Islam en slavernij Hfdst 6

Hoofdstuk 6: Sidder en beef. Gehoorzaam Al-Lah anders heeft het consequenties!

In tegenstelling tot de hedendaagse schoolboeken waarin gedaan wordt alsof slavernij en mensenhandel nooit voorkwam in de islamitische wereld,  zijn de woorden ‘slaven’ en ‘slaaf’ op 335 van 752 pagina’s van de Koran te vinden. Dat is 44 procent! Ook in de meeste openbare bibliotheken zal men zelden een boek aantreffen waarin de islamitische slavenhandel besproken wordt. Wat slavernij betreft vindt men er bijna uitsluitend werken die er van uitgaan dat de enige vorm van mensenhandel in de wereldgeschiedenis begon in de koloniale tijd en eventueel voortduren tot op heden maar helemaal niets met de islam te maken heeft. to ensure thatUiteraard is dit een flagrante leugen die wel moet ondersteund worden door censuur omdat de leugen anders veel te gemakkelijk zou kunnen doorprikt en als dusdanig herkend worden. Gelukkig houden de moslims aan hun koran. Zo moeten we niet meteen naar het dure antiquariaat om de eenvoudige waarheid te achterhalen. Islam is een reactionaire ideologie die tot op de dag van vandaag de afschaffing van slavernij en mensenhandel bestrijdt.

Hoofdstuk 6 is nogal geobsedeerd door geweld tegen degenen die geen slaven van Mohammed en Al-Lah zijn;

”En degenen, die Onze tekenen negeren, zij zullen bestraft worden voor de zonde die zij hebben begaan.” [6:49]

Niet meer dan 15 procent van dit hoofdstuk (nogmaals wij vertikken om het Arabisch taalimpertialisme naar de mond te praten en het woord soera te gebruiken omdat het duidelijk om hoofdstukken gaat) predikt haat en geweld tegen de ongelovige en dus de niet-moslim.
Wordt een goede slaaf, Al-Lah vraagt het je, want hij is de alwetende en almachtige bovennatuurlijke kracht:

6:18 En Hij is de onweerstaanbare, staat boven zijn slaven en is de Alwijze en goed op de hoogte van alle dingen.

6:61 Hij is de onvermijdelijke heerser over zijn slaven en stuurt voogden [engelen] naar u en wanneer uw dood nadert, zullen Onze boodschappers (engelen van de dood) zijn ziel nemen, en zij verzaken nooit.

6:88 Het is Allah die zijn slaven leidt, en Allah leidt wie hij wil. Maar worden er anderen naast Allah aanbeden dan zijn al hun vruchten voor niets geweest.

Vers 6:88 meldt een duidelijke afwijzing van de vrije wil. Mohammeds familie godheid de maangod Hub’Al – later veranderd in Allah is de enige instelling in het universum met een vrije wil.
Hij of Zij bepaalt wie van zijn slaven wordt geleid. Dit is opmerkelijk en een direct bewijs van de ontkenning van de mens als individu, bewijs in de ontkenning van rationaliteit en de ontkenning tot het vermogen om te handelen.

Het leidt tot een mentaliteit van lotsbestemming [inshallah] waarbij Allah de enige autoriteit is die jouw lot bepaalt in dit leven en het hiernamaals. De logica is om deze God te behagen of anders geconfronteerd te worden met de gevolgen:

6:39 Zij die onze Ayat verwerpen ( bewijzen, verzen, lessen, tekenen, openbaringen, enz.) zijn doof en stom en leven in duisternis. Allah laat dwalen wie hij wil en leidt degene op het rechte weg wie hij wil.

6:43 Waarom werden zij niet nederig toen onze straf tot hen kwam? Omdat hun hart verhard was, en satan deed hun daden schoon schijnen.

Dit is een beangstigend geloofssysteem. Het individu is deel van de gemeenschappelijke cult maar een kritisch onderzoek naar het cultisch document de Koran, of Mohammeds leiderschap, of proberen te begrijpen wat dit Allah-ding is, kan leiden tot het einde:

6:124 En wanneer er een teken van Allah komt, zeggen zij: “Wij zullen niet geloven voordat ons is gegeven wat de boodschappers van Allah is gegeven. Allah weet het beste bij wie Hij zijn boodschap plaatst. Allah zal de overtreders met een vernedering treffen, voor hetgeen zij plachten te plotten.

In de Koran zijn de belangrijkste criminelen de Joden, christenen en heidense Arabieren die alles of een deel van de koran en het profeetschap van Mohammed verwerpen. Dat blijkt duidelijk uit hoofdstuk 6 dat een buitensporige hoeveelheid tekst besteedt om mensen te waarschuwing de Koran theologie te volgen, en daarbij ziekelijk gedetailleerd de vernietiging vermeld van degene die zich niet willen onderwerpen.

Slavernij op zich bevordert zelfverloochening, analfabetisme, lethargie en onwetendheid. Sinds wanneer bevordert een ‘religie’ anti-humanistische idealen?

auteur: Ibn Sufi al Kitab

Vertaling westerse-beschaving.org

N.v.d.r.:

Gelieve te noteren dat hier de officiële rangschikking van de hoofdstukken wordt gehanteerd. Hierdoor komt het dat de langste en meest gewelddadige hoofdstukken die werden opgetekend in Medina (het vroegere Yathrib) vooral vooraan staan en de overige gewelddadige hoofdstukken handig verstopt werden over de rest van het hele boek, teneinde de chronologie en daarmee het in Medina opgetekende imperialisme met al zijn haat en gewelddadigheid te verbergen, alsook om ze als eerste door onschuldige en nietsvermoedende kinderen te laten van buiten leren.

Hoofdstuk 6 is chronologisch -en dus in realiteit- het 55 ° van de 114 hoofdstukken in de Koran, 165 verzen lang (en dus meer dan hoofdstuk 5) , en is samen met hoofstuk 7 een van de twee  hoofdstukken van de eerste helft van de Koran die niet in Medina maar al in Mekka werden samengesteld. De strekking is evenwel al duidelijk kwaadaardig en imperialistisch.

De enige chronologische en dus wetenschappelijk verantwoorde volgorde van de zogenoemde openbaringen van Al-lah vindt men bvb. hier. Laat U dus niet beetnemen door de religieuze kaste godsdienstwaanzinnige islamitische dictators en hun politiek correcte ledepoppen. Wanneer worden onze onverantwoordelijke, laffe en verraderlijke beleidsmensen eindelijk wakker?

P.S.: Deze bijdrage is slechts een uittreksel van de ganse en slechts gedeeltelijk vertaalde tekst terzake die men voor pedagogische doeleinden en wetenschappelijk onderzoek kan downloaden uit het boekenkastje.

Op jacht naar slaven pleegde de islam de grootste genocide in de wereldgeschiedenis ooit. Lees hier verder. Al ooit een documentaire daarover gezien op de BCC of de andere Europese leugenmedia?

image_pdfimage_print
Share

Reacties

Islam en slavernij Hfdst 6 — 3 reacties

  1. Het was heel normaal dat het 800 jaar mohameddaanse Al Andalus (Spanje dus) gebruik maakte van zwarte slaven. Dit verklaart de zwarte knecht van Sint Nicolaas (van Byzantijnse origine) en dus niet Spaans. Door het verhaal van de Sint uit Spanje kwam daar ook automatisch een voor die tijd en door de wrede islamitische slavendrijvers een sympathieke zwarte slaaf in het verhaal.
    Eens en voor altijd zotgedraaide Antifa en Surinamers, Zwarte Piet heeft geen zak te maken met het Nederlandse slavernijverleden maar wel met de wrede Moren.

  2. Pingback: Islam en slavernij | Nageltjes

  3. Om kotsmisselijk van te worden, die smeerlapperij islam incl. zijn aanhangers moet bestreden en verdreven worden willen we nog een veilig leefbaar Europa.
    De hoofdverantwoordelijken voor alle ellende in Europa liggen ‘soms’ samen in dat EU gedrocht in Brusselallabath. Laten we die heel snel verdrijven dan komt het misschien nog goed op voorwaarde dat alle illegalen, “alle illegalen zonder uitzonderingen” en alle aanhangers van die smeerlapperij islam verdreven worden naar Afrika.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *