Een volk wordt niet onafhankelijk al bedelend, maar al eisend.

In een poging om de Vlaamse kiezers bang te maken voor een autonoom/zelfstandig Vlaanderen sprak CD&V voorzitter Beke:  “N-VA speelt met de welvaart van de mensen”  en “Tenzij je buiten de grondwet gaat, heb je nog altijd een tweederdemeerderheid nodig

Met buiten de grondwet bedoelt hij: zoals de het regime met CD&V of koning Boudewijn dat al voordeden ?!!.  Het is duidelijk tsjeven zijn leugenaars.                                                                          Een volk wordt niet onafhankelijk al bedelend, maar al eisend.

800.000 mensen weten ondertussen wel wie er met hun welvaart echt heeft gespeeld. Dat kunnen ze alle dagen nog zien op hun spaarrekening.

6 miljoen Vlamingen moeten ondertussen al weten wie hun welvaart heeft misbruikt en getransfereerd.  Gaan ze zo dom blijven of voor de bestraffing van de echte dieven gaan, die het middenveld al meer dan 185 jaar misbruiken om geld en macht te verwerven en behouden? Ik denk, ik hoop, dat de Vlaming volwassen is geworden. Een Vlaming die  geen organisatie meer nodig heeft die in het stemhokje hun hand vasthoudt, hen opsluit in een zuil en vertelt dat organisaties als het ACW of kleurvakbonden nodig zijn om zich te verenigen, zich te amuseren, of voor een pensioen of werk te zorgen.

Ik lees gelukkig dat ruim 37% van het ACW al een NVA kiezer is geworden. Hoeveel er Vlaams Belang kiezer is geworden durven veel mensen niet eens zeggen, en het zou bovendien toch nooit in een krant verschijnen.