Betrapt! EU wil 60 miljoen migranten naar Europa halen voor 2050

Lees goed mensen! Dit is “The Smoking Gun” wat de migratie betreft. De Europese Unie wil helemaal geen (illegale) migratiestop. Ze zijn al sinds 2008 van plan om ongeveer 60 miljoen mensen uit onder andere derde wereldlanden op te nemen vóór 2050 om zogenaamde redenen als ‘vergrijzing.’

In het rapport van het Europese Parlement (zie links beneden dit artikel) staat ook duidelijk omschreven hoe ze van illegale mensen legalen willen maken. Dit allemaal in het belang van “internationale mobiliteit” of met andere woorden: het opdringen van globalisme en open grenzen om zo nationale identiteiten en grenzen af te breken.

De Europese Unie is er dus DOELBEWUST op gericht om steeds meer macht te centraliseren door onder andere de immigratiepolitiek over te nemen en alle E.U. lidstaten demografisch te veranderen zodat er ‘geen weg meer terug is naar nationale identiteit.’

Dit verklaart ook de hoge aantallen AZC’s en de manier waarop deze allemaal letterlijk door de strotten van de mensen worden geduwd. We hebben het hier dus over het opzettelijk vernietigen van natie-staten onder het mom van ‘immigratiebeleid.’ Het opnemen van miljoenen illegale migranten, die vervolgens worden omgetoverd als ‘vluchtelingen,’ stond dus al jarenlang gepland en dat plan zal dus gewoon doorrollen.

Onze bijkomende bedenkingen: De onbekwame apparatsjiks en dictators van de EU zijn werkelijk imbeciele verraders. Lees hieronder een citaat en ook op de bruggetjes hoe ze denken en schrijven. De volledige pagina’s zijn bewaard en zullen ooit als belastend bewijsmateriaal voorgelegd worden aan het Nürnberg tribunaal 2.0, ook al worden ze verwijderd op de servers van de EUSSR.

” 3. Welvaart en immigratie: integratie als sleutel tot succesvolle immigratie

De integratie van legale migranten kan alleen worden verbeterd als zowel de gastlidstaten als de immigranten zelf zich daarvoor inspannen (“tweerichtingsproces”), overeenkomstig de gemeenschappelijke basisbeginselen op het gebied van integratie die in 2004 zijn geformuleerd. Immigranten moeten de kans krijgen om deel te nemen aan de maatschappij en zich volledig te ontplooien. De Europese samenlevingen moeten beter leren omgaan met de diversiteit die het gevolg is van immigratie en de sociale cohesie versterken.

Om dit waar te maken moeten de EU en haar lidstaten:

– de strategie van het EU-integratiekader verder versterken, met als kernpunten burgerparticipatie, integratie in de arbeidsmarkt, sociale integratie, antidiscriminatie, gelijke kansen, onderwijs en op jongeren gerichte maatregelen, interculturele dialoog en omgaan met diversiteit; “

einde citaat.

Lees verder >>>

Document 1:
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-%2F%2FEP%2F%2FTEXT%20REPORT%20A6-2009-0251%200%20DOC%20XML%20V0%2F%2FNL

Document 2:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=CELEX:52008DC0359

image_pdfimage_print
Share

Reacties

Betrapt! EU wil 60 miljoen migranten naar Europa halen voor 2050 — 2 reacties

  1. Geachte Redactie,
    Waarom zou ik al jaren smeken om het opdoeken van die levensgevaarlijke misdadige EU bende?
    Alle illegalen en criminelen van vreemde origine eruit en de vrijgekomen cellen vullen met die EU misdadigers.
    Leve Europa van Onafhankelijke Republieken met “gesloten” grenzen – weg met die EU misdaadorganisatie.

  2. Geachte redactie,
    Zoals altijd een goed en duidelijk artikel, goed gedocumenteerd. Hierbij heb ik maar 1 vraag, hoe komt het dat ik er niet van verschiet dat men ons bewust overspoelt met migranten, dat dit een reeds lang uitgedokterde strategie is. Ik verzet mij (in het kieshokje) al meer dan 30 jaar tegen import uit zandbaklanden. Maar het werd de laatste jaren hoe langer hoe meer duidelijk dat er meer achter zat. De politici (op Vlaams Belang na) in collaboratie met de media deden niets om de import te stoppen of aan te klagen. In tegendeel, ze namen het openlijk op voor de zadbakkers en hun gevolg. Wat ik vandaag hier lees verbaast mij helemaal niet, maar ik zag het wel aankomen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *