De islamofiele nonsensfabriek

De islamofiele nonsensfabriek van de apologeten van de islam, de wegkijkers van de realiteit en de vermeende “goedmensen”, werkt nog altijd op volle toeren gedekt door het gulle manna van een Vlaamse politieke kaste die zichzelf onaanraakbaar en superieur vindt maar in feite smeergeld, dat het zelf rooft bij de bevolking, uitdeelt aan bedriegers om leugens te laten zegevieren over de waarheid omtrent de islam.

Deze verwerpelijke praktijk stopzetten beschouwt onze verraderlijke nep-elite waarschijnlijk als een schuldbekentenis vandaar dat ze dat niet wil doen. Maar in plaats van de islamofiele subsidiestroom langzaam maar zeker af te bouwen laten ze hier en daar zelfs sluiks nog een tandje bij steken door het aanwakkeren en laten bedrijven van laf academisch conformisme.

Nog maar pas hadden de rectoren van de universiteiten van Gent en Antwerpen zich onsterfelijk belachelijk gemaakt door tijdens een Duitse verkiezingsperiode een doctoraat honoris causa te geven aan de misdadigster Angela Merkel, of ook de Universiteit Antwerpen deed zich opmerken op een wel erg merkwaardige manier. Zo was er de rector (Herman Van Goethem) van die universiteit die er op de Vlaamse televisie als “watcher” in slaagde middels een reductio ad Hitlerum op zondag vulgaire lasterpraat te verkopen aan het adres van de pas aangetreden 45° president van de Verenigde Staten van Amerika.

Een rector van een grote universiteit heeft die niets anders en beters te doen dan zich belachelijk te gaan maken in Brussel op de studio’s aan de Reyerslaan? Maar wacht eens even, wie betaalt deze rector? Wel het geld komt van de belasting betalende burger maar wordt aan Van Goethem gegeven door de politieke kaste. Er is achter de schermen natuurlijk veel meer aan de hand dan dat het klootjesvolk zelfs maar kan vermoeden. Zo werd door de UA een zekere Souleymane Bachir Diagne uitgenodigd om er op 15 maart in de stadscampus publiciteit te komen maken voor zijn nieuw boek.

In principe is daar niets verkeerd aan. De academische vrijheid garandeert immers de mogelijkheid om elke aap met een gouden uurwerk en een bril op zijn neus te komen laten liegen over eender welk onderwerp. Maar laat het in dit geval de islam zijn. De titel van het in het Nederlands uitgegeven nieuwe boek van deze Senegalees noemt ‘Filosoferen in de islam?’ Eigenaardig, een zwarte Senegalees die aan Columbia University in New York Frans zou doceren aan Amerikanen laat bij ‘uitgeverij Vrijdag’ (Jodenstraat in Antwerpen) een boek publiceren in het Nederlands. Hoezo? Is dat wel kostendekkend, en zo niet wie betaalt dan de rekening?

Een en ander wordt duidelijker als men weet dat deze mohammedaan aan de derderangsuniversiteit Northwestern in en bij Chicago in het kielzog dus van Obama van 2002 tot 2007 “werkte” in het departement filosofie en religie en op een onbepaald tijdstip onder het islamofiel regime van Obama overstapte naar Romaanse filologie in New York met een bijklus in het departement Filosofie. Enfin als we wikipedia mogen geloven, want wij gaan heus geen vliegtuigticket betalen om daar te gaan controleren of dit wel allemaal waar is. Als het niet waar is, dan is het goed gevonden en even betrouwbaar als het vervalste geboortecertificaat van de moslim Barack Hussein Obama. Niet dus.

In plaats van de betrouwenswaardige en respectabele zwarte Senegalese professor Tidane N’Diaye te laten overkomen en diens boek “Le génocide voilé” en de waarheid over slavenhandel in zwarten laten vertalen door Antwerpse bachelors in de letteren, verkiest de UA een leugenaar uit te nodigen. De voorstelling van zijn boek zegt al genoeg in welke richting het gaat. In de richting van de islamofiele leugens in hun tijd te boek gesteld door Karen Armstrong en Lucas Catherine maar sindsdien door echte wetenschappers als dusdanig ontmaskerd als compleet leugenachtig en bedrieglijk. Geniet of gruw even mee bij de waterval politiek correcte islamofiele hersenspoeling:

“Centraal staat de vraag naar de relatie tussen filosofie en islam. Wie de mediaberichtgeving volgt, zou de indruk kunnen hebben dat islam samengaat met conservatisme, intolerantie, extremisme en terrorisme. Als dit inderdaad het beeld is van de islam, dan staat zij diametraal tegenover de filosofie die veeleer bedachtzaam en op genuanceerde wijze de wereld wil begrijpen. In zijn boek laat Souleymane Bachir Diagne zien dat de islam niet per se op gespannen voet met de filosofie staat. Na een studie van de islamitische geschiedenis weerhoudt hij een aantal positieve krachten die van belang kunnen zijn voor de islam in de 21ste eeuw.

Voor al wie geïnteresseerd is in de vraag of er zoiets bestaat als een clash tussen het zogenaamde ‘verlichte, filosofische’ westen en de ‘archaïsche, dogmatische en gewelddadige’ islam. Wie voorbij het beeld van de jihadistische en salafistische excessen wil denken, mag op deze avond zeker niet ontbreken.” (sic)

De Indruk? Hoe debiel kan je zijn? De doctrinaire bronteksten van de islam (waaronder de geopenbaarde koran) zijn duidelijk. De islam is het toppunt van onverdraagzaamheid en apartheid. Gewelddadigheid en terrorisme zijn door Allah aanbevolen wapens in de heilige oorlog tegen alle anderen: de Jihad tegen ongelovigen. De enige extremistische moslim is de moslim die dit ontkent en de islam zou willen verlaten maar dat niet durft omdat hij anders zeker is dat hij zal vermoord worden. De enige filosofie waartegen de islam niet diametraal vijandig staat is de filosofie van bedriegers en aartsleugenaars zoals Diagne. De enige filosofie die zich kan meten met de misdadige islam is de door wetenschappelijk onderzoek ondersteunde objectivistische filosofie.

Maar goed, de bijeenkomst en spreekbeurt is natuurlijk geen drama behalve voor de eerlijke toeschouwer die zou durven protesteren tegen de leugens van de zwarte Obama-supporter. Hij zou immers zeker als hij blank is (en de kans in Antwerpen is daar ook vandaag nogal groot voor) onmiddellijk weggezet worden als “racist” omdat hij of zij het onmogelijk eens kan zijn met de leugens van een zwarte bedrieger. Niet doen dus. Eens de spreekbeurt voorbij is trekt de karavaan islamofiele idioten verder en zijn er geen potten gebroken. Het gas en de elektriciteit van de UIA zijn toch al betaald.

Geen potten gebroken? Nog niet, want dat kan toch de enige bedoeling niet zijn? Wel de apologeten, wegkijkers en beate goedmensen zoals Prof. dr. Willem Lemmens van het Centrum Pieter Gillis aan de UA zullen, al dan niet in pseudo-erudiete bibliografieën, gretig gebruik maken van verwijzingen naar het Nederlandstalig boek dat op een totaal abnormale en niet marktconforme wijze islamofiel gekonterfeit werd om Vlaamse studente te beïnvloeden, te beliegen en te bedriegen.

Bijkomend bewijs dat er hier iets niet klopt is dat na de lezing en voor de gratis receptie een, zekere dr. Herman Westerink zogezegd van de Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen aan “de Radboud Universiteit” in Nijmegen maar die in feite een theoloog aan de KUL is, een aantal reflecties mag formuleren. We hebben hier dus te maken met islamofiele tjeverij op z’n Rik Torfs. Even schandalig is dat het totaal nutteloze Centrum Pieter Gillis maar liefst vijf academische personeelsleden en een administratieve kracht telt om de indoctrinatiemachine op weerloze studenten gaande te houden. Allemaal bekostigd door het klootjesvolk onder het mom dat islam een religie zou zijn wat helemaal niet het geval is of slechts voor 9,3 %, wat een mager beestje is als de overige 90,7% al 1400 jaar lang gewelddadigheid en moord op andersdenkenden propageert.

Dit “centrum” (klinkt zwaarwichtig!) zou als taak hebben het ‘actief pluralisme‘ van de Universiteit Antwerpen gestalte te geven doorheen haar onderwijs, onderzoek en dienstverlening. Dan weet U het al. Het academisch personeel van het Centrum Pieter Gillis voert voor het overige onderzoek naar aanverwante thema’s rond levensbeschouwing, samenleving en moderne cultuur.  Zij zijn, voor wat hun onderzoek betreft, geaffilieerd aan volgende onderzoeksgroepen van de faculteit Letteren en Wijsbegeerte Centrum voor Cultuurfilosofie en Centrum voor Ethiek. Allemaal nutteloze centra als U het ons vraagt. Islam betekent onderwerping en kent geen ethiek, alleen apartheid en slavernij.

Wat een ontzaglijke geldverspilling alleen maar om religieuze hersenspoelingen gaande te houden! Deze katholieke onnozelaars koesteren de gevaarlijke illusie dat zij niet zullen vermoord worden eens de mohammedanen hier aan de macht zijn. Intussen plegen zij verraad tegen hun eigen autochtone christelijke volksgenoten door “pluralisme” met een moorddadige ideologie op te dringen, maar de misdadigheid ervan weigeren te onderzoeken.

image_pdfimage_print
Share

Reacties

De islamofiele nonsensfabriek — 8 reacties

 1. Mag ik eventjes reageren op de eerste zin?
  Dit is een zeer netelige kwestie die al een lange geschiedenis achter de rug heeft en geërfd van vorigen politieke kaste die tot hedendaagse toestanden heeft geleid. Geschiedenis die u ook ongetwijfeld kent.
  Spaar ons van Turkse toestanden waar politici eigenzinnige beslissingen neemt tegen vroeger gemaakte afspraken en erkenningen in. Dit is zo niet. Het financieren is gebonden aan wetten en houdt ook in dat er toezicht en controle is met consequenties. Dat heeft niets met roven te maken, ook al kan dit voor sommigen zo lijken. Dat men (vroeger) daar te laks mee omgegaan is, is mogelijks een feit, maar vandaag is het een krachtig middel op de puntjes op de i te zetten.
  Politiek en godsdienst moeten volledig gescheiden blijven anders komt men in het vaarwater van de islam + sharia terecht. (Ook al is de islam een en al een gewelddadige leugen.)
  Gisteren las ik een zeer toepasselijke uitspraak bij Bron: Net zoals het vee, dat in gevangenschap werd geboren, niet kan begrijpen wat vrijheid betekent, kan ook de mensheid, die in de leugen werd geboren, niet herkennen wat waarheid is. Daarom is Nageltjes opdracht voor ons Vlaamse volk zo belangrijk, dit in navolging van Ray De Bouvre. De waarheid heeft ook zijn rechten en zal uiteindelijk zegevieren.

  • Natuurlijk mag je dat. Vrienden mogen hier alles, ook al zijn ze het niet altijd of over alles met elkaar eens. Zie de huisregels bovenaan. Nageltjes is gemaakt om illusies te helpen doorprikken. En dat is nodig om de waarheid te doen zegevieren en de vrijheid te behouden. Verdedigers van illusies daarentegen proberen met alle mogelijke middelen de botsing ervan met de realiteit te verhinderen, zoals met het publiceren van islamofiele boeken vol leugenachtige verzinsels.

   Een illusie kan je enkel gelukkig maken als je niet weet dat je er in opgesloten zit. Maar in dat laatste geval kun je niet weten of ze nuttig is dan wel gevaarlijk. Zodra je je daarvan hebt vergewist, leef je niet langer in een illusie. Men heeft hier in Vlaanderen en grote delen van Europa onder dwang en middels afpersing en chantage iets erkend als godsdienst dat voor 90,7% geen godsdienst is. Over de 9,3 % die dat wel zou kunnen zijn bestaat betwisting want de mentale producten van een geestesgestoorde kunnen volgens de huidige stand van de wetenschap over de werking van de menselijke hersenen (niet van vee) onmogelijk als godsdienst beschouwd worden.

   En zelfs dan maak ik nog altijd een vergelijking die wel formeel logisch kan geformuleerd worden. “Een glas azijn (de islamitische ideologie) dat aangelengd werd met 9,7 procent water (het vermeende godsdienstig aspect van islam = de mekkaanse koran) is en blijft een glas azijn en helemaal geen glas water.” M.a.w.: de wetgever vergiste zich en weigert nog altijd die vergissing toe te geven. Als ik de chronologie van de geschiedenis volledig respecteer luidt mijn stelling als volgt: “Een glas water dat aangelengd werd met 90,3 procent azijn is een glas azijn en helemaal geen glas water.” Zeggen dat het een glas water is, is voor 9,7 % een illusie en voor 90,3 % een brutale leugen.

   • Ik ben volkomen eens met u. Maar het probleem blijft onopgelost en zal er niets veranderen zolang wij afhankelijk zijn van olie van het Midden-Oosten. Momenteel kan geen mens daaraan iets aan veranderen zonder het land in de problemen te steken, denk aan de autoloze zondagen. Zonnepanelen en elektrische auto’s kunnen mogelijks een positieve wending geven aan deze situatie. Daarom werden ze vroeger vernietigd. https://docs.google.com/presentation/d/1be8HVxl2wTk0y5h-oKbEY54givwY_iU_ZmWOy4zy4qw/preview?slide=id.p26

    • Beste Marnix,
     “het probleem” was en is een voorgespiegelde illusie. Wij (in het Westen) waren nooit afhankelijk van olie in het Midden Oosten. In de VS en Siberië zit méér dan voldoende aardgas en aardolie om onze wereld nog miljoenen jaren probleemloos energie te leveren en vooruitgang te laten boeken.

     Meer nog, wij bezitten de technologie voor het aanwenden van waterstof in motoren, en dus ook van auto’s, treinen en bussen. Daarom hebben we niet eens elektriciteit nodig om nutteloze autobatterijen op te laden. Elektriciteit hebben we alleen maar nodig voor de elektrolyse van water in de brandstof waterstof, en de grondstof zuurstof, en het afvalproduct water! En elektriciteit kunnen we opwekken met het aardmagnetisme. Zonnepanelen en windmolens zijn een ander verhaal waaraan we alleen maar de Freya belasting en de ‘vandela’ oplichting te danken hebben.

     De oplossing voor al onze problemen is dus op het eerste zicht en objectivistisch zeer eenvoudig.

     Nu de moslim Obama en de met de Arabieren nauw gerelateerde olieboeren van de Bush-familie dank zij Trump uit het economisch verhaal verdwenen zijn, bieden zich nieuwe mogelijkheden aan. Maar dat lijkt zonder de waard gerekend die in het midden van het bed wil blijven liggen: de tjeven-familie! Die produceren liever islamofiele boekjes vol leugens en nonsens en sturen alleen maar aan op juridische verjaring te voordele van de arco-misdadigers.

 2. Wie in Nederland in debat gaat over de islam (waaronder Wim Van Rooy) kan zich verwachten aan een proces vanwege racistische uitspraken. De eerste de beste uit de boom gevallen Senegalees kan aan de UA een boek komen voorstellen over die zelfde islam. Zou men hem ook kunnen vervolgen voor racistische uitspraken???

   • Bedankt Marnix, hier doelde ik ook op. Maar Wim Van Rooy schrijft (Waarover men niet spreekt) dat hij verre van extreem rechts is. Hij was links, maar zijn ogen zijn open gegaan.

    • Inderdaad. Extreemrechts is overigens een inhoudsloos begrip dat ook door JOOP alleen maar gebruikt wordt om mensen die het niet met hen eens zijn, te diaboliseren en angst aan te jagen.
     Het woord “extreemrechts” wordt door hen gebruikt als een scheldwoord en als een middel om te discrimineren en te intimideren.

     Collectivisten (en dus links zullen we maar zeggen) omarmen de islam om hun eigen extreme ideologische mantra’s en dogma’s te kunnen verpakken teneinde die nadien gemakkelijker te kunnen verkopen. Nutteloos te vermelden dat alle collectivistische ideologieën totaal illusoir zijn en op geen enkel punt de kritiek van de realiteit en dus van objectieve analisten kan weerstaan.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *