De tunnelvisie van een linkse elite

Het regende het voorbije weekeinde weerom stille minuten en tochten, aangevoerd door een Europese stoet van politieke wegkijkers en holle retoriek van onbekwame mandarijnen, wiens eerste bekommernis lijkt te zijn dat we ons vooral niet kwaad zouden maken. Ze zijn zo bekommerd om hun eigen hachje dat ze zelfs bereid lijken te zijn om de spontane opwelling van meer dan gerechtvaardigde woede met fascistisch geweld de kop in te laten drukken. Op sommige sociale media doen ze dat nu al met structureel geweld, zoals ze dat reeds lang gewoon zijn in de door hen gecontroleerde leugenpers.

Maar de wereld draait door en de realiteit in de EU is nog veel verbijsterender dan dat bleek op de Franse nationale feestdag. We hebben hier niet alleen te maken met “loon woelfs” die in realiteit altijd in roedels blijken te handelen, maar ook met loslopende fanatieke barbaren die denken ons gewoon met geweld overal en altijd hun achterlijke wetten te mogen opleggen!

Vrouw en meisjes in Zuid-Frankrijk aangevallen met mes

In het Zuid Frankrijk zijn vanochtend een moeder en haar drie dochters (8, 12 en 14 jaar) ernstig gewond geraakt door een aanval van een mohammedaan met een mes.

Het incident vond plaats op een vakantiepark in Laragne. Volgens Franse media zou er tussen de 46-jarige moeder, de meisjes en de man een discussie over hun kleding zijn ontstaan. Die zou ‘te schaars’ zijn geweest.  Het meisje van 8 heeft een geperforeerde long. De moeder is gestoken ter hoogte van haar borstbeen. De andere twee dochters liggen ook in het ziekenhuis. De millimeter boven de knie kon voor de mohammedaan niet door de beugel en bij goddelijk volmacht van Allah trok hij bij gebrek aan kromzwaard of kalasjnikov zijn mes en begon te steken.

De 37-jarige aanvaller zou van Marokkaanse komaf zijn en Mohammed B. heten. Waarom verwondert ons dat niet meer? Hij huurde op het park een huisje naast dat van het viertal. Volgens de plaatselijke blijkbaar politiek correcte justitie is zijn motief “erg vaag”. De openbaar aanklager liet zelfs weten: ,,Er is geen enkel woord met religieuze bijbetekenis gevallen.” Deze Mohammed reed dus niet met een camion in op een menigte en schreeuwde ook niet “Allah Akbar!” maar wellicht seculiere scheldwoord zoals “sâle garce”, (vuile hoer) of zo iets. Maar…. het had NIETS met de islam te maken!!

Licht en comfortabel luchtig gekleed lopen bij deze tropische temperaturen kan je als vrouw of meisje duur te staan komen in de ons opgedrongen multiculturele samenleving waarin een moslim-minderheid hun psychotische fascistoïde ideologie vrijwel ongehinderd opdringt. Winston Churchill wist het: ‘Islam is as dangerous in a man as rabies in a dog.’ Islam in een man is even gevaarlijk als hondsdolheid in een hond.

Inmiddels verdrinkt de politiek correcte kaste beroepspolitiekers hele volkeren in demente politieke correctheid en dwingen hun onderdanen het excuus een vrijheid (van godsdienst) te aanvaarden als uitleg bij “we zullen er mee moeten leren leven” aldus de Franse eerste minister Valls. Met we bedoelde hij natuurlijk jullie: de modale Franse burger die zich geen gepantserde limousine en twee lijfwachten kan veroorloven. Zand in de ogen te strooien van de verontwaardigde burger is zijn voornaamste activiteit.

De tunnelvisie van een linkse elite zoals Hollande, Valls, Cazeneuve en Ségolène Royal in Frankrijk is blind voor de islam. Geen enkele linkse elite heeft een oplossing voor het probleem. De linkse elite is het probleem omdat ze de islam importeerde en bovendien financierde. De aanval in Nice blijkt bovendien al weken van tevoren aangekondigd te zijn geweest door IS! Een lawine van leugens volgde volgens Atlantico. Het lijkt er dus sterk op dat de Fransen volgens Valls zullen moeten leren leven met systematisch liegende socialistische politiekers.

Nu ook Jean-Marie Dedecker het artikel van 28 december 2005 “Oil for immigration” van Pamela Hemelrijk heeft ontdekt, reproduceren wij ook hier nog eens haar artikel voor ANP.

Uit angst dat de oliekraan nog een keer zou dicht gaan zoals in 1973 sloot de Europese Gemeenschap in 1975 een Euro-Arabische convenant af om de Arabische olieboeren te vriend te houden: de Resolutie van Straatsburg.

Het was een tijd van moordende consensus: in heel West-Europa waren toen sociaal-democraten aan de macht. De geestelijke vader van de tekst, de Belg Tijl Declercq, mocht dan een christen-democraat zijn, hij was zo links als een deur, en een warm voorstander van totalitarisme. Hij ijverde bijvoorbeeld ook driftig voor innige vriendschapsbanden met de Sovjet-Unie… In het document belooft de EEG om voortaan de Arabische immigratie actief te bevorderen, en de nieuwkomers ruim baan te geven om hun cultuur naar Europa te exporteren.

De tekst benadrukt de grote verrijking, die het Arabisch cultuurgoed te bieden heeft, vooral op het gebied van normen en waarden, en draagt de lidstaten op om aan de verspreiding de hoogste prioriteit te geven. De pers moet worden ingeschakeld om een gunstig klimaat te scheppen voor de immigranten, en de academische wereld moet worden gemotiveerd om de nadruk te leggen op de positieve bijdrage van de Arabische cultuur aan de ontwikkeling van Europa.

Geld moet worden uitgetrokken om de oprichting van moskeeën, islamscholen, centra voor Arabische cultuur en wetenschappelijke instituten ter bestudering van de islam te stimuleren. Het staat er allemaal zwart op wit. Sinds 1975. Dankzij ons onvolprezen Europarlement… Jarenlang heb ik me afgevraagd hoe het mogelijk was dat onze autoriteiten, zonder uitzondering, allemaal dezelfde zoetsappige clichés bezigden als het over moslim-immigratie ging. Niet alleen hier maar in heel West-Europa… Ze leken wel gehypnotiseerd !

Maar nu begrijp ik het: ze voeren al 30 jaar gehoorzaam de Resolutie van Straatsburg uit! Het is Europees beleid! Oil for immigration, als het ware! Voor zover ik nog niet islamofoob was, ben ik het nu. Eurofoob was ik al lang, en terecht, dat blijkt maar weer. Heer ontferm u over ons, en over de zelfmoordmaniakken in ons Europarlement.”

We citeren terug J-M Dedecker: “We zijn nogmaals een decennium later en hebben het nog niet begrepen. Ik walg dan ook van het cyclisch medeleven van de Europese Mandarijnen die de veerdienst over de Middellandse Zee organiseren uit landen die ons haten, en nu in gespleten verontwaardiging hun rouwbeklag komen betuigen.”

Blijkbaar heeft de brave Jean-Marie nog altijd het boekenkastje van Nageltjes niet ontdekt en weet dus niet van het bestaan van de islamofiele resolutie 1605 van 25 april 2008 die Pamela Hemelrijck, die geen politieker was en geen decennium nodig had, wél zag aankomen.

IS-supporters juichten om het bloedbad aangericht op de promenade in Nice. Vlak na de aanslag op de metro in Brussel kreeg de redactie van Nageltjes een mail toegezonden waarin door een soldaat van het kalifaat in het Nederlands de hoop werd geuit dat wij bij de aanslag op Maelbeek levend verbrand zouden geweest zijn.

Maar nadien kregen barbaarse oorlogsmisdadigers tekst en uitleg van een linkse welzijnsknuffelaar die in de leugenpers het volgende durft te orakelen: ” het echte gevaar dat bij elke IS-aanslag de westerse bevolking steeds intoleranter wordt. Uiteindelijk komt extreemrechts aan de macht middels verkiezingen, waarna we onze vrijheid kwijt zijn … of nu echt terreur en terroristen aanpakken of anders is het op termijn einde oefening van de democratie.” (sic)

Net alsof er ergens in de EU er nog democratie zou bestaan. De overheid weigert op bevel van een dictatoriale EU haar eigen zowel linkse als rechtse burgers te beschermen. Dat is er aan de hand. De democratie werd door de linkse elite met haar tunnelvisie heimelijk de nek gebroken. Alleen de Mohammedanen werden en worden beschermd. Omdat hun misdaden niets met de islam zouden te maken hebben.

Doodt dan de ongelovigen waar gij hen ook aantreft, en grijp hen…
Wij zullen schrik werpen in de harten van de ongelovigen. Sla dan op hun nekken en sla op al hun vingertoppen.

Dit staat ‘holaba’ niet in hoofdstuk 8 vers 12 en hoofdstuk 9 vers 5 van de heilige Koran, die perfect is. Dit heeft niets met de modale islam te maken. Doodt; Sla, het staat er niet in volgens de tunnelvisie van struisvogelpolitiekers die te lui zijn om te lezen of te gierig om er een te kopen met hun disproportioneel riante vergoedingen, zitpenningen, steekpenningen, weddes en emolumenten.

Is er iemand verwonderd dat ik razend kwaad ben? Bart De Wever misschien? Quid Nunc?erdowhoOverigens “Waar blijven ze nu, de parlementsleden en schepenen van Turkse origine, met een stuk of wat kritische vragen over hun Grote Leider Erdogan? Ze zijn zo laf, meneer. En hoe rijmt de Belgische MR-regering van premier Michel en minister van Buitenlandse Zaken Reynders deze contradictie: de Britten puur op rancune zo snel mogelijk uit de EU pesten, maar tegelijk blijven praten met het Turkije van Erdogan over toetreding? Gekker moet het echt niet worden, denk je als overtuigde Europeaan.”

Nou, wij zijn weliswaar Europeaan maar willen de voltallige EU-elite en al de franstaligen in de Belgische regering zo snel als mogelijk aan de galg zien spartelen. Wij vertrouwen ze niet omdat ze onbetrouwbaar zijn, net zoals alle Mohammedanen. We hebben het definitief gehad met dictators en islamofiele fascisten! Begrijp jij dat Bart De Wever, en kom nu niet af met belzieke flauwekul!