Islam voor vrijdenkers. (10) Wij zijn het “huis van de oorlog”.

Als men de 14 eeuwen geschiedenis van de islam bekijkt, merkt men op dat de Islam zich overal militair aan andersdenkende bevolkingen oplegde. Deze laatste mocht blijven bestaan als dhimmi, en werden dus genoodzaakt de status van tweederangsburger te aanvaarden.

quote sam harris Wie hoger op de sociale ladder wilde klimmen moest moslim worden, wat zo vaak gebeurde dat hele stukken van werelddelen zuiver islamitisch werden. Christenen, joden, animisten, polytheïsten, jaïnisten, atheïsten, zoroastriërs, boedhisten en hindoes verdwenen, migreerden of werden uitgemoord.

Kennis weet wat er is, maar wijsheid kan zien wat er niet meer is. Er bestaat een enorme kloof in onze kennis over de islam. Kijk naar deze eenvoudige feiten. Noord-Afrika en Egypte waren ooit christelijk. Noord-Afrika was Europees. Syrië, Libanon, Irak, en de rest van het Midden-Oosten waren christelijk. Turkije was ooit Griekse Anatolië. Afghanistan en al de landen langs de zijderoute waren boeddhistisch. Pakistan en Bangladesh waren boeddhistisch en hindoeïstisch. Vandaag zijn al die landen islamitisch. Gebeurde islam “toevallig” of was er een proces dat eeuwen duurde?

Hoe veranderde het Grieks christelijke Anatolië in het islamitische Turkije? De geschiedenis van islamisering is een onbestaande geschiedenis. Die bestaat volgens onze “experten” bij de EU  niet.
Waarom zijn alle islamitische denkers zo zeker over islam terwijl niet-moslims er zo in de war over zijn? Waarom lijkt het zo eenvoudig voor hen en zo een warboel voor ons? Hoe komt het dat een ongeletterde Egyptische boer islam kan begrijpen, maar de westerse universiteitsprofessor dat niet kan?

Vrede is volgens de islamitische doctrine enkel mogelijk mits onderwerping aan de islam als politiek systeem.Vrede kan alleen heersen in het land van de islam, het “Dar Al Islam”. De koran beveelt het zo. Het cultureel marxisme dat op enkele decennia tijd er in slaagde om een groot gedeelte van de West Europese bevolking te overtuigen dat oikofobie en zelfhaat gelegitimeerde onderdelen zijn van onze cultuur en verworvenheden vond haar methode in de islamitische doctrine. De succesvolle toepassing ervan bleef niet onopgemerkt bij de imperialistische islamieten die de verovering van de overgebleven maar mentaal verzwakte kafir-culturen planden zonder het kromzwaard of wapentuig maar alleen met overrompelende migratie in het land van de oorlog of “Dar Al Harb”, als middel.

De naar Europa gemigreerde moslims zijn althans oppervlakkig meestal vreedzaam omdat ze anders zouden worden uitgewezen en ze liever van onze sociale en maatschappelijke faciliteiten willen genieten, dan in armoede en vaak onder sektarisch geweld in eigen land te moeten terugkeren. Maar het zijn en blijven mohammedanen en zullen in de toekomst graag meedoen aan het kalifaat, eens ze de “kritische massa”van 51% bereikt hebben. Want pas dan zullen ze deel uitmaken van de upper class van de maatschappij, en zullen onze kleinkinderen en achterkleinkinderen tweederangsburgers worden of zelfs islamiet.

De islam heeft een hermetisch gesloten doctrine waarbij elke afvallige door de enige god Allah ter dood veroordeeld is. De doctrine is heel omvangrijk maar Allah haat de kafirs. Ook kafirs mogen en moeten gedood worden als ze zich niet onderwerpen aan de islam. Voor een moslim bestaat er geen goed en kwaad. Voor een moslim bestaat alleen wat toegelaten is en wat niet toegelaten is. Want, en let nu op, elke moslim is een slaaf van Allah. De hele doctrine die bestaat uit de soenna en de koran is heel duidelijk daarover, en iedere moslim moet dat geloven of anders is hij geen moslim. Hier gaat het niet over nationaliteit, ras of sekse. Het gaat over het volgen van het rolmodel van Mohammed. Dat wordt maar liefst 91 keer in de ‘heilige’ koran benadrukt. Als een moslim doet wat Mohammed deed dan handelt hij correct. Vandaar de exacte omschrijving die men vroeger gebruikte om moslims aan te duiden: Mohammedanen.

Laat ons even duidelijk zijn met de definitie: “een moslim is elk individu die gelooft dat Mohammed de profeet was van Allah”. Als je dat gelooft ben je moslim. Als je dat niet gelooft ben je Kafir. Laat ons nu dat moslim-individu als zodanig eens bekijken. Een deel van het individu is moslim maar een ander deel van hetzelfde individu is Kafir omdat de kafir beschaving zoals gezegd enorm veel te bieden heeft, vooral rijkelijk veel buit.

En om de gespleten persoonlijkheid van de moslim af te maken (want het individu maakt de islam niet, de islam maakte het individu) komt daar nog een derde mogelijk onderdeel van de persoonlijkheid bij: het beoefenen van de gulden regel van de westerse ethiek: doe niet aan iemand anders wat je niet wilt dat de andere jou zou aandoen. Die gulden regel is compleet afwezig in de islamitische doctrine maar kan uiteraard wel worden toegepast. Onder moslims onderling bij voorbeeld. Maar doctrinair niet tegenover kafirs, daarvoor geldt een totaal ander stel regels ingevolge het dualisme van de islam. Kafirs zijn het laagste van het laagste en alleen misprijzen en bestraffing waard.

Het resultaat is een psychopatische persoonlijkheid die in een milliseconde zijn gedrag kan wijzigen tenzij hij definitief kapt met het moslim zijn en ex-moslim wordt maar dan is hij geen moslim meer, op risico gedood te worden. Dat bazuin je dus normaal gezien niet uit. Bovendien weten alle imams en mollahs perfect dat Allah in de heilige koran hen toelaat om ons, de kafirs, te beliegen en te bedriegen. Zij voelen zich gelegitimeerd met een goddelijk mandaat. Als het in het belang van de islam is wordt de daadwerkelijke naleving van deze volmacht bovendien voor elke moslim een religieuze verplichting.

U leest het goed en we kunnen het niet voldoende herhalen. Voor elke moslim, elke Mohammedaan is liegen tegen en bedriegen van een niet-moslim (kafir) of dhimmi, verheven tot religieus gebod als het de islam kan bevoordelen. In een eerste stadium als de islam nog zwak staat heet dat gewoon taqiyya. Later als de islam sterk genoeg is, of verondersteld wordt voldoende sterk te zijn zoals in moslim-enclaves, gaat deze pathologische leugenachtigheid meer en meer gepaard met steeds meer bedreiging en intimidatie en worden de leugens geformuleerd met een onvoorstelbare arrogantie en misprijzen voor ons, de kafirs. Al deze leugens zijn een vorm van Jihad.

De heilige oorlog wordt niet alleen met wapens uitgevochten maar ook met financiering van jihadisten en hun achtergebleven families. Dat vonden Allah en Mohammed even veel waard als het (met het kromzwaard) hakken op de nekken van de kafirs. Hetzelfde geldt voor jihad met woorden en geschriften. Allah complotteerde tegen de kafirs en zo deed ook zijn profeet Mohammed, het na te volgen rolmodel voor elke mohammedaan ter wereld. Toen Mohammed stierf was er in heel Arabië niemand meer over die hem durfde tegenspreken. Zij die het hadden geprobeerd waren allemaal gedood. Stervend was zijn laatste wens dat alle kafirs, christenen en Joden uit Arabië zouden verdreven worden.Van een onverdraagzaam theocratisch apartheidsregime gesproken!

De islam maakte in 1400 jaar 270 miljoen doden onder de Kafirs. Overal waar de islam zich nestelde in een andere beschaving werd deze beschaving uiteindelijk vernietigd. Die 270.000.000 dode niet-moslims (dat is in hun ogen het laagste van het laagste) noemt men de tranen van de Jihad. En daar zijn de afvallige moslims en de door tegenstrijdige strekkingen door elkaar vermoorde moslims dus niet eens bij opgeteld! De doctrine wordt gemaakt door de authentieke geloofsbronnen. Dat zijn de Koran, de perfecte universele en eeuwige waarheid, goed voor 14% van de hele doctrine. De soenna of manier van Mohammed, vinden we in twee geloofsbronnen. De eerste daarvan is de biografie van de roofmoordenaar, slavenhandelaar pedofiel en krijgsheer Mohammed. Die heet Sira en is goed voor 26 % van de islamitische doctrine. Er zijn zelfs twee auteurs van en ze vertellen allebei ongeveer hetzelfde en, wat belangrijk is, ze spreken elkaar niet tegen in tegenstelling tot een redelijk groot aantal verzen van de perfecte, universele, eeuwige en dus niet te veranderen koran.

Het tweede onderdeel van de soenna of manier van Mohammed zijn de verzamelingen van de overleveringen over wat Mohammed allemaal deed en zegde. Enkele zijn ‘sahih’ of gezaghebbend volgens de islamitische geestelijkheid. Men noemt ze hadith(s) en bedragen 60 % van de islamitische doctrine. Ze zijn heel uitgebreid en bevatten een ontzaglijk groot aantal voorschriften om zich te gedragen zoals Mohammed. Het is niet nutteloos om hierbij te vermelden dat 31 % van de doctrine schrijft over Jihad, in de biografie is dat zelfs 67%. En 51 % van de tekst van de doctrine gaat over Kafirs!. 6,7 % van de koran en 9,3 % van de tekst van de totale doctrine is antisemitisch in de zin van Joden hatend. In “Mein Kampf” van Hitler is dat slechts 7 %.

Wordt vervolgd.

image_pdfimage_print
Share

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *