Ik hou van varkensmutsen

Méér begrip voor de vluchtelingen roeptoeteren ‘één’ en ‘canvas’ simultaan terwijl onze westerse vrouwen simultaan op ONS grondgebied verkracht en mishandeld worden door invallers en door de door de EU geïmporteerde islamitische militairen.varkensmuts

Tegelijkertijd maken deze zenders op radio en televisie publiciteit voor meer als vermoedelijk gewelddadige tegenbetoging van antifa’s en ander gespuis naar aanleiding van vreedzame betogingen van Pegida met hun slogan “wij zijn het volk” vandaag in Gent.

En onze beleidsmakers blijken intussen zo vol van zelfhaat dat ze de jacht op Christenen op ONS grondgebied compleet normaal vinden.

En het erge is dat, door het politiek correcte klimaat dat al enkele decennia het gezond verstand heeft uitgeschakeld, ook hun adviseurs zogenaamde deskundigen of zelfverklaarde specialisten in de “delicate thema´s” (islam / fanatisme / terreur/ massamigratie enz.) even erg gehersenspoeld zijn, omdat ze anders nooit die positie zouden hebben kunnen bereiken, of zich er in standhouden.

Deze politieke beleidsmakers zijn blinde oligarchen die samen met hun adviseurs een gesloten clubje vormen waar men feitenontkenning en taalvervalsing niet schuwt. Deze zogenaamde “goedmensen” – niet omdat ze iets goed zouden doen of het goed zouden voorhebben met de rest van het volk dat ze minachten- maar Orwelliaanse leugenachtige omschrijving bewieroken alleen zichzelf en plegen grootschalig bedrog om toch maar niet hun fouten uit het verleden te moeten erkennen en ook om niet verantwoordelijk gesteld te worden voor hun wandaden.

Zo komt het dat zij zichzelf zien als breeddenkend, verdraagzaam, als bruggenbouwers en uiterst constructieve mensen terwijl het voor objectieve waarnemers al zeer lang duidelijk is dat als dit clubje goedmensen geruggesteund door een minoritair groepje cryptocommunistische socialisten en antifa’s een waanzinnig vernietigend en rampzalig beleid voeren dat indien het niet wordt omgekeerd of minstens gestopt en degelijk gecorrigeerd, onvermijdelijk zal uitmonden in een bloedige burgeroorlog.

Het door deze waanzinnige doch machtsdronken narcisten geïmporteerd geweld blijft maar opborrelen. In Veurne, Ieper, Leopoldsburg, Kallo en honderden andere plaatsen in West Europa stapelen de gewelddadige incidenten veroorzaakt door geïmmigreerde jihad-strijders zich op, terwijl de meeste nog onder de mat van de politieke correcte omerta worden geveegd of geminimaliseerd.

De kostprijs, het zware geweld en de risico’s die onvermijdelijk gepaard gaan met ongecontroleerde immigratie zullen door de autochtone bevolking gedragen worden. De laffe politici die, sinds ze zich een plek in een oikofobe regeringscoalitie hebben weten te bemachtigen, zwijgen sindsdien als vermoord. Zij zitten schijnbaar weerloos gevangen in een val opgezet door criminelen

Ook deze politici weten zich gesteund door een legertje overbetaalde multicultureel geschoolde nepdeskundigen om een desastreus beleid verder te zetten. Wie objectief is, te veel weet en weerwoord biedt, wordt weggezet als radicaal, extremist en haatzaaier. Of erger nog gediaboliseerd in de media, als racist gebrandmerkt en zelfs gebroodroofd. Daarbovenop weten deze politici zich straffeloos gesteund door dezelfde ideologisch gehersenspoelde opiniemakers in de regimekranten en op de indoctrinerende staatsmedia. En zo gaan we ook finaal naar de verdoemenis.

De leugenmedia weten vandaag zelfs niet goed hoe zich moeten opstellen i.v.m. de Amerikaanse presidentsverkiezingen. Vroeger waren alle Bushen quasi automatisch oorlogsmisdadigers. Nu vinden de leugenmedia het blijkbaar erg dat Jeb Bush het tegen Trump moet afleggen in voorverkiezingen.

Als Churchill ook zou ingezet hebben op “niet veralgemenen”, “niet polariseren”, “bruggen bouwen” en “in dialoog treden” dan spraken we nu Duits, las ik ergens. Maar er is nog hoop. De roze varkensmuts zou wel eens het symbool van het verzet en de heropstanding kunnen worden.
Het is goedkoop, gemakkelijk te maken en te transporteren, laat aan symboolwaarde heel duidelijk niets te wensen over, is zacht en uiteraard extreem geweldloos.

Omdat weerstanders en rebellen altijd buiten de lijntjes kleuren is er wel degelijk nood aan zulk symbool. Nu gebleken is dat de politieke kaste in Frankrijk er niet voor terugschrikt om elke manifestatie die een afkeuring van hun debiel beleid te verbieden teneinde de massa’s te kunnen intimideren door een bejaarde generaal te laten oppakken en berechten omdat hij gewoon de stem van het volk verkondigde op het openbaar domein pakt “wij zijn het volk” het in Nederland intelligenter aan. varkensmuts3

In het Nederlandse Ede werd een vreedzame demonstrant aangehouden omdat hij een roze varkensmuts opzette die de politie met dreigend structureel geweld had laten afzetten door een bejaarde dame. Het dragen van een roze varkensmuts lokt dus illegaal structureel geweld uit bij diegenen die betaald worden om ons te beschermen tegen geweldenaars, verkrachters, rovers en ander fanatiek islamitisch gespuis. Gekker moet het niet worden of zijn.

De generatie die 86 jaar geleden ooggetuige was van gelijkaardige taferelen waarbij de SA (Sturm Abteilung) van de nationaalsocialistische partij van Adolf Hitler en Ernst Röhm op gelijkaardige manier optrad, is er niet meer. Maar we zouden ons allen toch moeten bezinnen over de gelijkenis die voor de hand liggend is. Wat zich in Gelderland afspeelde is uiteraard veel minder erg dan wat de bruinhemden van Röhm allemaal in Duitsland uitspookten. Maar de kern van de gelijkenis is dat indien structureel geweld meedogenloos wordt toegepast op hen die de vrije meningsuiting gebruiken om een wantoestand aan te klagen, er dictatoriale krachten aan het werk zijn. Dat was zo in 1930 en dat is zo in 2016.

De kans is groot dat de arrogantie, cognitieve dissonantie en onbekwaamheid van onze politieke kaste pseudo-intellectuelen en beleidsmakers zo groot is dat zij zullen blijven volharden in hun islamofiele kwaadaardigheid. De kans is dus reëel dat binnen afzienbare niet meer zo ver afgelegen tijd pamfletten zullen verspreid orden met een tekst als deze: “Doodt de verraders! Doodt de collaborateurs! Slacht de islamofiele hypocrieten ‘halal’ zoals het hoort overeenkomstig de traditie van de profeet Mohammed! Doodt de criminele islamofiele medeplichtigen!

Inmiddels wordt onze vrije meningsuiting echt gesmoord, vermoord en versmacht door communistische en Belgicistische EUSSR censuur. Politiek correcte en dus islamofiele censuur uiteraard. Onder het waakzaam oog van de ‘kracht van verandering’! Mij maak je niet meer wijs dat hier een intelligent design of ethisch verantwoord strategisch plan zou achter schuilen.

De moord op het volk is volop bezig zoals Joost Niemöller schrijft. Het is een systematische aanval, dag in dag uit. Het volk moet vermoord worden, want het volk is een gevaar voor de nieuwe status quo van een internationalistische elite.

tolerantie 2016

Laten we ons echter nu het nog kan, allemaal een roze varkensmuts aanschaffen of aanmaken en met vele duizenden hiermee op ons hoofd fier demonstreren tegen de poging tot genocide op ons ras, tegen de poging tot vernietiging van onze cultuur, tegen de systematische en gewilde vernietiging van onze welvaart en het welzijn van onze kinderen en kleinkinderen, door onbekwame leugenaars en dictators.

Men zegge het voort.

image_pdfimage_print
Share

Reacties

Ik hou van varkensmutsen — 7 reacties

 1. Ik hou van alles wat met echte varkens te maken heeft want echte varkens zijn nuttig en nodig, ik walg van alles wat met islam te maken heeft want die zwijnerij is niet te vreten.

 2. Omdat de “goedmensen” beweren dat de moslims zouden kunnen beledigd zijn.

  Dat wij beledigd zijn door het feit dat die moslims hier zo maar komen binnenvallen om onze steden te verloederen, onze vrouwen te verkrachten en te betasten en onze sociale zekerheid failliet te laten gaan door te kweken als sprinkhanen dat is een detail, een fait divers uit de geschiedenis.

  Ik vind het een goed en goedkoop (gemakkelijk zelf te maken) symbool voor de weerstand en het verzet om de actuele politieke kaste zo belachelijk te maken dat ze dat zelf zullen moeten begrijpen.

  De “varkensmutsen” is een nieuwe geuzennaam. Veel beter als Pegida waar vrijwel niemand echt weet waarvoor het staat. (Patriotische Europäer gegen die Islamisierung des Abendlandes)
  Varkensmutsen diaboliseren of associeren met voorgewend racisme zal veel moeilijker zijn.

 3. Varkensmuts of niet, verleden week at ik in Praag traag gegaarde varkensnek. Een delicatesse waar moslims (gelukkig voor ons) nooit van zullen kunnen genieten. Alles van het varken is bruikbaar en eetbaar, waarom zou een muts dan niet mogen???

 4. Zou het liedje dan ook kunnen verboden worden bij Pegidabetogingen: “Smoet, vet, espe en spek” ?
  Het is terug te vinden op youtube èn gezongen in Westvlaams dialect. 😉

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *