Islam en slavernij Hfdst 4

Slavernij is vrijheid!

Hoofdstuk 4  (Vrouwen) bevat een nogal dwangmatig schurkengedrag.
Slechts 30% van soera predikt haat en geweld tegen de ongelovige.
Een groot deel van de rest eist onderwerping aan Mohammed.another number

Aangezien Mohammed de enige mens is die de ‘waarheid’ bezit, is uw rol in het leven het volgende; gehoorzamen en nooit afwijken van het totalitairisme van de Koran en dus gewoon zorgen dat u een goede slaaf bent:

4:172 Mohammed zal het nooit verwerpen om een slaaf van Allah te zijn. En wie zijn aanbidding verwerpt en trots is, Allah zal hen allemaal verzamelen [in het vuur].

Bent u een goede slaaf van de Mekkaanse maan godheid, dan zal Hij u toelaten uw eigen slaven te bezitten. Mohammed bezat en handelde in slaven. Hij had er 15 tot 20 voor zijn erotisch plezier:

4:36 Vergelijk niets met Allah. Aanbidt niets anders dan Allah en wees goed naar ouders, verwanten, wezen, de armen, en slaven waarover u beschikt.

Islam bevordert slavernij. De slavernij van niet-moslims, blanken, zwarten, hindoes en boeddhisten is een belangrijke kenmerk van de Mohammedaanse cult. 10-15.000.000 zwarten werden overgeheveld uit zwart Afrika naar de mohammedaanse centrale gebieden. Dit is hetzelfde aantal aan blanken die door moslims van 630 na chr. tot 1900 na chr. in slavernij werden gebracht. In de Koran theologie bestaat er veel discussie over slaven. Soera 4:3 en 24 bespreken polygamie, trouwen met jonge meisjes en seksslaaf meisjes:

4:3 En wanneer u bang bent niet rechtvaardig te zijn, trouw dan [andere] vrouwen naar uw keuze, twee, drie of vier. Maar kunt u hen niet onderhouden dan één, of gevangenen/slaven die in uw macht zijn [wat uw rechterhand bezit]

4:24 Ook (zijn verboden) de vrouwen die al getrouwd zijn met uitzondering [gevangenen en slaven] welke uw rechterhand bezit.

Al-Lah of Mohammed ondersteunt de wens van moslims om met gelovige slaafmeisjes te trouwen. Al-Lah heeft altijd gelijk, altijd genadevol en vergevensgezind [tenzij u een slaaf bent]:

4:25 En wie van u niet de middelen heeft om vrije eerbare gelovige vrouwen te trouwen, huw dan hetgeen wat u beschikt aan gelovige slavinnen.

Als u dit Allah-ding boos maakt dan pakt Hij als straf uw slaven af:

4:118 Allah vervloekt hem. En hij shaitan (satan)] zei: “Ik zal zeker een vastgesteld deel van uw slaven nemen;

De Koran heeft een nogal vreemde uit de pre-ijzertijd stammende reglementen met betrekking tot compensaties in de vorm van slaven en bloedgeld, te betalen wanneer een gelovige per ongeluk wordt vermoord. Dit is een typische tekst die men kan verwachten van een cultuur uit de ijzertijd:

4:92 Het is niet aan een gelovige, tenzij bij vergissing een andere gelovige te doden. Bij vergissing behoort de dader de erfgenamen te compenseren met een gelovige slaaf en bloedgeld [diya]. De erfgenamen kunnen de schuld ook kwijtschelden. Indien de gedode een gelovige is die tot een vijandig volk behoort dan moet de dader een gelovige slaaf vrij laten. Is de gedode een gelovige waarmee een verbond is dan moet er behalve een gelovige slaaf bevrijdt worden, ook bloedgeld betaalt worden. En wie niets te geven heeft moet twee maanden vasten.

Echt bizar. Als een moslim per ongeluk een andere moslim doodt, kan de dader wegkomen met het bevrijden van een slaaf en wat bloedgeld. Dat is pas gerechtigheid! Dergelijke sharia ‘wetten’ geven voor de marxistische-moslim multiculti meer dan enkel wat mild ongemak, die menen dat de moslim ‘wetten’ hetzelfde zijn als de westerse wetten. De Arabische Bronstijd met een cultuur van codes, bloedgeld en het offeren van slaven hebben niets gemeen met moderne jurisprudentie.

In ieder geval is het onwaardig om slavernij – een kenmerk van hersenloze culten en sekten, te verbinden aan welke religie dan ook. Maar het is zeker [hoe kan het ook anders] een belangrijk thema binnen de Koran en de islamitische geschiedenis. Misschien kan iemand uitleggen hoe slavernij bevrijdend kan zijn en bij een vrouw ‘vrouwelijke gelijkheid’ betekent.

auteur: Ibn Sufi al Kitab

Vertaling westerse-beschaving.org

N.v.d.r.:

Gelieve te noteren dat hier de officiële rangschikking van de hoofdstukken wordt gehanteerd. Hierdoor komt het dat de langste hoofdstukken die werden opgetekend in Medina (het vroegere Yathrib) vooral vooraan staan en de overige meest gewelddadige hoofdstukken handig verstopt werden over het hele boek, teneinde de chronologie en daarmee het in Medina opgetekende imperialisme met al zijn haat en gewelddadigheid te verbergen.

Hoofdstuk 4 is chronologisch -en dus in realiteit- het 92° van de 114 hoofdstukken in de Koran, 176 verzen lang en louter toevallig ook het 4° hoofdstuk van de imperialistische en uiterst gewelddadige Medinese koran. Het heeft het gemunt op “vrouwen” (Al Nisa)

De enige chronologische en dus wetenschappelijk verantwoorde volgorde van de zogenoemde openbaringen van Al-lah vindt men bvb. hier. Laat U dus niet beetnemen door de religieuze kaste godsdienstwaanzinnige islamitische dictators en hun politiek correcte ledepoppen. Wanneer worden onze onverantwoordelijke, laffe en verraderlijke beleidsmensen eindelijk wakker?

P.S.: Deze bijdrage is slechts een uittreksel van de ganse en slechts gedeeltelijk vertaalde tekst terzake die men voor pedagogische doeleinden en wetenschappelijk onderzoek kan downloaden uit het boekenkastje.

image_pdfimage_print
Share

Reacties

Islam en slavernij Hfdst 4 — 4 reacties

  • Fubar,

   Er zijn al 16 hoofdstukken thematisch vertaald. De tekst vind je in het boekenkastje van Nageltjes. Hoofdstuk 1 hoort daar niet bij maar zal wellicht als 17° behandeld worden, hoewel het woord slaaf of slaven en niet in voorkomt.

   Hoofdstuk 1 is het kortste hoofdstuk uit de hele koran maar behoort niet tot de Medinese koran. Het is een 7 regels tellende autosuggestie en dus de basis voor de dagelijkse hersenspoeling die elke goede moslim zes keer zingt reciteert of prevelt. Op de lange duur gaat hij de inhoud ervan wel moeten geloven. Waarmee is hij anders bezig?

   Dat is ook de reden waarom dit enige vers als hoofstuk 1 van de koran staat en de (onlogische) rangschikking van alle andere hoofdstukken volgens lengte niet respecteert. Het is er de enige uitzondering op.

   Wanneer juist in Mekka deze openbaring chronologisch aan Mohammed werd verleend interesseert ons geen moer, maar we moeten wel vaststellen dat de samenstellers van de koran dit hoofdstuk het allerbelangrijkste vonden.

   Onmiddellijk nadien volgen de meest tot haat en geweld oproepende hoofdstukken allemaal geopenbaard in Medina. Blijkbaar was ook dat voor misdadige samenstellers van de heilige (sic) koran uiterst belangrijk.

   Samengevat: eerst hersenspoeling en daarna vurige pleidooen voor moord en geweld op de ongelovigen. Dat is de koran. Barbaarser en leugenachtiger kan niet.
   En dan nu de tekst van Hfst 1: (“De Openende” geopenbaard in Mekka.)

   “In de naam van God de Barmhartige Erbarmer.
   Lof aan God de Heer der wereldwezens
   de Barmhartige Erbarmer de Heerser op de Dag van het Oordeel.
   U dienen wij en U vragen wij om bijstand.
   Leid ons langs het rechtgebaande pad
   het pad van degenen die Gij Uw weldaden schenkt
   over wie geen toorn is en die niet dwalen.”

   Als atheïst vinden we dit natuurlijk complete nonsens maar blijkbaar vinden andere door godsdienst geïnspireerde mensen hier geen graten in. Vandaar dat we zeker dit opzettelijk in elk mogelijk opzicht vals geplaatst hoofdstuk niet als eerste wilden becommentariëren.

   Eerst de afschuwelijk gewelddadige en ronduit misdadige hoofdstukken analyseren en onder de aandacht brengen leek ons een goede eye-opener voor goede Christenen die de koran nog niet gelezen hebben of niet willen lezen.

 1. Als ik een zwijn zijn behoefte zie doen dan zie ik steeds die achterlijke perverse gewelddadige barbaarse koran op de grond liggen en dat stelt me tevreden dat die koran op zijn juiste plaats ligt.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *