Jodenhaat tegen Israël

Jodenhaat en haat tegenover Israël (zie KOBO en zijn talrijke volgelingen, om van Aboe JahJah nog maar te zwijgen) lijkt bij mohammedanen eerder een uitlaatklep voor overtuigde, ingebakken haat tegenover anderen. Waar hebben de Israëlhaters eigenlijk een probleem mee? Of wil geen enkele mohammedaan een palestijn in zijn tuin?

Israel is blauw gekleurdBij de focus op één groep werkt deze uitlaatklep altijd beter. Raar dat men zich nooit de vraag stelt waar die ingebakken haat en frustratie dan wel vandaan komt. Ze was er immers ook al lang vóór Israël bestond. Daar lijken inderdaad nogal wat realistische antwoorden op te zijn.

De islamitische ideologie en haar doctrine is extreem haatdragend tegenover Joden. De profeet van Allah haatte de Joden omdat ze hem geen gelijk wilden geven. Dat blijkt uit 117 verzen in de koran. Bij wijze van voorbeeld: Koran hoofdstuk 4 vers 56: “Gewis, zij die ongelovig zijn aan onze tekenen, die zullen Wij braden in een vuur. Telkens wanneer hun huid gebakken is verwisselen Wij die met ander huiden opdat zij de bestraffing zouden smaken. Allah is waarlijk geweldig en wijs.” aangevuld met het detail van hoofdstuk 58 vers 14: “De Joden zullen de bestraffing van het vuur krijgen.
Hierbij moet opgemerkt worden dat de hoofdstukken van de koran met opzet niet chronologisch gerangschikt zijn maar volgens lengte!

Bij politiek correcten is het duidelijk een gevolg van politieke indoctrinatie die stelt dat “een links profiel” absoluut niet kan zonder een éénzijdig pro-palestijns standpunt. “Intellectueel links ” dat zichzelf al lang heeft verraden toen ze begon met het genereren van bekrompen eenzijdige standpunten – een flagrante tegenstelling tegenover de grote openheid en het intellectualisme waar zij vandaag nog steeds beweert voor te staan.

En met de verzekering dat jodenhaat absoluut niet te definiëren is als racisme – zeker niet als het onder de paraplu van een artificieel antizionisme kan worden ondergebracht- is de indoctrinatie mooi afgewerkt. Zeker als men het nog eens kan verkopen als “gegrond”.

Politiek correcte mensen die zich “links” durven noemen moeten immers ook weg kunnen met hun ingebakken menselijk racisme en doen dat op die manier al jaren ongestraft… Zij vinden in hun gemeenschappelijke haat per evidentie een grote bondgenoot bij die mohammedanen die die haat ook niet onder stoelen of banken steken. Die worden dan op een voetstuk geplaatst en krijgen een forum bij de pers. Beiden komen er vandaag nog steeds mee weg.

Dat is ook allemaal niet te verwonderen, als je als establishment een aantal decennia de ruimte hebt gekregen en er op die manier in kunt slagen om uw volgelingen te overtuigen dat de beschuldiging van racisme perfect selectief kan toegepast worden. Quod non, uiteraard.

In plaats van een open geest en gezond verstand te handhaven is “links” vandaag verworden tot een clubje blinden en armen van geest, en is zij al lang niet meer het links waar weldenkend en sociaal mens sympathie voor zou kunnen koesteren.

h/t Bert Vanderstichelen en Marc Leys

image_pdfimage_print
Share

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *