De islamofiele waanzin ten top gedreven

Wie dacht dat de uitslag van het brexit-referendum of de vervanging van David Cameron door Theresa May het gezond verstand terugbracht in het Verenigd koninkrijk moet toch dringend gaan nuanceren en opletten. Blijkbaar vindt een afdeling van het ministerie van binnenlandse zaken het daar goed dat er asiel verleend wordt aan leidinggevenden van het moslimbroederschap uit Egypte!

Dat wordt gesteld in een officieel rapport. Omdat vooraanstaande leden van het moslimbroederschap door Egypte als “terroristen” worden beschouwd, kunnen ze daar vervolgd worden. Daarom moet Groot-Brittannië besluiten om hen politiek asiel te verlenen zo stellen enkele Britse politiek correcte ambtenaren. Dit is de islamofiele waanzin ten top gedreven. Of is het een smakeloze grap om de bruine moslimbroeder in Washington te plezieren?

Niet dat het bij ons beter gesteld is. De frapatsen van de liga voor de mensenrechten die vindt dat politiemensen niet permanent mogen bewapend zijn in tijden van islamitische terrorisme en Amnesty international dat er in slaagde met de hulp van PVDA, PS, Ecolo, CDH en CD&V een terrorist uit een Iraakse gevangenis naar hier te laten overbrengen zijn voldoende bewijs dat het ook hier niet deugt.

Met waanzinnige argumenten proberen “vluchtelingen”helpers, die het asielmisbruik niet willen zien en uitzettingen zelfs onmenselijke barbarij durven noemen, gefingeerde positieve aspecten van de immigratie te bewierroken. Al deze “vluchtelingen”helpers, linkse mantelorganisaties en partijen van de welkomstcultuur hebben er mee aan bijgedragen een schade van miljarden aan te richten voor ons allemaal, tegen iedere rede in. Deze helpers en partijen zullen vroeger of later grotendeels op hardhandig wijze wakker worden, maar blijven inmiddels rustig potverteren met de subsidies van de modale belastingbetaler.

Zelfs Tomas Roggeman, voorzitter van Jong N-VA vindt dat “De toekomst van de islam is als Vlaamse subcultuur.” Hij stelt in een opiniestuk in De Morgen dat “Religieuze minderheden moeten deel worden van de Vlaamse cultuur.” Van onder welke steen komt deze jonge idioot gekropen? Hij is zogezegd geschiedkundige en econoom maar is duidelijk te lui en te vadsig geweest om de koran te lezen en weet blijkbaar ook helemaal niets af van de geschiedenis van de islam.Waar hij wel in slaagt is een doorsnee Vlaams belanger op één lijn te zetten van Aboe JahJah. Dan weet je van waar de wind komt: van een zelfbenoemde expert die van toeten noch blazen weet.

Normaal geven we geen bruggetjes naar wat verschijnt in ‘Le Matin’, maar in dit geval wilden we wel een uitzondering maken. De galactische onnozelheid van deze NVA-lefgozer met waanzinnige argumenten die U zelf moet gelezen hebben om het te kunnen geloven, grenst werkelijk aan het debiele. De woede die David Wood hierboven stoïcijns weet te bedwingen zou door de burgemeester van Antwerpen moeten gebruikt worden om deze gesubsidieerde snoeshaan op zijn plaats te zetten en terug te fluiten naar zijn kinderpark alvorens hij nog meer schade kan aanrichten. Maar wij vrezen er voor dat er uiteindelijk een dwangbuis zal nodig zijn.

Blijkbaar is de golf van mohammedaanse misdaden dit jaar Roggeman helemaal niet opgevallen. Kent hij als economist de regel van drie dan niet? Heeft hij eens berekend wat de gemiddelde graad van fanatisme bij de mohammedanen in Vlaanderen is, of denkt hij dat hun gedrag altijd gematigd is? Met zo’n jongerenvoorzitter is het niet te verwonderen dat de leugenmedia bij elke terroristische aanval uitpakken met psychische stoornissen van een eenzame wolf die alleen handelde met een kapmes of machete. En als die dan toch de feiten niet onder de mat kunnen vegen omdat er te veel doden in een keer gevallen zijn komen dezelfde leugenmedia af met het verhaal van radicalisering. Net alsof de islamitische doctrine niet extreem radicaal zou zijn.

Zoals ’t Pallieterke deze week terecht opmerkte is er overigens iets vreemd aan het verhaal over radicalisering waarmee de leugenmedia uitpakken. Enerzijds hebben ze altijd beweerd dat de islam vredelievend is en anderzijds, als alle drogredenen uitgeput zijn en het echt niet meer anders kan, schrijven ze de aanslagen van de mohammedanen toe aan “radicalisering”. Zien de media dan niet in hoe tegenstrijdig hun leugens zijn? Als iemand radicaliseert in een vredelievende religie, dan zou hij toch radicaal vredelievender moeten worden? Zoals pacifisten die zelfs niet durven terugschieten als ze aangevallen worden of als Jaïnisten in India die altijd een bezempje bij zich hebben om insecten op straat opzij te vegen, zodat die niet per ongeluk doodgetrapt worden, laat ’t Pallieterke er op volgen. Toegepaste elementaire logica, we zijn het daar roerend mee eens.

 

image_pdfimage_print
Share

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *