Islam voor vrijdenkers. (3)

We herhalen: deze titel is een contradictie want islam laat het vrije denken niet toe. Over weinig onderwerpen wordt bij het begin van het derde millennium zo massaal gelogen en bedrogen als over de aard van islam en haar geschiedenis. Niet alleen door moslims overigens.Granada2

We toonden aan dat het eerste obstakel voor de geloofwaardigheid listig omzeild werd door de uitschakeling van de chronologie van de zogenaamd goddelijke openbaringen vervat in de koran. Maar naast de koran is de Soenna, dat zijn de woorden en daden van Mohammed, de tweede en belangrijkste bron van de enige echte islamitische doctrine en van de islamitische rechtsleer en rechtspraak: de sharia. Waarom?

De chronologisch vervalste openbaringen van Allah waren niet alleen omwille van de vervalsing, maar ook ook vanwege de rijkelijke gehele of gedeeltelijke ontlening aan (of plagiaat van) andere zoals christelijke, zoroastrische (aka Perzische) en Aramese bronnen, zo onbegrijpelijk geworden dat de nieuwe dictatoriale rechtsorde veel meer nodig had dan de leugenachtige koran om zich te kunnen opleggen, opdringen en handhaven. Daarom moest er beroep worden gedaan op twee andere geschapen bronnen van het islamitisch fascisme of moeten we  zeggen islamitisch nazisme: de soenna.

De soenna (vandaar Soennieten) heeft twee geschreven bronnen: de “Sira” of de biografie van Mohammed – die zelfs twee auteurs heeft- en de verzamelingen overleveringen over wat Mohammed werkelijk deed en zei: de Hadith.

Daarom is de Soenna en derhalve de Sira en de gezaghebbende Hadith (naam van de auteur-verzamelaar voorafgegaan door Sahih wat gezaghebbend betekent) even belangrijk als de koran zelf omdat de autoriteit ervan in de goddelijke openbaring van de Koran tot 91 keer toe werd gevestigd.

En wie durft een almachtige, alwijze en bovendien dictatoriale, gewelddadige, vrouw-hatende ‘god’ met een minstens zo gewelddadige laatste en bovendien pedofiele profeet die leiding gaf aan een moordzuchtige roversbende en op slavenjacht ging, tegenspreken?

Er zijn 2 belangrijke “Sahih” of gezaghebbende en als authentiek erkende Hadith: die van Muslim (ibn Hajjaj), en die van Bukhari. Allicht omdat zij ook de grootste verzamelingen bevatten. Hun autoriteit staat op hetzelfde niveau als die van de Koran en dat zullen de kafir gauw aan den lijve gaan ondervinden en meestal bekopen met hun dood!

De voorbije 1400 jaar waren de moslims verantwoordelijk voor 240.000.000 tot 270.000.000 doden onder de niet-moslims in al de landen waar ze militair binnen vielen en waar ze de bestaande cultuur tot in de grondvesten vernietigden. Ik herhaal 240 tot 270 miljoen blanken, negers en Aziaten die kafir en dus niet moslim waren! Dood!

De islam heeft als religie voor niemand gevolgen uitgezonderd voor een moslim. De islam is echter ook en vooral een totaal aparte staatsordening. Het belangrijkste deel van de islamitische doctrine is politiek van aard. Mohammed had helemaal geen succes met islam tot dat hij die in Medina omvormde tot een politiek systeem. Kennis weet wat bestaat. Maar wijsheid kan zien wat vals is.

Er gaapt in hoofde van onze leidinggevenden een enorm gat in hun kennis over de islam. Ze weigeren te kijken naar de eenvoudige feiten. Noord Afrika en Egypte waren ooit christelijk. Noord Afrika was Europees. Syrië, Libanon, Irak en de rest van het Midden-Oosten was christelijk. Turkije was ooit Grieks Anatolië. Afghanistan en alle andere landen langsheen de zijderoute waren boeddhistisch. Pakistan en Bangladesh waren boeddhistisch en Hindoe.

Vandaag zijn al deze landen islamitisch. “Gebeurde” de islam gewoon of was er een proces dat eeuwen duurde? Hoe werd het Grieks christelijk Anatolië het islamitisch Turkije? De geschiedenis van de islamisering is een onbestaande geschiedenis. Ze bestaat niet volgens onze “experten” van de EU. Hoe kan dat nu? Het antwoord is eenvoudig: islam! Letterlijk vertaald uit het Arabisch: onderwerping. Meer moet dat blijkbaar niet zijn.

De islamitische terreuraanslagen grijpen ook vandaag nog dagelijks plaats en meestal tussen moslims onderling. Terreur maakt onlosmakelijk deel uit van de Mohammedaanse identiteit en hun ideologie. Het opdringen en gewelddadig opleggen van hun levenswijze en opinies aan anderen is de kern van het strategisch succes van de islamitische ideologie. De islam is net zo min een godsdienst als dat een glas azijn een glas water zou worden als men een scheut water aan de azijn toevoegt. Islam betekent in het Arabisch letterlijk onderwerping. Alle moslims zijn “slaven van allah”!

De multiculturele bruggenbouwers naar het islamitisch nazisme beseffen niet dat alle beschavingen waar de islam voet aan de grond kreeg allemaal tot in de fundamenten vernietigd werden. Decennia lange censuur over de objectieve geschiedkundige waarheid dreigt nu onze eigen beschaving te vernietigen en dus niet alleen het katholiek onderwijs. De islam kent geen gulden regel maar alleen dualisme. De islam is voor 7 % religie en voor 93 % politiek. De officiële islam is 100% politiek.

Het ontbreekt onze eigen politiekers en beleidsverantwoordelijken aan parate kennis over de islam. De koran is maar 14 procent van de mohammedaanse doctrine maar handelt voor 64 procent over de “kafir” die mogen gefolterd, bedrogen, belogen, onthoofd en gediscrimineerd worden.
De overige 86 % van de mohammedaanse doctrine handelt voornamelijk over oorlog tegen de kafir (Jihad) en over het rolmodel “Mohammed”. En dat laatste wordt maar liefst 91 keer in de “heilige” koran, vermeld.

Om als “mensen van het boek” te kunnen behandeld worden moeten christenen en joden de kernpunten van hun geloof afzweren. Pas dan zijn het géén kafir en mogen ze taks op getolereerde ongelovigen alias jizya (of djizja) betalen. Zo bij voorbeeld moeten christenen geloven dat christus een gewone profeet was van Al-Lah en Mohammed diens laatste profeet was. Moeten ze de heilige Drievuldigheid afzweren enz. .. Doen “de mensen van het boek” dat niet dan zijn het gewoon het laagste van het laagste, dan zijn het kafir…

In heel de islamitische wereld heerst van in het begin en nog steeds een apartheidsregime waarin niet-moslims vervolgd of dermate gediscrimineerd worden dat ze zich nauwelijks kunnen handhaven.

Onderling zeggen de moslims steevast tegen elkaar: “Dood de kafir!” (een 1400  jaar oude variante op “Kill the boer!“) Geconfronteerd met niet-moslims zullen mohammedanen dit uiteraard altijd uiterst verontwaardigd ontkennen en de rollen proberen om te draaien en te vervalsen want de islamitische tactiek is duidelijk: “moslims zijn altijd slachtoffers en nooit daders.” Daarom een goede in feite onbetaalbare raad: vertrouw geen enkele moslim. Nooit!

Wordt vervolgd als we tijd hebben. De vorige bijdragen vindt men hier: (1) en (2)

image_pdfimage_print
Share

Reacties

Islam voor vrijdenkers. (3) — 1 reactie

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *