Ik ben een dierenvriend

Ik ben een dierenvriend maar niet islamofiel, zoals het blinde specimen ‘Michel Vandenbosch’, kopman van GAIA ! Ik hou namelijk van dieren die vriendelijk zijn voor de mens of minstens onpartijdig zijn tegenover onze soort. Daarom hou ik niet van krokodillen, haaien en malaria-muggen. Daarom hou ik zeker ook niet van roofdieren of parasieten (en dat zijn er vele).

Michel Vandenbosch komt (op de VRT) zonet een vermanend moraliserend vingertje op te steken tegen de VUB, middels een geheimzinnige mata-hari infiltrante, die stiekem geregisseerde en verknipte maar wel “beschuldigende” filmpjes zou opgenomen hebben in de laboratoria van deze wetenschappelijk werkende instelling.

Let wel, dit houdt geen goedkeuring in voor het wetenschappelijk niet te verantwoorden politiek islamofiel algemeen beleid van deze universiteit.

Maar wat de heer Michel Vandenbosch IN FEITE doet is het dier-onviendelijk, ja uiterst sadistisch, gedrag van al de mohammedanen wereldwijd zoals in Europa onder de mat vegen!

GAIA en Michel Vandenbosch zouden zich moeten schamen! Niet alleen vermoorden mohammedanen jaarlijks miljoenen beste vrienden van de mens (honden) maar bovendien kelen deze modale en gemiddelde mohammedanen jaarlijks miljoenen soortgenoten (mensen!), en genieten sadistisch zo lang mogelijk van de door hen geregisseerde foltering en tortuur op soortgenoten en andere dieren!

En zelfs dan laten wij hierbij voor de heer Michel Vandenbosch de foltering door mohammedanen van groepsverkrachting van Europese en Westerse vrouwen buiten beschouwing!

Het toppunt van arrogantie en GroenLinkse idiotie is dat de heer Michel Vandenbosch  op de VRT (Canvas) de kans laat liggen om het SCHANDAAL van onverdoofd slachten van schapen door mohammedanen slechts voor een milliseconde aan te kaarten. Net alsof ritueel en barbaars slachten door mohammedanen geoorloofd zou zijn.

Wat voor dierenvriend is Michel Vandenbosch ?!

image_pdfimage_print
Share

Reacties

Ik ben een dierenvriend — 10 reacties

 1. Het mag duidelijk zijn dat deze bijdrage door Lucky9 op Nageltjes geplaatst werd naar aanleiding van een (1) uitzending op de 0000 waarin MVDB de kans liet liggen om zijn afschuw tegen halal slachten in herinnering te brengen.

  Hiermee worden de reacties in deze discussie gesloten.

 2. Beste Oscar, zonder een polemiek met u te willen aangaan, maar even op het internet grasduinen toont volgens mij al direct overduidelijk aan dat MVDB met zijn GAIA wel degelijk zijn nek uitsteekt door de confrontatie in deze aan te gaan, ook met moslims. Dit noem ik persoonlijk niet meer omzichtig te werk gaan als het om moslims gaat in de wetenschap dat die hufters uitermate lange tenen hebben. (Zie lager: ‘even tot een verhitte discussie tussen GAIA-boegbeeld Michel Vandenbosch en een moslim.’)

  Uiteraard blijft hij beperkt in zijn acties tot ons land, maar dat is nu zelfs even niet de discussie. Als hij zelfs maar in eigen land het dierenleed, al is het maar voor een stuk, kan verminderen, dan is dat toch al een succes. En dat blijkt wel degelijk het geval: ‘Normaal is het Offerfeest in ons land goed voor 36.000 slachtingen”, zegt ondervoorzitter Mohamed Achaibi van de Moslimexecutieve. “Vorig jaar waren dat er minder dan 10.000, en dit jaar zal het aantal nog een stúk ­lager liggen.”
  Volgens Achaibi is de reden niet ver te zoeken. “Door de commotie rond het wel of niet verdoofd slachten, beslissen veel moslims om dan maar niet te slachten”, zegt hij. “En zij die het wel nog willen doen, moeten vaak een heel eind rijden.”

  Het is en blijft een discussie die Europees dient gevoerd, en daar wringt het schoentje. Maar dat is niet de schuld van MVDB.

  En nogmaals, laat daar geen misverstand over begaan, het is in deze absoluut niet mijn bedoeling om hier als advocaat van MVDB te fungeren.

  *Hieronder enkele links naar berichten ter zake.

  – 28 september 2014: GAIA brengt liefst 10.000 betogers op de been tegen onverdoofd slachten in Brussel

  http://www.gaia.be/nl/campagne/onverdoofd-slachten
  – Gaia protesteert tegen onverdoofd slachten

  http://www.hln.be/hln/nl/1275/Islam/article/detail/2865702/2016/09/12/Gaia-protesteert-tegen-onverdoofd-slachten.dhtml

  – GAIA weerlegt 10 mythes over onverdoofd slachten
  http://www.gaia.be/nl/nieuws/gaia-weerlegt-10-mythes-over-onverdoofd-slachten

  – Recent haalde Vlaams minister voor dierenwelzijn Ben Weyts (N-VA) de media met de melding dat onverdoofd slachten op tijdelijke slachtvloeren vanaf volgend jaar zal worden verboden in Vlaanderen. Deze maatregel is echter een pleister op een houten been, aangezien het onverdoofd slachten op permanente slachtplaatsen onverminderd blijft doorgaan.
  Net als de dierenrechtenorganisatie willen de Vlaams Belang Jongeren dat de dierenwelzijnswet gewijzigd wordt zodat verdoving algemeen verplicht wordt, ook voor rituele slachtingen. De uitzondering die tot op heden gemaakt wordt voor rituele slachtingen moet dus worden afgeschaft.

  – Dierenrechtenorganisatie GAIA doet een massale oproep om talrijk en vreedzaam te betogen tegen het slachten zonder verdoving op zondag 28 september te Brussel. De samenkomst start om 13u op de kruising van de Boudewijnlaan met de Koning Albert II-laan nabij het Noordstation (Brussel-stad). Het vertrek van de betoging is voorzien om 14u. Ook de Vlaams Belang Jongeren zullen met een ruime delegatie aanwezig zijn om hun steun te betuigen.
  https://www.facebook.com/events/1471176856492451/

  – Offerfeest start: GAIA voert actie tegen onverdoofd slachten
  Voor het slachthuis in de Lange Lobroekstraat in Antwerpen kwam het nog even tot een verhitte discussie tussen GAIA-boegbeeld Michel Vandenbosch en een moslim.
  http://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20160912_02464456

  – Kort geding van GAIA tegen pamflet van ISLAM-partij over thuisslachten
  Kort geding van GAIA tegen pamflet van ISLAM-partij over thuisslachten
  GAIA heeft een kort geding aangespannen tegen de Brusselse partij ISLAM omdat die een pamflet verspreidt waarin moslims zouden worden aangezet om tijdens het Offerfeest

  http://www.knack.be/nieuws/tag/onverdoofd-slachten-64175.html

 3. Geronimo, wat ik bedoel is dat MVDB en zijn bende véél omzichtiger te werk gaan bij het voor het hoofd stoten van moslims dan ze doen bij acties tegen andere vormen van al dan niet vermeende dierenmishandeling. Bovendien heb ik zo mijn twijfels over de werkelijke agenda van MVDB & co. Anderzijds is het ook zo dat, wanneer er in België geen dieren meer onverdoofd kunnen worden geslacht deze slachtingen gaan verhuizen naar Frankrijk, waar die barbaarse praktijken meer gangbaar zijn dan hier het geval is. Er bestaat daar zelfs een zeer lucratieve organisatie, AVS genaamd die ook in België opereert, controle uitoefent op het halal karakter van het vlees, en de karkassen (tegen betaling) certificeert met documenten en stempels. Misschien kunnen Michelleke en co hun werkterrein eens verleggen naar Frankrijk, als het hen echt om dierenwelzijn te doen is.

 4. Beste Oscar, ik ben allesbehalve een fan van MVDB, mocht u het al anders gedacht hebben. Mijn reactie betrof enkel en alleen dit zinnetje uit bovenstaand artikel: “Maar wat de heer Michel Vandenbosch IN FEITE doet is het dier-onviendelijk, ja uiterst sadistisch, gedrag van al de mohammedanen wereldwijd zoals in Europa onder de mat vegen!”

  Ik wilde met mijn reactie bijgevolg enkel maar aantonen dat ik het daarmee eigenlijk niet eens ben, omdat er nu eenmaal feiten voorhanden zijn die deze stelling ontkrachten, o.m., ik citeer opnieuw:

  ““Blijkbaar hangt het van je geloofsovertuiging af of je een dier meer of minder mag doen lijden.”

  De wet zegt namelijk erg duidelijk dat je een dier moet ‘bedwelmen’ voordat jue het doodt. Maar voor mensen die Orthodox-Joods of Moslim zijn geldt daar een uitzondering op. Daarom vindt GAIA dat er sprake is van discriminatie”
  https://radio1.be/blijkbaar-hangt-het-van-je-geloof-af-je-een-dier-mag-doen-lijden

  Ik meen dat hiermee toch voldoende duidelijk is dat GAIA op dat vlak niets onder de mat wil vegen, noch van mohammedanen, noch van joden, want, laat ons eerlijk wezen, die zijn op dat vlak ergens in exact hetzelfde bedje ziek als die islamitische sadistische schurken. En nogmaals, mocht het nog niet voldoende duidelijk geweest zijn, ik ben absoluut geen aanhanger van GAIA of MVDB. Maar, wat mij betreft, heeft de waarheid altijd haar rechten, ook als het om GAIA en/of MVDB gaat.

  Wat de andere opmerkingen in het artikel betreft inzake vrouwenmishandeling etc., en ter verduidelijking, daar had mijn reactie dus helemaal geen uitstaans mee.

  En waarom u m.b.t. de problematiek van het onverdoofd slachten ineens op de proppen komt met het visjes eten etc., is me verder een totaal raadsel, gezien in het art. zelf daarvan geen sprake was, en het één op de keper beschouwd niet direct iets met het ander te maken heeft.

  Maar goed, eindigen doe ik met het begin van uw reactie: “Komaan, Geronimo, MVDB kan het zich uiteraard niet veroorloven onverdoofd slachten goed te keuren”. Mijn vraag is, wat bedoelt u hiermee eigenlijk? Wil u hiermee insinueren dat MVDB eigenlijk niet tegen onverdoofd slachten is, maar dat niet kan hard maken, omwille van zijn andere standpunten, zoals visjes levend opeten, proefdieren…Komaan, Oscar, dat kan u toch niet menen. Wat moet de man dan voor u doen om goed te doen, zeggen dat hij voor onverdoofd slachten is, en dat joden en moslims dat vanuit hun geloof absoluut mogen doen, in tegenstelling tot de ongelovigen, zodat er op dat vlak geen sprake kan zijn van discriminatie. Dat zal ook weer niet goed zijn, vrees ik.

  Hij doet dat dus duidelijk niet, integendeel. En daar gaat het in feite om, de wet wil hij veranderd zien, zodat het ook Joden en muzelmannen, net als alle andere burgers in dit onland, voortaan verboden wordt om nog onverdoofd te slachten, om welke reden ook, want deze wet is nu inderdaad discriminerend ten overstaan van al wie niet in die religieuze onzin van zowel joden als islamitische moordenaars gelooft. Daarmee ben ik het volmondig eens.

  Het zijn integendeel onze laffe politici die deze inderdaad discriminerende wet (uit hoofde van scheiding van kerk en staat) uit pure schrik voor de gevolgen niet durven aanpassen, maar zich gedragen als laffe dhimmi’s, met boerzwa, de moslimvriend, op kop. Hen treft alle schuld, en, naar mijn persoonlijke mening, niet MVDB.

 5. Komaan, Geronimo, MVDB kan het zich uiteraard niet veroorloven onverdoofd slachten goed te keuren. Maar hij doet dit wel”en sourdine”. Ik herinner mij nog zijn show,( de jongen heeft cursussen publiek optreden gevolgd, en is daarin bijzonder geslaagd), rond die enkele visjes die levend werden gedronken in Geeraardsbergen, en het een tijdje daarna had over de jacht op zeehondjes. Dit terwijl één zeehond zeven tot twintig visjes per dag de ruggegraat kraakt om op te eten. Moest die man echt consequent zijn, dan ging hij mee op robbenjacht. In plaats van die van Geeraardsbergse schepenen te ambeteren met hun povere tien viskes op een jaar. Hypocriete charlatan!
  Anderzijds, als (gepensioneerde) commerçant kan ik niet anders dan respect hebben voor zijn commercieel genie ; ge moet het maar kunnen; gratis onzin oprapen en verkopen als emotie. Maar hij kan het! al eens gezien en gehoord hoe hij het woord DIEREN uitspreekt? DIIEEREN; Niemand doet dit hem na. Nu, het is tenslotte zijn broodwinning. En (al te veel) mensen worden graag bedrogen. Is het niet door beroepspolitiekers, dan door beroepsdierenactivisten.

 6. Geachte redactie,
  Het gedrag van de mohammedanen zal hij zeker onder de mat vegen. Als hij dat niet doet moet hij een gedeeltelijk politiek standpunt in/over nemen. En dat is net waar het wringt bij Michelleke.

 7. Iemand heeft daar uuuren heimelijk en achterbaks filmkes opgenomen om daaruit amper een minuut “bruikbare” pellicule te destilleren. Vraagje; waarom trad dat mens niet op tegen die zo gezegde mishandelingen? waarom hield ze die “beulen” niet tegen? Omdat het Michelleke Vandenbosch enkel te doen is om de sensatie en zijn bedrijfje nog eens in de picture te zetten. Kwestie van de lidgelden en donnaties wat op te krikken. Overigens, het meest nare wat we konden zien in zijn fotomontage was die grote, onherkenbaar gemaakte valse rat.

  • Ja, de bedoeling is duidelijk giften en legaten verzamelen. Vermoedelijk liefst algemene legaten. Het is duidelijk dat voor Gaia het doel de middelen heiligt. Dat blijkt onmiddellijk op de landingspagina van hun website. Ook ik ben absoluut tegen koosjer en halal slachten. En niet alleen omdat het onverdoofd gebeurt maar vooral omdat het correlaties vertoont met verzen uit de heilige koran die het normaal vinden dat hetzelfde gedaan wordt met niet-mohammedanen (kafirs)!

   Dat de reputatie en de motivatie van een wetenschappelijk onderzoeksteam aan de VUB wordt ondermijnd is voor mij meer dan een brug te ver. Dit onderzoek is vermoedelijk onaangenaam maar misschien wel baanbrekend voor de farmacologie.

   Het laatste initiatief van Gaia getuigt van sensatiezucht en blind fanatisme. Gaia zou beter aandacht besteden aan de genitale mutilatie van menselijke vrouwtjesdieren in de islamitische landen. Maar dat zal van Vandenbosch wel niet mogen wegens politiek incorrect zeker?

 8. Ik vermoed, tenzij ik me toch vergis, dat hier ergens sprake is van een misverstand. Ik heb MVDB persoonlijk altijd op de televisie b.v. weten pleiten tegen onverdoofd slachten. Ook naar aanleiding van de beslissing enige tijd geleden v.d. regering om nog geen beslissing ter zake te nemen was het duidelijk dat de man hier helemaal niet mee gediend was. Even zoeken op het internet, leverde alvast onderstaande resultaten op:

  “Dagelijks worden honderden dieren in Belgische slachthuizen onverdoofd geslacht. Meer dan 40.000 schapen ondergaan jaarlijks hetzelfde lot tijdens het islamitische Offerfeest (Aïd-el-Kebir).

  Het onverdoofd slachten veroorzaakt bij de dieren ernstig en langdurig lijden, dat in bepaalde gevallen tot 12 minuten kan duren. Dat is in strijd met de wettelijke verplichting om “elke vorm van vermijdbare pijn of lijden” te voorkomen op het moment van het doden.

  GAIA doet een beroep op de politieke verantwoordelijken om de voorziene uitzondering in de wet te schrappen. Die uitzondering stipuleert dat elk dier verdoofd moet worden voor de slachting, tenzij het om een religieuze rite gaat.”

  http://www.gaia.be/nl/campagne/onverdoofd-slachten

  “Blijkbaar hangt het van je geloofsovertuiging af of je een dier meer of minder mag doen lijden.”

  De wet zegt namelijk erg duidelijk dat je een dier moet ‘bedwelmen’ voordat je het doodt. Maar voor mensen die Orthodox-Joods of Moslim zijn geldt daar een uitzondering op. Daarom vindt GAIA dat er sprake is van discriminatie”

  https://radio1.be/blijkbaar-hangt-het-van-je-geloof-af-je-een-dier-mag-doen-lijden

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *