Vuye en De Wever

Ondertussen worden de Vlamingen en Vlaanderen verder leeggeroofd, we spreken hier over een bedrag van ± 20 miljard euro PER JAAR en dat om wat waardeloze leeglopers “die wij absoluut niet nodig hebben” aan de vreet te houden.

Voor de aardigheid:

20 miljard euro : 6.200.000 Vlamingen = ± 3.225 euro per Vlaming per jaar = ± 269 euro per Vlaming per maand.

Een gezin met 2 kinderen wordt beroofd van 269 x 4 = ± 1075 euro per MAAND en dat om leeglopers aan de vreet te houden. (N.v.d.r.: dat is dus 12.900 euro per JAAR.)

Neem een Maalox of iets anders om te voorkomen dat uw maag zich gaat draaien…
Deze mee-eters vinden van zichzelf dat ze nodig zijn om ons land te regeren

2 Koningen + 2 koninginnen +18 Prinsen + prinsessen
48 ministers + staatssecretarissen in de verschillende regeringen in België
60 senatoren
150 volksvertegenwoordigers federaal
124 volksvertegenwoordigers Vlaams parlement
75 Volksvertegenwoordigers Waals parlement
46 Volksvertegenwoordigers Brussels parlement
11 Volksvertegenwoordigers Duitstalig parlement
398 provincieraadsleden
589 burgemeesters
1600 schepenen

Totaal 2820 politiekers voor een landje van 30.528 vierkante kilometer voor 10.500.000 Belgen .

Kustlijn 67 km als zij allemaal op een rij 24 meter van elkaar gaan staan dan staat de eerste op de grens aan het zwin en de laatste aan de grens bij De Panne .

1 politieker voor elke 3700 inwoners, pasgeborenen inbegrepen.
Ter vergelijking: de bevolking moet China 365.450 politiekers tellen, USA 85.297 politiekers
Weet ge nu waarom de begroting niet klopt en waarom ge voortdurend moet inleveren?

Voor het eerst weten we hoeveel de monarchie echt kost: 38.742.000 euro per jaar
De “werkings”-kosten ? van die familie? Wie krijgt hoeveel?
Filip: 11,5 miljoen euro/jaar, Albert II: 908.000 euro/jaar, Laurent: 303.000 euro/jaar, Astrid: 316.000 euro/jaar…excl. snoepreisjes en andere nutteloze folklore.

Federaal
Eerste minister + vice- premiers 227.000 euro (bruto)
Gewone minister 223.000 euro (bruto)
Staatssecretaris 212.000 euro (bruto)

Kostprijs parlementen België.
Senaat 53.425.000 euro
Kamer 127.222.000 euro

Dotaties aan politieke partijen 29.523.000 euro

Pensioenen:
Totaal alle Parlementen 432.274.000 euro

Brutojaarlonen burgemeesters Vlaamse gemeenten
Aantal inwoners Percentage t.o.v. parlementaire vergoeding ( = 53.511 euro) Brutojaarloon vanaf 1 maart 2012 (geïndexeerd)
300 of minder 25,87% 21.836,96 euro
Van 301 tot 500 28,61% 24.147,32 euro
Van 501 tot 750 31,34% 26.445,94 euro
Van 751 tot 1.000 34,99% 29.530,32 euro
Van 1.001 tot 1.250 38,63% 32.602,98 euro
Van 1.251 tot 1.500 39,77% 33.564,65 euro
Van 1.501 tot 2.000 40,91% 34.526,32 euro
Van 2.001 tot 2.500 42,39% 35.769,45 euro
Van 2.501 tot 3.000 44,09% 37.211,95 euro
Van 3.001 tot 4.000 46,03% 38.842,11 euro
Van 4.001 tot 5.000 47,74% 40.284,62 euro
Van 5.001 tot 6.000 52,74% 44.506,58 euro
Van 6.001 tot 8.000 56,14% 47.379,87 euro
Van 8.001 tot 10.000 60,04% 50.663,62 euro
Van 10.001 tot 15.000 68,82% 58.075,52 euro
Van 15.001 tot 20.000 73,73% 62.215,39 euro
Van 20.001 tot 25.000 87,87% 74.154,18 euro
Van 25.001 tot 35.000 93,64% 79.021,17 euro
Van 35.001 tot 50.000 99,13% 83.653,61 euro
Van 50.001 tot 80.000 116,26% 98.102,13 euro
Van 80.001 tot 150.000 140,15% 118.262,03 euro
Meer dan 150.000 151,08% 127.491,72 euro

Ken je het aantal inwoners van je gemeente of stad, dan kan je met bovenstaande tabel vrij makkelijk achterhalen hoeveel je burgemeester per jaar verdient bij de andere mandaten want een mandaat is veel te weinig er moet geschraapt worden op meerdere vlakken.

Hoofdstuk 14: presentiegelden en kostenvergoedingen …

Artikel 97

De provincieraadsleden genieten een presentiegeld voor het bijwonen van de provincieraadsvergaderingen en de commissievergaderingen.
De door hen ondertekende aanwezigheidslijst geldt daarbij als titel voor de uitbetaling van dit presentiegeld.
Het bedrag van het presentiegeld voor het bijwonen van de vermelde vergaderingen wordt per bijgewoonde vergadering vastgesteld op 124,98 euro en gekoppeld aan de spilindex 138,01.

Er wordt een presentiegeld ten belope van het dubbel van het vermelde bedrag toegekend aan:
de provincieraadsvoorzitter voor het bijwonen van de provincieraadsvergaderingen; de ondervoorzitter van de provincieraad die, bij afwezigheid of bij verhindering van de voorzitter, de provincieraadsvergadering voorzit; de leden van het bureau, met uitzondering van de gedeputeerden, voor het bijwonen van de vergaderingen van het bureau; het raadslid dat, bij afwezigheid van de voorzitter van een commissie, de commissievergadering voorzit.

Artikel 98

Ter vergoeding van de reiskosten die zij maken voor verplaatsingen die verband houden met en noodzakelijk zijn voor de uitoefening van hun mandaat, ontvangen de provincieraadsleden een vergoeding wegens reiskosten gelijk aan de prijs van de reis op de lijnen van de openbare vervoersdiensten. Indien zij van hun eigen voertuig gebruikmaken, wordt die vergoeding berekend volgens het tarief, vastgesteld op het stuk van de reiskosten toegekend aan het personeel van de provincie.

Andere niet-forfaitaire vergoedingen voor gemaakte onkosten kunnen aan de provincieraadsleden enkel worden toegekend op basis van een door de provincieraad aangenomen reglement.

Artikel 99

Naast de in de artikelen 97 en 98 vermelde presentiegelden en kostenvergoedingen worden aan de hierna vermelde personen de volgende forfaitaire kostenvergoedingen toegekend:
aan de voorzitter: een jaarlijkse kostenvergoeding van 10 712,76 euro
aan de voorzitters van de in de provincieraad aanwezige fracties: een jaarlijkse kostenvergoeding van 1 785,46 euro aan de voorzitters van de commissies: een jaarlijkse kostenvergoeding van 1 071,28 euro.
De in dit artikel vermelde bedragen worden gekoppeld aan de spilindex 138,01.

1600 Schepenen

Schepen: van 17.000 tot 92.000 euro bruto per jaar
Volgens oud-gouverneur Luc Coene van de Nationale Bank van België zijn nieuwe belastingen geen taboe want : “De modale Belg lijdt nog geen pijn”.
Volgens Kris Peeters “leven we allemaal boven onze stand. T’ is maar hoe je het bekijkt”.

Volgens mij leeft het parlement en de regering boven hun stand.

In de Afbeelding zie je de kostprijs voor de parlementen in België volgens de begroting van 2016 ( = raming ). Daarbij is de kostprijs van de regering niet inbegrepen.

Ter vergelijking: voor de splitsing van de bevoegdheden (voor 1970) hadden we een regering Vanden Boeynants I : 19 ministers en 4 staatssecretarissen. Het parlement: Kamer: 212 Senaat: 178 = 390 leden in totaal.

Nu hebben we met alle regeringen samen 41 ministers en 7 staatssecretarissen. Alle parlementen samen = 482 leden

De bevoegdheden worden verdeeld tussen de federale regering, de Vlaamse regering, de Waalse gewestregering, de Franse gemeenschapsregering, de Duitse gemeenschapsregering en de Brusselse gewestregering = 7 regeringen.

Daarnaast hebben we ook nog provincies met de bijhorende gouverneurs , deputaties en provincieraden. 589 gemeenten met burgemeester, gemeentebestuur en gemeenteraad.
Dit allemaal voor onze Belgische grootstaat !!

Wie leeft hier boven zijn stand?
NU WEET GE HET!!!

En dan hebben we het nog niet over de transfers en de ± 50% teveel ambetantenaren, die totaal nutteloze EU leeglopers en die massa allochtonen die lekker tierelantijnen op onze kosten, tandarts, huisarts, apotheek, woning, elektriciteit, water enz. enz. allemaal gratis “”op onze kosten”” excl. zakgeld…..

En in 2018/2019 stemmen de Vlamingen weer op die partijen die deze wansmakelijke praktijken in leven houden…

P.S.:

En dan hebben ze nog ± 4,5 miljard euro tekort op de begroting ?????
Waar zijn die idioten mee bezig in Brussel ??????
Kap die miljarden bij die leeglopers die we totaal niet nodig hebben!

Voeg bij deze 20 miljard nutteloze verspilling nog een de 7,64 miljard die oorlogsvoerende jihadistische mohammedanen ons Vlaanderen kosten, en het verraad van NVA wordt als maar duidelijker. Luister en kijk naar wat die allemaal islamofiel uitspoken, ondersteunen en raaskallen in het EU-parlement! Die EU-roof op onze welvaart en op ons welzijn werd niet eens opgenomen in de voorafgaande cijfers. Het totale plaatje is werkelijk hallucinant. Als U na het raadplegen van deze tekst nog altijd niet voor het VB, de PVV, het FN, het FPÖ of het AFD stemt, bent u werkelijk klaar voor een gesloten psychiatrische instelling.  U zal nog van geluk mogen spreken als daarbuiten uw keel helemaal “halal” overgesneden wordt!

Intussen luidt het in onze leugenpers als volgt: “Blijkbaar willen vooral Open Vld en N-VA wat meer besparen, maar gaat CD&V daar op de rem staan. Verwacht wordt dat de gesprekken vrijdagavond en ‘de rest van het weekend’ worden voortgezet.” !!!

h/t Jean

image_pdfimage_print
Share

Reacties

Vuye en De Wever — 4 reacties

 1. En dan hebben ze nog ± 4,5 miljard euro tekort op de begroting ?????
  Waar zijn die idioten mee bezig in Brussel ??????
  Kap die miljarden bij die leeglopers die we totaal niet nodig hebben.

  • Voeg daarbij nog eens de échte kostprijs van de opvang van jihadistische en andere invallers, en je wordt zonder springstof uit je sokken geblazen!

   Voeg daarbij ook nog eens de échte kostprijs van de aankomende gezinsherenigingen (ouders, harem van maximum 4 vrouwen, tandheelkundig behoevende grootouders enz. met meestal in Turkije aangemaakte valse paspoorten) van alle jihadistische en andere legale en illegale bezetters en er ontploft een atoombom in je hoofd.

   Dat hoofd is niet gemaakt om met zo veel nullen te kunnen hoofdrekenen.

   Om met een volksgezegde af te sluiten: hier komen beslist vodden van! Ik zou echt niet graag in de schoenen van De Wever of Vuye willen staan.

   De oplichting die gepleegd werd door de héle NVA (inclusief Vuye en alle andere naïeve en bedrogen of belogen partij-soldaten) is zonder meer wraakroepend. Dat Vuye niet langer met deze monsterlijke oplichting wil te maken hebben is geen heldendaad maar een vanzelfsprekendheid.

 2. Zeker weten de Vlamingen? zullen weer voor deze partijen stemmen Een partij wil dat tegengaan maar ja dat is helaas een kleine volkse partij, namelijk het Vlaams Belang.

  • Beste Roger,
   In 2019 is die kans zeer groot, mensen zijn kort van geheugen. Maar we mogen al eens fantaseren hé? Wat indien het nu verkiezingen zouden zijn? ’t Zou er heel anders uit zien. Zeker weten. 😉

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *