org

N.v.d.r.:

Als U dit artikel ongewijzigd deelt op Facebook wordt uw lidmaatschap waarschijnlijk opgezegd of minstens opgeschort. Het is niet onze bedoeling een erotische prent te tonen maar wel de aandacht te vestigen op de boodschap die een islamitische website die seksuele jihad predikt er onder aanbracht. Omdat we het Arabisch taalimperialisme evenmin dulden als de Franstalige versie hierna wat we in feite hadden moeten schrijven: “een onderwerpende website die sekuele oorlogsvoering predikt”. Het woord Islam betekent inderdaad niets meer of minder als onderwerping, en het woord jihad niets meer of minder als oorlog..

De tekst Engelse tekst (Europe submits) onder de afbeelding laat aan suggestie duidelijk niets te wensen over: “Europa onderwerpt zich.”

De feministische lezeressen kunnen ook hier hun licht opsteken.

Gelieve ook te noteren dat hier de officiële rangschikking van de hoofdstukken wordt gehanteerd. Hierdoor komt het dat de langste hoofdstukken die werden opgetekend in Medina (het vroegere Yathrib) vooral vooraan staan en de overige meest gewelddadige hoofdstukken handig verstopt werden over het hele boek, teneinde de chronologie en daarmee het in Medina opgetekende imperialisme met al zijn haat en gewelddadigheid te verbergen.
De enige chronologische en dus wetenschappelijk verantwoorde volgorde van de zogenoemde openbaringen van Al-lah vindt men bvb. hier. Laat U dus niet beetnemen door de religieuze kaste islamitische dictators en hun politiek correcte ledepoppen.

Dit is slechts een uittreksel van de ganse en slechts gedeeltelijk vertaalde tekst terzake die men voor pedagogische doeleinden en wetenschappelijk onderzoek kan downloaden uit het boekenkastje.

image_pdfimage_print
Share

Reacties

Islam en Slavernij Hfdst 2 — 2 reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *