Waarom nemen we (geen) vluchtelingen op?

Collectivisten – dat zijn communisten, socialisten, vakbonden en groenen- hebben de ‘specialiteit’ geld van anderen uit te geven tot dat op is.

Het is nu eenmaal gemakkelijk en comfortabel de goedmens uit te hangen op andermans kosten.

In feite zijn collectivisten gewone rovers, bandieten die zichzelf veroorloven met hun buit grote idealen uit te bazuinen en morele bewondering te eisen, zolang de realisatie daarvan hen zelf niet benadeelt.

Hun formuleringen grenzen soms aan het onwaarschijnlijke en zijn ronduit belachelijk als het zogenaamde “vluchtelingen” betreft, die in de meeste gevallen helemaal geen vluchtelingen zijn maar gewoon migranten die helemaal niet moesten vrezen voor hun leven, maar laf op de loop gingen als het er op aankwam hun eigen volk, familie en gezin te verdedigen. Volk, familie en gezin dat ze gewoon in de steek en aan hun lot over lieten. Hoe laf kan je zijn?

Vooral de communiqués van EU zijn soms zinsverbijsterend. De overbetaalde goedmens-apparatsjiks vullen er hun dagen met het verzinnen van onder meer de volgende waanzin, en ik citeer: “Het is dus belangrijk alle voordelen van onze samenleving breeduit te tonen! Laat eens zien hoe mooi en geweldig vrijheid in leven en werk zijn. Dan nemen de immigranten en hun kinderen dat zeker over!

Hoe erg kan men aan bedrog en zelfbedrog doen? De “immigranten” brengen onze vrijheid én onze veiligheid in gevaar. Dat is overduidelijk en onomstootbaar aangetoond door de objectieve feiten. In Scandinavische landen heerst al een heel decennium lang een heuse verkrachtingsepidemie. Ook in de lage landen en in Duitsland overigens, maar dat wordt systematisch gecensureerd en verzwegen. Als de media aan objectieve berichtgeving zouden doen in plaats van hersenspoelende propaganda pro  vluchtelingenopname te spuien, zou de publieke opinie duidelijk tegen het huidig immigratiebeleid zijn. Nu is al minstens 60 procent tegen.

Vluchtelingen en immigratie zijn “twee” totaal verschillende termen. De “vluchtelingenpolitiek” ligt vastgelegd in de conventies van Genève, en er is niets tegen een gecontroleerde en georganiseerde opvang van échte vluchtelingen. Het is de taak van UNHCR en het Rode Kruis om vast te leggen of iemand al dan niet een vluchteling is. Pas als de betrokkene als vluchteling erkend wordt, kan hij asiel aanvragen.

Alle andere zijn economische of doctrinaire (hidjra) migranten, en elke regering heeft het recht om die al dan niet op te vangen. Wie geen toestemming krijgt is en blijft een illegale. Een land dat in een economische crisis verkeert, dat bij elke nieuwe begroting meerdere miljarden moet zoeken, en die dan door de burger moet worden ingeleverd, land dat een enorme werkloosheid kent, kan onmogelijk de opvang van economische migranten -mensen die migreren omwille van het geld- rechtvaardigen. Integendeel, zij worden een bijkomende financiële last. Dus om te beginnen geen peren met appels vergelijken. Er is helemaal geen economisch draagvlak voor de opvang van economische en dus onechte vluchtelingen. De kostprijs van parasiterende migranten is gigantisch en verwoestend.

Nog véél schadelijker is de opvang van immigranten die migreren omwille van de islamitische doctrinair voorgeschreven ‘hidjra‘. Hiermee staan we niet alleen de aanwezigheid van heilige oorlogvoerende krijgers en islamitische soldaten toe op ons grondgebied maar organiseren we mee de ondergang van onze beschaving. Want als de 1400 jarige geschiedenis van de islam ons één ding leert is dat elk land dat getroffen werd door de islamitische ‘hidjra’ na terreur en grondige vernieling de oorspronkelijke cultuur verdwijnt om vervangen te worden door een theocratische islamitische staatsordening. Er is nooit een enkele uitzondering waargenomen op deze regel. screenshot_137

Beweren dat vluchtelingen alleen maar bij ons terecht kunnen, is onzin. Saudi-Arabië, Koeweit, de Arabische Emiraten, Qatar en Koeweit zijn rijke moslim landen die plaats en geld te over hebben om deze vluchtelingen op te vangen. Waar kan een vluchteling beter terecht dan in een land van eigen cultuur. Waarom hier? Omdat ze de vrijheid zoeken? Onzin! Pas zijn ze hier en willen al aan het westen hun eigen levenswijze opdringen en onze seculiere wetten laten afschaffen. Dit is geen uiting van vrijheid, dit is een uiting van onverdraagzaamheid en brutaal mohammedaans imperialisme.

De meeste immigranten zijn analfabeet of kennen onze taal niet. De meeste immigranten zijn helemaal niet opgeleid. De meeste immigranten kunnen niet zelf in hun levensonderhoud voorzien. De meeste immigranten zijn mohammedanen en geen christenen. De meeste immigranten zijn geen vluchtelingen die als het gevaar geweken is terug naar hun thuislanden willen. De meeste immigranten willen zich niet eens integreren of zich zelfs maar aanpassen aan onze normen en waarden.

Als je ergens uitgenodigd wordt en op bezoek gaat, dan pas je je aan aan de lokale gebruiken. Wellicht ben jij wel de eerste om een bezoeker die je de les wil spellen en bovendien de baas wil spelen in niet zijn maar jouw huis, daar uit te verjagen! Dat is wat onze regeringen zouden moeten doen, juist om de opvang van enkele echte vluchtelingen die zich willen integreren, geloofwaardig en leefbaar te maken voor iedereen.

De uitbreiding van de Islam, gebeurde uitsluitend door oorlogen, moord, terreur en migratie.Vandaag de dag wordt de jihad niet meer gevoerd door staten met legers. Dat zou ook niet kunnen. Zodra een islamitische overheid openlijk een oorlog tegen het Westen zou beginnen, zou zij door westerse legers worden vernietigd. De tactiek van de jihad is dan ook gewijzigd.

Wat de islam niet gelukt is bij Poitiers in 732 en in 1683 bij Wenen, lijkt nu langzaam maar zeker te gaan lukken middels geschiedenisvervalsing, indoctrinatie, hersenspoeling, immigratie en voortplanting. Als men beseft dat het recept voor islamitische expansie al 1400 jaar onveranderlijk hetzelfde is gebleven beseft men ook dat het gevaar dat wij en onze nakomelingen in het westen in historisch perspectief binnen de kortste keren allemaal gegenocideerd zullen zijn.

Het mag niet meer onderwezen of onderzocht worden aan onze universiteiten, maar het is een vaststaand en onweerlegbaar historisch feit dat de islamitische expansie de voorbije 1400 jaar maar liefst 270 miljoen (270.000.000) doden maakte alleen al onder andersgelovigen en andersdenkenden, want de slachtoffers van onderling sektarisch islamitisch geweld zijn niet in dit cijfer opgenomen.

We splitsen voor alle duidelijkheid de minimaal 270 miljoen dode slachtoffers onder andersdenkenden en andersgelovigen op, overeenkomstig locatie, ras en cultuur:

120 Miljoen (zwarte) afrikanen

60 Miljoen (blanke) christenen (de racisten)

79 Miljoen hindoes

10 Miljoen boeddhisten

minimum 1 Miljoen joden

Eens mohammedanen ergens de meerderheid gaan uitmaken, volgt genocide onvermijdelijk als de terugslag van een slinger of een slagpin van een vuurwapen.

Hoe ontstellend duizelingwekkend voormeld cijfer wel is, wordt pas duidelijk als men het aantal doden gaat becijferen in verhouding tot de toenmalige historische wereldbevolking die enorm veel kleiner was dan de actuele. Als men ervan uitgaat dat de veroverende islam elke tien jaar toen slechts 3 procent van de toenmalige wereldbevolking uitroeide komt men tot de vaststelling dat na iets meer als 100 jaar de islam er in geslaagd was bij haar veroveringstochten één derde van de totale wereldbevolking te genocideren. Van pure misdadigheid gesproken! En hier zouden wij moeten over zwijgen?

En zoals gezegd gebeurt de mohammedaanse verovering nù, terwijl U er bij staat en naar kijkt in alle stilte en mediatieke vervalsing van het journaal, middels het gebruik van een gigantisch Trojaans paard door immigratie en ongebreidelde voortplanting omwille van het kindergeld dat de collectivistische goedmensen met gulle hand uitstrooien onder de nieuwkomers. Lees verder over deze stille verovering en dan besef je pas goed hoe misdadig onze eigen politieke kaste, dictatoriale oligarchen en pseudo-elites bezig zijn.

image_pdfimage_print
Share

Reacties

Waarom nemen we (geen) vluchtelingen op? — 2 reacties

 1. Lucky9, vandaar mijn gigantische walging voor die groene troep, het is een hoop braaksel die hun uiterste best doen heel Europa te vernietigen via die importbarbaren die een troep ellende nalaten.

  Vandaag stond een simpele van geest zelfs te orakelen dat die ongeschoolde ellende voorrang moet krijgen op werk? Dat de eigen kinderen geen kans maken ondanks hogere studies is voor die simpele van geest geen punt, de “vriendjes uit de woestijn hebben voorrang” en dat heeft volgens die simpele van geest niets te maken met discriminatie?????

  Man man man wat een zootje idioten zit hier op bepaalde postjes….

 2. Geheel de islam en profeet zijn ‘een en al’ misleiding en leugen, (Al-Taqiyya), zijn gegrondvest op bedrog en zelfbedrog! Te beginnen met meesteroplichter Mohammed die zich voor ‘profeet’ uitgaf.

  Een voorbeeld in die zin van bij ons is voor mij de Gentenaar Piet Van Haut, (die ik als opvoeder persoonlijk gekend heb), die zich uitgaf als Procureur-Generaal en als onderzoeksrechter, als zoon van Koning Albert, als vertegenwoordiger van een Arabische sjeik en zoveel meer. Zijn advocaat was strafpleiter Jef Vermassen. Zelf vertelt hij: “Geen deur bleef voor mij gesloten. Alle deuren gingen voor mij open. Het is belangrijk dat je in het leven de juiste mensen kent op de juiste plaats waar je ze dan ook kan aanspreken wanneer dit nodig zou blijken te zijn”. Die deur voor Mohammed was ‘Allah’ die alles wat hij verlangde, (zogezegd) ook bevestigde.

  Omdat onze politieke kaste voor deze ‘oplichting’ blind blijft, blijven wij zitten met de Resolutie van Straatsburg (1975); “De EEG belooft om voortaan de Arabische immigratie actief te bevorderen en de moslims de ruimte te geven om hun cultuur naar Europa te brengen.”
  De tekst benadrukt ‘de grote verrijking, die het Arabisch cultuurgoed ons te bieden heeft, vooral op het gebied van normen en waarden’.

  Vandaag zie we alle gevolgen van die ‘grote verrijking’.

  De islam ziet “immigratie” als een instrument voor hun veroveringsideologie, die religieuze en etnische separatisme mogelijk maakt om een speciale status te verkrijgen mét privileges, om nadien de autochtone gemeenschap, systematisch uit te melken, te ondermijnen en te onderwerpen, om zo de weg vrij te maken “tegen de scheiding van Kerk en Staat in”, voor de totale islamisering met de vestiging van de Sharia.

  Link naar Piet Van Haut: https://www.bing.com/search?q=piet+van+haut&form=EDGHPC&qs=PF&cvid=f9dbf1fdf0cd4c12b859e4752a635301&pq=piet+van+haut

Laat een reactie achter aan Jean Reactie annuleren

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *