De moslim Obama!

Vele voorbarige lofprijzingen, niets nagekomen: Obama was de slechtste president van de moderne tijd.

Obama is niet één van zijn beloftes, waarvoor hij door de linksen op deze wereld als de vleesgeworden Messias werd bejubeld, nagekomen. Te midden van deze Obama-hype, qua pathologisch gehalte vergelijkbaar met de reacties van het publiek bij de optredens van de Beatles of de Rolling Stones in de jaren-60, kenden de linksen van de wereld hem al eens de Nobelprijs voor de Vrede toe, vóór Obama ook maar één voet in het Oral Office had gezet.

Noch kwam onder Obama de beloofde algemene ziektekostenverzekering voor alle Amerikanen, noch werd Quantánamo gesloten. Er vonden niet minder, maar meer militaire acties door de VS plaats en 8 jaar na Obama´s regeringsperiode is de wereld niet veiliger, maar nóg gevaarlijker geworden.

Obama is de hoofdverantwoordelijke voor de islamisering van Europa en de westerse wereld

Met zijn verbazingwekkende engagement in Irak en Syrië déstabiliseert hij een hele wereldreligie – en alleen dromers bestrijden nog dat Obama daarmee direct de islamisering van Europa bewerkstelligde, door middel van miljoenen vluchtelingen uit het nabije Oosten. En dat heel bewust.

Want Obama is – geboren als zoon van een Keniaanse moslim – zonder twijfel moslim van geboorte. Zijn leugenachtige toespraak over het vredelievende karakter van de islam aan de Al Azhar Universiteit van Caïro en over diens “waardevolle bijdragen” aan de Europese beschaving liet hij voor zich schrijven door een hooggeplaatste Moslimbroeder in de VS. Talrijke sleutelposten in de VS heeft Obama inmiddels door moslims laten bezetten.

Tot nu toe slaagde hij er in noch zijn geboorteakte, noch zijn doopbewijs te tonen. Beide zijn onontbeerlijk voor de nominatie als president van de VS, omdat deze op Amerikaanse bodem geboren èn christen moet zijn. Dat dit alles (onder Republikeins bewind zou het niet-overleggen van het doopbewijs onherroepelijk tot royement geleid hebben) geen enkele rol speelde in de media en in het openbaar debat in de VS – hoewel ze existentieel zijn – bewijst wel wíe de VS regeert:

Ook de VS worden geregeerd door links

Obama heeft de VS niet verenigd, maar gespleten, zoals nauwelijks een andere president vóór hem. Onder hem werd het oude conflict tussen Zwart en Blank nieuw leven ingeblazen, onder hem hebben de VS tevens (onder aanvoering van Hillary Clinton) de loper uitgerold voor het genderisme. Onder hem bloeide het racisme tegen blanken als nooit tevoren in de geschiedenis van de VS, met het speciale, aan Europa herinnerende, kenmerk dat zich ook in de VS blanken bevinden die het blanke ras haten en willen afschaffen. Wie dit in de VS aanspreekt of bekritiseert, krijgt te maken met de VS-pendant van de Duitse Nazi-knuppel: de “Jij-blanke-racist”-knuppel.

Obama zou de gelegenheid hebben gehad om helemaal aan het begin blijk te geven van grootheid door de Nobelprijs, die hem zeker n i e t toekwam, te weigeren. Maar ook bij hem overheersten hebzucht en grootheidswaan. Waarmee hij niet alleen op zichzelf, maar ook op de Nobelprijs voor eeuwig een zware smet heeft geworpen.

h/t: E.J. Bron

N.V.R.D.:

Dit hoeft geen of niet de minste verwondering. Obama was het door een Keniaan verwekt kind bij een linkse Amerikaanse die in Indonesië zwanger hertrouwde met een aldaar aanwezige autochtoon genaamd ‘Soetoro’. De échte naam van ‘Barack Hussein Obama’ is: ‘Barry Soetoro’! Je kan het niet zo gek bedenken. De realiteit overtreft altijd de stoutste verbeelding! ..

Obama is legaal altijd Indonesiër gebleven en dus, per wettige definitie, moslim! Dit heeft hij nooit durven tegenspreken. Zijn ‘Hawaiaans’ geboortecertificaat was immers tot en met vervalst! Afvalligen, worden overeenkomstig de mohammedaanse doctrine immers compleet legaal en volledig wettig gedood. ..

Obama was en blijft een moslim!!

De realiteit had in de VS de waanzin vér overtroffen. Geen wonder dat Donald Trump overtuigend won!

image_pdfimage_print
Share

Reacties

De moslim Obama! — 2 reacties

  1. Pingback: De socialistische “democrats” zijn slechte verliezers. | Nageltjes

  2. Die moslim heeft een zwarte ellende nagelaten en hopelijk zal hij stikken in die zwarte ellende. Voor Amerika is er gelukkig “redding” dankzij Donald Trump.
    Nu Europa nog verlossen van het laag verraderstuig, hopelijk zal Geert Wilders de definitieve start inzetten…

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *