De Metropolitane Gemeenschap : het Paard van Troje en Vloek voor Vlaanderen. Dank U DEWEVER

De jongste tijd is er weer één en ander te beleven met de eventuele oprichting van ” Het Hoofdstedelijk Gewest” of de “Metropolitane Gemeenschap. Wat velen echter niet weten is dat deze entiteit die een groot gevaar voor Vlaanderen betekent reeds opgenomen werd in de vroegere formateursnota van Magere Bart. Het gevaar is des te nijpender gezien de “werkgever” van Bart de VOKA nu ook in deze ontwikkeling wil meestappen om het economisch belang van Brussel te valoriseren.

Terwijl het officiële doel van deze Metropolitane Gemeenschap luidt een aantal samenwerkingsverbanden tussen al de gemeenten van de vroegere provincie Brabant tot stand te brengen met inbreng van de drie gewestregeringen in het vlak van mobiliteit en economie is de betekenis die de franstalige partijen hieraan geven totaal anders. Hun voornaamste bedoeling is de al manke splitsing van BHV alle wind uit de zeilen te nemen en toch tot een impliciete uitbreiding van de Brusselse agglomeratie over te gaan.

In dit politiek spel kan men  niet anders dan de dubbelzinnige rol van de Nv-A aanklagen die met Bourgeois een verdoken ja zegt in de Vlaamse regering terwijl ze voor het publieke schouwtoneel enkele burgemeesters naar de Raad van State laat afstappen. Daarbij worden alle parlementaire en andere acties die het VB daaromtrent onderneemt stelselmatig afgeblokt.

Het grote gevaar dat van deze nieuwe constructie uitgaat bleek duidelijk uit de mobiliteitsproblematiek die in de Panoramauitzending van de VRT op 20 maart jongstleden aan bod kwam. Het hoge woord in deze uitzending werd door Eric Corijn gevoerd. Deze extreem-linkse sociaal-demograaf en notoir woordvoerder van de politiek-correcte meute zong de lof van de 4 nieuwe tramlijnen die de Vlaamse regering vanuit de Brusselse Rand en verder naar Brussel wou doortrekken. Daarmee zouden volgens hem de brusselaars, gewone en van diverse origine  zich verder over Vlaanderen kunnen uitzaaien. Dit was nu éénmaal wat er noodzakelijk was om de Brusselse congestie- en andere problemen op te lossen. (bv. de Vlaamse meerderheid in deze gebieden te breken)

In die optiek kan men zich gemakkelijk voorstellen dat de import van verfransing, criminaliteit en verdere ontheemding van de oorspronkelijke Vlaamse bevolking zich exponentieel zal doorzetten. Bovendien zal deze beweging in een nabije toekomst nog versterkt worden door het tot stand komen van het GEN-net van de NMBS. Deze grootscheepse aanval van de zogenaamde Vlaamse regering op de Vlaamse integriteit en van de franstalige partijen dient dringend gecounterd te worden willen wij nog meester blijven in ons eigen grondgebied te meer daar nu ook VOKA die reeds uit Antwerpen wegvluchte deze ant-vlaamse kaart onder het mom van economische en mobiliteitsvereisten trok.

Finaal is in dit opzicht de verantwoordelijkheid van de Nv-A hieromtrent verpletterend en is ze zolang ze haar Vlaamse verantwoordelijkheid niet opneemt geen enkele kiesstem waard.

image_pdfimage_print
Share

Reacties

De Metropolitane Gemeenschap : het Paard van Troje en Vloek voor Vlaanderen. Dank U DEWEVER — 5 reacties

 1. Stradi, nu worden dergelijke barbaarse gewelddadige perverselingen nog geholpen door een totaal overbodige club zakkenvullers, de zogenaamde raad van state, een verzameling uitgerangeerde nietsnutten.
  Volgens die idioten kunnen wij een vereniging die oproept tot geweld, barbaars geweld, een club die onze wetten, normen en waarden niet erkend, een bende die een pervers systeem wil opleggen niet verbieden?
  Wat moet er nog bijkomen om over te gaan tot revolutie in dit apenland?
  Van één zaak ben ik 1.000% zeker nl: “Monarchie, religie én politici zijn de grootste vijanden én ondergravers van Democratie”.

 2. De woorden van Nikolaas de Jong herhalend
  “Wie links nog serieus neemt, zou oprecht gechoqueerd zijn door hun huidige houding. De Islamcritici hebben het immers niet slecht voor met de mensen, het gaat ons er net om, onvervreemdbare mensenrechten veilig te stellen, een “moreel Esperanto” te doen gelden in onze samenleving. Zou het niet prachtig zijn als Islamitische meisjes niet uitgehuwelijkt, en besneden, en wat niet meer moesten worden? Zou het niet prachtig zijn als de fascistische ethiek van de Islam, die zoveel leed aangericht heeft doorheen de eeuwen, voorgoed uit de wereld geholpen was? Beter Nederlandstalig onderwijs, het hoofddoekenverbod, en in het algemeen het elimineren van de achterlijke en onderdrukkende normen en waarden van de Islam, dienen toch maar een doel, dat de socialisten naar verluid ook altijd hoog in het vaandel droegen: de emancipatie van het individu, de opperste verwezenlijking van het verlichtingsideaal? Voor sommige socialisten, die oprecht in de ideologie geloofden, werd de Islam de test voor de praktische implicaties van hun leer: socialisme, dat zo prat gaat op humanitaire waarden, trekt in haar steun aan de Islam haar masker af: het kan de socialistische politici niets schelen of Moslims al dan niet de verworvenheden van de westerse beschaving mogen proeven, net zoals ze dat ook denken als het over de oorspronkelijke bevolking gaat. Ze zijn veel beter af met een gedweeë, uit te zuigen bevolking, en welke strategie is daarvoor beter dan een alliantie te sluiten met een springlevende totalitaire ideologie, nu het actieve communisme te zeer afgezwakt is? “

 3. Men dient zich geen illusies te maken over Brussel. In 2018 bij de volgende gemeenteraadsverkiezingen is de machtsgreep van de islam volledig. Brussel is ook een kolkende vulkaan waar het wachten is op de uitbarsting. Deze kan zich reeds vroeger voordoen. De Duitse schrijver Ulfkotte verwijst in zijn boek “Burgerkrieg” naar een studie van de CIA die stelt dat in 2020 in alle grote Europese steden burgeroorlogen zullen plaatsvinden omwille van sociale en raciale redenen. Men dient geen deskundige te zijn om dit te kunnen inzien. Brussel vormt dus een gevaar voor de Vlaamse rand en bij uitbreiding ook voor Vlaanderen. Dit is echter ook de bedoeling van de linkse en logemafia’s waarvan Eddy Corijn de exponent is. Op een studiedag enkele jaren geleden verklaarde hij ten andere :”Vlaanderen zal worden zoals Brussel nu is” Het woord “moet” lag echter op zijn tong. Hij had het voortdurend over het “lelieblanke Vlaanderen…” dat ging verdwijnen. De voornaamste verantwoordelijken voor de huidige toestand zijn echter de verraders aan Vlaamse kant, die echter verkozen worden door de meerderheid van het klootjesvolk. Dit alles kan echter niet losgezien worden van de verborgen agenda van de nieuwe wereldorde die erop gericht is onze westerse beschaving te vernietigen. Het in het boek “Le camp des Saints” van Jean Raspail, beschreven scenario is in volle uitvoering.
  Het toppunt hierbij is dan nog dat het meerderheid van de bevolking nog dol enthousiast meewerkt aan zijn eigen ondergang. Zoals reeds meermaals gezegd: hier zitten we in het domein van de psychopathologie.

 4. Het links en franskiljons crapuul slaagt er niet eens in normale treinen op normale sporen tijdig en normaal te doen rijden maar en nu wil een door de politiek verziekte busmaatschappij tramsporen laten aanleggen die een halve eeuw geleden opgebroken werden.

  U mag raden wie wie de rekening zal gepresenteerd krijgen voor deze grootheidswaanzin die de mobiliteit van oost naar west uiteraard zwaar zal hinderen, want geld voor metrolijnen is er gewoon niet en zal er ook nooit komen.

  Voor wie zijn ogen niet gelooft kan ik aanraden eens naar tramheist
  te surfen, en van daar uit naar verder het mobiliteitsplan van “de lijn”.

 5. Volgens een recent gelezen artikel is Brussel de 2de rijkste regio in Europa!!!
  Waarom sponsoren wij dat Brussel dan nog vanuit Vlaanderen met Vlaams belastingsgeld?
  Wordt het niet hoogtijd dat Brussel opkomt voor zijn eigen kosten?
  Investeer Vlaams belastingsgeld in Vlaanderen en nooit in het buitenland en zeker niet in Brussel, weet dat daar anti westerse partijen de kop opsteken, partijen die eigenlijk al bij wet verboden hadden moeten zijn, die partijen zijn te herkennen aan de barbaren die er in parasiteren.
  Dat iedere klaploper die er parasiteert en gebruik maakt van alle faciliteiten maar belastingen betaald.
  Peeters gelieve de geldkraan dicht te draaien richting Brussel en enkel nog Vlamingen bij te staan als die in problemen komen door die franskiljonse bende parasieten, uiteraard nooit of te nimmer PS’ers en CDH’ers en FDF’ers helpen want wij hebben een gruwelijke hekel aan dat zootje ongeregeld.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *