Islam voor vrijdenkers. (11)

De EU-elite schijnt niet te willen beseffen dat een moslim nog nooit een verdrag, afgesloten met Joden of Kafirs, is nagekomen. Dat is het heilige na te volgen rol-voorbeeld van Mohammed. Die deed dat één keer, verbrak het verdrag na 2 jaar en sloot daarna nooit nog een verdrag af. De Joden en zeker de Israëli’s weten dat, maar hier in het “verlichte” Westen mag dat al 40 jaar niet meer onderwezen worden in onze scholen en op onze universiteiten. Vandaar dat een groot aantal wetenschappelijk onverantwoordbare en leugenachtige opinies die bij gebrek aan kennis als geldige argumenten worden gebruikt!

job zonder diplomaNa 11 september 2001 hield men ons schaamteloos een venster van twee duimen en wijsvingers voor en dicteerde ons: dit is de islam, “een vreedzaam geloof” (a religion of peace). Maar als je verplicht wordt dit taalgebruik als enig perspectief te benutten en niet naast en achter het venster mag gaan kijken wat islam werkelijk is, dan beoefen je een geloof in de leugen. Ook nu nog trachten de leugenpers en de leugenmedia ons te bedriegen met orwelliaanse nieuwspraak of  ‘newspeak’ zoals “eenzame wolven” en “geradicaliseerde” moslims.

Er kunnen helemaal geen geradicaliseerde moslims bestaan want de islam is zelf extreem radicaal. Het extremisme en de het radicalisme zit in de islamitische doctrine ingebakken als gist in brood. Elke jihadstrijder is een uitstekende moslim ook al handelt hij op eigen houtje. Alles wat de islam vooruit helpt is toegelaten door de islamitische doctrine en zeker het voeren van jihad. Sommigen doen dat met wapens omdat ze wegens onderontwikkeling niet bij machte zijn jihad te voeren met gesproken of geschreven woorden. Allicht hebben zij zelf ook niet het nodige geld om zich zich echte vuurwapens aan te schaffen.

Het financieren van actieve moslimterroristen is ook keiharde jihad. Veelal wordt het geschonken geld via zijn familie naar de actieve met wapens jihad voerende moslimterrorist gestuurd. Die familie doet dan wel alsof het uitsluitend voor eten en kleren bedoeld was maar diep in hun hart en in hun geheugen weten ze dat het geld voor de islamitische ‘jihad’ bestemd is. Alle islamitische zogenaamde liefdadige instellingen distribueren grootschalig financiële middelen om gewelddadige jihad te voeren. Welke de manier is waarop die gevoerd wordt maakt niet het minste verschil uit. Jihad tegen de kafirs is immers een essentieel onderdeel van de islamitische doctrine en elke moslim mag kafirs beliegen en bedriegen.

Kijk naast het politieke correcte venster waarop onze politieke en geestelijke leiders willen dat wij ons focussen en blind staren, en je weet onmiddellijk dat er iets verkeerd is aan de beschrijving “loon woelf”. Die eenzame wolven voelen zich helemaal niet alleen maar wel allemaal James bond met een “licence to kill”, rechtstreeks afkomstig van de enige god Allah en zijn profeet Mohammed. Daar kan geen slachtoffer of westerse logica tegen op. Het is zuivere islam. Zo wil het de onveranderlijke collectivistische en onmogelijk te wijzigen islamitische doctrine.

En onze lokale Vlaamse, Nederlandse en supranationale EU-leiders laten na ons te beschermen en die laatsten hebben zelfs een uitgekiende strategie om nog een bijkomend leger jihadisten naar hier te halen om de reeds aanwezige bataljons jihadstrijders te versterken. Deze onopgeleide en wegens gebrek aan deugdelijk islamkritisch onderwijs onbekwame leiders, begrijpen niet dat de islam een dualistische oorlogslogica gebruikt die tot doel heeft alle niet-moslims te discrimineren en zo te onderwerpen. Of ze begrijpen dat omwille van het royale Arabisch smeergeld juist wel, en dat zou wat er de laatste vier decennia in West-Europa gebeurde pas echt erg maken.

Al meer dan veertig jaar lang, sedert 1975 om precies te zijn, wordt elk kritisch onderwijs over wat de islam werkelijk is, gesaboteerd of verboden door de islamofiele politieke correctheid van de laffe en bange Europese machthebbers. Daar waar de vroegere vooroorlogse generatie westerse geleerden en professoren perfect wisten wat de islam daadwerkelijk inhoudt en wat de geschiedenis ons leert over het imperialisme dat de islam ononderbroken al 1400 jaar uitstraalt, wordt zelfs op de universiteiten niet meer vernoemd! Op onze middelbare scholen worden leerlingen koudweg gehersenspoeld als het de wreedaardige en onmenselijke aspecten van islam betreft, en zelfs genadeloos geïndoctrineerd met flagrante leugens en halve waarheden om in de hoofden van deze onschuldige kinderen onbestaande en dus fictieve ‘geveinsd goedaardige’ kenmerken van de islam te prenten.

Dit is de “officiële islam”, de Grote Leugen waardoor zelfs schrijvers als George Orwell en Franz Kafka bij leven met verstomming zouden geslagen worden. De parallellen zijn opvallend. De verschillende ministeries uit ‘de roman 1984’ zijn nog niet allemaal congruent met die van de realiteit vandaag, maar het meest opvallend is dat de EU (Europese Unie) zich onder meer bezig houdt met oorlog stoken tegen Rusland, dat het Ministerie van Onderwijs islamofiele geschiedenisvervalsing pleegt en het ministerie van economie de archieven bijhoudt om er voor te zorgen dat de EU altijd ‘perfecte’ voorspellingen doet.

Als we niet oppassen zullen de Ministeries van Binnenlandse zaken zich kortelings naast totalitaire controle op de gedachten zich ook gaan bezig houden met vervolging van andersdenkenden zoals reeds in verschillende landen (België, Oostenrijk, Zweden en Nederland) gebeurde, zodat alle onderdanen toegewijde en vooral gedweeë volgelingen van het cultureel marxisme worden, als ze dat al niet zijn.

Het begin van deze ellende is wetenschappelijk nauwkeurig te bepalen. Op 8 juni 1975 pleegde een duistere bende door niemand verkozen EEG-apparatsjiks in Straatsburg verraad tegenover hun eigen beschaving en volkeren door te zwichten voor de Arabische eisen volgend op hun olieboycot van het westen. De ondertekenaars handelden zonder de minste democratische volmacht of opdracht en hadden geen enkele bevoegdheid om de islamofiele verklaring van Straatsburg te ondertekenen.

Deze plechtige verklaring was niet alleen een knieval voor de arrogante islamitische eisen maar bovendien strijdig met alle Europese grondwetten en dus volledig en volkomen illegaal. De logica dwingt tot de veronderstelling dat Arabisch smeergeld nauwkeurig strategisch verdeeld door geoefende lobbyisten een cruciaal aantal collaborateurs over de schreef haalde waardoor de rest van het gezelschap gewoon volgde in een oikofobe bui van land- en volksverraad.

Wordt vervolgd.

image_pdfimage_print
Share

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *