Islam voor vrijdenkers. (2)

Het wegtoveren van de chronologie uit de officiële compilatie van de openbaringen van Allah werd dus bevolen door de nieuwbakken islamitische machthebbers. Er waren hiervoor vanzelfsprekend logische en onderliggende redenen. Een van de belangrijkste werd gevormd door de vele contradicties in de openbaringen. Hoe kon men verklaren dat een almachtige god zichzelf meer en meer tegensprak naarmate de tijd in het leven van Mohammed vorderde?arab social media

Van een barmhartige alwijze en almachtige god die iets openbaart mag toch verwacht worden dat hij van zijn profeet en diens volgelingen het nodige respect eist om zijn openbaringen (eerst de eerste dan de tweede, de derde enz. tot als slot de 114° en laatste) chronologisch te laten rangschikken in de koran. Niet dus.

Een almachtige, alwetende en alwijze god zou zich per definitie niet mogen vergissen. En als hij dat om een of andere reden toch zou gedaan hebben zou men toch aannemen dat die almachtige niet te beschaamd is om dat ook toe te geven en te openbaren dat hij van idee of gedacht veranderd is. Niet zo met allah!

Het gaat hier over de god van een ideologie in wording. En daarbij zijn bekentenissen en vergissingen absoluut niet welkom. Een logisch nadenkende mens ziet het probleem dat moest opgelost worden. En Mohammed bedacht dat als allah zich vergist had hij gerust een nieuwe openbaring kon doen die zijn vorige overtrof en verving. De eerste en dus overtroffen (wij zouden zeggen bij vergissing geformuleerde) blijft echter wel bestaan en blijft even waar! Deze dualistische methode van oplichting en vervalsing wordt religieus gelegitimeerd door het van ‘Al-lah’ afkomstige vers uit de koran 2.106, en noemt men abrogatie.

Een secretaris die Mohammed op enkele van de vele contradicties wees werd overigens op aanstoken en suggestie van de laatste profeet prompt vermoord. Door te knoeien met de logische volgorde die alleen maar chronologisch kan zijn werd een groot deel van de tegenstrijdigheden gecamoufleerd. De overige contradicties werden weg gefilosofeerd op basis van de vermeende religieuze rechtsgeldigheid van de abrogatie/ herroeping door allah.

De “duivelsverzen” zijn een voorbeeld van zo’n abrogatie. Sindsdien is de auteur van een roman met een gelijkaardige naam, Salman Rushdie op de loop voor islamitische jihadisten die hem als afvallige wegens godslastering de keel willen oversnijden zoals toegelaten en gemandateerd door de koran en nadien door de soenna, dat zijn de daden en de woorden van de laatste profeet van allah systematisch herhaald door overlevering en de biografie van de laatste profeet.

Een andere even en uiterst belangrijke reden voor het weglaten van de chronologie was dat bij het lezen of uit het hoofd leren van een versie van de koran die de geschiedkundige chronologie wel zou respecteren, het onmiddellijk zou opvallen dat Mohammed enorm radicaliseerde.

De koran is dus ook de grootste schriftvervalsing aller tijden omdat de chronologie werd vervalst om te voorkomen dat iedereen bij een normale logische editie zou opmerken hoe Mohammed van religieus en min of meer vredelievend in Mekka jaar na jaar fanatieker werd om in Medina te eindigen als een dictator, massamoordenaar, slavenjager en roverhoofdman.

Moesten de Arabieren die Mohammed niet meer meegemaakt hadden dit te weten gekomen zijn, zouden ze zich misschien nooit hebben willen onderwerpen aan de islam die dan nooit bij machte zou geweest zijn zich te handhaven en volgende generaties te onderwerpen.

En juist omdat de koran omwille van de vervalsing van de historische chronologie zo onduidelijk werd, was die op zichzelf totaal onvoldoende om na de dood van Mohammed een theocratische maatschappelijke ordening op te baseren. Juist daarom werden de biografie (Sira) en de overleveringen toegevoegd aan de “mohammedaanse” doctrine, er van uit gaande dat al wat Mohammed deed en zei (Hadith) door de unieke god Allah gemandateerd was.

Met een van de ergste humanitaire rampen in de geschiedenis van de mensheid tot gevolg. 240.000.000 doden in 1.400 jaar, alleen al bij de niet-moslims!

Veeg dat maar eens onder de mat!

Wordt vervolgd.

image_pdfimage_print
Share

Reacties

Islam voor vrijdenkers. (2) — 5 reacties

 1. Pingback: Islam voor vrijdenkers. (1) | Nageltjes

 2. Alles wat islamieten kakelen staat voor mij op wc papier en iedereen “in het westen” weet waarvoor wc papier dient. Juist…
  Zowel inhoud als waarde van die zandbak bullshit heeft een waarde die gelijk staat met -10, ik herhaal “min tien”. Ik wil er zelfs niets over lezen en zeker me nooit mee bezighouden net zomin als ik mij bezig zou houden met die andere bullshit.
  Voor mij is een principe heilig en dat is “religie is achterlijke bullshit berustend op fabeltjes” dus van geen enkele waarde.
  Wie die idioot uit Rome bezig hoort weet intussen beter, m.i. is die eikel zwaar dementerend.

 3. Een leugenachtige lefgozer “Khalid” genaamd stuurde ons vandaag 19 mei 2016 een bericht als reactie op de inhoud van het boekenkastje van Nageltjes. Blijkbaar is Lucky9 er gisteren en eergisteren in geslaagd met zijn bijdragen (1) en (2) van “Islam voor vrijdenkers” om een paar extreem lange mohammedaanse tenen te trappen. Wij analyseren de reactie die kan doorgaan als typisch voor de moslimmentaliteit en exemplarisch voor de jihadistische moslimtactiek, en zetten onze vaststellingen er gewoon tussen in het vet.

  “Als moslim wil ik je danken voor het verschaffen van literatuur die aangeeft hoe moslimhaters denken.” Jawel objectieve wetenschappers die kritiek formuleren op de islam zijn per direct moslimhaters. Van medelijden of compassie voor zo veel moslim-domheid en mohammedaanse achterlijkheid kan en mag blijkbaar geen sprake zijn.

  “Het vrijdenken hoe jij het voorstelt vind ik niet meer dan haatdenken.” Ja, dat hadden we bij de eerste zin al door. Bedankt voor de bevestiging Khalid! Haatdenken is blijkbaar echt uw specialiteit.

  “Neem nu bijvoorbeeld de 349 verzen die oproepen tot geweld tegenover ongelovigen. 98% gaat over het hiernamaals het concept hel/paradijs dat je ook in de christelijke en joodse leer terug vindt. 2% gaat inderdaad over vechten, maar niet offensief, maar defensief. ”

  Als moslims zich bedreigd voelen gaan ze meteen ongeremd en onbeschaamd liegen. Dit is een typisch voorbeeld van Taqiyya, want moslims mogen liegen van Allah als ze daarmee kafir, christenen en Joden om de tuin kunnen leiden. Khaled zet hier 3 enorm grove leugens op een rij. Die 98 procent gaat helemaal niet over het hiernamaals en al zeker niet 98% van de 349 haatdragende verzen. In de biografie van Mohammed gaat maar liefst 61 % van de tekst over de oorlog tegen niet-moslims of jihad. In de hadith 21% en in de koran 9% van de tekst.

  Als je Khaled wil geloven zijn zowat alle wereldkampioenen judo moslims: de specialisten in defensief vechten. Met alle chinezen!

  “Moslims werden destijds uit hun huizen gezet, gefolterd, vervolgd, enz.” Waar, wanneer en hoeveel? Dat is misschien wel zo geweest in Spanje en Portugal tijdens de reconquista maar Khaled vergeet er bij te vermelden dat de christenen aldaar daarvoor al door moslims uit hun huizen gezet waren, gefolterd, vervolgd en voornamelijk gedood. Overal elders werden gedurende de laatste 1400 jaar alleen moslims uit hun huizen gezet, gefolterd, vervolgd enz. door andere moslims!

  “Het doel was de destructie van de islam.” Blijkbaar is zelfverdediging voorbehouden aan moslims en verboden aan alle anderen.

  “Vandaar dat God de toelating geeft om je als moslim te verdedigen tegen antitheïstische praktijken die zich voordoen als vrijdenkers.” Lucky9 doet zich niet voor als vrijdenker. Hij is een vrijdenker en een atheïst. Blijkbaar heeft ook Khaled het daar moeilijk mee. Daarom reageerde hij niet op lucky’s artikels maar op het boekenkastje. Over “verdedigen tegen antitheïstische praktijken” weten we sinds 23 maart 2016 alles. Toen wenste een andere moslim Nageltjes toe dat wij in het metrostation Maalbeek levend verbrand zouden zijn. Let op het islamitisch fanatisme en de mohammedaanse arrogantie: God geeft hen toelating!

  “Ook Sam Harris in zijn boek ‘the end of faith’ (filosoof en vrijdenker) vindt het geen slecht idee om een kernwapen af te vuren op dat wat je eigenheid bedreigt (hij suggereert de islam) zie p.128-p.129.” Wij bij Nageltjes zijn de mening toegedaan dat, als het dan toch moet, de moslims best naar elkaar kernwapens afvuren op hun eigen geliefde dar-al-islam.

  “De islam is in algemene zin pacifistisch.” Een flagrantere leugen is onmogelijk te bedenken! Islam betekent onderwerping. Dit is werkelijk een verkrachting van de historische waarheid. Een leugenachtige inversie. Een beproefde jihadistische techniek.

  “Het kwade dienen we te beantwoorden met het goede, maar indien er duidelijke agressie is en de agressor het doel heeft om de islam op de knieën te dwingen houdt het op.” Deze moslim is duidelijk bang van een paar opa’s die schrijven op Nageltjes. Vandaar de doorzichtige inversie en leugenachtige omdraaiing van de feiten en de realiteit. Islam is voor Khalid blijkbaar per definitie nooit de agressor maar altijd het slachtoffer van agressie van anderen. Een beproefde jihadistische techniek.

  “Als vrijdenker zou je beter enkele belangrijke waarden overpeinzen waarvoor je voorouders het leven hebben gelaten: godsdienstvrijheid, persvrijheid, vrijheid van meningsuiting enz. Als moslim sta ik ook pal achter deze waarden.” Kijk eens aan men komt ons de les spellen over dingen die niet-moslims uitgevonden hebben. Als kers op de taart beweert Khalid pal achter deze waarden te staan. Dat is onmogelijk voor een moslim behalve om die waarden te misbruiken. Hij liegt hier een gat in de lucht. Een beproefde jihadistische techniek.

  “Kortom: Lees de context waarin de islam is ontstaan en begin niet verzen uit hun context te halen om op te roepen tot haat en vijandigheid.” Onze Lucky beschreef juist hoe de islam is ontstaan en plaatste dit in een realistische en wetenschappelijk verantwoorde context. Morgen zal hij het hebben over hoe moslims koranverzen misbruiken om hun achterlijke ideologie te verstoppen achter een hypocriet masker van geveinsde onschuld.

  “De mensen weten ondertussen beter.” Ja zeker onze beschaafde “mensen” weten intussen meer en meer dat ze bedrogen werden en dat de islam een wreedaardige gewelddadige imperialistische ideologie is en helemaal geen godsdienst.

  “vrede, salaam, shalom.” Waarom geen “salaam aleikoem”? Wij zijn geen Joden. Met wiens voeten denkt deze mohammedaanse idioot te kunnen spelen?

 4. Lucky9, ik ben al jaren overtuigd dat islam de vulgairste perverste smeerlapperij op deze aardbodem is.
  U zult NOOIT moslims/islamieten zien in mijn omgeving resp. vriendenkring, NOOIT.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *