Islam voor vrijdenkers. (9)

Doordat ze meer tijd hebben gekregen, zijn  de jongste jaren steeds meer mensen waaronder ik zelf, mede door al die aanslagen in Europa en elders in de wereld, zich gaan verdiepen in de Islam. europe-dhimmi

Enkelen onder hen hebben de Koran gelezen en veel over het leven van Mohammed en wat die gezegd heeft. Dat vinden ze in zijn biografie, de Sira, en de betrouwbare overleveringen over wat hij allemaal deed en zei: de Hadith(s).

De onvermijdelijke conclusie is dat de islam een religie is van oorlog. Een oorlogszuchtige ideologie. Onze cultuur en onze waarden zijn onverenigbaar met die van de islam. We zijn naïef geweest.

De islam is veel eerder dan een religie, een dictatoriale politieke doctrine met eigen wetten, de sharia. Diegenen die de moeite deden om de teksten van de mohammedaanse doctrine te lezen zijn dan ook verschrikkelijk bezorgd, niet alleen voor zichzelf maar vooral ook voor hun kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen.

Meestal zijn ze ook verschrikkelijk kwaad op Guy Verhofstadt die omwille van eigen ambities de “Parti Socialiste” haar gang liet gaan. Elke politicus die vertelt wat ik vertel staat gegarandeerd aan de schandpaal. Maar we moeten dit telkens opnieuw vertellen: het is immers nooit te laat.

Ik deed dit, vond hetzelfde en kwam tot dezelfde onvermijdbare conclusie op basis van loepzuiver wetenschappelijk onderzoek. De biografie van Mohammed gaat maar liefst voor 86 % over de oorlog tegen niet-moslims. (Jihad tegen Kafirs) En die biografie is zelf 26 % van de hele Mohammedaanse doctrine waarop Sharia wetgeving gebaseerd is.

De koran slechts 14%. En als men deze laatste tekst terug chronologisch ordent volgens het ogenblik van de openbaring (de chronologie werd vervalst door de hoofdstukken te rangschikken volgens lengte) komt men tot de vaststelling dat alle religieuze verzen opgeheven en tegengesproken worden door latere superieure verzen. In feite rest er dus niets meer religieus over in die Koran behalve als men aanneemt dat twee elkaar tegensprekende openbaringen alle twee ‘even waar’ kunnen zijn.

Dat is in strijd met de formele logica die ons computers, vliegtuigen, microscopen, telescopen en alle boeken gaf en al enkele mensen naar de maan bracht en terug naar de aarde. Wetenschappelijk totaal onverantwoord dus en onvoorstelbaar achterlijk, is die islam. En toch willen onze hedendaagse politieke en religieuze leiders ons een gekuiste “Officiële” versie van de islam opdringen die helemaal niet strookt met de realiteit maar er alleen een bedrieglijke ontkenning van is.

Negationisme. Meer nog, ze plaatsen al diegenen die kritisch willen en kunnen denken over islam in een “cordon sanitaire”, een schutskring zogezegd om verdere infectie te voorkomen, net alsof de waarheid weten en kennen gevaarlijk zou zijn.

En ze gaan zelfs nog verder in hun neiging om de vrije meningsuiting de mond te snoeren met censuur en maatschappelijke uitsluiting. Ook op de zogenaamd “sociale” media grijpt vandaag een dictatoriale censuur wild om zich heen.

Daar kunnen de recente ervaringen van onze vrijheidslievende redacteur a. griffon op ‘facebook’ over getuigen. Een waarachtig Orwelliaanse (1984) dictatuur is niet alleen in wording, maar is “alive and kicking”. Levend en stampend, in het Nederlands.

Zo moeten alle fatsoenlijke Duitsers zich in het begin van de jaren 30 van vorige eeuw ook gevoeld hebben. “Vae victis!”

Wordt vervolgd.

image_pdfimage_print
Share

Reacties

Islam voor vrijdenkers. (9) — 3 reacties

  1. De koran en de hadith zijn heel duidelijk, wie zich niet aan de islam onderwerpen worden omschreven als huichelaars, leugenaars, gierig, doof, stom en blind, ziek in het hart, erger dan beesten, de slechtste der schepselen, en als een openlijke vijand. Die niet als vriend genomen, maar met hardheid en geweld, moord en doodslag bestreden dienen te worden. En zo’n ideologie wordt door onze overheid in bescherming genomen.. 🙁

  2. Ik heb me verdiept in de koran , het leven van Mohammed en verder erg veel lectuur gelezen over dit onderwerp en kan alleen concluderen dat de islam een criminele ideologie is .
    Een oproep tot haat en moord,vooral aangezien door abrogatie alleen de moordzuchtige en tot haat oproepende soera’s en hadiths nog gelden.
    Deze criminele organisatie zou wereldwijd verboden moeten zijn!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *