Islam voor vrijdenkers. (5) Een dictatoriale maatschappelijke ordening.

We herhalen: deze titel is een contradictie want islam laat het vrije denken helemaal niet toe. Over weinig onderwerpen wordt bij het begin van het derde millennium zo massaal gelogen en bedrogen als over de aard van islam en haar geschiedenis. De redenen die hier voor staan als oorzaak voor de gevolgen, vindt men in de vorige afleveringen van deze bijdragen.screenshot_1213

Naast de koran is de Soenna, dat zijn de woorden en daden van Mohammed, de tweede en belangrijkste bron van de enige echte islamitische doctrine en van de islamitische rechtsleer en rechtspraak: de sharia.


Islam is een kwaadaardige ideologie. Op dit moment wordt, in ons land, in onze cultuur, elke stellingname die strijdig is met het westerse multiculturele model en eigenaardig genoeg voornamelijk kritiek op de islam nog altijd gediaboliseerd met behulp van lasterpraat, censuur, hersenspoeling door de media, propaganda en indoctrinatie in het onderwijs.

We worden verondersteld om het standpunt van de traditionele politiek en de media te aanzien als de “Waarheid” die “van Boven” komt, en wie islamkritische tegenspraak formuleert wordt geweerd en onmiddellijk weggezet als een racistisch, haatdragend en onverdraagzaam, terwijl de meeste journalisten en politiekers niet verder komen dan wat politiek correct geformuleerde platitudes over islam die ze zelf nooit bestudeerd hebben.

Zelfs spijkerbommen die op ons eigen territorium tientallen dodelijke slachtoffers maken en nog eens tientallen anderen vreselijk verminken lijken niet genoeg om deze dames en heren te bewegen eens een blik te werpen in de wreedaardige en moordzuchtige handleiding van de religie van de vrede, de “heilige” koran. Men moet echt geen genie zijn om op relatief korte tijd er achter te komen en te beseffen dat dit weerzinwekkend boek volledig verzonnen en dus vals is. Islam is helemaal geen religie.

Alleen beseffen leidinggevenden dat niet omdat ze ter zake niet wetenschappelijk opgeleid noch in het basisonderwijs geïnformeerd werden. Ze weten niet dat overeenkomstig de islamitische doctrine de biografie van Mohammed en de overleveringen over diens woorden en daden het grootste gedeelte van de islamitische doctrine uitmaken. Ze kunnen dienvolgens niet meer vrij denken en zijn ter zake islam dus wetenschappelijk totaal onbekwaam. Als atheïst durf ik te stellen dat dit weinig of niets met hun eventuele vrijzinnigheid, protestantisme of katholicisme te maken heeft, maar bijna alles met de islamofiele censuur van het geschiedenisonderwijs tijdens hun eigen schooljaren.

Dat geldt overigens ook voor het grootste deel van een zich suf denkende al dan niet socialistische Europese pseudo-elite die maar al te graag parasiterend meedraait in de tsunami van islamitische leugen en bedrog, op kosten van de Europese belastingbetaler. Welk cruciaal onderwerp men bij wijze van vergelijking ook aansnijdt telkens opnieuw snoert de waarheid over de islam elke objectieve waarnemer de keel.

Of het nu vrijheid van meningsuiting, godsdienstvrijheid, slavernij, kritisch denken, persvrijheid, homoseksualiteit, kindermisbruik, diversiteit, gelijkheid voor de wet en rechtbank, ethiek, vrouwen, foltering, scheiding van kerk en staat, vriendschap of mensenrechten betreft, de onvermijdelijke vaststelling is telkens dezelfde: islam is de verwezenlijking van alles wat de moderne mens crimineel of immoreel vindt.

En toch zijn er zogenaamde bruggenbouwers die niet weten wat een brug is maar wel beweren in dialoog te gaan met mohammedanen. Om hun eigen naïviteit en domheid te verbergen ontkennen zij de feiten en bedrijven ze ongestraft open en bloot negationisme ten overstaan van de geschiedenis. Om te durven beweren dat “christenen en joden onder de islamheerschappij getolereerd werden mits een soort belasting”, moet je wel decennia lang in een stinkend laffe islamofiele luchtbel geleefd hebben.

Onder islamheerschappij werd namelijk de grote meerderheid van alle christenen en joden op het pas door de islam veroverd territorium gewoon gegenocideerd en/of van al hun bezittingen beroofd! Nadien nog verplicht worden een discriminerende taks op niet-moslims te betalen is een vorm van slavernij.

De islam is geen godsdienst maar een dictatoriale maatschappelijke ordening die zelfs open en bloot de fundamentele mensenrechten ontzegt aan niet-moslims. Hoe kan je met zulke liegende schurken een dialoog aangaan? Dat is regelrechte waanzin en leidt alleen naar zelfbedrog en zelfvernietiging.

Dat deze ideologie met een immorele doctrine ooit als godsdienst erkend werd is gewoon waanzin. Dat ze bovendien ook nog eens door de overheid gesponsord en ondersteund wordt met subsidies bekostigd met belastinggeld is de waanzin voorbij. De islam is een theocratische monocultuur, en dus het tegengestelde van openheid en multiculti, die ons sedert 1974 wordt opgedrongen door fanatieke Arabische imperialisten.

Islam duldt geen tegenspraak, islam is per definitie onverdraagzaam en dictatoriaal van aard. Misschien is dat wel de dieper liggende reden waarom de islam op de steun kan rekenen van een bepaald soort academici en een ondemocratische politieke kaste van verraderlijke machthebbers die geilen op machtsmisbruik.

De vorige bijdragen vindt men hier: (1) , (2) , (3) en (4)

 

image_pdfimage_print
Share

Reacties

Islam voor vrijdenkers. (5) Een dictatoriale maatschappelijke ordening. — 1 reactie

  1. Beste Lucky9,
    “Misschien is dat wel de dieper liggende reden waarom de islam op de steun kan rekenen van een bepaald soort academici en een ondemocratische politieke kaste van verraderlijke machthebbers die geilen op machtsmisbruik”.
    Die regel zegt alles betreffende de grootste misdaadorganisatie in Europa, nl. de EU bende. Die MOET uitgeschakeld worden zo niet worden wij uitgeschakeld door hun moslimleger barbaren die nog niet met de ogen knipperen voor een dosis moorden en verkrachtingen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *