Hebben we wel een regering nodig?

Ieder van ons heeft zijn portie moraal, waarden, omgangsvormen, ethiek en verantwoordelijkheidzin in zijn jeugd meegekregen, was het niet door onze ouders of leraars, dan was het wel onrechtstreeks door de omgeving, lees sociale controle, of de media.
We zijn gekneed, gevormd, geboetseerd, bijgeschaafd en als het moest is het erin gestampt om later in de ‘grotemensenmaatschappij’ mee te draaien. Dat alles aangevuld met een flinke portie postklerikale wijsheden, en we konden de wijde wereld in.
Nu betrap ik mij erop te spreken als een verouderd monument, aangetast door de zure regen, van het soort dat de kans heeft gehad bewust de (r)evolutie van ons samenzijn sinds mei 68 te kunnen volgen.
Dat uitstervende soort is eigenlijk wel de stoorzender voor de ‘allesgaatgoedpolitiek’ en andere ‘goedweershows’.
Terwijl we ons nog steeds gedragen zoals we zijn opgeleid, zien en ondervinden we een veranderde maatschappij die andere zeden heeft. Terwijl we noest onze dagtaak volbrengen worden onze huizen beroofd. De gerechtelijke macht is een instrument geworden dat de middeleeuwse tollenaars de loef afsteekt, die ons beroven zonder onze huizen te moeten binnendringen en die ons vogelvrij verklaren wat bescherming betreft.

We denken dat we als enige een verkeerd programma aangesmeerd gekregen hebben in onze opvoeding want alles loopt anders; maar wat merken we als we de krant lezen: de plegers van allerhande cultuurvreemde misdaden worden soms bij naam genoemd. Said, mohamed, jafar, die kunnen onmogelijk onze denkwijze die we met de paplepel meegekregen hebben tot de hunne gemaakt hebben. We worden bestookt met vreemde woorden die, mochten we ze niet begrijpen, praktisch dagelijks in allerhande uitzendingen aan bod komen en verklaard worden, en altijd maar over de islamcultuur. Moet deze dan onze toekomstige cultuur worden?

Uitzendingen die de immigranten helpen onze taal beter te beheersen en onze cultuur bij te brengen zijn er niet. Dan denk ik, zijn die uitzendingen dan spoedcursussen emigreren, zijn er zoveel mensen die weg willen, wat was er mis met onze manier van samenleven ?
Als we op basis van onze gemeenschapszin klagen over de overlast, klacht indienen of openlijk onze mening zeggen over die ongevraagde indoctrinaties, krijgen we de stempel racist. Is het onze fout dat die plegers van een ander ras zijn, of moet je van een ander ras zijn om te mogen intimideren, roven, verkrachten, vermoorden enz. Onze ziekenhuizen zien zwart van het andere volk.

Op onze vertrouwde werkplek krijgen we collega’s die moeilijk onze taal spreken, die komen als ze er zin in hebben, die iedere werkdiscipline als racistisch bestempelen en met de grootste arrogantie eisen dat hun eetgewoonten en verlofdagen aangepast worden aan hun godsdienst en ook maar niet begrijpen waarom ze ontslagen worden.
In mijn jeugdjaren keek iedereen om als een neger door de straat liep, nu 40 jaar later paraderen hele hordes ingepakte vrouwen door ons straatbeeld die de propaganda helpen benadrukken. Heb ik een invasie gemist? Moeten wij weg? Of moeten we gedeprogrammeerd worden met later een flinke update.

Al deze vernederingen hebben een gemeenschappelijke noemer die dagelijks de revue passeert en die beetje bij beetje onze tolerantie op de proef stelt. Islam, moslim, arabieren zijn connotaties geworden die gelinkt worden aan alle verboden uit ons strafwetboek. Deze inprenting in onze geesten kan niet meer gewist worden, dit is het enige waar het multikulexperiment wel in gelukt is, mede dankzij het centrum voor blank racisme.

Wij als stoorzenders stellen ons vragen over de verborgen agenda die de nutteloze import van immigranten rechtvaardigt en roepen luidop waarom. We roepen om politieke realiteitszin en richten ons daarom naar één (de) partij die deze catastrofe aan de kaak stelt.
Daarom worden we verguisd, beschimpt, gestigmatiseerd en gebrandmerkt. WAAROM?

Wij hebben de onze opgelegde multiculturele verrijking zien barsten met de jaren.
Wij hebben de soap gevolgd van bepampering en de verplichte solidariteit met een achterlijke Arabische bevolkingsgroep die als resultaat enkel misdaad en onveiligheid gebracht heeft.
Wij worden, ten koste van onze toekomst, aangesproken om de enorme kost te dragen voor geïmporteerd uitschot van heel de wereld, zonder dat het bijdraagt aan onze samenleving, laat staan een verrijking zou zijn.

Wij zien een samenlevingsmodel ontstaan waar enkel haat en misprijzen de gevolgen zijn van een doctrine die voorgesteld wordt als een godsdienst en waarvoor we respect en tolerantie zouden moeten opbrengen zonder er maar iets voor in de plaats te krijgen.

Tenslotte zien we ook dat zij geen moeite doen om te integreren. Is bijna een halve eeuw niet genoeg om te integreren? Wij dus, werden belogen, worden bedrogen en zijn verguisd.
HEBBEN WE EEN REGERING NODIG?
Waarom geloven de meeste mensen dat een samenleving instort zonder een veelbelovend en tiranniek clubje aan het hoofd?

image_pdfimage_print
Share

Reacties

Hebben we wel een regering nodig? — 1 reactie

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *